CÁCH DÙNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VÀ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁCH DÙNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VÀ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN":

Bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễnBài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễnBài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễnBài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễnBài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễnBài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễnBài tập thì hiện tại đơn[r]

Đọc thêm

bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễnbài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễnbài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễnbài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễnbài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễnbài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễnbài tập thì hiện tại đơn[r]

Đọc thêm

CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

watch -> watchesgo -> goes- Đối với những động từ tận cùng là: “phụ âm + y” thì y  i+ esVí dụ: study -> studiescarry -> carriestry -> tries- Đối với động từ có đuôi là “nguyên âm + y” thì y  y + sVí dụ: play -> playsstay -> stays- Các động từ còn lạ[r]

3 Đọc thêm

Tài liệu Thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn ppt

TÀI LIỆU THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN PPT

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễnĐịnh nghĩa và cách dùng1) Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được dùng để diễn tả hành động bắt đầu từ quá khứ và kéo dài đến thời điểm hiện tạiVí dụ: My parents have been travelling since early this morning. 2) Thì hiện tạ[r]

3 Đọc thêm

Bài giảng power point về thì hiện tại (present simple and present continuous)

BÀI GIẢNG POWER POINT VỀ THÌ HIỆN TẠI (PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS)

Bài giảng power point về dạng thức và cách dùng, cũng như phân biệt hai thì Hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn (present simple and present continuous), nêu các động từ không dùng cho thì tiếp diễn, quy tắc thêm ing...Bài giảng phù hợp cho trình độ sơ câp và tiền trung cấp (elementary and preintermed[r]

27 Đọc thêm

 THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VÀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VÀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễnHôm nay, tôi giới thiệu tới các bạn bảng so sánh về dạng thức cũng như cách sử dụng 2 thì khá đơn giản: Thì Hiệntại đơn và Thì Hiện tại tiếp diễn.Trong lúc luyện thi TOEIC với dạng bài này các bạn cần nắm được[r]

2 Đọc thêm

BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VÀ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN1

BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VÀ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN1

Bài tập thì hiện tại đơnhiện tại tiếp diễn.1. Where ___________you (live)____________? I (live)______________in Hai Duong town.2. What he (do) _________________now? He (water)_________________flowers in the garden.3. What _______________she (do)_____________? She (be)[r]

3 Đọc thêm

BÀI TẬP TIẾNG ANH HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

BÀI TẬP TIẾNG ANH HIỆN TẠI ĐƠN HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

bài tập tiếng anh hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn , hoan thành đoạn hội thoại ,chia động từ , những bài tập tiếng anh về thì hiện tại và hiện tại tiếp diễn hay , tiếng anh hay nhât , nhũng doạn hội thoại tiếng anh hay nhất

2 Đọc thêm

LUYỆN TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VÀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN 1

LUYỆN TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VÀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN 1

Luyện tập về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn 1.Where ___________you(live)____________? -I (live)______________in Xuan Hoa town. 2.What _______________he (do) ______________now? -He (water)_________________flowers in his garden. 3.What _______________she (do)___[r]

3 Đọc thêm

BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VÀ TIẾP DIỄN

BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VÀ TIẾP DIỄN

Bài tập Tiếng AnhBài tập kết hợp thì hiện tại đơnhiện tại tiếp diễn1. Where ___________you (live)____________?I (live)______________in Hai Duong town.2. What _______________he (do) ______________now?He (water)_________________flowers in the garden.3. What ____________[r]

4 Đọc thêm

bài tập thì hiện tại đơn,hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn

BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN,HIỆN TẠI TIẾP DIỄN, QUÁ KHỨ ĐƠN, QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

I. Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện Tại Đơn:
1. I (be) ________ at school at the weekend.
2. She (not study) ________ on Friday.
3. My students (be not) ________ hard working.
4. He (have) ________ a new haircut today.
5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.
6. She (live) ________ in a ho[r]

3 Đọc thêm

Tổng hợp thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn(tiếp) ppsx

TỔNG HỢP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VÀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN(TIẾP) PPSX

Tổng hợp thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn(tiếp)-Present continuous and present simple A Chúng ta chỉ dùng thì Present Continuous với các hành động hay các sự kiện (như they are eating/it is raining …) Một số động từ, ví dụ như know và like không phải là[r]

11 Đọc thêm

CÁC THÌ ( THÌ HIỆN TẠI ĐƠN; THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH: THÌ TIẾP DIỄN:.....)

CÁC THÌ ( THÌ HIỆN TẠI ĐƠN; THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH: THÌ TIẾP DIỄN:.....)

Với tài liệu này sẽ giúp các bạn nắm vững hơn những kiến thức về những thì phổ biến trong tiếng anh, giúp các bạn tự tin hơn khi gặp những bài tập về chia thì hay những bài tập liện quan đến thì,...v...v.... Chúc các bạn học tốt Tiếng anh

15 Đọc thêm

145 BÀI TẬP NGỮ PHÁP MỚI NHẤT

145 BÀI TẬP NGỮ PHÁP MỚI NHẤT

Kiến thức: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ - động từGiải thích: Tất cả các danh từ tập thể chỉ thời gian, tiền bạc, số đo, … khi được đề cập đến như một thểthống nhất thì đều được xem là một danh từ số ít. Do đó các động từ và đại từ theo sau chúng phải ở ngôithứ 3 số ít.Tạm dịch: Năm ngàn đô la không phải[r]

Đọc thêm

THI TIENG ANH - NHO GON DE IN RA PHAT CHO HS

THI TIENG ANH - NHO GON DE IN RA PHAT CHO HS

- Xác định, phán đoánS + be+ going to + V S + be not+ going to + VBe + S + going to + V? V?10TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH S + shall/ will have + v3-v-ed v3/ v-edS + shall/ will not have + v3-v-ed + v3/v-edshall/ will + S + hav have + v3/v-ed ?Hành động sẽ kết thúc trước một hành động khác trong tương lai11M[r]

2 Đọc thêm

111 BÀI TẬP NGỮ PHÁP MỚI NHẤT

111 BÀI TẬP NGỮ PHÁP MỚI NHẤT

Dịch nghĩa: Bây giờ tôi sẽ rất giàu có nếu rất lâu về trước tôi không bỏ việc.Câu 83: Đáp án DKiến thức về trật tự của tính từGiải thích: Trật từ tính từ OPSASCOMP (Opinion ý kiến -Size kích cỡ -Age cũ/ mới/ tuổi -Shape hìnhdáng - Color màu -Origin nguồn gốc - Material chất liệu - Purpose mục đích s[r]

30 Đọc thêm

REVIEW ENGLISH BASIC TENSES

REVIEW ENGLISH BASIC TENSES

GIÚP TRÍ NHỚ TIẾNG ANH LỚP 8, 9, 10, 11,12ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐẠI HỌCBy Teacher Phạm Phú Dũng – Trần Quý Cáp Senior High School, Hôi An TownTTTHÌ KHẲNG ĐỊNH PHỦ ĐỊNH NGHI VẤNTỪ NGỮ THƯỜNG DÙNG1HIỆN TẠI ĐƠN BE amS + is are amS + is + not are Am Is + S ? Arealways, often, usually,[r]

2 Đọc thêm

152 BÀI TẬP NGỮ PHÁP MỚI NHẤT

152 BÀI TẬP NGỮ PHÁP MỚI NHẤT

Decide st = make a decision on st: quyết định cái gìCâu 2: Đáp án CKiến thức về câu điều kiệnCăn cứ vào động từ của mệnh đề if đang chia thì hiện tại đơn "don‘t try" nên mệnh đề chính sẽ phải chiathành Will/can + V(bare). Do đó, ta loại phương án D.Tạm dịch: Nếu bạn không cố gắng học h[r]

Đọc thêm

164 BÀI TẬP NGỮ PHÁP MỚI NHẤT

164 BÀI TẬP NGỮ PHÁP MỚI NHẤT

- would prefer sb/ st to do st: muốn ai/ cái gì đó làm gìTạm dịch: A: Bạn có phiền nếu tôi lên lịch họp lúc 11h không?/ B: Umh, thật ra tôi thích lịch họp sớmhơnQuestion 88: Đáp án AĐáp án A. have been improvedDùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả một hành động bắt đầu từ quá khứ, liên quan[r]

Đọc thêm

157 BÀI TẬP NGỮ PHÁP MỚI NHẤT

157 BÀI TẬP NGỮ PHÁP MỚI NHẤT

Giải thích:Cấu trúc “would rather” khi dùng để diễn đạt nghĩa một người muốn người khác làm điều gì- Ở hiện tại hoặc tương lai: S1 + would rather (that) + S2 + V.ed- Ở quá khứ: S1 + would rather (that) + S2 + had V.p.pTrong câu dùng trạng từ “yesterday” (ngày hôm qua) =>[r]

47 Đọc thêm