DANH SÁCH CÁC CÔNG TY DỆT MAY TẠI TPHCM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "DANH SÁCH CÁC CÔNG TY DỆT MAY TẠI TPHCM":

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

Quần dài#321212.730114.818.362140.793.462125.273.46494.961450.840.093……..Tổng cộng1.252.863.524 618.258.681 2.321.962.298( Nguồn: Nhà máy may Hòa Thọ 2- Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ)2.4 Lập dự toán chi phíCông tác lập dự toán là một trong những công việc quan trọng hàng đầu cũng như làmột trong nội dung cơ bản của công tác kế toán quản trị. Tại nhà máy có lập dự toán tuynhiên do nhà máy là đơn vị trực thuộc Tổng công ty, đặc điểm sản xuất chủ yếu là gia côngcác đơn đặt hàng nên việc lập dự toán chủ yếu là ở công ty.- Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thì Nhà máy không chủ động trong việc dự trữcung cấp nguyên vật liệu chính cho sản xuất mà hàng tháng Công ty cấp xuống theo địnhmức. Do vậy, nhà máy chỉ theo dõi chi phí nguyên vật liệu như kim, chỉ may nhưng cũngmới chỉ đưa ra định mức sử dụng.- Chi phí nhân công trực tiếp: tại nhà máy đã có lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp, căn
Xem thêm

8 Đọc thêm

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

1.Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn điều đó khiến các doanh nghiệp phải tìm cho mình một con đường phát triển hợp lý nhất mới mong trụ vững và phát triển được. Nhưng dù phát triển theo hướng nào thì yếu tố con người vẫn đóng vai trò then chốt quan trọng trong viêc tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp. Đặc biệt, giai đoạn này các doanh nghiệp đang đứng trước khó khăn trong việc tìm kiếm nhân tài đáp ứng nhu cầu công việc Trong đó tuyển dụng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược nguồn nhân lực cũng như chiến lược kinh doanh phát triển của công ty bởi vì quá trình tuyển dụng tốt giúp cho tổ chức có được những nhân tài có kỹ năng phù hợp với yêu cầu của công ty, làm giảm chi phí đào tạo, đào tạo lại cũng như tránh được những rủi ro trong công việc Qua thời gian thực tập tại tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội, em nhận thấy ngành dệt may cần một lượng lao động lớn và có sự biến động cao nên việc tuyển dụng tốt có ảnh hưởng lớn trực tiếp tới chất lượng sản phẩm cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 2. Mục đích nghiên cứu Với việc lựa chọn đề tài hoàn thiện công tác tuyển dụng trên, em hi vọng có thể hoàn thiện hơn kiến thức chuyên ngành và học hỏi, tiếp thu những kiến thức thực tế để có thể kết hợp hài hoà kiến thức thực tế và lý thuyết, từ đó đề xuất một số giải pháp hợp lý trong công tác tuyển dụng tại tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực Phạm vi nghiên cứu: Công tác tuyển dụng nói chung và công tác tuyển dụng nói riêng tại tổng công ty dệt may Hà Nội 4. Phương pháp nghiên cứu Quá trình nghiên cứu đề tài này, em đã có sử dụng một số phương pháp : Phương pháp thu thập, tổng hợp, phân tích, thống kê, suy luận và quan sát, phỏng vấn một số cán bộ công ty trong công tác tuyển dụng của công ty để có thể tổng hợp nên5. Nội dung nghiên cứu Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề gồm ba phần+ Phần I: Lý luận chung về công tác tuyển dụng + Phần II: Phân tích và đánh giá thực trạng của công tác tuyển dụng nhân lực tại Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội + Phần III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội Em xin chân thành cảm ơnHà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2008
Xem thêm

64 Đọc thêm

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần sản xuất nhãn mác và phụ liệu dệt may Thanh Bình

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHÃN MÁC VÀ PHỤ LIỆU DỆT MAY THANH BÌNH

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ phần sản xuất nhãn mác và phụ liệu dệt may Thanh Bình. MỤC LỤC MỤC LỤCi LỜI MỞ ĐẦUiv LỜI CẢM ƠNv LỜI CAM ĐOANvi DANH MỤC BẢNG BIỂUvii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼviii DANH MỤC VIẾT TẮTix PHẦN MỞ ĐẦUx 1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanhx 2. Mục tiêu nghiên cứuxi 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tàixi 4. Phương pháp nghiên cứuxii 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệpxiii CHƯƠNG І: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH1 1.1. Những vấn đề cơ bản về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả vốn kinh doanh1 1.1.1. Một số khái niệm về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh1 1.1.1.1. Khái niệm vốn kinh doanh1 1.1.1.2. Khái niệm hiệu quả vốn kinh doanh1 1.1.2. Một số vấn đề lý thuyết liên quan2 1.1.2.1. Phân loại vốn kinh doanh2 1.1.2.2. Vai trò của vốn kinh doanh và ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh3 1.1.2.3. Mục đích của phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh4 1.1.2.4. Đặc điểm của công ty Cổ phần và ảnh hưởng đến phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh5 1.1.2.5. Nguồn tài liệu sử dụng trong phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh5 1.2. Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh6 1.2.1. Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn kinh doanh6 1.2.1.1. Phân tích khái quát, sự biến động của vốn kinh doanh và mối quan hệ bù đắp giữa nguồn vốn với tài sản kinh doanh6 1.2.1.2. Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn lưu động8 1.2.1.3. Phân tích cơ cấu và sự biến động của cố định8 1.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh9 1.2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh9 1.2.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động11 1.2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định12 1.2.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn góp cổ đông13 1.2.2.5. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán14 CHƯƠNG ІІ: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHÃN MÁC VÀ PHỤ LIỆU DỆT MAY THANH BÌNH15 2.1. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần sản xuất nhãn mác và phụ liệu dệt may Thanh Bình15 2.1.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần sản xuất nhãn mác và phụ liệu dệt may Thanh Bình15 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển15 2.1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh16 2.1.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức công tác kế toán16 2.1.1.4. Khái quát về kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2010- 201218 2.1.2. Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần sản xuất nhãn mác và phụ liệu dệt may Thanh Bình21 2.1.2.1. Các nhân tố bên trong21 2.1.2.2. Các nhân tố bên ngoài23 2.2. Kết quả điều tra trắc nghiệm25 2.2.1. Kết quả điều tra khảo sát25 2.2.2. Kết quả đánh giá của Ban giám đốc và nhân viên trong Công ty29 2.3. Kết quả phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần sản xuất nhãn mác và phụ liệu dệt may Thanh Bình32 2.3.1. Phân tích cơ cấu, sự biến động của vốn kinh doanh32 2.3.1.1. Phân tích khái quát cơ cấu, sự biến động và mối quan hệ bù đắp giữa nguồn vốn với tài sản kinh doanh32 2.3.1.2. Phân tích khái quát cơ cấu, sự biến động của vốn lưu động41 2.3.1.3. Phân tích khái quát cơ cấu, sự biến động của vốn cố định44 2.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh47 2.3.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh47 2.3.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động51 2.3.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định52 2.3.2.4. Hiệu quả sử dụng vốn góp cổ đông54 2.3.2.5. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán55 CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHÃN MÁC VÀ PHỤ LIỆU DỆT MAY THANH BÌNH58 3.1. Các kết luận và phát hiện qua phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty.58 3.1.1. Những kết quả đạt được58 3.1.2. Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân59 3.1.2.1. Những mặt hạn chế, tồn tại59 3.1.2.2. Nguyên nhân60 3.2. Định hướng kinh doanh của Công ty trong thời gian tới………………………..61 3.3. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần sản xuất nhãn mác và phụ liệu dệt may Thanh Bình……………………61 3.3.1. Về phía Công ty…………………………………………………………….62 3.3.1.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nói chung tại Công ty cổ phần sản xuất nhãn mác và phụ liệu dệt may Thanh Bình62 3.3.1.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định62 3.3.1.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động64 3.3.1.4. Tăng khối lượng tiêu thụ sản phẩm66 3.3.1.5. Các giải pháp khác67 3.3.2. Về phía các cơ quan Nhà nước67 3.3.2.1. Đối với Nhà nước67 3.3.2.2. Đối với các ngân hàng68 3.4. Điều kiện thực hiện68 KẾT LUẬN69 TÀI LIỆU THAM KHẢO70
Xem thêm

90 Đọc thêm

DANH SÁCH CÔNG TY IT TẠI VIỆT NAM 2016

DANH SÁCH CÔNG TY IT TẠI VIỆT NAM 2016

Danh sách các công ty IT tại Việt Nam, update đến 2016. Danh sách gồm: Tên Ngành Địa chỉ Giới thiệu Danh sách gồm gần 300 công ty công nghệ thông tin tại Việt Nam, phục vụ cho các nhà tuyển dụng, người tìm việc trong việc tìm kiếm contact.

