SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐANG TRONG ĐỔI MỚI THÔNG QUA CHỦ NGHĨA MAC LENIN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐANG TRONG ĐỔI MỚI THÔNG QUA CHỦ NGHĨA MAC LENIN":

Tư bản thương nghiệp chủ nghĩa mac lenin

TƯ BẢN THƯƠNG NGHIỆP CHỦ NGHĨA MAC LENIN

Tư bản thương nghiệp theo kinh tế chính trị MarxLenin là một bộ phận tư bản công nghiệp tách ra chuyên đảm nhận khâu lưu thông hàng hóa. Hoạt động của tư bản thương nghiệp chỉ là những hoạt động phục vụ cho quá trình thực hiện giá trị hàng hóa của tư bản công nghiệp. Công thức vận động của nó là: T H T.

39 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CÁC HỌC THUYẾT TIÊU BIỂU CỦA CHỦ NGHĨA MAC-LÊNIN VÀ LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆT NAM

TIỂU LUẬN CÁC HỌC THUYẾT TIÊU BIỂU CỦA CHỦ NGHĨA MAC-LÊNIN VÀ LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆT NAM

Tiểu luận các học THUYẾT TIÊU BIỂU của CHỦ NGHĨA MAC LENIN và liên hệ thực tiễn việt nam Tiểu luận các học THUYẾT TIÊU BIỂU của CHỦ NGHĨA MAC LENIN và liên hệ thực tiễn việt nam Tiểu luận các học THUYẾT TIÊU BIỂU của CHỦ NGHĨA MAC LENIN và liên hệ thực tiễn việt nam

31 Đọc thêm

MỐT SỐ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

MỐT SỐ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

đâu tranh chống thực dân pháp dành lại độc lập cho dân tộc theo nhiều tư tưởng khác nhau (Phong trào yêunươc)Các phong trào đấu tranh theo tư tưởng phong kiến .Các phong trào đấu tranh theo hệ tư sản và tiểu tư sản .Thực tiễn cách mạng việt nam những năm đầu thế kỷ 20 với sự áp bức của thực dân đế quốc và phong kiến đốivới nhân dân lao động vô cùng tàn bạo .Những phong trào đấu tranh theo các hệ tư tưởng đều bị thất bại tạomảnh đất tốt cho tuyên truyền chủ nghĩa MAC-Lenin vào quần chúng.Trong quá trình cứu nước Hồ Chí Minh đã nhận thức được tính tất yêu của lịch sử chỉ có học Thuyết Mac-leninvào Việt nam .Chủ nghĩa Mac-lenin trước hết đi từ phong trào công nhân nhưng mục tiêu lý tưởng của nó lạithống nhất với lợi ích của cả dân tộc với các phong trào yêu nước èviệc thành lập đảng cộng sản việt nam ngày3-2-1930 là một tất yêu khách quan của lịch sử .Đảng cộng sản việt nam là sự kết hợp giữa Chủ Nghĩa Mac-lenin+PTCN+PTYN đã làm cho cách mạng việt nam thoát khỏi khủng hoảng đường lối cứu nước.2. Vì sao xây dựng Đảng là quy luật tồn tại và phát tri ển c ủa Đ C S VN?XD Đ là nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên để Đ hoàn thành vai trò chiến sĩ tiên phong trước giai cấp, dtộc và nhândân. XD Đ được HCM đặt ra như một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Khi cách mạng gặp khó khăn, XD Đđể cán bộ, đảg viên củng cố lập trường quan điểm, bình tĩnh, sáng suốt, ko tỏ ra bị động, lúng túng bi quan. Ngaycả khi CM trên đà thắng lợi cũng cần đến XD Đ để XD những quan điểm, tư tưởng cách mạng khoa học, ngănngừa chủ quan, tự mãn, lạc quan tếu và rơi vào căn bệnh "kiêu ngạo cộng sản"Tất yếu khách quan của công tác xây dựng. chỉnh đốn Đ được HCM lý giải hết sức thuyết phục theo các căn cứsau đây:- Sự nghiệp CM do Đ lãnh đạo là một quá trình, bao gồm nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn; mỗi thời kỳ, giai đoạncó những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và những yêu cầu riêng. Trước diễn biến của điều kiện khách quan, bản thânĐ phải tự chỉnh đốn, tự đổi mới để vươn lên làm tròn trọng trách trước giai cấp và dân tộc- Đối với toàn Đ, HCM cũng chỉ rõ: Đ sống trong XH, là một bộ phận hợp thành cơ cấu của XH; mỗi cán bộ,đảng viên đều chịu ảnh hưởng, tác động của môi trường xã hội, các quan hệ XH, cả cái tốt và cái xấu, cái tíchcực, tiến bộ và cái tiêu cực, lạc hậu. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện; Đ phải thườngxuyên chú ý đến việc chỉnh đốn Đ- XD, chỉnh đốn Đ là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, giái dục và tu dưỡng tốt hơn, hoàn thành cácnhiệm vụ mà Đ và nhân dân giao phó, dặc biệt là giữ được các phẩm chất đạo đức cách mạng tiêu biểu
Xem thêm

Đọc thêm

THUYET TRINH MAC LE NIN

THUYET TRINH MAC LE NIN

Thuyết trình MAC LE_NIN giáo trình những nguyên lý cơ bản cùa chủ nghĩa Mac Lenin. Kinh tế chính trị mác lênin, chủ nghĩa mác lênin được lấy ý tưởng từ việc văn hóa ẩm thực nam bộ. gồm có các phần để bổ sung kiến thức cho bạn.

Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

1. Xây dựng Đảng – quy luật tồn tại và phát triển của Đảng Xây dựng Đảng là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài. Tính tất yêu khách quan của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Hồ Chí Minh lý giải theo căn cứ : + Xây dựng, chỉnh đốn Đảng bị chế định bởi quá trình phát triển liên tục của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. + Là một bộ phận hợp thành cơ cấu của xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên đều chiụ ảnh hưởng, tác động của xã hội. => Mỗi cán bộ đảng viên phải rèn luyên. Đảng phải thường xuyên chú ý đến việc chỉnh đốn đảng + Xây dựng chỉnh đốn đảng là cơ hội rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cho mỗi cán bộ, đảng viên 2.Nội dung công tác xây dựng ĐảngCộng sản Việt Nam a. Xây dựng Đảng về tư tưởng lí luận * Vai trò của lí luận + Chủ nghĩa là nòng cốt của Đảng, Đảng mà ko có chủ nghĩa thì như người không có trí khôn, tàu không có kim chỉ nam. + Không có lí luận cách mạng thì Đảng không thể hoạt động được, không lien kết được các cá nhân, không tạo được sức mạnh. +Theo Hồ Chí Minh :” Cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lenin”. * Nội dung xây dựng Đảng về tư tưởng lí luận + Việc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mac-lenin phải phù hợp với từng đối tượng.
Xem thêm

11 Đọc thêm

THỰC TRẠNG ÙN TẮC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ NƯỚCTA HIỆN NAY NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC2

THỰC TRẠNG ÙN TẮC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ NƯỚCTA HIỆN NAY NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC2

1Nhóm 9 (HKT)TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINHTIỂU LUẬNNHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢNCỦA CHỦ NGHĨA MAC-LENINGVHD: NGUYỄN THỊ THU TRANGNHÓM: 9TÊN NHÓM: HKTLỚP THỨ HAI TIẾT 123 VÀ THỨ NĂM TIẾT 1234ĐỀ TÀI:THỰC TRẠNG ÙN TẮC GIAO THÔNG ĐÔ THỊ NƯỚCTA HIỆN NAY. NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC.2Nhóm 9 (HKT)LỜI CẢM ƠNĐược sự phân công của cô Nguyễn Thị Thu Trang, nhóm 9 đã thực hiệnđược đề tài: “Thực trạng ùn tắc giao thông trong đô thị. Nguyên nhân vàgiải pháp khắc phục”.Cảm ơn cô đã tạo điều kiện cho nhóm 9 chúng em có thể thực hiện được
Xem thêm

21 Đọc thêm

BÀI CHÍNH THỨC XÂY DỰNG ĐẢNG(1)

BÀI CHÍNH THỨC XÂY DỰNG ĐẢNG(1)

tình trạng say sưa với chiến thắng trở nên kiêu ngạo. Đây sẽ là nguyên nhân làmcho nhiều tổ chức đảng thất bại trong lãnh đạo phong trào. Người nhắc nhở, đảngviên là những người ưu tú nhưng so với quần chúng, đảng viên chỉ là một giọtnước trong đại dương bao la, do đó Đảng cần dựa vào nhân dân, gắn bó với nhândân để làm cách mạng: “ chỉ trông vào bàn tay của những người cộng sản để xâydựng xã hội cộng sản, đó là một tư tưởng hết sức ngây thơ…”- Đảng viên phải có ý thức tổ chức cao, tham gia và hoạt động trong tổ chức Đảng.Chỉ tham gia vào tổ chức, hoạt động trong tổ chức và có ý thức tổ chức thì tổ chứcmới có điều kiện lãnh đạo, kiểm tra, kiểm soát đối với thành viên của mình có hiệuquả. Việc xác định một người nào đó vào đảng vì lòng tin tưởng, vì muốn phấn đấutheo mục đích, lý tưởng của Đảng với người vào đảng vì lợi ích riêng là rất khókhăn. V.I.Lenin đề xuất biện pháp quản lý đảng viên là thông qua thẻ đảng, đảngchỉ nên cấp thẻ cho những đảng viên đã qua thử thách và được rèn luyện : “ Khiđảng nắm chính quyền thì trước hết người ta buộc phải dành ưu tiên cho đảng viên.Giả thử có hai ngời cùng đến, một người đưa thẻ đảng ra, nói mình là đảng viên,còn người kia không có thẻ, và cả hai đều là lạ cả, thì dĩ nhiên ta chọn đảng viên,chọn người có thẻ. Làm thế nào phân biệt được người vào đảng vì lòng tin tưởngvới người vào đảng vì lợi? Cần ghi vào thẻ đảng ngày vào đảng của người đó, vàkhông nên cấp thẻ khi người đó chưa qua thử thách, chưa qua rèn luyện”=> V.I.Lenin đã đề cập tới một loạt các vấn đề thuộc về nhân cách của người đảngviên của Đảng, từ lập trường tư tưởng, phẩm chất chính trị, năng lực hoạt động,bản lĩnh cách mạng, trung thành với cách mạng, với Đảng và giai cấp, có mối quanhệ mật thiết với quần chúng, có tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, phấn đấucho sự nghiệp cách mạng…Những yêu cầu mà V.I.Lenin đề ra nhằm xây dựng vàrèn luyện cho đảng một đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, tạo cho đảng một lựclượng hùng hậu đủ sức đảm nhận nhiệm vụ cách mạng và sứ mệnh của mình.- Cán bộ có vai trò quyết định đến kết quả của cách mạng nhưng không phải đơngiản có được một đội ngũ cán bộ đông đảo về số lượng, đạt các tiêu chuẩn về chấtlượng. Điều đó khẳng định tầm quan trọng của công tác cán bộ. Công tác cán bộ làmột mảng hoạt động quan trọng của Đảng Cộng sản, nhất là khi Đảng đã giành
Xem thêm

23 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC

VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC

Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập năm 1930 là một phân bộ của Quốc tế Cộng sản, theo chủ nghĩa Mác Lenin,lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.
Xem thêm

10 Đọc thêm

Chủ nghĩa Mác - Lenin

CHỦ NGHĨA MÁC - LENIN

Chủ nghĩa MarxLenin là học thuyết chính trị do Lenin kế thừa và phát triển từ Chủ nghĩa Marx, được coi là ý thức hệ chính thức của Liên Xô từ giữa thập niên 1920. Học thuyết chính trị này được Stalin đinh nghĩa học thuyết do Karl Marx và Friedrich Engels sáng lập và được Vladimir Ilyich Lenin phát triển trong mối quan hệ đấu tranh giai cấp giữa thời đại Chủ nghĩa đế quốc và các cuộc cách mạng của giai cấp vô sản.1

14 Đọc thêm

Tiểu luận THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

Tiểu luận THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

Chương 1: Định nghĩa về khoa học và công nghệ theo quan điểm của chủ nghĩa Mac – Lênin. Chương 2: Những thành tựu về khoa học và công nghệ ở nước ta từ sau đổi mới. Chương 3: Những hạn chế, yếu kém về khoa học và công nghệ. Chương 4: Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam.

Đọc thêm

SỰ THÀNH LẬP VÀ VAI TRÒ CỦA HỘI VIỆT NAM CÁCH MẠNG THANH NIÊN

SỰ THÀNH LẬP VÀ VAI TRÒ CỦA HỘI VIỆT NAM CÁCH MẠNG THANH NIÊN

1 Hoàn cảnh ra đời. Tiếng bom Sa Diện của Phạm Hồng Thái đã gọi nhiều thanh niên yêu nước sang Quảng Châu. 11111924, Nguyễn Ái Quốc về đến Quảng Châu (Trung Quốc). Tại đây Người đã chọn một số thanh niên từ trong các tổ chức yêu nước của người Việt Nam ở đây cùng với một số người ở trong nước mới sang để sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên vào tháng 61925, với hạt nhân là Cộng sản đoàn. Đây là một tổ chức có tính chất vô sản sớm nhất ở nước ta. 2 Nội dung hoạt động Mục đích: “làm một cuộc cách mạng dân tộc (đập tan bọn Pháp, giành lại độc lập) rồi sau làm cách mạng thế giới (lật đổ chủ nghĩa đế quốc và thực hiện chủ nghĩa cộng sản). Nhiệm vụ là nhằm đào tạo một đội ngũ cán bộ đem chủ nghĩa Marx Lenin và đường lối GPDT truyền bá vào trong nước, gây dựng cơ sở cho việc thành lập chính đảng của giai cấp công nhân. Để thực hiện nhiệm vụ đó, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã phát triển và có cơ sở ở nhiều nơi trong nước, kể cả trong Việt kiều ở Thái Lan, thu hút nhiều thanh niên yêu nước tham gia. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên rất chú trọng công tác tuyên truyền và đào tạo cán bộ, ra báo Thanh niên (21061925), mở nhiều lớp huấn luyện. Nội dung huấn luyện rất phong phú (lịch sử cách mạng thế giới, ba Quốc tế Cộng sản …). Đặc biệt các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc được in thành tác phẩm Đường Kách mệnh. Sau cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp, đây là tác phẩm đầu tiên vận dụng chủ nghĩa Marx Lenin vào hoàn cảnh Việt Nam, vạch ra hàng loạt các vấn đề căn bản của cách mạng nước ta (lí luận cách mạng, đối tượng, nhiệm vụ, lực lượng cách mạng … ), có tác dụng giáo dục rất lớn.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Triết lí giáo dục của Dewey và vận dụng trong dạy học nghiệp vụ sư phạm

TRIẾT LÍ GIÁO DỤC CỦA DEWEY VÀ VẬN DỤNG TRONG DẠY HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

John Dewey (18591952) là nhà triết học giáo dục tiêu biểu của Mỹ trong thế kỷ 20. Triết lý giáo dục của ông là sự vận dụng tinh thần của chủ nghĩa kinh nghiệm trong triết học vào trong giáo dục, được ông gọi là chủ nghĩa thực dụng (hay chủ nghĩa hành động). Triết lý giáo dục của Dewey có ảnh hưởng sâu sắc đến nền một giáo dục tiến bộ, giáo dục hướng vào người học. Vận dụng triết lý giáo dục của Dewey trong dạy học NVSP chính là con đường hữu hiệu để đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh đổi mới toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay.
Xem thêm

10 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC MAC LENIN

ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC MAC LENIN

ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN LÝ I.1. Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin 1. Vấn đề cơ bản của triết học • Kn triết học: triết học là hệ thống tri thức lý luận chung nhất of con ng và thế giới, về bản thân con ng và vị trí of con trong thế giới đó. • Quàn điểm of Ăng ghen: vấn đề cơ bản lớn of mọi triết hc, đb là triết học hiện đại là mqh giữa tư duy và tồn tại • Vấn đề cơ bản of triết học có 2 mặt: Mặt 1:giữa ý thức và vật chất cái nào có trc, cái nào có sau? Mặt 2, con ng có khả nhận thức đc thế giới hay k?  Đs vs việc giải quyết mặt thứ: + Quan điểm of chủ nghĩa duy vật cho rằng: bản chất TG là vật chất; vật chất là tính thứ nhất, ý thức là tính thứ 2; vật chất là cái có trc và quyết định ý thức. Cnghĩa duy vật có nguồn gốc từ thực tiễn và phát triển khoa học Gắn vs lợi ích of các LLXH tiến bộ, định hướng cho các LL này trong hđ nhận thức và thực tiễn + Qđiểm of chủ nghĩa duy tâm cho rằng: bản chất TG là ý thức; ý thức là tính thứ nhất, vật chất là tính thứ 2; ý thức quyết định vật chất Cnghĩa có nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc XH: là sự xem xét phiến diện, tuyệt đối hóa, thần thánh hóa. Gắn vs lợi ích of gcấp, tầng lớp áp bức, bóc lột nhân dân lđộng  Đs vs việc giả quyết mặt thứ 2: trong vấn đề cơ bản of triết học chia qđiểm về nhận thức thành 2 phái + Khả tri luận: là phái bao hàm những quan điểm thừa nhận knăng nhận thức of con ng. + Bất khả tri luận: là phái bao hàm những quan điểm phủ nhận khả năng nhận thức of con ng. 2. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. Liên hệ thực tiễn. KN về mối liên hệ phổ biến: Quan điểm duy vật: • Mối liên hệ là phàm trù triết học dùng để chỉ sự qui định, tác động qua lại, chuyển hóa khác nhau, sự chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật hiện tượng, các mặt của hiện tượng • Mối liện hệ phổ biến: + Tồn tại nhiều sự vật hiện tượng và chỉ tính phổ biến của các mối liên hệ, các sự vật hiện tượng + Là mối liên hệ tồn tại ở mọi sự vật Các tinh chất của mối liên hệ a. Tính khách quan: Xuất phát từ tính thống nhất vật chất của thế giới. Mối liên hệ tồn tại bên ngoài ý thức con người b. Tính phổ biến Không có Sự vật hiện tượng nào không có mối liên hệ bởi vì chúng tồn tại trong 1 chỉnh thể thống nhất. Mối liên hệ tồn tại trong tất cả các lĩnh vực: tự nhiên, xã hội và tư duy. c. Tính đa dạng: Xuất phát từ tính đa dạng thế giới vật chất dẫn đến mối liên hệ đa dạng, biểu hiện ở: Liên hệ trong không gian ( cùng 1 thời điểm diễn ra nhiều sự kiện) Liên hệ trong thời gian ( là sự liên hệ kế tiếp nhau của các sự kiện ) Liên hệ bên trong ( là mối liên hệ xảy ra bên trong sự vật hiện tượng.)
Xem thêm

27 Đọc thêm

81CAU HOI MAC LENIN

81CAU HOI MAC LENIN

về nhận thức, V.I.Lênin cũng chỉ ra sự thống nhất bên trong, không tách rời của chủ nghĩaduy vật biện chứng với chủ nghĩa duy vật lịch sử; sự thống nhất của những luận giải duyvật về tự nhiên, về xã hội, về con người và tư duy của nó. Trong tác phẩm Bút ký triết học(1914-1916), V.I.Lênin tiếp tục khai thác hạt nhân hợp lý của triết học Hêghen để làmphong phú thêm phép biện chứng duy vật, đặc biệt là lý luận về sự thống nhất giữa cácmặt đối lập. Năm 1917, V.I.Lênin viết tác phẩm Nhà nước và cách mạng bàn về vấn đềnhà nước chuyên chính vô sản, bạo lực cách mạng và vai trò của đảng công nhân và conđường xây dựng chủ nghĩa xã hội; đưa ra tư tưởng về nhà nước Xôviết, coi đó là hình thứccủa chuyên chính vô sản; vạch ra những nhiệm vụ chính trị và kinh tế mà nhà nước đóphải thực hiện và chỉ ra những nguồn gốc vật chất của chủ nghĩa xã hội được tạo ra do sựphát triển của chủ nghĩa tư bản.c) Thời kỳ 1917-1924. Thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười (Nga) năm1917 mở ra thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Sự kiện này làm nẩysinh những nhu cầu mới về lý luận mà sinh thời C.Mác và Ph.Ăngghen chưa thể hiện;V.I.Lênin tiếp tục tổng kết thực tiễn để đáp ứng nhu cầu đó bằng các tác phẩm mà các nộidung chính của chúng cho rằng việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát toàn dân; tổ chức thiđua xã hội chủ nghĩa là những điều kiện cần thiết để chuyển sang xây dựng "chủ nghĩa xãhội kế hoạch". V.I.Lênin cũng chỉ ra rằng, nguyên tắc tập trung dân chủ là cơ sở của côngcuộc xây dựng kinh tế; xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa. Ông nhấn mạnh tính lâu dàicủa thời kỳ quá độ, không tránh khỏi phải đi qua những nấc thang trên con đường đi lênchủ nghĩa xã hội. V.I.Lênin khẳng định vai trò kinh tế hàng hóa trong điều kiện nền sảnxuất hàng hoá nhỏ đang chiếm ưu thế trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhậnthấy sự quan liêu đã bắt đầu xuất hiện trong nhà nước công nông non trẻ, ông đề nghịnhững người cộng sản cần thường xuyên chống ba kẻ thù chính là sự kiêu ngạo, ít học vàtham nhũng. V.I.Lênin cũng chú ý đến việc chống chủ nghĩa giáo điều khi vận dụng chủnghĩa Mác nếu không muốn lạc hậu so với cuộc sống.Di sản kinh điển của V.I.Lênin trở thành cơ sở cho việc nghiên cứu những vấn đề lý luậnvà thực tiễn của các đảng cộng sản. Thiên tài về lý luận và thực tiễn của V.I. Lênin trong
Xem thêm

163 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC

Kết luậnNhững bớc phát triển gì nữa sẽ đặt ra cho nền kinh tế Việt Nam trớc thềmthiên niên kỷ mới? Đổi mới kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá phảichăng vẫn cha đáp ứng đợc nhu cầu thời đại ? Tất nhiên, những câu trả lờicho vấn đề ấy còn đang nằm ở phía trớc. Song chắc chắn, với con đờng điđúng đắn và sự lựa chọn quyết đoán của Đảng và Nhà nớc, chúng ta sẽgặt hái đợc rất nhiều thành tựu mới. Nhà nớc sử dụng các đòn bẩy kinh tếtrong kế hoạch hoá trực tiếp và kế hoach hóa gián tiếp để đảm bảo thựchiện những phơng hớng, mục tiêu của kế hoạch kinh tế quốc dân. Trớcthực tế của quá trình phát triển kinh tế Việt Nam từ sau cách mạng ThángTám, một lần nữa ta lại càng cần khẳng định vai trò không thể thiếu đợccủa quá trình lý luận nhận thức và các chính sách, chủ trơng xuất phát từthực tiễn chi phối nền kinh tế. Khi đi đúng vào tiến trình lịch sử của nhânloại, tất yếu chúng ta sẽ không bị lạc hậu, tụt lùi mà ngày càng có vị thế,phát triển mạnh mẽ hơn. Hy vọng chỉ một thời gian không lâu nữa nềnkinh tế Việt Nam sẽ phát triển vợt bậc, phát triển có cơ sở vững chắc,đứng vào vị trí những nớc có nền kinh tế tăng trởng mạnh trên thế giới.Tài liệu tham khảo1.Giáo trình triết học Mác - Lênin (I,II)2.Triết học Mác - Lênin - Chơng trình cao cấp (I,II,III)3. Kinh tế chính trị Mác - Lênin ( Phần kinh tế xã hội chủ nghĩa )4. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức VI của Đảng cộng sản ViệtNam.5. Tạp chí: nghiên cứu lý luận6. Tạp chí triết học7. Địa lý Việt Nam
Xem thêm

15 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG CHÍNH TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG CHÍNH TRỊ HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG CHÍNH TRỊ PHẦN 1: TRIẾT HỌC Câu 1: Vì sao có thể nói sự ra đời của triết học Mac là một tất yếu lịch sử? Là một cuộc cách mạng trên lĩnh vực triết học? 1. Tính tất yếu lịch sử a. Điều kiện kinh tế xã hội Triết học Mac ra đời gắn liền với điều kiện khách quan của sự phát triển kinh tế xã hội lúc bấy giờ. Thế kỷ XIX là thời kỳ mà Chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ những mâu thuẫn xã hội sâu sắc, đặc biệt là mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản. Mâu thuẫn ấy được bộc lộ qua các cuộc đấu tranh giai cấp hết sức quyết liệt ở Châu Âu. Trước tình hình trên cần phải có lý luận cách mạng khoa học cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, đồng thời đòi hỏi những sự kiến giải mới về sự phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy. Và tất yếu xuất hiện một học thuyết mới, đó là học thuyết của Mac và Ăngghen đề xướng sau này được Lênin phát triển. b. Nguồn gốc lý luận Triết học Mac ra đời còn là sự kế thừa có phê phán toàn bộ những thành tựu tư tưởng của nhân loại sáng tạo ra trong thế kỷ XIX, đó là triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị cổ điển Anh và CNXH không tưởng Pháp – Anh. c. Tiền khoa học tự nhiên Tiền đề khoa học tự nhiên của triết học Mac là những phát minh lớn của nhân loại bao gồm: Học thuyết tế bào, học thuyết tiến hóa và định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng. KL: Như vậy, triết học Mac cũng như chủ nghĩa Mac ra đời như là một tất yếu lịch sử. Không những là sự phản ánh hiện thực xã hội, nhất là thực tiễn phong trào cách mạng của giai cấp công nhân, mà còn là sự phát triển hợp logic của lịch sử tư tưởng nhân loại. 2. Sự ra đời của triết học Mac là một bước ngoặt cách mạng trong triết học a. Mac và Ăngghen đã kết thừa một cách có phê phán thành tựu tư duy của nhân loại, sáng tạo nên chủ nghĩa duy vật triệt để, không điều hòa với chủ nghĩa duy tâm và phép siêu hình Triết học Mac đã khắc phục sự tách rời giữa thế giới quan duy vật và phép biện chứng trong lịch sử phát triển của triết học. Đặc biệt, Mac và Ăngghen đã làm cho CNDV trở nên hoàn bị bằng cách từ chỗ chỉ nhận thức thế giới tự nhiên, hai ông đã mở rộng nghiên cứu lịch sử để sáng tạo nên chủ nghĩa duy vật lịch sử. b. Với sự ra đời của triết học Mac, vai trò xã hội của triết học cũng như vị trí của triết học trong hệ thống tri thức khoa học cũng biến đổi Triết học Mac về chất so với triết học trước kia, các học thuyết triết học trước đó chỉ nhằm giải thích thế giới, còn triết học Mac không chỉ giải thích thế giới mà còn cải tạo thế giới. c. Triết học Mac là thế giới quan khoa học của giai cấp công nhân Lần đầu tiên giai cấp vô sản và nhân dân lao động đã có một vũ khí tinh thần để đấu tranh giải phóng giai cấp mình và xã hội ra khỏi áp bức, bóc lột. Như vậy, triết học Mac là vũ khí tinh thần của giai cấp vô sản còn giai cấp vô sản là vật chất của triết học Mac. d. Triết học Mac chấm dứt tham vọng ở nhiều nhà triết học duy tâm coi triết học là khoa học của mọi khoa học, đứng trên mọi khoa học
Xem thêm

40 Đọc thêm

Sự vận dụng hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa của đảng ta trong công cuộc đổi mới hiện nay ở việt nam

Sự vận dụng hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa của đảng ta trong công cuộc đổi mới hiện nay ở việt nam

1. Tính cấp thiết của đề tài Đường lối đổi mới toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang đi vào cuộc sống, xã hội nước ta đang ở vào một thời kỳ mới có ý nghĩa rất trọng đại trong toàn bộ lịch sử dân tộc, đó là thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Đây là quá trình lịch sử sẽ đưa nhân dân ta, dân tộc ta thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu, đồng thời là quá trình rất khó khăn và có nhiều thách thức lớn. Nó tiếp tục đặt ra và đòi hỏi phải giải đáp nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách cả về thực tiễn và lý luận, nhằm làm sáng tỏ hơn nữa con đường phát triển chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Qua 25 năm đổi mới nước ta đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, nhưng việc vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa cũng còn có những sai lầm, hạn chế. Những sai lầm, hạn chế đó là do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về nhận thức. Do trình độ nhận thức về học thuyết còn hạn chế, thậm chí còn lệch lạc ở một số vấn đề cụ thể, mặt khác do sự vận dụng còn mang tính giáo điều, thiếu sáng tạo, chưa phản ánh đầy đủ hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nước, vì thế dẫn đến những sai lầm trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, ảnh hưởng tiêu cực tới tiến trình phát triển của đất nước. Muốn đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội phải đổi mới nhận thức, phải vận dụng sáng tạo học thuyết vào trong điều kiện cụ thể của Việt Nam và đặc điểm mới của thời đại. Đặc biệt là từ sau khi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở một số nước tan rã sụp đổ thì học thuyết Mác Lênin nói chung, học thuyết hình thái kinh tế xã hội nói riêng đang bị xuyên tạc và công kích từ nhiều phía. Các phần tử cơ hội dưới mọi màu sắc, tìm cách phủ nhận học thuyết. Có những người trong cán bộ, đảng viên cũng tỏ ra nghi ngờ, kém tin tưởng ở sức sống của học thuyết, do dự trong việc vận dụng học thuyết vào thực tiễn…Vì vậy việc khẳng định những giá trị khoa học đích thực của học thuyết, từ đó mà có phương hướng vận dụng đúng đắn và sáng tạo vào trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội là vấn đề đang đặt ra. Xuất phát từ nhận thức trên, em mạnh dạn chọn đề tài “Sự vận dụng hình thái kinh tế xã hội Cộng sản chủ nghĩa của Đảng ta trong công cuộc đổi mới hiện nay ở Việt Nam” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp cử nhân triết học của mình.
Xem thêm

Đọc thêm

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ HỌC LỚP CCLLCT KHU VỰC IIHỆ TẬP TRUNG

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ HỌC LỚP CCLLCT KHU VỰC IIHỆ TẬP TRUNG

Câu 1: Vận dụng lý luận về quyền lực Ctrị và thực tiễn đổi mới ở nước ta hiện nay để phân tích và chứng minh : quyền lực Ctrị trong chủ nghĩa XH là thuộc về nhân dân lao động ?Câu 2: Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa MácLênin về mối quan hệ Ctrị với kinh tế để phân tích luận điểm sau: “không có lập trường Ctrị đúng đắn thì một giai cấp nhất định nào đó không thể giữ được sự thống trị của mình và do đó cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình trong lĩnh vực sản xuất”? Câu 3: Đồng chí hãy dùng lý luận về mối quan hệ giữa Ctrị với kinh tế và thực tiễn của đổi mới của cách mạng Việt Nam để làm sáng tỏ bài học sau: “Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới Ctrị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới Ctrị” ?
Xem thêm

14 Đọc thêm

SỰ vận DỤNG lý LUẬN HÌNH THÁI KINH tế xã hội của CHỦ NGHĨA mác LÊNIN TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH đạo CÔNG CUỘC đổi mới của DCSVN

SỰ VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN TRONG QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI CỦA DCSVN

LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới đất nước để đi lên chủ nghĩa xã hội ,nên việc nghiên cứu và vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội của chủ nghĩa MácLênin vào thực tiễn của công cuộc đổi mới đất nước là rất quan trọng.Mục tiêu của đất nước ta là tới năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp ,bởi vậy việc nghiên cứu và vận dụng lý luận vào thực tiễn càng cần được thúc đẩy và thực hiện tích cực .Hơn nữa việc nghiên cứu lý luận và áp dụng vào thực tiễn giúp chúng ta chứng minh được rằng sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và người anh cả Liên xô không phải là sự đổ hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội ,của lý luận hình tháikinh tế xã hội chủ nghĩa như các thế lực chống xã hội chủ nghĩa đã nói vào những năm cuối của thế kỉ hai mươi.Sự sụp đổ đó chỉ là sự bài trừ bác bỏ mô hình kinh tế tập chung của xã hội chủ nghĩa khi hoàn cảnh lịch sử thay đổi,còn lý luận hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa của MácLênin luôn đúng trong mọi hoàn cảnh lịch sử vấn đề là chúng ta cần áp dụng nó đúng đắn vào từng hoàn cảnh lịch sử cụ thể của mỗi quốc gia .Hiện nay do vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản vẫn chưa hết nên sự đấu tranh và chứng minh tính đúng đắn của lý luận vẫn luôn rất gay gắt giữa các nước theo xã hội chủ nghĩa và các nước tư bản,có rất nhiều các nhà kinh tế học trên thế giới quan tâm tới vấn đề này và có nhiều dự đoán khác nhau về thời gian mà chủ nghĩa xã hội thành công trên toàn thế giới.Trong nước có rất nhiều các công trình nghiên cứu về vận dụng lý luận vào thực tiễn nước ta của đảng và nhà nước và tất cả các công trình đều chung một mục đích đó là cung cấp cho chúng ta thêm kiến thức về lý luận sau đó là chúng ta tìm hiểu xem lý luận ấy đã được ứng dụng vào thực tiễn như thế nào và hiệu quả của việc vận dụng đó ra sao.Công trình này của chúng em cũng với một mong muốn và mục đích như vậy,từ việc nghiên cứu đề tài chúng em hiểu thêm được về lý luận và sự vận dụng lý luận vào thực tiễn của đảng ta.Với tư cách là thế hệ tiếp bước tương lai của đất nước,tiếp tục kế thừa và phát huy “tài sản” của Ông cha đã để lại ,chèo lái con thuyền “đất nước” trên hành trình cập bến “xã hội chủ nghĩa” chúng em muốn đóng góp cho đất nước với tất cả lòng nhiệt huyết và kiến thức mà mình có được trong quá trình học tập,tích lũy vì sự phát triển giàu mạnh của tổ quốc.Đề tài nghiên cứu lý luận trong phạm vi sự vận dụng lý luận hình thái kinh tếxã hội của chủ nghĩa MácLênin trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam.Để nghiên cứu làm rõ các khía cạnh của đề tài,thì đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn như:Phương pháp thống kê,phương pháp lịch sử,logic,tổng hợp.Đề tài đóng góp vào làm chứng minh tính đúng đắn của lý luận hình thái kinh tếxã hội chủ nghĩa và sự vận dụng hợp lý có hiệu quả vào thực tiễn của đảng và nhà nước ta trong công cuộc đổi mới đất nước.Đề tài góp phần bổ trợ thêm cho môn triết học ,từ đó giúp sinh viên hiểu rõ hơn về lý luận hình thái kinh tế xã hội và thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ của mình đóng góp vào công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Xem thêm

39 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - BẢN CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC - BẢN CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Ở VIỆT NAM

nghiên cứu, làm rõ vấn đề: “Bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng và một số vấn đề nghiên cứu về chủ nghĩa duy vật biện chứng ở Việt Nam” có ý nghĩa rất quan trọng trong việc khẳng định bản chất khoa học, cách mạng, sức sống trường tồn và sự cần thiết phải bảo vệ, phát triển triết học Mác-Lênin trong thực tiễn lịch sử hiện nay. Đồng thời, nghiên cứu vấn đề này là cơ sở để đánh giá những thành tựu và hạn chế của công tác nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. Đó cũng là cơ sở để mở ra những vấn đề nghiên cứu, vận dụng mới về chủ nghĩa nghĩa duy vật trong giai đoạn hiện nay.
Xem thêm

21 Đọc thêm

Cùng chủ đề