KHÁI NIỆM VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA VẬN CHUYỂN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KHÁI NIỆM VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA VẬN CHUYỂN":

KHÁI NIỆM VAI TRÒ ẢNH HƯỞNG CỦA S W O T

KHÁI NIỆM VAI TRÒ ẢNH HƯỞNG CỦA S W O T

A – Khái niệm, vai trò, ảnh hưởng của S, W, O, TTrong thị trường kinh tế hiện nay, một công ty không nhất thiết phải theo đuổi các cơ hội tốt nhất mà có thể thay vào đó là tạo dựng khả năng phát triển lợi thế cạnh tranh bằng cách tìm hiểu mức độ phù hợp giữa các điểm mạnh của mình và cơ hội sắp đến. Trong một số trường hợp, công ty có thể khắc phục điểm yếu của mình để giành được những cơ hội hấp dẫn.Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, việc mở cửa, giao lưu kinh tế - văn hóa với các nước là điều không thể tránh khỏi và rủi ro trên thương trường đối với các doanh nghiệp cũng không nhỏ. Vì vậy phân tích SWOT sẽ giúp các doanh nghiệp “cân - đong – đo - đếm” một cách chính xác trước khi quyết định thâm nhập thị trường quốc trước khi thâm nhập vào thị trường quốc tế.Vì mô hình phân tích SWOT là việc đánh giá một cách chủ quan các dữ liệu được sắp xếp theo định dạng SWOT dưới một trật tự lô gíc dễ hiểu, dễ trình bày, dễ thảo luận và đưa ra quyết định, có thể được sử dụng trong mọi quá trình ra quyết định một công cụ rất hữu dụng cho việc nắm bắt và ra quyết định trong mọi tình huống đối với bất cứ tổ chức kinh doanh nào. Quá trình phân SWOT sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho việc kết nối các nguồn lực và khả năng của công ty với môi trường cạnh tranh mà công ty đó hoạt động.Mô hình SWOT cung cấp một công cụ phân tích chiến lược, rà soát và đánh giá vị trí, định hướng của một công ty hay của một đề án kinh doanh. SWOT phù hợp với làm việc và phân tích theo nhóm, được sử dụng trong việc lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược, đánh giá đối thủ cạnh tranh, tiếp thị, phát triển sản phẩm và dịch vụ...SWOT được sử dụng trong việc lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược, đánh giá đối thủ cạnh tranh, tiếp thị, phát triển sản phẩm và dịch vụ. Cho phép phân tích các yếu tố khác nhau có ảnh hưởng tương đối đến khả năng cạnh tranh của công ty. SWOT thường được kết hợp với Pest để tạo nên mô hình phân tích thị trường và đánh giá tiềm năng thông qua các yếu tố bên ngoài trên các phương diện chính trị, kinh tế, xã hội và công
Xem thêm

14 Đọc thêm

VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA TRUYỀN HÌNH TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

VAI TRÒ VỊ TRÍ CỦA TRUYỀN HÌNH TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI1

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Nêu vai trò, vị trí của truyền hình trong đời sống xã hội1. Mở đầuKể từ khi truyền hình xuất hiện vào đầu thế kỉ thứ XX và phát triển với tốc độ nh vũ bão nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ, tạo ra một kênh thông tin quan trọng trong đời sống xã hội. Ngày nay, truyền hình là phơng tiện thiết yếu cho mỗi gia đình, mỗi quốc gia, dân tộc. Truyền hình trở thành công cụ sắc bén trên mặt trận t tởng văn hóa cũng nh các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.ở thập kỉ 50 của thế kỉ XX, truyền hình chỉ đợc sử dụng nh là công cụ giải trí, rồi thêm chức năng thông tin. Dần dần truyền hình đã trực tiếp tham gia vào quá trình quản lý và giám sát xã hội, tạo lập và định hớng d luận, giáo dục và phổ biến kiến thức, phát triển văn hóa quảng cáo và các dịch vụ khác.Xét theo góc độ kỹ thuật truyển tải có truyền hình sóng (wireless TV) và truyền hình cáp (CATV). Xét dới góc độ thơng mại có truyền hình công cộng (public TV) và truyền hình thơng mại (commereial TV). Xét theo tiêu chí mục đích nội dung, ngời ta chia truyền hình thành truyền hình giáo dục, truyền hình giải trí. Xét theo góc độ kỹ thuật có truyền hình tơng tự (Analog TV) và truyền hình số (Digital TV).2. Các loại truyền hình1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Truyền hình sóng: Truyền hình sóng (vô tuyến truyền hình - Wireless TV) đợc thực hiện theo nguyên tắc kỹ thuật nh sau: hình ảnh và âm thanh đợc mã hóa dới dạng các tín hiệu sóng và phát vào không trung. Các máy thu tiếp nhận các tín hiệu rồi giải mã nhằm tạo ra hình ảnh động và âm
Xem thêm

21 Đọc thêm

VAI TRÒ của rễ rào cản CON ĐƯỜNG vận CHUYỂN APOPLASTIC TRONG KHẢ NĂNG CHỊU mặn của lúa (oryza sativa l )

VAI TRÒ CỦA RỄ RÀO CẢN CON ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN APOPLASTIC TRONG KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA LÚA (ORYZA SATIVA L )

