MẶT BẰNG THỰC ĐỊA

Tìm thấy 822 tài liệu liên quan tới từ khóa "MẶT BẰNG THỰC ĐỊA":

Báo cáo thực tập trắc địa tại Công ty TNHH Xuân Phương

BÁO CÁO THỰC TẬP TRẮC ĐỊA TẠI CÔNG TY TNHH XUÂN PHƯƠNG

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 I. Lời nói đầu . 1 II. Mục tiêu đi thực tập 1 III. Lời cảm ơn 1 1. NHIỆM VỤ CỦA ĐỢT THỰC TẬP 2 2. Giới thiệu về đơn vị thực tập . 3 A. NỘI DUNG THỰC TẬP 4 Phần I: Trắc Địa Cao Cấp 4 Phần II: Bản Đồ Địa Hình Số 4 Phần I: TRẮC ĐỊA CAO CẤP 5 II. Xây dựng lưới. 5 II.1 Xây dựng lưới khống chế mặt bằng hạng IV( Lưới GPS ). 5 III.2. CĂN CỨ PHÁP LÝ 6 VI.2. Ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn 7 1. Chän ®iÓm,ch«n mèc vµ ®o l­íi to¹ ®é ®­êng chuyÒn h¹ng IV 7 1.1 Chän ®iÓm, ch«n mèc vµ t×m ®iÓm ®o nèi. 7 1.2 M¸y mãc thiÕt bÞ ®o. 8 1.3 §o l­íi ®­êng chuyÒn h¹ng IV. 8 2. TÝnh to¸n b×nh sai 9 VII. Xây dựng lưới khống chế độ cao hạng IV. 10 VIII. Xây dựng lưới đường chuyền II (ĐC II) và thủy chuẩn kỹ thuật. 11 Phần II. TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH SỐ 12 I. LÝ THUYẾT. 12 I.1. Khái niệm chung 12 I.1.1 Những đặc điểm cơ bản của bản đồ số địa hình 12 I.1.2 Các đối tượng của bản đổ số 12 I.2.Thành lập bản đồ địa hình bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp ở thực địa 14 I.2.1 Phương pháp toàn đạc điện tử 14 I.3. Quỵ thành trình lập bản đồ số địa hình 15 I.3.1 Thu thập tu liệu trắc địa 15 I.3.2 Xây dựng lưới khống chế mặt bằng và độ cao 16 I.3.3 Đo vẽ chi tiết 16 I.3.3.2 yếu tố đo. 16 I.3.4 Thu thập số liệu 16 I.3.5 xử lý số liệu 16 I.3.5.1 Công tác nội nghiệp 16 I.3.5.2 Kết quả khảo sát 17 I.3.6 In, kiểm tra, đối soát và bổ sung thực địa 17 I.3.6.1 Biên tập và hoàn thiện bản đồ 17 I.3.7 Giao nộp sản phẩm 17 II. CÔNG TÁC THỰC HIỆN 18 1. Giới thiệu khu đo: 18 2. YÊU CẦU VÀ KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT 18 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KHẢO SÁT 19 1. Thiết bị và dụng cụ. 19 2. Biện pháp thực hiện 19 3. Thiết kế lưới độ cao (lưới thủy chuẩn kỹ thuật) 20 4. Đo vẽ chi tiết bản đồ tỷ lệ 1:500 20 THỜI GIAN THỰC HIỆN 21 Thời gian thực hiện từ ngày 22 tháng 3 năm 2016 đến ngày 15 tháng 4 năm 2016 21 VI. TÀI LIỆU GIAO NỘP 21 C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ VỀ NỘI DUNG THỰC TẬP . 21 a. Kết luận về nội dung thực tập . 21 b.Kiến nghị về nội dung thực tập . 22
Xem thêm

50 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC ĐỊA CƠ SỞ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN KHU VỰC THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

BÁO CÁO THỰC ĐỊA CƠ SỞ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN KHU VỰC THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

PHẦN MỞ ĐẦU 1: Mục đích, yêu cầu 1.1: Mục đích Rèn luyện kĩ năng khảo sát nghiên cứu ngoài thực địa, củng cố hoàn thiện kiến thức đã học trên lớp. Bổ sung kiến thức mới, mở rộng các kiến thức liên quan tới địa lý tự nhiên. Giúp sinh viên nắm rõ đặc điểm, mối quan hệ và biểu hiện của các quy luật địa lý tự nhiên trên địa bàn thực địa, làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, cách thức tổ chức, hướng dẫn các đợt tham quan, thực tế trong các quá trình công tác sau này. 1.2: Yêu cầu Sinh viên thực hiện nghiêm túc các buổi học thực địa và nắm rõ các kiến thức do giảng viên hướng dẫn truyền đạt trong suốt quá trình thực địa. Vận dụng các kiến thức và kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề thực tế. Bảo quản, giữ gìn tốt các trang thiết bị phục vụ quá trình thực địa. Có tinh thần trách nhiệm, tính kỉ luật và tinh thần đoàn kết. 2: Các tuyến, điểm thực địa 2.1: Các tuyến, điểm thực địa chuyên đề địa chấtđịa hình Tuyến thực địa: Nhị ThanhThác Nghiệt Các điểm thực địa: động Nhất Thanh, Nhị Thanh; trạm biến áp Lạng Sơn, bãi bồi sông Kỳ Cùng (đoạn phía Tây tỉnh Lạng Sơn)… 2.2: Các tuyến, điểm thực địa chuyên đề khí hậuthủy văn Các tuyến, điểm thực địa chuyên đề khí hậu: +Tuyến thực địa: Ngã SáuMai Pha +Điểm thực địa: Trạm khí tượng Mai Pha, thành phố Lạng Sơn (Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc) Các tuyến, điểm thực địa chuyên đề thủy văn +Tuyến thực địa: Mai PhaĐông Kinh +Điểm thực địa: Trạm thủy văn thành phố Lạng Sơn (Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc)
Xem thêm

21 Đọc thêm

HD ACAD BAN VE NHA

HD ACAD BAN VE NHA

Hướng dẫn thực hành các bài vẽ bằng AutoCAD- Bài 2: Bản vẽ Nhà10 Ghi mức cao độ trên mặt bằng--Dùng lệnh LINE và MTEXT11 Vẽ nét cắtBật layer “Net-cat”Dùng lệnh LINE vẽ đoạn thẳng dài 1500 (nét cắt), click vào line vừa vẽ bấm tổ hợp phímCtrl+1 mở bảng Properties  chỉnh giá trị của ơ Linetype scale là 2Dùng lệnh PLINE vẽ mũi tên chỉ hướng chiếu.Command: plPLINESpecify start point: click một điểm trên vết cắtCurrent line-width is 0.0000Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: wSpecify starting width : enterSpecify ending width : 250Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: polar 180 độ, khoảng cách 500Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: wSpecify starting width : 0Specify ending width : enterSpecify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: polar 180 độ, khoảng cách1000Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: enterBộ môn: Hình Họa – Vẽ Kỹ Thuật
Xem thêm

25 Đọc thêm

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bắc Khai Trường giai đoạn 1 (20122014) tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bắc Khai Trường giai đoạn 1 (20122014) tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bắc Khai Trường giai đoạn 1 (20122014) tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bắc Khai Trường giai đoạn 1 (20122014) tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bắc Khai Trường giai đoạn 1 (20122014) tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bắc Khai Trường giai đoạn 1 (20122014) tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bắc Khai Trường giai đoạn 1 (20122014) tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bắc Khai Trường giai đoạn 1 (20122014) tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bắc Khai Trường giai đoạn 1 (20122014) tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bắc Khai Trường giai đoạn 1 (20122014) tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bắc Khai Trường giai đoạn 1 (20122014) tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Đề cương ôn tập trắc địa công trình

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH

Câu 1:  khái niệm bố trí công trình :là công tác trắc địa nhằm chuyển bản thiết kế công trình ra thực địa ………………..(bổ sung thêm)  Trình tự bố trí công trình:được tiến hành theo 3 giai đoạn • Bố trí cơ bản :từ điểm khống chế trắc địa bố trí trục chính của công trình.Từ trục chính bố trí trục cơ bản.Đối với công trình lớn,để thực hiện bố trí cơ bản phải xây dựng lưới cục bộ.Trong giai đoạn này,yêu cầu độ chính xác cỡ 35cm. • Bố trí chi tiết : từ trục chính và trục cơ bản bố trí các trục dọc,ngang của các bộ phận của công trình,đồng thời bố trí các điểm và mặt phẳng theo độ cao thiết kế.Giai đoạn này nhằm xác định vị trí tương hỗ của các yếu tố của công trình nên yêu cầu đcx cao hơn so với giai đoạn bố trí cơ bản,phải đạt đcx 23mm. • Bố trí công nghệ: công tác bố trí trong giai đoạn này nhằm đảm bảo lắp đặt và điều chỉnh các kết cấu xây dựng và thiết bị kĩ thuật .Giai đoạn này đòi hỏi đcx cao nhất từ 0.11mm.  Sự khác nhau giữa bố trí công trình và đo vẽ bản đồ : Nội dung Bố trí công trình Đo vẽ bản đồ Thời gian Sau Trước ĐCX Cao hơn Thấp hơn Phương pháp đo Chuyển từ bản thiết kế ra ngoài thực địa Chuyển các điểm chi tiết ngoài thực địa lên bản đồ Để nâng cao đcx Ngoài sử dụng máy móc thiết bị và phương pháp đo có đcx cao hơn thì người ta còn tiến hành công tác hiệu chỉnh Sử dụng máy móc thiết bị và phương pháp đo có đcx cao hơn
Xem thêm

9 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TRONG VIỆC THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI DÂN TRONG VIỆC THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng Chuyên mục Bài tập học kỳ, Pháp luật bồi thường giải phóng mặt bằng Bài tập học kỳ môn về Pháp luật bồi thường và giải phóng mặt bằng Đề bài: Đánh giá vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng? Nêu các giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác này. Vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Giải phóng mặt bằng là một công việc hết sức quan trọng trong một dự án nhưng thực tế nó rất khó khăn bởi việc thu hồi đất trực tiếp ảnh hưởng đến các quyền lợi về tài sản, nơi sinh sống, công việc của người có đất bị thu hồi. Nếu việc giải phóng mặt bằng không thuận lợi sẽ dẫn tới làm chậm trễ tiến độ, thậm chí tạo thành dự án “treo”. Khó khăn ở đây chính là việc người dân phản đối việc thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân của vấn đề này có thể là do giá đền bù quá thấp, việc hỗ trợ tái định cư không thỏa đáng, sai sót của các cơ quan chức năng, sự thiếu sót của pháp luật và do chính nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chậm trễ trong giải phóng mặt bằng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước, của chủ đầu tư, mà còn ảnh hưởng đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của những người bị thu hồi đất. Do đó ngoài việc khắc phục những vấn đề về quy định pháp luật, công tác quản lý, trình độ và đạo đức của cán bộ thì công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng có một vai trò hết sức quan trọng: Thứ nhất, giúp họ hiểu các quy định này từ đó tự giác tuân thủ thực hiện, chấp hành các quyết định của nhà nước đồng thời giúp họ nắm được những quyền lợi chính đáng mà mình có. Những quyền lợi ở đây đó chính là cách thức bồi thường, số tiền bồi thường, các khoản hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Hơn nữa, người dân sẽ tự giác tuân thủ chấp hành việc giải phóng mặt bằng qua đo góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của đất nước vừa nhanh chóng ổn định cuộc sống, tránh được các thiệt hại không đáng có cho bản thân người bị thu hồi đất. Thứ hai, việc nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng cũng sẽ giúp họ biết được những quyết định nào của cơ quan chức năng là chưa hợp lý, sai pháp luật để có thể khiếu kiện đòi quyền lợi cho mình một cách chính xác, tránh tình trạng khiếu nại tràn lan, vượt cấp, phản đối các quyết định của nhà nước ngay cả khi phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã thỏa đáng và chính xác. Thứ ba, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng nói riêng và pháp luật đất đai nói chung là cơ hội để các cơ quan nhà nước tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của người dân. Điều này đảm bảo nguyên tắc dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra khi mà người dân có thể biết được các quy định của pháp luật về giải phóng mặt bằng, hành vi nào là sai pháp luật, các quyền lợi mà họ được hưởng, các quyết định của cơ quan chức năng đã hợp lý, khi nào có thể khiếu kiện…
Xem thêm

2 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH CỦA TIỂU THƯƠNG CHỢ TRUNG TÂM BUÔN MA THUỘT

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH CỦA TIỂU THƯƠNG CHỢ TRUNG TÂM BUÔN MA THUỘT

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH CỦA TIỂU THƯƠNG CHỢ TRUNG TÂM BUÔN MA THUỘTNGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH CỦA TIỂU THƯƠNG CHỢ TRUNG TÂM BUÔN MA THUỘTNGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH CỦA TIỂU THƯƠNG CHỢ TRUNG TÂM BUÔN MA THUỘTNGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH CỦA TIỂU THƯƠNG CHỢ TRUNG TÂM BUÔN MA THUỘT
Xem thêm

Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ - CHƯA PHÂN LOẠI | HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE, VNU

LUẬN VĂN THẠC SĨ - CHƯA PHÂN LOẠI | HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE, VNU

Nghiên cứu đánh giá công nghệ xử lý nước thải bệnh viện tại bệnhviện Phụ sản Hà Nội và bệnh viện Việt Đức.-Đề xuất giải pháp tăng hiệu quả hoạt động cho hệ thống xử lý nướcthải và áp dụng thử nghiệm đề xuất tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Đánh giáthử nghiệm đề xuất.Phương pháp nghiên cứu-Phương pháp tổng quan thu thập số liệu-Phương pháp điều tra khảo sát thực địa và lấy mẫu:-Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm và phân tích mẫu-Xử lý số liệu-Phương pháp phân tích đánh giá công nghệ
Xem thêm

5 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG CÔNG TÁC THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG TẠI TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2012 2014

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG CÔNG TÁC THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG TẠI TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2012 2014

Quá trình kiểm tra ngoài thực địa tại OTC được tiến hành theo các bước và các yêu cầu cơ bản sau: Bổ sung đầy đủ địa hình, địa vật và tên địa danh lên bản đồ; Đối chiếu, kiểm tra, chỉnh [r]

95 Đọc thêm

NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t

NGHIÊN CỨU TÁC ÐỘNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ÐẾN ÐỜI SỐNG VÀ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI DÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ÐẤT TẠI DỰ ÁN MỞ RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN MỸ HÀO, T

NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t NGHIÊN cứu tác ðỘNG của VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG ðến ðời SỐNG và VIỆC làm của NGƯỜI dân KHI NHÀ nước THU hồi ðất tại dự án mở RỘNG KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II, HUYỆN mỹ hào, t
Xem thêm

113 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC ĐỊA CƠ SỞ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN KHU VỰC T P LẠNG SƠN

BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC ĐỊA CƠ SỞ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN KHU VỰC T P LẠNG SƠN

1 Mục đích êu cầu: Thực tập thực địa là một hoạt động không còn xa lạ đối với sinh viên đặc biệt là sinh viên khoa Địa Lí. Hàng năm khoa Địa Lí – trường ĐHSP Hà Nội thường tổ chức cho sinh viên đi thực địa và đối với sinh viên năm I chu ến đi thực địa Lạng Sơn là chu ến đi dài ngà nhất. Đâ là một hoạt động rất có ích đối với sinh viên bởi: • Chu ến đi dài ngày này (từ 04052016 đến 12052016) giúp sinh viên làm quen với cách thức tổ chức một chuyến thực địa, làm quen với các hoạt động sinh hoạt tập thể. • Cung cấp cho sinh viên các kiến thức thực tiễn về Địa lí Tự Nhiên (Địa chất, địa mạo, khí hậu đất, thủ văn sinh vật …) C ch sử dụng một số dụng cụ (Máy thủ bình địa bàn …) để x c định phương hướng cũng như đo đạc một khu vực cụ thể. Đồng thời rèn luyện một số kĩ năng thực địa, quan sát thực tế, nghề sư phạm và tăng tình đoàn kết, giúp đỡ nhau trong mỗi sinh viên. Chuyến đi thực địa bổ sung cho sinh viên những kiến thức mới, giúp mỗi sinh viên nắm rõ biểu hiện của các quy luật địa lý tự nhiên trên địa bàn thực địa, nhận biết được một số loại đất đặc trưng địa chất địa mạo cũng như khí hậu và thủ văn sinh vật của vùng. Biết x c định phương hướng, biết sử dụng địa bàn, máy thủy bình …và quan trọng nhất là rút ra cho mình một số kinh nghiệm, làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, cách thức tổ chức hướng dẫn các đợt tham quan kĩ năng nghề nghiệp có ích cho công tác của mình sau này.
Xem thêm

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT THỰC ĐỊA_ Bằng trực quan tiến hành khảo sát tại một số địa điểm thu gom, vận chuyển của các xã, thị trấn để nắm bắt các thông tin về: + Phương pháp thu gom[r]

96 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ ĐẤT HUYỆN ĐỒNG VĂN, TỈNH HÀ GIANG

ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ ĐẤT HUYỆN ĐỒNG VĂN, TỈNH HÀ GIANG

trạng và các bản đồ khoanh vùng dự báo các tai biến TLĐ.- Sử dụng công nghệ GIS sẽ hỗ trợ việc xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụxây dựng bản đồ nguy cơ tai biến trượt lở đất.- Phương pháp bản đồ giúp cho việc thể hiện các bản đồ thành phần củakhu vực nghiên cứu một cách trực quan.4.2.3. Phương pháp khảo sát thực địaĐây là một trong những phương pháp quan trọng về nghiên cứu tai biếnđồng thời đó là một khâu không thể thiếu trong quá trình thực hiện đề tài.Phương pháp này được tiến hành theo các lộ trình và các tuyến cụ thể đãđược vạch ra khi nghiên cứu, phân tích tài liệu trong phòng. Mục đích của khảosát thực địa là thu thập thông tin về các dạng trượt lở phổ biến trong khu vực,khảo sát đánh giá các yếu tố địa chất - địa mạo, điều kiện địa lý tự nhiên, đặcđiểm địa chất thuỷ văn, thành phần đá gốc và đặc điểm vỏ phong hoá, chế độkiến tạo, đặc biệt kiến tạo hiện đại khu vực nghiên cứu.Chỉ có thông qua thực địa chúng ta mới xác định một cách chính xácnhất hiện trạng thực tế của trượt lở đất tại khu vực nghiên cứu. Ngoài ra,công tác thực địa còn giúp kiểm nghiệm lại kết quả nghiên cứu cũng nhưtìm hiểu cụ thể hơn các nguyên nhân tác động đến quá trình trượt lở đất.4.2.4. Phương pháp mô hình hoáĐây là phương pháp xây dựng mô hình hoạt động của đối tượngnghiên cứu thông qua các yếu tố đầu vào và đầu ra, cùng với các phép biếnđổi bên trong của chúng nhằm định lượng hóa vấn đề nghiên cứu. Trongkhi đó việc nghiên cứu về tai biến trượt lở đất đã được rất nhiều người quan6tâm tuy nhiên những nghiên cứu này cũng chỉ mang tính chất định tính màthiếu đi tính định lượng dẫn đến kết quả nghiên cứu có độ chính xác khôngcao. Chính vì thế , việc sử dụng mô hình để nghiên cứu tai biến trượt lở đấtlà rất cần thiết và trong nghiên cứu này tác giả đã sử dụng mô hình trọng số
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN CHUYÊN NGÀNH XỬ LÝ MẪU

ĐỀ CƯƠNG MÔN CHUYÊN NGÀNH XỬ LÝ MẪU

- Các nhân viên lấy mẫu đều đã được đào tạo và tập huấn,- Chuẩn bị công tác thực địa chu đáo: dụng cụ, thiết bị, hóa chất thuốc thửbảo quản mẫuphải đầy đủ và phù ợp,- Đảmbảocác phơngpháp lấy mẫu đều được phổ biến tới tất cả các nhânviên ở trong nhóm quan trắc,- Đảm bảo rằng mỗi một bước lấy mẫu hiện nay và quá trình lấy mẫu trướcđây đều tuân theo một văn bản,- Đảm bảo rằng đụng cụlấy mẫu và máy mócđo đạc hiện trường phải đượcbảo trì và hiệu chuẩn định kỳ, sổ sách bảo trì cần phải được lưu giữ,- Quy định thống nhất về dạng mẫu được lấy bao gồm dán nhãn lên tất cảcác mẫu được lấy, trên đó ghi chép chính xác ngày tháng, địa điểm, tgian12121313lấy mẫu và tên ngườilấy mẫu, số mã hiệu của mẫu bằng mực không thấmnước,- Quy định về ghi chép lại tất cả các chi tiết có liên quan đếnviệc lẫy mẫuvào biên bản/ nhật ký lấymẫu, những điều kiện và các biến động bấtthường từ kỹ thuật lấy mẫu thông thường đến những yêu cầu đặc biệt,- Quy định về điều kiện, nơi để các dụng cụ tránh làm nhiễm bẩn mẫu, làmsạch dụng cụ lấy mẫu, làm sạch dụng cụ lấy mẫu, kiểm tra độ sạch và iệuquả của dụng cụ (bằng cách phân tích mẫu trắng và mẫu so sánh thíchhợp),- Quy định về tiến hành bảo quản mẫu cho từng thông số chất lượng nước,trầm tích, phù du, vi sinh vật,.. theo các chỉ dẫn trong các tiêu chuẩn tương
Xem thêm

45 Đọc thêm

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỶ LỆ 1:2000 BẰNG PHẦN MỀM ARCGIS, THÍ ĐIỂM VỚI GÓI GIAO THÔNG KHU VỰC TỈNH BẮC GIANG

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỶ LỆ 1:2000 BẰNG PHẦN MỀM ARCGIS, THÍ ĐIỂM VỚI GÓI GIAO THÔNG KHU VỰC TỈNH BẮC GIANG

cơ sở dữ liệu nền địa lý giao thông, Quy định kỹ thuật,…- Thực nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 gói giao thôngbằng phần mềm ArcGIS.4. Phương pháp nghiên cứu:- Phương pháp nghiên cứu tổng hợp tài liệu: Nghiên cứu các tài liệu, lý luậnkhác nhau bằng cách phân tích chúng thành từng bộ phận để tìm hiểu sâu sắc về đốitượng. Tổng hợp từng bộ phận thông tin đã được nghiên cứu tạo ra một hệ thông tàiliệu đầy đủ và sâu sắc về đối tượng;- Phương pháp GIS: Sử dụng chức năng phân tích không gian bao gồm từ việcxây dựng,trình bày, hỏi đáp đến truy vấn dữ liệu và sử dụng chức năng chuyển đổidữ liệu;- Phương pháp viễn thám: Sử dụng ảnh LiDAR để phục vụ cho việc xây dựngcơ sở dữ liệu nền địa lý gói giao thông;- Phương pháp kiểm chứng thực địa: Phương pháp này được sử dụng nhằm thuthập các số liệu về đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, thu thập tài liệu cóliên quan tới khu vực nghiên cứu;- Phương pháp trình bày bản đồ: Trình bày và chia sẻ những thông tin đượcthể hiện trên bản đồ.5. Cơ sở dữ liệu:- Các quy phạm, quy định kỹ thuật về cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý và nghịđịnh xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý;- Các tư liệu ảnh quét LiDAR về quản lý gói giao thông khu vực tỉnh Bắc Giang.6. Cấu trúc của đồ án bao gồm:Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, đồ ángồm 3 chương:Chương 1: Tổng quan về các vấn đề nghiên cứu;Chương 2: Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý gói giao thông;Chương 3: Thực nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý gói giao thông khu
Xem thêm

Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP XÃ XUÂN QUANG HUYỆN CHIÊM HÓA TỈNH TUYÊN QUANG

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP XÃ XUÂN QUANG HUYỆN CHIÊM HÓA TỈNH TUYÊN QUANG

ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐƯỢC HIỆU QUẢ KINH TẾ CHÚNG TÔI ĐÃ TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA THỰC ĐỊA VÀ ĐIỀU TRA NÔNG HỘ THEO MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ CÁC CHỈ TIÊU : DIỆN TÍCH,NĂNG SUẤT,SẢN LƯỢNG, GIÁ BÁN, CHI PHÍ V[r]

73 Đọc thêm

Đặc tính nước ngầm miền Trung Việt Nam

ĐẶC TÍNH NƯỚC NGẦM MIỀN TRUNG VIỆT NAM

bài giảng tài nguyên nước ngầm các tỉnh miền trung việt nam, biên soạn dựa trên các công trình nghiên cứu, thực địa. Là tài liệu tham khảo quan trọng cho sinh viên các ngành nước, thuỷ văn, địa chất các trường đại học và cao đẳng

32 Đọc thêm

Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng một số dự án tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 2014 (LV thạc sĩ)

Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng một số dự án tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 2014 (LV thạc sĩ)

Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng một số dự án tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 2014 (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng một số dự án tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 2014 (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng một số dự án tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 2014 (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng một số dự án tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 2014 (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng một số dự án tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 2014 (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng một số dự án tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 2014 (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng một số dự án tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 2014 (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng một số dự án tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 2014 (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng Quốc lộ 32, đoạn từ Cầu Diễn đến Nghĩa trang Mai Dịch quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng Quốc lộ 32, đoạn từ Cầu Diễn đến Nghĩa trang Mai Dịch quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng Quốc lộ 32, đoạn từ Cầu Diễn đến Nghĩa trang Mai Dịch quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng Quốc lộ 32, đoạn từ Cầu Diễn đến Nghĩa trang Mai Dịch quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng Quốc lộ 32, đoạn từ Cầu Diễn đến Nghĩa trang Mai Dịch quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng Quốc lộ 32, đoạn từ Cầu Diễn đến Nghĩa trang Mai Dịch quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng Quốc lộ 32, đoạn từ Cầu Diễn đến Nghĩa trang Mai Dịch quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng Quốc lộ 32, đoạn từ Cầu Diễn đến Nghĩa trang Mai Dịch quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng Quốc lộ 32, đoạn từ Cầu Diễn đến Nghĩa trang Mai Dịch quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng Quốc lộ 32, đoạn từ Cầu Diễn đến Nghĩa trang Mai Dịch quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng Quốc lộ 32, đoạn từ Cầu Diễn đến Nghĩa trang Mai Dịch quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng Quốc lộ 32, đoạn từ Cầu Diễn đến Nghĩa trang Mai Dịch quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng Quốc lộ 32, đoạn từ Cầu Diễn đến Nghĩa trang Mai Dịch quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng một số Dự án trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng một số Dự án trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng một số Dự án trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng một số Dự án trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng một số Dự án trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng một số Dự án trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng một số Dự án trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng một số Dự án trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng một số Dự án trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng một số Dự án trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng một số Dự án trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề