TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN CHẠY HPLC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN CHẠY HPLC":

NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH CHO NMLD DUNG QUẤT

NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH CHO NMLD DUNG QUẤT

I. Đặt vấn đề Hiện nay, các nhà máy lọc dầu trên thế giới đang vận hành trong điều kiện thị trường diễn biến hết sức phức tạp, bao gồm sự biến động thất thường của giá dầu và các sản phẩm lọc dầu, thị trường vận chuyển dầu thô và nhu cầu sản phẩm lọc hóa dầu của thị trường cũng như những yêu cầu ngày càng khắt khe hơn về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn môi trường. Song song với sự phức tạp là mức độ linh hoạt khá lớn trong hoạt động của nhà máy lọc dầu. Ví dụ, một trong những sản phẩm phổ biến nhất của nhà máy lọc dầu là nhiên liệu cho động cơ, khách hàng không quan tâm nhiều đến sự phức tạp hay đơn giản của nhà máy lọc dầu, loại dầu thô nào được mua, công nghệ xử lý nào được lựa chọn, cấu tử pha trộn và phụ gia là gì. Khách hàng quan tâm chủ yếu đến động cơ của họ có hoạt động tốt khi sử dụng nhiên liệu đó hay không và giá tiền họ phải trả. Do đó, nhà máy có thể linh hoạt trong việc lựa chọn nguồn nguyên liệu, chế độ vận hành của nhà máy,… miễn là sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng với giá hợp lý. Như vậy, vận hành nhà máy lọc dầu cần đảm bảo cả hai yếu tố phức tạp và linh hoạt để thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và tạo ra lợi nhuận cho nhà máy. Điều này đòi hỏi sự tối ưu hoá nhiều phương diện trong hoạt động của nhà máy lọc dầu. Các mục tiêu cho việc tối ưu hóa hoạt động của NMLD bao gồm: • Tối ưu hóa chi phí nhập dầu thô; • Tối ưu hóa việc pha trộn dầu thô để xử lý; • Tối ưu hóa những tiêu chuẩn kỹ thuật mà sản phẩm cần đáp ứng; • Tối ưu hóa sự tiêu thụ nhiên liệu và các tiện ích khác khi vận hành nhà máy, giảm thiểu tổn thất, hao hụt; • Tối ưu hóa việc sử dụng cơ sở vật chất; • Tối ưu hóa trong hoạt động tồn trữ; • Tối ưu hóa công suất nhà máy và lập kế hoạch ngừng sản xuất; • Tối ưu hóa hoạt động nhà máy để duy trì tiêu chuẩn cao nhất về an toàn, tuổi thọ và hoạt tính xúc tác. Tất cả những mục tiêu trên nhằm đạt được mục đích cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận.
Xem thêm

9 Đọc thêm

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG PANTOPRAZOL TRONG HUYẾT TƯƠNG BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG PANTOPRAZOL TRONG HUYẾT TƯƠNG BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

- Hòa tan chất cần phân tích.- Có độ tinh khiết cao.- Nhanh đạt cân bằng trong quá trình sắc ký.- Có tính kinh tế và đảm bảo môi trường [5,16].* Phân loại sắc ký: dựa theo độ phân cực của pha động và pha tĩnh mà chia làm2 loại:- Sắc ký pha thuận: Pha tĩnh phân cực, pha động là dung môi ít phân cực hơn.Trong sắc ký pha thuận thì chất ít phân cực nhất được rửa giải đầu tiên. Khi tăng độphân cực của pha động, thời gian lưu giảm dần.- Sắc ký pha đảo: Pha tĩnh không phân cực, pha động phân cực hơn. Trong sắcký pha đảo thì các chất phân cực nhất được rửa giải đầu tiên. Khi tăng độ phân cựccủa pha động thì thời gian lưu tăng dần [4,5].1.2.1.2. Cấu tạo máy HPLCHệ thống HPLC đơn giản, bao gồm các bộ phận chính sau:* Hệ thống cấp dung môi:Hệ thống cấp dung môi thường bằng thủy tinh, đôi khi bằng thép không gỉ.Dung môi chạy sắc ký được lọc qua màng lọc (thường dùng màng lọc cỡ 0,45 µm)và đuổi khí hòa tan.* Bơm:Để bơm pha động vào cột sắc ký, bơm này phải điều chỉnh được áp suất(thường 0– 400 bar) để đẩy pha động qua hệ thống với một tốc độ dòng ổn định,phù hợp với quá trình sắc ký.* Bộ phận tiêm mẫu:Để đưa mẫu phân tích vào cột, có thể tiêm mẫu bằng tay hay tiêm mẫu bằnghệ thống tiêm tự động.* Cột sắc ký:Quá trình tách các chất diễn ra ở cột. Cột được chế tạo bằng thép đặc biệt trơvới hóa chất, chịu được áp suất cao đến vài trăm bar. Cột sắc ký có nhiều cỡ khácnhau tùy thuộc vào mức độ và mục đích của quá trính sắc ký.* Detector:
Xem thêm

52 Đọc thêm

Nghiên cứu định lượng Isoniazid trong dịch sinh học bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao tạo dẫn chất hóa trước cột

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ISONIAZID TRONG DỊCH SINH HỌC BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO TẠO DẪN CHẤT HÓA TRƯỚC CỘT

Chuơng 1.TỔNG QUAN.......................................................................................31.1.TÌNH HÌNH BỆNH LAO THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM........................................31.1.1.Tình hình bệnh lao trên thế giới.........................................................31.1.2. Tình hình bệnh lao tại Việt Nam.......................................................51.1.3.Phác đồ điều trị lao.............................................................................61.2.TỔNG QUAN VỀ ISONIAZID.......................................................................71.2.1.Tác dụng sinh học ..............................................................................71.2.2.Tính chất hóa lý..................................................................................81.2.3.Các phương pháp định lượng Isoniazid ...........................................101.3.VÀI NÉT VỀ SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO..........................................121.3.1.Khái niệm.........................................................................................121.3.2.Một số thông số đặc trưng................................................................131.3.3.Các phương pháp định lượng bằng HPLC.......................................161.4.VÀI NÉT VỀ TỐI ƯU HÓA PHƯƠNG PHÁP................................................171.4.1.Một số khái niệm..............................................................................171.4.2.Các phương pháp tối ưu hoá ............................................................181.5.THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TRONG DỊCH SINH HỌC...............191.5.1.Khái niệm.........................................................................................191.5.2.Nội dung thẩm định..........................................................................20Chương 2: NGUYÊN LIỆU, THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Xem thêm

75 Đọc thêm

Báo cáo nghiệm thu Tối ưu hóa điều KIỆN PHẢN ỨNG TỔNG hợp FELODIPIN

BÁO CÁO NGHIỆM THU TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN PHẢN ỨNG TỔNG HỢP FELODIPIN

Hiện nay, tuy đã có nhiều công trình công bố qui trình điều chế felodipin (với nguồn nguyên liệu đầu, hệ xúc tác, dung môi phản ứng…khác nhau), nhưng phần lớn các công bố này khi áp dụng sản xuất vẫn còn nhiều bất cập, ví dụ hiệu suất không cao, nguyên liệu không sẵn có, điều kiện tiến hành không thực hiện được với trang thiết bị sẵn có trong nước.

74 Đọc thêm

Bài tập môn Kinh tế học Quản lý có đáp án

BÀI TẬP MÔN KINH TẾ HỌC QUẢN LÝ CÓ ĐÁP ÁN

Bài tập môn Kinh tế học Quản lý có đáp án . Lựa chọn đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí thỏa mãn điều kiện: MPlw=MPkr<=>MplMpk=wr=2 => tỷ lệ thay thế cận biên tại điểm lựa chọn cơ cấu đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí = 2

5 Đọc thêm

ĐỒ án môn học Tối ưu hóa tuyến tính 9.5đ cuối học phần

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TỐI ƯU HÓA TUYẾN TÍNH 9.5Đ CUỐI HỌC PHẦN

Tối ưu hóa còn gọi là qui họach toán học, là một bộ phận quan trọng của toán học nói chung và của toán học ứng dụng nói riêng. Nó là một công cụ hết sức sắc bén để giải quyết một lọai bài toán trong các họat động kinh tế, kỹ thuật. Vì l‎ý do đó mà tối ưu hóa cũng là một phần kiến thức không thể thiếu được đối với những người làm công tác kỹ thuật nói chung và chế biến gỗ nói riêng. Mục đích chính là gợi cho chúng ta phương pháp tư duy về cách phát hiện các vấn đề có thể tối ưu hóa được trong các mắt xích họat động sản xuất và kinh doanh. Trong trường hợp này phương pháp toán học chỉ được xem như là công cụ để giải quyết các vấn đề đó. Các bước giải bài toán:  Bước 1: Mô hình hóa các mối quan hệ “ nhân – qủa ” để thu thập các số liệu cần thiết  Bước 2: Thiết lập các mô hình toán học diễn tả các mối quan hệ “ nhân –> quả “ đó trong những điều kiện nhất định (nếu có ): y = f(x), với x= (x1, x2, x3, …..xn) là các nguyên nhân và y là kết quả.  Bước 3: Xác định nghiệm tối ưu (phương án tối ưu)x sao cho f(x) =min f(x) hoặc f(x) = max f(x).
Xem thêm

50 Đọc thêm

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ACID OLEANOLIC TRONG ĐINH LĂNG BÀNG HPLC

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ACID OLEANOLIC TRONG ĐINH LĂNG BÀNG HPLC

Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC Bước đầu nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong đinh lăng bàng HPLC
Xem thêm

53 Đọc thêm

Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG QUERCETIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC

Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng quercetin bằng phương pháp HPLC
Xem thêm

46 Đọc thêm

Phần II - Lập trình HTML5

PHẦN II - LẬP TRÌNH HTML5

PHP viết tắt hồi quy của Hypertext Preprocessor, là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được chạy ở phía server nhằm sinh ra mã html trên client. PHP đã trải qua rất nhiều phiên bản và được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, với cách viết mã rõ rãng, tốc độ nhanh, dễ học nên PHP đã trở thành một ngôn ngữ lập trình web rất phổ biến và được ưa chuộng.

59 Đọc thêm

Phần VII - Form va XML

PHẦN VII - FORM VA XML

PHP viết tắt hồi quy của Hypertext Preprocessor, là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được chạy ở phía server nhằm sinh ra mã html trên client. PHP đã trải qua rất nhiều phiên bản và được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, với cách viết mã rõ rãng, tốc độ nhanh, dễ học nên PHP đã trở thành một ngôn ngữ lập trình web rất phổ biến và được ưa chuộng.

10 Đọc thêm

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG NEOMYCIN SULPHAT BẰNG HPLC

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG NEOMYCIN SULPHAT BẰNG HPLC

Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng neomycin sulphat bằng HPLC
Xem thêm

57 Đọc thêm

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CEFACLOR TRONG CHẾ PHẨM BẰNG HPLC

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CEFACLOR TRONG CHẾ PHẨM BẰNG HPLC

Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng cefaclor trong chế phẩm bằng HPLC
Xem thêm

55 Đọc thêm

Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG SUDAN TRONG THỰC PHẨM BẰNG HPLC

Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng sudan trong thực phẩm bằng HPLC
Xem thêm

73 Đọc thêm

Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG GLICLAZID TRONG HUYẾT TƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC

Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC Nghiên cứu định lượng gliclazid trong huyết tương bằng phương pháp HPLC
Xem thêm

58 Đọc thêm

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CIPROFLOXACIN TRONG HUYẾT TƯƠNG BẰNG HPLC

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CIPROFLOXACIN TRONG HUYẾT TƯƠNG BẰNG HPLC

Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC Xây dựng phương pháp định lượng ciprofloxacin trong huyết tương bằng HPLC
Xem thêm

47 Đọc thêm

SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG PHỔ VÀ PHƯƠNG PHÁP HPLC TRONG VIỆC ĐỊNH LƯỢNG BERBERIN

SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG PHỔ VÀ PHƯƠNG PHÁP HPLC TRONG VIỆC ĐỊNH LƯỢNG BERBERIN

So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin So sánh phương pháp đo quang phổ và phương pháp HPLC trong việc định lượng berberin
Xem thêm

45 Đọc thêm

SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP HPLC VÀ UV VIS KHI ĐỊNH LƯỢNG TANIN TRONG NGŨ BỘI TỬ

SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP HPLC VÀ UV VIS KHI ĐỊNH LƯỢNG TANIN TRONG NGŨ BỘI TỬ

So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử So sánh phương pháp HPLC và UV VIS khi định lượng tanin trong ngũ bội tử
Xem thêm

60 Đọc thêm

XÁC ĐỊNH MỘT SỐ AXIT BÉO TRONG DẦU GẤC BẰNG KỶ THUẬT SẮC KÝ KHÍ

XÁC ĐỊNH MỘT SỐ AXIT BÉO TRONG DẦU GẤC BẰNG KỶ THUẬT SẮC KÝ KHÍ

Hiện nay đã có nhiều phương pháp phân tích các axít béo không no với nhiềukĩ thuật khác nhau, tuy nhiên khi áp dụng trong dầu Gấc thì có rất ít côngtrình công bố một cách tỉ mỉ và chi tiết.Để đóng góp thêm phương pháp phân tích cho đối tượng này, chúng tôitiến hành nghiên cứu các điều kiện tách cũng như xác định đồng thời hai axítbéo không no có hàm lượng cao trong dầu Gấc là axít oleic và axít linoleicbằng phương pháp sắc ký khí (GC) sử dụng detector FID.1CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN1.1. Cây Gấc và dầu Gấc1.1.1. Cây GấcGấc có tên khoa học là Momordica cochinchinesis (Lour.) Spreng, họBí (Cucurbitaaceae) bộ Violales. Gấc còn có tên khác là Muriciacochinchinensis Lour., Momordica macrophuylla Gage, Momordica mixtaRoxburgh.Ở một số nước, Gấc được gọi là: Mộc Miết (Trung Quốc), Spiny bittercucumber, Chinese bitter-cucumber, Chinese cucumber (Anh), Margones àpiquants (Pháp), Makkao (Khơ me) [1,5].1.1.1.1. Đặc điểm thực vậtGấc là loài cây thân thảo dây leo thuộc chi Mướp đắng. Cây gấc leokhỏe, chiều dài có thể đến 15m. Thân dây có tiết diện góc. Lá gấc nhẵn, thùyhình chân vịt phân ra từ 3 đến 5 dẻ, dài 8-18 cm. Gấc là loài đơn tính khácgốc (dioecious). Hoa sắc vàng. Quả hình tròn, sắc xanh, khi chín chuyển sangmàu đỏ cam, đường kính 15-20 cm. Vỏ gấc có gai rậm. Bổ ra mỗi quả thườngcó sáu múi. Thịt gấc màu đỏ cam. Hạt gấc màu nâu thẫm, hình dẹp, có khía.Gấc trổ hoa mùa hè sang mùa thu, đến mùa đông mới chín. Mỗi năm gấc chỉthu hoạch được một mùa. Do vụ thu hoạch tương đối ngắn (vào khoảng tháng12 hay tháng 1), nên gấc ít phổ biến hơn các loại quả khác.
Xem thêm

73 Đọc thêm

Cùng chủ đề