ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN":

Tổng quan về Thị trường Chứng khoán ! pptx

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ! PPTX

Tổng quan về Thị trường Chứng khoán ! Thị trường chứng khoán trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, được quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn. Việc mua bán này được tiến hành ở thị trường sơ cấp khi người m[r]

7 Đọc thêm

Đề tài: Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam - một số giải pháp để phát triển pps

ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN PPS

dẫn đến hiện tượng giảm giá cổ phiếu và trở thành trào lưu rút vốn ồ ạt ra khỏi TTCK của một nước rồi cả một khu vực. Đây là một nguy cơ đối với TTCK Việt Nam khi kết nối với nền kinh tế thế giới. Một nguy cơ khác, theo các chuyên gia kinh tế là sự quá phụ thuộc vào luồng vốn quốc tế, dẫn đến tình t[r]

18 Đọc thêm

phát triển hàng hóa trên thị trường chứng khoán việt nam

PHÁT TRIỂN HÀNG HÓA TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

3.3.3 Hoàn thiện, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho thị trường giao dịch chứng khoán 13 Không ngừng nghiên cứu cải tiến, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ thông tin nhằm tạo lập một quy trình giao dịch và thanh toán chính xác và nhanh gọn theo nguyên tắ[r]

18 Đọc thêm

Nguyên tắc tổ chức và điều hành thị trường chứng khoán pptx

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PPTX

Nguyên tắc tổ chức và điều hành thị trường chứng khoán Một cái chợ có tổ chức Như đã đề cập trong các bài trước, thị trường là một "cái chợ". Ở mức phát triển thấp, chợ là một nơi tập trung hàng hóa các loại, và kẻ bán người mua gặp nhau. Ở mức phát triển ca[r]

12 Đọc thêm

chuyên đề: Công ty cổ phần và thị trường chứng khoán

CHUYÊN ĐỀ: CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thị trường chứng khoán là một bộ phận quan trọng của Thị trường vốn, hoạt động của nó nhằm huy động những nguồn vốn tiết kiệm nhỏ trong xã hội tập trung thành nguồn vốn lớn tài trợ cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và Chính phủ để phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế hay cho các dự án đầu tư[r]

17 Đọc thêm

THUYẾT TRÌNH CỔ PHIẾU THƯỜNG MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

THUYẾT TRÌNH CỔ PHIẾU THƯỜNG MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Thuyết trình cổ phiếu thường môn thị trường chứng khoán Thuyết trình cổ phiếu thường môn thị trường chứng khoán Thuyết trình cổ phiếu thường môn thị trường chứng khoán Thuyết trình cổ phiếu thường môn thị trường chứng khoán Thuyết trình cổ phiếu thường môn thị trường chứng khoán Thuyết trình cổ phiế[r]

Đọc thêm

Chứng khoán 9 ĐIỂM: Sự tác động qua lại giữa hoạt động của các chủ thể kinh doanh chứng khoán với sự phát triển của thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Chứng khoán 9 ĐIỂM: Sự tác động qua lại giữa hoạt động của các chủ thể kinh doanh chứng khoán với sự phát triển của thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Thị trường chứng khoán (TTCK) là một mô hình đặc trưng của nền kinh tế phát triển, không giống như các mô hình kinh tế khác, TTCK Việt Nam ra đời trên cơ sở có sự hỗ trợ đắc lực từ phía Nhà nước. TTCK Việt Nam có mối quan hệ mật thiệt với quá trình cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước. Nhận thứ[r]

Đọc thêm

Thị trường chứng khoán trung quốc và bài học cho sự phát triển và hội nhập của thị trường chứng khoán việt nam

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRUNG QUỐC VÀ BÀI HỌC CHO SỰ PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
I.BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
1. Lịch sử hình thành và phát triển thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán có một lịch sử phát triển khá lâu dài. Hình thức sơ
khai của Thị trường chứng khoán đã xuất hiện ngay từ thời Tr[r]

62 Đọc thêm

đề cương lý thuyết môn thị trường chứng khoán

ĐỀ CƯƠNG LÝ THUYẾT MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP HẾT MÔNMÔN: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNCâu 1: Hãy phân tích các chức năng của thị trường chứng khoán?Chức năng huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế.Sự hoạt động của TTCK tạo ra cơ chế chuyển vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu. TTCK cung cấp phương tiện huy động vốn nhàn rỗi trong dân c[r]

13 Đọc thêm

Tìm hiểu thị trường chứng khoán, thực trạng và giải pháp cho thị trường chứng khoán ở Việt Nam -3 pps

TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM -3 PPS

15 đó, Nhà nước cũng cho phép cả các công ty chứng khoán độc lập hình thành từ các công ty tài chính, các tổng công ty lớn. ở Việt Nam các công ty chứng khoán được phép thực hiện tất cả các hình thức như : bảo l•nh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán, tư doanh [r]

7 Đọc thêm

Giáo trình phân tích tính chất pháp lý của thị trường chứng khoán chính thức và phi chính thức p2 pptx

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH TÍNH CHẤT PHÁP LÝ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHÍNH THỨC VÀ PHI CHÍNH THỨC P2 PPTX

12 cụ thể của một hàng hoá cụ thể đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu, theo một thời hạn được ấn định trước. Hợp đồng tương lai còn được chuyển giao theo giá thị trường tức là bất kỳ món lợi nào cũng được giao nhận hàng ngày. Cụ thể là nếu giá của hàng hoá cơ sở biến động khác với giá[r]

11 Đọc thêm

Lý thuyết thị trường chứng khoán

LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Lý thuyết thị trường chứng khoán, những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán, những vấn đề xoay quanh thị trường chứng khoán. Lý thuyết thị trường chứng khoán từ cơ bản đến nâng cao, những Lý thuyết thị trường chứng khoán cần biết

125 Đọc thêm

THỰC TRẠNG QUYỀN CHỌN NGOẠI tệ tại THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG QUYỀN CHỌN NGOẠI TỆ TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG QUYỀN CHỌN NGOẠI tệ tại THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG QUYỀN CHỌN NGOẠI tệ tại THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG QUYỀN CHỌN NGOẠI tệ tại THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG QUYỀN CHỌN NGOẠI tệ tại THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ở VIỆT NAM THỰC TRẠNG QUYỀN CHỌN[r]

19 Đọc thêm

cu chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh trên thị trường chứng khoán việt nam

CU CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, quá trình điều hoà các nguồn vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu được diễn ra trên thị trường tài chính. Thị trường tài chính thường được phân làm hai loại là thị trường tiền tệ (bao gồm thị trường liên ngân hàng, thị trường hối đoái và quan trọng nhất là thị trườn[r]

32 Đọc thêm

Báo cáo: “ Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam - một số giải pháp để phát triển” pps

BÁO CÁO: “ THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN” PPS

hơn rất dễ trở thành "sân sau" của một nước mạnh hơn do những quy luật nghiệt ngã của cạnh tranh trong quá trình hội nhập. Theo các chuyên gia kinh tế khi tham gia vào quá trình hội nhập, TTCK của Việt Nam cũng có nguy cơ đối đầu với sự biến dạng này nếu không có được những biện pháp phòng ngừa hợp[r]

16 Đọc thêm

thị trường chứng khoán là công cụ giúp chính phủ điều hành vĩ mô nền kinh tế

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN LÀ CÔNG CỤ GIÚP CHÍNH PHỦ ĐIỀU HÀNH VĨ MÔ NỀN KINH TẾ

MỞ ĐẦU


Phát triển thị trường chứng khoán là việc rất quan trọng và cần thiết khi nước ta phát triển một nền kinh tế hàng hoá. Vốn tư bản sẽ trở thành hàng hoá và tất yếu phải có một thị trường để thực hiện việc trao đổi. Với sự phát triển hàng trăm năm và được tổ chức một cách hết sức chặt chẽ ở c[r]

10 Đọc thêm

tài liệu chuyên đề hướng dẫn giao dịch và đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH VÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

tài liệu hướng dẫn giao dịch và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam giới thiệu các phương thức giao dịch chứng khoán, lệnh giao dịch, nguyên tắc khớp lệnh, ưu nhược các loại lệnh giao dịch, cũng như thực trạng giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài, mua bán chứng khoán trên thị trường tự do

18 Đọc thêm

Thị trường chứng khoán phi tập trung

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHI TẬP TRUNG

Thị trường chứng khoán phi tập trung (Thị trường OTC over the counter market) là thị trường chứng khoán xuất hiện sớm nhất của sự phát triển và hình thành thị trường chứng khoán và là bộ phận hữu cơ của thị trường chứng khoán.

16 Đọc thêm

TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CỦA NGÂN HÀNG TMCP NAM Á

phiếu cũng là để đáp ứng tiêu chuẩn vốn của NHNN, đủ 3000 tỷ hết 2010; chovay đầu tư chứng khoán nhưng phải kiểm soát tốt rủi ro; đa dạng hoá sản phẩmdịch vụ cung cấp trên thị trường theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ truyềnthống, phát triển các dịch vụ mới: hoán đổi, kỳ hạn[r]

14 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp phát triển các loại hàng hóa trên thị trường chứng khoán việt nam trong thời giân gần đây

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI HÀNG HÓA TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRONG THỜI GIÂN GẦN ĐÂY

LỜI CẢM ƠN
Nhóm 09 chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến trường Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh cơ sỏ Thanh Hoá đã tạo điều kiện cho chúng em được học tập môn “ Thị trường chứng khoán”. Chúng e xin gửi lòi cảm ơn chân thành và sâu sắc tới thầy Lê Đức Thiện người đã giảng dạy nhiệt tình và hư[r]

30 Đọc thêm

Cùng chủ đề