BẢN KẾ HOẠCH TỔNG KẾT NĂM HỌC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BẢN KẾ HOẠCH TỔNG KẾT NĂM HỌC":

KHUNG BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC

KHUNG BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014 – 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 – 2016 Phần thứ nhất KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 2015 I. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CHUNG CỦA ĐƠN VỊ 1. Thuận lợi: 2. Khó khăn:

7 Đọc thêm

Báo cáo tổng kết và phương hướng, nhiệm vụ năm học Chi đoàn 10A

BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC CHI ĐOÀN 10A

Báo cáo tổng kết và phương hướng, nhiệm vụ năm học. báo cáo tổng kết năm học. phương hướng nhiệm vụ năm học. mẫu báo cáo tổng kết năm học. báo cáo sơ kết học kì I. báo cáo sơ kết học kì II. báo cáo. tài liệu THPT

4 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC HẰNG NĂM Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC HẰNG NĂM Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN

1. Lý do chọn đề tài: Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng đầu tiên của ngành Giáo dục đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở bậc học tiếp theo. Giáo dục mầm non có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhầm giáo dục toàn diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ là cơ sở để hình thành nên nhân cách con người mới XHCN Việt Nam và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ bước vào trường tiểu học được tốt. Như Bác Hồ kính yêu đã nói: “ Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”. Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu, bồi dưỡng cho các cháu trở thành người công dân có ích. Vì vậy, trường mầm non có nhiệm vụ giáo dục trẻ có được những thói quen học tập, sinh hoạt hàng ngày. Muốn thực hiện được điều đó, trước hết người quản lý chỉ đạo phải toàn diện và về chuyên môn phải nhận thức đúng về nhiệm vụ, yêu cầu của ngành học, đồng thời nắm vững các chỉ tiêu, kế hoạch của Ngành học giao cho. Như vậy, muốn nâng cao chất lượng, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của bậc mầm non thì việc xây dựng kế hoạch nói chung và việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học nói riêng là công cụ hết sức quan trọng và cần thiết, bởi công tác Giáo dục là một chức năng lớn trong Quản lí Giáo dục nói riêng trong Quản lí nhà trường nói chung. Khi nghiên cứu về kế hoạch các nhà khoa học đã khẳng định: “Xây dựng kế hoạch có một vai trò hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến công việc; Không có kế hoạch một doanh nghiệp hay bất kỳ một tổ chức nào khác sẽ cho con thuyền không lái chỉ chạy vòng quanh”. Lập kế hoạch sơ sài có lẽ vẫn là nguyên nhân gây ra nhiều thất bại trong quản lí. Xây dựng kế hoạch rất quan trọng trong việc điều hành quản lý, trong đó xây dựng kế hoạch hàng năm càng quan trọng hơn. Hằng năm trong ngành Giáo dục, từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục và Đào tạo đến phòng Giáo dục và Đào tạo đều có các văn bản hướng dẫn kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học đế từng bậc học, cấp học. Trong Quản lí trường học thì xây dựng kế hoạch là chức năng đầu tiên và cũng là chức năng nền tảng. Nếu xây dựng một bản kế hoạch chặt chẽ, phù hợp và tổ chức thực hiện kế hoạch một cách khoa học sẽ hạn chế sự bất ổn định trong quá trình tổ chức, giúp cho người Hiệu trưởng nhìn thấy những thây đổi từ bên ngoài, tạo khả năng thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất, tập trung được sự cố gắng của mọi người vào việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Khi có kế hoạch sẽ giúp cho Hiệu trưởng dễ dàng thực hiện các chức năng quản lí khác. Để hoạt động của nhà trường đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm học, Hiệu trưởng phải xây dựng một bản kế hoạch đầy đủ, chi tiết, phù hợp với điều kiện hiện có của nhà trường, yêu cầu kế hoạch của ngành đề ra. Nó quyết định đến hoạt động giáo dục nói riêng và hoạt động quản lí nói riêng. Thực tế cho thấy, công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học trong nhiều năm qua của một số trường chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính hình thức, thực hiện chưa thật đầy đủ theo tinh thần các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành, chưa phù hợp với thực tế của nhà trường và địa phương. Do đó bản kế hoạch phần lớn là sản phẩm riêng của hiệu trưởng chứ chưa tập chung được chí tuệ của tập thể nên chưa có tác dụng tích cực thúc đẩy các hoạt động trong nhà trường và làm giảm hiệu lực công tác Quản lí của Hiệu trưởng. Trường mầm non Hoa Mai thành phố Điện Biên đơn vị em đang công tác, việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm đã được tiến hành thường xuyên nhưng hiệu quả chưa cao vì chưa có kế hoạch khả thi và giải pháp cụ thể. Vì vậy, em chọn đề tài: “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học hằng năm ở Trường mầm non Hoa Mai thành phố Điện Biên” làm đề tài nghiên cứu trong khóa học quản lí Giáo dục trường học năm 2012.
Xem thêm

22 Đọc thêm

2013 1388 THEO DOI CAC HOI NGHI CUA BOGD

2013 1388 THEO DOI CAC HOI NGHI CUA BOGD

UBND TỈNH LẠNG SƠNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 1388 /SGDĐT-VPLạng Sơn, ngày 15 tháng 7 năm 2013V/v theo dõi các hội nghị của BộGiáo dục và Đào tạo qua mạng internetKính gửi:- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;- Các đơn vị trực thuộc.Thực hiện Chương trình công tác năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổchức Hội nghị tổng kết năm học 2012 - 2013, triển khai nhiệm vụ năm học 2013 2014 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên vàgiáo dục chuyên nghiệp; Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua ‘‘Xây dựng trườnghọc thân thiện, học sinh tích cực’’ giai đoạn 2008 - 2013; Hội nghị tổng kết 5 nămcuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”,cụ thể như sau:I. Hội nghị tổng kết năm học 2012 - 2013, triển khai nhiệm vụ năm học 2013- 2014 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên vàgiáo dục chuyên nghiệpThời gian: 1 ngày, khai mạc 08h00, thứ Sáu, ngày 19/7/2013.II. Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua ‘‘Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực’’ giai đoạn 2008 – 2013Thời gian: 1 buổi (sáng), khai mạc 08h00, thứ Bảy, ngày 20/7/2013.
Xem thêm

1 Đọc thêm

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíPHÒNG GD&ĐT …………..TRƯỜNG MN …………….Số: ……………………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc……….., ngày … tháng … năm …BIÊN BẢN KỲ HỌP THỨ … CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNGTrường ……………. năm học … - …V/v ……………………………………………………………..1. Thời gian, địa điểm, thành phần:- Thời gian: Lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …- Địa điểm: Văn phòng nhà trường……………………………………...- Thành phần:1. Đ/c ………………………. - Hiệu trưởng - Chủ Tịch Hội đồng2. Đ/c ………………………. - P Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch HĐ3. Đ/c ………………………. - TT Tổ Văn phòng - Thư ký HĐ4. Đ/c ………………………. - TT Tổ chuyên môn - UV Hội đồng5. Đ/c ………………………. - P.Chủ tịch CĐ - UV Hội đồng6. Đ/c ………………………. - Bí thư Chi đoàn - UV Hội đồng7. Đ/c ………………………. - TT khu Quảng Minh - UV Hội đồng2. Nội dung:2.1. Đồng chí ………………. - Chủ tịch Hội đồng trường, thông qua:- Mục đích, yêu cầu của buổi họp: Thảo luận, bàn bạc, trao đổi về những nộidung của dự thảo báo cáo tổng kết năm học … - ...- Quyết định số /QĐ-GDĐT ngày tháng … năm … của Trưởng phòng
Xem thêm

2 Đọc thêm

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 8. Năm 20162017

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 8. Năm 20162017

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 8, năm học 2016 2017 có 5 chủ đề, 18 tiết chia cho 2 tiết1 tháng. Giáo án có đầy đủ các nội dung tích hợp theo đúng quy định của BGDĐT. CHỦ ĐIỂM THÁNG 9:TRUYỀN THỐNG NHÀ TR¬ƯỜNG. Tiết 1: TRAO ĐỔI VỀ VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ NG¬ƯỜI HỌC SINH LỚP 8.I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:Giúp học sinh: Hiểu đ¬ược vị trí, nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp 8 Tự giác quyết tâm cao trong học tập Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:1. Nội dung: Xác định vị trí quan trọng của lớp 8 Những nhiệm vụ trong năm học Những biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2. Hình thức hoạt động: Trao đổi thảo luận giữa các nhóm học sinh trong tổ Trao đổi giữa các tổ trong lớp III. CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:1. Ph¬ương tiện hoạt động: Một số câu hỏi thảo luận Câu 1: Bạn có suy nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 8. (vị trí,vai trò và trách nhiệm của ng¬ời học sinh lớp 8).Câu 2: Bạn thấy mình phải làm tốt những nhiệm vụ gì ở năm học này? vì sao?. Câu 3: Để làm tốt những nhiệm vụ đó, theo bạn phải có những biện pháp nào? (về chủ quan, khách quan) Giấy khổ to, bút dạ để ghi kết quả thảo luận, phiếu làm việc cá nhân Một vài tiết mục văn nghệ.2. Tổ chức: Giáo viên chủ nhiệm phổ biến nội dung, yêu cầu hoạt động và họp cán bộ lớp để phân công chuẩn bị các việc cụ thể sau: Thống nhất ch¬ương trình, hình thức và kế hoạch hoạt động. Phân công chuẩn bị các ph¬ương tiện . Phân công ng¬ười điều khiển ch¬ương trình và th¬ư ký Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ. Phân công trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê bàn ghế. Cử ngư¬ời mời đại biểu.IV.TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:1. Khởi động: Kiểm tra sĩ số: 8A2 : Hát tập thể.2. Thảo luận về vị trí nhiệm vụ năm học: + Ng¬ười điều khiển nêu câu hỏi 1 và 2. + Học sinh trao đổi, thảo luận theo tổ. Tổ tr¬ưởng (thư¬ ký tổ) ghi kết quả thảo luận. + Đại diện từng tổ trình bày kết quả thảo luận của mình. + Lớp góp ý bổ sung, phân tích, lựa chọn và thống nhất ý kiến về vị trí và nhiệm vụ năm học. + Ng¬ười điều khiển tổng kết thảo luận. 3. Làm việc cá nhân về biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học: + Ngư¬ời điều khiển phát phiếu cho từng học sinh và yêu cầu ghi các biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học . + Từng học sinh suy nghĩ và ghi vào phiếu. + Một số học sinh trình bày tr¬ước lớp (thư¬ ký ghi tóm tắt ) . + Cả lớp góp ý kiến, bổ sung, lựa chọn biện pháp tốt nhất . + Ng¬ười điều khiển tổng kết lại các biện pháp cơ bản để mỗi học sinh, tổ, lớp vận dụng . 4. Văn nghệ: + Cán bộ văn nghệ giới thiệu các tiết mục văn nghệ đã đ¬ược phân công chuẩn bị và mời lên biểu diễn. + Hoạt động này cũng có thể xen vào giữa hoạt động 2 và 3.V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: Giáo viên chủ nhiệm nêu khái quát vị trí, nhiệm vụ năm học và động viên học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Ng¬ười dẫn ch¬ương trình nhận xét tinh thần, ý thức tham gia của cả lớp, biểu dư¬ơng và rút kinh nghiệm. Ng¬ười dẫn ch¬ương trình mời đại biểu, GVCN lên phát biểu ý kiến. Ng¬ười dẫn ch¬ương trình cám ơn, chúc sức khoẻ các đại biểu, GVCN. Chúc tất cả các bạn học tập tốt, đạt kết quả cao trong năm học mới.
Xem thêm

Đọc thêm

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ VỮNG MẠNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRƯỜNG MẦM NON SƠN ĐIỆN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 VÀ HOÀN THÀNH KIỂM ĐỊNH

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ VỮNG MẠNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRƯỜNG MẦM NON SƠN ĐIỆN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 VÀ HOÀN THÀNH KIỂM ĐỊNH

tích cực tham gia các hoạt động do ngành, do địa phương tổ chức và các công việcđã đạt hiệu quả cao hơn.Tổ chức các hoạt động ở lớp phong phú, thu hút được trẻ tham gia.Đứng trước diễn đàn phát biểu tự tin, phát âm không mắc lỗi chính tả, diễnđạt lời nói trôi trảy hơn.100% giáo viên soạn bài bằng máy vi tính, có 90% giáo viên biết sử dụnggiáo án điện tử và áp dụng trong các hoạt giáo dục trẻ hàng ngày.Cán bộ giáo viên, nhân viên được chi trả chế độ đúng, đủ, kịp thời, đặc biệtnhân viên hợp đồng địa phương được chi trả theo quy định của cấp trên.c. Nhận thức về giáo dục:Các tầng lớp nhân dân đã thấy rõ vị trí, vai trò to lớn của giáo dục mầm non,đã quan tâm đến việc đến việc đưa con em ra lớp mầm non (thậm chí mong trườngmầm non không có thứ bảy và chủ nhật để được gửi con). Đảng ủy, HĐND, UBND9xã đã xây dựng được kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2015- 2020 phù hợpvới xã Sơn Điện. Tiếp theo đó các chi bộ Đảng, ban quản lý các chòm bản đã cónhững việc làm sát thực để vận động học sinh ra lớp và đóng góp tiền, ngày côngxây dựng trường ( Các chi đoàn thanh niên ủng hộ ngày công đào đất san mặt bằnglàm sân chơi cho trẻ, trồng cây...) . Không có đơn thư khiếu kiện về nhà trường.III. KẾT LUẬN, KIỆN NGHỊ1. Kết luậnTừ thực tiễn chỉ đạo, tổ chức thực hiện " Một số biện pháp xây dựng độingũ vững mạnh đáp ứng yêu cầu trường mầm non Sơn Điện đạt chuẩn quốc giamức độ 1 và hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 năm học 2015- 2016” tôi nhận thấy:Thứ nhất phải thấm nhuần sâu sắc chủ trương, đường lối, chính sách củaĐảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, trên cơ sở đó, tham mưu tích cực với cáccấp uỷ chính quyền từ Huyện đến cơ sở nhằm cụ thể hoá thành cơ chế, chính sách,
Xem thêm

12 Đọc thêm

KẾ HOẠCH PHÙ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM MÔN VẬT LÝ THCS

KẾ HOẠCH PHÙ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM MÔN VẬT LÝ THCS

KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉMNăm học 2014 2015Họ và tên giáo viên : Nhiệm vụ được giao:+ Giảng dạy môn: Vật lý: 6; 7; 8; 9; CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH1. Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 20142015 của trường PTCS YênThan2. Căn cứ nhiệm vụ chuyên môn được BGH phân công trong năm học 201420153. Căn cứ tình hình thực tế kết quả khảo sát đầu năm học của trường và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 20142015 của trường PTCS YênThan.Tôi xây dựng kế hoạch sử dụng đồ dùng dây học năm học 2014 2015 cụ thể như sau:
Xem thêm

3 Đọc thêm

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG, PHỤ ĐẠO HỌC SINH KHỐI 4

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG, PHỤ ĐẠO HỌC SINH KHỐI 4

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG, PHỤ ĐẠO HỌC SINH KHỐI 4 Năm học 2015 2016 I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của trường PTDTBT Tiểu học Nà Bủng và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015. Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu của tổ 4 Tổ khối 4 trường PTDTBT Tiểu học Nà Bủng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi – phụ đạo học sinh yếu ở năm học 2015 2016 như sau: II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH. 1. Thống kê tình hình học sinh – cơ sở vật chất.
Xem thêm

23 Đọc thêm

KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THCS

KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THCS

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2014 2015 Căn cứ nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 Căn cứ Quyết định số 1842QĐ_UBND ngày 10062011 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Vv Phê duyệt kế hoạch phát triển ứng dụng Cong nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Quảng Ninh đến giai đoạn 2011 – 2015; Căn cứ Số: 859PGDĐT, ngày 28 tháng 10 năm 2014 “Vv Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014 – 2015” Căn cứ kế hoạch năm học 2014 – 2015 và tình hình thực tế trường PTCS Yên Than xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục nhà trường năm học 20142015 như sau:
Xem thêm

8 Đọc thêm

Kế hoạch chuyên môn tổ 4 +5 năm 15 16

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỔ 4 +5 NĂM 15 16

Kế hoạch chuyên môn tổ 4 +5 năm học 20152016. Kế hoạch bao gồm kế học cụ thể cho từng tháng , từng tuần cụ thể của tổ chuyên môn trong năm học 2015 2016 theo mẫu mới nhất.Đây là kế hoạch được lập ngay từ đầu năm học trong quá trình thực hiện có bổ xung và điều chỉnh cho phù hợp thực tế.

48 Đọc thêm

Bia ngang dep cho giao an blablabla

Bia ngang dep cho giao an blablabla

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHOÁI CHÂU TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀM TỬ KẾ HOẠCH BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI PHÂN MÔN LỊCH SỬ Năm học 2016 – 2017 KHỐI LÁ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHOÁI CHÂU TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀM TỬ KẾ HOẠCH BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI PHÂN MÔN LỊCH SỬ Năm học 2016 – 2017 KHỐI LÁ Tháng 9, năm 2012 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHOÁI CHÂU TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀM TỬ KẾ HOẠCH BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI PHÂN MÔN LỊCH SỬ Năm học 2016 – 2017 KHỐI LÁ Tháng 9, năm 2012 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHOÁI CHÂU TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀM TỬ KẾ HOẠCH BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI PHÂN MÔN LỊCH SỬ Năm học 2016 – 2017 KHỐI LÁ Tháng 9, năm 2012 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHOÁI CHÂU TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀM TỬ KẾ HOẠCH BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI PHÂN MÔN LỊCH SỬ Năm học 2016 – 2017 KHỐI LÁ Tháng 9, năm 2012 Tháng 9, năm 2012PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHOÁI CHÂU TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀM TỬ KẾ HOẠCH BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI PHÂN MÔN LỊCH SỬ Năm học 2016 – 2017 KHỐI LÁ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHOÁI CHÂU TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀM TỬ KẾ HOẠCH BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI PHÂN MÔN LỊCH SỬ Năm học 2016 – 2017 KHỐI LÁ Tháng 9, năm 2012 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHOÁI CHÂU TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀM TỬ KẾ HOẠCH BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI PHÂN MÔN LỊCH SỬ Năm học 2016 – 2017 KHỐI LÁ Tháng 9, năm 2012 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHOÁI CHÂU TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀM TỬ KẾ HOẠCH BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI PHÂN MÔN LỊCH SỬ Năm học 2016 – 2017 KHỐI LÁ Tháng 9, năm 2012 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHOÁI CHÂU TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀM TỬ KẾ HOẠCH BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI PHÂN MÔN LỊCH SỬ Năm học 2016 – 2017 KHỐI LÁ Tháng 9, năm 2012 Tháng 9, năm 2012
Xem thêm

Đọc thêm

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

......................................................................thay mặt đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng kết côngtác đội và phòng trào vừa qua và bản phương hướng cho năm học mới.2. Thảo luận, góp ý kiến biểu quyết các chỉ tiêu trong báo cáo tổng..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Các ý kiến phát biểu đại hội..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Đăng ký các danh hiệu thi đua+ Cuối năm chi hội sẽ đạt danh hiệu+ Đăng ký phấn đấu cháu ngoan bác Hồ.5. Ban chỉ huy chi đội năm học 201…… - 201……….lên đọc bản tự kiểm điểm.6. Bầu chỉ huy chi đội mới+ Đại hội đã thống nhất các bạn có tên sau vào ban chỉ huy chi đội năm học201…… - 201
Xem thêm

3 Đọc thêm

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐỘI, PHONG TRÀO THIẾU NHI VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Năm học : 2015 2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐỘI, PHONG TRÀO THIẾU NHI VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP NĂM HỌC : 2015 2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐỘI, PHONG TRÀO THIẾU NHI VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Năm học : 2015 2016KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐỘI, PHONG TRÀO THIẾU NHI VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Năm học : 2015 2016KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐỘI, PHONG TRÀO THIẾU NHI VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Năm học : 2015 2016KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐỘI, PHONG TRÀO THIẾU NHI VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Năm học : 2015 2016KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐỘI, PHONG TRÀO THIẾU NHI VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Năm học : 2015 2016KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐỘI, PHONG TRÀO THIẾU NHI VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Năm học : 2015 2016
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN PHẤN đấu để TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Kính thưa đoàn chủ tịch Kính thưa quý vị đại biểu khách quý Thưa toàn thể các đồng chí về dự đại hội Hôm nay tôi rất vinh dự được thay mặt cho các đồng chí đoàn viên thanh niên trong toàn trường lên phát biểu tham luận về phong trào đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản việt Nam. Lời đầu tiên tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý, các đồng chí đoàn viên lời chúc sức khoẻ hạnh phúc. Chúc đại hội của chúng ta thành công rực rỡ. Kính thưa toàn thể đại hội Trước tiên tôi hoàn toàn nhất trí với “bản báo cáo tổng kết công tác đoàn và phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 – 2013” của đoàn trường THPT Lý Thường Kiệt” mà đồng chí ……………………… Thay mặt BCH đoàn trường vừa trình bày trước đại hội. Để làm phong phú thêm bản báo cáo và phương hướng công tác đoàn của đoàn trường tôi xin góp một vài ý kiến tham luận về phong trào đoàn viên thanh niên phấn đấu để trở thành đảng
Xem thêm

2 Đọc thêm

Bản kế hoạch kinh doanh

BẢN KẾ HOẠCH KINH DOANH

Bản kế hoạch kinh doanh giúp xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, phân tích tiềm năng, ưu thế cũng như những khó khăn, cách thức bán hàng, chi phí kinh doanh.....để có cái nhìn tổng quát, đánh giá được hiệu quả, tiềm năng kinh doanh. Đây là bản kế hoạch kinh doanh cụ thể, tổng quát nhất để các bạn có thể tham khảo và nghiên cứu.

48 Đọc thêm

Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊNĂM HỌC 2014 – 2015 Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Yên Căn cứ vào nhiệm vụ năm học Trường PTCS Yên Than đề ra kế hoạch sử dụng, bảo quản thiết bị đồ dùng dạy học năm học 2014 – 2015 như sau:

5 Đọc thêm

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI Kính thưa các vị đại biểu. kính thưa Đại hội Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin thông qua dự thảo chương trình làm việc của đại hội. 1. Ổn định tổ chức, văn nghệ chào mừng. 2. Nghi thức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 3. Mời Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội lên làm việc 4. Thông qua chương trình đại hội 5. Đọc Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 2015 và Dự thảo phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2016 6. Đọc Bản Dự thảo Bản kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2015 7. Tham luận, thảo luận, đóng góp ý kiến vào phương hướng chỉ tiêu kế hoạch đề ra 8. Giới thiệu và mời Đại biểu phát biểu ý kiến 9. Bầu BCH chi Đoàn nhiệm kỳ mới. + Ban bầu cử thông qua thể lệ bầu cử, danh sách bầu cử + Tiến hành phát phiếu. + Giải lao, văn nghệ. + Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử 10. Ban chấp hành mới ra mắt ĐH 11. Thư ký đọc nghị quyết Đại hội và biểu quyết chỉ tiêu đề ra. 12. Tổng kết đại hội 13. Chào cờ bế mạc.
Xem thêm

22 Đọc thêm

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý cấp Tỉnh THCS

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ CẤP TỈNH THCS

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎINăm học 2014 2015Họ và tên giáo viên : Nhiệm vụ được giao:+ Giảng dạy môn: Vật lý: 6; 7; 8; 9; CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH1. Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 20142015 của trường PTCS YênThan2. Căn cứ nhiệm vụ chuyên môn được BGH phân công trong năm học 201420153. Căn cứ tình hình thực tế kết quả khảo sát đầu năm học của trường và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 20142015 của trường PTCS YênThanTôi xây dựng kế hoạch sử dụng đồ dùng dây học năm học 2014 2015 cụ thể như sau:
Xem thêm

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề