LỊCH SỬ TĂNG TRƯỞNG LABVIEW

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "LỊCH SỬ TĂNG TRƯỞNG LABVIEW":

TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH LÀ TẤT YẾU KHÁCH QUAN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRUỜNG

TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH LÀ TẤT YẾU KHÁCH QUAN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRUỜNG

- Du lịch trọn gói- Du lịch từng phần 4) Vị trí, vai trò của ngành du lịch và hệ thống các ngành của nền kinh tế quốc dân Xu hớng mang tính quy luật của cơ cấu kinh tế thế giới chỉ ra rằng tỉ trọng nông nghiệp từ chiếm vị thế quan trọng đã dần nhờng cho công nghiệp và cuối cùng vai trò của kinh tế dịch vụ sẽ chiếm vai trò thống soái. Hiện nay ở các nớc có thu nhập thấp, các nớc Nam á, châu Phi nông nghiệp vẫn còn chiếm trên 30% GNP, công nghiệp khoảng 35%. Trong khi đó các nớc có thu nhập cao nhHoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Italia trên 70% GNP do nhóm ngành dịch vụ đem lại, nông nghiệp chỉ đóng khoản 3-5% tổng sản phẩm quốc dân. Vai trò của du lịch trong ngành dịch vụ cũng ngày càng rõ nét. Theo hội đồng du lịch và lữ hành thế giới, năm 1994 du lịch quốc tế trên toàn thế giới đã chiếm 6% GNP, tức là có doanh thu gần 4000 tỷ đô la, vợt trên công nghiệp ô tô, thép, điện tử và nông nghiệp. Du lịch thu hút trên 200 triệu lao động chiếm hơn 12% lao động trên thế giới. ở Việt Nam xu hớng chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng đã đợc thể hiện rõ qua các năm: Năm 2001, nông nghiệp chiếm 23,24% GDP, công nghiệp chiếm 57,91% GDP, dịch vụ chiếm 38,63% GDP. Năm 2004, nông nghiệp chiếm 21,76% GDP, công nghiệp chiếm 60,41% GDP, dịch vụ chiếm 38,15% GDP. Với tốc độ tăng trởng bình quân hàng năm thì du lịch đóng góp lớn cho nền kinh tế. Du lịch đã nộp hàng ngàn tỷ đồng vào ngân sách nhà nớc. Ngoài ra cùng với sự phát triển của du lịch cũng dễ tạo điều kiện cho các ngành kinh tế khác cùng phát triển. Với những thuận lợi, những mặt tích cực mà phát triển du lịch đem lại thì du lịch thực sự có khả năng làm thay đổi bộ mặt kinh tế của nớc ta. 5) Vai trò của ngành du lịch đối với tăng trởng và phát triển kinh tế của đất nớc Trong lịch sử nhân loại, du lịch đã đợc ghi nhận nh là một sở thích, một hoạt động nghỉ ngơi tích cực của con ngời. Ngày nay, du lịch đã trở thành một
Xem thêm

40 Đọc thêm

TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH LÀ TẤT YẾU KHÁCH QUAN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRUỜNG

TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH LÀ TẤT YẾU KHÁCH QUAN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRUỜNG

- Du lịch trọn gói- Du lịch từng phần 4) Vị trí, vai trò của ngành du lịch và hệ thống các ngành của nền kinh tế quốc dân Xu hớng mang tính quy luật của cơ cấu kinh tế thế giới chỉ ra rằng tỉ trọng nông nghiệp từ chiếm vị thế quan trọng đã dần nhờng cho công nghiệp và cuối cùng vai trò của kinh tế dịch vụ sẽ chiếm vai trò thống soái. Hiện nay ở các nớc có thu nhập thấp, các nớc Nam á, châu Phi nông nghiệp vẫn còn chiếm trên 30% GNP, công nghiệp khoảng 35%. Trong khi đó các nớc có thu nhập cao nhHoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Italia trên 70% GNP do nhóm ngành dịch vụ đem lại, nông nghiệp chỉ đóng khoản 3-5% tổng sản phẩm quốc dân. Vai trò của du lịch trong ngành dịch vụ cũng ngày càng rõ nét. Theo hội đồng du lịch và lữ hành thế giới, năm 1994 du lịch quốc tế trên toàn thế giới đã chiếm 6% GNP, tức là có doanh thu gần 4000 tỷ đô la, vợt trên công nghiệp ô tô, thép, điện tử và nông nghiệp. Du lịch thu hút trên 200 triệu lao động chiếm hơn 12% lao động trên thế giới. ở Việt Nam xu hớng chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng đã đợc thể hiện rõ qua các năm: Năm 2001, nông nghiệp chiếm 23,24% GDP, công nghiệp chiếm 57,91% GDP, dịch vụ chiếm 38,63% GDP. Năm 2004, nông nghiệp chiếm 21,76% GDP, công nghiệp chiếm 60,41% GDP, dịch vụ chiếm 38,15% GDP. Với tốc độ tăng trởng bình quân hàng năm thì du lịch đóng góp lớn cho nền kinh tế. Du lịch đã nộp hàng ngàn tỷ đồng vào ngân sách nhà nớc. Ngoài ra cùng với sự phát triển của du lịch cũng dễ tạo điều kiện cho các ngành kinh tế khác cùng phát triển. Với những thuận lợi, những mặt tích cực mà phát triển du lịch đem lại thì du lịch thực sự có khả năng làm thay đổi bộ mặt kinh tế của nớc ta. 5) Vai trò của ngành du lịch đối với tăng trởng và phát triển kinh tế của đất nớc Trong lịch sử nhân loại, du lịch đã đợc ghi nhận nh là một sở thích, một hoạt động nghỉ ngơi tích cực của con ngời. Ngày nay, du lịch đã trở thành một
Xem thêm

