QUYẾT ĐỊNH SỐ 825QĐ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "QUYẾT ĐỊNH SỐ 825QĐ":

QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THỊ TRẤN DIÊM ĐIỀN HUYỆN THÁI THỤY TỈNH THÁI BÌNH

QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THỊ TRẤN DIÊM ĐIỀN HUYỆN THÁI THỤY TỈNH THÁI BÌNH

DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, ẢNH............................................................101313141415PHẦN MỞ ĐẦU1.* Lý do chọn đề tài.Thị trấn Diêm Điền là đô thị đô thị ven biển phía đông bắc của tỉnh Tháibình, đây là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật của huyệnThái Thụy, đồng thời là trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp, hàng hảivà an ninh quốc phòng phía đông bắc tỉnh. Thị trấn Diêm Điền là đô thị có vịtrí địa lý rất quan trọng và có nhiều động lực để phát triển.Thị trấn Diêm Điền có diện tích tự nhiên rất nhỏ, với 220,06 ha là mộttrong những đô thị có diện tích tự nhiên nhỏ nhất trong hệ thống các đô thịtrên địa bàn tỉnh Thái Bình, từ nhiều năm nay quá trình phát triển đô thị đãvượt ngoài ranh giới thị trấn hiện tại, phát triển sang các xã Thụy Hà, ThụyLương, Thụy Liên, Thụy Hải và Thái Thượng.Theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Diêm Điền và vùngphụ cận đến năm 2025 theo tiêu chí đô thị loại IV đã được UBND tỉnh TháiBình phê duyệt tại Quyết định số 810/-UBND ngày 23/4/2015 thì giai
Xem thêm

118 Đọc thêm

QUYẾT ĐỊNH 846/QĐ-BTTTT SỬA ĐỔI PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CHUYỂN MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

QUYẾT ĐỊNH 846/QĐ-BTTTT SỬA ĐỔI PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CHUYỂN MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Sửa đổi Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 1178/-BTTTT ngày 23/9/2013 củaBộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:4. Lộ trình thực hiện:Dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao được triển khai theo lộtrình như sau:a. Thời gian kết nối thử nghiệm dịch vụ: kéo dài ít nhất 6 tháng, hoàn thành trước ngày30/6/2017.b. Thời gian cung cấp chính thức dịch vụ trước ngày 31/12/2017.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịthuộc Bộ và Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.BỘ TRƯỞNGNơi nhận:- Như Điều 3;- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;- Cổng Thông tin điện tử Bộ TT&TT;- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;- Các doanh nghiệp viễn thông: VNPT,Mobifone, Viettel, HTC, Gtel Mobile;- Lưu: VT, CVTTrương Minh Tuấn
Xem thêm

2 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ XUÂN LẸ, HUYỆN THƯỜNG XUÂN, TỈNH THANH HÓA

HOẠT ĐỘNG THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ XUÂN LẸ, HUYỆN THƯỜNG XUÂN, TỈNH THANH HÓA

nước giai đoạn 2001–2010, tiếp sau đó là giai đoạn 2011-20120. Theo chủtrương đó, Quyết định số 181/2003/-TTg ngày 4-9-2003 của Thủ tướngChính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quanhành chính nhà nước ở địa phương ra đời, đã tạo ra một cách thức giải quyếtcông việc hiệu quả cho công dân, tổ chức, đã thể chế hóa mối quan hệ giữachính quyền và công dân thông qua việc thực hiện cơ chế “một cửa”. Khi cơ chế“một cửa” ra đời, thay vì việc công dân tổ chức khi muốn giải quyết hồ sơ hànhchính thì phải tự mình đi liên hệ với nhiều bộ phận chuyên môn khác nhau củacơ quan hành chính nhà nước thì nay công dân, tổ chức chỉ cần tới Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực chuyênmôn đó nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn chờ ngày nhận kết quả hồ sơ, còn các côngviệc liên hệ làm việc với các phòng ban chuyên môn thì thuộc trách nhiệm củacơ quan hành chính tiếp nhận hồ sơ đó. Mô hình “một cửa” ra đời nhanh chóngđược triển khai và nhân rộng khắp các địa phương trong cả nước, được ngườidân hoan nghênh, hưởng ứng do hiệu quả tích cực của mô hình này mang lại. Cóthể nhận thấy, cơ chế “một cửa” là giải pháp đổi mới hữu hiệu về phương thứclàm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương các cấp, nhằm tạochuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổchức và công dân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí,thời gian, công sức; đồng thời, điều chỉnh một bước về tổ chức bộ máy và đổimới, cải tiến chế độ làm việc và quan hệ công tác trong cơ quan hành chính nhànước.2.1.2. Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa.Việc tuân thủ các nguyên tắc này khi thực hiện cải cách thủ tục hànhchính theo cơ chế “một cửa” là rất cần thiết và không thể thiếu nhằm đảm bảothực hiện thống nhất, chính xác, có hiệu quả cơ chế “một cửa” tại tất cả các cơquan hành chính nhà nước.Các nguyên tắc đó là:Thứ nhất, thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật.12
Xem thêm

Đọc thêm

GIẤY XÁC NHẬN NGÀNH ĐỘC HẠI

GIẤY XÁC NHẬN NGÀNH ĐỘC HẠI

Cao đẳng nghề Hoá dầu 8A Thanh HoáHệ đào tạo: .............................................………….............Lớp:......................................................................................Loại hình đào tạo:...................................………….............Khóahọc: .............................................................................Chính quy2014-2017Thời gian khóa học: …...…….năm.3.0- Theo Quyết định số 1152/2003/-LĐTBXH ngày 18/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội đã ban hành như sau:+ Ngành Công nghệ Cơ khí (tiện, phay, bào): Thuộc nhóm ngành Công nghiệp tại mục B Cơ khí – Luyện kim vàđiều kiện lao động loại IV (điểm 1) tiện, phay, bào, cưa phíp, bakelit (chịu tác động của bụi gỗ phíp, bụi bakelit, hơiPhenol nồng độ cao);+ Ngành Công nghệ Thực phẩm; Sinh học; Môi trường; Hóa dầu: Là những ngành thường xuyên tiếp xúc với hóachất độc hại thuộc nhóm ngành Khoa học - Công nghệ, điều kiện lao động loại IV (điểm 6) lấy mẫu hoá chất, dungmôi, xăng dầu để kiểm tra, thử nghiệm (làm việc ngoài trời, thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc; có thể nguyhiểm khi lấy mẫu tại hiện trường); (điểm 8) thử nghiệm hoá môi trường, hoá thực phẩm, hàng tiêu dùng (tiếp xúcvới bụi, các hoá chất và dung môi hữu cơ độc hại, nồng độ cao như: H 2SO4, HNO3, ASen, Axeton, Toluen, Benzen,Clo, Foomaldhyt...).- Theo Quyết định số 1629/1996/-LĐTBXH ngày 26/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội xác định Công nghệ Hàn là nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc nhóm ngành Cơ khí – Luyệnkim tại (điểm 3) hàn điện, hàn hơi (thường xuyên tiếp xúc với nóng và hơi khí độc).LÊ VĂN THÀNHGiấy xác nhận này cấp để sinh viên……………………………bổsung hồ sơ đề nghị xem xét giải quyết tiền hỗ trợmiễn, giảm học phí theo quy định tại điểm a khoản 2, Điều 2 của Thông tư 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH,ngày 15/11/2010./.TL. HIỆU TRƯỞNG
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP: Công ty cổ phần máy tính Vĩnh Xuân (SPC)

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VĨNH XUÂN (SPC)

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP V/v cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp - Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng. - Căn cứ quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng theo quyết định số 1627/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. - Căn cứ quyết định số 72/QĐ-HĐQT – TD ngày 15/10/2000 của Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Viettinbank về việc ban hành quy định cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Viettinbank Việt Nam. - Căn cứ đơn vay vốn và phương án kinh doanh của Công ty cổ phần máy tính Vĩnh Xuân. Ngày KH nộp đủ hồ sơ: 25/11/2015
Xem thêm

15 Đọc thêm

Báo cáo thực tập: Giải pháp đẩy mạnh triển khai gói hỗ trợ mua nhà thu nhập thấp tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thăng Long

BÁO CÁO THỰC TẬP: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI GÓI HỖ TRỢ MUA NHÀ THU NHẬP THẤP TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH THĂNG LONG

1. Khái quát chung về ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) có trụ sở chính tại 108 Trần Hưng Đạo. Hiện nay, Vietinbank được biết đến là ngân hàng luôn giữ vững vị trí hàng đầu về lợi nhuận trong hệ thống ngân hàng. Với con số LNTT năm 2014 đặt 7.302 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch ĐHĐCĐ giao trong. Đặc biệt hơn là khi hệ thống ngân hàng đang cố gắng đưa nợ xấu về mức 3% thì tỉ lệ nợ xấu trên toàn hệ thống Vietinbank tính đến 31/12/2014 chỉ còn 0,82% ( theo báo cáo thường niên sau kiểm toán năm 2014). Tách ra khỏi ngân hàng nhà nước từ ngày 26/03/1988 (theo Nghị định số 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng) với tên gọi ban đầu là ngân hàng chuyên doanh Công Thương Việt Nam. Đến ngày 27/03/1993 theo Quyết định số 67/QĐ-NH5 của Thống đốc NHNN Việt Nam thành lập Doanh nghiệp Nhà nước có tên Ngân hàng Công thương Việt Nam. Tuy nhiên đến ngày 21/09/1996 Ngân hàng Công thương Việt Nam được thành lập lại theo Quyết định số 285/QĐ-NH5 của Thống đốc NHNN Việt Nam. Với xu thế chung của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nhà nước tiến hành cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và chính thức ngày 23/09/2008 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Công thương Việt Nam, (theo Quyết định số 1354/QĐ-TTg) gần 1 năm sau ngày chính thức cổ phần hóa ngày 03/07/2009 ngân hàng Công Thương đã được cấp giấy phép thành lập và hoạt động với tên gọi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, (theo Quyết định số 142/GP-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
Xem thêm

23 Đọc thêm

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY KIM KHÍ HÀ NỘI

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY KIM KHÍ HÀ NỘI

Công ty Kim khí Hà Nội là một doanh nghiệp nhà nước, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có tài khoản và con dấu riêng, là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam. Ban đầu Công ty chỉ là một đơn vị thu mua sắt thép và thép phế liệu phục vụ cho ngành thép, cùng với sự tăng trưởng của nền công nghiệp trong nước thì Công ty cũng ngày càng phát triển mở rộng quy mô và thị trường kinh doanh của mình. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty trải qua các giai đoạn sau: Công ty được thành lập năm 1972 với tên là “Công ty thu hồi phế liệu kim khí” là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Kim khí Việt Nam Bé vật tư. Công ty có chức năng thu mua thép phế liệu trong nước tạo nguồn cung cấp nguyên liệu cho việc nấu luyện thép ở nhà máy Gang thép Thái Nguyên. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty và đáp ứng mọi yêu cầu về nguồn cung cấp thép phế liệu cho hoạt động sản xuất, Bộ vật tư đã ra quyết định số 628 QĐ_ VT tháng 10 năm 1985 hợp nhất hai đơn vị: ’Công ty thu hồi phế liệu kim khí” và “Trung tâm giao dịch dịch vụ vật tư ứ đọng luân chuyển” thành Công ty vật tư thứ liệu Hà Nội. Công ty là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty kim khí Việt Nam, hạch toán độc lập và có tư cách pháp nhân. Ngày 28051993, Bộ Thương mại ra quyết định số 600TM_TCCB thành lập Công ty kim khí Hà Nội trực thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam (trước kia là Tổng Công ty Kim khí Việt Nam). Ngày 15041997, Bé Công nghiệp ra quyết định số 511QĐ_TCCB sáp nhập Xí nghiệp dịch vụ vật tư (là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam) vào Công ty vật tư thứ liệu Hà Nội. Ngày 05061997, theo quyết định số 1022QĐ_HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam đổi tên Công ty vật tư thứ liệu Hà Nội thành Công ty Kinh doanh thép và vật tư Hà Nội. Ngày 12112003, Bộ Công nghiệp ra quyết định số 1822003QĐ_BCN về việc sáp nhập Công ty Kinh doanh thép và vật tư Hà Nội vào Công ty Kim khí Hà Nội, theo đó đến ngày 112004 Công ty mới lấy tên là Công ty Kim khí Hà Nội. Hiện nay trụ sở chính tại 20 Tôn Thất Tùng – Quận Đống Đa – Hà Nội.
Xem thêm

29 Đọc thêm

QUYẾT ĐỊNH 3282/QĐ-BTC

QUYẾT ĐỊNH 3282/QĐ-BTC

Việt Nam có trách nhiệm:1. Hướng dẫn xác định mức giá vé cụ thể áp dụng thống nhất cho các Hãng hàng khôngphù hợp với từng thời kỳ trên cơ sở chi phí vận chuyển, tình hình thị trường và sau khi tổchức rà soát phương án giá của các Hãng hàng không.2. Cụ thể hoá mức tối đa giá vé theo 5 nhóm cự ly vận chuyển và công bố danh mục cácđường bay nội địa theo nhóm cự ly. Cụ thể:a) Nhóm 1: có cự ly dưới 500 km;b) Nhóm 2: có cự ly từ 500 km đến dưới 850 km;c) Nhóm 3: có cự ly từ 850 km đến dưới 1.000 km;d) Nhóm 4: có cự ly từ 1.000 km đến dưới 1.280 km;đ) Nhóm 5: có cự ly từ 1.280 km trở lên.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát biến động chi phí các yếu tốđầu vào, hướng dẫn việc điều chỉnh khung giá.4. Thực hiện chế độ báo cáo Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính về kết quả thực hiệncác quy định về giá cước vận chuyển hàng không theo quy định pháp luật; gửi kèm theocác văn bản hướng dẫn mức giá vé theo nhóm đường bay, kết quả rà soát hồ sơ kê khaigiá của các Hãng hàng không để liên Bộ theo dõi, kiểm tra.Điều 3. Hãng hàng không quy định giá vé theo từng đường bay hoặc nhóm đường baynhưng không vượt quá mức giá hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam tại Điều 2 nóitrên; thực hiện đa dạng giá vé phù hợp với thị trường và chất lượng dịch vụ; thực hiện kêkhai mức giá cụ thể với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện điều chỉnhgiá và thực hiện niêm yết giá theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số103/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 12/11/2008 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thôngvận tải hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụhàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Namvà Thông tư liên tịch số43/2011/TTLT/BTC-BGTVT ngày 23/3/2011 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vậntải về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT.Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015. Thay thế Quyết định số
Xem thêm

2 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA HABUBAQNK MBBANK VÀ VIETCOMBANK TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA HABUBAQNK MBBANK VÀ VIETCOMBANK TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Quản trị MarketingThực hiện chủ trương đổi mới của Đảng, Nhà nước đã đề ra trong Đại hộiVI, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định nghiên cứu thí điểm thành lậpmô hình ngân hàng cổ phần, bước đầu là thành lập Ngân hàng cổ phần bất độngsản tại 3 thành phố là Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh, lấy HàNội là điểm đột phá đầu tiên. Từ cuối năm 1986, công tác chuẩn bị cho sự thànhlập mô hình ngân hàng cổ phần đã gấp rút được tiến hành.Cuối năm 1986, Ban chuẩn bị thành lập Ngân hàng phát triển nhà Hà Nội(tiền thân của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Habubank ngày nay) được thànhlập tại trụ sở Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội dưới sự chủ trì của NguyênPhó Thống đốc Nguyễn Văn Chuẩn cùng với sự tham gia của đại diện Vănphòng Chính phủ, Ngân hàng Đầu tư và phát triển.Tháng 7/1988, Tổng giám đốc Ngân hàng đầu tư và xây dựng Việt Nam raquyết định số 192/TCCB- “lập ban chuẩn bị thành lập Ngân hàng chuyênhoạt động tín dụng và dịch vụ trong lĩnh vực phát triển nhà tại Thành phố HàNội”.Tháng 12/1988, Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhquyết định số 139-NH/ về “Điều lệ Ngân hàng phát triển Nhà Thành phố HàNội” đồng thời UBND Thành phố Hà Nội cũng ra Quyết định số 6719/-UBcho phép “Ngân hàng phát triển Nhà Thành phố Hà Nội được hoạt động kinhdoanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội kể từ ngày 2/1/1989”.Trang1/10
Xem thêm

15 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP BỘ MÔN LỌC HÓA DẦU TẠI TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG – TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO THỰC TẬP BỘ MÔN LỌC HÓA DẦU TẠI TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG – TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

1.3. Chức năng, nhiệm vụTheo Quyết định số 25/2014/-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủtướng Chính phủ, Tổng cục Môi trường có nhiệm vụ và quyền hạn sau:- Xây dựng để Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình cấp có thẩmquyền hoặc ban hành theo thẩm quyền: Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc5hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dựthảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủtướng Chính phủ; dự thảo thông tư, quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên vàMôi trường và các văn bản khác về môi trường; Chiến lược, quy hoạch, kếhoạch, chương trình, đề án, dự án liên tỉnh, liên vùng và quốc gia về môi trườngtrong các lĩnh vực: phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm; quản lý chất thải, chất thảinguy hại; khắc phục ô nhiễm, khắc phục sự cố môi trường, suy thoái môi trườngvà cải thiện môi trường; đa dạng sinh học; sức khoẻ môi trường; chất lượng môitrường đất, môi trường nước, môi trường không khí; hoạt động, xử lý và thải bỏhóa chất tồn dư, chất thải và dụng cụ chứa hóa chất theo quy định của pháp luật;bảo vệ môi trường lưu vực sông, vùng biển, vùng ven biển và hải đảo; Tiêuchuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, chỉ tiêu, quy trình, định mức kinhtế - kỹ thuật về môi trường và đa dạng sinh học.- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm phápluật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án liên tỉnh, liênvùng, quốc gia và xuyên quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, địnhmức kinh tế - kỹ thuật về môi trường và đa dạng sinh học sau khi được cơ quannhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện việc đăng ký, công nhận, cấp, gia hạn,điều chỉnh và thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ về môitrường và đa dạng sinh học theo quy định của pháp luật.- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng
Xem thêm

26 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TẠI UBND XÃ TÂN MINH (HỆ TRUNG CẤP)

BÁO CÁO KIẾN TẬP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TẠI UBND XÃ TÂN MINH (HỆ TRUNG CẤP)

Để UBND cấp xã thực hiện và phát huy tốt vai trò, vị trí của mình thực tiễncông tác quản lý nhà nước tại địa phương thì phụ thuộc rất nhiều vào quá trìnhthực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cấp chính quyền được coi là gầndân nhất. Chính vì vậy chính quyền cấp xã nói chung và UBND cấp xã nói riêngcó vị trí, vai trò quan trọng trong cơ cấu tổ chức quyền lực của nhà nước; đồng thờilà yếu tổ chi phối đời sống kinh tế xã hội của cộng đồng dân cư, của toàn thể ngườidân trong địa bàn.Trên thực tế việc UBND cấp xã có thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mìnhhay không có tác động lớn tới hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước,đặc biệt là đối với tiến trình đẩy mạnh cải cách nền hành chính quốc gia hiện nay.Bởi lẽ cùng với Hội đồng nhân dân cấp xá thì UBND xã là cầu nối giữa nhà nước,các tổ chức và nhân dân trong địa bàn nên cần phải đủ mạnh, thể hiện uy quyềncủa mình mơi có thể thực hiện được chức năng, nhiệm vụ mà nhà nước giao phó;đồng thời cũng vừa phải mềm dẻo, linh hoạt khi tiếp xúc, làm việc với người dânTrần Bích Vân16Lớp: HCVP K16Báo cáo thực tập tốt nghiệpTrường Đại học Nội vụ Hà Nộiphải đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi đa dạng của mỗi người sao cho không trái với phápluạt, phù hợp với truyền thồng , điều kiện của mỗi người dân, mỗi địa phương.IV- NỘI QUY LÀM VIỆC CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ TÂN MINH(Ban hành kèm theo quyết định số: 46/2012/-UBND ngày 15 tháng 2 năm2012 của UBND xã Tân Minh)
Xem thêm

79 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI UBND HUYỆN VĨNH LỘC

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI UBND HUYỆN VĨNH LỘC

Báo Cáo Kiến TậpTrường Đại Học Nội Vụ Hà NộiMỤC LỤCVũ Thị Nga1Lớp: CĐ Quản Trị Văn Phòng K13Báo Cáo Kiến TậpTrường Đại Học Nội Vụ Hà NộiA. LỜI MỞ ĐẦU:Như chúng ta đã biết, trong bất kì một cơ quan nào cũng đều có văn phòng .Văn phòng là bộ máy của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thu thập, xử lí và tổnghợp thông tin phục vụ lãnh đạo.Hiện nay nước ta đang bước vào thời kì côngnghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước nên công tác văn phòng cũng đóng góp phần rấtlớn vào công tác xây dựng đất nước. Công tác văn phòng là một công tác quantrọng đối với bất cứ một cơ quan nào, góp phần rất lớn đến hoạt động của cơ quan.Công tác văn phòng thực hiện tốt sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển của cơ quanđơn vị.Nắm bắt được tình hình thực tiễn đó, năm 1971 Trường trung học Văn thưLưu trữ được thành lập theo Quyết định số 109/-BT ngày 18/12/1971 của Bộtrưởng phủ Thủ tướng với nhiệm vụ đào tạo cán bộ làm công tác văn phòng, côngtác văn thư, công tác lưu trữ có đầy đủ trình độ chuyên môn cung ứng được nguồnLà một sinh viên trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội với chuyên ngành Quản trị Vănphòng, em được thầy cô giảng dạy đồng thời qua tìm hiểu phần nào thì em đã biếtđược những đặc điểm, hoạt động của văn phòng, hiểu được thế nào là quản trị vănphòng. Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng trong quá trình tổchức và thực hiện những hoạt động quản lí, điều hành của cơ quan tổ chức. Trường
Xem thêm

36 Đọc thêm

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

cao đẳng nghề, trƣờng đại học quy mô lớn và khuyến khích các công ty tham giađào tạo nguồn nhân lực cho đất nƣớc.Ngoài việc đầu tƣ mạnh cho giáo dục - đào tạo, Singapore còn đƣợc đánhgiá là một trong những quốc gia có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lƣợngcao, đặc biệt là nguồn nhân lực tài năng bài bản nhất thế giới. Quốc gia này coi việcthu hút nhân tài là chiến lƣợc ƣu tiên hàng đầu. Chính phủ Singapore đã xây dựngchính sách sử dụng ngƣời nhập cƣ hay còn gọi là chính sách tuyển mộ nhân tàiSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/có những quy định về tiêu chuẩn giảng viên, cán bộ quản lí đạt chuẩn quốc tế.Trong Điều lệ Trƣờng đại học ban hành kèm theo Quyết định số58/2010/-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tƣớng Chính phủ, ngoài quy định vềphẩm chất, sức khỏe và lí lịch, giảng viên đại học phải có bằng tốt nghiệp đại họctrở lên và có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm, có bằng thạc sĩ trở lên đốivới giảng viên giảng dạy các môn lý thuyết của chƣơng trình đào tạo đại học; cóbằng tiến sĩ đối với giảng viên giảng dạy và hƣớng dẫn chuyên đề, luận văn, luận ántrong các chƣơng trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; có trình độ ngoại ngữ, tin học đápứng yêu cầu công việc. Tiêu chuẩn giảng viên, cán bộ quản lí theo yêu cầu nhiệmSố hóa bởi Trung tâm Học liệuhttp://www.lrc-tnu.edu.vn/3031vụ chiến lƣợc (NVCL) của ĐHQGHN đƣợc xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn của Nhà
Xem thêm

63 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ HỌC SINH SINH VIÊN

BÁO CÁO THỰC TẬP BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ HỌC SINH SINH VIÊN

- Học sinh Sinh viên thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội,hưởng chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếuđạt kết quả học tập, rèn luyện vào diện được xét, cấphọc bổng theo quy định này thì được xét, cấp học bổngkhuyến khích học tập như những Học sinh Sinh viênkhác.+ Xây dựng danh sách dự kiến và tiến hành xét họcbổng+ Họp Hội đồng xét duyệtLớp QLGD K2B12Để thực hiện tốt công việc này đòi hỏi chuyên viênphải nắm được nội dung và hiểu rõ được Quyết địnhsố: 44/2007/- BGD ĐT ngày 15/8/2007 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về học bổng khuyếnkhích học tập đối với học sinh, sinh viên (Học sinhSinh viên) trong các trường chuyên, trường năngkhiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyênnghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.Mặt khác, đối chiếu nội dung xét học bổng vớiQuyết định số 44/2007/ – BGD&ĐT có thể thấyđược quy trình thực hiện trên là hoàn toàn phù hợp.Điều đó chứng tỏ các chuyên viên đã tích cực tìm tòivà nghiên cứu kỹ các văn bản, quy chế liên quan đếnLớp QLGD K2B13
Xem thêm

17 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI TÂN SƠN NHẤT- BÌNH LỢI -VÀNH ĐAI NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN GÒ VẤP-TP. HỒ CHÍ MINH

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI TÂN SƠN NHẤT- BÌNH LỢI -VÀNH ĐAI NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN GÒ VẤP-TP. HỒ CHÍ MINH

nhằm phù hợp với quá trình lịch sử của đất nước theo xu hướng ngày càng cởi mở,có lợi cho người sử dụng đất.1. Giai đoạn trước năm 1993Kể từ thời kì xây dựng và phát triển kinh tế miền bắc cho đến khi có luật đấtđai 1993, để phục vụ cho việc lấy đất phục vụ cho công trình của Nhà Nước, cácchính sách về đất đai, về đền bù thiệt hại đã được ban hành, cụ thể:- Nghị định số 151/CP ngày 14/1/1959 của Hội đồng chính phủ quy định tạmthời về trưng dụng đất- Thông tư số 1792/TTg ngày 11/01/1970 của Thủ Tướng quy định một số điểmtạm thời về đền bù nhà cửa, đất đai, cây cối lưu niên, các hoa màu cho nhân dân ởnhững vùng xây dựng kinh tế mở rộng của thành phố- Quyết định 201/CP ngày 1/7/1980 của Hội Đồng chính phủ về việc thống nhấtquản lý ruộng đất và công tác tăng cường quản lý ruộng đất trong cả nước quy địnhngười bị thu hồi đất chỉ được bồi thường tài sản trên đất. Trường hợp cần đất sử dụngthì cấp đất khác.- Hiến pháp 1990 được Quốc Hội thông qua ngày 18/12/1980 quy định đất đaithuộc sở hữu toàn dân. Pháp luật thời kỳ này quy định người sử dụng đất chỉ đượcđền bù tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi đất và được áp dụng theo quyết định số201/1980/CP- Luật đất đai 1988 ra đời cũng quy định chung chung về việc đền bù cho ngườicó đất bị thu hồi chẳng hạn như Luật chỉ nêu hướng giải quyết chung chung của cácchủ sử dụng: người nhận đất phải đền bù thực tế cho người sử dụng đất bị thu hồigiao lại cho mình, phải bồi hoàn thành quả lao động những năm đầu tư tăng giá trịđất đó. Đây là việc bồi hoàn giữa cá nhân với cá nhân (tức chủ cũ với chủ mới) còntrong mối quan hệ giữa cá nhân với nhà nước thì tại điều 49 Luật đất đai thừa nhận “Khi đất đang sử dụng bị thu hồi vì nhu cầu của nhà nước hoặc của xã hội thì đượcbồi thường giá trị thực tế và được giao đất khác”. Do ở thời kỳ này đất đai chưa đượcthừa nhận là có giá, cho nên các chính sách đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng(GPMB) còn nhiều hạn chế thể hiện trong cách tính giá trị đền bù, phương thức đềnbù. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách công bằng thì những chính sách này cũng đóng
Xem thêm

61 Đọc thêm

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA BAN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA BAN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Từ khi có điều lệ quản lý XDCB ban hảnh theo nghị định 232- CP ngày 6/6/ 1981, chức năng nhiệm vu của chủ quản đầu t-, chủ đầu t- và đơn vị xây lắpđ-ợc phân định, công tác quản lý XDCB dần dần đi vào nề nếp. Do đaqực đIểmcủa công trình thuỷ lợi có quy mô liên tỉnh, liên huyện, liên quan đến nhiềunghành, vốn đầu t- lớn, kỹ thuật phức tạp, việc chuẩn bị đầu t- phảI tiến hànhnhiều năm, tr-ớc khi xác định đ-ợc chủ đầu t- ;theo quy định, Be thuỷ lợi là chủquản đầu t- không thể vừa trực lập nhiệm vụ thiết kế vừa xét duyệt nhiệm vụthiết kế các công trình nh- tr-ớc đây, mà phải có một tổ chức đ-ợc giao nhiệmvụ làm chủ đầu t- để ký hiệp đồng với các tổ chức khảo sát thiết kế lập luậnchứng kinh tế kỹ thuật, nghiệm thu luận chứng kinh tế kỹ thuật và trình cấp chủquản đầu t- xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật. Sau khi bộ thuỷ lợi làm việcvới các cơ quan nhà n-ớc có liên quan và đ-ợc các cơ quan này nhất trí, ngày23/ 10/1984 Uỷ ban XDCB nhà n-ớc có công văn 908- UB/ VCG trả lời Bộ thuỷlợi nội dung nh- sau:1/ ... thống nhất với Bộ để việc thành lập Ban Chuẩn bị đầu t- của Bộ để tổchức thực hiện vốn chuẩn bị đầu t- đã đ-ợc ghi trong kế hoạch XDCB của Nhàn-ớc cho đến khi luận chứng kinh tế kỹ thuật của công trình kỹ thuật Chi phícho hoạt động của Ban Chuẩn bị đầu t- theo dự toán do Be duyệt và sau đó phânbố vào chi phí chuẩn bị đầu t- từng công trình.2/ Khi làm xong công việc chuẩn bị đầu t- và công trình đ-ợc ghi vào kếhoạch xây dựng của Nhà n-ớc thì Be cần xác định chủ đấu t- để lo việc chuẩn bịxây dựng và xây lắp theo qui chế chung.Theo tinh thần đó, Bộ Thuỷ lợi đã ra quyết định số 63- /TCCB ngày4/2/1985 thành lập Ban Chuẩn bị đầu t- xây dựng các công trình thuỷ lợi của Be(gọi tắt là Ban Chuẩn bị đầu t-) với 5 nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện cácnội dung công tác chuẩn bị đầu t- các công trình đ-ợc ghi trong kế hoạch nhàn-ớc cho đến khi Luận Chứng kinh tế kỹ thuật (nay là dự án đầu t-) đ-ợc duyệt.Ban Chuẩn bị đầu t- có con dấu riêng, tài khoản riêng. Chi phí hoạt độngcủa Ban đ-ợc Bộ duyệt dự toán hàng năm và phân bố vào từng dự án.
Xem thêm

10 Đọc thêm

1. KCT THS DONG VAT HOC FINAL

1. KCT THS DONG VAT HOC FINAL

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨNgành: Sinh họcChuyên ngành: Động vật học(Ban hành kèm theo Quyết định số/-ĐT, ngày tháng năm 2015của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO1. Tóm tắt yêu cầu chƣơng trình đào tạoTổng số tín chỉ phải tích lũy: 64 tín chỉ, trong đó:- Khối kiến thức chung (bắt buộc): 7 tín chỉ- Khối kiến thức cở sở và chuyên ngành: 39 tín chỉ+ Bắt buộc: 18 tín chỉ+ Lựa chọn: 21 tín chỉ/ 57 tín chỉ- Luận văn thạc sĩ: 18 tín chỉ2. Khung chương trìnhSTTTên học phầnSố tínchỉI Khối kiến thức chung71. Triết học (Philosophy)3
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỀ TÀI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

ĐỀ TÀI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

y 13 tháng 9 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được sửa đổi, bổ sung bởiQuyết định số 47/2006/-NHNN ngàThông tư số 04/2011/TT-NHNN ngày 10 tháng 3 năm 2011y 25 tháng 9 năm 2006Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Quy ĐịnhThống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định ápvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế vềdụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rúttiền gửi tiết kiệmtiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng.II. Các văn bản pháp lýB.Nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệmB.Nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệm
Xem thêm

19 Đọc thêm

SKKN TỔ CHỨC KHOA HỌC LAO ĐỘNG QUẢN LÝ TRONG BỘ MÁY NHÀ TRƯỜNG

SKKN TỔ CHỨC KHOA HỌC LAO ĐỘNG QUẢN LÝ TRONG BỘ MÁY NHÀ TRƯỜNG

lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm của cánbộ quản lý giáo dục, bảo đảm phát triển sự nghiệp giáo dục.Điều 54, Luật giáo dục năm 2005, mục 1 và 2 quy định Hiệu trưởng là ngườichịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường, do cơ quan nhà nước có thẩmquyền bổ nhiệm, công nhận; Hiệu trưởng các trường thuộc hệ thống giáo dục quốcdân phải được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý trường học.Điều 19, Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trườngphổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2007/-BGDĐTngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), quy định nhiệm vụ và quyềnhạn của Hiệu trưởng, đó là: xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường; thực hiện các Nghịquyết, Quyết nghị của Hội đồng trường; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiệnnhiệm vụ năm học; quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân côngcông tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khenthưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước; quản lý hồsơ tuyển dụng giáo viên, nhân viên; quản lý học sinh và các hoạt động của học sinhdo nhà trường tổ chức; quản lý tài chính, tài sản của nhà trường; thực hiện các chế độchính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiệnQuy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáodục của nhà trường…Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục vàĐào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dụcthường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010 – 2011 đã chỉ thị toàn ngànhtập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có tiếp tục đổi mới công tácquản lý giáo dục; chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục...Trong Quy định về Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trườngtrung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theoThông tư số 29/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo) đưa ra nhiều tiêu chí, trong đó có các tiêu chí yêu cầu hiệutrưởng phải có tác phong làm việc khoa học, xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trườnghoạt động hiệu quả...
Xem thêm

15 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ NĂNG THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

nhận số tiến đã tạm ứng hợp đồng chưa thu hồi.- Phương pháp tính toán: Tính toán lại giá trị chi phí tư vấn thiết kế theo định mứcquy định xem báo cáo quyết toán khoản chi phí này đã chính xác về toán học chưa?- Phương pháp phân tích: Thông qua phân tích, đánh giá tốc độ hoàn thành cácmục tiêu của chương trình nông thôn mới trong giai đoạn vừa qua để xác định khả nănghoàn thành các mục tiêu theo đề án của địa phương. Hoặc phân tích, tổng hợp thực tế sửdụng vật tư, vật liệu, nhân công của Nhà thầu theo hồ sơ quản lý chất lượng và nhật ký thicông để phát hiện sự chênh lệch giữa chi phí quyết toán và chi phí thực.Chuyên đề 2: MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN VÀ NHẬT KÝ KIỂMTOÁN VIÊN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚCCâu hỏi: Nêu ví dụ minh họa thực tế ở đơn vị và đánh giá thực trạng công táclập và lưu trữ hồ sơ kiểm toán tại đơn vị công tác của anh, chị; Chỉ ra hạn chế,nguyên nhân hạn chế; Đưa ra giải pháp đề xuất hoàn thiện.Trả lời:Đối với câu hỏi này cần nêu thực tế tại đơn vị để đánh giá cho phù hợp, tuynhiên có thể gợi ý một số nội dung sau:- Đưa ra một ví dụ cụ thể tại đơn vị mình;- Về cơ bản việc lập đúng hồ sơ biểu mẫu được quy định tại Quyết định số01/2012/-KTNN ngày 28/3/2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc banhành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác vàhủy hồ sơ kiểm toán được thực hiện theo Quyết định số 08/2012/-KTNN ngày05/11/2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thời hạn lưu trữ hồ sơ kiểm toán thựchiện theo quy định tại Quyết định số 1888/-KTNN ngày 10/12/2010 của TổngKiểm toán Nhà nước về việc ban hành quy định bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tàiliệu của Kiểm toán Nhà nước .v.v..- Hạn chế: Thường chậm trễ so với thời hạn quyđịnh (do công việc cuối đợt kiểm toán nhiều, ý thức của KTV, nhiều biểu mẫu, tàiliệu .v.v..); chưa ngăn nắp, khó tra soát khi cần; kho lưu trữ của Kiểm toán Nhà nướcvà của Kiểm toán Nhà nước khu vực phải đảm bảo các tiêu chuẩn về kho lưu trữchuyên dụng theo Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ
Xem thêm

14 Đọc thêm