CÁCH SỬ DỤNG BÌNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁCH SỬ DỤNG BÌNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY":

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÌNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÌNH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

- Bước 3: Hướng vòi vào vị trí cháy chú ý phải hướng vòi chếch xuống dưới, đứng cách xa vị trí cháy 1 mét, tay phải bóp cần bóp số 4 đều đặn.. - Sau khi thao tác xong mà bình còn sử dụng[r]

1 Đọc thêm

Phê duyệt phương án chữa cháy pot

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật 2. Bước 2 Cơ quan, tổ chức (đối tượng phải xây dựng Phương án chữa cháy) có sử dụng lực lượng, phương tiện của cơ quan, tổ chức, địa phương theo quy định tại điểm b, mục 3, điều 22 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy) mang Phương án chữa cháy đến nộp tại: + Sở Cảnh sát phòng cháychữa cháy thành phố Hồ Chí Minh, Tên bước Mô tả bước số 258 đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. + Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy và cứu hộ-cứu nạn, số 258 đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. + Phòng Cảnh sát phòng cháychữa cháy Trên sông, số 25 Bis đường Tôn Thất Thuyết, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. + Phòng Cảnh sát phòng cháychữa cháy quận 1, số 258 đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận 1, quận 10. + Phòng Cảnh sát phòng cháychữa cháy quận 3, số 103 đường Lý Chính Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận 3.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Chương 8 : An toàn lao động pps

CHƯƠNG 8 : AN TOÀN LAO ĐỘNG PPS

 Để đảm bảo an tồn cho cơng nhân trong nhà máy ta phải thực hiện các biện pháp sau: – Cách điện tốt cho các phần dẫn điện. – Sử dụng triệt để các bộ phận che chắn, bảo hiểm. – Hạn chế mức sử dụng điện. – Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, trơng coi các thiết bị điện trong khu vực sản xuất. – Khơng được tự ý vào phòng điện trung tâm. – Chỉ được sử dụng những máy móc đã được học và được giao sử dụng. – Điện sử dụng trong các phân xưởng được bảo vệ bằng dây mát, nếu dây bị hở dòng rò sẽ được đưa xuống đất. – Khi phát hiện nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn lao động phải báo ngay cho lãnh đạo phân xưởng để khắc phục, sửa chữa. – Nhà máy phải bố trí các cơng cụ sửa chữa điện, bố trí cơng nhân thường xun kiểm tra, sửa chữa các thiết bị điện, phải sử dụng các thiết bị đo lường nhưampe kế, volt kế để đo các chỉ số định mức qua máy, tránh trường hợp sử dụng q tải. – Ngồi ra phải trang bị hệ thoống chống sét cho cơng trình của nhà máy, bnằg cách dùng cột thu lơi có độ lớn cao hơn các cơng trình cần được bảo vệ. – Khi xảy ra sự cố, ban bảo hộ lao động lập biên bản, tiến hành xác định ngun nhân là khách quan hay chủ quan rồi tuỳ theo mức độ vi phạm mà có biện pháp xử lý thích hợp từ khiển trách, cắt tiên tiến đến đuổi việc. 8.2.3 An tồn phòng cháy chữa cháy:  An tồn phòng cháy chữa cháy được đặt lên hàng đầu. Nó liên quan đến tài sản tính mạng của cơng nhân viên và nhà máy. Mỗi cán bộ cơng nhân viên trước khi làm việc tại nhà máy đều phải trải qua lớp học về an tồn lao động và phòng cháy chữa cháy.  Các biện pháp phòng cháy chữa cháy: – Nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, nội quy, quy định về cơng tác phòng cháy chữa cháy. – Khi bố trí mặt bằng nhà máy nên dặt vị trí của kho sao cho vừa hợp lý trong sản xuất vừa phân cách với nơi dễ cháy.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Sổ tay Phòng cháy chữa cháy VNPT