40 Đọc thêm

TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH LÀ TẤT YẾU KHÁCH QUAN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRUỜNG

TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH LÀ TẤT YẾU KHÁCH QUAN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRUỜNG

nước. Ngoài ra cùng với sự phát triển của du lịch cũng dễ tạo điều kiện cho các ngành kinh tế khác cùng phát triển. Với những thuận lợi, những mặt tích cực mà phát triển du lịch đem lại thì du lịch thực sự có khả năng làm thay đổi bộ mặt kinh tế của nước ta. 5) Vai trò của ngành du lịch đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước Trong lịch sử nhân loại, du lịch đã được ghi nhận như là một sở thích, một hoạt động nghỉ ngơi tích cực của con người. Ngày nay, du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống văn hóa, xã hội ở các nước. Về mặt kinh tế, du lịch đã trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của nhiều nước công nghiệp phát triển. Mạng lưới du lịch đã được thiết lập ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Các lợi ích kinh tế mang lại từ du lịch là điều không thể phủ nhận, thông qua việc tiêu dùng của du khách đối với các sản phẩm của du lịch. Nhu cầu của du khách bên cạnh việc tiêu dùng các hàng hoá thông thường còn có những nhu cầu tiêu dùng đặc biệt: nhu cầu nâng cao kiến thức, học hỏi, vãn cảnh, chữa bệnh, nghỉ ngơi, thư giãn… Sự khác biệt giữa tiêu dùng dịch vụ du lịch và tiêu dùng các hàng hoá khác là tiêu dùng các sản phẩm du lịch xảy ra cùng lúc, cùng nơi với việc sản xuất ra chúng. Đây cũng là lý do làm cho sản phẩm du lịch mang tính đặc thù mà không thể so sánh giá cả của sản phẩm du lịch này với giá cả của sản phẩm du lịch kia một cách tuỳ tiện được. Sự tác động qua lại của quá trình tiêu dùng và cung ứng sản phẩm du lịch tác động lên lĩnh vực phân phối lưu thông và do vậy ảnh hưởng đến các khâu của quá trình tái sản xuất xã hội. Bên cạnh đó, việc phát triển du lịch sẽ kéo theo sự phát triển của các ngành kinh tế khác, vì sản phẩm du lịch mang tính liên ngành có quan bệ đến nhiều lĩnh vực khác trong nền kinh tế. Khi một khu vực nào đó trở thành điểm du lịch, du khách ở mọi nơi đổ về sẽ làm cho nhu cầu về mọi hàng hoá dịch vụ tăng lên đáng kể. Xuất phát từ nhu cầu này của du khách mà ngành kinh tế du lịch không ngừng mở rộng hoạt động của mình thông qua mối quan hệ liên ngành trong nền kinh tế, đồng thời làm biến đổi cơ cấu ngành trong nền kinh tế quốc dân. Hơn nữa, các hàng hoá, vật tư cho du lịch đòi hỏi phải có chất lượng cao, phong phú về chủng loại, hình thức đẹp, hấp dẫn. Do đó nó đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng sáng tạo cải tiến, phát triển các loại hàng hoá. Để làm được điều này, các doanh nghiệp bắt buộc phải đầu tư trang thiết bị hiện đại, tuyển chọn và sử dụng công nhân có tay nghề cao đáp ứng được nhu cầu
Xem thêm

32 Đọc thêm

Bài 38 Sinh học 12 Căn bản

BÀI 38 SINH HỌC 12 CĂN BẢN

tiềm năng sinh học (đường cong tăng trưởng hìnhchữ J)Trung Tâm GDTX Dầu Tiếng Tổ: Tự NhiênGV: Nguyễn Phi Trường Môn: Sinh Học 12Hoạt động 4 : ▼Hs n/c thông tin SGK và hình vẽ 38.4 trả lời câu hỏi dân số thế giới đã tăng trưởng với tốc độ như thế nào? Tăng mạnh vào thời gian nào?Nhờ những thànhtựu nào mà con người đã đạt mức độ tăngtrưởng đó ? Kết luận :Những nhân tố nào ảnh hưởngđến kích thước của QTSV? nhân tố nào làm thay đổi số lượng cá thể ?- Điều kiện môi trường bị giới hạn: Tăng trưởng QTgiảm (đường cong tăng trưởng hình chữ S)VII. Tăng trưởng của QT Người - Dân số thế giới tăng trưởng liên tục trong suốt quátrình phát triển lịch sử - Dân số tăng nhanh, phân bố không hợp lý lànguyên nhân chủ yếu làm cho chất lượng môi trườnggiảm sút,  ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sốngcủa con người.3. Củng cố: - Đọc phần tổng kết.- Đọc mục "em có biết"- Hs học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài- Xem trước bài mới: Bài 39 – Sự biến động số lượng cá thể của quần thể.RÚT KINH NGHIỆM
Xem thêm

3 Đọc thêm

thực hiện tăng trưởng vì người nghèo

THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG VÌ NGƯỜI NGHÈO

người sau này trở thành Tổng bí thứ (cho tới năm 1997). Người kế nhiệm vị trí đứng đầuĐCSVN là ông Lê Khả Phiêu (tới năm 2001) và ông Nông Đức Mạnh (từ 2001 đến nay).Cuộc đổi mới đã nhận thức rõ vai trò quan trọng của nền kinh tế đa thành phần và có kỷ luậthơn đối với việc quản lý kinh tế vĩ mô. Theo chiều hướng này, chế độ phân phối đối với rấtnhiều hàng hoá được bãi bỏ vào năm 1987, và nhiều loại giá cả được điều chỉnh theo giá thịtrường tự do. Tính đến năm 1990, hầu hết giá các mặt hàng là do thị trường quyết định. Việcrút quân khỏi Cam Pu Chia vào năm 1989 và việc Hoa Kỳ bỏ lệnh cấm vận năm 1993 đã mởra một con đường cho sự tái hội nhập về kinh tế và chính trị của Việt Nam với cộng đồngquốc tế. Sau một thập kỷ cải cách, Việt Nam đã có thể đuổi kịp với những nước láng giềngđi trước và ít nhất thì cũng chấm dứt sự tiếp tục tụt hậu so với Trung Quốc. Thành công nàylà điều quan trọng cho sự hỗ trợ chính trị đang tiếp diễn của lãnh đạo ĐCSVN cho quá trìnhđổi mới.Chiến lược phát triển bền vững mới được áp dụng trong điều kiện cụ thể của ViệtNam. Tuy nhiên, nó có thể tính tới kinh nghiệm của Trung Quốc nơi mà các cải cách kinh tếđã cho thấy những thành công từ cuối những năm 1970 cũng như những “con rồng Châu Á”tại khu vực đông bắc và đông nam Á. Các nhà lãnh đạo của Việt Nam đã thu được nhiều bàihọc từ các nước láng giềng thành công (Leipziger và Thomas 1993): (1) sự tăng trưởng bềnvững trong một nền kinh tế thị trường phải dựa trên xu hướng hướng ngoại, sự ổn định kinhtế vĩ mô và đầu tư vào con người, (2) nền kinh tế thị trường có thể phù hợp với việc kiểmsoát xã hội, tức là nhà cầm quyền có thể cho rằng sự thành công về kinh tế là thành tựu riêngcủa họ và (3) tăng trưởng đi kèm với công bằng là khả thi theo nghĩa là nền kinh tế thịtrường không nhất thiết phải tạo ra tình trạng nghèo đói và bóc lột.Ngoài ra, những điều kiện bên ngoài và điều kiện lịch sử sau đây cũng góp phần vàosự mở đầu thành công của quá trình chuyển đổi kinh tế: (1) sự kế thừa nền kinh tế thị trườngở miền Nam và sự linh hoạt và tính thực tế với cơ chế quản lý kinh tế tập trung là đặc trưngcủa hệ thống kinh tế của miền Bắc trong những năm chiến tranh (2) Gần ba triệu người Việtsống ở các nước phát triển hơn trên khắp thế giới đã hỗ trợ tài chính cho gia đình của mìnhcùng với sự chuyển giao kiến thức và mạng lưới kinh doanh quốc tế, (3) sự thống trị củanông nghiệp, khu vực mà sự cải cách kinh tế có thể diễn ra nhanh và đơn giản hơn so với cácnhà máy công nghiệp lớn thuộc sở hữu nhà nước (4) về mặt địa lý, Việt Nam nằm trong khu
Xem thêm

67 Đọc thêm

QUẢNG NINH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TỪ “TĂNG TRƯỞNG NÓNG SANG TĂNG TRƯỞNG XANH”

QUẢNG NINH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TỪ “TĂNG TRƯỞNG NÓNG SANG TĂNG TRƯỞNG XANH”

công nghệ cao.Thực hiện Kết luận Hội nghị TW 3 và Nghị quyết TW 4 khóa XI, Nghị quyết số 03 - NQ/TU ngày 1/12/2011 của Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành về phương hướng nhiệm vụ năm 2012 với mục tiêu:... "Phát triển nhanh và bền vững gắn với đổi mới mô hình từ tăng trưởng nóng sang tăng trưởng xanh và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng tăng nhanh hơn nữa tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế... Tập trung xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị và hạ tầng, quy hoạch sử dụng tài nguyên và đất đai, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực. Giải quyết những vấn đề cấp bách về môi trường...". Theo đó, thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế từ tăng trưởng nóng dựa trên những tài nguyên hữu hạn như than, đất sang tăng trưởng xanh theo hướng phát huy những giá trị vô hạn của dịch vụ du lịch, văn hóa, lịch sử truyền thống, thương mại mậu dịch biên giới và phát triển kinh tế biển. Từ phát triển theo bề rộng như ồ ạt khai thác tài nguyên, bán nguyên liệu thô sang phát triển theo chiều sâu, bền vững theo hướng tăng giá trị tài nguyên, tăng hàm lượng khoa học công nghệ trong từng sản phẩm; ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, quản lý và kinh doanh. Quá trình thục hiện đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế, đảm bảo an sinh và công bằng xã hội, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới và hải đảo.Hiện nay, Quảng Ninh đang phải đối mặt với sự suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Để khắc phục tình trạng này và rút ngắn khoảng cách trong phát triển có tính dài hạn nhằm phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới, mang lại phúc lợi tốt nhất cho người dân, yêu cầu chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế là tất yếu nhằm "Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng đảm bảo phúc lợi và bảo vệ tài nguyên môi trường", muốn vậy nên tiếp cận theo hướng "Kinh tế xanh".Trong Kinh tế xanh, sự tăng trưởng về thu nhập và việc làm thông qua việc đầu tư của Nhà nước và tư nhân cho nền kinh tế làm giảm thiểu phát thải cácbon, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học và dịch vụ của hệ sinh thái, mang lại lợi ích cho mọi nguôi. Sự đầu tư đó cũng cần chú ý tới nhóm người nghèo, bởi sinh kế và an sinh của họ phụ thuộc nhiều vào tự nhiên và họ là những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương do tác động của thiên tai cũng như sự biến đổi khí hậu.Để thực hiện được mục tiêu "Kinh tế xanh", "Tăng trưởng xanh", gắn việc tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững, phân đấu thành tỉnh công nghiệp dịch vụ theo hướng hiện đại vào năm
Xem thêm

3 Đọc thêm

báo cáo khoa học 'ứng dụng labview trong thực nghiệm chuyển đổi cảm biến lưu lượng khí nạp trên ô tô'

BÁO CÁO KHOA HỌC 'ỨNG DỤNG LABVIEW TRONG THỰC NGHIỆM CHUYỂN ĐỔI CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG KHÍ NẠP TRÊN Ô TÔ'

ỨNG DỤNG LABVIEW TRONG THỰC NGHIỆM CHUYỂN ĐỔI CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG KHÍ NẠP TRÊN Ô TÔ PGS. TS. NGUYỄN VĂN BANG TRẦN THANH THƯỞNG Trường Đại học Giao thông Vận tải ĐỖ VĂN DŨNG NGUYỄN BÁ HẢI Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Tp. HCM Tóm tắt: Bài báo trình bày ứng dụng của LabVIEW để chuyển đổi cảm biến lưu lượng khí nạp trên ô tô. LabVIEW giúp người nghiên cứu khảo sát được tính khả thi của ý tưởng và giải pháp đã đề ra, cũng như tiên đoán sơ bộ đặc tính của các cảm biến và bộ chuyển đổi trước khi sản xuất mẫu. Bên cạnh đó, còn giúp tiết kiệm thời gian nhờ cho phép người lập trình dễ dàng thay đổi chiến thuật điều khiển mà không tốn chi phí phần cứng và thời gian làm phần cứng mẫu. Summary: This article presents the application of LabVIEW for the replacement of automotive airflow sensors. This software not only allows the authors to investigate the feasibility of the solutions, but also enables prediction of the characteristics of airflow sensors and the airflow sensors’ characteristic converter before sample production. Besides, it helps us to reduce time and finance owing to quick modification of programs without any cost on the hardware and time to be spent on hardware sample development. CT 2I. GIỚI THIỆU Ôtô đang lưu hành tại Việt Nam rất đa dạng, có thời gian sử dụng lâu, thậm chí nhiều loại phụ tùng không còn sản xuất. Việc vận hành trong điều kiện khí hậu nóng ẩm khiến các chi tiết của cảm biến đo gió nhanh chóng thay đổi tính năng hoặc hư hỏng, ảnh hưởng đến động cơ như giảm công suất, tăng ô nhiễm môi trường, tăng mức tiêu hao nhiên liệu, tăng chi phí khai thác. Việc sửa chữa cũng gặp nhiều khó khăn do không tìm được phụ tùng đúng chủng loại để thay thế.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Mối quan hệ tác động qua lại giữa đầu tư với tăng trưởng và phát triển kinh tế.DOC

MỐI QUAN HỆ TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA ĐẦU TƯ VỚI TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

qua đầu tư vào các lĩnh vực : sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục , đào tạo nghề nghiệp và kỹ năng quản lý sẽ tăng hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, nâng cao được năng suất lao động và các yếu tố sản xuất khác, nhờ đó thúc đẩy tăng trưởng.Ngoài ra tạo việc làm không chỉ tăng thu nhập cho người lao động mà còn góp phần tích cực giải quyết các vấn đề xã hội. Đây là các yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tăng trưởng.Chúng ta hãy xem xét sự tác động của FDI đến việc làm và phát triển nguồn nhân lực:FDI ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tạo ra công ăn việc làm thông qua việc cung cấp việc làm trong các hãng có vốn đầu tư nước ngoài. Trên thực tế, FDI đã đóng góp tích cực tạo ra việc làm trong một số ngành sử dụng nhiều lao động như ngành may mặc, điện tử, chế biến.Thông qua các khoản trợ giúp tài chính hoặc mở các lớp đào tạo nghê, FDI còn góp phần quan trọng đối với phát triển giáo dục của nước chủ nhà trong các lĩnh vực dạy nghề, nâng cao năng lực quản lý.Qua việc phân tích tác động của FDI đến phát triển nguồn nhân lực và tạo công ăn việc làm, chúng ta có thể hiểu vai trò của đầu tư đến việc tạo ra nguồn nhân lực cũng như cung cấp việc làm , tạo điểu kiện ổn định xã hội , hướng tới mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. 12 2. Tác động ngược chiều của tăng trưởng và phát triển kinh tế đến đầu tư.2.1.Ảnh hưởng tới gia tốc đầu tư.Nếu như ở lý thuyết Số nhân đầu tư, đầu tư xuất hiện như là một yếu tố của tổng cầu, thì trong lý thuyết gia tốc sẽ được trình bày ngay sau đây đầu tư lại được xem xét từ góc độ tổng cung, một cách hiểu khác là : khi sản lượng thay đổi một lượng nào đó thì đầu tư sẽ thay đổi như thế nào và bao nhiêu?Công thức :x= K/Y (1)Trong đó : K: vốn đầu tư tại thời kỳ nghiên cứu
Xem thêm

44 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN DU LỊCH DI SẢN THEO HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH

PHÁT TRIỂN DU LỊCH DI SẢN THEO HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH

Hội thảo “Phát triển du lịch di sản theo hướng tăng trưởng xanh”21:47, 14 Tháng Hai 2012(Cinet) - Ngày 14/2, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Phát triển du lịch di sản theo hướng tăng trưởng xanh” với sự tham dự của đông đảo các nhà quản lý, nghiên cứu, các doanh nghiệp trong nước và và quốc tế như: Đức, Singapore, Mỹ, Indonesia, Hàn Quốc, Sri Lanka, Nhật Bản...Vịnh Lăng CôTại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định, Thừa Thiên - Huế đang là điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Những năm qua, Thừa Thiên Huế đã có nhiều cố gắng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích trong việc thu hút khách tham quan; đồng thời, hướng đến phát triển du lịch bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, xây dựng Thừa Thiên - Huế thành một điển hình của du lịch xanh Việt Nam. Với những ưu thế và điều kiện sẵn có nhưng việc khai thác tài nguyên di sản phục vụ du lịch ở đây vẫn còn nhiều bất cập. Làm thế nào để xây dựng phát triển du lịch di sản theo hướng bảo tồn, bảo vệ môi trường và phải có tính bền vững, đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu… đang là vấn đề được nhiều chuyên gia về du lịch, văn hóa quan tâm.Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến tham luận trong đó đáng chú ý là ý kiến của Tiến sỹ Hà Bích Liên (Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh).Theo bà Liên, Huế đang là một điểm đến xanh tự nhiên, đầy ấn tượng với du khách. Bản thân Huế cũng là nơi con người sống hài hòa với tự nhiên; trong đó rừng quốc gia Bạch Mã, hệ đầm phá Tam Giang, Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, còn ẩn chứa những vẻ đẹp nguyên thủy. Vì lẽ đó, Huế phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh là cần thiết, trọng tâm là bảo tồn di sản thiên nhiên và di sản văn hóa.Đồng quan điểm này, GS, TS, Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính cũng cho biết thêm: Nhà vườn chỉ là thành phần nhỏ trong cấu trúc của đô thị, tuy nhiên nó lại là thành phần quan trọng trong cấu trúc đô thị có một không hai của Thành phố Huế. Do đó, cần phải đi từ yếu tố sẵn có này để phát triển, trong đó cần phải chú trọng đến quang cảnh thiên nhiên của các di sản.Dù tiềm năng có nhiều nhưng nếu vẫn phát triển theo lối cũ mà không xác định được hướng ưu tiên thì Huế sẽ đánh mất cơ hội. Đây là một thách thức của tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện nay. Ưu tiên đầu tư vào các dự án bảo tồn đa dạng sinh học và tái sử dụng các dịch vụ hệ sinh thái bảo tồn môi trường tự nhiên và môi trường Văn hóa, hướng đến loại hình du lịch trải nghiệm bền vững, đó là hướng đi cần thiết. Huế cần tập trung phát huy mô hình du lịch xanh mới, chẳng hạn du lịch dựa vào cộng đồng, du lịch sinh thái... với tất cả các giải pháp sáng tạo và thân thiện với môi trường.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Giáo trình lập trình LabWIEW ( Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải ) pdf

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH LABWIEW TIẾN SĨ NGUYỄN BÁ HẢI PDF

LabVIEW. Xin chúc mừng bạn! Lưu ý: Thư viện hàm Express là tập con của thư viện Programming. Nói cách khác là những hàm ñặt trong thư viện Express ñều có trong thư viện Programming. Thư viện Express chỉ chứa những hàm thường dùng. Lập trình LabVIEW TS. Nguyễn Bá Hải 24 Hỗ trợ nhanh: http://labview.hocdelam.org - labview.help@gmail.com | 098 8868 524 2.2. Phân tích cấu trúc một bài trình LabVIEW Qua ví dụ mục 2.1 ta thấy, một chương trình LabVIEW (dù ñơn giản nhất hay phức tạp nhất cũng ñược tạo nên một cách rất ñơn giản từ 4 thành phần cơ bản sau: các khối Control ñóng vai trò input (hay giá trị nhập vào), các Indicator ñóng vai trò Ouput (giá trị hiển thị ra, kết quả), các hàm và các ñường dây nối (wire) các khối và hàm lại. Nếu bạn ñã thực hiện ñược chương trình phép cộng trên thì mọi chương trình phức tạp sau này bạn cũng sẽ hoàn toàn thực hiện ñược khi theo dõi kỹ các tập sách này. Các Control thì luôn nối vào các nút bên trái của hàm. Các Indicator thì luôn nối vào các nút bên trái của hàm như Hình 2.9. ðặc ñiểm này là một lưu ý vô cùng quan trọng khi sử dụng qui tắc vàng Change to sau này. Hình 2.9: Các nút bên trái và bên phải của hàm cộng Ta cũng nhận thấy, các Control thì có các nút mũi tên lên-xuống ñể tăng giảm giá trị (hoặc nhập trực tiếp vào ô Control). Các Indicator thì không thể nhập giá trị vào. Control thì có màu trắng, còn Indicator thì có màu xám. Một Control có thể ñổi thành Indicator (hoặc Constant) bằng cách nhấp Right Click lên Control cần ñổi, chọn Change to Indicator. Hoặc ngược lại, một Indicator có thể ñổi thành Control bằng phép Change to Control ñược ñề cập chi tiết ở mục 2.3. Constant chính là một Control có
Xem thêm

127 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN HỌC LABVIEW PID

TIỂU LUẬN MÔN HỌC LABVIEW PID

có thể gặp phải khi sử dụng DAQ Vis để thực hiện điều khiển một quá trình thậtsự. Các ví dụ sau sẽ minh họa sự khác nhau giữa sử dụng DAQ VI cấp độ dễ và sửdụng DAQ VI tiên tiến, cũng như sự khác nhau giữa định thời gian của phần cứngvà định thời gian của phần mềm.Vòng lặp điều khiển DAQ do phần mềm định thời gian24Tiểu luận môn học – Nhóm 1Hình 3-12 minh họa các yếu tố cơ bản của điều khiển phần mềm. Mô hình giảthiết rằng bạn có một nhà máy, một quy trình thực, để điều khiển. Một đầu vàotương tự VI cơ bản đọc các biến số quá trình từ các cảm biến có chức năng giámsát quá trình. Trong các ứng dụng thật, bạn có thể cần phải tính các giá trị theo cácđơn vị đo lường kỹ thuật thay vì theo điện áp.Bộ điều khiển VI thể hiện thuật toán thực hiện việc điều khiển phần mềm. Bộđiều khiển VI có thể là VI con mà bạn viết trong LabVIEW, một bộ điều khiểnPID, hoặc một bộ điều khiển VI mờ. VI đầu ra tương tự cập nhật điện áp tương tựđược sử dụng như đầu ra bộ điều khiển cho quá trình hoạt động.Chức năng Wait Until Next ms Multiple điều khiển việc định thời gian vònglặp trong ví dụ này sẽ xác định chỉ một khoảng thời gian tối thiểu cho vòng lặpchạy. Các hoạt động khác trong LabVIEW có thể tăng thời gian chạy cho các chứcnăng vòng lặp. Thời gian cho lặp lại vòng lặp thứ nhất không được định trước.Xem phần LabVIEW Help để biết thêm thông tin về định thời gian các vòng lặpđiều khiển.Thực hiện DAQ VI cao cấp trong các vòng lặp điều khiển DAQ dophần mềm đặt thời gianĐể có tốc độ I/O và vòng lặp cao hơn, bạn hãy sử dụng DAQ VI cao cấp chođầu vào và đầu ra tương tự. VI cấp độ được minh họa ở Hình 3-12 thực ra có sử
Xem thêm

40 Đọc thêm

HỌC LÀM DU LỊCH TĂNG TRƯỞNG NHƯNG CHẬM

HỌC LÀM DU LỊCH TĂNG TRƯỞNG NHƯNG CHẬM

Nhờ vào sự gia tăng lượng khách trong khu vực đi du lịch nội vùng, 2010 là một năm khá thành công với ngành du lịch châu Á – Thái Bình Dương. Trong xu hướng đó, con số 5 triệu khách quốc tế đến với Việt Nam cũng là kết quả đáng mừng của ngành du lịch.Tuy nhiên, nếu so với Thái Lan đạt 15,7 triệu khách, Singapore đạt 12 triệu, Malaysia 24 triệu và Indonesia 7 triệu thì ngành du lịch Việt Nam vẫn chưa có sự tăng trưởng đáng kể về lượng và chất (*) .Chậm phát triển sản phẩm du lịchThống kê cho thấy số lượng khách châu Á đi du lịch nội vùng hàng năm tăng hơn 10% với nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí ngày càng đa dạng.Theo một cuộc khảo sát mới đây của Công ty Market Probe Asia-Pacific, 71% trong số hơn một triệu người Trung Quốc thường xuyên đi du lịch nước ngoài có kế hoạch đi du lịch khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong năm tới.Xu thế này cũng tương tự với Ấn Độ và các nước Trung Đông. Chủ động nắm bắt được cơ hội này là những nước và lãnh thổ có ngành du lịch phát triển với ngân sách quảng bá lớn và khả năng thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực giải trí cao.Chẳng hạn Hồng Kông, Singapore gần đây đầu tư nhiều vào các trung tâm mua sắm cao cấp, khu vui chơi giải trí hiện đại, tổ chức trình diễn những màn biểu diễn nghệ thuật, nhạc kịch đặc sắc và những cuộc triển lãm đẳng cấp quốc tế. Còn Malaysia thì dựa vào thế mạnh thiên nhiên và văn hóa để đầu tư phát triển du lịch nghỉ dưỡng và homestay (ở nhà dân), thiết kế những tour và sản phẩm du lịch đặc trưng nhắm đến đối tượng khách theo đạo Hồi, khách Trung Đông và Ấn Độ…So với các nước trên, ngành du lịch Việt Nam còn thiếu các hoạt động nghiên cứu thị trường và đầu tư phát triển sản phẩm mới, do đó độ dài lưu trú và mức chi trả của du khách hàng năm không tăng bao nhiêu. Bước phát triển của ngành du lịch Việt Nam năm 2010 là nguồn cung phòng khách sạn và đường bay, vé máy bay đã phong phú hơn, tuy nhiên sản phẩm giải trí vẫn chưa được đầu tư đáng kể.Một thế mạnh của nước ta là du lịch biển cũng chưa được khai thác hiệu quả. Các điểm đến phổ biến như Nha Trang, Mũi Né, Phú Quốc, Vũng Tàu chưa được phân khúc rõ ràng
Xem thêm

3 Đọc thêm

10 NGUYÊN TẮC TĂNG TRƯỞNG

10 NGUYÊN TẮC TĂNG TRƯỞNG

Một doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện tăng trởng, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh khi có đủ các điều kiện, nền tảng cơ sở cho tăng trởng.. Trớc hết cần xem xét tiềm năng thị trờng,[r]

2 Đọc thêm

“TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƯỞNG TỚI XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ HIỆN NAY”.

“TÁC ĐỘNG CỦA TĂNG TRƯỞNG TỚI XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ HIỆN NAY”.

_TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP_ Nông nghiệp là nền tảng để ổn định kinh tế, xã hội của Việt Nam - được duy trì và phát triển khá cao, có tác động quyết định cho công cuộc xóa đói giảm nghèo th[r]

18 Đọc thêm

Tài liệu Microprocessor Interfacing Techniques Lab VIEW Tutorial Part 1 docx

TÀI LIỆU MICROPROCESSOR INTERFACING TECHNIQUES LAB VIEW TUTORIAL PART 1 DOCX

handled by the order of the statements along with the use of various loop constructs (FOR,WHILE, etc). LabVIEW works in exactly the same way, but the way in which you specify theordering is more subtle. The concept in LabVIEW is “dataflow” - any item executes when all it’sinputs are available. This implies parallelism (or at least pseudo-parallelism). The standardexecution is left-to-right because inputs are generally on the left of an item and outpts on theright, but this is a convention, not a requirement. Looping and ordering is handled by structureswhich look like books with a number of pages or the frames of an old-fashioned cine film.A Tour of the InterfaceWhat follows now is a very brief tour of the LabVIEW interface. We are not going to gointo all the places possible, but just look at the most common parts. You should read through thissection whilst sitting in front of a computer so that you can verify that these notes are correct andyou understand them. First we invoke LabVIEW by the path Start>>Programs>>Labview>>Labview. (Ifthere is a LabVIEW icon on your screen you can also start LabVIEW by double-clicking on it).PHY 406 - Microprocessor Interfacing Techniques© James R. Drummond - September 1996 4When we use the notation Start>>Programs>>Labview>>Labview we are asking you tofollow a series of menus starting from the first item which should be visible in the currentwindow. You can see the entire tree for this operation on the screen below.Your screen will look something like this (you might have to move a couple of windows aroundto see everything):PHY 406 - Microprocessor Interfacing Techniques© James R. Drummond - September 1996 5Let’s concentrate first on the window with the grey background - the front panel. Thewindow is blank (no panel designed yet) with seven icons along the top of the window and a largeone in the top right. The seven icons are used to design a front panel and the large one representsthe entire front panel when we are making or modifying a sub-VI.The seven icons divide into two groups. The first four control the running of the VI:Icon Meaning ExplanationRUN Run the VI once. VIs, like conventional programs, do not
Xem thêm

10 Đọc thêm

SẢN XUẤT VÀ TĂNG TRƯỞNG

3SẢN XUẤT VÀ TĂNG TRƯỞNG

ECONOMIC GROWTH AROUND THE WORLD•Mức sống được đo bằng GDP thực tế trên đầu người, có sự khác biệt rất rõ ràng giữa các quốc gia.Copyright © 2004 South-WesternECONOMIC GROWTH AROUND THE WORLD•Các quốc gia nghèo có mức thu nhập trung bình thấp hơn nước Mỹ mấy thập kỷ.Copyright © 2004 South-WesternECONOMIC GROWTH AROUND THE WORLD•Tỷ lệ tăng trưởng dường như là rất nhỏ nhưng sẽ trở thành rất lớn nếu chúng ta cộng gộp qua nhiều năm.Copyright © 2004 South-WesternPRODUCTIVITY: ITS ROLE AND DETERMINANTS•Năng suất đóng vai trò quan trọng nhất trong việc phân định mức sống của tất cả các quốc gia trên thế giới.Copyright © 2004 South-WesternTại sao năng suất lại quan trọng đến vậy•Năng suất phản ánh lượng hàng hóa và dịch vụ
Xem thêm

36 Đọc thêm

Bài 2: Làm quen với LabVIEW

BÀI 2: LÀM QUEN VỚI LABVIEW

Korea 2006 1EVTAtechEVTAtechOnline LabVIEW Graphical Programming Coursewww.dieukhientudong.comInstructor: Nguyễn Bá Hải Korea 2006 2Bài 2: Làm quen với LabVIEWBài 2: Làm quen với LabVIEWBài tậpBài tậpÂm thanhÂm thanhNội dung:1. Khởi động Tạo VI2. Mở VI đã lưu trước đó3. Tìm kiếm và mở file mẫu VIs4. Xác lập cấu hình cho LabVIEW5. Tra cứu trong mục help6. Lập trình từ file mẫu7. Edit các đặc tính của các thuộc tính của đối tượng8. Lập trình bài tập 1 & 2 Korea 2006 3Bài 2: Làm quen với LabVIEWBài 2: Làm quen với LabVIEWBài tậpBài tậpÂm thanhÂm thanhKhởi động LabVIEW Korea 2006 4
Xem thêm

33 Đọc thêm

TĂNG TRƯỞNG DỰA VÀO XUẤT KHẨU

TĂNG TRƯỞNG DỰA VÀO XUẤT KHẨU

Tel: (617) 495-1134Fax: (617) 496-5245e-mail: david_dapice@harvard.eduCENTER FOR BUSINESS AND GOVERNMENT 79 John F. Kennedy Street, Cambridge, MA 02138 THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI: LỰA CHỌN ĐƯỜNG ĐI ĐÚNG CHO SỰ TĂNG TRƯỞNG DỰA VÀO XUẤT KHẨU Gs. David O. Dapice Đại học Tufts

11 Đọc thêm

TĂNG TRỞNG KINH TẾ

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

_2.1-KHÁI NIỆM KẾ HOẠCH TĂNG TRỞNG KINH TẾ: _ Kế hoạch tăng trởng kinh tế là một bộ phận của hệ thống kế hoạch hoá phát triển, nó xác định các mục tiêu gia tăng về quy mô sản xuất và dịc[r]

23 Đọc thêm

Digital Signal Processing System Design ppt

DIGITAL SIGNAL PROCESSING SYSTEM DESIGN PPT

approach toward building DSP systems. Thus, the main objective of this book is toprovide a block-based or system-level programming approach in DSP lab courses.The system-level programming environment chosen is LabVIEW.Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench (LabVIEW) is agraphical programming environment developed by National Instruments (NI) whichallows performing high-level or system-level designs. It uses a graphical programminglanguage to create so-called Virtual Instrument (VI) blocks in an intuitive flowchart-like manner. A design is achieved by integrating different blocks, components, orsubsystems within a graphical framework. LabVIEW provides data acquisition,analysis, and visualization features well suited for DSP system design. It is also anopen environment accommodating MATLAB and C Dynamic Link Libraries(DLLs).This book is written primarily for those who are already familiar with signal pro-cessing concepts and are interested in designing signal processing systems withoutneeding them to be proficient C or MATLAB programmers. After familiarizing thereader with LabVIEW, the book covers a LabVIEW-based approach to genericexperiments encountered in a typical DSP lab course. It brings together in one placethe information scattered in several NI LabVIEW manuals to provide the necessarytools and know-how for designing signal processing systems within a one-semesterlab course. This book can also be used as a self-study LabVIEW guide towarddesigning and analyzing signal processing systems.In addition, for those interested in DSP hardware implementation, two chapters inthe book are dedicated to executing selected portions of a LabVIEW designed systemon an actual DSP processor. The DSP processor chosen is TMS320C6000. Thisprocessor has been manufactured by Texas Instruments (TI) for computationallyintensive signal processing applications. The DSP hardware utilized to interface with2Chapter 1LabVIEW is the widely adopted TI’s C6416 or C6713 DSP Starter Kit (DSK) board.It should be mentioned that since the DSP hardware implementation aspect of
Xem thêm

342 Đọc thêm

Cùng chủ đề