LÝ THUYẾT HÓA HỌC TỔNG HỢP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "LÝ THUYẾT HÓA HỌC TỔNG HỢP":

Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1

TỔNG HỢP TOÀN BỘ CÔNG TỨC LÝ THUYẾT HÓA HỌC LỚP 12 PHẦN 1

Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1 Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1Tổng hợp toàn bộ công tức lý thuyết hóa học lớp 12 phần 1
Xem thêm

99 Đọc thêm

Tổng hợp lý thuyết hóa học

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA HỌC

lý thuyết luôn là điểm yếu của các thí sinh.Để góp phần góp phục điểm yếu này mình xin giới thiệu tài liệu Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Học. Đây là tài liệu tổng hợp đầy đủ vô cơ, hữu cơ, đại cương hóa học. Với tài liệu này hi vọng các bạn sẽ ôn thi tốt và nâng cao kiến thức cũng như khắc phục những điểm yếu về lý thuyết trong môn hóa để sẵn sàng cho kì thi Quốc Gia sắp tới

7 Đọc thêm

TỔNG HỢP CÂU HỎI LÝ THUYẾT HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

TỔNG HỢP CÂU HỎI LÝ THUYẾT HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

A. Fe, Mg, Cu, Ag, AlB. Au, Cu, Al, Mg, ZnC. Fe, Zn, Cu, Al, MgD. Cu, Ag, Au, Mg, FeCâu 13: Cho các dung dịch sau: NaHCO3 (X1); CuSO4 (X2); (NH4)2CO3 (X3); NaNO3 (X4); MgCl2 (X5);KCl (X6). Những dung dịch không tạo kết tủa khi cho Ba vào làA. X1, X3, X6B. X1, X4, X5C. X4, X6.D. X1, X4, X6+2+2Câu 14: Dãy nào sau đây gồm các ion X , Y ,Z ,T và nguyên tử M đều có cấu hình e là 1s22s22p63s23p6 ?A. K+, Ca2+, Cl-, S2-, Ar.B. K+, Ca2+, F-, O2-, Ne.C. Na+, Ca2+, Cl-, O2-, Ar. D. K+, Mg2+, Br-, S2-, Ar.Mỗi lời giải không chỉ là áp dụng phương pháp mà thực sự là một quá trình phân tích và sáng tạoCHUYÊN ĐỀ: TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA HỌCVersion 1.0Câu 15: Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa lượng dư một trong những chất sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4,Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3 loãng, H2SO4 đặc nóng, NH4NO3. Số trường hợp phản ứng tạo muối Fe(II) là:A. 4B. 3C. 6D. 5Câu 16: Cho các nhận xét sau:1) Sục Ozon vào dung dịch KI sẽ thu được dung dịch có khả năng làm hồ tinh bột hoá xanh.
Xem thêm

18 Đọc thêm

Kỹ thuật vết dầu loang chinh phục lý thuyết hoá học Bản full file word

KỸ THUẬT VẾT DẦU LOANG CHINH PHỤC LÝ THUYẾT HOÁ HỌC BẢN FULL FILE WORD

Kỹ thuật vết dầu loang chinh phục lý thuyết hoá học Bản full file word Ôn tập lý thuyết hóa học Lý thuyết hóa học có lời giải Lý thuyết este có lời giải Lý thuyết phi kim có lời giải chi tiết Lý thuyết amino axit có lời giải chi tiết

623 Đọc thêm

tổng hợp lý thuyết hóa học

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA HỌC

Một chất khí có các tính chất : Mùi khó chịu, phản ứng được với Cl2/ H2O sinh ra l , tạo kết tủa đen khi phản ứng với dung dịch Pb.. gười ta tiến hành thí nghiệm : cân một lượng thực phẩ[r]

41 Đọc thêm

CHINH PHỤC LÝ THUYẾT HÓA HỌC

CHINH PHỤC LÝ THUYẾT HÓA HỌC

Phần I: Tổng quan kiến thức Nhận biết Tổng hợp phản ứng điều chế các hợp chất hữu cơ Phần II: Trắc nghiệm lý thuyết Đại cương và vô cơ Cấu tạo nguyên tử Quy luật tuần hoàn Liên kết hóa học Phản ứng oxi hóa khử Tốc độ phản ứng Cân bằng hóa học Sự điện li Axit Bazo Muối Phi kim và các vấn đề liên quan Nhận biết tách chất Tổng hợp vô cơ Hidrocacbon Dẫn xuất hidrocacbon Ancol Phenol Andehit Xeton Axit cacboxylic Este Lipit Cacbohidrat Amin amino axit Peptit Polime Tổng hợp hữu cơ
Xem thêm

Đọc thêm

công nghệ hợp chất hoạt động bề mặt

CÔNG NGHỆ HỢP CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT

giáo trình tham khảo cho sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật hóa học gồm 1 số nội dung cơ bản sau : CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT CHƯƠNG 2: THÀNH PHẦN CỦA CÁC CHẤT TẨY RỬA TỔNG HỢP CHƯƠNG 3: SẢN XUẤT BỘT GIẶT

90 Đọc thêm

Lý thuyết hóa vô cơ luyện thi pptx

LÝ THUYẾT HÓA VÔ CƠ LUYỆN THI PPTX

Một số lý thuyết Hóa học vô cơ cần đọc – thuộc – nhớ Tiny Boy A2 07 – 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc Email: dobaongoc.dkh@gmail.com Trong bài viết này, mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn một số lý thuyết Hóa học cần thuộc – nhớ. Phần viết này chủ yếu dành cho SGK chương trình chuẩn. Tớ nghĩ các bạn chỉ cần đọc như thế này là đủ :D, vì SGK cũng khá là dài dòng khó nhớ, mà có khi cũng không thi đến. Chúc các bạn khối 12 vượt vũ môn thành công! ^^ 1. Phân bón Hóa học (SGK lớp 11 – Bài Phân bón Hóa học). Những hợp chất chứa dinh dưỡng để nâng cao năng suất, có 4 loại: Đạm, lân, Kali, hỗn hợp – phức hợp. Loại Các dạng Tính chất, điều chế Tác dụng Đạm (N) Đạm amoni Muối của NH4+, cho NH3 phản ứng với axit. Nhiều Đạm nitrat Muối NO3-, cho muối CO
Xem thêm

4 Đọc thêm

Một số lý thuyết Hóa học vô cơ cần đọc – thuộc – nhớ ppt

MỘT SỐ LÝ THUYẾT HÓA HỌC VÔ CƠ CẦN ĐỌC – THUỘC – NHỚ PPT

Một số lý thuyết Hóa học vô cơ cần đọc – thuộc – nhớ Tiny Boy A2 07 – 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc Email: dobaongoc.dkh@gmail.com Trong bài viết này, mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn một số lý thuyết Hóa học cần thuộc – nhớ. Phần viết này chủ yếu dành cho SGK chương trình chuẩn. Tớ nghĩ các bạn chỉ cần đọc như thế này là đủ :D, vì SGK cũng khá là dài dòng khó nhớ, mà có khi cũng không thi đến. Chúc các bạn khối 12 vượt vũ môn thành công! ^^ 1. Phân bón Hóa học (SGK lớp 11 – Bài Phân bón Hóa học). Những hợp chất chứa dinh dưỡng để nâng cao năng suất, có 4 loại: Đạm, lân, Kali, hỗn hợp – phức hợp. Loại Các dạng Tính chất, điều chế Tác dụng Đạm (N) Đạm amoni Muối của NH4+, cho NH3 phản ứng với axit. Nhiều Đạm nitrat Muối NO3-, cho muối CO
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Một số lý thuyết Hóa học vô cơ cần đọc – thuộc – nhớ (Tiny Boy A2 07 – 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc) pdf

TÀI LIỆU MỘT SỐ LÝ THUYẾT HÓA HỌC VÔ CƠ CẦN ĐỌC – THUỘC – NHỚ TINY BOY A2 07 – 10 THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC PDF

Một số lý thuyết Hóa học vô cơ cần đọc – thuộc – nhớ Tiny Boy A2 07 – 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc Email: dobaongoc.dkh@gmail.com Trong bài viết này, mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn một số lý thuyết Hóa học cần thuộc – nhớ. Phần viết này chủ yếu dành cho SGK chương trình chuẩn. Tớ nghĩ các bạn chỉ cần đọc như thế này là đủ :D, vì SGK cũng khá là dài dòng khó nhớ, mà có khi cũng không thi đến. Chúc các bạn khối 12 vượt vũ môn thành công! ^^ 1. Phân bón Hóa học (SGK lớp 11 – Bài Phân bón Hóa học). Những hợp chất chứa dinh dưỡng để nâng cao năng suất, có 4 loại: Đạm, lân, Kali, hỗn hợp – phức hợp. Loại Các dạng Tính chất, điều chế Tác dụng Đạm (N) Đạm amoni Muối của NH4+, cho NH3 phản ứng với axit. Nhiều Đạm nitrat Muối NO3-, cho muối CO
Xem thêm

4 Đọc thêm

Ôn tập hóa học : lý thuyết hóa vô cơ docx

ÔN TẬP HÓA HỌC : LÝ THUYẾT HÓA VÔ CƠ DOCX

Một số lý thuyết Hóa học vô cơ cần đọc – thuộc – nhớ Tiny Boy A2 07 – 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc Email: dobaongoc.dkh@gmail.com Trong bài viết này, mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn một số lý thuyết Hóa học cần thuộc – nhớ. Phần viết này chủ yếu dành cho SGK chương trình chuẩn. Tớ nghĩ các bạn chỉ cần đọc như thế này là đủ :D, vì SGK cũng khá là dài dòng khó nhớ, mà có khi cũng không thi đến. Chúc các bạn khối 12 vượt vũ môn thành công! ^^ 1. Phân bón Hóa học (SGK lớp 11 – Bài Phân bón Hóa học). Những hợp chất chứa dinh dưỡng để nâng cao năng suất, có 4 loại: Đạm, lân, Kali, hỗn hợp – phức hợp. Loại Các dạng Tính chất, điều chế Tác dụng Đạm (N) Đạm amoni Muối của NH4+, cho NH3 phản ứng với axit. Nhiều Đạm nitrat Muối NO3-, cho muối CO
Xem thêm

4 Đọc thêm

Lý thuyết HIDROCACBON

LÝ THUYẾT HIDROCACBON

Tổng hợp lý thuyết về hidrocacbon phục vụ cho mục đích ôn tập kiến thức cũng như luyện thi đại học, được biên soạn chủ yếu dựa trên SGK Hóa nâng cao lớp 11 và tài liệu chính thống khác. Các CT hóa học được vẽ bằng phần mềm Chemsket

11 Đọc thêm

CÁC CHIỀU HƯỚNG RA ĐỀ THI ĐẠI HỌC PHẦN HỮU CƠ - HIDROCACBON

CÁC CHIỀU HƯỚNG RA ĐỀ THI ĐẠI HỌC PHẦN HỮU CƠ - HIDROCACBON

các xu hướng ra đề chi tiết trong kì thi trung học phổ thông quốc gia môn Hóa Tổng hợp lý thuyết môn Hóa Học ôn thi THPT Quốc Gia phục vụ sĩ tử. Các bạn và quý thầy cô ... ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – THPT QUỐC GIA – TÀI LIỆU ÔN THI. Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Các bài ôn thi đại học môn Hoá Tổng hợp đề ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học · Các bài ôn ... Chuyên đề lí thuyết Hóa tổng hợp Luyện thi đại học môn Hóa. Các tìm kiếm liên quan đến hóa học ôn thi đại học lý thuyết ôn thi đại học môn hóa trắc nghiệm lý thuyết hóa học ôn thi đại học có đáp án ôn thi đại học môn hóa theo chuyên đề tổng hợp lý thuyết hóa học 12 câu hỏi lý thuyết hóa học ôn thi đại học các câu hỏi lý thuyết hóa thi đại học trắc nghiệm lý thuyết hóa ôn thi đại học câu hỏi lý thuyết hóa học ôn thi đại học có đáp án
Xem thêm

Đọc thêm

Lí thuyết hóa luyện thi đại học

LÍ THUYẾT HÓA LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Một số lý thuyết Hóa học vô cơ cần đọc – thuộc – nhớ Tiny Boy A2 07 – 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc Email: dobaongoc.dkh@gmail.com Trong bài viết này, mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn một số lý thuyết Hóa học cần thuộc – nhớ. Phần viết này chủ yếu dành cho SGK chương trình chuẩn. Tớ nghĩ các bạn chỉ cần đọc như thế này là đủ :D, vì SGK cũng khá là dài dòng khó nhớ, mà có khi cũng không thi đến. Chúc các bạn khối 12 vượt vũ môn thành công! ^^ 1. Phân bón Hóa học (SGK lớp 11 – Bài Phân bón Hóa học). Những hợp chất chứa dinh dưỡng để nâng cao năng suất, có 4 loại: Đạm, lân, Kali, hỗn hợp – phức hợp. Loại Các dạng Tính chất, điều chế Tác dụng Đạm (N) Đạm amoni Muối của NH4+, cho NH3 phản ứng với axit. Nhiều Đạm nitrat Muối NO3-, cho muối CO
Xem thêm

4 Đọc thêm

Trắc nghiệm lý thuyết hóa học ôn thi đại học rất hay

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT HÓA HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC RẤT HAY

. Tơ visco là tơ tổng hợp.C. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng.D. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit).87. Số dạng cấu trúc của polime làA. 2 B. 3 C. 4 D. 5Chương V. ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI1. Thứ tự hoạt động của 1 số kim loại: Mg > Zn > Fe > Pb > Cu > Hg. Phát biểu nào sau đây đúng:A. Nguyên tử Mg có thể khử ion kẽm trong dung dịch.Trang : 6Ôn thi tốt nghiệp: 2010 B. Nguyên tử Pb có thể khử ion kẽm trong dung dịch.C. Nguyên tử Cu có thể khử ion kẽm trong dung dịch.D. Nguyên tử Fe có thể khử ion kẽm trong dung dịch.2. Trong sự ăn mòn tấm tôn (lá sắt tráng kẽm) khi để ngoài không khí ẩm thìA. Sắt bị ăn mòn, kẽm được bảo vệ. B. Kẽm bị khử, sắt bị oxi hoá.C. Kẽm là cực âm, sắt là cực dương. D. Sắt bị khử, kẽm bị oxi hoá.3. Dung dịch Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất AgNO3. Chất nào sau đây có thể loại bỏ được tạp chấtA. Bột Fe dư, lọc. B. Bột Cu dư, lọc. C. Bột Ag dư, lọc. D. Bột Al dư, lọc.4. Chất nào sau đây có thể oxi hoá Zn thành Zn2+?A. Fe B. Ag+. C. Al3+. D. Mg2+.5. Cho 3 kim loại Cu, Fe, Al và 3 dung dịch ZnSO4, AgNO3, CuCl2 . Kim loại nào sau đây khử đượccả 3 dung dịch muối?A. Cu B. Fe C. Al. D. Tất cả đều sai.6. Phương trình phản ứng hoá học sai làA. Al + 3Ag+ = Al3+ + Ag. B. Zn + Pb2+ = Zn2+ + Pb.C. Cu + Fe2+ = Cu2+ + Fe. D. Cu + 2Fe3+ = 2Fe2+ + Cu2+.7. Chọn câu trả lời đúng nhấtA. Ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại do kim loại tiếp xúc với dung dịch axit tạo ra dòng điện.B. Sự ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại bởi chất khí hay hơi nước ở nhiệt độ cao.C. Sự phá huỷ kim loại hay hợp kim dưới tác dụng h.học của môi trường xung quanh gọi là sự ăn mòn kim loại.D. Tất cả đều đúng.8. phương pháp nhiệt luyện là phương pháp dùng chất khử như C, Al, CO, H2 ở nhiệt độ cao để khửion kim loại trong hợp chất. Hợp chất đó làA. muối rắn. B. dung dịch muối. C. hidroxit kim loại. D. oxit kim loại.9. Nhóm kim loại không tan trong cả axit HNO3đ nóng và axit H2SO4đ nóng làA. Ag, Pt B
Xem thêm

14 Đọc thêm

Hoa hoc đại cương - Tác giả Từ Anh Phong

HOA HOC ĐẠI CƯƠNG - TÁC GIẢ TỪ ANH PHONG

Sách viết về các khái niệm và định luật cơ bản của Hóa học; Viết chi tiết về các chương cấu tạo nguyên tử, Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử. Ngoài ra, Tác giả tổng hợp lý thuyết về phần Động hóa học phân tử, đại cương về dung dịch, các dung dịch các chất điện li.....

105 Đọc thêm

CHINH PHỤC lý THUYẾT hóa học TRONG đề THI đại học GSTT GROUP

CHINH PHỤC lý THUYẾT hóa học TRONG đề THI đại học GSTT GROUP

tài liệu giúp các bạn học sinh tham khảo để có thể chinh phục lý thuyết hóa học trong các kì thi trung học phổ thông cũng như tuyển sinh đại học một cách dễ dàng. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn tổng hợp và ôn tập đầy đủ kiến thức hóa học.

Đọc thêm

Tổng hợp các dạng bài tập hóa lớp 12

Tổng hợp các dạng bài tập hóa lớp 12

Tổng hợp các dạng bài toán cơ bản đến nâng cao môn hóa học dưới hình thức trắc nghiệm. Các dạng toán được phân loại theo từng chương hóa học lớp 12 giúp người học dễ dàng tiếp cận kiến thức. Áp dụng và vận dụng nhiều bài toán hóa học. Các dạng toán không chỉ là bài tập tính toán mà còn có các bài tập lý thuyết và ứng dụng hóa học trong cuộc sống.

Đọc thêm

Bài tập tự luyện môn hóa giành cho học sinh khá giỏi ôn thi đại học

BÀI TẬP TỰ LUYỆN MÔN HÓA GIÀNH CHO HỌC SINH KHÁ GIỎI ÔN THI ĐẠI HỌC

Bài tập tự luyện môn hóa học thầy Vũ Khắc NgọcCHUYÊN ĐỀ 01. CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ CỦA HÓA HỌC HỮU CƠCHUYÊN ĐỀ 02. CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨCCHUYÊN ĐỀ 03. HIĐROCACBON VÀ DẪN XUẤTCHUYÊN ĐỀ 04. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỔNG HỢP VÀ NÂNG CAO CỦA HÓA HỌC HỮU CƠCHUYÊN ĐỀ 05. CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ CỦA HÓA HỌC VÔ CƠCHUYÊN ĐỀ 06. LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM VỀ KIM LOẠICHUYÊN ĐỀ 07. LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP TRỌNG TÂM VỀ PHI KIMCHUYÊN ĐỀ 08. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỔNG HỢP VÀ NÂNG CAO CỦA HÓA HỌC VÔ CƠCHUYÊN ĐỀ 09. TỔNG HỢP MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN QUAN TRỌNGCHUYÊN ĐỀ 10. PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG
Xem thêm

490 Đọc thêm

BỘ ĐỀ ÔN TẬP LÝ THUYẾT HÓA HỌC

BỘ ĐỀ ÔN TẬP LÝ THUYẾT HÓA HỌC

Tài liệu tổng hợp các đề ôn tập lý thuyết bộ môn Hóa Phục vụ nhu cầu ôn tập lý thuyết cho các em học sinh hướng đến kì thi THPTQG Tài liệu tham khảo cho các thầy, cô giáo đang giảng dạy bộ môn Hóa học

Đọc thêm

Cùng chủ đề