CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU HÀN NAM TRIỆU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU HÀN NAM TRIỆU":

quản trị marketing trong cơ chế thị trường tại công ty công nghiệp vật liệu hàn nam triệu

QUẢN TRỊ MARKETING TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG TẠI CÔNG TY CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU HÀN NAM TRIỆU

quốc lộ 10 tuyến Hải Phòng - Quảng Ninh. Nằm cách trung tâm thành phố 20km,giao thông thuận lợi, nối liền Hà Nội, Quảng Ninh. Gần các cơ sở kinh tế thuộc khucông nghiệp phát triển phía Bắc thành phố Hải Phòng, cách trung tâm Minh Đức Thuỷ Nguyên 3km, cách Công ty đóng tàu Phà Rừng 2km, nằm kề luồng tàu biểnra vào các Cảng biển ra vào Cảng khu vực Hải Phòng, Cảng Xi măng Ching Fong.Do vậy, Công ty có đủ thuận lợi về công tác thông tin liên lạc, giao dịch, tìm kiếmthị trờng, cung cấp sản phẩm dịch vụ cũng nh quá trình khai thác và bổ sung lực l-ợng lao động.Trong thời kỳ phát triển và đổi mới đất nớc, nhất là với sự phát triển vợt bậccủa ngành Công nghiệp đóng tàu và các ngành cơ khí chế tạo, đã tạo điều kiệnthuận lợi cho sự phát triển của ngành công nghiệp vật liệu hàn, Công ty đợc thànhlập với chức năng và nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất và kinh doanh các loại vật liệuhàn chất lợng cao phục vụ ngành công nghiệp đóng tàu và các ngành cơ khí chếtạo. Với một xuất phát điểm thuận lợi, Công ty Công nghiệp vật liệu hàn Nam Triệuý thức đợc trách nhiệm của mình là làm sao phải sản xuất đợc các sản phẩm chất l-ợng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế và từng bớc thay thế vật liệu hàn nhập khẩu. Để thựchiện đợc điều này, toàn thể Ban lãnh đạo và các cán bộ công nhân viên của Công tyđã lao động miệt mài, sáng tạo không ngừng, nhằm hoàn thiện các quy trình côngnghệ, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, các đề tài cảitiến quy trình sản xuất đã đợc ứng dụng thành công vào thực tiễn nh: Thay đổi cácthành phần khoáng chất trong thuốc hàn để phù hợp với nguồn nguyên vật liệutrong nớc; Thay đổi các vi lợng trong nớc thuỷ tinh để phù hợp với khí hậu ViệtNam nhằm tránh que hàn bị nứt khi ép; Đa ra các giảp pháp công nghệ nh ép thuỷlực que hàn, tỉ lệ trộn ớt thuốc hàn để cho bề mặt que hàn có độ mịn và hồ quangcháy ổn định hơn. Chủ động tìm kiếm các nguồn nguyên vật liệu thay thế trong n-ớc, phát huy các cải tiến khoa học nh: gia công các chi tiết máy, cải tiến thiết bị cắtlõi que hàn, tiết kiệm hàng tỷ đồng mỗi năm. Chính các yếu tố này từng bớc giảmdần giá thành sản phẩm, tăng tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm công nghiệp nhằmthay thế vật liệu hàn nhập khẩu. Hiện nay tất cả các sản phẩm vật liệu hàn đều đợcsản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu và Mỹ, đã đợc Cơ quan Đăng kiểm có uy tín trên
Xem thêm

25 Đọc thêm

Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VẬN TẢI ĐẠI CÁT LỘC

Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc Hoàn thiện tổ chức kế toán hàng tồn kho nhằm tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc
Xem thêm

129 Đọc thêm

Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn tự động sử dụng trong chế tạo tàu vỏ thép, chương 19 ppsx

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ HÀN TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG TRONG CHẾ TẠO TÀU VỎ THÉP, CHƯƠNG 19 PPSX

2) Công tác hànThợ hàn tự động: phải có chứng chỉ OperatorVật liệu hàn: yêu cầu phải có chứng chỉ của đăng kiểm ABS. Có thể sử dụng vật liệu hàn của công ty Vật liệu hàn Nam Triệu sau đây có chứng chỉ của ABS:Hàn CO2: sử dụng dây hàn NA70S, khí CO2Hàn tự động dưới lớp thuốc: dây hàn L8, thuốc hàn S707 Sứ hàn: không yêu cầu phải có chứng chỉ của Đăng kiểmÁp dụng quy trình hàn một phía lót sứ có nhiều lợi điểm: năng suất cao, giảm công vận chuyển và cẩu lật. Tuy nhiên khi tiến hành hàn CO2 ở ngoài trời nên sử dụng một hộp che gió làm bằng cót ép để giảm tối đa ảnh hưởng của gió.Thuốc hàn phải được sấy khô ở nhiệt độ 2500C trước khi hàn ít nhất là 1h.Chuẩn bị máy móc thiết bị hànvật liệu hàn đầy đủ như đã nêu ở phần lập quy trình.3.4.4 Quá trình hànQuá trình hàn được tiến hành tại khu vực sản xuất sau khi đã
Xem thêm