79 Đọc thêm

thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu dệt may

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY

báo cáo gồm 3 phần : chương 1 : giới thiệu khái quát về công ty sản xuất xuất nhập khẩu dệt may chương 2 : thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty chương 3 : phương hướng và giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của công ty

40 Đọc thêm

Báo cáo thực tế xử lý nước thải dệt nhuộm tại công ty cổ phần dệt may huế

BÁO CÁO THỰC TẾ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ

Báo cáo thực tế xử lý nước thải dệt nhuộm tại công ty cổ phần dệt may huế

30 Đọc thêm

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY DỆT MAY HÒA THỌ

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY DỆT MAY HÒA THỌ

Quản trị chiến lược công ty dệt may hòa thọ

24 Đọc thêm

Báo cáo thực tập công ty cổ phần dệt may hà nội

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

Báo cáo thực tập công ty cổ phần dệt may hà nội

73 Đọc thêm

Một số biện pháp phát triển thị trường bán trong nước của Công ty Dịch vụ Thương mại số 1 thuộc Tổng Công ty Dệt May Việt Nam

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BÁN TRONG NƯỚC CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SỐ 1 THUỘC TỔNG CÔNG TY DỆT MAY VIỆT NAM

Nền kinh tế Việt Nam đã chuyển thành công từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong số những thành công ấy phải kể đến đó là: lạm phát từ mức phi mã giảm xuống mức lạm phát khống chế được; Việt Nam từ một nước không có gì, đóng cửa, không có cửa hàng mà bây giờ nhiều hàng hoá và cửa hàng đến thế; vị thế của Việt Nam và sức cạnh tranh của Việt Nam nâng lên rất nhiều. Như vậy, thị trường Việt Nam bây giờ không đơn thuần chỉ là các Doanh nghiệp nhà nước làm ăn theo lối quản lý bao cấp của nhà nước, các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ, các hợp tác xã hoạt động theo lề lối tập trung mà thay vào đó có rất nhiều các thành phần kinh tế được khuyến khích phát triển hình thành nên các hình thức Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả như: các Doanh nghiệp nhà nước dần dần sẽ đi vào cổ phần hoá, các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, các Doanh nghiệp có vốn liên doanh, các Doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% vốn nước ngoài ... các loại hình Doanh nghiệp này hoạt động kinh doanh bình đẳng trên thương trường, ai thắng thì sẽ tồn tại và phát triển và tất nhiên ai thua thì phải rút lui khỏi thị trường. Hiện nay, hoạt động xuất khẩu luôn luôn được đề cao đối với mỗi Doanh nghiệp bởi vì khi tham gia kinh doanh xuất khẩu các Doanh nghiệp được hưởng rất nhiều lợi thế, nhiều quyền lợi từ phía nhà nước như thuế suất, chế độ ưu đãi... nhất là đối với ngành dệt may. Trong tổng số doanh thu của Tổng Công ty Dệt May Việt Nam năm 1998 là 5788 tỷ đồng thì doanh thu trong nước là 2785 tỷ còn lại là doanh thu do xuất khẩu đem lại. Hướng về xuất khẩu các doanh nghiệp dệt may Việt Nam bỏ ngỏ, thả nổi thị trường trong nước nhường chỗ cho các Doanh nghiệp liên doanh, các nhà đầu tư 100% vốn nước ngoài nhảy vào chiếm lĩnh. Hơn bao giờ hết các Doanh nghiệp phải nhìn nhận lại coi thị trường trong nước là trụ cột vững chắc là đòn bẩy tạo đà cho xuất khẩu. Công ty dịch vụ thương mại số một thuộc Tổng Công ty Dệt May Việt Nam là một trong những số ít công ty Dệt may có doanh thu chủ yếu dựa vào bán hàng trong nước. Trong thời gian thực tập, đi sâu vào thực tiễn hoạt động kinh doanh của công ty kết hợp với vốn kiến thức được trang bị em xin mạnh dạn chọn đề tài “ Một số biện pháp phát triển thị trường bán trong nước của Công ty Dịch vụ Thương mại số 1 thuộc Tổng Công ty Dệt May Việt Nam” hy vọng đưa ra được những biện pháp hữu hiệu để công ty nghiên cứu sử dụng. Ngoài phần mở đầu và kết luận, bố cục của luận văn được chia thành 3 chương: Chương I: Lý luận chung về thị trường và nội dung phát triển thị trường của Doanh nghiệp Chương II: Thực trạng thị trường và phát triển thị trường bán trong nước của Công ty Dịch vụ Thương mại số 1 thuộc Tổng Công ty Dệt may Việt Nam Chương III: Một số biện pháp phát triển thị trường bán trong nước của Công ty Dịch vụ Thương mại số 1. Em xin chân thành cảm ơn các anh chị trong phòng nghiệp vụ 2 của Công ty Dịch vụ Thương mại số 1. Đặc biệt em xin cảm ơn PGSTS Hoàng Đức Thân và thầy cô trong khoa thương mại đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành tốt luận văn này.
Xem thêm

68 Đọc thêm

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh, tìm hiểu, phân tích thực trạng về kế toán doanh thu tại công ty Cổ phần Dệt May Huế; đánh giá công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Dệt May, từ đó đưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh.

126 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty Dệt may Hà Nội

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

Công ty Dệt May Hà Nội là một doanh nghiệp thuộc ngành dệt may Việt Nam, cung cấp một lượng lớn các sản phẩm sợi, quần áo dệt kim dành cho xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, với nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên, cộng với sự chỉ đạo sáng suốt của ban Giám đốc, công ty đã lớn mạnh không ngừng. Sản phẩm của công ty từng bước chiếm lĩnh thị trường, tạo được niềm tin của khách hàng trong nước và quốc tế. Với một thời gian ngắn đi thực tập, tuy chưa có điều kiện tìm hiểu nhiều nhưng được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chị em cán bộ công nhân viên tại các xưởng, các phòng ban, em đã phần nào nắm được tình hình thực tế của công ty. Trong khuôn khổ có hạn của báo cáo, em sẽ cố gắng trình bày một cách ngắn gọn và chi tiết nhất về quá trình thành lập và phát triển, tình hình sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển trong tương lai của nhà máy sợi- thành viên của công ty Dệt may Hà Nội
Xem thêm

19 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I : Khái quát chung về tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động kinh doanh tại Công ty Dệt May Hà Nội I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty3 3 II. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty4 4 1. Chức năng và nhiệm vô4 4 2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh4 4 3. Đặc điểm quy trình công nghệ5 5 4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý7 7 4.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý7 7 4.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban8 8 PHẦN II : Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Dệt May Hà Nội I. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán11 11 1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán11 11 2. Chức năng và nhiệm vụ của mỗi thành viên trong bộ máy12 12 II. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại Công ty15 15 1. Hệ thống tài khoản15 15 2. Hệ thống chứng từ15 15 3. Hình thức ghi sổ và phần mềm kế toán15 15 4. Sổ sách kế toán được sử dông17 17 5. Hệ thống báo cáo tài chính17 17 III. Đặc điểm kế toán mét số phần hành chủ yếu20 20 1. Kế toán vốn bằng tiền20 20 2. Kế toán TSCĐ22 22 3. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận24 24 4. Kế toán nguyên, vật liệu26 26 IV. Tổ chức hạch toán chi tiết NVL tại Công ty30 30 1. Chứng từ và thủ tục nhập, xuất kho30 30 1.1. Chứng từ và thủ tục nhập kho30 30 1.2. Chứng từ và thủ tục xuất kho35 35 2. Tổ chức hạch toán chi tiết NVL tại Công ty40 40 2.1. Tại kho40 40 2.2. Tại phòng kế toán42 42 V. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu 48 1. Hạch toán tổng hợp nhập NVL48 48 2. Hạch toán tổng hợp xuất NVL 54 PHẦN III : Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán về các phần hành kế toán tại Công ty Dệt May Hà Nội I. Nhận xét về công tác hạch toán các phần hành kế toán58 58 II. Một số phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả công tác60 60 KẾT LUẬN62 62
Xem thêm

67 Đọc thêm

Một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty dệt may hà nội

Một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty dệt may hà nội

LỜI NÓI ĐẦUĐất nước ta sau hơn 20 năm đổi mới chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã có được những thành công to lớn. Nền kinh tế thị trường buộc các doanh nghiệp phải luôn phấn đấu nỗ lực không ngừng thì mới có tồn tại trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Đặc biệt với những doanh nghiệp sản xuất có tồn tại được hay không còn phải phụ thuộc vào khâu tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Song công tác thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, đưa sản phẩm đến từng khu vực thị trường chưa được coi trọng đúng mức trong các doanh nghiệp này. Việt Nam đang từng bước mở cửa thị trường và hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới điều đó làm cho mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Điều này buộc các doanh nghiệp phải quan tâm đến công tác thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.Qua quá trình nghiên cứu trong thời gian thực tập tại Công ty Dệt May Hà Nội, em thấy rằng công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty nói riêng và các doanh nghiệp khác trong ngành Dệt May còn nhiều vấn đề cần phải bàn bạc. Các doanh nghiệp chưa chủ động đưa hàng hoá đến tận tay người tiêu dùng mà thường phải đưa qua người trung gian, đôi khi còn phải dán nhãn mác của những hãng nổi tiếng thì mới dễ tiêu thụ được sản phẩm. Do vậy em chọn đề tài “Một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt May Hà Nội” để viết báo cáo chuyên đề.Đề tài gồm ba chương:Chương I: Tổng quan về Công ty Dệt May Hà Nội.Chương II: Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt May Hà Nội. Chương III: Một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty Dệt May Hà Nội.Do thời gian và kiến thức còn nhiều hạn chế vì vậy bài viết của em không thể tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo hướng dẫn của các thầy cô để rút ra những bài học, kinh nghiệm để nâng cao và hoàn thiện kiến thức của bản thân.Em xin chân thành cảm ơn Ths Trần Thị Thạch Liên đã tận tình giúp đỡ để em hoàn thành bản báo cáo này cũng như các cô chú, anh chị trong phòng Kế hoạch thị trường của Công ty Dệt May Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong thời gian thực tập ở công ty.Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày .... tháng 5 năm 2005. Sinh viên thực hiện: PHAN THU HIỀN.
Xem thêm

Đọc thêm

LUẬN VĂN ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

LUẬN VĂN ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY NAM ĐỊNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

SV: Trương Tuấn Dũng12Kinh Tế Đầu Tư_47BChuyên đề thực tập tốt nghiệpTrường Đại học Kinh Tế Quốc Dân2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của tổng công ty dệt may Nam Định2.1. Nguồn lực tài chính và vật chất2.1.1. Giá trị doanh nghiệp và giá trị phần vốn góp Nhà Nước:Năng lực tài chính của một doanh nghiệp là khả năng đảm bảo về vốn kinhdoanh cho doanh nghiệp. Để thành lập một doanh nghiệp và tiến hành các hoạtđộng sản xuất kinh doanh, vốn là điều kiện không thể thiếu, nó phản ánh nguồnlực tài chính được đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Các nguồn vốn chủ yếu củamột doanh nghiệp bao gồm: nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp, vốn vay, tíndụng thương mại (xuất phát từ việc doanh nghiệp chiếm dụng tiền hàng của nhàcung cấp hay trả chậm).Sức mạnh tài chính của doanh nghiệp không chỉ do tiềm lực tài chính củachủ sở hữu mà ở mức độ lớn hơn, do uy tín của doanh nghiệp đối với các tổ chứctài chính, ngân hàng quy định; không chỉ dừng ở việc huy động vốn với chi phí sửdụng vốn thấp mà còn bao gồm cả việc sử dụng một cách hiệu quả nguồn vốn ấy.Bên cạnh đó, đi kèm với các khoản vay các tổ chức tài chính luôn đòi hỏi tài sảnthế chấp dựa vào việc xác định giá trị của công tyTheo Quyết định số 2192/QĐ-BCN ngày 27 tháng 6 năm 2007 Bộ Trưởng BộCông Nghiệp về xác định giá trị công ty :
Xem thêm

67 Đọc thêm

Một số giải pháp tăng cường Marketing hỗn hợp nhằm phát triển thị trường xuất khẩu ở công ty dệt may Hà Nội

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG MARKETING HỖN HỢP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU Ở CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

Ngày nay, mục tiêu chủ yếu của hầu hết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là lợi nhuận. Muốn đạt được mục tiêu lợi nhuận thì doanh nghiệp phải thực hiện rất nhiều hoạt động khác nhau trong đó quan trọng nhất là hoạt động tì kiếm, duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Cùng với xu thế toàn cầu hoá và khu vực hoá nề kinh tế thì sự khác biệt giữa thị trường nội địa và thị trường bên ngoài ngày càng mờ nhạt. Chính điều này đem lại cho các doanh nghiệp nói chung và các công ty kinh doanh quốc tế nói riêng những cơ hội mới, song cũng đặt các công ty trước những găy go, thử thách, đòi hỏi các công ty phải chủ động sáng tạo tìm cho mình hướng đi thích hợp. Vì vậy có thể nói thị trường đóng vai trò quyết định tới sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Sự thành bại sẽ được quyết định bởi sự nhạy bén, nắm bắt thông tin, biết tận dụng cơ hội và uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng. Vậy làm thế nào để doanh nghiệp có thể đạt được mục tiêu? Trong khi qui mô thị trường nội địa thường xuyên bị hạn chế thì thị trường nước ngoài có thể coi là vô hạn đối vơí khả năng của một doanh nghiệp. Vậy mở rộng, phát triển thị trường có thể xem là một nhu cầu nội tại của doanh nghiệp hiện nay. Đây cũng là vấn đề mà công ty dệt may Hà Nội đang chú trọng trong chiến lược phát triển của mình. Công ty nhận tháy rằng, việc tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu giúp cho công ty xác định được cho mình những thị trường phù hợp và lĩnh vực kinh doanh, nâng cao vị thế cạnh tranh và đạt hiệu quả cao hơn. Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động Marketing đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phát triển thị trường, hoạt động này quyết định đến khối lượng sản phẩm tiêu thụ ra thị trường. Vì vậy, là hoạt động không thể thiếu được của một công ty đặc biệt là cá công ty kinh doanh quốc tế như công ty dệt may Hà Nội. Xuất phát từ những nhận thức trên em đã mạnh dạn đi vào nghiên cứu việc mở rộng và phát triển thị trường xuất khẩu đối với sản phẩm dệt may của công ty dệt may Hà Nội với đề tài: " Một số giải pháp tăng cường Marketing hỗn hợp nhằm phát triển thị trường xuất khẩu ở công ty dệt may Hà Nội". Mục đích nghiên cứu: Với mục đích đem lý thuyết ứng dụng với thực tế chỉ ra những mặt được và chưa được trong hoạt động phát triển thị trường của công ty. Trên cơ sở về nguồn lực của công ty đưa ra những giải pháp tăng cường Marketing hỗn hợp nhằm phát triển thị trường xuất khẩu của công ty trong thời gian tới. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu: Như chúng ta đã biết lĩnh vực kinh doanh rất rộng lớn, đặc biệt là hoạt động Marketing quốc tế. Do đó với những gì tiếp thu được từ thực tế cộng với kiến thức đã tích luỹ được không cho phép đi sâu nghiên cứu và giải quyết tất cả các khía cạnh mà chỉ đi nghiên cứu và giải quyết các vấn đề Marketing hỗn hợp của công ty nhằm phát triển thị trường xuất khẩu dựa trên việc tiếp cận hai môn học: Marketing công nghiệp và Marketing quốc tế. Phương pháp nghiên cứu: Trước tiên để hoàn thành được đề tài này thì yêu cầu đặt ra là phải nghiên cứu tình hình hoạt đôngj kinh doanh của công ty, đồng thời xem xét những biến động về thị trường của công ty trong thời gian tới trên cơ sở sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống logic, phân tích so sánh thực tế với lý thuyết bằng các mô hình tương ứng nhằm đánh giá một cách chính xác hiệu quả hoạt động kinh doanh ở công ty. Qua đó xác lập các giải pháp tăng cường Marketing hỗn hợp nhằm phát triển thị trường xuất khẩu của công ty dệt may Hà Nội. Trong thời gian thực tập ở công ty được sự hướng dẫn của thầy giá PGS-TS Vũ Phán và sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng Kế hoạch thị trường của công ty dệt may Hà Nội em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Kết cấu luận văn chia làm ba phần: Phần I: Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của công ty dệt may Hà Nội có ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm và Marketing. Phần II: Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động Marketng hỗn hợp và ảnh hưởng của hoạt động này nhằm phát triển thị trường xuất khẩu ở công ty dệt may Hà Nội. Phần III: Một số giải pháp tăng cường Marketing hỗn hợp nhằm phát triển thị trường xuất khẩu ở công ty dệt may Hà Nội.
Xem thêm

51 Đọc thêm

Tình hình kết quả kinh doanh của Công ty xuất nhập khẩu dệt may(vinateximex)

TÌNH HÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MAY(VINATEXIMEX)

MỤC LỤC Phần I: Giới thiệu về đặc điểm tình hình của công ty Xuất nhập khẩu dệt may(Vinateximex). 1 1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của công ty. 1 2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 2 3. Các lĩnh vực kinh doanh của công ty Vinateximex. 3 4. Về sản phẩm và phương thức kinh doanh chủ yếu của công ty XNK Dệt may Vinateximex. 3 4.1. Các sản phẩm kinh doanh của công ty: 3 4.2. Các hình thức xuất khẩu của công ty. 4 4.3. Các hoạt động xúc tiến xuất khẩu mà công ty thường sử dụng: 4 5. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty. 5 6. Đặc điểm về đội ngò lao động của công ty XNK Dệt may Vinateximex. 7 Phần II: Tình hình kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian qua. 10 II.1. Về Kết quả kinh doanh của công ty. 10 II.2. Về cơ cấu kinh doanh. 15 II.3. Về thị trường xuất khẩu và cơ cấu mặt hàng kinh doanh. 15 Phần III: Chức năng, Nhiệm vụ và hoạt động của phòng tổ chức Hành chính tại công ty XNK dệt may. 18 III.1. Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức hành chính trong công ty. 18 III.2. Hoạt động của phòng tổ chức hành chính và việc thực hiện thoả ước lao động tại công ty XNK Dệt may. 19 Công tác tuyển dụng: 19 Công tác đào tạo và phát triển: 20 Công tác tiền lương: 20 Về quan hệ lao động: 21 Về công tác tổ chức: 21 Việc thực hiện thoả ước lao động tập thể: 21
Xem thêm

32 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI

I/ Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty dệt may Hà Nội. Tên đầy đủ: Tổng công ty dệt may Hà Nội. Tên giao dịch: Hanosimex. Trụ sở chính: Số 1 Mai Động – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội. Điện thoại: 8621463 – 8622335 Fax: 84 – 4 – 8622334 - E-mail: hanosimex @hn.vnn.vn hanosimex@fpt.vn - Webside: www.hanosimex.com.vn Tổng công ty dệt may Hà Nội là một doanh nghiệp Nhà nước, một thành viên trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Tổng công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp nhà nước, các quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động được chủ tịch Tập đoàn Dệt May Việt Nam phê chuẩn. Tiền thân của Tổng công ty Dệt May Hà Nội là Nhà máy sợi Hà nội, được khởi công xây dựng từ tháng 2/1979. + Đến ngày 21/11/1984 Nhà máy sợi chính thức được hoàn thành. + Sau một thời gian phát triển, tháng 6/1995 nhà máy đổi tên thành xí nghiệp thành công Hà nội,. + Năm 1999 chuyển đổi tên thành công ty Dệt May Hà nội. +Tháng 3/2007 Công ty Dệt May Hà nội đổi tên thành Tổng công ty Dệt May Hà nội. Hiện nay, Tổng công ty Dệt May Hà nội gồm các đơn vị thành viên sau: -Nhà máy dệt Demin. -Nhà máy may 1. -Nhà máy may 2. -Công ty may thời trang. -Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex. -Công ty Cổ phần Dệt Hoàng Thị Loan. -Công ty Cổ phần Thương mại Hải phòng Hanosimex. -Công ty Cổ phần Yên Mỹ. -Công ty Cổ phần may Đông mỹ. -Công ty Cổ phần Thương mại Hải phòng. -Công ty Cổ phần Thương mại Coffee Indochina. -Siêu thị Vinatex Hà đông… Với mục tiêu coi chất lượng là ưu tiên hàng đầu, cùng với thiết bị - công nghệ tiên tiến, đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, lực lượng công nhân lành nghề, sản phẩm của Tổng công ty luôn đạt chất lượng cao, đạt được nhiều bằng khen và huy chương tại các hội chợ triển lãm. II/ Các đặc điểm chủ yếu của Tổng công ty Dệt May Hà Nội. 2.1.Đặc điểm máy móc, thiết bị. Với 2 nhà máy Sợi 1 và 2 được trang bị hoàn toàn bằng thiết bị của các nước như Italia, Đức, Bỉ, Hàn Quốc…sản xuất từ các năm 1982 đến những năm 1990, do đó giá trị còn lại của máy móc thiết bị khoảng 73%. So với thế giới thì máy móc thiết bị của Tổng công ty Dệt May Hà nội còn nhiều hạn chế nhưng so với mặt bằng chung của cả nước thì hệ thống máy móc thiết bị này là tương đối hiện đại. Các loại máy móc mà công ty dùng để sản xuất những sản phẩm chủ yếu trong những năm gần đây: Tên máyNăm sử dụngSố lượngCông suấtNước sản xuất Máy cắt198081570%Tiệp khắc, TQ… Máy may199080065%Nhật Bản Máy thêu199082060%Nhật Bản Máy xử lý19892070%Hàn Quốc Máy dệt198932060%Nhật Bản Ngoài ra, Tổng công ty Dệt May Hà nội còn có thiết bị động lực, khí nén, lò hơi, hệ thống xử lý nước thải…và hệ thống thiết bị phụ trợ phục vụ cho các hoạt động của nhà máy. Hàng năm Tổng công ty Dệt May Hà nội vẫn tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Hơn 10 năm qua, công ty đã đầu tư 554 tỷ đồng cho công cuộc đổi mới công nghệ như dây chuyền chải thô CX – 4000 của Italia, máy ghép của Thụy Sĩ, máy lạnh CIAT của Pháp… Khâu dệt nhuộm có máy nhuộm cao áp của Đà
Xem thêm

28 Đọc thêm

Kế toán bán nhóm hàng quần áo tại công ty CP May IV – Dệt May Nam Định

KẾ TOÁN BÁN NHÓM HÀNG QUẦN ÁO TẠI CÔNG TY CP MAY IV – DỆT MAY NAM ĐỊNH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TÓM LƯỢC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 2.Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài. 5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp. Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP. 1.1 Đặc điểm, nội dung và yêu cầu quản lý kế toán bán hàng trong doanh nghiệp. 1.1.1 Đặc điểm bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất. Phương thức thanh toán trả trước. 1.1.2 Nội dung và yêu cầu quản lý kế toán bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất. 1.2 Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất. 1.2.1 Nguyên tắc kế toán. 1.2.2 Phương pháp kế toán trong DNSX (Theo thông tư 2002014TT – BTC) CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN NHÓM HÀNG QUẦN ÁO TẠI CÔNG TY CP MAY IV – DỆT MAY NAM ĐỊNH. 2.1 Tổng quan về Công ty CP May IV – Dệt May Nam Định. 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty Cổ Phần May IV – Dệt May Nam Định. 2.1.2 Đặc điểm tổ chức SXKD và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tại công ty CP May IV – Dệt may Nam Định. 2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty CP May IV – Dệt May Nam Định. 2.2 Thực trạng kế toán bán nhóm hàng quần áo tại công ty CP May IV – Dệt May Nanm Định. 2.2.1 Các nguyên tắc kế toán. 2.2.2 Phương pháp kế toán. 2.3 Đánh giá thực trạng bán nhóm hàng quần áo tại công ty CP May IV – Dệt May Nam Định. 2.3.1 Những kết quả đã đạt được trong kế toán bán nhóm hàng quần áo tại công ty CP May IV – Dệt May Nam Định. 2.3.2 Những tồn tại trong kế toán bán nhóm hàng quần áo tại công ty CP May IV – Dệt May Nam Định. Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN NHÓM HÀNG QUẦN ÁO TẠI CÔNG TY CP MAY IV – DỆT MAY NAM ĐỊNH. 3.1 Định hướng phát triển và yêu cầu hoàn thiện kế toán bán nhóm hàng quần áo tại công ty CP May IV – Dệt May Nam Định. 3.1.1 Định hướng phát triển của công ty CP May IV – Dệt May Nam Định. 3.1.2 Yêu cầu hoàn thiện kế toán bán nhóm hàng quần áo tại công ty CP May IV – Dệt May Nam Định. 3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán nhóm hàng quần áo tại công ty CP May IV – Dệt May Nam Định. 3.3. Điều kiện thực hiện KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem thêm

100 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY DỆT MAY TNHH ĐẠI HỒNG THÁI

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY DỆT MAY TNHH ĐẠI HỒNG THÁI

May mặc là nhu cầu thiết yếu cùa con người, xã hội càng văn minh càng tiền bộ thì may mặc càng phát triển mạnh. Ngảnh dệt may Việt Nam hiện nay phát triển rất mạnh đặc biệt là dệt may xuất khẩu, ngày càng tạo được uy tín trên thương trường thế giới. Việc gia nhập WTO là một tác động lớn đến ngành dệt may của Việt Nam, giúp ngành dệt may Việt Nam phát triền hơn đem về những ngoại tệ mạnh cho đất nước, gián tiếp làm phát triển nền kinh tế nước ta.Ngành dệt may càng phát triển thì sẽ có nhiều cạnh tranh, nhiều công ty dệt may được thành lập. Tuy sức cạnh tranh ngày càng cao nhưng lợi nhuận công ty Đại Hồng Thái vẫn tăng, vẫn đảm bào việc làm thường xuyên cho công nhân. Do công ty đã tạo được uy tín cao đối với khách hàng bằng những sản phẩm chất lượng, giá cả sản phẩm hợp lý. Sau nhưng năm hoạt động công ty đã gặt hái được khá nhiều thành công. Tuy nhiên, để củng cố và phát huy hơn nữa những gì đã có và có thể đứng vững trước một nền kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động thì công ty cần nhanh chóng tìm cho mình một hướng phát triển vững chắc lâu dài. Hướng đi đó chính là không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, tiếp tục duy trì và phát triển lợi thế về những sản phẩm có chất lượng, phát triển thị trường mới, duy trì tăng cường mối quan hệ làm ăn tốt đẹp với cá đối tác, khách hàng. Thực hiện đoàn kết trong nội bộ công ty, thực hiện phát huy nhưng chính sách hỗ trợ thiết thực của Nhà nước.
Xem thêm

77 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 - TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 - TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAMCTY CP PT HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP& SXKD DỆT MAY VIỆT NAM-----------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúcTP.HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2014TỜ TRÌNHCÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾNĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014Ngày 30/ 06 /2014- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển hạtầng CN & SXKD Dệt May Việt Nam đã được thông qua ngày 25/4/2013;- Căn cứ các tài liệu gửi trình Đại hội cổ đông.Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng CN & SXKD DệtMay Việt Nam kính trình Đại hội Cổ Đông thông qua các nội dung sau:Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013.Căn cứ các Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và định hướng hoạt động năm2014 của HĐQT và Ban Điều hành; Báo cáo tài chính 2013 đã được kiểm toán.Kính trình Đại Hội Đồng cổ đông thông qua các báo cáo nêu trên với kết quảhoạt động kinh doanh năm 2013 như sau:ĐVT : Triệu đồng
Xem thêm

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề