MA TRẬN CHÉO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MA TRẬN CHÉO":

CHÉO HÓA MA TRẬN

CHÉO HÓA MA TRẬN


C. kết luận
Trong khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Chéo hóa ma trận” này em đã nghiên cứu một số vấn đề cơ bản sau đây: Ma trận và ma trận của đồng cấu tuyến tính, vectơ riêng – giá trị riêng, một số phương pháp tính giá trị riêng và vectơ riêng, chéo hóa <[r]

58 Đọc thêm

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TOÁN HỌC CAO CẤP doc

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TOÁN HỌC CAO CẤP DOC

 Tương ứng với các trị riêng tìm các vecto riêng độc lập tuyến tính  Lập ma trận vuông P có các cột là các vecto riêng độc lập tuyến tính  Ma trận chéo D=P -1 AP có các trị riêng nằm trên đường chéo chính
2. Chéo hóa ma trận đối xứng bằng ma trận[r]

99 Đọc thêm

BÁO CÁO TOÀN VĂN PP SEIDEL-GAUSS SEIDEL

BÁO CÁO TOÀN VĂN PP SEIDEL-GAUSS SEIDEL

+Sai số thực tế : ss Bước 1: Nhập các giá trị INPUT Bước 2: Kiểm tra xem ma trận A có đường chéo trội theo hàng không.. Nếu A không là ma trận chéo trội hàng, in ra “Ma A trận không phải[r]

24 Đọc thêm

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH: GIÁ TRỊ RIÊNG VÀ VEC-TƠ RIÊNG - LÊ XUÂN THANH

BÀI GIẢNG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH: GIÁ TRỊ RIÊNG VÀ VEC-TƠ RIÊNG - LÊ XUÂN THANH

Bài giảng Đại số tuyến tính: Giá trị riêng và vec-tơ riêng cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị riêng, vec-tơ riêng, không gian riêng; ma trận chéo hóa được; ma trận trực giao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Đọc thêm

Ma trận - Các định nghĩa về ma trận docx

MA TRẬN - CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ MA TRẬN DOCX

- Ta thường dùng ký hiệu diag(a 1 , a 2 ,…, a n ) để chỉ một ma trận đường chéo cấp n có các phần tử
trên đường chéo lần lượt là a 1 , a 2 , …, a n
- Ma trận chéo có (nghĩa là các phần tử trên đường chéo chính đều bằng 1) được gọi là ma trận đơn[r]

3 Đọc thêm

4 ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

4 ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

Tìm một cơ sở gồm các vectơ riieeng của f sao cho ma trận của f đối với cơ sở đó là ma trận chéo.. Tìm một cơ sở gồm các vecto riêng của f sao cho ma trận của f đối với cơ sở đó là ma tr[r]

4 Đọc thêm

Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 5a - Nguyễn Văn Tiến

Bài giảng Toán cao cấp 1: Chương 5a - Nguyễn Văn Tiến

Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 5: Ma trận hệ phương trình tuyến tính cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận vuông, định nghĩa ma trận, các dạng ma trận đặc biệt, ma trận không, ma trận chéo, ma trận đơn vị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Đọc thêm

BAI TAP mon co ban-phan ds

BAI TAP MON CO BAN PHAN DS

BÀI TẬP TỐN TỬ VÀ MA TRẬN CHÉO HĨA.[r]

3 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MA PHƯƠNG

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MA PHƯƠNG

Một ma phương cấpn là một ma trận vuông gồmn2 số thực thỏa mãn điều kiện tổng của các phần tử nằm trên mỗi cột và mỗi hàng, cũng như trên đường chéo chính và trên đường chéo phụ, là cùng[r]

42 Đọc thêm

TOÁN CAO CẤP THI CAO HỌC KHỐI NGÀNH KINH TẾ pot

TOÁN CAO CẤP THI CAO HỌC KHỐI NGÀNH KINH TẾ POT

Vậy nghiệm trong trƣờng hợp m = 1: {

Nhƣ vậy, đến đây các bạn đã biết đƣợc nhƣ thế nào là hệ phƣơng trình tuyến tính. Các bạn cũng biết đƣợc các cách giải của hệ phƣơng trình tuyến tính. Đặc biệt các bạn sẽ biện luận đƣợc số nghiệm của hệ phƣơng trình dựa vào[r]

6 Đọc thêm

SLIDE 7 ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH – GIÁ TRỊ RIÊNG VÀ VECTO RIÊNG – LÊ XUÂN THANH – UET – TÀI LIỆU VNU

SLIDE 7 ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH – GIÁ TRỊ RIÊNG VÀ VECTO RIÊNG – LÊ XUÂN THANH – UET – TÀI LIỆU VNU

Ma trận A đồng dạng với D = P −1 AP là ma trận đường chéo, với các phần tử trên đường chéo là các vec-tơ riêng tương ứng... Chéo hóa trực giao Ma trận trực giao[r]

Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MA PHƯƠNG

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MA PHƯƠNG

Một ma phương cấpn là một ma trận vuông gồmn2 số thực thỏa mãn điều kiện tổng của các phần tử nằm trên mỗi cột và mỗi hàng, cũng như trên đường chéo chính và trên đường chéo phụ, là cùng[r]

42 Đọc thêm

TỔNG HỢP ĐỀ THI CAO HOC TOÁN

TỔNG HỢP ĐỀ THI CAO HOC TOÁN

với a=-3 f có chéo hoá được không trong trường hợp f chéo hoá được háy tìm một cơ sở để ma trận f voéi cơ sở đó có dạng chéo.. Đưa dạng toàn phương vể dạng chính tắc b.[r]

25 Đọc thêm

Tổng hợp đề thi toán cao cấp

TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN CAO CẤP


Câu 1. Cho hai tập hợp X và Y và ánh xạ f: X  → Y A, B là hai tập con của X
Chứng minh rằng : nếu f là đơn ánh thì f(A ∩ B) = f(A) ∩ f(B).
Câu 2 . Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A =

30 Đọc thêm

Chương 1: Ma trận và hệ số phương trình tuyến tính pptx

CHƯƠNG 1 MA TRẬN VÀ HỆ SỐ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH PPTX


2. Các phép biến đổi sơ cấp trên dòng
Định nghĩa. Nếu A tương đương dòng với một ma trận bậc thang rút gọn B thì B được gọi là dạng bậc thang rút gọn của A .
Nhận xét. Dạng bậc thang rút gọn của một ma trận A là duy nhất và ký hiệu R A .

84 Đọc thêm

CHƯƠNG 2 QUAN HỆ

CHƯƠNG 2: QUAN HỆ


3. Phơng pháp đồ thị
Cho quan hệ R trên tập A = {a 1 , a 2 , ..., a n }. Khi đó có thể biểu diễn R bởi 1 đồ thị G R có hớng : các đỉnh là các phần tử của tập A, và aRb khi và chỉ khi có một cung đi từ a đến b. Cung đi từ a đến a (trong trờng hợp aRa) đợc gọi là một khuyên. Cũng giống nh phép bi[r]

18 Đọc thêm

Chéo hóa ma trận – Dạng toàn phương (ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH)

Chéo hóa ma trận – Dạng toàn phương (ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH)

TRỊ RIÊNG VÀ VÉCTƠ RIÊNG CỦA MA TRẬN
1.1. Định nghĩa. Cho ma trËn vu«ng A cÊp n. Sè ®ưîc gäi lµ trÞ
riªng cña A nÕu tån t¹i vÐct¬ sao cho Khi đó vÐct¬ ®ưîc gäi lµ vÐct¬ riªng cña A øng víi trÞ riªng

Chó ý. NÕu x lµ vÐct¬ riªng cña A øng víi trÞ riªng[r]

Đọc thêm

Cùng chủ đề