QUỸ PHÁT TRIỂN KHCN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "QUỸ PHÁT TRIỂN KHCN":

QUY TRÌNH QUẢN LÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN

QUY TRÌNH QUẢN LÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN

a. Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ ban hành kèm theo Quyết định số 03QĐHĐQLQ ngày 24122008 của Hội đồng quản lý Quỹ;
b. Danh mục hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ phát[r]

24 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG của TRUNG tâm PHÁT TRIỂN QUỸ đất THÀNH PHỐ bắc NINH, TỈNH bắc NINH

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG của TRUNG tâm PHÁT TRIỂN QUỸ đất THÀNH PHỐ bắc NINH, TỈNH bắc NINH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG của TRUNG tâm PHÁT TRIỂN QUỸ đất THÀNH PHỐ bắc NINH, TỈNH bắc NINH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG của TRUNG tâm PHÁT TRIỂN QUỸ đất THÀNH PHỐ bắc NINH, TỈNH bắc NINH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG của TRUNG tâm PHÁT TRIỂ[r]

101 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Cho thời kỳ tài chính từ ngày 01/01/2014 đến 31/03/2014(Đơn vị tính bằng VND, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác)14. Lƣơng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệpTiền lương được tính toán và trích lập đưa vào chi phí trong kỳ dựa theo hợp đồng lao động. Theo đó, bảo hi[r]

28 Đọc thêm

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH THÁI NGUYÊN (LV THẠC SĨ)

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạ[r]

108 Đọc thêm

Thực trạng hoạt động cho vay tại Quỹ tín dụng Nhân dân xã Hùng Lô thành phố Việt Trì

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ HÙNG LÔ THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

1. Sự cần thiết phải nghiên cứu
Trong nỗ lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn khả năng về nguồn vốn và công ăn việc làm đang là những vấn đề được quan tâm. Đặc biệt vốn là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển, là tiền đề cho sự tăng trưởng kinh tế nhất là ở các[r]

44 Đọc thêm

GIẢI PHÁP CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM

GIẢI PHÁP CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM

2.3. VAI TRÒ QUỸ ĐẦU TƯ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.
2.3.1.Đối với nền kinh tế.
Quỹ đầu tư huy động nguồn vốn hiệu quả cho nền kinh tế ngay cả nguồn vốn nhỏ lẻ và tiến hành đầu tư trực tiếp không phải cho vay.
QĐT còn hấp dẫn đối với các nguồn vốn từ nước ngoài chảy vào nhờ việc phát hành các chứng[r]

31 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Công tác thanh tra của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn, thực trạng và giải pháp

LUẬN VĂN THẠC SỸ: CÔNG TÁC THANH TRA CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH BẮC NINH ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Với thế mạnh là một tỉnh có rất nhiều làng nghề truyền thống, Bắc Ninh hiện có 26 Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) cơ sở hoạt động tại 88 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bắc Ninh. Trong những năm vừa qua, các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đã không ngừng được củng cố, chấn chỉnh, được mở rộng, tăng t[r]

98 Đọc thêm

Đề tài tình hình thu chi quỹ bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội quận hai bà trưng luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

ĐỀ TÀI TÌNH HÌNH THU CHI QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HAI BÀ TRƯNG LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN, ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, BHXH là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước ta quan tâm nhiều. Sở dĩ như vậy là do đi đôi với công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế thì sự quan tâm và phát triển của BHXH là điều hết sức cần thiết. Chúng ta thấy được tầm quan trọng của BHXH t[r]

64 Đọc thêm

bài 5 GIẢI PHÁP CHO VAY và sử DỤNG vốn VAY tại QUỸ tín DỤNG NHÂN dân tân NINH (PC 20070101MKALs conflicted copy 2014 03 13)

BÀI 5 GIẢI PHÁP CHO VAY VÀ SỬ DỤNG VỐN VAY TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN NINH (PC 20070101MKALS CONFLICTED COPY 2014 03 13)

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNiNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNiiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆNivMỤC LỤCvDANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒixDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTxiMỞ ĐẦU11. Tính cấp thiết của đề tài12. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài23. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài34. Đối[r]

80 Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG và sử DỤNG vốn tại QUỸ tín DỤNG NHÂN dân cơ sở xã yên HÙNG – HUYỆN yên ĐỊNH

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ XÃ YÊN HÙNG – HUYỆN YÊN ĐỊNH

DANH MỤC BẢNG BIỂUBảng 1 : Số lượng lao động tại Quỹ tín dụng giai đoạn 2009 – 2012.36Bảng 2 : Cơ cấu lao động của Quỹ tín dụng theo trình độ học vấn37Bảng 3 : Cơ cấu lao động của Quỹ tín dụng năm theo giới tính năm 2012.37Bảng 4 : Cơ cấu nguồn vốn của Quỹ tín dụng năm 2012.37Bảng 5: Kết quả hoạt độ[r]

63 Đọc thêm

bài 2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG vốn TRUNG và dài hạn tại NGÂN HÀNG NGA sơn

BÀI 2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG NGA SƠN

MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong điều kiện hiện nay ở nước ta nói chung, tỉnh Thanh Hoá nói riêng, khả năng nguồn vốn còn hạn hẹp, nhu cầu công ăn việc làm là rất cấp bách. Nỗ lực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, khai thác có hiệu quả tiềm năng đa dạng về nông lâ[r]

83 Đọc thêm

Thực trạng hoạt động huy động vốn tại quỹ tín dụng quảng đại

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI QUỸ TÍN DỤNG QUẢNG ĐẠI

LỜI CẢM ƠNTrước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cha mẹ, người đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, đồng thời là điểm tựa, tiếp sức cho tôi trong suốt quá trình học tập.Và em xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM, những người đã tận tụy giảng dạy và truyền đạt cho em[r]

66 Đọc thêm

Thực trạng hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam và các bất cập về chính sách vĩ mô trong hoạt động cho vay vốn bảo vệ môi trường của quỹ Bảo Vệ Môi Trường Việt Nam

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM VÀ CÁC BẤT CẬP VỀ CHÍNH SÁCH VĨ MÔ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY VỐN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Trong vài thập kỷ trở lại đây, cùng với khoa hoc và công nghệ con người đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc của kinh tế. Tuy nhiên thực tế những vấn đề gặp phải như sự nghèo đói, ô nhiễm môi trườn, nước sạch… đang đặt ra cho các quốc gia một câu hỏi lớn đó là làm sao vừa mang lại cuộc sống cho ng[r]

54 Đọc thêm

quỹ đầu tư,quỹ đầu tư tại Việt Nam

QUỸ ĐẦU TƯ,QUỸ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

CHỦ ĐỀ 10 (NHÓM 5) QUỸ ĐẦU TƯ
1. Khái quát về quỹ đầu tư
Quỹ đầu tư là một tổ chức đầu tư chuyên nghiệp do các nhà đầu tư cùng góp vốn.Từ những khoản tiền tiết kiệm,nhàn rỗi phân tán trong dân chúng được tập trung lại thành các nguồn vốn lớn cho các nhà chuyên nghiệp sử dụng trong lĩnh vực đầu tư ki[r]

6 Đọc thêm

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CHO VAY SINH HOẠT TIÊU DÙNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN AN BÌNH PHÚ

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CHO VAY SINH HOẠT TIÊU DÙNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN AN BÌNH PHÚ

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CHO VAY SINH HOẠT TIÊU DÙNG TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN AN BÌNH PHÚ
Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của các ngân hàng thương mại tạo nhiều sự lựa chọn cho khách hàng có nhu cầu vay vốn hoặc tiền gửi. Song song đó không thể khôn[r]

72 Đọc thêm

Tổng quan quỹ đầu tư

TỔNG QUAN QUỸ ĐẦU TƯ

Ngày nay có nhiều người nắm trong tay một lượng lớn tiền nhàn rỗi và muốn sinh lời trên khoản tiền đó họ chính là các nhà đầu tư tương lai. Và để làm được điều này đòi hỏi các nhà đầu tư phải tiến hành khảo sát thực tiễn, thu thập thông tin, tài liệu để tiến hành phân tích từng thông tin cụ thể, lậ[r]

7 Đọc thêm

TÌM HIỂU và GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của CÔNG TY QUẢN lý QUỸ bảo VIỆT

TÌM HIỂU VÀ GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY QUỸ 2
1.1. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 2
1.1.1.Khái niệm công ty quản lý quỹ 2
1.1.2.Chức năng hoạt động và cung cấp các sản phẩm. 3
1.1.2.1.Quản lý quỹ đầu tư 3
1.1.2.2.Tư vấn đầu tư và tư vấn tài chính 3
1.1.2.3.Nghiên cứu 3
1.1.3. Cơ chế giám sát của qu[r]

26 Đọc thêm

Đề tài: Nâng cao hiệu quả của công tác thu chi quỹ BHXH tại Việt Nam

ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC THU CHI QUỸ BHXH TẠI VIỆT NAM

Quỹ BHXH là một bộ phận cốt lõi không thể thiếu được và có thể nói nó là vai trò quan trọng nhất trong hoạt động BHXH. Việc quản lý sử dụng quỹ BHXH (thu chi quỹ BHXH) nó ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn tại và phát triển của quỹ BHXH, ảnh hưởng tới sự ổn định của chính sách BHXH. Vậy vấn đề làm thế[r]

30 Đọc thêm

Quản lý hoạt động đầu tư Quỹ BHXH

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ QUỸ BHXH

Hệ thống ASXH là một phương tiện quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế và công bằng xã hội. Là một bộ phận cấu thành của hệ thống ASXH, BHXH ra đời, phát triển gắn liền với lịch sử phát triển của Nhà nước Việt Nam. Từ 1945, sau khi cách mạng tháng tám thành công và Nhà nước[r]

61 Đọc thêm