GIÁO ÁN VẬT LÍ LỚP 8 - TIẾT 33

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIÁO ÁN VẬT LÍ LỚP 8 - TIẾT 33":

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 12 :HÌNH BÌNH HÀNH doc

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 8 - TIẾT 12 :HÌNH BÌNH HÀNH DOC

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 12: Bài 7 : HÌNH BÌNH HÀNH I/ Mục tiêu: - HS nắm định nghĩa và các tính chật của hình bình hành, các dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình bình hành. - Rèn luyện kỹ năng vẽ một hình bình hành, rèn luyện khả năng chứng minh hai đoạn thẳng, h[r]

8 Đọc thêm

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 33: ÔN TẬP CHƯƠNG II docx

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 - TIẾT 33: ÔN TẬP CHƯƠNG II DOCX

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 33: ÔN TẬP CHƯƠNG II I. Mục tiêu: - Học sinh củng cố vững chắc các khái niệm đã học ở chương II và hiểu được mối liên quan giữa các kiến thức. + Phân thức đại số. + Hai phân thức bằng nhau. + Phân thức đối. + Phân thức nghịch đảo. + Bi[r]

10 Đọc thêm

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 17:LUYỆN TẬP pptx

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 8 - TIẾT 17:LUYỆN TẬP PPTX

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 17: LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu: - Giúp HS củng cố vũng chắc các tính chất của hình chữ nhật, các dấu hiệu nhận biết một tứ giác là HCN áp dụng vào trong tam giác vuông. - Rèn luyện kỹ năng phân tích, kỹ năng nhận biết một tứ giác là HCN. II/ Phư[r]

6 Đọc thêm

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 4 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ ppt

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 - TIẾT 4 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ PPT

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 4 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ I/ Mục tiêu  Học sinh nắm được các hằng đẳng thức đáng nhớ : bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương.  Biết áp dụng các hằng đẳng thức trên để tính nhẩm, tính hợp lý. II/ Phươn[r]

10 Đọc thêm

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 27 LUYỆN TẬP I/Mục tiêu : - Giúp HS củng cố docx

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 8 - TIẾT 27 LUYỆN TẬP I/MỤC TIÊU : - GIÚP HS CỦNG CỐ DOCX

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 27 LUYỆN TẬP I/Mục tiêu : - Giúp HS củng cố vững chắc những tính chất diện tích đa giác, công thức tính diện tích HCN, H.vuông, vuông. - Rèn luyện khả năng phân tích tìm diện tích HCN, H.vuông, vuông. II/Phương pháp : - HS thảo luận nhóm. -[r]

8 Đọc thêm

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 3+4 HÌNH THANG CÂN LUYỆN TẬP pptx

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 8 - TIẾT 3+4 HÌNH THANG CÂN LUYỆN TẬP PPTX

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 3+4 HÌNH THANG CÂN LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu  Nắm được định nghĩa, các tính chất, các dấu hiệu nhận biết hình thang cân.  Biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa và tính chất của hình thang cân trong tính toán và chứng minh, biết chứng[r]

17 Đọc thêm

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 33: TẬPLUYỆN pot

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 - TIẾT 33: TẬPLUYỆN POT

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 33: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Rèn luyện cho học sinh: - Có kỹ năng biến đổi 1 biểu thức hữu tỉ thành 1 phân thức. - Có kỹ năng thành thạo trong việc tìm điều kiện của biến để giá trị của một phân thức được xác định. - Tính cẩn thận và chín[r]

8 Đọc thêm

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 18 : HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC pdf

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 8 - TIẾT 18 : HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC PDF

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 18: Bài 10 : HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC I/ Mục tiêu: - HS nhận biết được khái niệm khoảng cách giữa hai đường thẳng song song, định lý về hai đường thẳng song song cách đều, tính chất của các điểm cách một đường[r]

7 Đọc thêm

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 33: LUYỆN TẬP doc

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 - TIẾT 33: LUYỆN TẬP DOC

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 33: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: -Học sinh biết tìm phân thức đối của một phân thức cho trước. -Nắm chắc và biết sử dụng quy tắc phép trừ phân thức để giải một số bài tập đơn giản. -Tiếp tục rèn luyện kỹ năng cộng phân thức. II.Phương pháp: -Nê[r]

6 Đọc thêm

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 20 Bài 11 HÌNH THOI pps

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 8 - TIẾT 20 BÀI 11 HÌNH THOI PPS

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 20 Bài 11 HÌNH THOI I/Mục tiêu : _Hiểu địng nghĩa hình thoi ,các tính chất của hình thoi , các dấu hiệu nhận biết 1 tứ giác là hình thoi _Biết vẽ 1 hình thoi ,biết cách chứng minh 1 tứ giác làhình thoi _Biết vận dụng các kiến thức về hình tho[r]

7 Đọc thêm

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC pot

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 - TIẾT 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC POT

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 1 CHƯƠNG I - PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC Bài 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC I/ Mục tiêu  Học sinh nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức  Học sinh thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức II/ Phương tiện dạy học SGK, phấn[r]

9 Đọc thêm

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 5 LUYỆN TẬPI pptx

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 - TIẾT 5 LUYỆN TẬPI PPTX

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 5 LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu  Củng cố kiến thức về các hằng đẳng thức: B2inh phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương.  Rèn luyện kỹ năng vận dụng các hằng đẳng thức đó II/ Phương tiện dạy học SGK, phấn màu. III/ Quá tr[r]

9 Đọc thêm

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 33 TẬP CHƯƠNG II ppt

GIÁO ÁN HÌNH HỌC LỚP 8 - TIẾT 33 TẬP CHƯƠNG II PPT

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 33 ÔN TẬP CHƯƠNG II I. Mục tiêu: Qua tiết này học sinh cần : - Hệ thống hóa các kiến thức đã học trong chương II về đa giác lồi, đa giác đều. - Nắm được các công thức tính diện tích của hình thang, hình bình hành, hình thoi, hì[r]

10 Đọc thêm

GIÁO ÁN VẬT LÍ 8 TIẾT 32 35

GIÁO ÁN VẬT LÍ 8 TIẾT 32 35

Tiết: 32ĐỌC THÊM: NĂNG SUẤT TỎA NHIỆTCỦA NHIÊN LIỆUNgày soạn: 7/4/2012Ngày giảng: 10/4/2012A. Mục tiêu:KT: Phát biểu được định nghĩa năng suất toả nhiệt. Viết được công thức tính nhiệtlượng bị đốt cháy toả ra. Nêu được tên và đơn vị của các đại lượng có trong côngthức.KN: Vận dụng được công t[r]

9 Đọc thêm

GIÁO ÁN VẬT LÍ 8 TIẾT 456

GIÁO ÁN VẬT LÍ 8 TIẾT 456

Làm thí nghiệm phát hiện ma sát nghỉ .- Phân biệt được một số hiện tượng về lực ma sát có lợi, có hại trong đời sống và kỹ thuật .Nêu được cách khắc phục tác hại của lực ma sát và vận dụng ích lợi của lực này.KN: Rèn kỹ năng đo lực, đặc biệt là đo Fms để rút ra nhận xét về đặc điểm FmsTĐ: Nghiêm túc[r]

7 Đọc thêm

GIÁO ÁN VẬT LÍ 8 (tiết 1-6)

GIÁO ÁN VẬT LÍ 8 (TIẾT 1-6)

-Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ.- ĐIều gì xảy ra đối với vật khi vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng?-Vì sao khi chịu tác dụng của lực, vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột?V: Dặn dò:(2ph)- Học bài cũ.- Làm bài tập từ 1 đến7/9+10.- Xem trước bài mới. ……………………………………………………………………… Tiết 6:LỰC[r]

11 Đọc thêm

GIÁO ÁN VẬT LÍ 8 TIẾT 12 14

GIÁO ÁN VẬT LÍ 8 TIẾT 12 14

Hoạt động 4: Củng cố - hướng dẫn về nhà.1. Củng cố:Hệ thống lại những kiến thức mà HS vừa họcHướng dẫn HS làm BT 10.1 SBT2. Hướng dẫn tự học:a. Bài vừa học:Học thuộc công thức tính lực đẩy ácsimétLàm BT 10.2 ; 10.3; 10.4; 10.5 SBT.b. bài sắp học: “ Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy ácsimét”Các em cần xe[r]

6 Đọc thêm

GIÁO ÁN VẬT LÍ LỚP 8

GIÁO ÁN VẬT LÍ LỚP 8

Chiều hớng lên4. Cng c- Lc l i lng vụ hng hay cú hng?Vỡ sao?- Lc c biu din nh th no?5. Hớng dẫn hoc ở nhà- Học phần ghi nhớ- Làm bài tập từ 4.1 đến 4.5 SBT- Nếu một vạt chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vận tốc của vật thay đổi nh thế nào ?-Hãy biểu diễn hai lực cân bằng tác dụng lên một vật ?N[r]

111 Đọc thêm

ẢNH -SGK LOP 8

ẢNH -SGK LOP 8

KHO ẢNH KHO ẢNH Nếu bạn muốn đưa một hình nào đó Nếu bạn muốn đưa một hình nào đó trong SGK Vật Lí lớp 8 vào bài giảng trong SGK Vật Lí lớp 8 vào bài giảng điện tử của mình mà không có máy điện tử của mình mà không có máy ảnh kỉ thuật số hoặc thiết bị tương[r]

14 Đọc thêm

SKKN vat li thcs

SKKN VAT LI THCS

Đại lượng nào bài toán cho chưa rõ ràng thì phải lập luận để sử dụng chúng.Sau đó áp dụng công thức rồi thay số và giải. Khi giải song, đầu bài bắt tìm đại lượngnào thì ta phải ghi đáp số đại lượng đó.Bước 5: Thử lại và biện luận về kết quả thu được.Thử lại để chắc chắn là kết quả thu được đã chính[r]

6 Đọc thêm