10 Đọc thêm

KT207 ppt

KT207 PPT

:Q#1<":V'#1.2.1 Đặc điểm và phân loại TSCĐ tại Công ty Công ty cổ phần may Nam Hà là một đơn vị chuyên sản xuất gia công các sản phẩm may mặc có chất lợng cao với khách hàng trong và ngoài nớc. Do đó TSCĐ của Công ty bao gồm nhiều loại khác nhau, đa dạng về chủng loại với 15Báo cáo Quản lý Nguyễn Thị Thu Hờng - K10A - GTcác tính năng, kỹ thuật, công suất thiết kế khác nhau tuỳ thuộc vào từng yêu cầu sử dụng của từng bộ phận: - TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: Kho bãi, nhà xởng, phơng tiện vận tải, máy móc thiết bị - TSCĐ dùng bộ phận văn phòng: Máy vi tính, máy in, máy photocopy, máy fax, điện thoại TSCĐ chính là một biểu hiện cụ thể của vốn cố định và đợc đầu t bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. Để làm tốt công tác quản lý, sử dụng, hạch toán TSCĐ thì cần sắp xếp theo những tiêu thức đặc trng nhất định sau:* Phân loại theo nguồn hình thành:+ 87,9% tổng giá trị TSCĐ do ngân sách cấp+ 12,1% tổng giá trị TSCĐ do các nguồn tự bổ sung của Công ty (từ Quỹ phát triển sản xuất, Quỹ phúc lợi).Với cách phân loại TSCĐ giúp cho Công ty và Ban lãnh đạo đánh giá đúng, chính xác kịp thời tình trạng tài sản hiện có của Công ty, từ đó giúp cho việc tổ chức và sử dụng TSCĐ một cách hợp lý và chính xác.* Phân loại theo công dụng sử dụng:+ Nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị chiếm 83,4% tổng giá trị TSCĐ+ Thiết bị, dụng cụ quản lý chiếm 10,2%+ Phơng tiện vận tải bốc dỡ chiếm 6,4%- Với cách phân loại TSCĐ này đã góp phần quan trọng để việc quản lý TSCĐ cũng nh việc tổ chức TSCĐ đợc nhanh chóng, chính xác. Từ đó cung cấp kịp thời các thông tin cho Ban lãnh đạo Công ty, giúp cho việc quản lý, hạch
Xem thêm

44 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HIỆN NAY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG YÊN TỪ

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HIỆN NAY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG YÊN TỪ

gạch ngói Yên Từ được thành lập lại thành doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 409 - QĐ/UB ngày 30 tháng 10 năm 1992 của Uỷ ban nhân dân tỉnh xí nghiệp được Nhà nước giao vốn với số tiền là 175.000.000đồng, ngành nghề kinh doanh của xí nghiệp trong giai đoạn này gồm sản xuất gạch, ngói, tấm lợp, nuôi cá nước ngọt.Xí nghiệp gạch ngói Yên Từ sau khi được thành lập lại hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp rất có hiệu quả đến năm 1975. Công nhân trực tiếp sản xuất vào năm 1994 lên đến 150 người, thị trường của doanh nghiệp được mở rộng ra các tỉnh lân cận như Thanh hoá, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và đã xuất hiện cả ở Hà Nội. Sản phẩm chủ yếu của xí nghiệp giai đoạn này là gạch, ngói, tấm lợp xi măng và tôm cá.Nhưng đến cuối năm 1996 đầu năm 1997 do không được đầu tư chiều sâu mở rộng sản xuất và trình độ quản lý yếu kém, nên cơ sở vật chất kỹ thuật của xí nghiệp ngày càng nghèo nàn lạc hậu xuống cấp trầm trọng vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh không có vì vậy không chủ động trong sản xuất dẫn đến sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu của thị trường do đó doanh thu thấp nên xí nghiệp ngày càng lâm vào tình trạng khó khăn. Giai đoạn III: Chuyển thành công ty cổ phần.Để khắc phục những khó khăn, yếu kém của xí nghiệp gạch Yên Từ một cách có hiệu quả nhất và phù hợp với xu thế chung của nền kinh tế, chủ trương của Đảng và Nhà nước thành công ty cổ phần như điều của nghị định của chính phủ số 44/1998/NĐ - CP ngày 29 tháng 6 năm 1998:"Chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần nhằm các mục tiêu sau: Một là huy động vốn của toàn xã hội, bao gồm cá nhân, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội trong nước và ngoài nước để đầu tư đổi mới công nghệ, tạo thêm việc làm phát triển doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, thay đổi cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước. Hai là tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, tăng tài sản Nhà nước, nâng cao thu nhập của người lao động góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước".Như vậy chủ trương đa dạng hoá sở hữu, biến các doanh nghiệp Nhà
Xem thêm

26 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN

THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN

và xác định kết quả kinh doanh. Số liệu kế toán tổng hợp có được từ các Kế toán chuyên quản (kế toán quản lý 9 kho ở 9 tỉnh trực thuộc, kế toán dự án và ngành hàng nhập khẩu, kế toán khu vực Hà Nội kiêm kiểm soát quỹ tiền mặt); các kế toán chuyên quản có nhiệm vụ nhận các đơn hàng từ Thư ký kinh doanh và kế toán kho ở các tỉnh tiến hành đối chiếu và kiểm tra công nợ, lập phiếu xuất kho, sau đó trình lên thủ trưởng hoặc kế toán trưởng ký duyệt, sau đó chưyển xuống phòng kho vận xuất hàng và giao hàng cho khách. Đồng thời hàng tuần hoặc hàng tháng tiến hành đối chiếu công nợ với thư ký kinh doanh và khách hàng, báo cáo lên cho Kế toán tổng hợp và nhân viên kinh doanh số nợ còn lại của khách hàng đẻ NVKH đi thu nợ. Riêng kế toán phụ trách Khu vực Hà Nội còn có nhiệm vụ cập nhật phiếu thu, phiếu chi hàng ngày và kiểm soát lượng tiền ra vào tồn quỹ báo cáo với Kế toán trưởng để kiểm soát vòng quay vốn và sử dụng vốn có hiệu quả nhất. Kế toán kho C4 (kho tổng công ty): nhận phiếu xuất kho từ kế toán bán hàng, kiểm tra thẻ kho và hàng thực tế trong kho có đủ và đúng chủng loại hay không, địa chỉ giao hàng đã rõ ràng chưa sau đó báo cho thủ kho xuất hàng. Hàng ngaỳ kế toán kho tiến hành vào thẻ kho rồi kiểm tra đối chiếu thẻ kho với thực tế để biết được chính xác lượng nhập và xuất trong ngày. Đồng thời lập báo cáo kho và SVTH: Nguyễn Thị Kim Ngân Kế toán 47C13Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Báo cáo thực tập tổng hợpnhập biên bản và tiền thu được ( nếu có) từ nhân viên giao nhận hàng ngày chuyển lên cho kế toán chuyên quản, thư ký kinh doanh để cung cấp hàng kịp thời và tốt nhất cho khách hàng. Mỗi kho hàng thực thuộc công ty tại các tỉnh đều có một kế toán theo dõi tình hình nhập xuất hàng, công nợ, chính sách chiết khấu đối với khách hàng. Các kho hàng này hạch toán phụ thuộc thông qua tài khoản phải thu phải trả nội bộ. Phòng kế toán ở các kho hàng trực thuộc thực hiện toàn bộ công tác kế toán ở các kho hàng đó, định kỳ gửi báo cáo về cho kế toán và thư ký kinh doanh có liên quan của công ty. Đồng thời
Xem thêm

37 Đọc thêm

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TSCĐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM HÀ

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TSCĐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM HÀ

bàn lân cận. Thời kỳ này, sản xuất của doanh nghiệp phát triển ổn định, là một trong số các doanh nghiệp dẫn đầu của tỉnh.Những năm cuối của thập kỷ 80, sau Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ VI, do chính sách kinh tế mở cửa Nhà nớc ta, cũng nh hầu hết các doanh nghiệp may trong nớc, Công ty bắt đầu chuyển sang sản xuất hàng xuất khẩu. Ban đầu là những sản phẩm đơn giản nh: Bảo hộ lao động, ga chăn, gối xuất khẩu vào thị trờng Đông Âu. Đây là bớc khởi đầu cho việc thâm nhập thị trờng thế giới. 2Báo cáo Quản lý Nguyễn Thị Thu Hờng - K10A - GTTháng 03 năm 1993, Công ty đợc Bộ Thơng mại cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu trực tiếp và đợc phân bổ hạn ngạch xuất khẩu hàng may mặc vào thị tr-ờng EU thờng xuyên với số lợng hàng từ 30.000 đến 50.000 áo Jacket và nhiều loại mặt hàng khác. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để Công ty ổn định phát triển sản xuất.Từ những yêu cầu của hiệp định, của thị trờng mới, doanh nghiệp đã chủ động đầu t xây dựng nhà xởng, cơ sở hạ tầng đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất, đào tạo công nhân lành nghề.Vì vậy Công ty đã khẳng định đợc vị trí của mình trên thị trờng. Sản phẩm của Công ty xuất khẩu vào thị trờng EU, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Canada và thị trờng Mỹ từ đầu năm 2002 với chất lợng cao đợc khách hàng tín nhiệm.Doanh thu (tiền công gia công) năm 2002 tăng so với năm 1995 là 10 lần.Thu nhập của CBCNV năm 1995 là 200.000đ/1ngời/tháng đến năm 2002 tăng lên 410.000đ/1ngời/tháng.Quý 2 năm 2001, Công ty bắt đầu khởi công phân xởng may số 2.Phân xởng may số 2 với tổng diện tích 2.500 m2, công suất 130.000 áo Jacket/năm. Phân xởng đợc trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị, phơng tiện làm việc khá hiện đại đủ tiêu chuẩn sản xuất hàng xuất khẩu vào thị trờng Mỹ. Đến nay phân xởng đã đi vào hoạt động và đã khẳng định đợc việc đầu t là đúng đắn phù hợp với yêu cầu tình hình mới, yêu cầu tăng tốc, phát triển của ngành dệt may và phát triển sản xuất của công nghiệp địa phơng, sản xuất kinh
Xem thêm

43 Đọc thêm

"CÔNG TÁC QUẢN LÝ TSCĐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM HÀ

"CÔNG TÁC QUẢN LÝ TSCĐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM HÀ

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM HÀ_ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM HÀ_._ SƠ ĐỒ 3 : Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty May xuất khẩu Nam [r]

43 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN CHẤT LƯỢNG

THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN CHẤT LƯỢNG

Tên giao dịch Quốc tế: Equipments and Values Development. Tên viết tắt: EVD, Co., Ltd. Trụ sở chính: Tầng 2 Số 10 Lê Quý Đôn Hà Nội. Điện thoại: 04.9714980/9715287/97163430. Fax: 04.9715266/9718615. E-Mail: evn@hn.vnn.vn. Tài khoản số: 43101-000992 Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thăng Long. Hoàng Thị Thanh Tâm - Quản lý kinh tế 42A11Chuyên đề thực tập Mã số thuế: 0100777671-1.2. Chức năng Công ty thiết bị và phát triển chất lợng EVD hoạt động và kinh doanh với các chức năng sau: Phân phối các thiết bị và vật liệu hàn/ cắt ESAB - Thuỵ Điển. Phân phối các thiết bị và phụ tùng xe Volvo xây dựng Thuỵ Điển. Đào tạo nâng cao tay nghề và cấp chứng chỉ cho ngời sử dụng các thiết bị hàn/ cắt. Thực hiện các dịch vụ t vấn kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật trọn gói trong lĩnh vực điện nói chung và hàn/ cắt nói riêng. Sản xuất và kinh doanh các thiết bị điện hạ thế, trung thế và cao thế đến 110 kV. Hiện nay, các công ty điện lực lớn nh Công ty điện lực Hà Nội, Công ty Điện Lực 3, các Công ty xây lắp điện, Công ty điện lực các tỉnh, các Công ty TNHH..,đã và đang sử dụng các sản phẩm chất lợng cao do Công ty sản xuất và phân phối. Thực hiện xây lắp các công trình điện vừa và nhỏ, với đội ngũ kỹ s và công nhân lành nghề.3. Sơ đồ quản lý Chức năng của từng phòng ban. Phòng VOLVO DIVISIONS: Chịu trách nhiệm giao dịch, mua bán các thiết bị và phụ tùng xe
Xem thêm

21 Đọc thêm

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TSCĐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM HÀ

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TSCĐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM HÀ

bàn lân cận. Thời kỳ này, sản xuất của doanh nghiệp phát triển ổn định, là một trong số các doanh nghiệp dẫn đầu của tỉnh.Những năm cuối của thập kỷ 80, sau Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ VI, do chính sách kinh tế mở cửa Nhà nớc ta, cũng nh hầu hết các doanh nghiệp may trong nớc, Công ty bắt đầu chuyển sang sản xuất hàng xuất khẩu. Ban đầu là những sản phẩm đơn giản nh: Bảo hộ lao động, ga chăn, gối xuất khẩu vào thị trờng Đông Âu. Đây là bớc khởi đầu cho việc thâm nhập thị trờng thế giới. 2Báo cáo Quản lý Nguyễn Thị Thu Hờng - K10A - GTTháng 03 năm 1993, Công ty đợc Bộ Thơng mại cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu trực tiếp và đợc phân bổ hạn ngạch xuất khẩu hàng may mặc vào thị tr-ờng EU thờng xuyên với số lợng hàng từ 30.000 đến 50.000 áo Jacket và nhiều loại mặt hàng khác. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để Công ty ổn định phát triển sản xuất.Từ những yêu cầu của hiệp định, của thị trờng mới, doanh nghiệp đã chủ động đầu t xây dựng nhà xởng, cơ sở hạ tầng đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất, đào tạo công nhân lành nghề.Vì vậy Công ty đã khẳng định đợc vị trí của mình trên thị trờng. Sản phẩm của Công ty xuất khẩu vào thị trờng EU, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Canada và thị trờng Mỹ từ đầu năm 2002 với chất lợng cao đợc khách hàng tín nhiệm.Doanh thu (tiền công gia công) năm 2002 tăng so với năm 1995 là 10 lần.Thu nhập của CBCNV năm 1995 là 200.000đ/1ngời/tháng đến năm 2002 tăng lên 410.000đ/1ngời/tháng.Quý 2 năm 2001, Công ty bắt đầu khởi công phân xởng may số 2.Phân xởng may số 2 với tổng diện tích 2.500 m2, công suất 130.000 áo Jacket/năm. Phân xởng đợc trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị, phơng tiện làm việc khá hiện đại đủ tiêu chuẩn sản xuất hàng xuất khẩu vào thị trờng Mỹ. Đến nay phân xởng đã đi vào hoạt động và đã khẳng định đợc việc đầu t là đúng đắn phù hợp với yêu cầu tình hình mới, yêu cầu tăng tốc, phát triển của ngành dệt may và phát triển sản xuất của công nghiệp địa phơng, sản xuất kinh
Xem thêm

43 Đọc thêm

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ vật liệu composit Sao Đỏ

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU COMPOSIT SAO ĐỎ

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ vật liệu composit Sao Đỏ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ vật liệu composit Sao Đỏ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ vật liệu composit Sao Đỏ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ vật liệu composit Sao Đỏ
Xem thêm

70 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG tác TUYỂN DỤNG, đào tạo và PHÁT TRIỂN NHÂN sự tại CÔNG TY cổ PHẦN bất ĐỘNG sản NAM VIỆT

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NAM VIỆT

THỰC TRẠNG CÔNG tác TUYỂN DỤNG, đào tạo và PHÁT TRIỂN NHÂN sự tại CÔNG TY cổ PHẦN bất ĐỘNG sản NAM VIỆT THỰC TRẠNG CÔNG tác TUYỂN DỤNG, đào tạo và PHÁT TRIỂN NHÂN sự tại CÔNG TY cổ PHẦN bất ĐỘNG sản NAM VIỆT THỰC TRẠNG CÔNG tác TUYỂN DỤNG, đào tạo và PHÁT TRIỂN NHÂN sự tại CÔNG TY cổ PHẦN bất ĐỘNG sản NAM VIỆT THỰC TRẠNG CÔNG tác TUYỂN DỤNG, đào tạo và PHÁT TRIỂN NHÂN sự tại CÔNG TY cổ PHẦN bất ĐỘNG sản NAM VIỆT

30 Đọc thêm

Hoàn thiện Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Đông Nam.

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI ĐÔNG NAM.

Hoàn thiện Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Đông Nam.Hoàn thiện Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Đông Nam. Hoàn thiện Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Đông Nam. Hoàn thiện Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Đông Nam. Hoàn thiện Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Đông Nam. Hoàn thiện Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Đông Nam.
Xem thêm

100 Đọc thêm

Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ ở Công ty cổ phần xây dựng Phương Nam

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM

toán NVL, CCDC tránh trờng hợp vật t nhập kho lại không đủ chứng từ gốc.- ý kiến thứ hai:Đối với vật liệu nhập kho, hầu hết các trờng hợp đều do công ty tự vận chuyển.Trong những trờng hợp này giá trị thực tế của vật liệu, CCDC nhập kho cha đợc đánh giághi trên phiếu nhập kho cha đợc đánh giá chính xác. Trị giá thực tế của vật liệu nhập khođợc kế toán ghi sổ theo giá ghi trên phiếu nhập kho do phòng kinh tế, kế hoạch, kỹ thuật,vật t viết. Số tiền ghi trên phiếu nhập kho đúng bằng số tiền ghi trên hoá đơn và đợc phảnánh vào sổ kế toán tổng hợp (ghi nợ TK 152) theo giá hoá đơn không phản ánh đợc chiphí thu mua vật liệu và giá thực tế vật liệu nhập kho. Điều này không đúng với qui định vềxác định giá vốn thực tế NVL nhập kho trên TK 152.- ý kiến thứ ba: Công tác lập chứng từ ban đầuDo đặc điểm của ngành xây dựng, của sản phẩm xây dựng cơ bản nên công ty tổchức hai kho ở công ty và các kho đợc bố trí tại từng công trình, hạng mục công trình.Trong khi đó công ty lại tổ chức thi công nhiều công trình, hạng mục công trình lớn nhỏkhác nhau, tại các địa điểm khác nhau và nhu cầu sử dụng vật t tại các công trình đó là th-ờng xuyên. Do đó việc theo dõi vật t xuất dùng hàng ngày theo từng phiếu xuất vật t ởtừng kho công trình lên phòng kế toán công ty là rất khó khăn và phức tạp. Chính vì lẽđó, phòng kế toán công ty đã không quản lý các phiếu xuất kho ở các công trình, mà dànhcho đội công trình đó quản lý.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Nhận xét về công tác kế toán vật liêu Tại Công ty cổ phần xây dựng Phương Nam và một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty.

NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIÊU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHƯƠNG NAM VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY.

mặt tốt giảm bớt lợng công việc của cán bộ làm công tác tiếp liệu, tuy nhiên về giá cả có thể không thống nhất, cần phải đợc tham khảo kỹ, cố gắng khai thác các nguồn cung cấp có giá hợp lý, chất lợng, khối lợng đảm bảo và chọn các nhà cung cấp có khả năng dồi dào, cung cấp vật t, vật liệu cho đội, xí nghiệp với thời hạn thanh toán sau. Đảm bảo cho việc thi công xây dựng công trình không bị gián đoạn do thiếu vật t. Đồng thời với các công tác trên, phòng kế toán công ty tăng cờng hơn nữa công tác kiểm tra giám sát tới từng công trình về việc dự toán thi công, lập kế hoạch mua sắm, dự trữ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, kiểm tra sổ sách, kiểm tra các báo cáo kế toán NVL, CCDC tránh trờng hợp vật t nhập kho lại không đủ chứng từ gốc.4- ý kiến thứ hai:Đối với vật liệu nhập kho, hầu hết các trờng hợp đều do công ty tự vận chuyển. Trong những trờng hợp này giá trị thực tế của vật liệu, CCDC nhập kho cha đợc đánh giá ghi trên phiếu nhập kho cha đợc đánh giá chính xác. Trị giá thực tế của vật liệu nhập kho đợc kế toán ghi sổ theo giá ghi trên phiếu nhập kho do phòng kinh tế, kế hoạch, kỹ thuật, vật t viết. Số tiền ghi trên phiếu nhập kho đúng bằng số tiền ghi trên hoá đơn và đợc phản ánh vào sổ kế toán tổng hợp (ghi nợ TK 152) theo giá hoá đơn không phản ánh đợc chi phí thu mua vật liệu và giá thực tế vật liệu nhập kho. Điều này không đúng với qui định về xác định giá vốn thực tế NVL nhập kho trên TK 152.- ý kiến thứ ba: Công tác lập chứng từ ban đầuDo đặc điểm của ngành xây dựng, của sản phẩm xây dựng cơ bản nên công ty tổ chức hai kho ở công ty và các kho đợc bố trí tại từng công trình, hạng mục công trình. Trong khi đó công ty lại tổ chức thi công nhiều công trình, hạng mục công trình lớn nhỏ khác nhau, tại các địa điểm khác nhau và nhu cầu sử dụng vật t tại các công trình đó là thờng xuyên. Do đó việc theo dõi vật t xuất dùng hàng ngày theo từng phiếu xuất vật t ở từng kho công trình lên phòng kế toán công ty là rất khó khăn và phức tạp. Chính vì lẽ đó, phòng kế toán công ty đã không quản lý các phiếu xuất kho ở các công trình, mà dành cho đội công trình đó quản lý.
Xem thêm

10 Đọc thêm

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TSCĐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM HÀ

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TSCĐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM HÀ

Báo cáo Quản lý Nguyễn Thị Thu Hường - K10A - GTLỜI NÓI ĐẦU Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay, nền kinh tế nước ta đã có nhiểu đổi mới quan trọng. Việc chuyển đổi cơ chế quản lý từ một nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng khả năng sản xuất, khai thác tối đa tiềm lực của mình. Tài sản cố định là 1 trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh. Nó là vật dẫn lao động của con người đến với đối tượng lao động đồng thời làm giảm nhẹ và giải phóng sức lao động của con người cũng như việc nâng cao năng suất lao động của con người.Vai trò của TSCĐ và tốc độ tăng TSCĐ trong sự nghiệp phát triển kinh tế quyết định yêu cầu và nhiệm vụ ngày càng cao của công tác quản lý, sử dụng TSCĐ. Việc tổ chức tốt công tác hạch toán như: Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình tăng, giảm về cả số lượng và giá trị cũng như tình hình hao mòn và khấu hao có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác sử dụng hợp lý công suất của TSCĐ góp phần phát triển sản xuất, thu hồi vốn đầu tư nhanh để tái sản xuất, mở rộng quy mô trang bị thêm và đổi mới TSCĐ .Trong một vài năm gần đây, nền kinh tế nước ta có nhiều thử thách. Song nhiều doanh nghiệp đã vươn lên từ sức mạnh nội lực, luôn ổn định và duy trì được sản xuất và phát triển. Công ty cổ phần may Nam Hà là một doanh nghiệp trong số những doanh nghiệp đó đã đóng góp một phần nhỏ cho sự nghiệp phát triển chung của ngành may mặc nói riêng và nền kinh tế của đất nước nói chung.Tuy nhiên trên con đường phát triển trong thời gian tới cạnh tranh ngày càng gay gắt trong xu thế hội nhập khu vực và thế giới, Công ty cổ phần may Nam Hà đang phải đối mặt với thách thức lớn.Xuất phát từ vấn đề trên, bằng kiến thức đã học kết hợp tại quá trình thực tập tại Công ty cổ phần may Nam Hà đặc biệt là phòng Kế toán em xin chọn đề tài: "Công tác quản lý TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần may Nam Hà".
Xem thêm

45 Đọc thêm

QLÝ VÀ SỬ DỤNG TNCĐ TẠI CTY CP MAY NAM HÀ

QLÝ VÀ SỬ DỤNG TNCĐ TẠI CTY CP MAY NAM HÀ

hợp với từng lứa tuổi, nghề nghiệp, thời tiết khí hậu và sở thích của từng ngời.Công ty đã sản xuất rất nhiều sản phẩm khác nhau từ sản phẩm đơn giản nh: Bảo hộ lao động, quần, áo sơ mi... đến sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật phức tạp nh: áo Jacket, bộ thể thao, veston...Mỗi chủng loại sản phẩm tuỳ theo từng vùng, từng mùa lại có yêu cầu hết sức khác nhau về kiểu dáng, cách pha màu, thông số kỹ thuật, chất liệu vải....Nguyên phụ liệu chính của ngành may là các loại vải làm từ bông sợi tổng hợp, các phụ liệu làm từ kim loại, nhựa da... sau đó đến vấn đề nghiên cứu thiết kế kiểu dáng và tổ chức sản xuất để có sản phẩm đạt chất lợng tốt nhất, cuối cùng là tổ chức tiêu thụ nhanh nhất.* Thị trờng và khách hàng:Hiện nay cũng nh hầu hết các doanh nghiệp may trong nớc Công ty chủ yếu sản xuất theo phơng thức gia công, theo đơn đặt hàng của khách hàng. Khách hàng cung cấp toàn bộ nguyên liệu, mẫu mã. Công ty tổ chức sản xuất vấn đề là 6Báo cáo Quản lý Nguyễn Thị Thu Hờng - K10A - GTphải đáp ứng yêu cầu về chất lợng sản phẩm (thông số kỹ thuật, vệ sinh sản phẩm...) và đặc biệt là thời gian giao hàng vì sản phẩm ngành may rất nhạy cảm, đòi hỏi tính kịp thời, tính khẩn trơng.Khách hàng của công ty chủ yếu đến từ các nớc Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Ôxtraylia, Singapo... với sản phẩm xuất khẩu chủ yếu vào thị trờng EU, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và đặc biệt là thị trờng Mỹ (từ đầu năm 2001).Năm 1997: 80% sản phẩm của Công ty xuất khẩu vào thị trờng EU thì đến những tháng đầu năm 2001: 90% sản phẩm do Công ty sản xuất đợc xuất khẩu vào thị trờng Mỹ, đây là thị trờng đòi hỏi rất cao về chất lợng sản phẩm và thời gian giao hàng, nhng lại có thuận lợi là số lợng đơn hàng lớn từ 10.000 sản phẩm đến 100.000 sản phẩm cho một đơn hàng, là điều kiện để Công ty tăng năng suất lao động.* Đặc điểm về quy trình sản xuất: Quy trình sản xuất của Công ty bắt đầu từ khâu nhận mẫu mã, nguyên phụ
Xem thêm

43 Đọc thêm

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TSCĐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM HÀ

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TSCĐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM HÀ

từ, bảng kê, bảng tổng hợp chi tiết dùng để lập báo cáo tài chính.1.1.6.4. Báo cáo tài chính Các báo kế toán của Công ty đợc lập vào cuối mỗi quý kể từ ngày bắt đầu niên độ kế toán (ngày 01 tháng 01).Theo chế độ kế toán hiện hành, doanh nghiệp đã lập các báo cáo sau:- Bảng cân đối kế toán- Báo cáo kết quả kinh doanh - Báo cáo lu chuyển tiền tệ- Thuyết minh báo cáo tài chính. Kỳ lập báo cáo của Công ty là theo quý. Sau khi lập báo cáo, Công ty gửi tới: Sở Tài chính, Chi cục Thống kê, Quỹ hỗ trợ (Ngân hàng), Sở Thơng mại (đơn vị chủ quản) và lu tại Công ty một bản.1.2 Thực trạng kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần may Nam Hà1.2.1 Đặc điểm và phân loại TSCĐ tại Công ty Công ty cổ phần may Nam Hà là một đơn vị chuyên sản xuất gia công các sản phẩm may mặc có chất lợng cao với khách hàng trong và ngoài nớc. Do đó TSCĐ của Công ty bao gồm nhiều loại khác nhau, đa dạng về chủng loại với các 15tính năng, kỹ thuật, công suất thiết kế khác nhau tuỳ thuộc vào từng yêu cầu sử dụng của từng bộ phận: - TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: Kho bãi, nhà x-ởng, phơng tiện vận tải, máy móc thiết bị...- TSCĐ dùng bộ phận văn phòng: Máy vi tính, máy in, máy photocopy, máy fax, điện thoại... TSCĐ chính là một biểu hiện cụ thể của vốn cố định và đợc đầu t bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. Để làm tốt công tác quản lý, sử dụng, hạch toán TSCĐ thì cần sắp xếp theo những tiêu thức đặc trng nhất định sau:* Phân loại theo nguồn hình thành:+ 87,9% tổng giá trị TSCĐ do ngân sách cấp+ 12,1% tổng giá trị TSCĐ do các nguồn tự bổ sung của Công ty (từ Quỹ
Xem thêm

43 Đọc thêm

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TSCĐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM HÀ

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TSCĐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM HÀ

liệu từ phía khách hàng nớc ngoài đến giao thành phẩm tại cửa khẩu xuất hàng. Vì vậy phải tuỳ thuộc vào từng đơn hàng, từng vùng, từng nớc từng mùa, từng khách hàng để quy trình sản xuất thích hợp, kết hợp chặt chẽ hợp lý các yếu tố sản xuất cho phù hợp với từng mã hàng.Tuy nhiên các bớc công nghệ tuần tự chung ảnh hởng rất lớn đến việc quản lý vật t, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, chất lợng sản phẩm, đảm bảo thời gian giao hàng cho khách, thoả mãn tốt hơn nhu cầu luôn thay đổi của ngời tiêu dùng.Vì vậy yêu cầu cơ bản là phải sự đảm bảo sự cân đối năng lực giữa các bộ phận, các công đoạn trong dây chuyền sản xuất đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện tốt công tác thiết kế hệ thống sản xuất và kế hoạch hoá nhằm làm cho dây chuyền sản xuất hoạt động nhịp nhàng thông suốt.7Báo cáo Quản lý Nguyễn Thị Thu Hờng - K10A - GTQuy trình sản xuất của Công ty cổ phần may Nam Hà Sơ đồ 2: Quy trình sản xuất của Công ty cổ phần may Nam Hà Với đơn hàng gia công xuất khẩu quy trình sản xuất đợc thực hiện tuần tự theo các bớc công đoạn sau.Sau khi ký kết các hợp đồng ngoại, khách hàng nớc ngoài cung cấp các tài liệu kỹ thuật (bao gồm sản phẩm mẫu, mẫu giấy, yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm cùng với việc cung cấp nguyên phụ liệu cho sản xuất). Công ty tiến hành chế thử sản phẩm mẫu, sản phẩm đợc chuyển tới khách hàng để đánh giá chất lợng và các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm. Nếu mẫu đợc khách hàng chấp nhận, đơn hàng sẽ đợc khách hàng đồng ý cho sản xuất hàng loạt.Nguyên phụ liệu nhận về đợc kiểm tra xác nhận số lợng, chất lợng để đảm bảo sản xuất đủ theo tài liệu kỹ thuật, số lợng và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Căn cứ 8Trung tâm tiếp thu nguyên vật liệuKho nguyên liệuĐo đếm số lượng - Kiểm tra
Xem thêm

43 Đọc thêm

QL VÀ SỬ DỤNG TNCĐ TẠI CTY CP MAY NAM HÀ

QL VÀ SỬ DỤNG TNCĐ TẠI CTY CP MAY NAM HÀ

Báo cáo Quản lý Nguyễn Thị Thu Hờng - K10A - GTLời nói đầu Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay, nền kinh tế nớc ta đã có nhiểu đổi mới quan trọng. Việc chuyển đổi cơ chế quản lý từ một nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng khả năng sản xuất, khai thác tối đa tiềm lực của mình. Tài sản cố định là 1 trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh. Nó là vật dẫn lao động của con ngời đến với đối tợng lao động đồng thời làm giảm nhẹ và giải phóng sức lao động của con ngời cũng nh việc nâng cao năng suất lao động của con ngời.Vai trò của TSCĐ và tốc độ tăng TSCĐ trong sự nghiệp phát triển kinh tế quyết định yêu cầu và nhiệm vụ ngày càng cao của công tác quản lý, sử dụng TSCĐ. Việc tổ chức tốt công tác hạch toán nh: Thờng xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình tăng, giảm về cả số lợng và giá trị cũng nh tình hình hao mòn và khấu hao có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác sử dụng hợp lý công suất của TSCĐ góp phần phát triển sản xuất, thu hồi vốn đầu t nhanh để tái sản xuất, mở rộng quy mô trang bị thêm và đổi mới TSCĐ .Trong một vài năm gần đây, nền kinh tế nớc ta có nhiều thử thách. Song nhiều doanh nghiệp đã vơn lên từ sức mạnh nội lực, luôn ổn định và duy trì đợc sản xuất và phát triển. Công ty cổ phần may Nam Hà là một doanh nghiệp trong số những doanh nghiệp đó đã đóng góp một phần nhỏ cho sự nghiệp phát triển chung của ngành may mặc nói riêng và nền kinh tế của đất nớc nói chung.Tuy nhiên trên con đờng phát triển trong thời gian tới cạnh tranh ngày càng gay gắt trong xu thế hội nhập khu vực và thế giới, Công ty cổ phần may Nam Hà đang phải đối mặt với thách thức lớn.Xuất phát từ vấn đề trên, bằng kiến thức đã học kết hợp tại quá trình thực tập tại Công ty cổ phần may Nam Hà đặc biệt là phòng Kế toán em xin chọn đề tài: "Công tác quản lý TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần may Nam Hà".
Xem thêm

43 Đọc thêm

Cùng chủ đề