PHƯỢNG CẦU HOÀNG CHIM PHƯỢNG TÌM CHIM HOÀNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHƯỢNG CẦU HOÀNG CHIM PHƯỢNG TÌM CHIM HOÀNG":

CHÍNH SÁCH xóa đói GIẢM NGHÈO TRÊN địa bàn xã PHƯỢNG TIẾN HUYỆN ĐỊNH hóa TỈNH THÁI NGUYÊN

CHÍNH SÁCH xóa đói GIẢM NGHÈO TRÊN địa bàn xã PHƯỢNG TIẾN HUYỆN ĐỊNH hóa TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA QUẢN LÝ – LUẬT KINH TẾ HOÀNG THỊ THU SANG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ TÊN ĐỀ TÀI CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHƯỢNG TIẾN HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN Thái Nguyên, tháng 3 năm 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA QUẢN LÝ – LUẬT KINH TẾ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Giảng viên hướng dẫn : Ths DƯƠNG KIM LOAN Sinh viên thực hiện: HOÀNG THỊ THU SANG Lớp: K9 QUẢN LÝ KINH TẾ A Thái Nguyên, tháng 3 năm 2016 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh đã dạy dỗ, chỉ bảo em trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường. Em xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em được đi thực tập và có cơ hội được bước ra đời sống thực tế để áp dụng những kiến thức đã được học tập tại trường, tuy thời gian không nhiều nhưng đã giúp em hiểu sâu sắc hơn về những điều chúng em cần học hỏi. Em xin cảm ơn cô Dương Kim Loan đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình em đi thực tập cũng như trong quá trình viết bài báo cáo này. Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo và các cô, chú phụ trách bộ phận chuyên môn trong UBND xã Phượng Tiến – huyện Định Hóa Thái Nguyên đã tạo điều kiện cho em được học hỏi và cung cấp số liệu để em thực hiện tốt bài báo cáo này. Sinh viên Hoàng Thị Thu Sang TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QTKD KHOA QUẢN LÝ – LUẬT KINH TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên: Hoàng Thị Thu Sang Lớp: Quản lý kinh tế A Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Tên đề tài: chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Phượng Tiến – huyện Định Hóa – tỉnh Thái Nguyên Giảng viên hướng dẫn: Ths Dương Kim Loan 1. Kết cấu, hình thức trình bày 2. Nội dung của báo cáo 2.1. Phương pháp nghiên cứu 2.2. Thông tin về đơn vị thực tập 2.3. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu 2.4. Thực trạng vấn đề 3. Thái độ của sinh viên trong quá trình thực tập 4. Mức độ đáp ứng mục tiêu thực tập tốt nghiệp 5. Hướng phát triển nghiên cứu đề tài 6. Kết luận: Đạt Không đạt Thái Nguyên, ngày……tháng……năm 20… Giảng viên hướng dẫn TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QTKD KHOA QUẢN LÝ – LUẬT KINH TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Họ tên sinh viên: Hoàng Thị Thu Sang Lớp: Quản lý kinh tế A Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Tên đề tài: Chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Phượng Tiến – huyện Định Hóa – tỉnh Thái Nguyên 1. Kết cấu, hình thức trình bày 2. Nội dung của báo cáo 2.1. Phương pháp nghiên cứu 2.2. Thông tin về đơn vị thực tập 2.3. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu 2.4. Thực trạng vấn đề 3. Mức độ đáp ứng mục tiêu thực tập tốt nghiệp 4. Hướng phát triển nghiên cứu đề tài 5. Kết luận: Đạt Không đạt Thái Nguyên, ngày……tháng……năm 20… Giảng viên phản biện MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 PHẦN 1 KHÁI QUÁT VỀ XÃ PHƯỢNG TIẾN HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN 5 1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 5 1.1.1. Vị trí địa lý 5 1.1.2. Địa hình 5 1.1.3. Khí hậu, thủy văn 6 1.1.4. Tài nguyên 6 1.2. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI 8 1.2.1. Dân số và lao động 8 1.2.2. Kinh tế 10 1.2.3. Cơ sở hạ tầng 11 1.2.4. Văn hóa xã hội 12 1.3. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 14 1.3.1 Thuận lợi 14 1.3.2 Khó khăn 15 PHẦN 2 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHƯỢNG TIẾN HUYỆN ĐỊNH HÓA – TỈNH THÁI NGUYÊN 16 2.1. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHƯỢNG TIẾN HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN 16 2.1.1. Thực trạng đói nghèo tại xã Phượng Tiến – huyện Định Hóa – tỉnh Thái Nguyên 16 2.1.2. Thực trạng chính sách xóa đói giảm nghèo tại xã Phượng Tiến – huyện Định Hóa – Thái Nguyên 19 2.2. ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHƯỢNG TIẾN HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN 27 2.2.1. Kết quả đạt được 27 2.2.2. Hạn chế của chính sách 29 2.2.3. Nguyên nhân 30 PHẦN 3 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHƯỢNG TIẾN – HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN 35 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA XÃ PHƯỢNG TIẾN HUYỆN ĐỊNH HÓA TRONG THỜI GIAN TỚI 35 3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI XÃ PHƯỢNG TIẾN – HUYỆN ĐỊNH HÓA – TỈNH THÁI NGUYÊN 39 3.2.1. Giải pháp hoàn thiện chuẩn bị, triển khai chính sách 39 3.2.2. Giải pháp hoàn thiện chỉ đạo triển khai chính sách 43 3.2.3. Giải pháp kiểm sát thực thi chính sách 44 3.3. KIẾN NGHỊ 45 3.3.1. Kiến nghị đối với tỉnh 45 3.3.2. Kiến nghị đối với huyện 45 3.3.3. Kiến nghị đối với xã 45 KẾT LUẬN 47 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT DẠNG VIẾT TẮT DẠNG ĐẦY ĐỦ 1 BHYT Bảo hiểm y tế 2 HĐND Hội đồng nhân dân 3 LĐTBXH Lao động thương binh và xã hội 4 NĐ Nghị định 5 TH Thực hiện 5 UBND Ủy ban nhân dân 6 XKLĐ Xuất khẩu lao động DANH MỤC BẢNG STT NỘI DUNG Trang Bảng 1.1 Tình hình đất đai xã Phượng Tiến 7 Bảng 1.2 Tình hình dân số và lao động xã Phượng Tiến giai đoạn 2013 2015 8 Bảng 2.1 Kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Phượng Tiến năm 2013 16 Bảng 2.2 Kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Phượng Tiến năm 2014 17 Bảng 2.3 Kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Phượng Tiến năm 2015 18 Bảng 2.4 Tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ về y tế và dinh dưỡng xã Phượng Tiến giai đoạn 2013 2015 23 Bảng 2.5 Các chính sách hỗ trợ tín dụng được triển khai tại xã Phượng Tiến giai đoạn 2013 2015 26 MỞ ĐẦU 1. Giới thiệu về đợt thực tập Thực tập tốt nghiệp là hoạt động giáo dục đặc thù nhằm góp phần hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực nghề nghiệp cần thiết của sinh viên theo mục tiêu đào tạo đã đề ra. Đối với sinh viên, hoạt động thực tập tốt nghiệp có vai trò quan trọng không chỉ với quá trình học tập mà còn với cả sự nghiệp của sinh viên sau này. Kết quả thực tập tốt nghiệp thường được tính điểm với trọng số tương đối lớn trong học kỳ, ảnh hưởng đến kết quả xếp loại tốt nghiệp của sinh viên. Bên cạnh đó, kỳ thực tập này giúp sinh viên được tiếp cận với nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn khi bước chân vào trường đại học. Các hoạt động thực tiễn thêm một lần nữa giúp sinh viên hiểu được mình sẽ làm công việc như thế nào sau khi ra trường và có những điều chỉnh kịp thời, cùng với chiến lược rèn luyện phù hợp hơn. Quá trình áp dụng các kiến thức học được trong nhà trường vào thực tế công việc giúp sinh viên nhận biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình và cần trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng gì để đáp ứng nhu cầu công việc. Trong thực tế, chương trình đào tạo trong trường học đã cung cấp hệ thống lý luận và lý thuyết hữu dụng về ngành nghề và nhất thiết cần được áp dụng vào thực tiễn sinh động với đối tượng và môi trường nghề nghiệp cụ thể. Vì thế, các kỳ thực tập càng trở nên cần thiết đối với sinh viên. Những trải nghiệm ban đầu này giúp sinh viên tự tin hơn sau khi ra trường và đi tìm việc, giúp sinh viên không quá ảo tưởng dẫn đến thất vọng về thực tế khi thực sự tham gia thị trường lao động. Trong quá trình thực tập, sinh viên có thể thiết lập được các mối quan hệ trong nghề nghiệp của mình, điều này rất hữu ích cho sinh viên khi ra trường. Nếu thực tập tốt, sinh viên còn có cơ hội kiếm được việc làm ngay trong quá trình thực tập. Với mục đích trên, trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên đã tổ chức đợt thực tập cho sinh viên năm 4 trong thời gian 3 tháng từ ngày 31122015 đến ngày 2632016. 2. Tính cấp thiết của đề tài Đói nghèo là một vấn đề chưa bao giờ hết nóng của thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng. Trên thế giới hiện nay có hàng triệu người đang sống trong cảnh đói nghèo. Đói nghèo không chỉ làm cho hàng triệu người không có cơ hội được hưởng những thành quả văn minh tiến bộ của loài người mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế xã hội với sự phát triển, tàn phá môi trường sinh thái. Vì vậy, nếu đói nghèo không được giải quyết thì khó có thể đạt được hoàn chỉnh các mục tiêu kinh tế, xã hội, hoà bình ổn định, đảm bảo quyền con người. Cũng như các nước trong khu vực và trên thế giới, Đảng và nhà nước ta luôn đặt con người là vị trí trung tâm cho sự phát triển, coi xoá đói giảm nghèo là mục tiêu chiến lược cơ bản cho sự phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm gần đây bằng những thay đổi trong chính sách kinh tế xã hội, kinh tế nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hiện nay xóa đói giảm nghèo đã trở thành một chương trình mục tiêu quốc gia. Qua 7 năm thực hiện phong trào xóa đói giảm nghèo (1990 1997) và 17 năm thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo từ năm 1998, tỷ lệ đói nghèo đã giảm đáng kể, bình quân mỗi năm giảm 2%. Tuy nhiên một bộ phận không nhỏ dân cư, dặc biệt ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa đang chịu cảnh đói nghèo chưa đảm bảo cuộc sống. Phượng Tiến là một xã nghèo của huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. Trong những năm qua, thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, với sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của các ngành, các cấp và nhân dân trong xã Phượng Tiến đã đạt được kết quả nhất định trong xoá đói giảm nghèo. Song tốc độ giảm nghèo còn chậm, chất lượng đời sống nhân dân chưa cao, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo còn gặp nhiều trở ngại, hiệu quả các chính sách mang lại chưa rõ rệt. Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của chính sách xóa đói giảm nghèo tại xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên tôi đã lựa chọn nghiên cứu: “Thực trạng chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên”. 3. Mục tiêu nghiên cứu 3.1. Mục tiêu chung Phân tích thực trạng chính sách xóa đói giảm nghèo tại xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. Đánh giá những ưu, nhược điểm của chính sách xóa đói giảm nghèo cùng với đó xác định nguyên nhân những ưu, nhược điểm này để đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách xóa đói giảm nghèo tại xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên 3.2. Mục tiêu cụ thể Khái quát về xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. Đánh giá thực trạng chính sách xóa đói giảm nghèo tại xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chính sách xóa đói giảm nghèo tại xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. 4. Đối tượng và phạm nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: nghiên cứu trong phạm vi xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên Phạm vi thời gian: Thông qua số liệu thứ cấp trong 05 năm (2011 2015) để so sánh và nghiên cứu. Phạm vi nội dung: các nội dung liên quan đến chính sách xóa đói giảm nghèo tại xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên 5. Phương pháp nghiên cứu  Các dữ liệu cần thu thập Chính sách xóa đói giảm nghèo Vai trò của chính sách xóa đói giảm nghèo đối với xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. Nội dung chính sách xóa đói giảm nghèo tại xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả chính sách xóa đói giảm nghèo tại xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. Thực trạng chính sách xóa đói giảm nghèo trên đia bàn xã Phượng Tiến huyện Định hóa tỉnh Thái Nguyên.  Nguồn dữ liệu Dữ liệu được thu thập từ các nguồn sau: • Các tài liệu chuyên môn, các mô hình triển khai chính sách xóa đói giảm nghèo • Các tài liệu lưu trữ tại phòng tài chính, bộ phận kế toán, địa chính, dân số, văn phòng ủy ban nhân dân xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên như: Các bảo cáo tổng kết kết quả triển khai chính sách xóa đói giảm nghèo các năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 và giai đoạn 2011 2015 của xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên Báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên từ năm 2011 đến năm 2015 Các số liệu thống kê về trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực trong triển khai thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo tại xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên.  Phương pháp thu thập Nghiên cứu tài liệu; chọn lọc tổng hợp những tài liệu hữu ích cho nghiên cứu  Phương pháp xử lý dữ liệu Dữ liệu sau khi thu thập được sẽ sử dụng các phương pháp thống kê mô tả, so sánh, phân tích, tổng hợp để rút ra nhận định, kết quả nghiên cứu. 6. Kết cấu báo cáo thực tập Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo được chia làm 3 phần: Phần 1: Khái quát về xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên Phần 2: Thực trạng chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên Phần 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Phượng Tiến huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên PHẦN 1 KHÁI QUÁT VỀ XÃ PHƯỢNG TIẾN HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN 1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1.1.1. Vị trí địa lý Phượng Tiến là một xã miền núi của huyện Định Hóa. Xã Phượng Tiến nằm về phía đông của huyện Định Hóa, cách trung tâm huyện 3km về hướng Đông Nam. Tọa độ địa lý: từ đến độ vĩ Bắc; từ 185 đến 185 độ kinh Đông. Phạm vi ranh giới: Phía đông giáp xã Tân Dương, phía tây giáp xã Bảo Cường, phía nam giáp xã Yên Trạch (huyện Phú Lương), phía bắc giáp thị trấn Chợ Chu. Đây là một vị trí tương đối thuận lợi cho việc giao lưu văn hóa, chính trị, xã hội cũng như trong việc giao thương hàng hóa giữa các xã trong huyện. Tuy nhiên, giao thông, thủy lợi, điện, đường, trường, trạm,…còn nhiều khó khăn nên cũng ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình phát triển kinh tế, xã hội của xã. 1.1.2. Địa hình Phượng Tiến là một xã có địa hình phong phú, rất đa dạng và phức tập, chủ yếu là đồi đất và núi đá vôi, dươi chân đồi và núi hình thành những cánh đồng trồng lúa với diện tích không lớn, độ dốc theo hướng từ Bắc xuống Nam. Xét về tổng thể địa hình toàn xã không có sự khác biệt lớn. Tuy nhiên vẫn có thể chia xã ra thành ba vùng có những đặt điểm tương đối khác nhau như sau: Vùng 01: Bao gồm các xóm: Xóm Đình, Xóm Phỉnh, xóm Mấu, Xóm Tổ đặc điểm là địa hình đồi và núi đá có độ dốc cao, dưới chân hình thành những cánh đồng nhỏ và phân tán, ở vùng này có tiền năng hơn về điều kiện phát triển kinh tế rừng, kết hợp với chăn nuôi đại gia súc: Trâu, bò, dê…diện tích tự nhiên của vùng này là 723ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 105ha; đất lâm nghiệp là 471ha; diện tích nuôi trồng thủy sản 37ha Vùng 02: Bao gồm 6 xóm ở khu trung tâm xã là: Xóm Pải, Hợp Thành, Nạ Què, Nạ Liền, Pa Trò, Pa Goải đặc điểm là địa hình đồi đất thấp hơn, xen kẽ núi đá vôi, dưới chân hình thành những cánh đồng khá lớn, là nơi trung tâm tập trung các cơ quan, trường học, y tế của xã, giao thông thuận lợi, mật độ dân số cao. Diện tích tự nhiên của vùng này là 512ha, trong đó: diện tích đất nông nghiệp là 102ha, đất lâm nghiệp là 228ha, đất nuôi trồng thủy sản là 36ha. Vùng 03: Bao gồm 5 xóm ở khu vực phía Đông Nam đó là: Xóm Cấm, Nạ Á, Nạ Pooc, Nà Lang, Héo đặc điểm là địa hình đồi đất bát úp thấp, gưới chân đồi hình thành những cánh đồng khá lớn, là nơi tập trung nhiều di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp, giao thông thuận lợi, mật độ dân số thấp. Ở vùng này có điều kiện lợi thế hơn để phát triển là trồng rừng, chăn nuôi đại gia súc, trồng lúa, trồng chè, cây ăn quả… Diện tích tự nhiên của vùng này là 782ha, trong đó: diện tích đất nông nghiệp là 99ha, đất lâm nghiệp là 407ha, đất nuôi trồng thủy sản 40ha. Sông, suối ở Phượng Tiến có nhưng nhỏ, không có giá trị giao thông, thủy điện, song được phân bổ đều nên đã đóng vai trò quan trọng trong việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. 1.1.3. Khí hậu, thủy văn Khí hậu mang tính chất nhiệt đới gió mùa, chia làm hai mùa rõ rệt: Mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa kéo kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Số ngày mưa trung bình hàng năm là 137 ngày, lượng mưa trung bình 1.700mmnăm, chủ yếu tập trung trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9. Tất cả sông suối ở xã đều có chế độ lũ vào mùa hè, trong đó lũ tập trung vào tháng 7 và tháng 8. Lưu lượng dòng chảy cao nhất đạt được vào khoảng tháng 7 và tháng 8, nhỏ nhất vào tháng 3. Nhiệt độ trung bình hàng năm là , cao tuyệt đối và thấp tuyệt đối (tháng 01). Mùa khô thường có sương muối và rét đậm kéo dài, đặc biệt là từ tháng 11 năm trước đến tháng 01 năm sau, gây ảnh hưởng xấu đến nỗi cây trồng và vật nuôi. Độ ẩm tương đối cao, trung bình là 80,7%. Số giờ nắng trong năm trung bình 1.360 giờ. Lượng nước bốc hơi hàng năm khoảng 980mm. Xã Phượng Tiến (Định Hóa) nằm trong vùng có chế độ gió mùa, mùa hè có gió Đông Nam và mùa đông có gió Bắc. Tốc độ gió trung bình khoảng 1,8ms. Trong các tháng mùa mưa thường có gió mạnh, gió giật. 1.1.4. Tài nguyên Dựa trên cơ sở tài nguyên và bản đồ thổ nhưỡng, đất đai của huyện Định Hóa được phân ra 9 loại chính như sau: + Đất phù sa không được bồi: Phân bổ dọc theo các triền suốt, tập trung ở các xóm: Pải Hợp Thành, Nạ Liền, Nạ Què, Pa Trò, Pa Goải. Đây là loại đất tốt, thích hợp cho trồng lúa và cây màu ngắn ngày. +Đất phù sa ngòi suổi: Phân bố dọc theo triền suối, là loại đất tốt, có thành phần cơ giới nhẹ, có phản ứng chua đến ít chua, hàm lượng mùn từ trung bình đến nghèo, rất thích hợp cho việc trông các giống lúa mới và rau màu, phân bố tập trung ở các xóm: Xóm Đình, Phỉnh, Pa goải, Nạ Liền, Pải. + Đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ: chủ yếu dọc theo các khe suối và các thung lũng đá vôi, có độ phì tương đối khá, có phản ứng chua. Hiện nay phần lớn diện tích này đã được sử dụng trồng cây công nghiệp, phân bổ ở xóm Cấm, Xóm Phỉnh, Xóm Héo. + Đất nâu đỏ trên đá Macma trung tính và Ba zơ: là loại đất khá tốt, giàu dinh dưỡng, kết cấu xốp, thành phần cơ giới năng, ít chua, hiện nay chủ yếu đã được trồng rừng. Đất rất thích hợp cho với việc trồng cây đặc sản (trám, hồi, quế). Loại đất này phân bổ tập trung chủ yếu ở các xóm: Nà Lang, Nạ Á, Nạ Pooc, Xóm Mấu. + Đất đỏ vàng trên đá phiến thạch: kém tơi xốp, tính chua, có thành phần cơ giới từ trung bình đến thịt nặng. Hiện nay đất này chủ yếu là trồng rừng, phân bố ở hầu hết các xóm. + Đất vàng đỏ trên đó Macma axit: Có cấu trúc tơi xốp, tính chua, có thành phần cơ giới thịt nặng đến sét, thích hợp với nhiều loại cây khác nhau như chè, ngô, lúa, sắn, vầu… Hiện Trạng chủ yếu là rừng, phân bổ ở hầu hết các xóm. +Đất nâu vàng trên phù sa cổ: Thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến trung bình, có phản ứng chua, nghèo dinh dưỡng, thích họp trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày, cây đâu, đỗ. Loại đất này phân bố rải rác ở các xóm. +Đất mùn vàng đỏ trên đá Macma xit: Có cấu trúng tơi xốp, tính chua, hàm lượng dinh dưỡng khá, phân bố tập trung ở xóm Nạ Pooc, Nạ Liền, Pa Goải. + Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa: Có hàm lượng dinh dưỡng khá, hiện đang sử dụng trồng lúa, phân bố ở các xóm. Bảng 1.1: Tình hình đất đai xã Phượng Tiến Loại đất Diện tích (ha) Tổng diện tích đất tự nhiên 2.071 Đất nông nghiệp 418,86 Đất lâm nghiệp 1.106 Đất phi nông nghiệp 174 Đất chưa sử dụng 258,1 Đất sông suối, mặt nước ao hồ 125,87 (Nguồn: Báo cáo kết quả chương trình mục tiêu quốc gia xã Phượng Tiến giai đoạn 20112015) Tóm lại: Tài Nguyên đất đai của xã Phượng Tiến tương đối phong phú và đa dạng về loại hình thổ nhưỡng, do đó cho phép phát triển đa dạng về chủng loại cây trồng. Hạn chế chính về đất đai của xã là độ dốc cao chiếm khoảng 50%, diện tích đất bị rửa trôi, xói mòn, tầng đất mỏng, đất chua, nghèo lân, kali… khá lớn, chiếm khoảng 68% tổng diện tích đất. Với đặc điểm trên, trong quá trình khai thác sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp cần phải tận dụng triệt để các diện tích đất thích hợp, tăng cường các biện pháp nâng cao độ phì nhiêu của đất bằng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp, tăng cười các giải pháp kỹ thuật để khoanh nuôi, phục hồi tái sinh rừng. 1.2. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI 1.2.1. Dân số và lao động Nguồn nhân lực là yếu tố có vai trò đặc biệt quan trọng trong mọi quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm. Vai trò đó càng quan trọng hơn bao giờ hết khi Phượng Tiến lại là một xã nghèo của huyện miền núi chủ yếu sống bằng nông nghiệp, trình độ cơ giới hoá còn chưa được đưa vào phục vụ rộng rãi trong sản xuất. Bảng 1.2: Tình hình dân số vào lao động xã Phượng Tiến giai đoạn 2013 2015 Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Số lượng Cơ cấu (%) Số lượng Cơ cấu (%) SL Cơ cấu (%) I. Tổng số dân Người 3987 100,00 4012 100,00 4046 100,00 1.Nữ Người 2401 60,22 2295 57,21 2156 53,29 2.Nam Người 1586 39,78 1717 42,79 1893 46,71 II. Tổng số lao động lao động 2689 100 2783 100 2869 100 a. Lao động NN lao động 2391 88,92 2376 85,38 2120 73,9 b. Lao động phi NN lao động 298 11,08 407 14,62 749 26,1 (Nguồn: ban dân số xã Phượng Tiến huyện Định Hóa – tỉnh Thái Nguyên) Bảng 1.2 thể hiện rõ tình hình dân số và lao động xã Phượng Tiến giai đoạn 20132015. Năm 2013 tổng số dân xã Phượng Tiến là 3987 người; trong đó: nữ chiếm 60,22% tương đương 2014 người, nam chiếm 39,78%. Số người trong độ tuổi lao động là 2689 người, chủ yếu là lao động nông nghiệp (88,92%). Năm 2014 dân số toàn xã là 4012 người; trong đó: nữ chiếm 57,21%, nam chiếm 42,79%. Số người trong độ tuổi lao động là 2783 người, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao (85,38%), tuy nhiên đã giảm 3,54% so với năm 2013. Tính đến 31122015 xã Phượng Tiến có 1044 hộ dân với 4046 nhân khẩu. Trong đó, nữ chiếm 53,29%. Số người của xã trong độ tuổi lao động là 2.869, số lao động có việc làm thường xuyên 2.492 lao động chiếm 93,58%. Tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm 73,9%, tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng là người chiếm trên 20%. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp trong giai đoạn 20132015 tăng từ 11,08% lên 26,1% (tăng 15,02%) Chất lượng nguồn nhân lực xã Phượng Tiến nhìn chung thấp, lao động chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, dựa vào kinh nghiệm, chưa qua đào tạo, do đó không đáp ứng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phượng Tiến có 7 dân tộc cùng chung sống, đó là: Kinh, Tày, Nùng, Dao, San Chí, Sán Dìu, Hoa cùng chung sống và được phân bố theo 15 đơn vị xóm; về cơ cấu dân số: Tày 78%; Kinh 10%; các dân tộc còn lại chiếu 12%. Dân số xã biến động nhanh, năm 1972 xã Phượng Tiến có khoảng 500 nhân khẩu, các dân tộc đại đa số là người bản địa lâu đời, một số hộ dân tộc Kinh tới định cư sau năm 1945 và sau ngày thống nhất đất nước. Nhân dân các dân tộc xã Phượng Tiến có truyền thống văn hóa lâu đời, đó là: Tinh thần giác ngộ cách mạng, yêu nước, đoàn kết, trung thực, cần cù trong lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới. Trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Phượng Tiến được Bác Hồ và TW Đảng chọn làm căn cứ An toàn khu (ATK), trong thời gian đó nhân dân các dân tộc Phượng Tiến đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, đó là bảo vệ an toàn cho Bác Hồ và TW Đảng, lãnh đạo toàn dân trường kỳ kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi hoàn toàn. Phượng Tiến đã vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân Dân” trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Phượng Tiếng có 07 di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến, có môi trường trong lành, hệ sinh thái đa dạng, có tiềm năng để phát triển du lịch. 1.2.2. Kinh tế Phượng Tiến là một xã nội địa của huyện Định Hóa, tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư trên các lĩnh vực kinh tế xã hội của các cấp các ngành. Do đó có nhiều thuận lợi và cơ hội lớn về phát triển kinh tế thương mại dịch vụ. Trong sản xuất nông nghiệp, xã có tiềm năng lợi thế về đất đai, thuận lợi cho việc trồng cỏ và chăn nuôi đại gia súc và trồng các loại rau, hoa quả mang tính hàng hoá. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, quốc phòng an ninh được giữ vững. Nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc được nâng lên. Nhân dân các dân tộc xã Phượng Tiến có truyền thống đoàn kết, có tính cần cù sáng tạo, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Đảng bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phát triển nông, lâm nghiệp và tiếp nhận các chương trình, dự án đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: dự án nếp cái hoa vàng, lúa lai chất lượng, nuôi cá ruộng, trồng rừng, chăn nuôi lợn, gà thịt, trồng chè… vì vậy, nền kinh tế địa phương có mức tăng trưởng khá ổn định. Thu nhập bình quân đầu người hết năm 2014 đạt 16,212 triệu đồngngườinăm Diện tích gieo cấy hàng năm đều đạt 100% so với kế hoạch đặt ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt trên toàn xã đạt 11.486,411.534 tấn năm 2014, đạt 104% so với nghị quyết. Tổng đàn trâu, bò của xã tính đến hết năm 2014 là 491 con; đàn lợn là 16.521 con; đàn dê 580 con; đàn gia cầm 144.034 con. Tính đến nay, toàn xã có 10 gia trại chăn nuôi lợn, chăn nuôi gia cầm có hiệu quả. Diện tích ao, hồ nuôi thủy sản của xã là 61ha. Ngoài ra, nhân dân tận dụng diện tích ruộng để nuôi, thả cá; sản lượng tôm cá đạt 62 tấn (năm 2015). Diện tích rừng trồng mới, trồng lại đến năm 2015 là 394 ha. Công tác quản lý, khai thác, chế biến lâm sản được thực hiện tốt, việc phát triển kinh tế rừng đã mang lại cho người dân nguồn thu nhập đáng kể. Về công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: xã có 03 doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả (01 doanh nghiệp khai thác đá, 02 doanh nghiệp khai thác, chế biến lâm sản), hàng năm giải quyết 76 lao động tại địa phương. Đến năm 2014 doanh thu từ lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp ước đạt 13 tỷ đồng, bình quân hàng năm đạt 8,16 tỷ đồng. Về xây dựng: chính quyền xã tạo điều kiện cho các
Xem thêm

Đọc thêm

Kể lại câu chuyện tưởng tượng về cô Tấm đang ở nhà bà hàng nước, nhớ nhà, nhớ vua, mong được đoàn tụ

KỂ LẠI CÂU CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG VỀ CÔ TẤM ĐANG Ở NHÀ BÀ HÀNG NƯỚC, NHỚ NHÀ, NHỚ VUA, MONG ĐƯỢC ĐOÀN TỤ

Kể lại câu chuyện tưởng tượng về cô Tấm đang ở nhà bà hàng nước, nhớ nhà, nhớ vua, mong được đoàn tụ. Từ ngày về ở với bà cụ hàng nước, Tấm được sống trong khung cảnh ấm cúng của gia đinh. Bà cụ yêu quý Tấm vô cùng, coi cô như con đẻ. DÀN Ý Mờ bài: *  Giới thiệu nhân vật và tình huống: -    Sau khi hoá thân thành trái thị vàng, cô Tấm về ở với bà cụ hàng nước. Tuy sống trong cảnh đầm ấm, yêu thương nhưng cô vẫn buồn và nhớ nhà, nhớ vua và mong được đoàn tụ. Thân bài: * Phát triển câu chuyện: -    Cô Tấm nhớ lại ngày còn ở nhà, tuy phải làm lụng vất vả nhưng cũng cỏ niềm vui trong lao động. -    Nhớ lại những ki niệm hạnh phúc khi sống bên cạnh nhà vua, cô Tấm ao ước được đoàn tụ. Kết bài: *  Kết thúc câu chuyện: -    Mong ước của cô Tấm đã thành sự thật. Trên đường đi tìm vợ, nhà vua ghé vào hàng nước, nhận ra Tám qua miếng tráu têm cánh phượng và đưa Tấm về cung. BÀI LÀM Từ ngày về ở với bà cụ hàng nước, Tấm được sống trong khung cảnh ấm cúng của gia đinh. Bà cụ yêu quý Tấm vô cùng, coi cô như con đẻ. Còn Tấm cũng coi bà cụ như mạ. Cô quán xuyến lo toan hết mọi việc trong nhà. Bà cụ chỉ việc ngồi bán hàng. Sợ lộ tung tích, Tấm không dám ra ngoài. Nhưng cứ quanh quẩn trong nhà mãi, cũng có lúc cô cảm thấy trống trải, buồn bã. Những khi ấy, kỉ niệm lại xôn xao sống dậy... Tấm nhớ lại ngày trước, khi còn ở nhà với dì ghẻ và Cám. Cuộc sống thật vất vả, tủi cực. Tuy thế, Tấm vẫn tìm thấy niềm vui lúc chăn trâu ngoài đổng hay xúc tép dưới ruộng, khoan khoái giữa thiên nhiên tươi đẹp, gió thổi lổng lộng, nắng sớm long lanh. Dù đi đâu, ở đâu, Tấm vẫn luôn luôn mong ước được trở lại với đồng quê, dẫu chỉ trong giây lát. Tấm bổi hổi nhớ lại khung cảnh đẹp đẽ trong cung cùng với những ngày hạnh phúc êm ấm bên nhà vua. Tất cả đều hiện lên rõ ràng trước mắt cô... Ngày hội năm ấy, Tấm bước lên thử hài trước bao con mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Khi bàn chân Tấm nằm gọn trong chiếc hài thêu xinh đẹp, mọi người đã ổ lẽn kinh ngạc. Buổi đầu gặp gỡ nhà vua trẻ cũng là kỉ niệm khó quên, là hạnh phúc bất ngờ lớn lao trong đời Tấm. Có lần, Tấm ngồi têm trầu trên chiếc tràng kỉ, nhà vua chợt dừng đọc sách, đến bên cạnh Tấm. cầm trên tay miếng trẩu Tấm vừa têm, nhà vua ngắm nghía rỗi chợt hỏi: -  Sao miếng trẩu nàng tèm lại có hình dạng kì lạ thế này ? -  Tâu bệ hạ! Têm trầu có nhiều cách, thiếp têm theo kiểu cánh phượng, vì thế mà miếng trầu trông xinh xẳn hơn. Nhà vua khen: -  Nàng có đôi bàn tay thật khéo léo. Ta chưa từng thấy ai têm trầu đẹp như nàng! Rồi những ngày yên vui ấy qua mau. Mẹ con Cám bày mưu tính kế, quyết giết chết Tấm cho bằng được. Tấm cũng đã quyết liệt chống trả đến cùng. Trong những ngày hoạn nạn, Tấm hiểu thêm về sự chung tinh của nhà vua đối với nàng. Tấm không còn nữa, nhà vua buồn lắm. Tuy Cám thưởng xuyên chăm sóc nhưng nhà vua vẫn thương nhớ Tấm không nguôi. Nhà vua yêu quý con chim vàng anh, suốt ngày thủ thỉ trò chuyện với chim, chẳng đoái hoài gì đến Cám. Rồi chim vàng anh xinh đẹp bị mẹ con Cám độc ác ăn thịt, vứt lông ra ngoài vườn. Từ đống lống chim mọc lên hai cây xoan đào tươi tốt. Vua sai mắc võng giữa hai gốc xoan dào để nằm đọc sách và tưởng nhớ đến người vợ yêu quý của minh. Chim vàng anh, hai gốc xoan đào, chiếc khung cửi, quả thị vàng đều là hoá thân của Tấm, cho nên Tấm đã chứng kiến tất cả. Vì thế mà nàng càng thưong nhớ nhà vua. Ngổi têm trầu cho bà cụ hàng nước, Tấm rưng rưng nhớ về kỉ niệm xưa, nước mắt rơi trên miếng trầu cánh phượng. Tấm têm những miếng trầu thật đẹp và gửi vào đó bao niềm thương nhớ. Ngày ngày, người qua kẻ lại nghỉ chân bôn hàng nước, uống bát nước chè anh, cầm miếng trầu, ai cũng tấm tắc khen sao mà khéo thế! Biết đâu, cũng có ngày, nhà vua đi qua đây... Tấm vừa làm vừa suy nghĩ miên man và hi vọng. Rồi một hôm, có chàng thư sinh qua đường ghé vào quán nghỉ chân. Bà áo rót nước, đem trầu mời khách. Vừa nhìn tháy miếng trầu, người ấy đã nắm ấy tay bà lão hỏi dồn : -  Bà ơi bà, miếng trầu này ai tồm mà khéo vậy? -  À, của con gái tôi têm đấy! Nghe tiếng lao xao ngoài quán, Tấm đứng nép trong buồng, hồi hộp lắng nghe. -        Bà ơi, bà làm ơn cho tôi gặp người têm trẩu! Đúng là vợ tôi rồi! Tôi đã tìm nàng khắp nơi mà không thấy. Chi có nàng mới têm được những miếng trầu cánh phượng đẹp như thế này! Bà ơi, con gái bà đâu? Hãy cho tôi được gặp nàng! Nghe lời cầu khẩn tha thiết, bà lão xiêu lòng định lên tiếng gọi. Vừa lúc đó, Tấm vén mảnh bước ra. Chủ, khách nhìn nhau ngỡ ngàng trong giây phút rồi nắm tay nhau sung sướng, nghẹn ngào. Thì ra thương nhớ Tấm khôn nguôi, nhà vua đã cải trang thành một thư sinh, đi tìm Tắm khắp nơi. Miếng trầu cánh phượng đã thành chiếc cầu nối cho hai người sum họp: Còn bà lão hàng nước vẫn chưa hết ngạc nhiên vì không thể ngờ cô gái ẩn náu trong quả thị hôm nào lại chính là hoàng hậu. Bà chân thành chia sẻ niềm vui và cầu chúc cho hai ngưởi mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Chọn viết một đoạn văn tả cảnh ngôi trường theo dàn bài đã lập

CHỌN VIẾT MỘT ĐOẠN VĂN TẢ CẢNH NGÔI TRƯỜNG THEO DÀN BÀI ĐÃ LẬP

Vài cơn gió thoảng nhẹ, cành phượng rung rung tán lá xanh thẳm như phân vân chờ mùa hè. Trường em đó. ngôi trường mang tên người nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Đoạn văn tham khảo    Ví dụ 1: Viết đoạn mở bài    Vài cơn gió thoảng nhẹ, cành phượng rung rung tán lá xanh thẳm như phân vân chờ mùa hè. Trường em đó. ngôi trường mang tên người nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Trường được xây cách đây mười năm rồi, một ngôi trường be bé, nằm lặng sau rặng cày. Nơi đây có biết bao kỉ niệm tuổi học trò.    Ví dụ 2: Viết đoạn thân bài    Đứng từ xa nhìn lại, ngôi trường nổi lên những mái ngói đỏ tươi, các phòng học quét vôi màu vàng nhạt nam san sát bên nhau, nhìn ra mặt đường.    Bước vào cổng trường là thấy ngay một tấm biển có hàng chừ màu trắng: “Trường Tiểu học Võ Thị Sáu” trên nền xanh, trong rất rõ. Nhìn sang bên trái là phòng học cùa các khối lớp Một, Hai, Ba. Nhìn sang bên phải là phòng học của các khối lớp Bốn, lớp Năm. Dãy phòng ngang nối hai dãy phòng của các khối là các phòng chức năng (hát nhạc, phòng Đội Thiếu niên Tiền phong) và phòng Ban Giám hiệu.    Sân trường em không rộng lắm nhưng đủ cho học sinh vui chơi và tập thể dục. Trước sân trường sừng sững cột cờ với lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay. Vườn thuốc nam trồng nhiều loại cây bổ ích. Trước hiên trường, chúng em trồng các bồn hoa nhiều loại. Đến mùa hoa nở, hương thơm bav vào lớp đến xao xuyến lòng. Hằng ngày chúng em thay nhau tưới nước cho hoa luôn tươi sắc. Những bông hoa lung linh rập rờn trong nắng sớm. Hai bên sân trường trồng nhiều cây bàng. Những tán lá bàng che mát một khoảng sân. Giờ ra chơi, chúng em thường vui đùa dưới gốc cây bàng.    Ở giữa sân trường có trồng ba cây phượng vĩ. Đến mùa hè, em thường đứng dưới gốc phượng nhặt những hoa rụng ép vào trang sách.    Em nhớ ngày nào còn bỡ ngỡ vào lớp Một, em theo mẹ đến trường nhưng vì ngại ngùng nên đứng mãi bên cây phượng này. Lúc ấy, cây phượng mới trồng chỉ cao hơn em một tí thôi. Giờ đây, nó đã trổ hoa khoe sắc thắm khi hè đến. thế rồi, mùa hè năm nay, em và các bạn học sinh cuối cấp sẽ chia tay thầy cô các bạn, xa ngôi trường Tiểu học thân thương này. Hằng ngày từ mái trường này chúng em được thầy cô dạv bảo. Những thầy cô với ánh mắt nghiêm trang, nụ cười hiền hoà đã mang tới cho em bao tình cảm thiết tha.    Trước giờ vào lớp, sân trường nhộn nhịp với tiếng nói cười, chạy nhảy của chúng em; trong giờ học lại vang lên khe khẽ tiếng đọc bài từ các lớp và tiếng giảng bài trầm ấm của thầy cô giáo. Giờ ra chơi, sân trường lại nhộn nhịp đông vui. Sau giờ tan học, trường lại im lìm nghỉ ngơi, chỉ còn tiếng chim hót, tiếng lích rích của các loài chim.    Ví dụ 3: Viết đoạn kết bài    Em yêu mái trường của em với những tháng năm tuổi thơ êm dịu, đẹp đẽ. Những câu thơ của bạn Thảo Linh (tỉnh Bến Tre) đã đế lại trong em những ấn tượng đẹp về mái trường với những tháng năm tuổi học trò.                                     “Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn                                       Xa cổng trường khép kín với thời gian                                       Sợ phượng rơi là nỗi nhớ bàng hoàng                                       Sợ phải sống trong muôn vàn tiếc nuối.”    Mai đây dù có xa, em vẫn không bao giờ quên mái trường thân yêu này.  
Xem thêm

2 Đọc thêm

Giới thiệu về loài cây gắn bó với tuổi học trò của em

GIỚI THIỆU VỀ LOÀI CÂY GẮN BÓ VỚI TUỔI HỌC TRÒ CỦA EM

Sau này khi lớn lên, tuồi học sinh đã qua nhưng mỗi khi nhìn thấy cây phượng chắc chắn những kỷ niệm sẽ hiện lên, trào dâng trong lòng như chính thời điểm đó. Đối với tuổi học trò, cây phượng và cây bàng là hai loại cây đẹp nhất và có nhiều ký niệm nhất. Nhưng ở đây, em chỉ xin nói đến một loài cây mà gắn bó với em trong suốt quãng đời học sinh, đó là cây phượng. Cây phượng quả là một loài cây biết tạo cho thế hệ học sinh như chúng em những cảm xúc, niềm say mê trong học tập. Nhìn thấy chúng, em cảm thấy như cuộc đời tươi đẹp hơn vì quãng đời học sinh còn dài, bao nhiêu tình cảm như được cây phượng chia sẻ, cảm thông và mách bảo rằng hãy cố gắng tiến bước không được lùi bước trước khó khăn thử thách. Mỗi ngày đến trường em đều nhìn thấy cây phượng khoe những cành lá rung rinh như chào em. Những cây phượng cao hơn nóc nhà nhưng cành lá không dược sum suê như cây bàng, không che rợp dược cả một quãng đường. Thân cây xù xì, chỉ cần một vòng tay là ôm đủ. Những chiếc rễ lớn nổi gồ trên mặt đất làm nứt nẻ cả nền xi măng quanh gốc. Mỗi sớm mai tiếng chim hót líu lo trong tán lá xanh nghe thật vui tai. Khi nghe được tiếng chim hót này, một ngày mới đã bắt đầu cuộc sống nhộn nhịp và sôi động. Lá phượng là một loại lá kép, gồm nhiều lá nhỏ, mỏng, màu xanh sẫm không giống như lá cây bàng to có thể che đầu lúc mưa lúc nắng, lá mọc song song hai bên cuống, trông xa như đuôi con chim phượng. Ngày còn bé, bọn trẻ con trong xóm tuốt hết lá đi rồi buộc túm cuống lại với nhau thành một cây vợt bắt bướm, rất thú vị. Xuân qua, hè tới, cây phượng bắt đầu trổ bông: Hoa phượng nở thành chùm lớn, có năm cánh (bốn cánh màu đỏ tươi và một cánh màu đỏ lốm đốm trắng). Nhuỵ hoa phượng thường được làm để chơi chọi gà, là một túi phấn hình bầu dục, dài và cong. Khi tiếng ve kêu ra rả cũng là báo hiệu mùa hè đến, mùa thi sắp đến và cùng là mùa của sự chia tay. Và đây cũng là lúc hoa phượng nở nhiều nhất. Cá một màu đỏ nồng nàn như lửa bao phủ khắp ngọn cây, làm rực sáng cả một khoảng trời bừng bừng sức sống, cây phượng già như được trẻ lại. Hết mùa hè, hoa phượng tàn dần, cánh phượng rơi lả tả bay theo chiều gió. Lúc này, quả phượng non, có màu xanh, mỏng, dài khẽ đung đưa trên cành. Cây phượng trở lại với vẻ đẹp mộc mạc, thân quen của nó. Nhắc đến phượng thì không thể không nhắc đến những kỷ niệm của tuổi học trò "nhất quỷ, nhì ma" này. Lúc ra chơi, mọi người thường ngồi xuống ngắm cành hoa lá, dựa vào thân cây nho nhỏ và xù xì; cũng có thể ngồi học bài, đọc sách. Lúc đó cảm tưởng mọi việc trở nên yên tĩnh, cuộc sống không còn sự ồn ào náo nhiệt. Vì cây phượng đẹp như vậy, đáng yêu như vậy nên mọi người thường dành cho cây phượng những tình cảm tốt đẹp nhất và đặt cho nó một tên gọi thân thương: hoa học trò. Sau này khi lớn lên, tuồi học sinh đã qua nhưng mỗi khi nhìn thấy cây phượng chắc chắn những kỷ niệm sẽ hiện lên, trào dâng trong lòng như chính thời điểm đó. Trích: loigiaihay.com
Xem thêm

1 Đọc thêm

Tả một cây cổ thụ

TẢ MỘT CÂY CỔ THỤ

Giữa sân trường tôi, đứng sừng sững một cây phượng đang nở rộ những đoá hoa đỏ thắm. Tôi không biết nó được trồng từ bao giờ, chỉ biết rằng, khi tôi mới đặt chân vào trường đã thấy nó đứng đấy như một chàng hiệp sĩ hiên ngang, che chắn nắng mưa cho tụi nhỏ trường tôi. Bài làm tham khảo    Tả một cây cổ thụ.    Giữa sân trường tôi, đứng sừng sững một cây phượng đang nở rộ những đoá hoa đỏ thắm. Tôi không biết nó được trồng từ bao giờ, chỉ biết rằng, khi tôi mới đặt chân vào trường đã thấy nó đứng đấy như một chàng hiệp sĩ hiên ngang, che chắn nắng mưa cho tụi nhỏ trường tôi.    Cây phượng đã già lắm rồi. Thân cây đã chuyển sang gam màu xám có nhiều đốm trắng bạc vì cao tuổi. Nó giương những cánh tay che chở cho chúng tôi khỏi những tia nắng gay gắt cùa mùa hè đổ lửa. Dưới gốc cây, nổi lên những cái rễ lớn, ngoằn ngoèo, uốn lượn như những con rắn đang trườn vào bóng râm hóng mát. Phía trên là tán lá như một cái lọng khổng lồ. Tôi không biết ai đã đan những cành cây lại với nhau mà thành cái lọng khéo đến như vậy. Những chú ve thường ẩn mình trong vòm lá phượng và cất tiếng kêu ra rả suốt ngày.    Giữa khoảng trời mênh mông, những đoá hoa phượng đỏ rực nổi bật lên, rực thắm và dễ thương. Vào giờ ra chơi, những cánh hoa phượng được các bạn gái tách ra thành những chú bướm xinh xinh. Sau nhừng ưận mưa rào, hoa phượng rơi rải rác khắp sân trường tựa như cả mặt sân được trải lên một tấm thảm màu đỏ tươi, ánh lên dưới tia nắng mặt trời. Cây phượng thay lá quanh năm. Mùa đông, cây rụng hết lá, phô ra những cành trơ trụi, khẳng khiu. Nhưng sang xuân, chồi non lại nhú ra, phủ một màu xanh tươi mát cho cây. Mỗi lần như thế dường như tuổi thanh xuân lại trở về với cây phượng già, xoá đi sự già nua đã in hằn lên thân hình của nó. Sau đó không lâu, ở khắp sân trường hình ảnh của mùa hè lại được vẽ lên bằng những chùm hoa đỏ thắm. Cây phượng đem lại niềm vui sướng, háo hức cho tuổi học trò.    Mùa hè lại đến và những cánh phượng như những cánh bướm vẫn nằm trong những trang lưu bút của tụi nhỏ chúng tôi như một dấu ấn kỉ niệm đẹp mà trước lúc chia tay gửi lại cho nhau để nghỉ hè.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Nghiên cứu xác định mức protein thô lysinenăng lượng trao đổi và tỷ lệ (methionine + cystine)lysine thích hợp trong khẩu phần gà Ri lai (♂ Ri x ♀ Lương Phượng) theo mùa vụ ở miền Bắc Việt Nam (tt)

Nghiên cứu xác định mức protein thô lysinenăng lượng trao đổi và tỷ lệ (methionine + cystine)lysine thích hợp trong khẩu phần gà Ri lai (♂ Ri x ♀ Lương Phượng) theo mùa vụ ở miền Bắc Việt Nam (tt)

Nghiên cứu xác định mức protein thô lysinenăng lượng trao đổi và tỷ lệ (methionine + cystine)lysine thích hợp trong khẩu phần gà Ri lai (♂ Ri x ♀ Lương Phượng) theo mùa vụ ở miền Bắc Việt Nam (tt)Nghiên cứu xác định mức protein thô lysinenăng lượng trao đổi và tỷ lệ (methionine + cystine)lysine thích hợp trong khẩu phần gà Ri lai (♂ Ri x ♀ Lương Phượng) theo mùa vụ ở miền Bắc Việt Nam (tt)Nghiên cứu xác định mức protein thô lysinenăng lượng trao đổi và tỷ lệ (methionine + cystine)lysine thích hợp trong khẩu phần gà Ri lai (♂ Ri x ♀ Lương Phượng) theo mùa vụ ở miền Bắc Việt Nam (tt)Nghiên cứu xác định mức protein thô lysinenăng lượng trao đổi và tỷ lệ (methionine + cystine)lysine thích hợp trong khẩu phần gà Ri lai (♂ Ri x ♀ Lương Phượng) theo mùa vụ ở miền Bắc Việt Nam (tt)Nghiên cứu xác định mức protein thô lysinenăng lượng trao đổi và tỷ lệ (methionine + cystine)lysine thích hợp trong khẩu phần gà Ri lai (♂ Ri x ♀ Lương Phượng) theo mùa vụ ở miền Bắc Việt Nam (tt)Nghiên cứu xác định mức protein thô lysinenăng lượng trao đổi và tỷ lệ (methionine + cystine)lysine thích hợp trong khẩu phần gà Ri lai (♂ Ri x ♀ Lương Phượng) theo mùa vụ ở miền Bắc Việt Nam (tt)Nghiên cứu xác định mức protein thô lysinenăng lượng trao đổi và tỷ lệ (methionine + cystine)lysine thích hợp trong khẩu phần gà Ri lai (♂ Ri x ♀ Lương Phượng) theo mùa vụ ở miền Bắc Việt Nam (tt)Nghiên cứu xác định mức protein thô lysinenăng lượng trao đổi và tỷ lệ (methionine + cystine)lysine thích hợp trong khẩu phần gà Ri lai (♂ Ri x ♀ Lương Phượng) theo mùa vụ ở miền Bắc Việt Nam (tt)
Xem thêm

Đọc thêm

BÀI EM YÊU TRƯỜNG EM

BÀI EM YÊU TRƯỜNG EM

Tuần 20Học hát bài : Em yêu trường em ( Lờ i 2 )Nhạc và lời: Hoàng VânÔn tập tên nốt nhạcLời 1Đọc lời caLời 2Học hát bài: Em yêu trường em ( Lời 2 )Nhạc và lời: Hoàng VânCâu 1 :Em yêu trường em với bao bạnthân và cô giáo hiền .Câu 2: Như yêu quê hương cắp sách tớitrường trong muôn vàn yêu thương.Câu 3: Mùa phượng,phượng thắm, mùa cúcvàng nở.Câu 4: Mùa huệ, huệ trắng, Đào thắmhồng đỏCâu 5: Trường chúng em đây như vườnhoa tươi.Câu 6: Người tốt việc hay, là cháu Bác HồCâu 7: Yêu sao yêu thế trường của chúng em
Xem thêm

19 Đọc thêm

Bướm Phượng Papilionidae ở Lào

Bướm Phượng Papilionidae ở Lào

Danh lục các loài Bướm phượng ở Lào với những đặc trưng về vùng phân bố và sinh thái học của loài Bướm Phượng. Tài liệu được viết bằng tiếng Anh và là tài liệu tham khảo có giá trị cho những nghiên cứu về mảng côn trùng.

Đọc thêm

Tả cây phượng

TẢ CÂY PHƯỢNG

“Ve, ve, ve…” tiếng ve kêu râm ran làm em bật giác nhìn ra ngoài. Ôi, cây hoa phượng giữa sân trường em lúc này mới đẹp làm sao! Những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau. Đến giờ chơi, em ngồi dưới gốc cây, nhìn ngắm những bông hoa phượng một cách thật mê say. Mùa xuân, phượng ra lá, từ những bàn tay cỗi cằn, những búp lá non bắt đầu nhú lên. Lá ban đầu xếp lại như lá me. Rồi ngày tháng qua đi, những búp lá nhiều lên và lớn dần, xum xuê chi chít trông như một chiếc ô xanh khổng lồ. Nhưng phượng đẹp nhất vẫn là vào mùa hè,mùa của hoa phượng. Những bông hoa phượng ban đầu có nàu đỏ non, nếu có mưa, lại càng tươi dịu. Vào những ngày hè, bọn trẻ chúng em thường rủ nhau lên trường nhặt hoa phượng làm bươm bướm chơi, Chúng em lấp bốn cánh hoa phượng làm cánh bướm, dùng cuống lá làm thân và lấy hai sợi nhị làm râu bướm. Ép lên quyển ba bốn ngày, lấy ra thì thấy giống bướm thật. Gốc phượng to bằng một vòng tay em. Có ba nhánh lớn tỉa ra ngay từ dưới gốc cây, từ ba nhánh đó sinh ra không biết bao nhiêu là nhánh nhỏ. Mùa đông, cây phượng trông như một con ác quỷ với những cánh tay quều quào không cân đối.Em rất thích cây phượng vĩ này vì nó đã gắn bó với em bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò. Đứng ngắm nhìn cây phượng trổ hoa đỏ rực, lòng em bỗng rạo rực nghĩ tới kì nghỉ hè, được vui chơi thoả thích, được về quê thăm ngoại. Ôi ! Thích quá
Xem thêm

1 Đọc thêm

Em hãy tả cây phượng vĩ và tiếng ve vào một ngày hè

EM HÃY TẢ CÂY PHƯỢNG VĨ VÀ TIẾNG VE VÀO MỘT NGÀY HÈ

Bài 2 Gần bên trường em có một cây phượng già, tán lá sum suê, những khi đi học, gặp trời nắng to, em thường đứng dưới gốc cây để tránh nắng. Không hiểu cây đã trồng được bao lâu rồi. Em chỉ nghe ông bảo vệ già nói từ buổi đầu về trường này là ông đã thấy nó rồi, ngót nghét đến nay cũng đã mười hai năm. Cây phượng thật cao, ngọn của nó vượt cả mái ngói của trường. Thân to phải bằng cả ba vòng tay ôm của chúng em. Lớp da bên ngoài đã bạc phếch vì gió sương. Quanh gốc cây có cái bờ gạch nhỏ, đường kính khoảng năm mét, đã được một người tốt bụng nào đó tô láng bằng xi măng. Đó cũng là điểm hẹn của chúng em vào những buổi trưa hanh nắng. Cũng trên bờ gạch đó, chiều chiều em thường ngồi ngắm cây phượng tỏa bóng mát che cả một khoảng sân. Cái thân tròn tròn của nó đâm thẳng khoảng ba mét thì phân nhánh. Những nhánh to, nhánh nhỏ đều mọc xiên, đâm xòe ra các phía đầy những tán lá, trông xa như một cây dù to tướng màu xanh. Những chiếc lá phượng xòe ra đều đặn, đối xứng nhau. Lá đan dày đặc hứng nắng, gió, mưa và sương, do vậy khi ngồi dưới gốc cây em có cảm giác thật an toàn và mát mẻ. Đẹp nhất là khi phượng vào hè, hoa từng chùm trông rực rỡ hẳn lên, dù trời mưa hay nắng. Mưa, sắc hoa thâm lại. Nắng, sắc hoa tươi rực lung linh. Mỗi bông hoa nở, cánh xòe ra như cánh bướm, chỉ cần một cơn gió thoảng qua là chúng em vội chạy ra nhặt lấy đem về ép vào trang vở làm thành những chú bướm với đôi râu là chiếc nhụy vàng xinh xinh. Ve kêu ra rả dưới tán lá phượng, hè về cũng là lúc chúng em chia tay nhau, chia tay cả gốc phượng già, nơi cho em bóng mát, cho cả kỉ niệm tuổi học trò Bài 3:
Xem thêm

1 Đọc thêm

LỜI 1EM YÊU TRƯỜNG EM

LỜI 1EM YÊU TRƯỜNG EM

Trong muôn vàn yêu thươngNào bàn, nào ghế, nàosách, nào vởNào mực, nào bút, nàophấn, nào bảngCả tiếng chim vui trêncành cây caoCả lá cờ sao trong nắngthu vàngYêu sao yêu thế trườngcủa chúng em.Lời 2:Em yêu trường emVới bao bạn thânVà cô giáo hiềnNhư yêu quê hươngCắp sách đến trườngTrong muôn vàn yêuthươngMùa phượng, phượngthắm, mùa cúc vàng nởMùa huệ, huệ trắng,đào thắm, hồng đỏTrường chúng em đây nhưvườn hoa tươiNgười tốt, việc hay làcháu Bác HồYêu sao yêu thế trườngcủa chúng em
Xem thêm

18 Đọc thêm

TỔ TIÊN CỦA LOÀI CHIM CHIM THỦY TỔ (ARCHAEOPTERYX)

TỔ TIÊN CỦA LOÀI CHIM CHIM THỦY TỔ (ARCHAEOPTERYX)

Bộ xương của chim thủy tổ (Ảnh:fsteeman)Hồng Vân

5 Đọc thêm

Biểu cảm về cây phượng

BIỂU CẢM VỀ CÂY PHƯỢNG

Hướng dẫn lập dàn ý I. Mở bài:   - Giới thiệu khái quát về hoa phượng.   II. Thân bài:   Miêu tả và phát biểu cảm nghĩ về hoa phượng:   Tả những tàn hoa phượng trong mùa hè chói lọi và cảm nghĩ của em.    - Tả lá của phượng.   - Tả địa điểm của loài hoa phượng và cảm xúc của học sinh.   - Tả hoa phượng trong mùa xuân và cảm xúc của học sinh.   - Tả hoa phượng trong mùa hè và cảm nghĩ của học sinh.   III. Kết bải:   Nồi buồn của hoa phượng khi học sinh nghỉ hè.          Bài làm biểu cảm cây phượng 1     Phượng không thơm, phượng chưa hản là đẹp, nhưng phượng đỏ và phượng nhiều, phượng có một linh hồn sắc sảo mênh mang.   Phượng không phải là một đoá, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cái xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán lớn xoè ra, trên đậu khít nhau bằng muôn ngàn con bướm thắm. Màu hoa phượng chói lói, sinh sống như sắc máu người. Ấy là lời kêu kỳ bí của mùa hè; trong nắng chói chang, mùa hè thét lên những tiếng lửa.   Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh. Vừa buồn mà lại vui, mới thực là nỗi niềm bông phượng. Một lần gió hẩy tới; từng đợt sóng rào rào trên biển hoa…    Người ta hay trồng phượng ngoài thành và trong thành; và người ta hay trồng phượng trong các sân trường. Vì sao? Nhưng dù trồng ở đâu, cũng chỉ có bọn học sinh yêu và hiểu hoa phượng nhất. Hoa phượng là hoa-học-trò. Còn ai quen với phượng cho bằng bọn cắp sách đến trường một ngày hai buổi! Còn ai có linh hồn tươi thắm để quan hoài với phượng thắm tươi?   Mùa xuân, phượng ra lá. Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại, còn e; dần dần xoè ra cho gió đưa đẩy. Lòng cậu học trò phơi phới làm sao! Cậu chăm lo học hành, rồi lâu cũng vô tâm quên màu lá phượng. Một hôm, bỗng đâu trên những cành cây báo ra một tin thắm: mùa hoa phượng bắt đầu. Đến giờ chơi, học trò ngạc nhiên nhìn trông: hoa nở lúc nào mà bất ngờ dữ vậy!   Bình minh của hoa phượng là một màu đó còn non, nếu có mưa, lại càng tươi dịu. Ngày xuân dần hết, số hoa tăng, màu cũng đậm dần. Rồi hoà nhịp với mặt trời chói lọi, màu phượng mạnh mẻ kêu vang; hè đến rồi! Khắp thành phố bỗng rực lên, như đến tết nhà nhà đều dán câu đối đỏ. Sớm mai thức dậy, cậu học trò vào hẳn trong mùa phượng; thôi nghỉ hè sắp đến đây! Mùa thi cử sắp đến.   Thi cử cho các anh sắp ra trường, lười biếng của các em còn ở nhiều năm. Sự học một bên căng, một bên chùng, đều ghi dấu hoa phượng. Các em ngồi trong lớp làm bài, tay không muốn chay nhanh. Vì gần nghỉ, nên các em nghỉ ngay lúc còn chưa nghỉ. Phượng đỏ thế kia mà! Khắp các cành đều có hoa; hoa nở, hóa rơi, hoa bay, đến cả ngoài vườn xa không có cây mà cũng có hoa phượng.   Các chàng trẻ vui tay nhặt cánh phượng trên cỏ xanh, lẩn thẩn như bùi ngùi. Có người bỏ vào sách ép. có người bỏ cả vào thư gửi đi. Hoa phượng tươi, tươi nhưng mà tươi quá quắt; hoa phượng đẹp nhưng mà đẹp não nùng. Ai xui hoa phượng nhiều như vậy? Ai dạy cho hoa phượng cái màu xa xăm? Phượng vui; cái vui tươi như là làm cho thái quá đề che dấu cái sầu uất.   Cái sầu nghỉ hè, vâng, nhất là đối với những chàng sắp ra trường, mà trước khi ra, phải trải một cuộc thi. Những chàng ấy chăm ngay từ đầu năm; đến lúc hoa phượng đậm màu, lại càng gập gáp. Vài chàng bấy lâu nhác biếng, nay cùng bị màu hoa phượng đẩy cho ở sau lưng. Phượng hồng, phượng đỏ, phượng xác pháo, phượng máu người, phượng cứ nở, các anh cứ cô học; sắc phượng mệt mỏi lắm sao! Thật đúng với lòng các anh, gắng sức nhưng mà buồn bã. Các anh đã nghĩ đến hè, đến lúc ra trường, đến ngà ba đường phải chọn hướng đi, đến cuộc đời đang rình các anh mà chụp bắt.    Rồi một hôm, trống đánh: các anh ngồi thi. Ôi, bài văn bí quá, bài tính mãi không ra, các anh toát mồ hôi, ngó quanh quẩn như cầu cứu, nhìn ra cửa sổ thấy bóng phượng ở ngoài sân! Rồi kẻ đậu thì bỏ mặc bông phượng mà vui vầy; kẻ hỏng buồn riêng một mình, bạn bè cũng không, chỉ biết thớ than cùng bông phượng. Họ đi giữa đường, dầm xác bông phượng, họ ngồi thơ thẩn, bỏng phượng cũng rụng bên mình. Bàn tay mân mê bông phượng, cái sắc đỏ ám ánh quá, đỏ một cách tức tối, đỏ một cách tuyệt vọng.   Phượng cứ nở. Phượng cứ rơi. Bao giờ cũng có hoa phượng rơi, bao giờ cùng có hoa phượng nở. Nghỉ hè đã đến. Học sinh sửa soạn về nhà. Nhà chưa về, cái vui gia đình đâu chưa thây, chỉ thấy xa trường, rời bạn; buồn xiết bao! Những cuộc tình duyên giữa bạn hè đến lúc rè chia, cũng rè chia dưới màu hoa phượng; dù hữu tâm, dù vô tình, người nào cũng có sắc hoa phượng nằm ở trong hồn. Phượng xui ta nhớ cái gì đâu. Nhớ người sắp xa, còn đứng trước mặt… Nhớ một trưa hè gà gáy khan… Nhớ một thành xưa son uể oải…    Thôi học trò đã về hết, hoa phượng ở lại một mình. Phượng đứng canh gác nhà trường, sân trường. Hè đang thịnh, mọi nơi đều buồn bã, trường ngủ, cây cối ngủ. Chỉ có hoa phượng thức đề làm vui cho cánh trường. Hoa phượng thức nhưng thỉnh thoảng cũng mệt nhọc, muốn lim dim. Gió qua, hoa giật mình, một cơn hoa rụng.   Cứ như thế, hoa-học-trò thả những cánh son xuống cỏ, đếm từng giây phút xa bạn học sinh! Hoa phượng rơi, rơi… Hoa phượng mưa Hoa phượng khóc. Trường tẻ ngắt không tiếng trống, không tiếng người. Hoa phượng nở, hoa phượng nhở. Ba tháng trời đằng đăng. Hoa phượng đẹp với ai; khi học sinh đã đi cả rồi!              Bài làm biểu cảm cây phượng 2   Nhắc đến hoa phượng, ta không thể quên được một màu đỏ rực rỡ của nó-một màu đỏ nhờ sự tinh khiết của gió, nắng, nóng của thiên nhiên vào mùa hạ.Đài hoa ôm lấy bông như một người mẹ che chở cho con thân yêu của mình. Bên trong lớp đài hoa là cánh, cánh hoa phượng đỏ, mỏng manh nhưng chính nó đã tạo nên vẻ đẹp tươi xinh cho mỗi bông hoa phượng. Trong lòng hoa là nhuỵ đỏ, chứa mật và phấn, mật hoa cho những chú ông bé nhỏ, chăm chỉ tới hút.   Vào khoảng giữa tháng năm, tiếng ve sầu kêu râm ran, liên miên trên những tán lá phượng vĩ, báo hiệu mùa hè tới, thôi thúc học trò chúng tôi phải chuyên tâm học hành đạt được những kết quả cao trong học tập. Những buổi trưa hè nắng nóng, những giờ ra chơi oi bức vì nô đùa, phượng như một cái ô che mát cho chúng tôi. Đứng dưới cây phượng, nhìn lên bầu trời dường như ta không thể nhìn thấy những gợn mây trong xanh mà chỉ thấy trong những tán lá phượng xum xuê một màu xanh và lốm đốm nhiều một màu đỏ của hoa phượng. Tia nắng vàng xuyên qua tán lá và để lại bóng hình của hoa phượng dưới mặt đất.   Vào đầu tháng sáu, lũ học trò chúng tôi vui vẻ, sửa soạn về nhà, sung sướng đón chào một mùa hè thú vị. Nhưng không ít tiếng khóc sụt sùi phải xa mái trường,xa thầy cô,xa ban bè và xa những kỉ niệm dưới ngôi trường thân yêu ,dưới gốc phượng bơ vơ giữa sân trường,bơ vơ giữa biển nắng vàng. Hoa phượng buồn khi phải xa học trò, thỉnh thoảng có những con gió nhẹ thổi qua, lại một cơn hoa rụng… Ba tháng hè trôi qua đằng đẵng, không một tiếng cười nói, không tiếng trống, phượng trống vắng.   Phượng vẫn thả những cánh son đỏ xuống sân trường, phượng vẫn đếm từng giây từng phút khi xa học sinh. Ba tháng hè trôi qua, ngày mai đã là ngày khai giảng, phượng mong nhớ, chờ đợi để đc gặp lại các bạn học sinh. Những học sinh cũ đến thăm trường, họ rỏ những giọt lệ bé nhỏ. Những giọt lệ ấy chứa đầy sự nhớ thương mái trường, thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ những kỷ niệm thân thương dưới gốc phượng và nhớ phượng…Trong tâm hồn họ chứa đầy kỷ niệm, chứa một màu đỏ thân thương của hoa phượng. Hoa phượng đón chào các bạn cũ và vui vẻ chờ đợi gương mặt mới của trường. Đâu đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ, hoa phượng mừng rỡ, hoa phượng khóc nhưng là tiếng khóc chứa đầy niềm vui, nỗi buồn của phượng đã được chia sẻ phần nào. Giữa mùa thu, hoa phượng đã tàn, những chiếc lá vàng úa rụng đầy dưới sân trường. Học sinh buồn, không được nghe thấy, nhìn thấy và ngắm hoa phượng nhiều. Hoa phượng chỉ nở vào mùa hè thì biết cho ai ngắm?   Hoa phượng như một người bạn vô hình, để lại những kỷ niệm thời áo trắng. Tôi yêu hoa phượng.Loai hoa học trò thân thương.         Bài làm biểu cảm cây phượng 3   Chắc hẳn mỗi người học trò nào cũng có những kỉ niệm về mái trường,thầy cô và bạn bè,Vói em, kỉ niệm ấy đã gắn bó với cây phượng ở sân trường. Có lẽ vì phượng đã quá gần gũi và thân thuộc với lứa tuổi học trò chúng em. Chính cây phượng đã để lại nhiều ấn tượng nhất trong em.   Nhắc đến hoa phượng, là không thể quên được một màu đỏ rực rỡ- một màu đỏ nhờ sự tinh khiết của gió, nắng, của thiên nhiên vào mùa hạ. Dài hoa ôm lấy bông như một người mẹ che chở cho đứa con của mình. Bên trong lớp đài hoa là cách hoa, cách phượng đỏ, mong manh. Chính nó đã tạo nên vẻ đẹp của mỗi bông hoa phượng, Trong lòng hoa là nhụy đỏ, nhụy là để dành cho những chú ong bé nhỏ, xinh xắn, chăm chỉ tới hút. Em còn nhớ, khi em bước vào ngôi trường này, em rất ghét cây phượng vì phượng mà làm cho em thấy lo lắn, bồn chốn và hồi hộp, Nhưng giờ đây em đã trở nên gần gũi và thân thuộc với cây phượng này. Giữa tháng năm, tiếng ve sầu kêu râm ran trên tán lá phượng vĩ, báo hiệu mùa hè sắp tới. Thôi thúc học trò chúng em chuyên tâm vào học hành để đạt kết quả cao trong học tập, Những buổi trưa hè nắng nóng, những giờ ra chơi oi bức, phượng như một cái ô che bóng mát cho chúng em. Ngồi dưới gốc phượng ăn bánh, ăn snack hay uống một ly nước mát thì không bằng gì hơn cả. Đầu thánh sáu, học trò chúng em ui vẻ, sửa soạn, để chào đón một mùa hè mới. Nhưng không ít tiếng khóc khi phải xa mái truòng, thầy cô, bạn bè và xa những kỉ niệm với cây phượng. Hoa phượng buồn khi phải xa học trò, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua, lại một cơn hoa rụng dưới sân truòng. Ba tháng hè đã đến, không còn một tiếng cười nói. Phượng buồn, phượng nhớ.   Em rất yêu quý cây phượng. Phượng như là một người bạn vô hình, để lại những kỉ niêhm thời áo trắng. Dù lớn lên em không còn học ở đây nưa nhưng em vẫn không thể quên những kỉ niệm với cây phượng.  
Xem thêm

3 Đọc thêm

Mùa hè đến rực rỡ hoa phượng và tiếng ve kêu râm ran. Em hãy tả lại cảnh này và nói lên cảm tưởng của mình khi mùa hè đến

MÙA HÈ ĐẾN RỰC RỠ HOA PHƯỢNG VÀ TIẾNG VE KÊU RÂM RAN. EM HÃY TẢ LẠI CẢNH NÀY VÀ NÓI LÊN CẢM TƯỞNG CỦA MÌNH KHI MÙA HÈ ĐẾN

Khi hàng phượng cuối sân trường bắt đầu thắp lên những bông lửa đỏ và khi tiếng ve bắt đầu náo nức âm ran thì đó cũng là lúc một năm học sắp hoàn thành. Mùa hè đến! Đó là mùa của những cuộc chia ly và cũng là mùa của những kỳ thi quan trọng đối với những cô cậu học trò. Sáng nay, sân trường đã rụng đầy những cánh phượng màu đỏ thắm. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng lan toả trong một không gian rộng lớn.Trường tôi trồng nhiều hoa phượng. Hàng phượng chạyvòng quanh khắp cả sân trường. Thú thực mới đầu chúng tôi không thích lắm. Ai lại trồng nhiều phượng như thế bao giờ. Nhưng giờ đây mới thấy người đi trước có một cái nhìn đầy nghệ thuật. Phượng nở đỏ như một dải lụa thắm chạy vòng quanh. Nếu nhìn từ xa vào nhà hoa nở, ai cũng ngỡ rằng ngôi trường đang tưng bừng trong ngày hội với hàng chục băng rôn hồng kỳ đỏ thắm. Nhưng không chỉ có phượng. Gọi hè về còn có những tiếng ve. Từ cuối tháng tư ve đã bắt đầu dạo khúc nhạc mùa hè. Sang tháng năm ve kêu ồn ã liên hồi hầu như không bao giờ ngớt. Nghĩ cũng cứ lạ, loài ve chẳng biết tụi học trò buồn hay vui nhưng cứ suốt ngày dạo nên những bản đàn rộn rã của tuổi thơ khiến tụi tôi xôn xao lắm. Loài ve lạ lắm! Có con dốc hết sức mình ca hát đến chết mới thôi. Lúc chết cân vẫn còn bám chặt lấy thân cây tỏ vẻ lưu luyến lắm. Nhưng cũng phải nói thật lòng, mỗi lần phượng nở mỗi lần ve kêu tôi lại thấy buồn buồn. Dù biết nó đánh dấu một bước trưởng thành trên con đường học vấn nhưng nghĩ đến cảnh xa trường, xa thầy, xa bạn tôi lại thấy nao nao. Các anh chị cuối cấp lại còn lo lắng hơn vì đó là lúc bước vào những kỳ thi quan trọng. Đổi lại nỗi buồn hoa phưượng, tôi bước vào những ngày hè bổ ích bên họ hàng và người thân. Thời gian cứ thế trôi đi, mùa hè sẽ lại qua, rồi lại đến năm học mới. Và sau đó dù biết sẽ rất buồn nhưng tôi lại mong gặp màu hoa phượng, lại mong đón những tiếng ve và để lại bước vào những ngày hè.  loigiaihay.com
Xem thêm

1 Đọc thêm

Soạn bài Chim sơn ca và bông cúc trắng

SOẠN BÀI CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG

Câu hỏi 1.Trưởc khi bị bổ vào lồng, chim và hoa sống thế nào?Câu hỏi 2: Vì sao tiếng hót của chim trở nên buồn thảm?Câu hỏi 3: Điều gì cho thấy các cậu bé rất vô tình:Câu hỏi 4: Hành động của các cậu bé đã gây ra chuyện gì đau lòng?Câu hỏi 5: Em muốn nói gì với các cậu bé? Câu hỏi 1.  Trưởc khi bị bổ vào lồng, chim và hoa sống thế nào? -   Hưởng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 1, sẽ thấy được cuộc sống của chim và hoa. Đó ehính là nội dung trả lời. -Gợi ý: Trước khi bị bỏ vào lồng, chim và hoa sống tự do, thoải mái, vui tươi, hạnh phúc. Câu hỏi 2: Vì sao tiếng hót của chim trở nên buồn thảm? -  Gợi ý: Vì chim bị “nhốt......................... ” Câu hỏi 3: Điều gì cho thấy các cậu bé rất vô tình: a) Đối với chim? b) Đối với hoa? - Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn 3, tìm xem thái độ cư xử của hai cậu bé đối với chim và hoa được biểu hiện qua những việc làm nào. Tìm được những việc làm đó là em đã trả lời được câu hỏi. - Gợi ý: a) Đối với chim: họng khô bỏng vì khát mà hai cậu bé cũng không biết để cho chim uống nước. b) Đối với hoa: cắt cỏ thì cắt luôn cả bông cúc đem về bỏ vào lồng sơn ca Câu hỏi 4: Hành động của các cậu bé đã gây ra chuyện gì đau lòng?    -  Hướng dẫn:'Em đọc những câu cuối của đoạn 3, tìm xem chuyện viện, gì đã xảy ra với chim và hoa. Tìm được sự việc đó là em đã được câu trả lời                                                    - Gợi ý: Hành động của các cậu bé đã gây ra một chuyện thật đau lòng " Đêm ấy, sơn ca.... Bông cúc..."                    Câu hỏi 5: Em muốn nói gì với các cậu bé?                                           - Hướng dẫn: Từ cái chết của con chim sơn ca và bông cúc bị héo lả đi, em suy nghĩ nên nói gì với các cậu bé? Nên chăng, khuyên các cậu bé hãy quan tâm đến những con vật nhỏ bé, những bông hoa dại mọc đâu đó bên bờ rào, lối nhỏ. Chúng là những vật, những cảnh luôn làm đẹp, tô điểm cho cuộc đời. Hãy đừng bắt nó, phá nó vì một thú vui nhỏ nào đó của con người.
Xem thêm

1 Đọc thêm

BỘ ẢNH MẸ BẦU ĐẸP RỰC RỠ TRONG NẮNG SỚM ĐẦU HÈ

BỘ ẢNH MẸ BẦU ĐẸP RỰC RỠ TRONG NẮNG SỚM ĐẦU HÈ

window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);} Bộ ảnh bầu của mẹ Nguyễn Phượng (Hà Nội) được thực hiện ở tuần 38 thai kỳ tại vùng ngoại thành Mễ Trì, Hà Nội. Dù khi đó bụng bầu của chị đã lớn nhưng vóc dáng vẫn khá gọn gàng. Chị cho biết, chị và chồng, anh Bằng Lâm, đã lên kế hoạch chụp ảnh từ tuần 30 thai kỳ nhưng bận công việc cộng với mãi không tìm được địa điểm ưng ý. Khi được những người bạn gợi ý cho địa điểm này, cặp đôi cùng ekip đã thực hiện ngay. Khi thực hiện bộ ảnh, ekip và vợ chồng mẹ bầu đã gặp chút trở ngại khi chụp đúng những ngày Hà Nội nắng nóng lên tới 40 độ C. “Cả ekip đã phải có mặt từ sáng sớm để không bị nắng nóng quá gay gắt. Ngoài ra, bọn mình cũng cố gắng tìm những chỗ có bóng cây lớn rợp mát và chụp liên tục trong vòng 2-3 giờ.”, mẹ bầu cho biết.   Bộ ảnh được thực hiện ở tuần thứ 38 thai kỳ. Nói về cảm xúc khi thực hiện bộ ảnh bầu, Nguyễn Phượng chia sẻ: “Mình cảm thấy rất ưng ý sau khi thực hiện xong bộ ảnh. Tuy có hơi mệt nhưng mỗi khi nhìn ngắm lại những hình ảnh đó mình đều thấy rất vui và hạnh phúc. Và mình nghĩ sau này khi em bé lớn mình sẽ cho em bé xem và kể lại cho bé những cảm xúc lúc bấy giờ, chắc hẳn sẽ thú vị lắm.” Bà mẹ 8x cũng tiết lộ vợ chồng chị dự định sẽ đặt tên con ở nhà là Boom. Chia sẻ về lý do chọn tên Boom, Nguyễn Phương cười nói: “Vì bố mẹ cưới nhau cũng muộn, cận kề cái tuổi “băm”, người ta hay ví là hai quả bom nổ chậm, nên chúng mình quyết định đặt tên con là Boom (tiếng bom nổ) luôn.” Cùng ngắm bộ ảnh đẹp rực rỡ trong nắng sớm mùa hè của mẹ bầu Nguyễn Phượng:   Dù lúc này bụng bầu đã khá lớn những vóc dáng mẹ Nguyễn Phượng vẫn rất gọn gàng.   Bộ ảnh được thực hiện trong những ngày Hà Nội nắng nóng lên tới 40 độ C.   Tuy nhiên kết quả thu được là những bức ảnh khiến cặp đôi vô cùng ưng ý.       Bộ ảnh bầu này được thực hiện tại một vùng ngoại thành của thành phố Hà Nội.     Niềm hạnh phúc sắp chính thức được lên chức bố mẹ thể hiện qua từng thước ảnh.       Bà mẹ 8x cũng tiết lộ vợ chồng chị dự định sẽ đặt tên con ở nhà là Boom.       Cặp đôi đang từng ngày mong ngóng em bé con đầu lòng chào đời.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Soạn bài Con chim chiền chiện

SOẠN BÀI CON CHIM CHIỀN CHIỆN

Câu 1. Con chim chiền Chiện bay lượn giữa khung cảnh thiên nhiên như thế nào?Câu 2. Những từ ngữ và chi tiết nào vẽ lên hình ảnh con chim chiền Chiện tự do bay lượn giữa không gian cao rộng?Câu 3. Hãy tìm những câu thơ nói về tiếng hót của chim.Câu 4. Tiếng hót chiền chiền gợi cho ta cảm giác như thế nào? Câu 1. Con chim chiền Chiện bay lượn giữa khung cảnh thiên nhiên như thế nào? Chim chiền chiện bay lượn trên đồng lúa, giữa một không gian rất cao và rộng. Câu 2. Những từ ngữ và chi tiết nào vẽ lên hình ảnh con chim chiền Chiện tự do bay lượn giữa không gian cao rộng? Các từ ngữ và chi tiết sau vẽ lên hình ảnh con chim chiền chiện tự do bay lượn giữa không gian cao rộng: Bay vút, bay cao  Cánh đập trời xanh Bay cao, cao vút Chim biến mất rồi Vì bay lượn tự do nên lòng chim vui nhiều, hót không biết mỏi. Câu 3. Hãy tìm những câu thơ nói về tiếng hót của chim Sau đây là các câu thơ nói về tiếng hót của chim chiền chiện: -  Khúc hót ngọt ngào  Tiếng hót long lanh Như cành sương chói Chim ơi, chim nói  Chuyện chi chuyện chi? - Tiếng ngọc trong veo  Chim gieo từng chuỗi - Đồng quê chan chứa  Những lời chim ca - Chỉ còn tiếng hót  Làm xanh da trời Câu 4. Tiếng hót chiền chiền gợi cho ta cảm giác như thế nào? Tiếng hót của chiền chiền gợi cho ta cảm giác về cuộc sống thanh bình, hạnh phúc, tự do. Tiếng hót của chim chiền chiện gợi cho con người cảm thấy yêu hơn cuộc sống, yêu hơn con người. Nội dung: Bài thơ ca ngợi cuộc sống yên bình, tự do và sự no ấm ở làng quê Việt Nam.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề