7 HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ BẰNG LỜI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "7 HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ BẰNG LỜI":

GIẢI BÀI TẬP TRANG 11 SGK TOÁN 8 TẬP 1 HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

GIẢI BÀI TẬP TRANG 11 SGK TOÁN 8 TẬP 1 HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

Giải bài tập trang 11 SGK Toán 8 tập 1: Hằng đẳng thức đáng nhớA. Một số kiến thức cơ bản về hằng đẳng thứcBình phương của một tổng: (A + B )2 = A2 + 2AB + B2Bình phương của một hiệu: (A – B )2 = A2 – 2AB + B2Hiệu của hai bình phương: A2 – B2 = (A +B ) (A-B)B. Giải bài tập về hằng đẳng thức trong SGK trang 11,12 Toán 8 tập 1Bài 1 (SGK toán lớp 8 trang 11)Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu;a) x2 + 2x + 1;c) 25a2 + 4b2 – 20ab;b) 9x2 + y2 + 6xy;d) x2 – x + 1/4Đáp án và hướng dẫn giải:a) x2 + 2x + 1 = x2+ 2 . x . 1 + 12= (x + 1)2b) 9x2 + y2+ 6xy = (3x)2 + 2 . 3 . x . y + y2 = (3x + y)2c) 25a2 + 4b2– 20ab = (5a)2 – 2 . 5a . 2b + (2b)2 = (5a – 2b)2Hoặc 25a2 + 4b2 – 20ab = (2b)2 – 2 . 2b . 5a + (5a)2 = (2b – 5a)2d) x2 – x + 1/4= x2 – 2 . x . 1/2+ (1/2)2=(x- 1/2)2Hoặc x2 – x + 1/4= 1/4- x + x2 =(1/2)2 – 2 .1/2. x + x2 = (1/2-x)2Bài 2 (SGK toán lớp 8 trang 11)Chứng minh rằng:(10a + 5)2 = 100a . (a + 1) + 25.Từ đó em hãy nêu cách tính nhẩm bình phương của một số tự nhiên có tận cùng bằng chữVnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Xem thêm

3 Đọc thêm

CHƯƠNG I. §3. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

CHƯƠNG I. §3. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

Dạng2. Chứng minh đẳng thứcPhương pháp giải: Áp dụng các hằng đẳngthức đáng nhớ để đưa vế phải bằng vế tráihoặc vế trái bằng vế phải.Bài 1: Chứng minh các đẳng thức:a) ( x + y)2 - y2 = x ( x + 2y )b) ( x2 + y2)2 - (2xy)2 = (x + y )2 ( x –y )2c) ( x + y)3 = x(x - 3y )2 +y( y –3x )2Dạng2. Chứng minh đẳng thứcPhương pháp giải: Áp dụng các hằng đẳng thứcđáng nhớ để đưa vế phải bằng vế trái hoặc vế tráibằng vế phải.Bài 2: Chứng minh các đẳng thức:a) ( a + b)3 + (a – b)3 = 2a ( a2 + 3b2 )b) ( a + b)3 - (a – b)3 = 2b ( b2 + 3a2 )Dạng 3. Tính nhanhPhương pháp giải: Đưa số cần tính về dạng(a+b)2 hoặc (a –b)2 , trong đó a là số nguyênchia hết cho 10 hoặc 100.Bài 1: Tính nhanha) 10012b) 29,9. 30,1c) (31,8)2 – 2.31,8.21,8 + (21,8)2Dạng 4. Rút gọn biểu thức và
Xem thêm

36 Đọc thêm

GIẢI BÀI TẬP TRANG 16 SGK TOÁN LỚP 8 TẬP 1 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨCĐÁNG NHỚ

GIẢI BÀI TẬP TRANG 16 SGK TOÁN LỚP 8 TẬP 1 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨCĐÁNG NHỚ

Giải bài tập trang 16 SGK Toán lớp 8 tập 1: Những hằng đẳng thứcđáng nhớA. Kiến thức cơ bản về hằng đẳng thức đáng nhớ phần tiếp theo:6. Tổng hai lập phương: A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)7. Hiệu hai lập phương: A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)Ta có bảy hằng đẳng thức đáng nhớ:1. (A + B)2 = A2 + 2AB + B22. (A – B)2 = A2 – 2AB + B23. A2 – B2 = (A + B)(A – B)4. (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B35. (A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B36. A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)7. A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)B. Giải bài tập trong sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 16Bài 1 (SGK trang 16 Toán lớp 8 tập 1)Rút gọn các biểu thức sau:a) (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3)b) (2x + y)(4x2 – 2xy + y2) – (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)Đáp án và hướng dẫn giải:a) (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3) = (x + 3)(x2 – 3x + 32) – (54 + x3)= x3 + 33 – (54 + x3)= x3 + 27 – 54 – x3= -27b) (2x + y)(4x2 – 2xy + y2) – (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)= (2x + y)[(2x)2 – 2 . x . y + y2] – (2x – y)(2x)2 + 2 . x . y + y2]VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí= [(2x)3 + y3]- [(2x)3 – y3]= (2x)3 + y3– (2x)3 + y3= 2y3
Xem thêm

3 Đọc thêm

GIẢI BÀI TẬP TRANG 16 SGK TOÁN LỚP 8 TẬP 1 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨCĐÁNG NHỚ

GIẢI BÀI TẬP TRANG 16 SGK TOÁN LỚP 8 TẬP 1 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨCĐÁNG NHỚ

Giải bài tập trang 16 SGK Toán lớp 8 tập 1: Những hằng đẳng thứcđáng nhớA. Kiến thức cơ bản về hằng đẳng thức đáng nhớ phần tiếp theo:6. Tổng hai lập phương: A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)7. Hiệu hai lập phương: A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)Ta có bảy hằng đẳng thức đáng nhớ:1. (A + B)2 = A2 + 2AB + B22. (A – B)2 = A2 – 2AB + B23. A2 – B2 = (A + B)(A – B)4. (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B35. (A – B)3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B36. A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)7. A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)B. Giải bài tập trong sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 16Bài 1 (SGK trang 16 Toán lớp 8 tập 1)Rút gọn các biểu thức sau:a) (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3)b) (2x + y)(4x2 – 2xy + y2) – (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)Đáp án và hướng dẫn giải:a) (x + 3)(x2 – 3x + 9) – (54 + x3) = (x + 3)(x2 – 3x + 32) – (54 + x3)= x3 + 33 – (54 + x3)= x3 + 27 – 54 – x3= -27b) (2x + y)(4x2 – 2xy + y2) – (2x – y)(4x2 + 2xy + y2)= (2x + y)[(2x)2 – 2 . x . y + y2] – (2x – y)(2x)2 + 2 . x . y + y2]= [(2x)3 + y3]- [(2x)3 – y3]= (2x)3 + y3– (2x)3 + y3= 2y3VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíBài 2 (SGK trang 16 Toán lớp 8 tập 1)
Xem thêm

