PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI":

QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀI ĐỨC A, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀI ĐỨC A, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

các Thầy giáo, Cô giáo và Quý độc giả để luận văn được hoàn thiện và đề tài cógiá trị thực tiễn cao hơn./.Tôi xin chân thành cảm ơn!Hà Nội,Tháng 10 năm 2015Tác giả luận vănPhan Huy ChínhMỤC LỤCDANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................... IDANH MỤC CÁC HÌNH VẼ............................................................................ IIMỞ ĐẦU ............................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .................. Error! Bookmark not defined.1. Mục đích nghiên cứu ................................... Error! Bookmark not defined.2. Nhiệm vụ nghiên cứu .................................. Error! Bookmark not defined.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............... Error! Bookmark not defined.Đối tượng nghiên cứu...................................... Error! Bookmark not defined.4 Phương pháp nghiên cứu:............................. Error! Bookmark not defined.5. Đóng góp của luận văn:............................... Error! Bookmark not defined.6. Kết cấu của luận văn ................................... Error! Bookmark not defined.CHƯƠNG 1: CƠ Sở LÝ LUậN VÀ THựC TIễN NHÂN LựC TRONG CÁCTRƯờNG TRUNG HọC PHổ THÔNG CủA THÀNH PHố HÀ NộI ERROR!BOOKMARK NOT DEFINED.1.1. Nhân lực và Nhân lực giáo viên ở Trung học phổ thông .................. Error!Bookmark not defined.1.1.1. Khái niện nhân lực, nhân lực giáo viên Error! Bookmark not defined.1.1.2. Chất lượng, chất lượng đội ngũ giáo viênError!Bookmark
Xem thêm

13 Đọc thêm

Tài liệu Cấp thẻ ABTC (lần đầu) cho doanh nhân Việt Nam tại Cục quản lý xuất nhập cảnh pptx

TÀI LIỆU CẤP THẺ ABTC (LẦN ĐẦU) CHO DOANH NHÂN VIỆT NAM TẠI CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH PPTX

dấu giáp lai của doanh nghiệp hoặc cơ quan trực tiếp quản lý doanh nhân và 03 ảnh để rời).Văn bản cho phép sử thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền, cụ thể:+ Văn bản của Thủ tướng Chính phủ nếu là doanh nhân do Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ hoặc trực tiếp quản lý;+ Văn bản của Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ (hoặc cấp tương đương), nếu là doanh nhân do Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ (hoặc cấp tương đương), bổ nhiệm chức vụ hoặc là doanh nhân làm việc tại doanh nghiệp do cơ quan cấp Bộ (hoặc cấp tương đương) ra quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý.+ Văn bản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nếu là doanh nhân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm chức vụ hoặc là doanh nhân làm việc tại doanh nghiệp do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý.* Khi nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ ABTC, daonh nhân phải xuất trình hộ chiếu còn giá trị. Trường hợp cơ quan, daonh nghiệp cử cán bộ, nhân viên khác thay mặt doanh nhân nộp hồ sơ và nhận thẻ thì cán bộ, nhân viênđó phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, doanh nghiệp, giấy chứng minh nhân dân của mình và hộ chiếu của người đề nghị cấp thẻ ABTC.b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC (mẫu TK15)- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): KhôngTHỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 21 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục quản lý xuất, nhập cảnh - Bộ Công an.CƠ QUAN THỰC HIỆN: Cục quản lý xuất nhập cảnh KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thẻ ABTCLỆ PHÍ: Lệ phí (nếu có): Thẻ ABTC cấp lần đầu: 1.200.000 đ (một triệu hai trăm nghìn đồng) TÊN MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI: TT15_Cap the ABTC cho doanh nhan VN.doc 15TW.Mau TK15.doc
Xem thêm

2 Đọc thêm

QUẢN LÝ KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN CÁC TUYẾN PHỐ CHÍNH KHU VỰC NỘI ĐÔ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI (LẤY ĐỊA BÀN QUẬN BA ĐÌNH LÀM VÍ DỤ NGHIÊN CỨU) (TT)

QUẢN LÝ KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN CÁC TUYẾN PHỐ CHÍNH KHU VỰC NỘI ĐÔ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI (LẤY ĐỊA BÀN QUẬN BA ĐÌNH LÀM VÍ DỤ NGHIÊN CỨU) (TT)

Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (Lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu) (tt)Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (Lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu) (tt)Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (Lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu) (tt)Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (Lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu) (tt)Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (Lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu) (tt)Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (Lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu) (tt)Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (Lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu) (tt)Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (Lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu) (tt)Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (Lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu) (tt)
Xem thêm

Đọc thêm

THỰC TRẠNG TRONG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THỰC TRẠNG TRONG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THỰC TRẠNG TRONG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI2.1 Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội Thủ đô Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học công nghệ của cả nước. Hà Nội nằm ở lưu vực đồng bằng sông Hồng, gồm có 9 quận, 5 huyện với diện tích 927.39 km2, dân số hơn 3.5 triệu người.Thủ đô Hà Nội có hệ thống giao thông thuận lợi, là nơi giao lưu hàng hóa với quốc tế. Tình hình KT - XH của Thành phố Hà Nội liên tục tăng, bình quân đạt 11.16%/năm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường.Hà Nội là trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ của Việt Nam. Với mạng lưới các viện nghiên cứu khoa học hàng đầu với hàng nghìn học sinh, sinh viên các cấp. Đồng thời đây cũng là nơi tập trung đông đảo đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, công nhân kỹ thuật có trình độ cao thuộc mọi ngành nghề.Với sự phát triển của các ngành khác, giáo dục Hà Nội cũng chịu ảnh trực tiếp từ các điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội của thủ đô, do đó tạo ra những thuận lợi cũng như khó khăn tác động đến sự phát triển của hoạt động giáo dục trên địa bàn Thành phố, được là GDPT.2.2 Thực trạng giáo dục phổ thông ở Thành phố Hà NộiTrải qua hơn 15 năm đổi mới và phát triển, nền giáo dục thủ đô đã thu được nhiều thành tựu quan trọng về mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình giáo dục, nâng cấp cơ sở vật chất trường học… 2.2.1 Quy mô, mạng lưới phát triển hệ thống giáo dục phổ thông ở Thành phố Hà NộiĐể đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng, trong những năm gần đây Thành phố Hà Nội đã xây dựng và mở rộng thêm rất nhiều trường, lớp ở tất cả các bậc học GDPT.
Xem thêm

22 Đọc thêm

Mức độ tự chủ trong quản lý của các trường dạy nghề () ở thành phố Hà Nội, Việt Nam. (LA tiến sĩ)

Mức độ tự chủ trong quản lý của các trường dạy nghề () ở thành phố Hà Nội, Việt Nam. (LA tiến sĩ)

Mức độ tự chủ trong quản lý của các trường dạy nghề () ở thành phố Hà Nội, Việt Nam. (LA tiến sĩ)Mức độ tự chủ trong quản lý của các trường dạy nghề () ở thành phố Hà Nội, Việt Nam. (LA tiến sĩ)Mức độ tự chủ trong quản lý của các trường dạy nghề () ở thành phố Hà Nội, Việt Nam. (LA tiến sĩ)Mức độ tự chủ trong quản lý của các trường dạy nghề () ở thành phố Hà Nội, Việt Nam. (LA tiến sĩ)Mức độ tự chủ trong quản lý của các trường dạy nghề () ở thành phố Hà Nội, Việt Nam. (LA tiến sĩ)Mức độ tự chủ trong quản lý của các trường dạy nghề () ở thành phố Hà Nội, Việt Nam. (LA tiến sĩ)Mức độ tự chủ trong quản lý của các trường dạy nghề () ở thành phố Hà Nội, Việt Nam. (LA tiến sĩ)Mức độ tự chủ trong quản lý của các trường dạy nghề () ở thành phố Hà Nội, Việt Nam. (LA tiến sĩ)Mức độ tự chủ trong quản lý của các trường dạy nghề () ở thành phố Hà Nội, Việt Nam. (LA tiến sĩ)Mức độ tự chủ trong quản lý của các trường dạy nghề () ở thành phố Hà Nội, Việt Nam. (LA tiến sĩ)Mức độ tự chủ trong quản lý của các trường dạy nghề () ở thành phố Hà Nội, Việt Nam. (LA tiến sĩ)Mức độ tự chủ trong quản lý của các trường dạy nghề () ở thành phố Hà Nội, Việt Nam. (LA tiến sĩ)Mức độ tự chủ trong quản lý của các trường dạy nghề () ở thành phố Hà Nội, Việt Nam. (LA tiến sĩ)Mức độ tự chủ trong quản lý của các trường dạy nghề () ở thành phố Hà Nội, Việt Nam. (LA tiến sĩ)Mức độ tự chủ trong quản lý của các trường dạy nghề () ở thành phố Hà Nội, Việt Nam. (LA tiến sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá hiện trạng rác thải sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp quản lý, xử lý tại thị trấn trạm trôi – huyện hoài đức – thành phố hà nội

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG RÁC THẢI SINH HOẠT VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, XỬ LÝ TẠI THỊ TRẤN TRẠM TRÔI – HUYỆN HOÀI ĐỨC – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(ha) 30Tỷ lệ ( %) 301 30Đất trồng lúa 3015,91 3012,93 302 30Đất trồng cây hàng năm 302,8 302,3 303 30Đất trồng cây lâu năm 301 300,56 304 30Đất nuôi trồng thủy sản 301,99 301,63 305 30Đất ở 3063,69 3051,84 306 30Đất trụ sở, cơ quan, sự nghiệp 304,45 303,46 307 30Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 306,3 30iv5,11 308 30Đất có mục đích công cộng 3021,38 3020,82 309 30Đất tôn giáo, tín ngưỡng 300,87 300,71 3010 30Đất nghĩa trang, nghĩa địa 302,04 301,67 3011 30Sông suối và mặt nước chuyên dùng 300,27 300,22 30Nguồn : báo cáo kiểm kê đất đai năm 2010, thị trấn Trạm Trôi 30Theo bảng số liệu trên ta thấy từ số thứ tự 1 4 là nhóm đất nông nghiệp có diện tích 21,7ha, chiếm 17,73%, trong khi nhóm đất phi nông nghiệp là 100,7ha, chiếm 82,27%. Điều đó cho thấy hoạt động nông nghiệp không phải là ngành chủ chốt của người dân trongthị trấn 314.1.1.4 Tài nguyên nước 31Bảng 10. Kết quả phân tích chất lượng nước Kênh N11b 31Bảng 11 : Các trường học trên địa bàn thị trấn 33Bảng 12 . Nguồn phát sinh rác thải trên địa bàn thị trấn Trạm Trôi 35Bảng 13 : Khối lượng rác thải thị trấn năm 2010 35Bảng 14. Tỷ lệ chất hữu cơ và vô cơ trong rác thải 36Bảng 15. Tình hình chăn nuôi của thị trấn 37Bảng 16. Thành phần RTSH tại thị trấn Trạm Trôi 38Bảng 17. Lượng rác thải của hộ/ngày 39Bảng 18 : Lượng RTSH phát sinh ở từng khu 40Bảng 19 : Tỷ lệ hộ dân sẽ nộp phạt nếu đổ rác không đúng nơi quy định 44Bảng 20 : Ý kiến người dân về mức phí vệ sinh hàng tháng 47Bảng 21: Nơi đổ rác của người dân 47Bảng 23 : Tình hình VSMT theo ý kiến người dân 50Bảng 24: Dự báo dân số thị trấn Trạm Trôi đến năm 2015 51 Bảng 25 : Dự báo lượng rác thải phát sinh của thị trấn Trạm Trôi đến năm 2015 51vDANH MỤC HÌNHHình 1: Sơ đồ nguồn phát sinh chất thải 4Hình 2: Sơ đồ công nghệ xử lý rác bằng phương pháp ép kiện 11Hình 3: Sơ đồ xử lý rác theo công nghệ Hydromex 12Bảng 3: Thành phần và tỷ lệ rác thải ở Mỹ 154.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ - XÃ HỘI THỊ TRẤN TRẠM TRÔI – HUYỆN HOÀI ĐỨC - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 294.1.1
Xem thêm

70 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác quản lí nhà nước về đất đô thị trên địa bàn thành phố hà nội lời nói đầuđất đai là tài nguyên quí giá

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LỜI NÓI ĐẦUĐẤT ĐAI LÀ TÀI NGUYÊN QUÍ GIÁ

... việc quản lý Nhà nước đất đô thị Chương II: Thực trạng quản lý nhà nước đất đô thị thành phố Hà Nội Chương III: Quan điểm số kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước đất đô thị ỏ Hà Nội. .. tài Thực trạng giải pháp tăng cường công tác quản lí nhà nước đất đô thị địa bàn thành phố Hà Nội để làm luận văn tốt nghiệp Qua đề tài nghiên cứu cho thấy thách thức đặt việc quản lý đất đô. .. Niên giám thống kê năm 1991-2001 cục thống kê thành phố 2.Biến động quỹ đất đô thị địa bàn thành phố Hà Nội Biểu4: Biến động loại đất đô thị địa bàn thành phố Hà Nội Loại đất Năm Tăng Giảm Tăng
Xem thêm

72 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG THANH TRA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG THANH TRA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

đợc giaoIII.3. Một số tồn tại mà Thanh tra thành phố Hà Nội cần tiếp tục tập trung giải quyết.Một số qui định trong Pháp lệnh thanh tra năm 1990 hiện nay có nhiều nội dung không còn phù hợp với Hiến pháp 1992 và một số đạo luật đợc ban hành sau này chính vì vậy, tổ chức và hoạt động thanh tra đã bộc lộ những bất cập, chồng chéo về phạm vi hoạt động ( giữa Thanh tra Nhà nớc và Thanh tra chuyên ngành, giữa Thanh tra cấp và Thanh tra ngành ) . Quyền hạn của các tổ chức Thanh tra do pháp luật quy định chỉ là kiến nghị với cấp có thẩm quyền, nên việc tổ chức thực hiện còn hạn chế, sai phạm do Thanh tra phát hiện chậm đợc khắc phục, việc xử lý sai phạm có khi cha nghiêm túc, vì vậy hiệu lực công tác thanh tra cha cao . Biên chế hạn chế, nhng khối lợng công việc đợc giao ngày một tăng, nên việc đào tạo, bồi dỡng, nâng cao trình độ toàn diện cho cán bộ , công chức để đáp ứng qui định về tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch thanh tra còn hạn chế. Vì vậy, nhiều cán bộ, công chức thiếu điều kiện về bằng cấp chứng chỉ để bổ nhiệm thanh tra viên và dự thi nâng ngạch, nhất là điều kiện về lý luận chính trị. Việc phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo còn cha tốt (cung cấp hồ sơ, tài liệu, tình hình, cử ngời tham gia phối hợp chậm) gây khó khăn cho việc xem xét.Nhìn chung với mô hình tổ chức bộ máy hiện nay của cơ quan đã bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ thờng xuyên, đáp ứng đợc các nhiệm vụ đột xuất mà Thành uỷ ,Uỷ ban nhân dân Thành phố và Thanh tra Nhà nớc giao cho ngành. Tuy nhiên, cũng còn một số vấn đề đợc quan tâm :+Số vụ việc khiếu nại, tố cáo đợc Uỷ ban nhân dân Thành phố giao xem xét, kết luận ngày một tăng . Mặc dù từ năm 1999 Thanh tra thành phố đã điều chỉnh nhiệm vụ xét khiếu tố (trớc là do phòng Thanh tra Xét khiếu tố đảm nhiệm toàn bộ ) nay chuyển sang các phòng Thanh tra kinh tế-xã hội đảm nhiệm theo địa bàn, nhng nhìn chung so với yêu cầu cũng còn 1 số hạn chế nhất là yêu cầu về tiến độ thời gian xem xét vụ việc.+Công tác tham mu giúp Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân Thành phố trong công
Xem thêm

49 Đọc thêm

Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (Lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu) (LA tiến sĩ)

Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (Lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu) (LA tiến sĩ)

Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (Lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu) (LA tiến sĩ)Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (Lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu) (LA tiến sĩ)Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (Lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu) (LA tiến sĩ)Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (Lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu) (LA tiến sĩ)Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (Lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu) (LA tiến sĩ)Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (Lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu) (LA tiến sĩ)Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (Lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu) (LA tiến sĩ)Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (Lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu) (LA tiến sĩ)Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (Lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu) (LA tiến sĩ)Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (Lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu) (LA tiến sĩ)Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan các tuyến phố chính khu vực Nội đô lịch sử thành phố Hà Nội (Lấy địa bàn quận Ba Đình làm ví dụ nghiên cứu) (LA tiến sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CÔNG CHỨC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TT)

NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA CÔNG CHỨC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TT)

Nâng cao năng lực của công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội (tt)Nâng cao năng lực của công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội (tt)Nâng cao năng lực của công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội (tt)Nâng cao năng lực của công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội (tt)Nâng cao năng lực của công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội (tt)Nâng cao năng lực của công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội (tt)Nâng cao năng lực của công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội (tt)Nâng cao năng lực của công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội (tt)Nâng cao năng lực của công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội (tt)Nâng cao năng lực của công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội (tt)Nâng cao năng lực của công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội (tt)Nâng cao năng lực của công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội (tt)Nâng cao năng lực của công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội (tt)Nâng cao năng lực của công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội (tt)Nâng cao năng lực của công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội (tt)Nâng cao năng lực của công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội (tt)Nâng cao năng lực của công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội (tt)
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý và xử lý rác thải sinh hoạt tại quận thanh xuân, thành phố hà nội

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

tấn/ngày. Phương pháp đốt chất thải còn được dùng để xử lí chất thải côngnghiệp như lò đốt chất thải giầy da ở Hải Phòng, lò đốt cao su công suất2,5tấn/ ngày ở Đồng Nai. [1]- Phương pháp tái chế. Việc tái chế chất thải chỉ mang tính tự phát, tập trung ở những thànhphố lớn Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh Các loại phế thải có giá trịnhư: Thuỷ tinh, Đồng, Nhôm, sắt, giấy được đội ngũ đồng nát thu mua ngaytại nguồn, chỉ còn một lượng nhỏ tới bãi rác và tiếp tục thu nhặt tại đó. Tất cảphế liệu thu gom được chuyển đến các làng nghề. Tại đây quá trình tái chếđược thực hiện. Việc thu hồi sử dụng chất thải rắn góp phần đáng kể cho việcgiảm khối lượng chất thải đưa đến bãi chôn lấp, tận dụng được nguồn nguyênliệu đầu vào cho các quá trình sản xuất, tạo công ăn việc làm cho một số laođộng. [1]2.2.3. Tình hình quản lý rác thải ở Hà Nội.2.2.3.1. Nguồn phát sinh:Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ các hộ gia đình, các chợ,trung tâm dịch vụ, thương mại, hoạt động sinh hoạt tại các cơ quan, công sở,cơ sở sản xuất công nghiệp và y tế. Theo các số liệu thống kê cho thấy, hiệnnay hàng ngày khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn toànThành phố là rất lớn về mặt khối lượng và phức tạp về mặt thành phần. Tổngkhối lượng chất thải rắn sinh hoạt thống kê năm 2012 trên địa bàn Thành phốlà khoảng 6.366 tấn/ngày, trong đó, chất thải rắn sinh hoạt đô thị của 10 quậnvà Thị xã Sơn Tây là 4.150 tấn/ngày; chất thải sinh hoạt đô thị tại các huyện(18 huyện) là 2.316,1 tấn/ngày.18Tại khu vực nông thôn, ngoài khối lượng chất thải rắn phát sinh hàngngày, còn một lượng lớn chất thải rắn tồn đọng do chưa được thu gom, xử lý.Tính đến hết tháng 8/2012, tổng lượng rác thải còn tồn đọng trên địa bàn cáchuyện ước khoảng 130.000 tấn. Một số huyện lượng rác thải còn tồn đọng lớn,như Phúc Thọ (15.000 tấn), Thường Tín (7.000 tấn), Quốc Oai (5.000 tấn), Ba
Xem thêm

61 Đọc thêm

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

CẤP THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công An Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý xuất nhập cảnhCơ quan có thẩm quyền quyết định: - Thủ tướng Chính phủ quyết định các trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 13 Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 28/4/2000. - Bộ trưởng Bộ Công an quyết định các trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 28/4/2000. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý xuất nhập cảnh-Bộ Công an Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thẩm tra, xác minh và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Trường hợp xét thấy cần phải thẩm tra bổ sung thì thời gian có thể được kéo dài thêm nhưng không quá 3 tháng. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp thẻ thường trú trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Đối tượng thực hiện:Cá nhânTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Cấp thẻ thường trú (cấp mới): 100 USD Thông tư số 66/2009/TT-BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Thẻ ,Thẻ thường trú Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 - Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Xem thêm

7 Đọc thêm

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THS LUẬT

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THS LUẬT

Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội luận văn ths luật
Xem thêm

104 Đọc thêm

QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

notdefined.3.3.2. Thực trạng bộ máy quản lýthu thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế HàNội: ------------------------------------------------------- Error! Bookmark not defined.3.3.3. Thực trạng công tác lập kế hoạch thu thuế TNCNError!Bookmarknotdefined.3.3.4. Thực trạng công tác tổ chức thực hiện kế hoạch thu thuế:Error! Bookmarknot defined.3.3.5. Thực trạng công tác kiểm tra, thanh tra đối với NNT thu nhập cá nhân :------------------------------------------------------------- Error! Bookmark not defined.3.4. Đánh giá quản lý thuế thu nhập cá nhân trên điạ bàn thành phố hà nô ̣i. ... Error!Bookmark not defined.3.4.1. Đánh giá kết quả quản lý thuế TNCN theo tiêu chí:Error! Bookmark notdefined.3.4.2. Đánh giá theo nội dung quản lý : -------------- Error! Bookmark not defined.Chƣơng 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂNTRÊN ĐIẠ BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ----------- Error! Bookmark not defined.4.1. Phƣơng hƣớng hoàn thiện công tác quản lý thuế Thu nhập cá nhân trên địa bànTP. Hà Nội. ............................................................... Error! Bookmark not defined.4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế TNCN trên địa bàn thành phố HàNội. ............................................................................ Error! Bookmark not defined.4.2.1. Nhóm giải pháp quản lýđối tượng nộp thuế TNCN:Error! Bookmark notdefined.
Xem thêm

13 Đọc thêm

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUẢN LÝ

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước do thành phố hà nội quản lý
Xem thêm

212 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐÔNG VĂN PHÒNG THANH TRA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐÔNG VĂN PHÒNG THANH TRA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thanh tra các cấp ở thành phố Hà Nội cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau: - _VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO_: tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị 09/CT-TW ngày 06/3/2002 của 09/CT-TW[r]

49 Đọc thêm

quản lý dự án lưới điện 3 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định

QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN 3 THÀNH PHỐ HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, NAM ĐỊNH

mức truyền tải năng lượng đến các hộ tiêu thụ khi phụ tải toàn thành phố gia tăng, vì vậy việc cải tạo nâng cấp lưới điện hiện hữa lên 22 kV trở nên hết sức cấp thiết.Năm 1997, mức sử dụng điện của thành phố Hải Phòng như sau: Tổng điện thương phẩm là 608 triệu kWh (điện công nghiệp chiếm 42,5%, ánh sáng dân dụng 31,3%). So với năm 1996 điện thương phẩm năm 1997 tăng trên 10%.Thuận lợi:• Thành phố rất ủng hộ quan tâm về quy hoạch tới dự án, tạo điều kiện pháp lý cho Công ty điện lực Hải phòng thực hiện dự án• Thành phố trực tiếp cùng họp với dự án để giải quyết giải phóng mặt bằng và một số công việc khác trong việc điều chỉnh tuyến trong khu vực đô thị mới An Hải...Khó khăn:• Việc lập phương án đền bù đất đai tạm và vĩnh viễn đều gặp không ít khó khăn bởi lẽ Thành phố giao cho Quận, huyện làm trưởng ban tổ chức đền bù vì vậy kéo dài từ 1 năm đến 2 năm mới song (lý do về giá cả đền bù chưa thoả đáng người dân không nghe) có khi Thành phố phải yêu cầu bên Chủ đầu tư bổ sung hỗ trợ kinh phí thì việc giải phòng mặt bằng mới thực hiện được.• Về thi công cũng trong tình trạng đô thị hoá vì thế tiến độ khó đạt vì phải thi công ban đêm, thay đổi tuyến do quy hoạch trong quá trình thi công, do vậy phải bổ sung thiết kế...3.3.3. Thành phố Nam ĐịnhThành phố Nam Định được cung cấp điện từ hệ thống điện miền Bắc. Trung tâm cấp điện chính là trạm 110 kV Phi Trường và các trạm trung gian 35/6 kV trong thành phố.13Lưới điện phân phối của thành phố bao gồm các cấp điện áp 35, 10, 6 kV. Hiện tại, từ trạm 110 kV Phi Trường có 6 lộ xuất tuyến 35 kV. Hệ thống lưới điện 35 kV ngoài việc vấp điện cho các trạm trung gian còn cấp cho phụ tải sử dụng trạm biến áp 35/0,4 kV. Riêng các xã ngoại vi thành phố chủ yếu dùng cấp 35 kV, 10 kV và các trạm 35/0,4 kV, 10/0,4 kV.Trong nội thành thành phố sử dụng hệ thống lưới điện 6 kV được xây dựng từ thời Pháp. Các đường dây trục quá cũ, quá thời hạn sử dụng cần cải tạo nâng cấp mới đủ khả năng
Xem thêm

47 Đọc thêm

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

Đối tượng áp dụng: đối với công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hậu Giang.. - Bản phôtô hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân.[r]

1 Đọc thêm

Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam không có hộ chiếu, giấy tờ thay thế

CẤP GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP CẢNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM KHÔNG CÓ HỘ CHIẾU GIẤY TỜ THAY THẾ

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xuất nhập cảnh (N18)THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an xem xét cấp Giấy phép xuất nhập cảnh.ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.CƠ QUAN THỰC HIỆN: Cục quản lý xuất nhập cảnh KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Giấy phép xuất, nhập cảnhLỆ PHÍ: Lệ phí (nếu có): Cấp giấy phép xuất nhập cảnh 200.000 đồng TÊN MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI: TT13_Cap giay phep XNC cho nguoi nuoc ngoai o VN khong co HC.doc 13TW.Mau N18.doc YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN: - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): + Có Thẻ thường trú do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam cấp. + Không có hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp. + Không thuộc diện chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam:+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang là bị đơn trong các vụ tranh chấp dân sự, kinh tế, lao động;+ Đang có nghĩa vụ thi hành bản án hình sự;+ Đang có nghĩa vụ thi hành bản án dân sự, kinh tế, lao động;+ Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính.CĂN CỨ PHÁP LÝ: +Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.+ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Xem thêm

2 Đọc thêm

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HẢI AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HẢI AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI

trường tiểu học trong quận cùng gia đình và các bạn đồng nghiệp đã khuyếnkhích, động viên, tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trong quá trình học tập vànghiên cứu thực hiện luận văn.Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do trình độ và thời gian nghiên cứu cònhạn chế, bản luận văn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Vì vậy, tác giả rấtmong nhận được sự giúp đỡ, góp ý quý báu của các thầy giáo, cô giáo, cùng ýkiến đóng góp chân thành của các bạn đồng nghiệp để luận văn có giá trị hơn khivận dụng vào thực tiễn “Quản lý hoạt động dạy học các trường tiểu học củaphòng Giáo dục quận Hải An, thành phố Hải Phòng trong bối cảnh đổi mới”Xin trân trọng cảm ơn!Hà Nội, tháng 9 năm 2015Tác giảTrịnh Thị Thu HuyềniDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTBGHBan Giám hiệuCBQLCán bộ quản lýCNH - HĐHCông nghiệp hoá - hiện đại hoá
Xem thêm

14 Đọc thêm

Cùng chủ đề