SỔ TAY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VNPT

SỔ TAY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ THOÁT NẠN DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN VNPT (Lực lượng PCCC và đội PCCC có hướng dẫn riêng) PHẦN I: CHÚ Ý QUAN TRỌNG VỀ PCCC 1. Nguyên tắc phòng cháychữa cháy (PCCC) 1.1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động PCCC. 1.2. Trong hoạt động PCCC lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra 1.3. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả 1.4. Mọi hoạt động PCCC trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ. 2. Trách nhiệm PCCC của cán bộ công nhân viên 1. Chấp hành quy định, nội quy về PCCC; thực hiện nhiệm vụ PCCC theo chức trách, nhiệm vụ được giao. 2. Tìm hiểu kiến thức về PCCC trong phạm vi trách nhiệm của mình; bảo quản, sử dụng thành thạo các phương tiện PCCC thông dụng và các phương tiện PCCC khác được trang bị. 3. Bảo đảm an toàn về PCCC trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy. 4. Tham gia các hoạt động PCCC ở nơi làm việc; tham gia đội PCCC cơ sở ; góp ý, kiến nghị với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về các biện pháp bảo đảm an toàn về PCCC. 5. Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy và những hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC. 6. Báo cháychữa cháy kịp thời khi phát hiện thấy cháy; chấp hành
Xem thêm

15 Đọc thêm

Quyết định số 839/QĐ-UBND potx

QUYẾT ĐỊNH SỐ 839/QĐ-UBND POTX

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm: a) Xây dựng Quy định vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường tại doanh nghiệp. b) Đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại; trang bị hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống lọc bụi, tỏa nhiệt, các phương tiện làm việc phù hợp nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường lao động: tiếng ồn, nhiệt độ, tốc độ gió, bụi, khói, ánh sáng… c) Thực hiện trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy bảo đảm tỷ lệ quy định; định kỳ tổ chức quan trắc, đo kiểm môi trường làm việc để có các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, nâng cao hiệu quả công việc. d) Ký Hợp đồng với Doanh nghiệp Đầu tư phát triển hạ tầng KCN hoặc các cơ quan có chức năng liên quan tiến hành thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt và công nghiệp, chất thải nguy hại của doanh nghiệp. Không được đốt hoặc chôn lấp chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường; thực hiện việc phân loại chất thải tại nguồn, đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại. 2. Người lao động có trách nhiệm: a) Chấp hành nghiêm túc các quy định về vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường tại doanh nghiệp. b) Tham gia các chương trình phòng chống dịch bệnh và khám sức khoẻ định kỳ. c) Thông qua tổ chức công đoàn để kiến nghị doanh nghiệp luôn bảo đảm điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động theo quy định của pháp luật. Chương III AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Điều 6. Quản lý an ninh, trật tự 1. Ban Quản lý các KCN tỉnh có trách nhiệm: a) Là đầu mối cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến tình hình an ninh trật tự và phối hợp với cơ quan Công an, các ngành liên quan xây dựng các quy định và tổ chức kiểm tra công tác giữ gìn an ninh trật tự, giải quyết tình hình đình công, lãng công trong các KCN. b) Chủ động trao đổi với Công an tỉnh về các vấn đề có liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, xuất nhập khẩu, bảo vệ môi trường, tình hình lưu trú, tạm trú của người nước
Xem thêm

11 Đọc thêm

NỘI QUI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

NỘI QUI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc……….oOo……..NỘI QUI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Để đảm bảo an toàn tài sản trang thiết bị nhà xưởng, an ninh trật tự của Công ty, nay qui định việc Phòng cháy chữa cháy như sau:Điều 1: Phòng cháychữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể Cán bộ – Công nhân viên Công ty kể cả khách hàng đến công tác tại Công ty.Điều 2: Cấm không sử dụng lửa, củi đun nấu, hút thuốc trong kho, nơi sản xuất, dùng dây đồng, dây bạc thay cầu trì, dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện, để các chất cháy gần cầu chì, bảng điện và trên dây dẫn điện.Điều 3: Sắp xếp trật tự vật tư hàng hoá trong kho, khu vực sản xuất gọn gàng, sạch sẽ. Xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái nhà, xa tường để tiện việc kiểm tra hàng hoá và cứu chữa khi cần thiết. Khi sử dụng xăng công nghiệp, hoá chất phải thật cẩn thận, tuân theo hướng dẫn sử dụng.Điều 4: Khi xuất nhập hàng hoá xe không được nổ máy trong kho nơi sản xuất và khi đậu xe, phải hướng đầu xe ra ngoài.Điều 5: Không để các chướng ngại vật trên lối đi lại.Điều 6: Phương tiện dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy, không được sử dụng vào việc khác.Điều 7: Ai thực hiện tốt qui định này sẽ được khen thưởng, ai vi phạm sẽ tuỳ theo mức độ mà xử lý từ cảnh cáo đến thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để truy tố trước pháp luật.Điều 8: Nội qui này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 200 TỔNG GIÁM ĐỐC CTY
Xem thêm

1 Đọc thêm

Biện pháp thi công hệ thống Phòng cháy chữa cháy

BIỆN PHÁP THI CÔNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

33Khởi động đổi đấu sao tam giác Tất cả các bộ khởi động điều chỉnh sẽ đợc nhiệt đới hoá và tuân theo tiêu chuẩn BS4941 và BS5856 hoặc tơng đơng trừ khi có yêu cầu khác. Toàn bộ bảng điều khiển bộ khởi động sẽ đợc sản xuất bởi một công ty có khả năng trong viẹc sản xuất bảng điều khiển bộ khởi động cho công tác chữa cháy. Bảng điều khiển bộ khởi độnglàm bằng thép chất lợng cao dày tối thiểu14 SWG (2.03mm) đợc tăng cứng bởi khung sát góc cứng. Bảng điều khiển sẽ không bị gỉ đợc tẩy dầu mỡ và sơn tối thiểu 1 lớp sơn nhũ và hoàn thiện bằng tráng men. Bảng điều khiển sẽ hoàn chỉnh với dao cách ly ngắt mạch bộ khởi động công tắc Rơle công tắc đèn chỉ thị đồng hồ đo và các phân tử khác để phục vụ việc điều khiển bơm theo yêu cầu. Tất cả các công tắc Rơle có điều khiển sẽ đợc gắn trên các bảng đợc cách điện. Toàn bộ mạch vào ra và dây dẫn đợc nối với các bộ phận tơng ứng thông qua thanh nối cách điện đợc gắn trong hộp bảng,và đợc chạy gọn gàng ,đợc dán nhãn và bảng phù hợp tiêu chuẩn IEE mới nhất và các yêu cầu ghi trong bảng vẽ d. Nối với hệ thống khác Hệ thống chữa cháy sprinkler sẽ đợc nối với hệ thống báo cháy để truyền tín hiệu báo cháy, tín hiệu báo lỗi tới tủ trung tâm báo cháy 11. Hệ thống chữa cháy bình xách tay : Ngoài hệ thống báo cháy tự động và chữa cháy tự động bằng nớc áp lực, công trình còn đợc bố trí lắp đặt bình chữa cháy xách tay bằng bột MFZ4 và khí CO2 MT3 của Trung Quốc, của các nớc khác thuộc các nhóm G7 đợc bố trí phân tán tại các lối thoát nạn, đảm bảo đủ điều kiện để dập tắt các đám cháy ở giai đoạn đầu mới phát sinh, thích hợp với tất cả các nhóm cháy, an toàn cho các vật dụng đợc chữa cháy của toà nhà, nhà máy. Kiểu cỡ số lợng và vị tí của bình chữa cháy xách tay tuân theo qui định số 23 NFPA hoặc MS4 và MS38 của ERP hoặc tơng đơng và đợc chấp nhận bởi cơ quan chống cháy khu vực Các bình chữa cháy xách tay đáp ứng mục đích làm việc, có các kiểu chữa cháy thích hợp cho việc chữa cháy khi hoả hoạn xảy ra. Bình đợc sử dụng khi đám cháy còn nhỏ, dễ dàng sử dụng với tất cả mọi ngời.Bình chữa cháy xách tay đợc sử dụng theo sự phân loại dới đây:* Mức bảo vệ nguy hiểm loại A Dạng nớc - Cho chữa cháy thông thờng
Xem thêm

16 Đọc thêm

Tài liệu Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy pptx

TÀI LIỆU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY PPTX

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy tại Công an cấp tỉnh Thông tin Lĩnh vực thống kê: Phòng cháy, chữa cháyCơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định Đối tượng thực hiện:Tất cảTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước thực hiện 1. Bước 1 - Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật 2. Bước 2 - Đại diện các cơ sở sau đây trước khi đưa vào hoạt động hoặc trong quá trình hoạt động nếu có sự thay đổi về công năng, tính chất sử dụng phải đến nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: - Nhà ở, khách sạn, văn phòng làm việc, nhà cho thuê văn phòng có chiều cao từ 7 tầng trở lên. - Cơ sở sản xuất, chế biến xăng dầu, khí đốt hoá lỏng và hoá chất dễ cháy, nổ, với mọi quy mô. - Cơ sở sản xuất, gia công, cung ứng, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. - Kho xăng dầu có tổng dung tích 500 m3 trở lên, kho khí đốt hoá lỏng có tổng trọng
Xem thêm

5 Đọc thêm

NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc……….oOo……..NỘI QUI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY Để đảm bảo an toàn tài sản trang thiết bị nhà xưởng, an ninh trật tự của Công ty, nay qui định việc Phòng cháy chữa cháy như sau:Điều 1: Phòng cháychữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể Cán bộ – Công nhân viên Công ty kể cả khách hàng đến công tác tại Công ty.Điều 2: Cấm không sử dụng lửa, củi đun nấu, hút thuốc trong kho, nơi sản xuất, dùng dây đồng, dây bạc thay cầu trì, dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện, để các chất cháy gần cầu chì, bảng điện và trên dây dẫn điện.Điều 3: Sắp xếp trật tự vật tư hàng hoá trong kho, khu vực sản xuất gọn gàng, sạch sẽ. Xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái nhà, xa tường để tiện việc kiểm tra hàng hoá và cứu chữa khi cần thiết. Khi sử dụng xăng công nghiệp, hoá chất phải thật cẩn thận, tuân theo hướng dẫn sử dụng.Điều 4: Khi xuất nhập hàng hoá xe không được nổ máy trong kho nơi sản xuất và khi đậu xe, phải hướng đầu xe ra ngoài.Điều 5: Không để các chướng ngại vật trên lối đi lại.Điều 6: Phương tiện dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy, không được sử dụng vào việc khác.Điều 7: Ai thực hiện tốt qui định này sẽ được khen thưởng, ai vi phạm sẽ tuỳ theo mức độ mà xử lý từ cảnh cáo đến thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để truy tố trước pháp luật.Điều 8: Nội qui này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 200 TỔNG GIÁM ĐỐC CTY
Xem thêm

1 Đọc thêm

TCVN 3890-2009 : phương tien phòng cháy và chua cháy cho nhà và công trình - trang bị, bỐ trí,

TCVN 3890-2009 : PHƯƠNG TIEN PHÒNG CHÁY VÀ CHUA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG BỊ, BỐ TRÍ,

từng công trình cụ thể sẽ do cơ quan Phòng cháychữa cháy có thẩm quyền quyết ñịnh. TCVN 3890 : 2009 20 10.1.2 Phương tiện cứu người ñược trang bị phải ñảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu an toàn theo quy ñịnh của nhà sản xuất và phù hợp với ñiều kiện sử dụng. 10.1.3 Việc lắp ñặt các kết cấu treo, móc cho dây cứu người, thang dây, ống cứu người phải phù hợp với giới hạn chịu lửa, tải trọng, ñộ cao và khả năng cứu người an toàn. Vị trí lắp ñặt phương tiện cứu người phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và tính năng sử dụng của phương tiện. 10.1.4 Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn ñược trang bị trên lối thoát nạn của nhà và công trình trong các khu vực sau: a) Ở các chỗ nguy hiểm cho sự di chuyển của người; b) Ở các lối ñi và trên các cầu thang bộ dùng ñể thoát nạn cho người khi số lượng người cần thoát nạn lớn hơn 50 người; c) Theo các lối ñi chính và cửa ra của các gian phòng sản xuất, trong ñó số người làm việc lớn hơn 50 người; d) Ở các vị trí chỉ dẫn cầu thang bộ trong các nhà ở có chiều cao lớn hơn 6 tầng; ñ) Trong các gian phòng công cộng và các nhà phụ trợ của các xí nghiệp công nghiệp, nếu ở ñó khả năng tụ tập ñồng thời nhiều hơn 100 người; e) Ở các gian phòng sản xuất không có ánh sáng tự nhiên. 10.1.5 ðèn chiếu sáng sự cố và ñèn chỉ dẫn thoát nạn có nguồn ñiện dự phòng ñảm bảo thời gian hoạt ñộng tối thiểu là 2h. ðèn chiếu sáng sự cố có cường ñộ chiếu sáng ban ñầu trung bình là 10lux và cường ñộ chiếu sáng nhỏ nhất tại bất kỳ ñiểm nào dọc theo ñường thoát nạn ño ñược không nhỏ hơn 1 lux. ðèn chỉ dẫn thoát nạn phải ñược nhìn thấy rõ ràng các chữ “LỐI RA” hoặc chữ khác thích hợp từ khoảng cách tối thiểu 30m trong ñiều kiện chiếu sáng bình thường (300lux) hoặc khi có sự cố (10lux). 10.1.6 ðèn chiếu sáng sự cố và ñèn chỉ dẫn thoát nạn ñược lắp ñặt, bố trí ở trên các cửa ra vào, hành lang, cầu thang thoát nạn, lối rẽ trên ñường thoát nạn ñể chiếu sáng, chỉ dẫn lối ñi và dễ quan sát. Vị trí lắp ñặt giữa các ñèn chiếu sáng sự cố, giữa các ñèn chỉ dẫn thoát nạn phải ñảm bảo nhìn thấy lối thoát
Xem thêm

29 Đọc thêm

PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ(Lưu hành nội bộ)Tên cơ sở: Trường TH & THCS Hải SơnĐịa chỉ: Thôn Pò Hèn - Xã Hải Sơn - Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng NinhĐiện thoại: 02033886692Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp: Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Móng CáiĐiện thoại: 02033881362Hải Sơn, tháng 9 năm 2017SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỦA CƠ SỞ(2)A. ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁYI. Vị trí địa lý: (3): Trường TH & THCS Hải Sơn nằm trên địa bàn thôn Pò Hèn Xã Hải SơnThành phố Móng Cái. Cách trung tâm Móng Cái khoảng 37km đường núi.- Phía Đông giáp: Xã Bắc Sơn- Phía Tây giáp: Xã Quảng Đức huyện Hải Hà- Phía Nam giáp: Xã Quảng Nghĩa- Phía Bắc giáp: Trung QuốcII. Giao thông phục vụ chữa cháy:(4)-Cách xa trung tâm Móng CáiTrường gần đường giao thôngIII. Nguồn nước chữa cháy:(5)
Xem thêm

8 Đọc thêm

DỰ THẢO NỘI DUNG THÔNG TIN TRÊN MẠNG INTERNET VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN

DỰ THẢO NỘI DUNG THÔNG TIN TRÊN MẠNG INTERNET VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN TOÀN THÔNG TIN

DỰ THẢO NỘI DUNG THÔNG TIN TRÊN MẠNG ITERNET VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT.Theo quy định của Nghị định 72/2009/ NĐ-CP ngày 03/09/2009 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ; Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; Nghị định 109/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ quy định tín hiệu các xe được quyền ưu tiên và Thông tư 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an Quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.Quy định như sau:I. THỦ TỤC GIẤY TỜ Thủ tục giấy tờ cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự”để kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo gồm:* Cá nhân, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; hồ sơ gồm:a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.b) Nộp bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với các tổ chức sự nghiệp có thu).Các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của hộ kinh doanh phải có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 49, khoản 1 Điều 51 Nghị định 43/2010/NĐ-CP. c) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháychữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháychữa cháy theo quy định: - Các cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; sản xuất kinh doanh gas; kinh doanh vũ trường; kinh doanh lưu trú và cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng từ 7 tầng trở lên phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháychữa cháy.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Giải bài tập quản trị rủi ro tình huống 10

GIẢI BÀI TẬP QUẢN TRỊ RỦI RO TÌNH HUỐNG 10

Kiểm sóat rủi ro - Nhóm biện pháp với cửa hàng + Tuân thủ quy định của luật phòng chống cháy nổ như : Phổ biến về công tác phòng cháy chữa cháy, trang bị dụng cụ chữa cháy, sắp xếp đồ đạ[r]

27 Đọc thêm

GIẢI BÀI TẬP QUẢN TRỊ RỦI RO TÌNH HUỐNG CÂU 1 10

GIẢI BÀI TẬP QUẢN TRỊ RỦI RO TÌNH HUỐNG CÂU 1 10

Kiểm sóat rủi ro - Nhóm biện pháp với cửa hàng + Tuân thủ quy định của luật phòng chống cháy nổ như : Phổ biến về công tác phòng cháy chữa cháy, trang bị dụng cụ chữa cháy, sắp xếp đồ đạ[r]

22 Đọc thêm

Cấp biên bản kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy docx

CẤP BIÊN BẢN KIỂM TRA THI CÔNG VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY DOCX

Cấp biên bản kiểm tra thi công về phòng cháychữa cháy Thông tin Lĩnh vực thống kê: Phòng cháy, chữa cháy Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Cảnh sát phòng cháychữa cháy thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Cảnh sát phòng cháychữa cháy thành phố Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Phòng Cảnh sát phòng cháychữa cháy quận, huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Lập biên bản kiểm tra thi công ngay sau khi hoàn thành kiểm tra thi công về phòng cháy chữa cháy Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Biên bản kiểm tra thi công Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề thi an toàn lao động

ĐỀ THI AN TOÀN LAO ĐỘNG

Câu 1. Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến điều kiện lao động là:a) Tự nhiênb. Xã hôic) Kinh tếd) Tổ chứcCâu 2. Nguyên nhân của tai nạn lao động:a) Không tuân thủ qui tắc an toànb) Không sử dụng thiết bị bảo hộ lao độngc) Chịu áp lực của công việcd) Cả a,b và cCâu 3. Tác hại của tiếng ồn:a) Tai nạn lao độngb. Bệnh nghề nghiệpc) Nhiễm độc nghề nghiệpd) Cả a và bCâu 4. Các yếu tố gây nên cháynổ:a) Chất cháy, nguồn điệnb. Chất cháy, nguồn nướcc) Chất cháy, nguồn nhiệtd) Cả a,b và cCâu 5. Thiết bị chữa cháy sử dụng khi cháy nhiên liệuhóa chất:a) Hệ thống nước cứu hỏab. Bình CO2c) Đất,cátd) Cả a,b và cCâu 6. Thiết bị chữa cháy không được sử dụng khi cháy do sự cố về điện điện:a) Bình chữa cháy bằng bộtb. Bình CO2
Xem thêm

3 Đọc thêm

Phòng cháy chữa cháy Từ vựng – Thiết bị chữa cháy - 1 potx

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TỪ VỰNG – THIẾT BỊ CHỮA CHÁY - 1 POTX

3.2.7.Bình chữa cháy hoạt động bằng chai khi nén - fire extinguisher gas cartridge operated Bình chữa cháy trong đó áp suất để đẩy chất chữa cháy từ bên trong bình được tạo ra do mở chai[r]

8 Đọc thêm

Nội quy phòng cháy và chữa cháy

NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

đều phải sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, đảm bảo khoảng cách an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ, kiểm tra, cứu chữa khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Điều 5. Lãnh đạo các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong khu vực trụ sở có trách nhiệm giáo dục, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức không được lơ là mất cảnh giác dẫn đến các thiếu sót làm mất an toàn trong công tác phòng cháychữa cháy. Không để đồ dùng tập thể, cá nhân, hồ sơ, tài liệu, gần những nơi dễ phát sinh cháy nổ như đèn điện, hệ thống điện, Phải đảm bảo và triệt để tuân thủ các quy định về phòng cháychữa cháy. Điều 6. Tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháychữa cháy sẽ được khen thưởng. Cán bộ, công chức, viên chức nào vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị kiểm điểm, kỷ luật hoặc bị xử lý theo đúng quy định của Pháp luật PCCC và quy định của Ngành. Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ký./. Đồng Tháp, ngày 02 tháng 01 năm 2014 GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Cống Digitally signed by Sở Giao thông Vận tải DN: c=VN, o=UBND tỉnh Đồng Tháp, l=Đồng Tháp, cn=Sở Giao thông Vận tải Date: 2014.01.03 07:58:05 +07'00'
Xem thêm

3 Đọc thêm

KỸ NĂNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

KỸ NĂNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

phương duyệt. Song cũng có nơi chưa làm hoặc chưa kịp làm. Khi thuê bảo vệ chuyên nghiệp, yêu cầu bảo vệ chuyên nghiệp lập phương án PCCC.Là công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp chúng ta không có quyền từ chối (mặc dù đây không phải là nhiệm vụ của bảo vệ). Vã lại việc tự mình lập ra phương án PCCC cho mục tiêu mình quản lý sẽ giúp cho lực lượng bảo vệ hiểu rõ mục tiêu và hoàn thành tốt hơn trách nhiệm của mình.Với tất cả những phân tích trên, khẳng định rằng Chỉ huy trưởng mục tiêu cần thiết phải thông thạo công việc lập phương án PCCC để chuẩn bị cho mọi tình huống và hoàn thành tốt nhiệm vụ.17II/- YÊU CẦU CÔNG TÁC LẬP PHƯƠNG ÁN PCCC:Cũng từ phân tích trên, ta có thể rút ra những yêu cầu tối thiểu của một phương án PCCC.- Khi đã có Luật PCCC thì mọi phương án PCCC đặt ra phải phù hợp với qui định của pháp luật.- Đối với một mục tiêu cụ thể phải đặt ra được phương án thiết thực sát với thực tế mục tiêu.- Điều quan trọng là sau khi có phương án phù hợp với luật pháp sát với thực tế thì phải có sự kiểm tra và duyệt của cơ quan PCCC địa phương (Phường, Xã, Huyện, Thành phố…) tùy theo qui mô của cơ sở mục tiêu mà có yêu cầu xét duyệt của cấp nào.III/- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP PHƯƠNG ÁN PCCC: 1/ Từ những yêu cầu trên có thể thấy cần áp dụng những phương pháp cơ bản sau:a/- Khảo sát tình hình PCCC trên toàn mục tiêu.b/- Lập sơ đồ bố trí các Phòng, Ban, Xưởng, lưu ý các khu vực có nguy cơ chấy nổ cao. Sơ đồ bố trí các phương tiện PCCC theo tính chất, vị trí, qui mô của các địa điểm có nguy cơ cháy nổ, sơ đồ lối thoát hiểm khi có sự cố cháy xảy ra.c/- Tham khảo ý kiến chủ quản về tình hình PCCC và khả năng cung cấp trang thiết bị PCCC.Ngoài những phương pháp trên tùy theo tình hình thực tế của các mục tiêu khác nhau có thể bổ sung các phương pháp khác, để có thể xây dựng được phương án PCCC tối ưu cho từng mục tiêu.Qua yêu cầu của công tác lập phương án PCCC với những thông tin thu thập qua các phương pháp đã tiến hành có thể hình thành cho mình qui trình lập phương án PCCC và áp dụng như sau:
Xem thêm

21 Đọc thêm

BÁO CÁO PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

BÁO CÁO PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

từng đồng chí thành viên trong công tác phòng cháy chữa cháy của Đội PCCCxã và dân phòng.- Xây dựng kế hoạch đi tuần tra, kiểm tra hàng tuần, tháng, quý cho ĐộiPCCC xã và dân phòng. Đưa ra các phương án xử lý kịp thời khi phát hiện ranhững điểm có nguy cơ cháy cao, cũng như các tình huống xấu có thể xảy ra.- Tuyên truyền đến từng hộ gia đình, các cá nhân, tổ chức và các đơn vịhành chính sự nghiệp trên địa bàn xã, vận động ký cam kết đảm bảo an toànPCCC.5. Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị:a. Khó khăn, vướng mắc:- Vì đội PCCC và dân phòng tại các bản hoạt động theo hình thức kiêmnhiệm, nên trong quá trình thực hiện còn nhiều chậm trễ do phải giải quyếtnhiều công việc và cũng chưa nhận được mức đãi ngộ tương xứng.- Dụng cụ, trang bị cho công tác phòng cháy chữa cháy thô sơ, lạc hậu vàthiếu về số lượng.b. Đề xuất, kiến nghị:- Đề nghị UBND huyện tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong tràophòng cháy chữa cháy thường xuyên, liên tục hơn mà không phải chủ yếu tậptrung vào dịp tháng an toàn phòng cháy chữa cháy và “Ngày toàn dân phòngcháy chữa” để nâng cao ý thức của người dân trong công tác PCCC.- Đề nghị UBND huyện tổ chức nhiều hơn nữa các buổi tập huấn, bồidưỡng nâng cao kiến thức, huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho đội PCCC xã, lựclượng dân phòng để nâng cao chất lượng công tác PCCC. Hỗ trợ cấp công cụ,dụng cụ, phương tiện phục vụ cho hoạt động chữa cháy.Nơi nhận:- Công an huyện .............;- Lưu: VP.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề