XUÕT HAI LOI HNG HOỎ MỎY NGHE NHC CD V LỲA MỠ BIU DI ÕY CHO THY NHNG NG CONG KH NNG SN XUT CA HAI QUC GIA NY N GIN HOỎ LP LUN NY GI S PPC CÚ DNG NG THNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "XUÕT HAI LOI HNG HOỎ MỎY NGHE NHC CD V LỲA MỠ BIU DI ÕY CHO THY NHNG NG CONG KH NNG SN XUT CA HAI QUC GIA NY N GIN HOỎ LP LUN NY GI S PPC CÚ DNG NG THNG":

VẤN ĐỀ AN NINH NĂNG LƯỢNG Ở ĐÔNG Á THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

VẤN ĐỀ AN NINH NĂNG LƯỢNG Ở ĐÔNG Á THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

... ph thuc v nng lng gia cỏc khu vc ang dn n tỡnh trng an ninh nng lng mt quc gia b e lp tc s nh hng n an ninh nng lng cỏc quc gia khỏc Ngy nay, nguy c e n an ninh nng lng xut hin ngy mt nhiu... ny, than cú tr lng nhiu hn c, chim khong 14,6% tr lng than ca th gii(1) Phn ln tr lng than ụng trung hai quc gia l Trung Quc v Inụnờxia Chng loi than õy cng khỏ a dng bao gm than non, antraxit,... nguy c ngy cng ln i vi an ninh du khu vc, cỏc quc gia ny cng ang bt u xỳc tin cỏc chng trỡnh xõy dng cỏc kho d tr du Vớ d nh Thỏi Lan hin nay, chớnh ph ang phi hp vi C quan chớnh sỏch nng lng
Xem thêm

9 Đọc thêm

Mạng lưới sản xuất ô tô tại đông á

MẠNG LƯỚI SẢN XUẤT Ô TÔ TẠI ĐÔNG Á

... ụ tụ ca mng li sn xut ụ tụ ton cu Xut khu nm 1999 ca nm nn kinh t ụng nh Trung Nghiên cứu đông bắc á, số 8(78) 8-2007 Quc, Hn Quc, Thỏi Lan, Malayxia, i Loan ch chim 4,3% tng giỏ tr xut khu... ang u t cho cỏc c s lp rỏp v sn xut cỏc linh kin, ph tựng ụ tụ Tuy nhiờn, vic u t, Nghiên cứu đông bắc á, số 8(78) 8-2007 Nghiên cứu khoa học thnh lp nhiu nh mỏy lp rỏp ó dn n tỡnh trng d tha cụng... cp 80% tng s xe ụ tụ ti ụng Nht Bn vi hai nh sn xut ln l Honda v Toyota, cung cp Nghiên cứu đông bắc á, số 8(78) 8-2007 triu xe mt nm Cũn cỏc hóng khỏc nh Daewoo, Samsung s s dng cụng ngh liờn
Xem thêm

10 Đọc thêm

Giảng dạy tiếng hàn và văn học hàn quốc trong hàn quốc học

GIẢNG DẠY TIẾNG HÀN VÀ VĂN HỌC HÀN QUỐC TRONG HÀN QUỐC HỌC

...Nghiên cứu khoa học yu c thc hin nc v Hn Quc hc thuc Khu vc hc bao gm cỏc nghiờn cu v Hn Quc c thc hin bi cỏc trng i hc hay cỏc c quan, cỏ nhõn nghiờn cu nc ngoi Trong s ny, nghiờn cu... cng c bt u sụi ni nhng nc ny .Trong ú, trng hp M v Chõu u, xut phỏt t quan im nghiờn cu ca cỏc nc bỏ quyn, ó chuyn sang quan im nghiờn cu Phng ụng Nghiên cứu khoa học (Orientalism)bao gm tt c... ngoi Nghiờn cu hc Hn Quc nc ngoi t trng tõm gii thiu, biờn dch v ph cp tỏc phm hc Hn Quc nc ngoi Trong lch s, tỏc phm c biờn dch, gii thiu u tiờn k t sau thi k cn i phi k n Tp truyn c dõn gian
Xem thêm

11 Đọc thêm

Tiến tới cộng đồng đông á hợp tác chính trị an ninh thách thức và triển vọng

TIẾN TỚI CỘNG ĐỒNG ĐÔNG Á HỢP TÁC CHÍNH TRỊ AN NINH THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG

... ý thc, t an ninh v trờn c s ú a chin lc an ninh mi Trong lý lun an ninh mi, ASEAN nhn mnh quan nim an ninh tng hp (comprehensive security), an ninh hp tỏc (cooperative security) v an ninh chung... khong thi gian khỏ di sau ny, c trng chung ca an ninh ụng l nhng an ninh thi chin tranh lnh li cựng tn ti vi mt s an ninh mi ny sinh sau chin tranh lnh; cỏc mụ thc v th ch an ninh c v mi... mụ thc ca c cu an ninh Trong vic bo m an ninh ụng hin mụ thc an ninh truyn thng ly liờn minh chớnh tr quõn s mang tớnh i khỏng lm hỡnh thc ch yu chim a v ch o Trong ú mụ thc an ninh hp tỏc ly
Xem thêm

8 Đọc thêm

Phát triển hàn quốc học việt nam theo định hướng khu vực học

PHÁT TRIỂN HÀN QUỐC HỌC VIỆT NAM THEO ĐỊNH HƯỚNG KHU VỰC HỌC

... học Theo cỏch hiu rng, nghiờn cu khu vc thng c tip cn t: - Khu vc a kinh t, vớ d khu vc Chõu Thỏi Bỡnh Dng - Khu vc a chớnh tr, vớ d khu vc Trung Cn ụng - Khu vc a húa, vớ d khu vc ụng Nam. .. khoa hc khỏc Khu vc cú th c quan nim l khỏi nim ch mt khụng gian rng ln, gm nhiu quc gia, chng hn, khu vc Chõu Thỏi Bỡnh Dng, khu vc ụng Nam , khu vc Tõy , khu vc Trung Cn ụng, Theo mt quan... Vit Nam Phỏt trin Hn Quc hc theo hng khu vc hc 2.1 Hai hng i Xột v ngnh o to, Hn Quc hc Vit Nam hin ang phỏt trin theo hai hng: (1) Ngụn ng - húa v (2) Hn Quc hc vi t cỏch l t nc hc Hng o to theo
Xem thêm

7 Đọc thêm

Cơ chế hợp tác an ninh đa phương đông bắc á thách thức và triển vọng

CƠ CHẾ HỢP TÁC AN NINH ĐA PHƯƠNG ĐÔNG BẮC Á THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG

... phng ca M v cỏc dn xp an ninh a phng khu vc hỡnh thnh mt cu trỳc an ninh a tng cú th i phú vi cỏc mi e da an ninh c truyn thng ln phi truyn thng õy cng l iu m Hi ng hp tỏc an ninh Chõu -Thỏi Bỡnh... minh an ninh trc-nan hoa ang phc v tt li ớch ca M khu vc ụng Bc Ngi M cho rng nu khụng hng thỡ khụng cn phi sa12 Vỡ vy, khụng cn thit phi cú mt h thng an ninh mi thay th m h thng trc-nan hoa... cỏc c ch an ninh a phng m M hin ang l thnh viờn v cú vai trũ tớch cc ú, tiờu biu l T chc Hip c Bc i Tõy Dng (NATO) õy l th ch an ninh a phng m M c bit coi trng v xem nh thit yu i vi an ninh ca
Xem thêm

9 Đọc thêm

Vai trò của nữ giới trong nền kinh tế hàn quốc hiện nay

VAI TRÒ CỦA NỮ GIỚI TRONG NỀN KINH TẾ HÀN QUỐC HIỆN NAY

... trng kinh kinh t cho ph n ó b giỏn on s nghip t bn vng quc gia cng nh h tr ti l mt b lut thit thc, nht l i vi chớnh v nhn thc ca ph n thụng qua nhng ph n lm vic doanh vic khuyn khớch hot ng kinh. .. sỏch tuyn dng nhõn s sut i * * * N gii ngy ang úng vai trũ ht sc quan trng cho nn kinh t Vic s dng lao ng n l nhu cu ni ti ca vic tng trng kinh t, cú nhng lnh vc cụng vic ph n cú th lm tt hn,... nú ó bỏm r quỏ lõu tõm thc ngi Hn Lc lng lao ng n luụn cn thit cho nn kinh t, quan trng hn c l h c t ỳng vo cụng vic phự hp Vai trũ ca B Bỡnh ng gii v Gia ỡnh i vi xó hi Hn Quc B Bỡnh ng gii v
Xem thêm

8 Đọc thêm

Chính trị đối ngoại đông bắc á bức tranh sáng tối hai màu

CHÍNH TRỊ ĐỐI NGOẠI ĐÔNG BẮC Á BỨC TRANH SÁNG TỐI HAI MÀU

... , Tin Th gii Cỏc trang web liờn quan nm 2007-2008 Nghiên cứu đông bắc á, số 1(95) 1-2009 Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu đông bắc á, số 1(95) 1-2009 23 ... cú li cho c hai, trc ht l lnh vc kinh t Ch riờng hai nm gn õy, giỏ tr hng húa trao i gia hai nc ó tng lờn gp ụi, tc l t mc k lc 21,3 t USD (tng gp ln so vi ch s nm 2002) Cng nm 2008, hai nc ó bt... vic kim chng Vn phi ht nhõn hoỏ Bỏn o Triu Tiờn, Nghiên cứu đông bắc á, số 1(95) 1-2009 Nghiên cứu khoa học nhng tng sang nm 2008 s c khai thụng, li bt ng o cc Sau ngy thng lng cng thng vi nhiu
Xem thêm

12 Đọc thêm

Sức mạnh mềm văn hóa của trung quốc ở nhật bản và hàn quốc

SỨC MẠNH MỀM VĂN HÓA CỦA TRUNG QUỐC Ở NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC

... ca Trung Quc Cỏc cuc giao lu gia cỏc t chc thiu niờn hai nc cng c t chc sụi ni Chớnh ph Trung Quc cho phộp cỏc on du lch Hn Quc c t vo Trung Quc tham quan So vi nm 1992, s ngi Hn Quc sang Trung. .. trng i hc cú khoa hoc ngnh Trung Quc hc, hn 1.000 trng ph thụng trung hc ging dy ting Trung Quc vi t cỏch l ngoi ng Mi nm, vo thỏng 3, 9, 11, cú cuc thi Nng lc ting Trung c t chc Hn Quc Nm 2006,... õy li chớnh l iu m Trung Quc ang tỡm tũi hng i v cũn phi vt qua rt nhiu th thỏch tng cng sc mnh mm húa ca Trung Quc hi ngoi, Trung Quc khụng th khụng tng cng s phn vinh húa Trung Quc Ti i hi
Xem thêm

9 Đọc thêm

VẤN ĐỀ SỬ DỤNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI HÀN QUỐC TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

VẤN ĐỀ SỬ DỤNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI HÀN QUỐC TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

... dng v o to ngh cho Ngi Khuyt tt nm 1990 (EPLDP) v Lut Tip cn cho ngi gi v ngi khuyt tt nm 1997 Trong ú, lut EPLDP 1990 úng vai trũ quan trng vic tng cng vic lm cho ngi khuyt tt Ban u, lut EPLDP... Nhỡn bng cú th thy, t nm 2008 n nay, t l lao ng khuyt tt ti Hn Quc nm sau luụn tng so vi nm trc Trong nm liờn tip t 2011-2013, mc tng ca t l ngi khuyt tt cú vic lm dao ng mc 0,07% 0,13% iu ny... Chớnh ph Hn Quc cha thc hin cỏc chng trỡnh h tr quy mụ rng ln cú th trỡ c vic lm ca h thi gian di Trong ú, chớnh ph li quan tõm nhiu ti cỏc chng trỡnh h tr doanh nghip ca 17 Kwon Mee-yoo (2010),
Xem thêm

11 Đọc thêm

Bước đầu nghiên cứu và đánh giá động thái phát triển của marketing MIX trong kinh doanh dược phẩm giai đoạn từ 1987 2004

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘNG THÁI PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING MIX TRONG KINH DOANH DƯỢC PHẨM GIAI ĐOẠN TỪ 1987 2004

... tr kinh doanh hn Vi mong mun tỡm hiu xu hng bin i ca marketing- mix hot ng kinh doanh dc phm nhng nm gn õy, ti: Bc u nghiờn cu v ỏnh giỏ ng thỏi phỏt trin ca marketing- mx kinh doanh dc phm giai. .. ng marketing kinh doanh dc phm ti vit Nam TNG QUAN * Khỏt quỏt lý thuyờt c ban cua marketing, marketing dc Ni dung nghiờn cu ^ S dng chớnh sỏch marketing v marketing - mix giai on hin > ca kinh. .. n 2004 + Phõn tớch, ỏnh giỏ xu hng v ng^-phỏt trin ca marketing kinh doanh dc phm ti Vit Nam, qua mt s giai on t 1987 n 2004 + xut mt s kin ngh gii phỏp nhm gúp phn qun lớ hot ng marketing kinh
Xem thêm

80 Đọc thêm

Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ASEAN hàn quốc

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH ĐẶC BIỆT ASEAN HÀN QUỐC

... n nm 2007, ASEAN ó l i tỏc thng mi ln th 5, nhng nm ngoỏi quy mụ giao dch thng mi Hn Quc vi ASEAN lờn ng th ch sau Trung Quc v EU, tc l ln hn c vi M v Nht Vi quy mụ u t 4,6 t USD, ASEAN l i tỏc... khỏch Hn Quc du lch ti ASEAN, cú ti 230.000 ngi Hn Quc ang sinh sng ti khu vc ny v s cụng dõn ASEAN c trỳ ti Hn Quc cng lờn ti 230.000 ngi í ngha ca Hi ngh Thng nh c bit ASEAN Hn Quc v Chớnh... thung nh c bit ASEAN - Hn Quc Gii thiu cỏc chng trỡnh ca Hi ngh Thng nh c bit ASEAN - Hn Quc Hn Quc d nh t chc ng thi nhiu chng trỡnh bờn l, phự hp vi mc ớch ca Hi ngh Thng nh c bit ASEAN Hn Quc
Xem thêm

4 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DÂN GIAN HÀN QUỐC NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DÂN GIAN HÀN QUỐC NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

... nghiờn cu, so Nghiên cứu đông bắc á, số 5(159) 5-2014 Nghiên cứu khoa học sỏnh tng cp truyn v nhõn vt, bi cnh, kt cu, nguyờn nhõn v cỏch húa thõn, hỡnh thc biu hin, ch Mc dự khụng gian ngh thut... i hc Quc gia H Ni, H Ni, tr.57 Nghiên cứu đông bắc á, số 5(159) 5-2014 dõn gian s nm 2005; iu ny chng t húa, hc dõn gian Hn Quc tng quan so sỏnh vi húa, hc dõn gian Vit Nam ó thu hỳt c s quan... nghiờn cu l hi dõn gian truyn thng ụng Vit Nam v Hn ng Vn Lung (ch biờn) (1998), Truyn c Hn Quc, Nxb Vn hoỏ Dõn tc, H Ni, tr 506 Nghiên cứu đông bắc á, số 5(159) 5-2014 Nghiên cứu khoa học Quc
Xem thêm

9 Đọc thêm

Xu hướng cơ bản cho kinh tế khu vực đông bắc á hiện nay

XU HƯỚNG CƠ BẢN CHO KINH TẾ KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á HIỆN NAY

... liờn kt kinh t khu vc ang tng mnh ụng cho thy mụ hỡnh hp tỏc kinh t khu vc mang tớnh cnh tranh a tng l thớch hp vi khu vc ny Vi xu th ny, s hp tỏc cnh tranh v kinh t gia cỏc quc gia khu vc... Trung Quc; Hn Quc; Nht Bn) Xu hng quc t hoỏ nn kinh t khu vc (quy mụ, tc , mi lnh vc i sng kinh t, xu hng ton cu hoỏ, khu vc hoỏ) Quỏ trỡnh ton cu hoỏ v khu vc hoỏ cỏc nn kinh t ngy din rt nhanh,... h kinh t dn dn ó to lp nghiên cứu đông bắc á, số 11(81) 11-2007 c s giỳp , tin cy ln gia Nht Bn v cỏc nc khu vc iu ny ỏp ng li ớch ca hai phớa v trờn thc t hin mi quan h ny l khụng th thiu c cho
Xem thêm

5 Đọc thêm

TIỂU LUẬN VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC VÀ VĂN HOÁ NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM THỰC TRANG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN

TIỂU LUẬN VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC VÀ VĂN HOÁ NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM THỰC TRANG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN

... nghip cú quy mụ ln ti Vit Nam li gn nh b thng lnh bi cỏc hóng lut nc ngoi cú chi nhỏnh ti Vit Nam iu ỏng bun l tm c v phm vi hnh ngh ca chi nhỏnh cỏc hóng lut ny ti Vit Nam khụng thc s ln, mi chi... cỏc hóng lut quc t ti Vit Nam Nhng lut s sỏng lp v lut s iu hnh ca cỏc hóng lut ny a s l ngi Vit Nam, cú kinh nghim lm vic nhiu nm cho chi nhỏnh cỏc hóng lut quc t ti Vit Nam, mt s lm vic cho cỏc... Vit Nam, hoc tr v hnh ngh lut ti Vit Nam sau thi gian du hc cỏc nc phng Tõy hoc ụng u v Liờn Xụ Bùi thị thơng huyền Lớp LS 7.1B Bài tiểu luận Tuy nhiờn cha cú cỏc hóng lut a quc gia ti Vit Nam
Xem thêm

13 Đọc thêm

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHO CẤP ĐÔNG

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHO CẤP ĐÔNG

... nng - V kho: V kho c lp ghộp t cỏc tm panel polyurethan, dy 150mm Riờng nn kho, khụng s dng cỏc tm panel m c xõy bờ tụng cú kh nng chu ti trng ln Nn kho c xõy v lút cỏch nhit ging nh nn kho xõy... nhõn vi mi cú dung tich thc kho cp ụng vỡ dung tich cha hng ch chim khong 50% dung tich kho, phn cũn li lm trn gi v lp t dn lnh Bng 2.1: Kớch thc kho cp ụng thc t Kho cp ụng Kich thc ngoi Dung... dn lnh kho cp ụng S ụ nguyờn lý h thng v cu to cỏc thit b s dng cỏc kho cp ụng tng i n gin, d ch to Kho cp ụng cú u im l lng hng cp ụng mi m ln Tuy nhiờn, thi gian cp ụng khỏ lõu nờn kho cp ụng
Xem thêm

45 Đọc thêm

Đổi mới trong giảng dạy văn học hàn quốc – từ văn học đến văn hóa

ĐỔI MỚI TRONG GIẢNG DẠY VĂN HỌC HÀN QUỐC – TỪ VĂN HỌC ĐẾN VĂN HÓA

... ngoi lp hc Cú mt, hin thc khỏ khỏc bit v ngoi lp hc Trong lp thỡ ging viờn c gng truyn ti ni dung hc s, nhng tỏc phm tiờu biu nht ca hc Hn Quc Trong thc trng bờn ngoi lp hc, sinh viờn ch yờu thớch... cứu đông bắc á, số 7(161) 7-2014 phỏt trin húa hc trờn phng din cng ng6 i chỳng húa nghiờn cu hc Trong thi i b xem l khng hong ca ngnh nhõn vn/vn hc v s lờn ngụi ca húa i chỳng thỡ nghiờn cu hc... 2003) i chỳng húa sỏng tỏc v qung bỏ hc a hc n gn c gi, ó xut hin khuynh hng i chỳng húa sỏng Trong chng trỡnh giỏo dc sa i nm 2007 ca Hn Quc, quy nh c tớnh ca hc l hc va l ngh thut ngụn t c
Xem thêm

13 Đọc thêm

Ảnh hưởng của ba thế hệ doanh nhân tiêu biểu trong các gia tộc lee, chung, koo đến xã hội hàn quốc

ẢNH HƯỞNG CỦA BA THẾ HỆ DOANH NHÂN TIÊU BIỂU TRONG CÁC GIA TỘC LEE, CHUNG, KOO ĐẾN XÃ HỘI HÀN QUỐC

... ca cỏc n doanh nhõn Cú nhng gia tc doanh nhõn i xung nhng cú nhng gia tc doanh nhõn tip tc khng nh c v th trờn thng trng Trong ba gia tc k trờn, gia tc h Lee l gia tc danh giỏ nht, kinh doanh thnh... tớch ba th h ca ba gia tc doanh nhõn ni ting nht Hn Quc m ti nng, o c kinh doanh v s cng hin cho xó hi ca h c ngi Hn Quc ỏnh giỏ cao ú l: gia tc Lee (tp on Samsung), Chung (tp on Hyundai), Koo. .. lónh o khỏc nhau, doanh nhõn cỏc gia tc ny l nhng thuyn trng rt bn lnh chốo lỏi thuyn doanh nghip ca mỡnh vt qua súng giú Vn húa kinh doanh ca ba gia tc trờn ó phn ỏnh phn no húa doanh nghip Hn
Xem thêm

11 Đọc thêm

Tác động của việc sửa đổi hiến pháp nhật bản đối với chính trị và an ninh khu vực đông bắc á

TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NHẬT BẢN ĐỐI VỚI CHÍNH TRỊ VÀ AN NINH KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á

... an ninh khu vc xut phỏt t vic Nht Bn tng cng sc mnh quõn s, tr thnh mt quc gia bỡnh thng C th s cú nhng tỏc ng sau: *Gõy tõm lý lo ngi v lm trm trng thờm tỡnh th tin thoỏi lng nan v an ninh khu. .. quan ngi cho Trung Quc cng thng quan h NhtTrung tranh chp bin o cha cú du hiu gim xung Hin nay, hin phỏp cha c sa i, ng thỏi tng cng ngõn sỏch quc phũng v trang thit b hin Nghiên cứu đông bắc á, ... an ton cho mỡnh nhng li lm 23 Nghiên cứu khoa học gim an ninh ca nc khỏc c bit l nhng nc ang cú tranh chp vi Nht Bn Kt qu l cỏc nc ny phi u t quc phũng cõn bng sc mnh vi Nht Bn nhm m bo an ninh
Xem thêm

9 Đọc thêm

Tác động của hiệp định TPP tới các nền kinh tế thành viên quan điểm của báo chí độc lập phương tây

TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH TPP TỚI CÁC NỀN KINH TẾ THÀNH VIÊN QUAN ĐIỂM CỦA BÁO CHÍ ĐỘC LẬP PHƯƠNG TÂY

... (Bullying) Th by, mc ớch chớnh tr quõn s ca TPP hin l mt n s Cỏc nc hin ang m phỏn TPP u bao quanh Trung Quc v ớt nhiu chu nh hng ca M Do ú cú nhiu ý kin cho rng TPP trờn thc t ang l mt t chc cú mc ớch... tht v tiờu biu cho ch ngha t bn hin i Mt c im cn chỳ ý v mt nhón quan quan h quc t ca bỏo c lp l h thng cú xu hng quan sỏt cỏc mi quan h quc t theo hng tỏch bch rừ rng gia cỏc quc gia v cỏc nhúm... ninh, chớnh tr, kinh t v xó hi ca cỏc nc thnh viờn ng thi, bi vit s a nhng ỏnh giỏ cỏc quan im ca bỏo gii c lp ó nờu trờn a kt lun v tớnh chớnh ỏng, hp lý v tin cy ca nhng ý kin ú Quan im ca bỏo
Xem thêm

8 Đọc thêm

Cùng chủ đề