ÔN THI HKI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ÔN THI HKI":

Ôn thi HKI

ÔN THI HKI

TRANG 1 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG II – ĐẠI SỐ 9 BÀI 1: EM HÃY KHOANH TRÒN VÀO CHỮ CÁI ĐẦU CÂU CÓ KẾT QUẢ ĐÚNG.. Hàm số nghịch biến là.[r]

3 Đọc thêm

KẾ HOẠCH CM THÁNG 12

KẾ HOẠCH CM THÁNG 12

PHÒNG GDĐT BẮC BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS BẮC BÌNH 3 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hồng Thái,, ngày 25 tháng 11 năm 2010KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN Tháng 12 – Naêm hoïc : 2010 –- 2011 THÁNG /TUẦNCÔNG VIỆC TRỌNG TÂM P.CÔNGTuần 16( 29/11-04/12 )- Tiếp tục thao giảng, dự giờ, chuyên đề ….- Tiếp tục phụ đạo HS yếu , bồi dưỡng HSgiỏi .- Tiếp tục Hội thi GVDG cấp trường .- Chấm bài thi năng lực sư phạm và SKKN . Nộp 6/12.- Phát phiếu phối hợp, liên lạc với PHHS -TCM- GV- BGK,GV- BGK HT-GVCNTuần 17( 6/12 – 11/12 )- Nộp đề cương, đề thi HKI cho BGH ngày 6/12- Tiếp tục phụ đạo HS yếu , bồi dưỡng HSgiỏi .- Tổ chức ôn thi HKI – HS chép đề cương ôn thi HKI- Chấm bài vào điểm đúng qui định . - Tiếp tục Hội thi GVDG cấp trường - Xếp loại tay nghề GVDG Trường . - TTCM- GVBMGVBM, CN
Xem thêm

1 Đọc thêm

de cuong cuoi ki 1lop 4

DE CUONG CUOI KI 1LOP 4

Ví dụ: I have Music on Tuesday.p. Hỏi và trả lời bạn học được cái gì trong suốt thời gian học môn đó?What do you do during + môn học + lesson?→ I learn to/ about ___________.Music: sing songs( hát nhiều bài hát)Maths: count numbers(đếm nhiều số)Science: about animals and plantsArt : Draw picturesEnglish: read and write.( đọc và viết)*** Note: Khi trên câu hỏi Does she/ he … ?/ What does She/ he + have …………? Yes, she/ he does. He/ she + has………… No, she/ he doesn’t.II. Bài Tập ôn thi HKI.1. Reorder the words to make sentences( sắp xếp các từ sau lại cho đúng các câu)a. Where/ she/ is/ from?→ ……………………………… b. There/ bed/ are/ and/ TV/ in / the/ bedroom.→ ……………………………… c. It/ sunny/ in Hue/ today/ is.→ ……………………………… d. Mickey/ from/ is/ America.→ ……………………………… e. She/ seven/ is/ old/ years.→ ……………………………… f. like/ would/ a/ packet / milk/ of/ you?→ ……………………………… g. Lan/ play/ can/ football?→ ………………………………
Xem thêm

7 Đọc thêm

Đề cương ôn tập thi HKI môn vật lý 7

Đề cương ôn tập thi HKI môn vật lý 7

Có đầy đủ các bài học trong HKI để các người đọc có thể học theo và mong các bạn nghĩ nó sẽ có ích. Nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua. Vì đây là tài liệu tham khảo xin các bạn copy và upload nha. Người làm tài liệu tham khảo ôn thi HKI môn Vật Lí 7 xin cảm ơn các bạn đọc rất nhiều.Các bạn coi thích thì tải về tham khảo vì chỉ cho coi 50% thôi.

Đọc thêm

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi lớp 10 chuyên
Xem thêm

Đọc thêm

TÀI LIỆU ÔN THI TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON 2016

TÀI LIỆU ÔN THI TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON 2016

Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016
Xem thêm

Đọc thêm

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng AnhĐề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh
Xem thêm

Đọc thêm

Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016

Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016

Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016 Tài liệu ôn thi tuyển dụng giáo viên mầm non 2016
Xem thêm

Đọc thêm

Bộ đề ôn thi văn cấp 3

BỘ ĐỀ ÔN THI VĂN CẤP 3

Bộ đề ôn thi văn cấp 3Bộ đề ôn thi văn cấp 3Bộ đề ôn thi văn cấp 3Bộ đề ôn thi văn cấp 3Bộ đề ôn thi văn cấp 3Bộ đề ôn thi văn cấp 3Bộ đề ôn thi văn cấp 3Bộ đề ôn thi văn cấp 3Bộ đề ôn thi văn cấp 3Bộ đề ôn thi văn cấp 3Bộ đề ôn thi văn cấp 3Bộ đề ôn thi văn cấp 3Bộ đề ôn thi văn cấp 3Bộ đề ôn thi văn cấp 3Bộ đề ôn thi văn cấp 3Bộ đề ôn thi văn cấp 3Bộ đề ôn thi văn cấp 3Bộ đề ôn thi văn cấp 3Bộ đề ôn thi văn cấp 3v

12 Đọc thêm

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12Ôn thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12
Xem thêm

Đọc thêm

TÀI LIỆU ÔN THI 2018 MÔN TIẾNG ANH

TÀI LIỆU ÔN THI 2018 MÔN TIẾNG ANH

TÀI LIỆU ÔN THI 2018 MÔN TIẾNG ANHTÀI LIỆU ÔN THI 2018 MÔN TIẾNG ANHTÀI LIỆU ÔN THI 2018 MÔN TIẾNG ANHTÀI LIỆU ÔN THI 2018 MÔN TIẾNG ANHTÀI LIỆU ÔN THI 2018 MÔN TIẾNG ANHTÀI LIỆU ÔN THI 2018 MÔN TIẾNG ANHTÀI LIỆU ÔN THI 2018 MÔN TIẾNG ANHTÀI LIỆU ÔN THI 2018 MÔN TIẾNG ANHTÀI LIỆU ÔN THI 2018 MÔN TIẾNG ANHTÀI LIỆU ÔN THI 2018 MÔN TIẾNG ANHTÀI LIỆU ÔN THI 2018 MÔN TIẾNG ANHTÀI LIỆU ÔN THI 2018 MÔN TIẾNG ANHTÀI LIỆU ÔN THI 2018 MÔN TIẾNG ANHTÀI LIỆU ÔN THI 2018 MÔN TIẾNG ANHTÀI LIỆU ÔN THI 2018 MÔN TIẾNG ANHTÀI LIỆU ÔN THI 2018 MÔN TIẾNG ANHTÀI LIỆU ÔN THI 2018 MÔN TIẾNG ANHTÀI LIỆU ÔN THI 2018 MÔN TIẾNG ANHTÀI LIỆU ÔN THI 2018 MÔN TIẾNG ANHTÀI LIỆU ÔN THI 2018 MÔN TIẾNG ANH
Xem thêm

Đọc thêm

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn toán

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn toán, ôn thi tốt nghiệp toán đại số, ôn thi tốt nghiệp toán hình học, tài liệu ôn thi đại học môn toán, tài liệu ôn thi đại học toán 12, ôn thi đại học toán, ôn thi tốt nghiệp toán

80 Đọc thêm

Đề ôn thi kì I Tiểu học

ĐỀ ÔN THI KÌ I TIỂU HỌC

Đề ôn thi kì I Tiểu học Đề ôn thi kì I Tiểu học Đề ôn thi kì I Tiểu học Đề ôn thi kì I Tiểu học Đề ôn thi kì I Tiểu học Đề ôn thi kì I Tiểu học Đề ôn thi kì I Tiểu học Đề ôn thi kì I Tiểu học Đề ôn thi kì I Tiểu học

3 Đọc thêm

HÀM SỐ ÔN THI ĐH HUỲNH BẢO TOÀN

HÀM SỐ ÔN THI ĐH HUỲNH BẢO TOÀN

hàm số ôn thi đại học các dạng khảo sát hàm số ôn thi đại học các dạng toán hàm số ôn thi đại học câu hỏi phụ hàm số ôn thi đại học chuyên đề hàm số ôn thi học sinh giỏi chuyên đề hàm số ôn thi đại học chuyên đề khảo sát hàm số ôn thi đại học chuyên đề khảo sát hàm số ôn thi tốt nghiệp khao sat ham so on thi dai hoc co loi giai chuyên đề hàm số ôn thi vào lớp 10

40 Đọc thêm

Tài liệu ôn thi học sinh giỏi casio hóa học

TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI CASIO HÓA HỌC

Tài liệu ôn thi học sinh giỏi casio hóa học Tài liệu ôn thi học sinh giỏi casio hóa học Tài liệu ôn thi học sinh giỏi casio hóa học Tài liệu ôn thi học sinh giỏi casio hóa học Tài liệu ôn thi học sinh giỏi casio hóa học Tài liệu ôn thi học sinh giỏi casio hóa học Tài liệu ôn thi học sinh giỏi casio hóa học Tài liệu ôn thi học sinh giỏi casio hóa học Tài liệu ôn thi học sinh giỏi casio hóa học Tài liệu ôn thi học sinh giỏi casio hóa học Tài liệu ôn thi học sinh giỏi casio hóa học Tài liệu ôn thi học sinh giỏi casio hóa học Tài liệu ôn thi học sinh giỏi casio hóa học Tài liệu ôn thi học sinh giỏi casio hóa học Tài liệu ôn thi học sinh giỏi casio hóa học
Xem thêm

114 Đọc thêm

Tài liệu nghe ôn thi B1 khung châu Âu.

TÀI LIỆU NGHE ÔN THI B1 KHUNG CHÂU ÂU.

Tài liệu nghe ôn thi B1 khung châu Âu. Tài liệu nghe ôn thi B1 khung châu Âu.Tài liệu nghe ôn thi B1 khung châu Âu.Tài liệu nghe ôn thi B1 khung châu Âu.Tài liệu nghe ôn thi B1 khung châu Âu.Tài liệu nghe ôn thi B1 khung châu Âu.Tài liệu nghe ôn thi B1 khung châu Âu.Tài liệu nghe ôn thi B1 khung châu Âu.Tài liệu nghe ôn thi B1 khung châu Âu.Tài liệu nghe ôn thi B1 khung châu Âu.Tài liệu nghe ôn thi B1 khung châu Âu.Tài liệu nghe ôn thi B1 khung châu Âu.Tài liệu nghe ôn thi B1 khung châu Âu.

2 Đọc thêm

435 CÂU HỎI LÝ THUYẾT VẬT LÍ ÔN THI CÓ ĐÁP ÁN

435 CÂU HỎI LÝ THUYẾT VẬT LÍ ÔN THI CÓ ĐÁP ÁN

435 câu hỏi lý thuyết vật lí ôn thi có đáp án435 câu hỏi lý thuyết vật lí ôn thi có đáp án435 câu hỏi lý thuyết vật lí ôn thi có đáp án435 câu hỏi lý thuyết vật lí ôn thi có đáp án435 câu hỏi lý thuyết vật lí ôn thi có đáp án435 câu hỏi lý thuyết vật lí ôn thi có đáp án435 câu hỏi lý thuyết vật lí ôn thi có đáp án435 câu hỏi lý thuyết vật lí ôn thi có đáp án435 câu hỏi lý thuyết vật lí ôn thi có đáp án435 câu hỏi lý thuyết vật lí ôn thi có đáp án435 câu hỏi lý thuyết vật lí ôn thi có đáp án435 câu hỏi lý thuyết vật lí ôn thi có đáp án435 câu hỏi lý thuyết vật lí ôn thi có đáp án
Xem thêm

37 Đọc thêm

TÀI LIỆU ôn THI mầm NON

TÀI LIỆU ÔN THI MẦM NON

tai lieu on thi cong chuc nganh giao duc mam non×tài liệu ôn thi cao học nông nghiệp×tài liệu ôn thi cao học kinh tế nông nghiệp×tài liệu ôn thi hình học xạ ảnh×tài liệu ôn thi đại học cao đẳng×tài liệu ôn thi ngân hàng nông nghiệp× tài liệu ôn thitài liệu ôn thi XSTKTài liệu ôn thitài liệu ôn thi trung học

23 Đọc thêm

Tài liệu ôn thi quản lý hành chính nhà nước

TÀI LIỆU ÔN THI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

TÀI LIỆU ÔN THI I. Quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, tài chính 1/ Trình bày chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của hệ thống các cơ quan trong bộmáy nhà nước của nước ta hiện nay?1Theo hiến pháp năm 1992, ở nước ta có các loại cơ quan trong bộ máy nhà nước sauđây:- Các cơ quan quyền lực nhà nước (quốc hội là cơ quan quyền lực nhànước cao nhất. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địaphương)2- Các cơ quan hành chính nhà nước gồm: Chính phủ, các bộ, cơ quanngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh,huyyện, xã và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND.- Các cơ quan xét xử (Toà án nhân dân tối cao, Toà án quân sự, các Toà ánnhân dân địa phương, Toà án đặc biệt và các Toà án khác do luật định).3- Các cơ quan kiểm sát (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sátquân sự, Viện Kiển sát nhân dân địa phương)Chủ tịch nước là một chức vụ nhà nước, một cơ quan đặc biệt thể hiện sự thốngnhất của quyền lực, có những hoạt động thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tưpháp, nên khống xếp vào bất kỳ một loại cơ quan nào.4Tất cả các cơ quan nhà nước tạo thành bộ máy nhà nước. Nhưng bộ máy nhànước không phải là một tập hợp đơn giản các cơ quan nhà nước mà là một hệ thốngthống nhất các cơ quan có mối liên hệ ràng buộc qua lại chặt chẽ với nhau vận hànhtheo một cơ chế đồng bộ.Quốc hội5Vị trí của Quốc hội trong bộ máy nhà nước được ghi nhận trong Hiến pháp. Điều83, Hiến pháp 1992 ghi nhận: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ
Xem thêm

285 Đọc thêm

tài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơ

TÀI LIỆU ÔN THI ANH VĂN BẰNG B ĐẠI HỌC CẦN THƠ

tài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơtài liệu ôn thi anh văn bằng B đại học cần thơ
Xem thêm

248 Đọc thêm