VAI TRÒ của rễ rào cản CON ĐƯỜNG vận CHUYỂN APOPLASTIC TRONG KHẢ NĂNG CHỊU mặn của lúa (oryza sativa l ) VAI TRÒ của rễ rào cản CON ĐƯỜNG vận CHUYỂN APOPLASTIC TRONG KHẢ NĂNG CHỊU mặn của lúa (oryza sativa l ) VAI TRÒ của rễ rào cản CON ĐƯỜNG vận CHUYỂN APOPLASTIC TRONG KHẢ NĂNG CHỊU mặn của lúa (oryza sativa l ) VAI TRÒ của rễ rào cản CON ĐƯỜNG vận CHUYỂN APOPLASTIC TRONG KHẢ NĂNG CHỊU mặn của lúa (oryza sativa l ) VAI TRÒ của rễ rào cản CON ĐƯỜNG vận CHUYỂN APOPLASTIC TRONG KHẢ NĂNG CHỊU mặn của lúa (oryza sativa l )
Xem thêm

16 Đọc thêm

VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA THƯƠNG MẠI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN

VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA THƯƠNG MẠI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN

nghĩa với kinh doanh). Mọi hoạt động kinh tế nhằm tìm kiếm lợi nhuận dù ở bất kỳ lĩnh vực nào (sản xuất, lu thông, dịch vụ, đầu t...cũng đều là thơng mại.- Theo nghĩa hẹp: Thơng mại là quá trình mua bán hàng hoá dịch vụ trên thị tr-ờng. Theo luật thơng mại thì: hoạt động thơng mại của thơng nhân bao gồm việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thơng mại và các hoạt động xúc tiến thơng mại nhằm mục đích lợi nhuận hoặc nhằm thực hiện các chính sách kinh tế xã hội.2 2-/ Quan điểm về thơng mại. Trong cơ chế thị trờng, mọi hoạt động của nền kinh tế đều vận động theo những quy luật nhất định nào đó. Thơng mại cũng không nằm ngoài sự vận động chung đó. Mặt khác, nhà nớc chỉ can thiệp vào nền kinh tế thị trờng bằng công cụ thuế và pháp luật. Đây là hai công cụ chủ yếu đợc Nhà nớc ta sử dụng, song để thực hiện đợc nó thì còn rất nhiều khó khăn nan giải. Do đó để kiểm soát đợc nền kinh tế nói chung và ngành thơng mại nói riêng thì Nhà nớc cũng đã đa ra nhiều chính sách, bộ luật để hớng dẫn điều tiết các hoạt động của nó đi cùng với xu hớng mục tiêu của nền kinh tế.Thơng mại là một ngành, một lĩnh vực phức tạp và khó kiểm soát đặc biệt là trong giai đoạn nh hiện nay khi mà chủ trơng phát triển kinh tế của Nhà nớc ta là phát triển nền kinh tế thị trờng, đồng thời là mở cửa giao lu buôn bán với nớc ngoài. Vị trívai trò của thơng mại trong nền kinh tế thị trờng.2- Vị trí: thơng mại có một vị trí quan trọng trong nền kinh tế thị trờng ở nớc ta. Trớc hết thơng mại là một bộ phận hợp thành của tái sản xuất. Thơng mại nối liền giữa sản xuất với tiêu dùng. Dòng vận động của sản phẩm hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng phải thông qua khâu phân phối và trao đổi. Thì chính thơng mại đã bao gồm cả hai khâu này. ở vị trí cấu thành của tái sản xuất, thơng mại đợc coi nh là hệ thống dẫn lu, tạo ra sự liên tục của quá trình tái sản xuất. Khâu này bị ách tắc sẽ dẫn tới sự khủng hoảng của sản xuất và tiêu dùng. Sản xuất hàng hoá với mục đích là để thoả mãn nhu cầu của ngời tiêu dùng để trao đổi, mua bán hàng hoá và để thực hiện đợc mục đích này khi và chỉ khi phải thông qua thơng mại. Thứ ba là thơng mại là lĩnh vực kinh doanh, thu hút trí lực và tiền vốn của các nhà đầu t để thu lợi nhuận. Bởi vậy kinh doanh thơng mại đã trở thành ngành sản xuất vật chất thứ hai theo nh
Xem thêm

12 Đọc thêm

Khái niệm, vị trí, vai trò của giáo dục sức khỏe và nâng cao sức khỏe docx

KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC SỨC KHỎE VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE DOCX

KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC SỨC KHỎE VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE1. Sức khỏe không phải chỉ là không có bệnh tật hoặc là tàn phế mà là :A. Một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất, tâm thần và xã hội.B. Một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất và xã hội. C. Một tình trạng thoải mái hoàn toàn về tâm thần và xã hội.D. Một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất và tâm thầnE. Một tình trạng thoải mái trong môi trường sống chung quanh.@A. Một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất, tâm thần và xã hội.2. Định nghĩa GDSK bao gồm :A. 2 lĩnh vựcB. 1 lĩnh vựcC. 4 lĩnh vựcD. 3 lĩnh vực E. 5 lĩnh vực@D. 3 lĩnh vực (Kiến thức của con người về sức khỏe; Thái độ của con ngườiđối với sức khỏe; Thực hành hay cách ứng xử của con người đối với vấn đề sứckhỏe)3. GDSK là một quá trình :A. Cung cấp thông tinB. Nhận thông tinC. Cung cấp thông tin và nhận phản hồiD. Dạy họcE. Dạy và học@C. Cung cấp thông tin và nhận phản hồi4. Trung tâm của các chương trình GDSK là:A. Dự phòng bệnh tậtB. Nâng cao sức khỏe cho cộng đồngC. Điều trị và dự phòng bệnh tật.D. Tìm ra nhũng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các cá nhân, gia đình và cộngđồng
Xem thêm

5 Đọc thêm

VAI TRÒ VỊ TRÍ VÀ MỖI QUAN HỆ GIỮA GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

VAI TRÒ VỊ TRÍ VÀ MỖI QUAN HỆ GIỮA GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

thể hiện ngời phụ nữ ngày càng có nhu cầu chỉ cần sống với một ngời đàn ông nhất định ). Từ đó gia đình trở thành một đơn vị kinh tế riêng lẻ,kết cấu và quy mô thu hẹp hơn, quan hệ chồng với vợ , bố mẹ với con cái mang tính phục tùng và bất bình đẳng, nạn ngoại tình và mại dâm phát triển Trải qua các xã hội nô lệ , phong kiến t bản và từng giai đoạn khác nhau, gia đình cá thể còn có những đặc thù riêng. Theo Ph.Ăngghen ,chính từ các xã hội có chế độ t hữu t nhânvà đối kháng giai cấp , trong các tầng lớp nhân dân lao động cũng đã xuất hiện mầm mống một kiểu gia đình mới mà hôn nhân không phải là chỉ hình thành đầy đủ và phổ biến trong những điều kiện mới của xã hội có tự do và bình đẳng thực sự. Đến khi đó , gia đình mới có khả năng thể hiên đầy đủ vị trí xứng đáng của mình đối với sự phát triển chung của xã hội.Nh vậy , gia đình là sản phẩm của lịch sử .Nhng với t cách là tế bào của xã hội, gia đình tác động tích cực đến tiến trình phát triển của xã hội.Ph.Ăngghen nhận định: theo quan điểm duy vật ,nhân tố quyết định trong lịch sử, quy đến cùng , là sản xuất và tái sản xuất ra đời sống trực tiếp. Nhng bản thân sự sản xuất đó lại có hai loại. Một mặt là sản xuất ra t liệu sinh hoạt: thực phẩm , áo quần, nhà ở và những công cụ cần thiết để sản xuất ra những thứ đó ;mặt khác là sản xuất ra bản thân con ngời , là sự truyền nòi giống .Những trật tự xã hội , trong đó mỗi con ngời của một thời đại lịch sử nhất định và một nớc nhất định đang sống, là do hai loại sản xuất quyết định :một mặt là do trình độ phát triển của lao động và mặt khác là do trình độ phát triển của gia đình. Nhận định đó cho thấy vai trò to lớn của gia đình đối với xã hội .Trong hệ thống cơ cấu xã hội có nhiều bộ phận khác nhau (dân tộc,giai cấp, giới ), nhiều thiết chế lớn nhỏ(nhà n ớc, nghành , đoàn thể ) Với tính 4Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Xem thêm

10 Đọc thêm

VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN GIẢI ĐÁP KHÁCH HÀNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VIETTEL MOBILE

VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN GIẢI ĐÁP KHÁCH HÀNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VIETTEL MOBILE

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Lời nói đầuNgày nay cùng với những tiến bộ vợt bậc của khoa học và kỹ thuật ngành Bu chính Viễn thông đã và đang trở thành ngành kinh tế quan trọng đóng góp không nhỏ vào sự tăng trởng và phát triển của nền kinh tế mỗi quốc gia.Từ khi Đảng và Nhà nớc ta chủ trơng xoá bỏ thế độc quyền trong ngành Bu chính Viễn thông. Trên thị trờng Viễn thông của Việt Nam cha bao giờ lại xuất hiện nhiều nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động nh hiện nay. Chính điều này đã tạo nên một sức hút không ngờ trong thế giới Bu chính Viễn thông, một thế giới cạnh tranh khốc liệt cho sự tồn tại, phát triển và điều này đã đem lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng. Đặc biệt đánh dấu sự kiện quan trọng trong lịch sử ngành Bu chính Viễn thông là sự ra đời của Tổng công ty Viễn thông Quân đội. Đối với Tổng công ty Viễn thông Quân đội nói chung và công ty di động nói riêng dịch vụ đợc triển khai cha lâu nhng đã khẳng định đợc thế đứng trên thị tr-ờng. Hiện nay là mạng di động phát triển nhanh nhất và nhanh chóng trở thành nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam. Bên cạnh đó chủ trơng nâng cao chất lợng và nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng là chiến lợc công ty điện thoại di động Viettel luôn luôn chú trọng. Đóng vai trò then chốt trong quá trình đó phải nói đến vai trò nhân viên giao dịch cầu nối doanh nghiệp với khách hàng. Xuất phát từ thực tế trên qua thời gian thử việc tại trung tâm giải đáp khách hàng thuộc công ty điện thoại di động Viettel tôi đã làm một bản báo cáo thu hoạch với đề tài: "Vị trí, vai trò của nhân viên giải đáp khách hàng trong sự phát triển của Viettel mobile", mục đích là để tìm hiểu về quá trình hình thành chức năng nhiệm vụ cũng nh vai trò của trung tâm GĐKH trong sự phát triển chung của toàn công ty. Từ đó đa ra một số kiến nghị đề xuất nhằm góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển của trung tâm GĐKH nói riêng và của công ty Viettel mobile nói chung. 1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Vì khả năng về mặt lý luận còn hạn chế nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến của Ban lãnh
Xem thêm

33 Đọc thêm

KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, ẢNH HƯỞNG CỦA S, W, O, T

KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, ẢNH HƯỞNG CỦA S, W, O, T

A – Khái niệm, vai trò, ảnh hưởng của S, W, O, TTrong thị trường kinh tế hiện nay, một công ty không nhất thiết phải theo đuổi các cơ hội tốt nhất mà có thể thay vào đó là tạo dựng khả năng phát triển lợi thế cạnh tranh bằng cách tìm hiểu mức độ phù hợp giữa các điểm mạnh của mình và cơ hội sắp đến. Trong một số trường hợp, công ty có thể khắc phục điểm yếu của mình để giành được những cơ hội hấp dẫn.Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, việc mở cửa, giao lưu kinh tế - văn hóa với các nước là điều không thể tránh khỏi và rủi ro trên thương trường đối với các doanh nghiệp cũng không nhỏ. Vì vậy phân tích SWOT sẽ giúp các doanh nghiệp “cân - đong – đo - đếm” một cách chính xác trước khi quyết định thâm nhập thị trường quốc trước khi thâm nhập vào thị trường quốc tế.Vì mô hình phân tích SWOT là việc đánh giá một cách chủ quan các dữ liệu được sắp xếp theo định dạng SWOT dưới một trật tự lô gíc dễ hiểu, dễ trình bày, dễ thảo luận và đưa ra quyết định, có thể được sử dụng trong mọi quá trình ra quyết định một công cụ rất hữu dụng cho việc nắm bắt và ra quyết định trong mọi tình huống đối với bất cứ tổ chức kinh doanh nào. Quá trình phân SWOT sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho việc kết nối các nguồn lực và khả năng của công ty với môi trường cạnh tranh mà công ty đó hoạt động.Mô hình SWOT cung cấp một công cụ phân tích chiến lược, rà soát và đánh giá vị trí, định hướng của một công ty hay của một đề án kinh doanh. SWOT phù hợp với làm việc và phân tích theo nhóm, được sử dụng trong việc lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược, đánh giá đối thủ cạnh tranh, tiếp thị, phát triển sản phẩm và dịch vụ...SWOT được sử dụng trong việc lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược, đánh giá đối thủ cạnh tranh, tiếp thị, phát triển sản phẩm và dịch vụ. Cho phép phân tích các yếu tố khác nhau có ảnh hưởng tương đối đến khả năng cạnh tranh của công ty. SWOT thường được kết hợp với Pest để tạo nên mô hình phân tích thị trường và đánh giá tiềm năng thông qua các yếu tố bên ngoài trên các phương diện chính trị, kinh tế, xã hội và công
Xem thêm

14 Đọc thêm

KHÁI NIỆM BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ

1 KHÁI NIỆM BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ11

Đề án môn họcLời mở đầuRa quyết định - đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của ngời quản trị. Thờng thì những quyết định của ngời quản trị có ảnh hởng tới hiệu quả của đơn vị mình quản lý. Nếu có thể tổng hợp thành một từ để nói lên phẩm chất của một nhà quản trị giỏi, ta có thể nói rằng đó là tính quyết định.Quyết định là hành vi sáng tạo của nhà quản trị nhằm định ra chơng trình và tính chất hoạt động của tổ chức nhằm để giải quyết vấn đề đã chín muồi. Trên cơ sở sự hiểu biết các qui luật vận động khách quan của hệ thống quản trị và việc phân tích các thông tin về hiện tợng của hệ thống đó.Để ra quyết định nhà quản trị phải hiểu đợc quy luật để đa ra quyết định trên cơ sở khoa học. Lý thuyết quyết định thống kê trên lý thuyết là một cơ sở khoa học nhất hiện nay mà các nhà quản trị cha hiểu hết tác dụng và vận dụng nó làm cơ sở tiền đề cho việc ra quyết định. áp dụng lý thuyết quyết định này sẽ đa ra việc lựa chọn hành động và cả việc lựa chọn có ý tởng hợp lý về các hậu quả kinh tế, xã hội, chính trị của việc lựa chọn hành động đó.Đề án của em viết về vấn đề này còn nhiều thiếu xót. Em mong thầy xem xét và cho em những lời khuyên xác đáng. Em xin chân thành cảm ơn sự hớng dẫn tận tình của thầy Nguyễn Hữu Chí.Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2004Sinh viên Mai Văn HùngSV: Mai Văn Hùng - Lớp: Thống kê - 43B1Đề án môn học1. Khái niệm, bản chất và vai trò của quyết định trong quản trị1.1. Khái niệm Trong mọi tổ chức luôn luôn tồn tại nhu cầu giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình quản trị. Để giải quyết các vấn đề này ngời ta thờng phải xây dựng và lựa chọn các phơng án tối u. Việc này tất yếu đòi hỏi các nhà quản trị cân nhắc, lựa chọn và đi đến
Xem thêm

25 Đọc thêm

VAI TRÒ VỊ TRÍ VÀ MỖI QUAN HỆ GIỮA GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

VAI TRÒ VỊ TRÍ VÀ MỖI QUAN HỆ GIỮA GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

_ Tóm lại gia đình là một hình thức tổ chức đời sống cộng _ _đồng của con người , một thiết chế văn hoá - xã hội đặc thù ,được hình _ _thành, tồn tại và phát triển trên cơ sở của quan hệ[r]

13 Đọc thêm

KHÁI NIỆM VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC SỨC KHỎE

KHÁI NIỆM VỊ TRÍ VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC SỨC KHỎE

@B. Tính thực tiễnC. Tính đại chúngD. Tính lồng ghépE. Tính vừa sức và vững chắc29. Những mục đích sau đây thể hiện nguyên tắc tính lồng ghép, ngoại trừ:A. Phát huy mọi nguồn lực sẵn có để đạt được hiệu quả caoB. Tránh được những trùng lặp không cần thiết hoặc bỏ sót công việcC. Tiết kiệm nguồn lực, tránh lãng phí@D. Đảm bảo nội dung GDSKE. Nâng cao chất lượng công tác GDSK30. Thường xuyên củng cố nhận thức và thay đổi dần thái độ hành động của đối tượng thành thói quen là biểu hiện củanguyên tắc:A. Tính thực tiễnB. Đối xử cá biệt và bảo đảm tính tập thểC. Tính đại chúngD. Phát huy cao độ tính tích cực tự giác chủ động sáng tạo của quần chúng@E. Tính vừa sức và vững chắc31. Tận dụng vai trò và uy tín của cá nhân đối với tập thể, dựa vào công luận tiến bộ để giáo dục những cá nhân chậmtiến là thể hiện nguyên tắc:@A. Đối xử cá biệt và bảo đảm tính tập thểB. Phát huy cao độ tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của quần chúngC. Tính vừa sức và vững chắcD. Tính lồng ghépE. Tính đại chúng32. GDSK có tính khoa học vì nó dựa trên các cơ sở sau, NGOẠI TRỪ:A. Khoa học hành viB. Tâm lý học nhận thứcC. Giáo dục học
Xem thêm

30 Đọc thêm

Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở Việt Nam hiện nay

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

chức và hoạt động của chính quyền cấp xã, việc hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã cần quán triệt những quan điểm sau: phải đảm bảo quyền lực thuộc về nhân dân; đảm bảo mở rộng dân chủ ở cơ sở; thể hiện đợc sự phân cấp hợp lý giữa các cấp chính quyền địa phơng nói chung và đối với chính quyền cấp xã nói riêng; pháp luật cần phải điều chỉnh tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã phù hợp với vị trí, tính chất của cấp chính quyền cơ sở; chú ý đến những đặc trng, phong tục, tập quán của cộng đồng dân c. 3.2. Những giải pháp hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã ở nớc ta trong giai đoạn hiện nay 3.2.1. Những giải pháp hoàn thiện về nội dung của pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp x. 3.2.1.1. Pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã cần xác định tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã phù hợp với tính chất, đặc điểm của quản lý nhà nớc ở khu vực thành thị và nông thôn Phờng và xã có những điểm khác nhau cơ bản biểu hiện cụ thể của sự khác biệt giữa đô thị và nông thôn về vị trí, vai trò; về kinh tế; về địa giới hành chính; 17 18 về dân c; về lối sống; về cơ sở hạ tầng.Từ những điểm khác nhau giữa phờng và xã cho thấy quản lý nhà nớc ở phờng có tính chất khác so với quản lý nhà nớc ở xã nên mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền phờng cần phải đợc pháp luật thiết lập phù hợp với đặc điểm của quản lý nhà nớc ở đô thị. Hiện nay chính quyền địa phơng ở đô thị đợc chia thành 3 cấp: tỉnh, thành phố trực thuộc trung ơng, cấp huyện quận, thị xã thuộc tỉnh, cấp cơ sở là phờng là cha phù hợp, không đảm bảo tính nhất quán trong quản lý nhà nớc ở đô thị. Luận án đề xuất giải pháp xây dựng chính quyền ở đô thị trớc mắt gồm 2 cấp: cấp thành phố và cấp phờng là mang tính khả thi mà vẫn đáp ứng đợc ở mức độ nhất định yêu cầu quản lý nhà nớc ở đô thị. Về lâu dài có thể tiến tới tổ chức chỉ 1 cấp chính quyền ở đô thị nhng phải có một lộ trình hợp lý. Chính quyền thành phố gồm HĐND và UBND, chính quyền phờng chỉ thiết lập UBND, Chủ
Xem thêm

12 Đọc thêm

KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT LOGISTICS

KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT LOGISTICS

các hoạt động của mình- Logistics có vai trò hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định chính xác trong hoạt động sản xuất kinh doanh, là một nguồn lợi tiềm tàng cho doanh nghiệp  có thể giúp cho việc bán hàng ở mức chi phí thấp hơn nhờ vào hệ thống logistics hiệu quả hoặc cung cấp dịch vụ khách hàng với trình độ cao hơn do dó tạo ra uy tín. 1.2. Nội dung cơ bản của quản trị Logistics1.2.1 Khái niệm và mô hình quản trị logistics  Trong phạm vi một doanh nghiệp, quản trị logistics được hiểu là một bộ phận của quá trình chuỗi cung ứng, bao gồm việc hoạch định, thực hiện và kiểm soát có hiệu lực, hiệu quả các dòng vận đông và dự trữ hàng hóa, dịch vụ cùng các thông tin có liên quan từ điểm khởi đầu đến các điểm tiêu thụ theo đơn đặt hàng nhằm thoả mãn yêu cầu của khách hàng. Quan điểm này cho thấy logistics không phải là một hoạt động đơn lẻ mà là một chuỗi các hoạt động liên tục, có quan hệ mật thiết và tác động qua lại lẫn nhau, bao trùm mọi yếu tố tạo nên sản phẩm từ các nhập lượng đầu vào cho đến giai đoạn tiêu thụ sản phẩm cuối cùng. Và chính nhờ vào sự kết hợp này mà các hoạt động kinh doanh được hỗ trợ một cách tối ưu, nhịp nhàng và hiệu quả, tạo ra được sự thoả mãn khách hàng ở mức độ cao nhất hay mang lại cho họ những giá trị gia tăng lớn hơn so với đối thủ cạnh tranh Mục tiêu và quan điểm của quản trị logistics kinh doanh :Mục tiêu bao trùm của logistics “là cung ứng hàng hóa và dịch vụ tới khách hàng đúng với những nhu cầu và đòi hỏi của họ theo cách thức hiệu quả nhất Đề tài 2: có nhận định rằng : Doanh nghiệp logistics việt nam đang thua ngay trên sân nhà. Phân tích và đưa ra ví dụ so sánh cụ thể.hay nói cách khác là nhằm đáp ứng được chất lượng dịch vụ, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng với tổng chi phí nhỏ nhất cho doanh nghiệp”.Mục tiêu cụ thể: “nhằm thỏa mãn nhưng nhu cầu của khách hàng thông qua các chức năng bổ trợ cho phía sản xuất và marketing”.  Nhà quản trị luôn phải đặt ra câu hỏi: làm thế nào để cân đối được giữa
Xem thêm

26 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT VÀ CÂY TRỒNG

VAI TRÒ CỦA NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT VÀ CÂY TRỒNG

Vai trò của nước đối với đất và cây trồng? Các dạng nước. Trước hết nước tham gia vào sự phong hoá các loại đá và khoáng vật ở giai đoạn đầu tiên của quá trình hình thành đất. Các tầng đất trong phẫu diện được tạo ra ngoài kết quả của các quá trình hoá học, lý học, sinh hoá học; quá trình vận chuyển vật chất do nước cũng giữ một vai trò quyết định. Nước còn là nhân tố điều hoà nhiệt và không khí trong đất. Các tính chất cơ lý đất như tính liên kết, độ chặt, tính dính, tính dẻo, tính trương và co... đều do nước chi phối. Nước cũng liên quan chặt chẽ tới sự hình thành chất mới sinh như kết von, đá ong, vệt muối.... Sự di chuyển của nước có thể gây ảnh hưởng xấu đến độ phì nhiêu đất, vì nó làm các chất dinh dưỡng bị rửa trôi, phá vỡ kết cấu và gây xói mòn ở vùng đất dốc. Nhờ có nước hoà tan các chất dinh dưỡng, cây trồng và các sinh vật khác mới hút được. Cây trồng nông nghiệp muốn tạo ra 1 gram chất khô cần phải hút từ 250 đến 1062 gram nước, tuỳ theo từng loài và từng miền khí hậu. Tóm lại, nước rất quan trọng đối với các quá trình hoá học, lý học, sinh hoá học xảy ra trong đất. Các dạng nước:
Xem thêm

9 Đọc thêm

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ INTERNET

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ INTERNET

Các khái niệm cơ bản về Internet :trang này đã được đọc lần Các khái niệm cơ bản Internet Địa chỉ IP được chia thành 4 số giới hạn từ 0 - 255. Mỗi số được lưu bởi 1 byte -> IP có kích thước là 4byte, được chia thành các lớp địa chỉ. Có 3 lớp là A, B, và C. Nếu ở lớp A, ta sẽ có thể có 16 triệu điạ chỉ, ở lớp B có 65536 địa chỉ. Ví dụ: Ở lớp B với 132.25,chúng ta có tất cả các địa chỉ từ 132.25.0.0 đến 132.25.255.255. Phần lớn các địa chỉ ở lớp A llà sở hữu của các công ty hay của tổ chức. Một ISP thường sở hữu một vài địa chỉ lớp B hoặc C. Ví dụ: Nếu địa chỉ IP của bạn là 132.25.23.24 thì bạn có thể xác định ISP của bạn là ai. ( có IP là 132.25.x.) IP thể hiện điều gì: Trên mạng Internet nó sẽ xác định chính bạn. Khi kết nối vào mạng thì IP của bạn là duy nhất trên thế giới. Tuy nhiên số này chưa hẳn là cố định. Nếu bạn vào mạng qua một ISP thì số IP của bạn sẽ thay đổi ở các lần bạn kết nối. Một người biết IP của bạn thì có thể lần ra vị trí của bạn. Nghĩa là khi có IP thì biết được địa chỉ của ISP rồi biết được thông tin của bạn. Trên thực tế, IP cho biết về máy tính được sử dụng để vào mạng chứ không cho biết thông tin về người sử dụng, trừ khi IP của bạn là cố định hoặc sử dụng account của riêng bạn. Sự khác nhau giữa logic (hostname) và một địa chỉ IP: Đơn giản chỉ bởi vì việc gọi tên, ví dụ www.tungxeng.net.ms sẽ dễ hơn nhiều đối với việc phải gọi 202.32.156.14. Tuy vậy, có một sự khác biệt quan trọng giữa 2 điều này. IP là số để xác định thiết bị (device) còn hostname là một mối liên kết giữa 1 từ khoá và một số IP. Một địa chỉ IP có thể có nhiều hostname khác nhau nhưng một hostname thì chỉ có một IP liên kết với nó. IP spoofing là gì: Một số IP có mục đích để xác định một thiết bị duy nhất trên thế giới. Vì vậy trên mạng một máy chủ có thể cho phép một thiết bị khác trao đổi dữ liệu qua lại mà không cần kiểm tra máy chủ. Tuy nhiên có thể thay đổi IP của bạn, nghĩa là bạn có thể gởi một thông tin giả đến một máy khác mà máy đó sẽ tin rằng thông tin nhận được xuất phát từ một máy nào đó (tất nhiên là không phải máy của bạn). Bạn có thể vượt qua máy chủ mà không cần phải có quyền điều khiến máy chủ đó. Điều trở ngại là ở chỗ những thông tin phản hồi từ máy chủ sẽ được gởi đến thiết bị có IP mà chúng ta đã giả mạo. Vì vậy có thể bạn sẽ không có được sự pảhn hồi những thông tin mà mình mong muốn. Có lẽ điều duy nhất mà spoof IP có hiệu quả là khi bạn cần vượt qua
Xem thêm

2 Đọc thêm

LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LIÊN HỆ TÌNH HÌNH THỰC TIỄN CỦA VIỆT NAM TẠI THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI

LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LIÊN HỆ TÌNH HÌNH THỰC TIỄN CỦA VIỆT NAM TẠI THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI

TRANG 2 1.1 VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA VẤN ĐỀ NGIÊN CỨU 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.2.1 CÁC KHÁI NIỆM VỀ NGÂN HÀNG 1.2.2 CÁC KHÁI NIỆM VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRANG 3 2.1 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN[r]

8 Đọc thêm

KHÁI NIỆM VỀ CRM

KHÁI NIỆM VỀ CRM

• Để dự báo những cải tiến quan trọng nhằm đạt chất lượng được đánh giá cao nhấtPage 3 of 7 Updated: 07/11/12CRM• Để đề xuất cách thức tổ chức có thể củng cố những điểm mạnh của mình để thu hút và giữ được nhiều khách hàng hơn• Để các nhà quản lý và nhân viên của tổ chức được lắng nghe nguyên văn ý kiến của khách hàng• Để biết được xu thế khách hàng tiếp nhận/đánh giá chất lượng của tổ chức• Để so sánh chất lượng công việc của các bộ phận trong tổ chức• Để benchmark/so sánh hiệu quả chất lượng của tổ chức với các đối thủ lớn • Để benchmark/so sánh hiệu quả chất lượng của tổ chức với các phương pháp thực hành tốt nhất trong lĩnh vực (được thừa nhận trong ngành, chéo ngành,...)• Để xác định những mong đợi và yêu cầu về chất lượng mà dựa vào đó khách hàng thường đánh giá tổ chức đối với mỗi sản phẩm/dịch vụ của tổ chức cung cấp• Để xác định vấn đề và những trường hợp quan trọng mà khách hàng trải nghiệm và đề xuất hành động khắc phục• Để giúp dự đoán được những thay đổi tích cực/tiêu cực trong ý kiến của khách hàng.Chiến lược Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và mối quan hệ trong lĩnh vực dịch vụ và hỗ trợ khách hàng Trong 20 năm trở lại đây, việc quản lý dịch vụ đã trở thành một chủ đề thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp kể từ khi lĩnh vực dịch vụ chuyển từ chức năng truyền thống là một trung tâm tiêu tốn chi phí lên vị trí hiện thời là một cơ sở tạo lợi nhuận hay một trong những ngành kinh doanh của chính doanh nghiệp. Thông thường, chúng ta thường xem xét dịch vụ trong vai trò chiến lược của nó, bao gồm việc cung cấp cho khách hàng dịch vụ trọn gói đối với toàn bộ vòng đời của sản phẩm. Quan điểm này tập trung vào các loại dịch vụ tại thời điểm bán hàng hoặc hậu mãi; nó có xu hướng bỏ qua nhu cầu quản lý đầy đủ mọi hoạt động giao dịch với khách hàng, bao từ khâu trước khi bán hàng, tại thời điểm bán hàng và giai đoạn hậu mãi mà hiện nay chu trình này thường được đề cập với thuật ngữ Quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relations Management - CRM). CRM là một quá trình quản lý tổng hợp đầy đủ các mối quan hệ giữa người mua và người bán. Với ý nghĩa này,
Xem thêm

7 Đọc thêm

KHÁI NIỆM LUỒNG TRONG LẬP TRÌNH

KHÁI NIỆM LUỒNG TRONG LẬP TRÌNH

Trong những trường hợp cụ thể một ứng dụng đơn có thể được yêu cầu thực hiện nhiều tác vụ đơn. Thí dụ, một trình phục vụ web chấp nhận các yêu cầu khách hàng như trang web, hình ảnh, âm thanh, ..Một trình phục vụ web có thể có nhiều (hàng trăm) khách hàng truy xuất đồng thời nó. Nếu trình phục vụ web chạy như một quá trình đơn luồng truyền thống thì nó sẽ có thể chỉ phục vụ một khách hàng tại cùng thời điểm. Lượng thời gian mà khách hàng phải chờ yêu cầu của nó được phục vụ là rất lớn. Một giải pháp là có một trình phục vụ chạy như một quá trình đơn chấp nhận các yêu cầu. Khi trình phục vụ nhận một yêu cầu, nó sẽ tạo một quá trình riêng để phục vụ yêu cầu đó. Thật vậy, phương pháp tạo ra quá trình này là cách sử dụng thông thường trước khi luồng trở nên phổ biến. Tạo ra quá trình có ảnh hưởng rất lớn như được trình bày ở chương trước. Nếu quá trình mới sẽ thực hiện cùng tác vụ như quá trình đã có thì tại sao lại gánh chịu tất cả chi phí đó? Thường sẽ hiệu quả hơn cho một quá trình chứa nhiều luồng phục vụ cùng một mục đích. Tiếp cận này sẽ đa luồng quá trình trình phục vụ web. Trình phục vụ sẽ tạo một luồng riêng lắng nghe các yêu cầu người dùng; khi yêu cầu được thực hiện nó không tạo ra quá trình khác mà sẽ tạo một luồng khác phục vụ yêu cầu. Luồng cũng đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống lời gọi thủ tục xa (remote process call-RPC). Như đã trình bày ở chương trước, RPCs cho phép giao tiếp liên quá trình bằng cách cung cấp cơ chế giao tiếp tương tự như các lời gọi hàm hay thủ tục thông thường. Điển hình, các trình phục vụ RPCs là đa luồng. Khi một trình phục vụ nhận một thông điệp, nó phục vụ thông điệp dùng một luồng riêng. Điều này cho phép phục vụ nhiều yêu cầu đồng hành. IV.3.2 Thuận lợi Những thuận lợi của lập trình đa luồng có thể được chia làm bốn loại: • Sự đáp ứng: đa luồng một ứng dụng giao tiếp cho phép một chương trình tiếp tục chạy thậm chí nếu một phần của nó bị khóa hay đang thực hiện một thao tác dài, do đó gia tăng sự đáp ứng đối với người dùng. Thí dụ, một trình duyệt web vẫn có thể đáp ứng người dùng bằng một luồng trong khi một ảnh đang
Xem thêm

15 Đọc thêm

VU BAN TAP HUAN PHAP LUAT

VU BAN TAP HUAN PHAP LUAT

huyện vụ bản tổ chức tập huấn công tác phổ biếngiáo dục pháp luật------------------UBND huyện Vụ Bản vừa phối hợp với Sở t pháp tổ chức hội nghị tập huấn côngtác phổ biến giáo dục pháp luật cho 90 học viên, gồm các chức danh: chủ tịch uỷ banmặt trận tổ quốc, chủ tịch Hội cựu chiến binh, chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ, chủ tịchHội nông dân và Cán bộ t pháp hộ tịch của 18 xã, thị trấn trong huyện.Với thời gian một buổi, các học viên đã đợc tìm hiểu, nghiên cứu các chuyên đềvề Khái niệm, vị trí, vai trò của công tác phổ biến giáo dục pháp luật; các hình thức vàtiêu chí lựa chọn hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật ; tổ chức công tác phổ biếngiáo dục pháp luật; và một số chuyên đề hớng dẫn phơng pháp giải quyết tranh chấp,khiếu nại, tố cáo về đất đai ở cơ sở. Thông qua hội nghị tập huấn, ngoài đợc bồi dỡngnâng cao kiến thức về pháp luật, các học viên còn đợc nâng cao hiểu biết về vị trí, vaitrò của công tác phổ biến giáo dục pháp luật và có thêm kinh nghiệm, kĩ năng cũng nhphơng pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật cho các đối tợng. Từ đó, lựa chọn hình thứcvà nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tợng, góp phần nâng cao chất lợng côngtác phổ biến giáo dục pháp luật ở các xã, thị trấn. pv: Bùi Hải Vân Đài phát thanh Vụ Bản
Xem thêm

1 Đọc thêm

Tài liệu Hệ thống lưu trữ ppt

TÀI LIỆU HỆ THỐNG LƯU TRỮ PPT

tìm kiếm thông tin, nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc cán bộ chuyên môn.HTTT có được kiến trúc vững, linh hoạt trong triển khai dựa trên 3 mảng phần hệ thống: phần mô hình quản lý, phần quy trình tác nghiệp và phần dịch vụ hành chính công “tinh thần chủ đạo về phân định chức năng”. Hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ chức năng cho các cán bộ chuyên môn quản trị và vận hành khi có sự thay đổi về quy trình, biểu mẫu báo cáo, cán bộ thụ lý, yêu cầu xử lý dữ liệu không gian trên môi trường phần mềm GIS/CAD quen thuộc.Phiên bản 1.0 được xây dựng từ 2001 đến 2003. Tiếp sau nó, phiên bản 1.5 được hoàn thiện từ 6/2005 đến 6/2007 và đã lọt vào chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2009 ở nhóm sản phẩm đã ứng dụng thực tế.Hiện tại, HTTT VnCIS được lựa chọn chính thức để triển khai trên địa bàn 6 tỉnh, đặc biệt là một số quận của TP.HCM, nơi dân cư và đất đai tương đối phức tạp. Các thành viên nhóm SOS đang cố gắng mở rộng việc ứng dụng sản phẩm tiện ích này tới các tỉnh khác, nhằm góp phần đơn giản hoá thủ tục hành chính công, tiết kiệm thời gian, công sức cho không chỉ các cấp quản lý mà cho từng người dân.Chương 1: LƯU TRỮ ĐỊA CHÍNH VÀ QUI ĐỊNH LƯU TRỮ ĐỊA CHÍNHA.Khái niệm I.1.Hồ sơ địa chính: là loại tài liệu đặc thù, đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai.Chính vì vậy, ở nước ta, hồ sơ địa chính được lập ở tất cả các đơn vị hành chính, từ cấp tỉnh đến cấp xã, trải qua các thời kỳ lịch sử khác nhau. Hồ sơ địa chính được lập ra thông qua việc sử dụng nhiều phương tiện khoa học kỹ thuật khác nhau. Do đó hồ sơ địa chính ở mỗi thời kỳ lại mang những đặc điểm riêng, đánh dấu sự phát triển trong khoa học kỹ thuật đo đạc bản đồ. Hệ thống hồ sơ địa chính đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Hồ sơ địa chính được lập qua các thời kỳ và lưu giữ ở các cấp hành chính khác nhau của tất cả các tỉnh, thành phố. Theo Điều 4 của Luật Đất đai (năm 2003) thì “Hồ sơ địa chính là hồ sơ phục vụ quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất”.Thành phần của hồ sơ địa chính bao gồm:- Bản đồ địa chính- Sổ địa chính- Sổ mục kê đất đai- Sổ theo dõi biến động đất đai
Xem thêm

47 Đọc thêm

Cùng chủ đề