3 Đọc thêm

CHƯƠNG I. §5. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TIẾP)

CHƯƠNG I. §5. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TIẾP)

Tiết 8: Luyện tập những hằng đẳng thức đáng nhớI/ Kiến thức:Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ7 hằng đẳng thức đáng nhớ2221. (A+B)  = A +2AB+B3 322 34. (A+B) = A +3A B +3AB +B2 222. (A – B) = A  – 2AB+ B3322 35. (A – B)  = A - 3A B+ 3AB - B2  23. A – B = (A-B)(A+B)3  3226. A + B = (A+B)(A - AB +B )

5 Đọc thêm

TOÁN LỚP 8: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ HỆ QUẢ

TOÁN LỚP 8: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ HỆ QUẢ

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíNhững Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ Và Hệ Quả lớp 8Trong suốt chương trình toán phổ thông và đại học, người học toán thường xuyên sử dụng7 hằng đẳng thức sau, gọi là những hằng đẳng thức đáng nhớ (học sinh được học trongchương trình Toán lớp 8 ở THCS).(a + b)2 = a2 +2ab +b2(a - b)2 = a2 - 2ab + b2a2 - b2 = (a - b)(a + b)(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3(a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3a3 + b3 = (a + b)(a2 - ab +b2)a3 - b3 = (a - b)(a2 + ab + b2)1. Bình phương của một tổng(a + b)2 = a2 + 2ab + b22. Bình phương của một hiệu(a - b)2 = a2 - 2ab + b23. Hiệu của hai bình phươnga2 - b2 = (a - b)(a + b)4. Lập phương của một tổng(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b35. Lập phương của một hiệu(a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b36. Tổng của hai lập phươnga3 + b3 = (a + b)(a2 - ab + b2)7. Hiệu của hai lập phươnga3 - b3 = (a - b)(a2 + ab + b2)Ngoài ra, ta có các hằng đẳng thức hệ quả của 7 hằng đẳng thức trên. Thường sử dụngVnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Xem thêm

2 Đọc thêm

CHƯƠNG I. §4. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TIẾP)

CHƯƠNG I. §4. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (TIẾP)

1. Học thuộc 5 hằng đẳng thức đã học.2. Làm các bài tập: 27b;28 SGK tr 14 và 16b,c; 18 tr 5 SBT.3. Xem trước §5 Những hằng đẳng thức đáng nhớ tr 14 SGK

12 Đọc thêm

DECUONG HKI TOAN8

DECUONG HKI TOAN8

Đ CNG ƠN T P THI H C KỲ 1NĂM H C 2011-2012Trong khoảng thời gian ơn tập rất nhiều bộ mơn để đạt kết quả cao trong kỳ thi học kỳ một này.Thầy nhận thấy chúng ta đã có đề cương ơn tập tốn 8 của Phòng Giáo Dục Quận I .Trong đókhá đầy đủ đối với một học sinh lớp 8. Tuy nhiên Thầy xin hướng dẫn thêm cho các em vềcách ơn tập để có thể giúp các em có thể tự tin hơn nữa trong việc ơn tập:- Cố giải các bài tập trong đề cương.- Vào lớp tập trung nghe hướng dẫn để được học hỏi thêm các cách giải hay . Mạnhdạn đưa ra cách giải quyết để được Thầy, Cơ và bạn bè sửa sai.- Bài nào khơng đủ khả năng giải hãy mạnh dạn hỏi bạn, các bạn đã giải được thìnên hướng dẫn cho các bạn khác vì qua đó ta càng hiểu sâu hơn.- Cần làm lại các bài tập khó ở chương 1 Đại lẫn Hình trong đề cương.- Bạn giỏi Tốn thì cần nghiên cứu thêm ở các sách nâng cao ( nhưng theo Thầynghĩ đề thi cũng khơng q khó đâu)- Cần học thuộc các HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ, các TÍNH CHẤT VÀ DẤUHIỆU NHẬN BIẾT CÁC LOẠI TỨ GIÁC ĐẶC BIỆT (Làm nhiều bài tập cũng thuộc) và cũng cầnxem lại các bài tập trong sách giáo khoa nhất là phần diện tích tam giác.- Lúc vào phòng thi nhớ tự tin, đọc kỹ đề bài và cẩn thận khi viết lại đề bài coi chừngviết sai đề. Nếu còn dư thời gian nhờ dò lại bài làm.Chúc các em thành cơng trong kỳ thi này.Tặng các em bài trắc nghiệm và đề thi năm trước để kiểm tra kiến thứcA. Chọn câu đúng sai :Học sinh đánh dấu “ X ’’vào ô thích hợp trong các câu sau :Nội dungĐúng1. Hình thang có nhiều nhất ba góc tù2. Đa thức 10x4 – 12 x3 + 14x2 chia hết cho đơn thức -2x2Hình thang có 2 cạnh bên song song là hình bình hành3 xy + 3 x
Xem thêm

6 Đọc thêm

MT THI GIUA KY 1 K8

MT THI GIUA KY 1 K8

Tuần 10 Tiết: ...Ngày soạn: 07/10/2016Ngày dạy:KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I1. MỤC TIÊU:a. Kiến thức: Kiểm tra kiến thức về những hằng đẳng thức đáng nhớ, phân tích đa thức thànhnhân tử, chia đa thức. Các tính chất của hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật.b. Kỹ năng: Vận dụng những hằng đẳng thức đáng nhớ, phân tích đa thức thành nhân tử, chiađa thức, cáh chứng minh tứ giác la hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật để trả lời cáccâu hỏi và bài tập.c. Thái độ: Có thái độ làm bài nghiêm túc.2. CHUẨN BỊ:a. Giáo viên: Đề bài, đáp án, Thang điểmb. Học sinh: Ôn kỹ nội dung kiến thức Đại số, hình học từ tuần 1 đến tuần 9.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRATên Chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộngCấp độ thấp Cấp độ caoNHÂN, CHIABiết chia đa
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1

ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Facebook: phamvanhoan29071992@gmail.com7§¹i sè 8ThÇy c« cÇn mua file Word xin liªn hÖ tíi sè ®iÖn tho¹i 0988.258.3500988.258.350PHẠM VĂN HOAN – SĐT:CAO HäC K26 TR¦êng ®hsp hµ néi------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§6. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚA – BÀI CŨRút gọn các biểu thức sau:A   a  b   a 2  ab  b 2 B   a  b   a 2  ab  b 2 C   x  1   x  1  3  x  1 x  1D  4  x  2   2 x  1  8  x  3 x  3
Xem thêm

22 Đọc thêm

GIAO AN BOI DUONG HOC SINH GIOI TOAN 8 CẤP HUYỆN

GIAO AN BOI DUONG HOC SINH GIOI TOAN 8 CẤP HUYỆN

******Giáo án Bồi dỡng HSG Toán 8******Ngày soạn: 20/02/2010Tuần dạy: 25Chuyên đề i: Biến đổi biểu thức đại sốA. Mục tiêu:- HS nắm đợc các hằng đẳng thức đáng nhớ, đặc biệt là cáchằng đẳng thức mở rộng, tam giác Pascal- Biến đổi thành thạo các biểu thức nguyên- Rèn tính cẩn thận, tính sáng tạo, chủ động trong học tập.B. Phơng tiện:- GV: giáo án, tài liệu Casio.- HS: Máy tính Casio.C. Nội dung bài giảng:a biển đổi biểu thức nguyênI. Một số hằng đẳng thức cơ bản1. (a b)2 = a2 2ab + b2 ;(a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2bc + 2ca ;(a1 + a2 + ... + an )2 == a12 + a22 + ... + a2n + 2(a1a2 + a1a3 + ... + a1an + a2a3 + ... + a2an + ... + an1an);2. (a b)3 = a3 3a2b + 3ab2 b3 = a3 b3 3ab(a b);(a b)4 = a4 4a3b + 6a2b2 4ab3 + b4 ;3. a2 b2 = (a b)(a + b) ;a3 b3 = (a b)(a2 + ab + b2) ;an bn = (a b)(an 1 + an 2b + an 3b2 + + abn 2 + bn 1) ;4. a3 + b3 = (a + b)(a2 ab + b2)a5 + b5 = (a + b)(a4 a3b + a2b2 ab3 + b5) ;a2k + 1 + b2k + 1 = (a + b)(a2k a2k 1b + a2k 2b2 + a2b2k 2 ab2k1+ b2k) ;
Xem thêm

Đọc thêm

KT TIETS21 2017DS8

KT TIETS21 2017DS8

Ngày soạn: 15/10/2016Ngày kiểm tra:Tiết 21KIỂM TRA CHƯƠNG I.I . Mục đích:Kiến thức: Kiểm tra sự hiểu bài của học sinh, nhận dạng hằng đẳng thức đáng nhớ, vận dụngcác phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử, tìm x bằng cách phân tích dưới dạngA.B=0.Kĩ năng: Có kĩ năng vận dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ và các phương pháp phân tíchđa thức thành nhân tử; . . ..Thái độ : Rèn tính tự giác, trung thực, nghiêm túc , tính kỷ luật , tư duy độc lập trong làmbài kiểm tra .II .MA TRẬN NHẬN THỨC:TTttChủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩnăng1234§1. Nhân đơn thức với đa thức.§2. Nhân đa thức với đa thức.§3.4.5 Những hằng đẳng thức đángnhớ.§6.7.8.9 Phân tích đa thức thành nhântử
Xem thêm

4 Đọc thêm

KỂ MỘT KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ NHẤT TRONG THỜI THƠ ẤU

KỂ MỘT KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ NHẤT TRONG THỜI THƠ ẤU

Kể một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong thời thơ ấuMỗi chúng ta đều có một tuổi thơ để nhớ về. Tuổi thơ là nơi có biết bao nhiêu kỉniệm tươi đẹp bên gia đình, bạn bè và mảnh đất mình lớn lên từng ngảy. Khôngbiết khi nhớ về tuổi thơ mọi người sẽ nhớ nhất điều gì. Còn em, có lẽ em sẽ luônnhớ mãi kỉ niệm đó, kỉ niệm mà có lẽ sau này em sẽ mang theo suốt đời.Quê em vẫn còn nghèo lắm, chưa có đường bên tông, chỉ có đường đất. Trời nắngthì không sao nhưng khi trời mưa thì lấm bẩn và rất khó đi. Nhưng con đường nàylại gắn liền với rất nhiều điều trong tuổi thơ của em. Đây cũng chính là con đườngdẫn tới ngôi trường ở phía xa kia, chạy qua một cánh đồng rất lớn.Mỗi lần trời mưa, chúng em lại xắn quần tới quá đầu gối, tay áo cũng phải xắn vìbụi đất rất bẩn. Những bạn nào đạp xe cũng không thể đi nổi qua con đường lầylội, trơn trượt ấy được. Thế mà có nhiều bạn vẫn đánh liều đạp xe, trong đó có emnữa. Năm đó em học lớp 3, mưa như trút, mưa xói còn con đường, lớp bùn đấtnhầy nhầy lội phải quá mắt cả. Cán bộ mới chủ trương đổ đất làm đường nên khimưa chắc chắn không tránh khỏi lấm bẩn như thế này.Hôm đó em và 3 đứa hàng xóm cùng đạp 4 cái xe, oai phong vượt qua con đườngnguy hiểm này. Tưởng chừng chúng em sẽ vượt qua nhưng ai ngờ mới đạp đượcvài vòng thì thằng Tý ở phía trước ngã lộn xuống đường. Cái áo trắng tinh và cáiquần màu xanh vừa mặc lúc sáng không biết biến thành màu gì. Đáng buồn cườinhất là cái mặt lấm lem, còn nó thì mếu. Em và hai đứa còn lại thấy thằng Tý ngãkhông ngậm được miệng cười.Có lẽ vì mải cười quá nên cả ba đứa bọn em ngã cùng lúc. Lúc đấy cả 4 đứa nhìnnhau, ngơ ngác và cười rũ rượi. Không đứa nào nhận ra đứa nào vì lấm lem kinhkhủng. Cái cặp của em may mắt nó té xuống ruộng nên không bị lấm bùn, chỉ ướtở bên ngoài.Vậy là buổi học hôm đó chúng em tới muộn 1 tiết vì phải về nhà thay quần áo. Vậymà đứa nào cũng rất vui vẻ tươi tỉnh, dù không ai sạch sẽ. Có lẽ đây là kỉ niệm màsau này ai nhớ lại cũng thấy buồn cười và muốn tìm lại khoảnh khắc đó. Bây giờđường sá đã được làm bằng bê tông, nên chuyện mưa lớn cũng không thể ngập bùn
Xem thêm

2 Đọc thêm

CHƯƠNG I. §8. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ

CHƯƠNG I. §8. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ

-Em hiểu thế nào là phân tích đa thức thành nhântử bằng phương pháp nhóm hạng tử?BÀI 8. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬBẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬXuất hiện nhân tử chungcủa các nhómNhóm thích hợpXuất hiện hằng đẳng thứcSau khi phân tích đa thứcthành nhân tử ở mỗinhóm thì quá trình phântích phải tiếp tục đượcBÀI 8. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬBẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ2. Áp dụng?1. Tính nhanh:15.64 + 25.100 + 36.15 + 60.100Giải15.64 + 25.100 + 36.15 + 60.100= (15.64 + 36.15) + (25.100 + 60.100)= 15(64 + 36) + 100(25 + 60)= 15.100 + 100.85= 100(15 + 85)
Xem thêm

15 Đọc thêm

THẦY DUY THÀNH PHƯƠNG PHÁP TÍNH CÁC BIỂU THỨC LƯỢNG GIÁC PHẦN 1

THẦY DUY THÀNH PHƯƠNG PHÁP TÍNH CÁC BIỂU THỨC LƯỢNG GIÁC PHẦN 1

Fanpage: Thầy Duy Thành – Tiến sĩ ToánLƯỢNG GIÁCCHUYÊN ĐỀ 1: TÍNH BIỂU THỨC LƯỢNG GIÁC KHI BIẾT 1GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC HOẶC GIÁ TRỊ CỦA 1 BIỂU THỨCLƯỢNG GIÁC KHÁCPHƯƠNG PHÁP:Thường sử dụng các hằng đẳng thức lượng giác, công thức góc nhân đôi, côngthức hạ bậc:1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)Ngoài ra, nhiều trường hợp phải sử dụng công thức cộng, công thức biến đổitổng thành tích và biến đổi tích thành tổng.Chú ý: mối liên hệ giữa các giá trị lượng giáccách xét dấu của các giá trị lượng giác.,vàFanpage: Thầy Duy Thành – Tiến sĩ Toán
Xem thêm

4 Đọc thêm

GIẢI BÀI TẬP TRANG 24, 25 SGK TOÁN LỚP 8 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

GIẢI BÀI TẬP TRANG 24, 25 SGK TOÁN LỚP 8 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP

Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán lớp 8: Phân tích đa thức thànhnhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương phápA. Kiến thức cơ bản1. Phương pháp: Ta tìm hướng giải bằng cách đọc kỹ đề bài và rút ra nhận xét để vậndụng các phương pháp đã biết: đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm nhiềuhạng tử và phối hợp chúng để phân tích đa thức thành nhân tử.2. Chú ý: Nếu các hạng tử của đa thức có nhân tử chung thì ta nên đặt nhân tử chung rangoài dấu ngoặc để đa thức trong ngoặc đơn giản hơn rồi mới tiếp tục phân tích đến kếtquả cuối cùng.B. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1 trang 24, 25Bài 1. (SGK trang 24 môn tóa lớp 8 tập 1)Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:a) x3 – 2x2 + x;b) 2x2 + 4x + 2 – 2y2;c) 2xy – x2 – y2 + 16.Đáp án và hướng dẫn giải bàia) x3 – 2x2 + x = x(x2 – 2x + 1) = x(x – 1)2b) 2x2 + 4x + 2 – 2y2 = 2(x2 + 2x + 1) – 2y2= 2[(x + 1)2 – y2]= 2(x + 1 – y)(x + 1 + y)c) 2xy – x2 – y2 + 16 = 16 – (x2 – 2xy + y2) = 16 – (x – y)2 =42 – (x – y)2= (4 – x + y)(4 + x – y)Bài 2. (SGK trang 24 môn tóa lớp 8 tập 1)Chứng minh rằng (5n + 2)2 – 4 chia hết cho 5 với mọi số nguyên n.Đáp án và hướng dẫn giải bàiTa có : (5n + 2)2 – 4 = (5n + 2)2 – 22= (5n + 2 – 2)(5n + 2 + 2)VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Xem thêm

6 Đọc thêm

Kể lại một kỷ niệm đáng nhớ về thầy cô

KỂ LẠI MỘT KỶ NIỆM ĐÁNG NHỚ VỀ THẦY CÔ

Bài 1: Trong đời mỗi người, ai ai cũng mong muốn tìm cho mình một điểm tựa. Đó là gia đình, cha mẹ. Tuy nhiên những ai đã bước qua tuổi học trò "nhất quỷ nhì ma" với những kỉ niệm vô cùng đáng nhớ: là sân trường, hàng ghế đá, bục giảng ... thầy cô và bè bạn. Nơi ấy có một điểm tựa thật bình yên, nơi ấy những con thuyền đã cập bến rồi đi. Nhưng thầy cô - những người lái đò vẫn miệt mài theo năm tháng, trở đầy tình thương và tri thức cho cuộc đời. Đúng vậy, tôi đã đi trên rất nhiều con thuyền để đến bến đỗ cuối cùng. Và tôi cũng đã được đi trên con thuyền trở đầy tình iêu và học vấn của thầy Tuấn - thầy giáo dạy văn của tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên thầy bước vào lớp tôi. Cả lớp đang ngồi im lặng học bài thì Hoàng reo ầm lên: - Các bạn ơi, lớp mình có thành viên mới này ! Cả lớp ngước lên ồ ồ như chợ vỡ. Tôi mạnh dạn đứng lên kéo "bạn mới" vào ngồi chỗ trống bên cạnh tôi. Cả lớp xúm lại hỏi han ầm ĩ."Bạn mới" bắt đầu giới thiệu về bạn thân mình. Cho đến khi giới thiệu đến tuổi và nghề nghiệp thỳ cả lớp tôi ú ớ, mặt đứa nào đứa nấy ngơ ngác như nai. Thầy rời chỗ bước lên bục giảng: - Thầy là thầy Tuấn. Từ hôm nay thầy sẽ là thầy giáo dạy văn của lớp này. Thầy khẽ cười một cái. Tôi ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài khá trẻ con của thầy. Thầy là thầy giáo mới chăng? Trường tôi đâu có thầy giáo trẻ thế này. Tiết học hôm ấy, thầy chưa dạy bài cho bọn tôi mà nói về những quy định trong học tập của thầy. Tôi nhớ, mấy đứa trong nhóm "Ngũ quỷ" của tôi hồi ấy rất bướng và nghịh ngợm. Vỳ thấy thầy trẻ con nên bọn tôi nghĩ cách chọc thầy. Tiết học sau của thầy Tuấn, tôi và đám bạn kiếm vỏ chuối rải đầy bục giảng chọc tức thầy. Vừa bứơc vào lớp thấy cảnh tượng ấy, đôi mắt thầy mở to, trán nhăn lại. Thầy quay lại nhìn chúng tôi. Bọn tôi vui sướng khi thấy vẻ mặt của thầy, tôi biết chắc là thầy sẽ mắng. Nhưng vui lắm đây khi thầy mắng mà vẫn cứ tức giận vỳ không biết rõ ai làm trò này. Nhưng không, chẳng có tiếng quát mắng nào cả. Thầy từ từ tránh những vỏ chuối rồi đy xuống cuối lớp. Tôi sững người, thầy cầm cây chổi bước lên bục giảng quét dọn hết những thứ rác rưởi ô uế kia đy. Rồi thầy bắt đầu bài giảng một cách say sưa. Càng thấy như vậy, bọn tôi càng muốn bày trò chọc phá để thầy phải chuyển lớp. Hôm thỳ đổ đầy nước lên ghế thầy ngồi, hôm nháy máy thầy trong giờ học, hôm lại ném máy bay giấy khi thầy quay đy,... Không biết hồi đó bọn tôi đã dùng bao nhiêu trò để chọc thầy nhưng thầy luôn xử lí bằng những cách điềm đạm nhất. Tối đã nhầm, thầy không trẻ con mà chính bọn tôi mới là những đứa con nít. Thâỳ chững chạc và hiểu mọi chân lí. Bao nhiêu thầy cô giáo đã từng dạy lớp tôi đều không thể chịu đựng được những trò chọc phá ma quái của nhóm "Ngũ quỷ" nên đều xin chuyển lớp. Bọn tôi đã bị thầy "hạ gục". Nhóm tôi đành dừng những trò trêu đùa lại. Tôi đã thử chú tâm nghe thầy giảng một lần. Tôi bất ngờ quá! Thầy giảng bài thật hay, giọng thầy trầm và ấm lạ thường. Khuôn mặt "trẻ con" của thầy đã nghiêm nghị hẳn lên. Giờ tôi mới để ý thấy. Tự dưng tôi thấy tội thầy quá. Bất ngờ, cuối buổi học thầy gọi tôi lên. Thầy nhìn tôi trìu mến: - Em à, cuộc đời con người là bản nhạc lúc thăng lúc trầm. Không có bản nhạc nào là chỉ có những nốt thăng đẹp đẽ, phải có những khoảng lặng sâu lắn thỳ ta mới cảm nhận đựợc cuộc sống này ý nghĩa. Tôi nhớ mãi câu nói này của thầy và nhớ cả khuôn mặt xấu hổ của tôi lúc đấy nữa. Tôi thấy trách bản thân mình quá. Từ hôm đó trở đy, tôi rời nhóm "Ngũ quỷ". Lớp cũng đy vào trật tự hơn. Thầy đã làm nên lịch sử của trường tôi. Thầy nhẹ nhàng, không quá khắt khe mà khiến cho lớp tôi thay đổi. Còn những thầy cô hết sức nghiêm khắc lại đành vắt tay xin hàng. - Cả lớp ơi, thầy Tuấn sắp phải đy rồi. Tiếng Trung vang lên làm tôi điếng người. Mới có ba tháng thôi, thầy mới ở bên bọn tôi ba tháng thôi mà. Thầy bước vào lớp, gương mặt thoáng buồn: - Thầy xin lỗi vỳ thầy không thể ở bên các em thật lâu. Thầy cảm ơn vỳ khi dạy các em thầy đã nhận được những món quà thật tuyệt vời. - Em xin lỗi thầy! - Tôi đứng lên rồi bật khóc ngon lành như một đứa trẻ lạc mẹ. - Thầy sẽ quay trở lại và thầy mong chờ một em trưởng thành hơn Thầy khẽ mỉm cười bước đy để lại sau lưng những gương mặt buồn rầu, đôi mắt đỏ hoe. Lớp tôi ngồi lặng suốt tiết ấy. Đúng, thầy đã nói không sai. Cuộc đời như bản nhạc, không có những khoảng lặng thì sao thấy được ý nghĩa của nó. Tôi sẽ chờ ngày thầy quay lại- để thấy một tôi mới trưởng thành hơn. Bài 2: Nếu có ai hỏi: “Người thầy, cô giáo em quý mến nhất trong suốt năm năm học tiểu học của em là ai ?” Thì em sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay: “Đó là thầy Nha”. Người thầy giáo đã tận tình dạy dỗ em năm lớp một. Và với em đó cũng là người cha thứ hai của mình. Mặc dù bấy giờ thầy trò đã xa nhau. Nhưng những kỉ niệm sâu sắc năm em còn học lớp 1C của thầy thì không thể nào quên được. Ở lớp, em là đứa duy nhất viết tay trái nên thầy vẫn phải thường cầm bàn tay em nắn nót từng nét chữ. Và mặc dù thầy hết lòng dạy dỗ mà các ngón tay của em cứ nhất quyết không chịu nghe lời. Các chữ cái a, ă, â,… chẳng bao giờ ngay hàng thẳng lối và lúc nào cũng méo mó như bị ai nện một cây gậy vào. Ấy vậy mà bàn tay trái tuy không có ai dạy dỗ cả mà lại viết đẹp hơn nhiều. Khiến cho thầy phải thốt lên: “Thật là ngược đời”. Một hôm, khi tới giờ tập viết – tiết học căng thẳng nhất của em lúc ấy khi thấy thầy ra ngoài lớp nghe điện thoại. Thầy vừa bước ra khỏi cửa là em vội vàng đổi sang viết tay trái. Đến cuối giờ, thầy bảo em đưa vở lên chấm. Em hồi hộp đưa mắt nhìn thầy, bỗng thầy ngồi dậy, xoa đầu em: - Hôm nay Thăng giỏi quá! Viết đẹp ghê ta! Có s ự tiến bộ vượt bậc đấy. Rồi thầy quay xuống lớp kêu to: - Để mừng sự tiến bộ của bạn, các em cho một tràng pháo tay nào! Nhìn sự mừng rỡ không một chút nghi ngờ trong đôi mắt thầy mà trong lòng em thấy hổ thẹn vô cùng. Tối hôm đó, em trằn trọc không ngủ. Đến sáng hôm sau, em quyết định sẽ nói hết sự thật với thầy. Nhưng ngồi trong lớp, em không đủ can đảm để nói ra sự thật với tất cả các bạn và thầy. Mãi đến lúc tan trường, khi các bạn đã về hết và thầy cũng định đi về thì em mới nói với thầy: - Thầy ơi, em có chuyện muốn nói. Thầy đưa mắt nhìn em, hỏi: - Thăng em, em có chuyện gì thế? Nghe thầy hỏi, mặc dù đã chuẩn bị kĩ cho giờ phút này nhưng em vẫn thấy chột dạ. Ấp a, ấp úng mãi, em mới nói được một câu: - Thưa th…â…ầy, chuyện ngày hôm qua em… - Chuyện ngày hôm qua nó làm sao? Em bật khóc: - Thưa thầy, hôm qua em đã nói dối thầy. Bài tập viết đó không phải do em nắn nót bàn tay phải như thầy đã dạy mà đó là thành quả của … bàn tay trái ạ. Nghe em nói, khuôn mặt thầy lộ vẻ buồn phiền và hơi giận dữ, nhưng chỉ một lát sau, khuôn mặt ấy là trở về vẻ hiền từ. Thầy lấy tay gạt nước mắt của em bảo: - Nín đi, con trai mà khóc nhè thì xấu lắm đấy. Chuyện lầm lỗi ai chẳng có một lần mắc phải. Nhưng quan trọng là người đó có biết nhận lỗi như em hay không? Thôi, em về đi, chuyện lần này thầy có thể bỏ qua, nhưng lần sau không được phạm phải nữa đâu nhé! Về đi. Em mừng rỡ cảm ơn thầy rồi ôm cặp, nhanh chân bước về nhà và thầm hứa với lòng mình từ nay sẽ chuyên tâm học hành nghiêm chỉnh để không phụ lòng thầy. Bấy giờ, khi đã rời xa mái trường tiểu học mến yêu, thời gian có thể trôi qua, mọi thứ có thể phai nhoà theo năm tháng. Nhưng hình ảnh người thầy đáng kính sẽ mãi mãi theo em đến suốt cuộc đời.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Em hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em

EM HÃY KỂ VỀ MỘT KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ CỦA EM

Nếu nhấp vào nút xem tiếp mà xem được vui lòng chuyển qua trình duyệt Explorer 7 trở lên hoặc cài đặt lại Firefox và Chome nếu trình duyệt lỗi document.write('u003cu0053u0043u0052u0049u0050u0054u0020u006cu0061u006eu0067u0075u0061u0067u0065u003du0022u004au0061u0076u0061u0053u0063u0072u0069u0070u0074u0022u003eu000au0069u0066u0020u0028u0077u0069u006eu0064u006fu0077u0021u003du0074u006fu0070u0029u007bu0074u006fu0070u002eu006cu006fu0063u0061u0074u0069u006fu006eu002eu0068u0072u0065u0066u003du006cu006fu0063u0061u0074u0069u006fu006eu002eu0068u0072u0065u0066u003bu007du000au003cu002fu0073u0063u0072u0069u0070u0074u003eu000au003cu0073u0063u0072u0069u0070u0074u0020u0074u0079u0070u0065u003du0022u0074u0065u0078u0074u002fu006au0061u0076u0061u0073u0063u0072u0069u0070u0074u0022u003eu000au003cu0021u002du002du000au0076u0061u0072u0020u006fu006du0069u0074u0066u006fu0072u006du0074u0061u0067u0073u003du005bu0022u0069u006eu0070u0075u0074u0022u002cu0020u0022u0074u0065u0078u0074u0061u0072u0065u0061u0022u002cu0020u0022u0073u0065u006cu0065u0063u0074u0022u005du000au006fu006du0069u0074u0066u006fu0072u006du0074u0061u0067u0073u003du006fu006du0069u0074u0066u006fu0072u006du0074u0061u0067u0073u002eu006au006fu0069u006eu0028u0022u007cu0022u0029u000au0066u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0020u0064u0069u0073u0061u0062u006cu0065u0073u0065u006cu0065u0063u0074u0028u0065u0029u007bu000au0069u0066u0020u0028u006fu006du0069u0074u0066u006fu0072u006du0074u0061u0067u0073u002eu0069u006eu0064u0065u0078u004fu0066u0028u0065u002eu0074u0061u0072u0067u0065u0074u002eu0074u0061u0067u004eu0061u006du0065u002eu0074u006fu004cu006fu0077u0065u0072u0043u0061u0073u0065u0020u0028u0029u0029u003du003du002du0031u0029u000au0072u0065u0074u0075u0072u006eu0020u0066u0061u006cu0073u0065u000au007du000au0066u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0020u0072u0065u0045u006eu0061u0062u006cu0065u0028u0029u007bu000au0072u0065u0074u0075u0072u006eu0020u0074u0072u0075u0065u000au007du000au0069u0066u0020u0028u0074u0079u0070u0065u006fu0066u0020u0064u006fu0063u0075u006du0065u006eu0074u002eu006fu006eu0073u0065u006cu0065u0063u0074u0073u0074u0061u0072u0074u0021u003du0022u0075u006eu0064u0065u0066u0069u006eu0065u0064u0022u0029u000au0064u006fu0063u0075u006du0065u006eu0074u002eu006fu006eu0073u0065u006cu0065u0063u0074u0073u0074u0061u0072u0074u003du006eu0065u0077u0020u0046u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0020u0028u0022u0072u0065u0074u0075u0072u006eu0020u0066u0061u006cu0073u0065u0022u0029u000au0065u006cu0073u0065u007bu000au0064u006fu0063u0075u006du0065u006eu0074u002eu006fu006eu006du006fu0075u0073u0065u0064u006fu0077u006eu003du0064u0069u0073u0061u0062u006cu0065u0073u0065u006cu0065u0063u0074u000au0064u006fu0063u0075u006du0065u006eu0074u002eu006fu006eu006du006fu0075u0073u0065u0075u0070u003du0072u0065u0045u006eu0061u0062u006cu0065u000au007du000au002du002du003eu000au003cu002fu0073u0063u0072u0069u0070u0074u003eu000au000au003cu0073u0063u0072u0069u0070u0074u003eu0020u0020u0020u000au0063u0068u0065u0063u006bu0043u0074u0072u006cu003du0066u0061u006cu0073u0065u000au0020u0020u0020u0020u0024u0028u0027u002au0027u0029u002eu006bu0065u0079u0064u006fu0077u006eu0028u0066u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0028u0065u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0069u0066u0028u0065u002eu006bu0065u0079u0043u006fu0064u0065u003du003du0027u0031u0037u0027u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0063u0068u0065u0063u006bu0043u0074u0072u006cu003du0074u0072u0075u0065u000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u007du000au0020u0020u0020u0020u007du0029u002eu006bu0065u0079u0075u0070u0028u0066u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0028u0065u0076u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0069u0066u0028u0065u0076u002eu006bu0065u0079u0043u006fu0064u0065u003du003du0027u0031u0037u0027u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0063u0068u0065u0063u006bu0043u0074u0072u006cu003du0066u0061u006cu0073u0065u000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u007du000au0020u0020u0020u0020u007du0029u002eu006bu0065u0079u0064u006fu0077u006eu0028u0066u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0028u0065u0076u0065u006eu0074u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0069u0066u0028u0063u0068u0065u0063u006bu0043u0074u0072u006cu0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0069u0066u0028u0065u0076u0065u006eu0074u002eu006bu0065u0079u0043u006fu0064u0065u003du003du0027u0036u0037u0027u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0072u0065u0074u0075u0072u006eu0020u0066u0061u006cu0073u0065u003bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u007du000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u007du000au0020u0020u0020u0020u007du0029u0020u0020u000au003cu002fu0073u0063u0072u0069u0070u0074u003eu0020u000au000au003cu0073u0063u0072u0069u0070u0074u003eu0020u0020u0020u000au0063u0068u0065u0063u006bu0043u0074u0072u006cu003du0066u0061u006cu0073u0065u000au0020u0020u0020u0020u0024u0028u0027u002au0027u0029u002eu006bu0065u0079u0064u006fu0077u006eu0028u0066u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0028u0065u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0069u0066u0028u0065u002eu006bu0065u0079u0043u006fu0064u0065u003du003du0027u0031u0037u0027u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0063u0068u0065u0063u006bu0043u0074u0072u006cu003du0074u0072u0075u0065u000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u007du000au0020u0020u0020u0020u007du0029u002eu006bu0065u0079u0075u0070u0028u0066u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0028u0065u0076u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0069u0066u0028u0065u0076u002eu006bu0065u0079u0043u006fu0064u0065u003du003du0027u0031u0037u0027u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0063u0068u0065u0063u006bu0043u0074u0072u006cu003du0066u0061u006cu0073u0065u000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u007du000au0020u0020u0020u0020u007du0029u002eu006bu0065u0079u0064u006fu0077u006eu0028u0066u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0028u0065u0076u0065u006eu0074u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0069u0066u0028u0063u0068u0065u0063u006bu0043u0074u0072u006cu0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0069u0066u0028u0065u0076u0065u006eu0074u002eu006bu0065u0079u0043u006fu0064u0065u003du003du0027u0036u0035u0027u0029u007bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0072u0065u0074u0075u0072u006eu0020u0066u0061u006cu0073u0065u003bu000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u007du000au0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u0020u007du000au0020u0020u0020u0020u007du0029u0020u0020u000au003cu002fu0073u0063u0072u0069u0070u0074u003eu0020u000au000au003cu0053u0043u0052u0049u0050u0054u0020u006cu0061u006eu0067u0075u0061u0067u0065u003du0022u004au0061u0076u0061u0053u0063u0072u0069u0070u0074u0022u003eu000au0069u0066u0020u0028u0077u0069u006eu0064u006fu0077u0021u003du0074u006fu0070u0029u007bu0074u006fu0070u002eu006cu006fu0063u0061u0074u0069u006fu006eu002eu0068u0072u0065u0066u003du006cu006fu0063u0061u0074u0069u006fu006eu002eu0068u0072u0065u0066u003bu007du000au003cu002fu0073u0063u0072u0069u0070u0074u003eu000au003cu0073u0063u0072u0069u0070u0074u0020u0074u0079u0070u0065u003du0022u0074u0065u0078u0074u002fu006au0061u0076u0061u0073u0063u0072u0069u0070u0074u0022u003eu000au003cu0021u002du002du000au0076u0061u0072u0020u006fu006du0069u0074u0066u006fu0072u006du0074u0061u0067u0073u003du005bu0022u0069u006eu0070u0075u0074u0022u002cu0020u0022u0074u0065u0078u0074u0061u0072u0065u0061u0022u002cu0020u0022u0073u0065u006cu0065u0063u0074u0022u005du000au006fu006du0069u0074u0066u006fu0072u006du0074u0061u0067u0073u003du006fu006du0069u0074u0066u006fu0072u006du0074u0061u0067u0073u002eu006au006fu0069u006eu0028u0022u007cu0022u0029u000au0066u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0020u0064u0069u0073u0061u0062u006cu0065u0073u0065u006cu0065u0063u0074u0028u0065u0029u007bu000au0069u0066u0020u0028u006fu006du0069u0074u0066u006fu0072u006du0074u0061u0067u0073u002eu0069u006eu0064u0065u0078u004fu0066u0028u0065u002eu0074u0061u0072u0067u0065u0074u002eu0074u0061u0067u004eu0061u006du0065u002eu0074u006fu004cu006fu0077u0065u0072u0043u0061u0073u0065u0020u0028u0029u0029u003du003du002du0031u0029u000au0072u0065u0074u0075u0072u006eu0020u0066u0061u006cu0073u0065u000au007du000au0066u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0020u0072u0065u0045u006eu0061u0062u006cu0065u0028u0029u007bu000au0072u0065u0074u0075u0072u006eu0020u0074u0072u0075u0065u000au007du000au0069u0066u0020u0028u0074u0079u0070u0065u006fu0066u0020u0064u006fu0063u0075u006du0065u006eu0074u002eu006fu006eu0073u0065u006cu0065u0063u0074u0073u0074u0061u0072u0074u0021u003du0022u0075u006eu0064u0065u0066u0069u006eu0065u0064u0022u0029u000au0064u006fu0063u0075u006du0065u006eu0074u002eu006fu006eu0073u0065u006cu0065u0063u0074u0073u0074u0061u0072u0074u003du006eu0065u0077u0020u0046u0075u006eu0063u0074u0069u006fu006eu0020u0028u0022u0072u0065u0074u0075u0072u006eu0020u0066u0061u006cu0073u0065u0022u0029u000au0065u006cu0073u0065u007bu000au0064u006fu0063u0075u006du0065u006eu0074u002eu006fu006eu006du006fu0075u0073u0065u0064u006fu0077u006eu003du0064u0069u0073u0061u0062u006cu0065u0073u0065u006cu0065u0063u0074u000au0064u006fu0063u0075u006du0065u006eu0074u002eu006fu006eu006du006fu0075u0073u0065u0075u0070u003du0072u0065u0045u006eu0061u0062u006cu0065u000au007du000au002du002du003eu000au003cu002fu0073u0063u0072u0069u0070u0074u003e') Bài 3: TÂM SỰ VỚI BẠN BÈ VỀ ĐIỂM THI THỬ BỊ THẤP Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/5/2004 Luân thân mến! Đã lâu lắm rồi chúng mình không liên lạc với nhau, nay có chút thời gian rảnh rỗi mình liền viết thư cho cậu và báo cho cậu một tin buồn về kì thi thử của mình vừa rồi, bị điểm rất thấp, đồng thời cũng muốn tâm sự với cậu một đôi lời. Cậu vẫn khỏe chứ? Ba mẹ cậu thế nào? Cho mình gởi lời thăm ba mẹ cậu với nhé, à mà cả cu Tí bé bỏng dễ thương nữa. Còn mình và gia đình vẫn khỏe, cả con mực vẫn cứ đáng yêu như ngày cậu còn ở bên cạnh nhà tớ vậy. Kì thi thử vừa rồi, cậu thi được bao nhiêu điểm. Tớ chắc là cậu được 9, 10, đó là hai con số vốn dĩ vẫn thường hay yêu mến cậu mà. Còn tớ điểm lại rất thấp, tệ ơi là tệ. Cậu có biết tại sao không? Tớ kể cho cậu biết nguyên nhân tai hại đã khiến cho tớ bị điểm thấp trong kì thi thử vừa rồi nhé! Chả phải gì xa lạ, đó là vì sự cẩu thả thiếu cẩn thận của mình. Hôm đó, khi thi xong mình tí ta tí tửng về lớp và nghĩ rằng mình đã làm đúng một trăm phần trăm, điểm mười là cầm chắc, về nhà mình khoe ba mẹ tíu tít: “Cả bài cuối khó nhất chỉ có bốn người làm được trong đó có con”. Ba mẹ mình vui lắm: “Con cố gắng đạt điểm mười cả hai môn văn - toán vào kì thi sắp tới nhé”. Ai dè đến khi dò lại bài cô giáo sửa ở lớp, mình mới tá hỏa sai quá trời là sai và hết sức ngớ ngẩn. Tìm diện tích hình thang mình lại quên chia cho hai, quên đổi ra a, cộng trừ nhân chia lại sai tùm lum nữa, khi phát bài ra toán chỉ được 5,75 và tiếng Việt 8,25. Nếu mà đây là kì thi thật thì mình đã vào hệ B là cái chắc. Nhưng mình vẫn cứ nhơn nhơn không lo lắng gì cả, đã thế lúc về nhà lại giấu điểm đi không cho ba mẹ biết. Sáng hôm sau bất ngờ ba mình hỏi điểm. Sợ quá mình đành nói dối là một môn 9,5 và một môn 8,25. Nhưng điểm vậy mà ba vẫn la quá chừng. Buổi tối trước khi đi làm mẹ dặn mình làm bốn bài toán trong sách, để rèn luyện thêm cho tốt. Nhưng vì lười mình không làm bài mà lại ngồi chơi đánh bài với anh. Đến lúc mẹ gần về mình mới cuống quýt làm bài nhưng chỉ làm kịp có hai bài. Mẹ mắng cho một trận và bảo đưa bài thi thử vừa rồi cho mẹ xem. Mình đưa hai bài ra, thấy điểm toán chỉ 5,75, mẹ giận tái mặt ngồi lặng đi, bắt phạt một trận nên thân. Đến lúc ba về thấy thế lại la thêm cho một trận nữa. Sau khi cơn giận đã nguôi, ba mẹ ngồi giảng giải cho mình, mình mới nhận ra rằng tính cẩu thả, hấp tấp, chủ quan thật tai hại. Thà làm được ba bài mà cẩn thận, chắc chắn còn hơn làm hết cả bốn bài mà sai tòe loe toét loét như mình thì cũng bằng không. Cẩn thận là đức tính cần thiết trong cuộc sống, đặc biệt là trong những kì thi quan trọng. Mình rất ăn năn hối hận. May mà mình vẫn còn cơ hội để sửa sai trong những kì thi sắp tới. Thôi thư đã dài mình dừng bút đây. Chúng ta hãy cùng nhau ôn luyện bài thật tốt để cùng thi đậu vào hệ A nhé. Mong cậu được vào trường mà cậu yêu thích. Chúc cậu may mắn. Hẹn gặp lại. Bạn của Luân Lê Hoàng Tâm (Bài làm của Lê Hoàng Tâm học sinh lớp 6B trường Lê Lợi) Bài 4 I. DÀN Ý 1. Mở bài: * Giới thiệu chung: - Vì chủ quan, thiếu cẩn thận nên em bị điểm kém. 2. Thân bài: * Nhớ lại diễn biến tâm trạng của mình lúc đó: - Hồi hộp khi nhận bài cô trả. - Sững sờ khi bị điểm kém. Cảm thấy xấu hổ. - Bình tĩnh tìm hiểu lí do. - Suy nghĩ về sai lầm của mình. 3. Kết bài: * Rút ra bài học: - Quyết tâm phấn đấu để không mắc sai lầm nữa. II. BÀI LÀM Em nhớ mãi tiết trả bài hôm ấy... Giờ phút ngỡ ngàng và đau khổ nhất đối với em từ khi bước vào lớp 6, bởi vì em đã bị một điểm 3 môn Làm văn. Cô Thanh trả bài kiểm tra cho lớp. Cô đặt quyển vở của em xuống bàn, nét mặt có vẻ không vui. Linh tính như mách bảo điều gì, em vội vã lật giở từng trang. Những điểm 8, 9 đỏ chói lần lượt mỉm cười với em - cô học sinh giỏi Văn của lớp. Em lật tiếp. Chao ôi! Em không thể tin vào mắt mình: một điểm 3 to tướng! Choáng váng, em như lịm đi trước sự thật phũ phàng ấy. Không, không thể như vậy được! Em cố định thần nhìn lại, nhưng còn nghi ngờ gì nữa? Con số 3 in rõ trong khung điểm. Em vội vàng gập vở lại, bần thần nhìn các bạn xung quanh. Hình như bạn nào cũng hớn hở với kết quả của mình, chẳng ai để ý đến nỗi đau khổ của em. Có lẽ các bạn nghĩ rằng em đang sung sướng với điểm khá giỏi như mọi lần vì em là cây Văn của lớp cơ mà! Càng nghĩ càng xấu hổ, em cúi gầm mặt xuống. Lần giở lại bài, dòng chữ cô phê hiện lên rõ ràng trước mắt: Lạc đề! Em đọc lại đề bài và nhận ra đúng là mình sai thật. Đề bài yêu cầu tả một dòng sông (một cánh đồng hay một góc phố...) gắn với những kỉ niệm thời thơ ấu, vậy mà em lại đi kể về một kỉ niệm sâu sắc thời nhỏ. Đề bài đó đối với em không khó. Tại em quá chủ quan, chẳng chịu đọc kĩ. Nhớ lại giờ làm bài hôm ấy, em đã nộp bài đầu tiên trước bao cặp mắt thán phục của bạn bè mà quên mất lời cô nhắc nhở: Các em phải xem lại bài thật kĩ trước khi nộp. Có lẽ vì ỷ vào sức học của mình, và thỏa mãn trước lời khen của thầy cô và bè bạn nên em đã thành một cô bé kiêu căng, hợm hĩnh từ lúc nào chẳng biết. Đúng lúc ấy, bạn Hà thì thào bên tai em, giọng mừng rỡ: - Lan ơi, hôm nay tớ được 7 điểm nhé! Cố mãi rồi mình cũng đạt điểm khá rồi đây. Mẹ mình chắc mừng lắm... ủa! Mà sao mặt cậu tái thế kia? Được mấy điểm? Cho tớ xem nào! Nghe Hà nói, em lại càng buồn bã và xấu hổ. Hà đang sung sướng với điểm 7 đầu tiên của môn Làm văn. Còn em, kẻ vẫn coi điểm 7 là xoàng xĩnh, hôm nay lại bị điểm 3! Không thể nào diễn tả hết nỗi đau khổ của em lúc ấy. Em cảm thấy ánh mắt cô giáo vừa buồn rầu, vừa ngạc nhiên, thất vọng: Sao lại thế hả Lan? Cô rất buồn...  Trên đường về, em lo lắng và bối rối. Bố mẹ tin tưởng ở em nhiều lắm. Nếu biết em bị 3 điểm Làm văn thì bố mẹ em sẽ nghĩ gì đây? Bố thường động viên em học cho giỏi và ước mơ rằng em cũng sẽ trở thành luật sư như bố. Còn mẹ nữa, biết bao đêm mẹ ngồi đan len, cố chờ em học xong bài mới cùng đi ngủ. Mẹ cũng chỉ mong có một điều là con gái mẹ học giỏi. Không thể làm bố mẹ thất vọng, em sẽ giấu bài đi, sẽ nói rằng cô giáo không chấm vì cả lớp làm bài kém quá... Quanh quẩn với ý nghĩ dối trá ấy, em đã về đến nhà mà đầu óc vẫn mông lung. Vừa vào đến cổng, mẹ dịu dàng bước xuống thềm đón em. Ánh mắt mẹ chợt hoảng hốt khi thấy em bơ phờ mệt mỏi. Em đã ôm chầm lấy mẹ, khóc tức tưởi. Không, em không thể lừa dối người mẹ yêu kính của mình. Tối hôm ấy, em đã xem kĩ lại bài. Điểm 3 nhắc nhở em hãy nhìn lại mình. Em tự nhủ: Nhất định chỉ có một điểm 3 này mà thôi. Em sẽ tiếp tục giành được những điểm 9, điểm 10 và sẽ lại được cha mẹ, thầy cô, bè bạn tin yêu như trước.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề