TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI HÀ NỘI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI HÀ NỘI":

Vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề ở huyện phú xuyên, thành phố hà nội hiện nay thực trạng và giải pháp

VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ Ở HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

... trạng ô nhiễm môi trƣờng 22 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC KHẮC PHỤC Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG LÀNG NGHỀ TẠI HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY 2.1.Khái quát chung huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. .. đó, lựa chọn đề tài Vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề huyện Phú Xuyên – thành phố Hà Nội nay cho khóa luận Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu vấn đề ô nhiễm môi trƣờng làng nghề nói chung,... trò làng nghề 1.2 Ô nhiễm môi trƣờng làng nghề phân loại ô nhiễm môi trƣờng 12 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC KHẮC PHỤC Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG LÀNG NGHỀ TẠI HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ 23 HÀ
Xem thêm

63 Đọc thêm

ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM

ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM

ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM v
Xem thêm

22 Đọc thêm

Ảnh hưởng của tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu công nghiệp Bình Xuyên đến tình hình sản xuất và đời sống của người dân xã Đạo Đức huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

ẢNH HƯỞNG CỦA TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH XUYÊN ĐẾN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN XÃ ĐẠO ĐỨC HUYỆN BÌNH XUYÊN TỈNH VĨNH PHÚC

Luận văn trình bày về tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp Bình Xuyên gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và đời sống của người dân tại xã Đạo Đức huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc, báo cáo nêu rõ những giải pháp cụ thể để giảm thiểu những ảnh hưởng xấu của KCN đến người dân.

111 Đọc thêm

Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội (luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội (luận văn thạc sĩ)

Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội (luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)

Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)

Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)
Xem thêm

Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

Sự bùng nổ của các cuộc cách mạng công nghiệpnông nghiệp đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế của các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Hàng loạt các doanh nghiệp, xí nghiệp…với các qui mô khác nhau lần lượt ra đời nhằm phục vụ cho đời sống và sản xuất. Mặt trái của sự phát triển vượt bậc đó là việc môi trường sống đang bị phá hủy một cách nghiêm trọng do các chất thải, nước thải, khí thải từ các doanh nghiệp, xí nghiệp phát ra. Đặc biệt là ô nhiễm môi trường do nước thải. Và nó đã trở thành một vấn nạn không chỉ ở Việt Nam mà còn là một vần đề chung trên thế giới và cần phải giải quyết. Theo Viện Nước quốc tế Xtốckhôm (SIWI) tình trạng ô nhiễm nguồn nước đang gia tăng ở mọi nơi trên Trái đất, với trung bình mỗi ngày khoảng hai triệu tấn chất thải sinh hoạt bị đổ ra sông, hồ và biển chủ yếu ở dạng nước thải. Nghiêm trọng nhất là tại các nước đang phát triển, có đến 70% lượng chất thải công nghiệp không qua xử lý bị trực tiếp đổ vào các nguồn nước, khiến nguồn nước cho sinh hoạt con người bị ô nhiễm nghiêm trọng. Thiếu vệ sinh và thiếu nước sạch là nguyên nhân gây tử vong cho hơn 1,6 triệu trẻ em mỗi năm.Hiện nay, dư luận xã hội Việt Nam đang xôn xao về việc các doanh nghiệp, xí nghiệp…xả bỏ nước thải chưa qua xử lý vào môi trường gây ô nhiễm trầm trọng. Nổi cộm là vụ Vedan giết chết sông Thị Vải bởi nước thải năm 2008. Hai năm sau, Công ty cổ phần dịch vụ Sonadezi gây ô nhiễm sông Đồng Nai cũng bằng nước thải. Nó không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của con người và sinh vật ở khu vực gần đó, mà nó còn ảnh hưởng đến toàn cầu do sự biến đổi khí hậu từ ô nhiễm môi trường. Viện Môi trường và Tài nguyên TP HCM ước tính lượng nước thải xả ra trung bình tại TP HCM khoảng 1,2 triệu m3ngày đêm , trong khi chỉ có một nhà máy xử lý nước thải đô thị công suất 150.000 m3ngày đêm.Vì những lý do trên, chúng tôi quyết định tiến hành nghiên cứu về Tổng quan và tác động của nước thải nhằm cung cấp thêm thông tin về tình hình ô nhiễm môi trường. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ môi trường sống.
Xem thêm

57 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN NƯỚC Ô NHIỄM TẠI MỘT SỐ SÔNG KHU VỰC HÀ NỘI ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NHỮNG BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ TRONG PHÂN BÀO CỦA CÂY HÀNH (ALLIUM) VÀ THÀI LÀI TÍM (TRADESCANTIA)

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN NƯỚC Ô NHIỄM TẠI MỘT SỐ SÔNG KHU VỰC HÀ NỘI ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NHỮNG BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ TRONG PHÂN BÀO CỦA CÂY HÀNH (ALLIUM) VÀ THÀI LÀI TÍM (TRADESCANTIA)

1. Lý do chọn đề tài Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường đã và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn ở Việt Nam. Trên các phương tiện thông tin đại chúng hằng ngày, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh, những thông tin về việc môi trường bị ô nhiễm và tình trạng ô nhiễm càng lúc càng trở lên trầm trọng hơn. Điều này khiến mọi người ai cũng phải suy ngẫm. Tốc độ công nghiệp hoá và đô thị hoá khá nhanh cùng với sự gia tăng dân số đã gây áp lực ngày càng lớn đặc biệt đối với tài nguyên nước trong vùng lãnh thổ. Môi trường nước ở nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm bởi nước thải, khí thải và chất thải rắn. Ở các thành phố lớn, hàng trăm cơ sở sản xuất công nghiệp đang gây ô nhiễm môi trường nước do không có công trình và thiết bị xử lý chất thải. Theo số liệu thống kê được, tổng lượng nước thải ở thành phố Hà Nội lên tới 300.000 400.000 m3ngày; hiện mới chỉ có 531 bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải, chiếm 25% lượng nước thải bệnh viện; 36400 cơ sở sản xuất có xử lý nước thải; lượng rác thải sinh hoại chưa được thu gom khoảng 1.200m3ngày đang xả vào các khu đất ven các hồ, kênh, mương trong nội thành; chỉ số BOD, oxy hoà tan, các chất NH4, NO2, NO3 ở các sông, hồ, mương nội thành đều vượt quá quy định cho phép. Qua khảo sát, phần lớn người dân ở dọc hai bên dòng sông phụ thuộc vào nguồn nước sông chảy qua địa bàn để tưới tiêu và nuôi trồng thủy sản, thậm chí còn tận dụng mặt nước, đất đai ven sông để trồng rau, sử dụng nước để rửa rau...Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công Nghệ Sinh học và Công nghệ thực phẩm, giảng viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội): “Nguồn nước nhiễm bẩn, ô nhiễm có thể mang theo các chất như lưu huỳnh, chì, thủy ngân…qua rễ lên thân rau sau khi tưới, đồng thời các chất bẩn lại bám trên bề mặt rau khi rửa vào nguồn nước ô nhiễm khiến rau bị nhiễm độc. Ngoài ra nguồn nước bẩn còn là môi trường thuận lợi để các loại trứng giun, sán phát triển và kí sinh trong rau”. Vì vậy, khuyến cáo sử dụng nguồn nước ô nhiễm với những rủi ro về mặt sinh học là rất cần thiết. Mặt khác, trong các báo cáo đánh giá thực trạng ô nhiễm nguồn nước ở nước ta, hầu như còn thiếu các số liệu đánh giá rủi ro di truyền của các chất gây ô nhiễm. Nghiên cứu phát hiện các tổn thương di truyền do các chất ô nhiễm trong các nguồn nước gây đột biến lên một số loài thực vật chỉ thị sẽ cung cấp các thông số độc tính di truyền có giá trị để ứng dụng trong quản lý và sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất. Sử dụng một số loài thực vật chỉ thị như hành tây (Allium cepa),hành ta(Allium fistulosum) và thài lài tím (Tradescantia pallida)…với những ưu thế là bộ NST có số lượng ít (hành tây và hành ta 2n=16), thài lài tím (2n= 24), NST có kích thước lớn nên dễ quan sát, tần số phân chia cao, cho phép xác định một cách nhanh chóng sự hiện diện của độcchất trong môi trường, giám sátmức độ ô nhiễm trong môi trường tự nhiên vàđánh giá mức độ ô nhiễm nước (Matsumoto et al., 2006), thao tác đơn giản nhưng chính xác, rẻ tiền lại không gây ô nhiễm môi trường…đã được nhiều nước trên thế giới như Anh, Bỉ, Tây Ban Nha, Mỹ, Thái Lan…quan tâm và áp dụng. Ở Việt Nam việc nghiên cứu và ứng dụng chúng còn rất hạn chế (Phạm Văn Miên ctv; Lê Thu Hà, 2002…). Xuất phát từ ý nghĩa lí luận và thực tiễn đó, chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn nước ô nhiễm tại một số sông khu vực Hà Nội đến sự sinh trưởng và những bất thường nhiễm sắc thể trong phân bào của cây hành (Allium) và thài lài tím (Tradescantia)”.
Xem thêm

84 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG As BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG VỚI THUỐC THỬ MOLIPĐAT VÀ ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM NƯỚC NGẦM TẠI XÃ ĐÔNG LỖ ỨNG HÒA – HÀ NỘI

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG AS BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG VỚI THUỐC THỬ MOLIPĐAT VÀ ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM NƯỚC NGẦM TẠI XÃ ĐÔNG LỖ ỨNG HÒA – HÀ NỘI

1. Lý do chọn đề tài Đồng hành với sự phát triển của kinh tế, khoa học kĩ thuật, đời sống của con người ngày càng được nâng cao thì mức độ ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước ngày càng nghiêm trọng. Vấn đề ô nhiễm nguồn nước đã không còn là vấn đề riêng của từng quốc gia mà đã là vấn đề của toàn cầu. Một trong những tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước đó là các kim loại nặng như Hg, Cd, Pb, As, Sb, Cr, Cu, Zn, Mn…Trong đó, As được đánh giá là kim loại gây ô nhiễm nặng nề nhất do tác động của nó đến sức khỏe con người. Ô nhiễm Asen xảy ra trên diện rộng, ở nhiều vùng trên thế giới như Banglades, Đài Loan, Tây Bengan… và cả ở Việt Nam. Qua rất nhiều khảo sát đã cho thấy Việt Nam là một trong những nước mà nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề nhất. Mức độ ô nhiễm Asen trải rộng trên cả nước từ các tỉnh đồng bằng sông Hồng như Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên,… đến một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Đồng Tháp, An Giang, Long An,… Các địa phương này đều có mức độ nhiễm độc Asen ở mức đáng báo động. Nhiễm độc Asen có thể gây ra rất nhiều căn bệnh nguy hiểm, dẫn đến tử vong như ung thư da và các cơ quan nội tạng… Thực trạng đó đặt ra một yêu cầu cấp bách là phải tìm ra các phương pháp nghiên cứu, đánh giá mức độ ô nhiễm, phát triển các công nghệ xử lí Asen trong nước. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu xác định hàm lượng Asen trong môi trường nước. Các phương pháp đều cho kết quả chính xác, đáng tin cậy xong còn cần trang thiết bị hiện đại, chi phí cao. Trong những năm gần đây, phương pháp trắc quang xác định Asen dựa trên thuốc thử molipđat đang được phát triển với những ưu điểm như nhanh chóng, chính xác, chi phí thấp. Đây là vấn đề không chỉ có ý nghĩa sâu sắc về mặt lý thuyết mà còn có ý nghĩa sâu sắc về mặt thực tế. Chính vì thế trong luận văn này chúng tôi chọn đề tài: “Nghiên cứu phân tích hàm lượng As bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử Molipdat và đánh giá ô nhiễm nước ngầm tại xã Đông Lỗ Ứng Hòa Hà Nội”
Xem thêm

74 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG NHUỆ ĐOẠN CHẢY QUA ĐỊA PHẬN TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 20062012

NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG NHUỆ ĐOẠN CHẢY QUA ĐỊA PHẬN TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 20062012

Sông Nhuệ bắt nguồn từ phía Bắc thủ đô Hà Nội chảy qua huyện Duy Tiên và thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam sau đó hội lưu với Sông Đáy chảy về phía Đông qua tỉnh Nam Định. Sông có chiều dài 74 km, lấy nư¬ớc từ sông Hồng qua cống Liên Mạc để tư¬ới cho hệ thống thủy nông Đan Hoài. Sông Nhuệ có diện tích l¬ưu vực 1070 km2, chiếm 13,95% trong tổng diện tích lưu vực. Hàng năm Hà Nam đón nhận khoảng 0,8 tỷ m3 nước. Từ những năm 2006 trở về trước sông Nhuệ chưa là đối tượng quan tâm thích đáng vì tốc độ tăng trưởng kinh tế còn chưa cao, các khu công nghiệp, khu dân cư chưa đông nên những tác động của hoạt động nhân sinh chưa là vấn đề thời sự. Nhưng từ sau những năm 2006 đến nay, ngày càng có nhiều quy hoạch phát triển kinh tế với các cụm dân cư, khu công nghiệp được xây dựng và phát triển với tốc độ ồ ạt nên đã gây ra nhiều tác động đến môi trường nước Sông Nhuệ, tình hình diễn biến môi trường của lưu vực sông Nhuệ đã nảy sinh hàng loạt các vấn đề ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước. Trước thực trạng trên, việc nghiên cứu đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Nhuệ là việc làm cần thiết, đảm bảo các mục tiêu phát triển hiện tại và đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai của các địa phương trong lưu vực Sông Nhuệ nói riêng và toàn tỉnh Hà Nam nói chung
Xem thêm

94 Đọc thêm

PP KLTN NGUYỄN PHƯƠNG NAM

PP KLTN NGUYỄN PHƯƠNG NAM

Trong tình hình nuôi tôm thâm canh và bán thâm ngày càng khó khăn, người nông dân thường lạm dụng việc sử dụng hóa chất và thuốc kháng sinh, gây ra suy thoái môi trường và tạo ra các vi khuẩn đa kháng thuốc . . .(Cục Thủy sản, 2014) Xu hướng hiện nay là sử dụng các chủng vi khuẩn cụ thể được phân lập từ các trang trại nuôi tôm bị ô nhiễm để nâng cao hiệu quả xử lý ô nhiễm môi trường ở các khu vực nông nghiệp (Kumar, 2009), Trong môi trường nước, xạ khuẩn tiết ra các loại kháng sinh làm ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn gây bệnh trong ao nuôi, đặc biệt là Vibrio harveyi, V. alginolitycus, V. Vulnificus (Mohanraj và Sekar, 2013)
Xem thêm

21 Đọc thêm

Các phương pháp xử lý nước thải Tiểu luận môn học (chương 1+2)

CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI TIỂU LUẬN MÔN HỌC (CHƯƠNG 1+2)

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường nói chung và đặc biệt là ô nhiễm môi trường nước nói riêng đang là mối quan tâm của toàn nhân loại. Nước là nhân tố quan trọng nhất quyết định sự sống trên Trái Đất. Cùng với sự tăng dân số kéo theo nhu cầu sử dụng nước cũng tăng. Theo thống kê của tổ chức y tế thế giới hiện nay có khoảng 13 dân cư trên thế giới thiếu nước sạch để sinh hoạt vì có rất nhiều nguồn nước bị ô nhiễm do nước thải chưa được xử lý của các nhà máy công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước rò rỉ từ các bãi chôn lấp chất thải rắn…Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền công ghiệp nước ta, tình hình ô nhiễm môi trường cũng gia tăng đến mức báo động. Do đó vấn đề xử lý nước thải và cung cấp nước sạch đang là một mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia, nhiều tổ chức xã hội và chính bản thân mỗi cộng đồng dân cư. Và đây cũng là một vấn đề cấp thiết cần giải quyết ở nước ta trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với những lý do trên em chọn đề tài: “ Các phương pháp xử lý nước thải” để làm bài khóa luận này. Mục đích: Tìm hiểu, nghiên cứu các phương pháp xử lý nước thải nhằm góp phần vào việc bảo vệ và cải tạo môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng. Nhiệm vụ: Tìm và đọc những tài liệu có liên quan đến nội dung của bài khóa luận, sau đó tổng hợp và trình bày một cách cô đọng, tương đối đầy đủ về thực trạng ô nhiễm môi trường nước và các phương pháp xử lý nước hiện nay.Với sự cố gắng tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu để hoàn thành bài khóa luận này, nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự góp ý của thầy cô và các bạn để bài khóa luận được hoàn thiện hơn.
Xem thêm

14 Đọc thêm

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TẠI HUYỆN PHÚC THỌ, TP HÀ NỘI

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU11. ĐẶT VẤN ĐỀ12. NHIỆM VỤ23. CẤU TRÚC CỦA BÁO CÁO2CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN PHÚC THỌ31.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG31.1.1. Vị trí địa lý31.1.2 .Đặc điểm khí hậu41.1.3. Tài nguyên rừng41.2.ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG41.2.1. SỨC ÉP DÂN SỐ VÀ VẤN ĐỀ DI CƯ ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG41.2.1.1. Sự phát triển dân số và biến động theo thời gian41.2.2. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG61.2.2.1. Cơ cấu kinh tế61.2.2.2. CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ CỦA HOẠT ĐỘNG KINH TẾ6CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ. NHỮNG VẤN ĐỀ BỨC XÚC VỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC VẤN ĐỀ ĐÓ82.1. CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ82.1.1. Ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động sản xuất CN và làng nghề.82.1.2. Ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động giao thông82.1.3. Ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động xây dựng82.1.4. Ô nhiễm môi trường không khí do hoạt động sản xuất nông nghiệp92.2. DIỄN BIẾN Ô NHIỄM92.2.1. MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH92.2.1.1. Bụi PM10 Và Bụi PM2,5102.2.1.2. Chỉ tiêu NO2112.2.1.3. Chỉ tiêu SO2122.2.1.4. Chỉ tiêu CO142.2.1.5. Chỉ tiêu tiếng ồn142.2.2 Môi trường không khí gần khu vực sản xuất, cụm công nghiệp, làng nghề202.3.DỰ BÁO VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ26CHƯƠNG 3: TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ĐỐI VỚI KINH TẾ XÃ HỘI283.1. TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI283.2. TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KINH TẾ29CHƯƠNG 4: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ304.1. CÔNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA NĂM 2014304.1.1.Các cơ sở sản xuất kinh doanh và các cụm công nghiệp.304.2. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG334.2.1. Ưu điểm334.2.2. Những tồn tại hạn chế và giải pháp khắc phục33CHƯƠNG 5: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ355.1. CÁC CHÍNH SÁCH TỔNG THỂ355.1.1. Nhóm chính sách liên quan đến động lực355.1.2. Nhóm chính sách liên quan đến các ngành, các lĩnh vực355.1.3. Nhóm chính sách liên quan đến hiện trạng ô nhiễm môi trường355.2. CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN365.2.1. Giải pháp về cơ cấu tổ chức quản lý môi trường365.2.2. Giải pháp về mặt chính sách, thể chế, luật pháp liên quan lĩnh vực bảo vệmôitrường365.2.3. Vấn đề tăng cường các hoạt động giám sát chất lượng, quan trắc và cảnh báo ô nhiễm môi trường375.2.4. Vấn đề nguồn lực con người, giải pháp tăng cường sự tham gia của cộng đồng bảo vệ môi trường.375.2.5. Các giải pháp về quy hoạch phát triển385.2.6. Các giải pháp về công nghệ và kỹ thuật385.2.7. Các giải pháp cụ thể khác tùy theo vấn đề trọng tâm của báo cáo38KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ411. KẾT LUẬN412. KIẾN NGHỊ41PHỤ LỤC42
Xem thêm

46 Đọc thêm

HÀ NỘI CÓ CHỈ SỐ Ô NHIỄM NHÌ THẾ GIỚI KHUYẾN CÁO CỦA CHUYÊN GIA MẮT

HÀ NỘI CÓ CHỈ SỐ Ô NHIỄM NHÌ THẾ GIỚI KHUYẾN CÁO CỦA CHUYÊN GIA MẮT

Hà Nội có chỉ số ô nhiễm nhì thế giới: Khuyến cáo của chuyên gia mắtBS Phạm Thị Khánh Vân khuyến cáo nên đeo kính bảo hộ lao động và đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường.Sáng 5/10, cơ quan môi trường Mỹ ghi nhận, tại Hà Nội có nơi chỉ số ô nhiễm cao thứ nhì thế giới. Số liệu này được ghLiên quan đến vấn đề này, các chuyên gia y tế cho biết: Với chỉ số ô nhiễm không khí cao như vậy, sức khỏe của ngườÔ nhiễm môi trườngHà Nội rất lớn, đặc biệt là vào giờ cao điểmTrả lời phỏng vấn phóng viên VOV.VN, PGS TS BS PhạmThị Khánh Vân, Khoa Kết - Giác mạc (Bệnh viện Mắt Trung ưBS Vân nhấn mạnh: “Nếu bạn bị đau mắt đỏ cộng với môi trường ô nhiễm sẽ làm cho bệnh trở nên trầm trọng hơn. KhTheo BS Vân, ô nhiễm môi trường sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến những bộ phận quan trọng của cơ thể như: mắt, mBS Vân nói: "Nhìn chung ô nhiễm môi trườngHà Nội rất lớn, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Vì vậy, cách bảo vệ tốt nh
Xem thêm

1 Đọc thêm

Ô nhiễm môi trường không khí và quy định của pháp luật

Ô nhiễm môi trường không khí và quy định của pháp luật

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, đặc biệt tại các đô thị không là vấn đề riêng lẻ của một quốc gia hay một khu vực mà nó đã trở thành vấn đề toàn cầu. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới trong thời gian qua đã có những tác động lớn đến môi trường, và đã làm cho môi trường sống của con người bị thay đổi và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Những năm gần đây nhân loại đã phải quan tâm nhiều đến vấn đề ô nhiễm môi trường không khí đó là: sự biến đổi của khí hậu – nóng lên toàn cầu, sự suy giảm tầng ôzôn và mưa axít, băng tan.Ở Việt Nam ô nhiễm môi trường không khí đang là một vấn đề bức xúc đối với môi trường đô thị, công nghiệp và các làng nghề. Ô nhiễm môi trường không khí không chỉ tác động xấu đối với sức khỏe con người (đặc biệt là gây ra các bệnh đường hô hấp) mà còn ảnh hưởng đến các hệ sinh thái và biến đổi khí hậu như: hiệu ứng nhà kính, mưa axít và suy giảm tầng ôzôn,… Hoạt động công nghiệp hóa càng mạnh, đô thị hóa càng phát triển thì nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí càng nhiều, áp lực làm biến đổi chất lượng không khí theo chiều hướng xấu càng lớn. Ở Việt Nam, tại các khu công nghiệp, các trục đường giao thông lớn đều bị ô nhiễm với các cấp độ khác nhau, nồng độ các chất ô nhiễm đều vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Và sự gia tăng dân số, gia tăng đột biến của các phương tiện giao trong khi cơ sở hạ tầng còn thấp làm cho tình hình ô nhiễm trở nên trầm trọng.Xuất phát từ vấn đề trên, nhóm chúng em lựa chọn đề tài “Đánh giá mức độ ảnh hưởng của hoạt động phát triển công nghiệp đối với môi trường không khí” để nghiên cứu và qua đó nhóm chúng em đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm không khí nói riêng và môi trường nói chung.
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC TẠI ĐỊA BÀN XÃ PHÚ ĐÔNG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là một trong những định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Ngành chăn nuôi lợn ở nước ta đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Theo thống kê năm 2012 có tới 8133 trang trại chăn nuôi, tăng thêm 1866 trang trại so với năm 2011 (Tổng cục thống kê, 2013) nhưng chủ yếu là tự phát và chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật về chuồng trại và kỹ thuật chăn nuôi. Do đó năng suất chăn nuôi thấp và gây ô nhiễm môi trường một cách trầm trọng. Tuy nhiên chăn nuôi lại đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của đất nước, chiếm 26,8% trong tổng giá trị của sản xuất nông nghiệp vào tổng thu nhập quốc nội (Tổng cục thống kê, 2013). Cùng với sự phát triển đó là sự gia tăng mức độ ô nhiễm môi trường do chất thải của ngành chăn nuôi gây ra. Theo dự báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT, 2013), với tốc độ phát triển mạnh của ngành chăn nuôi như hiện nay dự tính đến năm 2020, lượng chất thải rắn trong chăn nuôi phát sinh khoảng gần 1.212.000 tấnnăm, tăng 14,05% so với năm 2010. Nước thải chăn nuôi chứa rất nhiều hợp chất gây hại, hàm lượng N, P và vi sinh vật gây bệnh rất cao như E.coli, Samonella, Leptospira, Clostridium tetami… Và các khí độc như NH3, CH4, H2S… Do đó nếu không có biện pháp xử lý phù hợp thì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và cuộc sống của người dân xung quanh. Phú Đông là một xã thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội nơi có tốc độ phát triển các trang trại chăn nuôi lợn tập trung nhanh trong những năm gần đây và thuộc một trong những vùng chăn nuôi trọng điểm của thành phố Hà Nội. Đây là nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, nước mặt và có thể là nguyên nhân trực tiếp lây lan bệnh cho con người, ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Vì vậy việc đánh giá ảnh hưởng của nguồn thải này đến nguồn nước là hết sức cần thiết nhằm đưa ra những cảnh báo cũng như các biện pháp cải thiện chất lượng môi trư+ờng nước phù hợp. Xuất phát từ những lý do trên, tôi đã lựa chọn đề tài “Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn Xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội”.
Xem thêm

87 Đọc thêm

Nghĩ gì về hiện tượng môi trường đang xuống cấp nghiêm trọng ở nước ta hiện nay.

NGHĨ GÌ VỀ HIỆN TƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐANG XUỐNG CẤP NGHIÊM TRỌNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY.

Thực trạng môi trường ở nước ta hiện nay ra sao, nó đã bị xuống cấp như thế nào? Đâu đâu cũng thấy môi trường bị phá hoại nghiêm trọng gây nên những tác hại khôn lường. Danh y cổ đại Hi-pô-rát từng nói: “Người thầy thuốc tốt nhất là bản thân thiên nhiên”. Nhưng chính thiên nhiên đã và đang bị tàn phá nặng nề khiến cho môi trường sống cùa con người ngày càng xấu đi nghiêm trọng. Cả thế giới đã gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp về tai họa của môi trường đối với đời sống và sức khỏe con người, trong đó Việt Nam là một trong những nước đáng lo ngại nhất khi việc hủy hoại môi trường đã trở thành một vấn nạn nhức nhối trong cả nước. Thực trạng môi trường ở nước ta hiện nay ra sao, nó đã bị xuống cấp như thế nào? Có thế nói là ở hầu hết các mặt, ở khắp mọi nơi, mọi lúc, thành phố nông thôn, rừng núi đồng bằng, sông hồ... đâu đâu cũng thấy môi trường bị phá hoại nghiêm trọng gây nên những tác hại khôn lường. Trước hết là nạn phá rừng ghê gớm của bọn lâm tặc cùng với những vụ cháy rừng trong những năm qua đã xóa đi không ít màu xanh trên bản đồ rừng của đất nước, và đấy chính là nguyên nhân gây nên nạn lũ lụt trong mùa mưa hàng năm, gây thiệt hại to lớn về tài sản và tính mạng của nhân dân. Một vấn nạn đang làm nhức nhối người dân cả nước hiện nay, đó là rác thải, nước thải và khí thải. Ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh... thì rác thải, nước thải, khí thải, bụi bặm và tiếng ồn đã vượt quá giới hạn cho phép, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân. Và chính các thứ rác thải, nước thải công nghiệp cùng với rác thải, nước thải y tế... đã giết chết nhiều dòng sông trong xanh, vốn là những nguồn nước trong lành cho con người và sinh vật sinh sống từ bao đời nay, như sông Thị Vải với vụ nhà máy Vê-đan ở Đồng Nai, sông Nhuệ, sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Đáy ở Hà Nội... Nhưng điều đau xót nhất lại chính con người là thủ phạm đã giết chết những nguồn sống mà thiên nhiên cho ta, đã hủy hoại không thương tiếc cái môi trường đã nuôi sống ta từ nhiều thế kỉ. Rác thải, nước thải không chi làm ô nhiễm những dòng sông mà còn hủy hoại cả môi trường đất trồng trọt và cả nguồn nước ngầm dưới lòng đất khiến cho nguồn nước sạch ngày càng ít đi. Ở thủ đô Hà Nội, các hồ chứa nước gần như bị lấp cạn kiệt làm mất đi chức năng điều hòa khí hậu, thêm vào đó những dòng sông thoát nước như sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Sét và sông Lừ, vừa bị ô nhiễm trầm trọng vừa không làm được chức năng thoát nước dẫn đến tình trạng úng lụt mà trận lụt lịch sử tháng 11 năm 2008 là một thảm họa chưa từng có. Ở nông thôn, những nơi có làng nghề hoạt động, tình trạng ô nhiễm môi trường cũng xảy ra như vậy, bởi không có cách gì xử lí rác thải, nước thải và cũng không ai có ý thức làm công việc đó cả. Thiên nhiên đã cho ta khá nhiều điều tốt lành về môi trường sống, nhưng chính con người lại phá hủy những điều tốt lành đó và chúng ta đã phải trả bằng một giá khá đắt khi môi trường sống quanh ta không còn là môi trường xanh - sạch - đẹp nữa mà là một môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, gây tác hại lớn đến cuộc sống và sức khỏe của con người. Điều cần nói ở đây chính là ý thức gìn giữ và bảo vệ môi trường trong từng con người, từng công dân đối với đất nước, ngay từ những việc nhỏ nhất như không vứt rác ra đường, tập kết rác đúng chỗ, xứ lí rác đúng cách... đến những việc lớn hơn như trồng cây gây rừng, trồng cây xanh trong thành phố... Và quan trọng hơn nữa là quyết tâm của nhà nước, từ trung ương đến địa phương đế chặn dứng lại hiện tượng môi trường xuống cấp đó và từng bước cải thiện nó trong một chiến lược bảo vệ môi trường dài hơi với những biện pháp quyết liệt và hữu hiệu nhất. Trích: Loigiaihay.com Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.
Xem thêm

2 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG TẠI TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG TẠI TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

LỜI MỞ ĐẦU Môi trường sống – cái nôi của nhân loại ngày càng ô nhiễm trầm trọng, cùng với sự phát triển của xã hội, môi trường đang từng bước bị hủy diệt đang là mối quan tâm không chỉ riêng một quốc gia nào. Ô nhiễm môi trường sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng cho con người, sức khỏe con người bị suy giảm mạnh do phải hít phải không khí, uống phải nước chứa nhiều chất ô nhiễm, con người còn phải tiếp xúc nhiều với tia cực tím, đối mặt với nhiều thảm họa của tự nhiên… Trong những năm qua tình trạng môi trường đã ở mức báo động, chính là do sự suy thoái môi trường sinh thái bởi những nguyên nhân: sự phát triển của công nghiệp ồ ạt, các ngành công nghiệp gây ô nhiễm, tệ nạn phá rừng ngày càng nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, do sự mất cân bằng tài nguyên và dân số. Dân số tăng nhanh đòi hỏi phải khai thác các tài nguyên tự do nhiều, chất thải các loại tăng nhanh hơn dẫn tới phá vỡ cân bằng, vắt kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường….Việc quản lý, bảo vệ môi trường ngày nay là nhiệm vụ hết sức cấp bách và cần phải được thực hiện với những biện pháp mạnh để chống lại sự xuống cấp môi trường ngày càng nghiêm trọng. Để nghiên cứu các vấn đề ô nhiễm môi trường chúng ta cần hiểu rõ tất cả các nguồn phát sinh ô nhiễm, các loại chất gây ô nhiễm, nồng độ chất gây ô nhiễm cũng như tác hại của chúng tới môi trường như thế nào? Từ đó, xây dựng đề xuất các giải pháp để xử lý ô nhiễm một cách có hiệu quả nhất để bảo vệ và cải thiện môi trường. Vì vậy, quan trắc môi trường là một trong những phương pháp cung cấp thông tin về môi trường một cách chính xác, đáng tin cậy có hệ thống và cập nhật liên tục những luận cứ khoa học rất quan trọng của quá trình xây dựng một cách đúng đắn và có hiệu quả của các chiến lược, chính sách cũng như kế hoạch hành động phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Ở nước ta, hầu hết các tỉnh thành đều đã tiến hành và đang phát triển hệ thống quan trắc để theo dõi và giám sát chất lượng môi trường. Qua thời gian thực tập tại Trung tâm Quan trắc môi trường Hà Nội, em đã có cơ hội đi thực tế lấy mẫu, học hỏi kinh nghiệm quan trắc môi trường và phân tích một số chỉ tiêu môi trường trong phòng thử nghiệm. Tìm hiểu về quy trình lấy mẫu tại hiện trường và nội dung chính của công tác quan trắc môi trường. Tìm hiểu và thực hiện phân tích một số chỉ tiêu cơ bản. Thu thập các tài liệu liên quan: Quy trình lấy mẫu tại hiện trường, các quy chuẩn, các phương pháp và quy trình xác định chỉ tiêu môi trường. Học hỏi kinh nghiệm và phong cách làm việc của các anh chị trong trung tâm. LỜI CẢM ƠN Chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội, cùng toàn thể thầy cô đã tận tình giảng dạy cho em trong suốt khóa học. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của giảng viên hướng dẫn Th.S Phạm Phương Thảo, đã đóng góp ý kiến cho em hoàn thành cuốn báo cáo này. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cơ quan, cùng toàn thể các anh phòng thử nghiệm và phòng hiện trường của Trung tâm quan trắc môi trường Hà Nội đã giúp đỡ tận tình, chu đáo em trong thời gian thực tập và thực hiện cuốn báo cáo thực tập tốt nghiệp này. Xin cảm ơn gia đình, thầy cô, các cán bộ tại cơ quan thực tập và các bạn đã giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập. Do lần đầu tiếp xúc trực tiếp với công nghệ thực tế và lượng kiến thức của bản thân còn hạn chế nên không tránh khỏi những sai sót, vì vậy rất mong nhận được ý kiến và sự đóng góp chân thành từ các anh chị trong trung tâm, thầy cô và tất cả các bạn. Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực hiện Lê Chí Thành CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : ………………………………………………………….. Mã sinh viên : ………………………………………………………….. Khóa học : ………………………………………………………….. 1. Thời gian thực tập : ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2. Bộ phận thực tập : ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật : ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 4. Kết quả thực tập theo đề tài : ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 5. Nhận xét chung : ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cán bộ hướng dẫn của cơ quan đến thực tập (Ký và ghi rõ họ tên) ¬ Hà Nội, Ngày ....... tháng 08 năm 2016 Thủ trưởng cơ quan (Ký tên và đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Hà Nội, Ngày ....... tháng 08 năm 2016 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ tên) MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC HÌNH ẢNH x DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xi CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 2 1.1. GIỚI THIỆU CHUNG 2 1.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 2 1.2.1. Chức năng 2 1.2.1. Nhiệm vụ 3 1.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY 5 CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 8 2.1. TỔNG QUAN VỀ QUAN TRẮC 8 2.2. MỘT SỐ QUY TRÌNH LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG 8 2.2.1. Quy trình đo khí thải, bụi thải tại nguồn bằng máy test nhanh TESTO 12 2.2.2. Quy trình lấy mẫu bụi bằng máy SIBATA 14 2.2.3. Quy trình lấy mẫu khí CO 16 2.2.4. Quy trình lấy mẫu khí SO2 bằng máy SKC 17 2.2.5. Quy trình lấy mẫu NO2 bằng máy SKC 18 2.2.6. Quy trình lấy mẫu NO2 trong không khí 18 2.2.7. Quy trình lấy mẫu nước thải 19 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG PHÂN TÍCH TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM 24 3.1. PHÂN LOẠI CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 24 3.2. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CO TRONG KHÔNG KHÍ THEO TCVN 5972:1995 (ISO 8186:1989) 24 3.2.1.Tổng quan về CO 24 3.2.2. Phạm vi áp dụng 25 3.2.3. Nguyên tắc 25 3.2.4. Dụng cụ và hóa chất 25 3.2.5. Quy trình phân tích 27 3.2.6. Tính toán kết quả 28 3.3. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỤI TỔNG TRONG KHÔNG KHÍ THEO TCVN 5067: 1995 29 3.3.1. Tổng quan về bụi 29 3.3.2. Phạm vi áp dụng 31 3.3.3. Dụng cụ và hóa chất 31 3.3.4. Quy trình phân tích 32 3.3.5. Tính toán kết quả 33 3.4. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NO2 TRONG KHÔNG KHÍ THEO TCVN 6317: 1995………………. 34 3.4.1. Tổng quan về NO2 34 3.4.2. Phạm vi áp dụng 35 3.4.3. Nguyên tắc 35 3.4.4. Dụng cụ và hóa chất 36 3.4.5. Quy trình phân tích 37 3.4.6. Tính kết quả 37 3.5. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SO2 TRONG KHÔNG KHÍ THEO TCVN 5971:1995 (ISO 6767:1990) 38 3.5.1. Tổng quan về SO2 38 3.5.2. Phạm vi áp dụng 38 3.5.3. Nguyên tắc 38 3.5.4. Dụng cụ, hóa chất 39 3.5.5. Quy trình phân tích 41 3.5.6. Tính toán kết quả 41 CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 4.1. KẾT LUẬN 43 4.2. KIẾN NGHỊ 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN DR5000 1 PHỤ LỤC 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÂN PHÂN TÍCH 5 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Các nguồn thải ra các chất ô nhiễm đặc trưng 9 Bảng 2.2. Phương pháp đo, phân tích, lấy mẫu khí tại hiện trường 10 Bảng 2.3. Giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh 12 Bảng 3.1. Nguồn gốc và phần thành của bụi 29 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1. Sơ đồ tổ chức trung tâm quan trắc môi trường Hà Nội 6 Hình 2.1. Xác định một số chỉ tiêu bằng máy testo 350 XL 12 Hình 2.2. Lấy mẫu bụi tại trung tâm quan trắc môi trường Hà Nội 14 Hình 2.3. Lấy mẫu khí CO 16 Hình 2.4. Chai đựng khí CO 16 Hình 2.5. Lấy mẫu khí NO2, SO2, … 17 Hình 2.6. Nhân viên trung tâm đang tiến hành lấy mẫu nước thải 19 Hình 2.7. Mẫu được dán nhãn và niêm phong 23 Hình 3.1. Sơ đồ quy trình xác định hàm lượng CO 28 Hình 3.2. Tủ sấy giấy giấy lọc, bình hút ẩm 32 Hình 3.3. Cân phân tích 4 số lẻ 32 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT QCVN: Quy chuẩn Việt Nam. BYT: Bộ y tế. BTNMT: Bộ tài nguyên môi trường. SS: Chất rắn lơ lửng (Suspended Solids). ĐKTC: Điều kiện tiêu chuẩn. CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 1.1. GIỚI THIỆU CHUNG Tên cơ quan thực tập: Trung tâm quan trắc môi trường Hà Nội. Lãnh đạo đơn vị: Ks. Nguyễn Văn Thùy Q. Giám đốc Địa chỉ: Số 7, Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 84.04.3577 Fax: 84.04.3577. Website: http:www.quantracmoitruong.gov.vn Email: webmastercem.gov.vn Trung tâm Quan trắc môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Môi trường thành lập trên cơ sở Quyết định số 1322008QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường. Trung tâm Quan trắc có chức năng giúp Tổng cục trưởng tổ chức, thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường quốc gia, xây dựng và quản lý dữ liệu môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin trong quan trắc môi trường, xây dựng các báo cáo về chất lượng môi trường trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục; là Trung tâm đầu mạng trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia. 1.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 1.2.1. Chức năng Trung tâm Quan trắc môi trường là một trong 4 đơn vị sự nghiệp theo Quyết định số 188QĐTCMT ngày 2332010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. Trung tâm Quan trắc môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Môi trường, có chức năng giúp Tổng cục trưởng tổ chức, thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường quốc gia, xây dựng và quản lý dữ liệu môi trường, thống kê môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin trong quan trắc môi trường, xây dựng các báo cáo về chất lượng môi trường trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục. Trung tâm Quan trắc môi trường là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo quy định của Pháp luật và các quy định hiện hành. 1.2.1. Nhiệm vụ Tham gia điều tra, nghiên cứu cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn phục vụ việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch quốc gia về bảo vệ môi trường theo sự phân công của Tổng cục trưởng. Là Trung tâm đầu mạng của mạng lưới quan trắc môi trường trong hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia; đầu mối triển khai quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia. Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc môi trường quốc gia; phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc môi trường khác. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề án trong lĩnh vực quan trắc môi trường thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục. Tham gia hướng dẫn, kiểm tra các bộ, ngành và địa phương, các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp thực hiện các chương trình quan trắc, quy trình, quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng, áp dụng định mức trong quan trắc môi trường; tham gia hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, trang bị, thiết bị, số liệu quan trắc môi trường quốc gia. Phối hợp với các đơn vị liênquan đánh giá, chứng nhận các đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường. Đầu mối thống nhất quản lý số liệuquan trắc, điều tra môi trường; chủ trì xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về quan trắc môi trường; xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, mạng diện rộng để thu thập, quản lý, xử lý, phân tích, tổng hợp thông tin, số liệu quan trắc môi trường từ các trạm quantrắc môi trường quốc gia, địa phương và các bộ, ngành; đánh giá và phổ biến thông tin, số liệu quantrắc môi trường cho cộng đồng; đánh giá, dự báo tình trạng ô nhiễm và sức chịu tải của các thành phần môi trường theo khu vực và vựng trờn phạm vi cả nước. Đầu mối thực hiện kiểm chuẩn cácthiết bị quan trắc môi trường. Thực hiện phân tích môi trường; là đầu mối quốc gia thực hiện phân tích trọng tài môi trường. Chủ trì xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, báo cáo chuyên đề về môi trường theo quy định. Chủ trì xây dựng và hướng dẫn về thu thập, quản lý và khai thác các Bộ chỉ thị môi trường; điều tra, khảo sát, thu thập, thống kê, phân tích số liệu Bộ chỉ tiêu thống kê môi trường, các Bộ chỉ thị môi trường. Tham gia xây dựng các quy định về xây dựng,quản lý, khai thác và bảo trì cơ sở dữ liệu môi trường; tham gia xây dựng định mức, đơn giá, quy định kỹ thuật đối với hoạt động quan trắc môi trường. Thực hiện chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ sản xuất, tư vấn về quan trắc và phân tích môi trường, thông tin, dữ liệu môi trường; ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; tư vấn xây dựng các dự án về công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, sản phẩm công nghệ thông tin; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật về quantrắc, thông tin dữ liệu môi trường. Nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, viễn thám, hệ thông tin địa lý (GIS) trong điều tra, quan trắc, phân tích, xử lý các dữ liệu không gian, phục vụ công tác bảo vệ môi trường; Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực quan trắc môi trường, dữ liệu, thông tin môi trườngtheo sự phân công của Tổng cục trưởng; Tham gia, phối hợp thực hiện các hoạt động: + Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, trang thông tin điện tử và các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng cục Môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường; + Điều tra, khảo sát, thống kê, đánh giá môi trường phục vụ công tác bảo
Xem thêm

61 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÙNG BIỂN ĐẦM THỊ NẠI, TỈNH BÌNH ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÙNG BIỂN ĐẦM THỊ NẠI, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Đầm Thị Nại tỉnh Bình là một tổ hợp sinh thái đa dạng về sinh cảnh, nguồn lợi thủy sản rất đa dạng về thành phần loài. Tuy nhiên, môi trường đầm Thị Nại hiện đang ngày một suy thoái, ô nhiễm do tác động từ nhiều nguồn chất thải công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt, cảng biển; nạn sử dụng các phương tiện hủy diệt như giã cào, xung điện xiếc máy, chất nổ, chất độc, đèn cao áp, lưới có mắt nhỏ… để khai thác thủy sản. Bên cạnh đó, phong trào nuôi trồng thủy sản cũng góp phần tăng thêm ô nhiễm môi trường nguồn nước. Hàng năm đầm Thị Nại chịu ảnh hưởng nước thải sinh hoạt dân cư quanh đầm, nước thải hóa chất nông nghiệp, khu công nghiệp,... Trước tình hình đó, tôi tiến hành đề tài “Đánh giá hiện trạng môi trường nước vùng biển Đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định”.
Xem thêm

46 Đọc thêm

EM NGHĨ GÌ VỀ HIỆN TƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐANG XUỐNG CẤP NGHIÊM TRỌNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY.

EM NGHĨ GÌ VỀ HIỆN TƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐANG XUỐNG CẤP NGHIÊM TRỌNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY.

Danh y cổ đại Hi-pô-rát từng nói: “Người thầy thuốc tốt nhất là bản thân thiên nhiên”. Nhưng chính thiên nhiên đã và đang bị tàn phá nặng nề khiến cho môi trường sống của con người ngày càng xấu đi nghiêm trọng. Cả thế giới đã gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp về tai họa của môi trường đối với đời sống và sức khỏe con người... Danh y cổ đại Hi-pô-rát từng nói: “Người thầy thuốc tốt nhất là bản thân thiên nhiên”. Nhưng chính thiên nhiên đã và đang bị tàn phá nặng nề khiến cho môi trường sống của con người ngày càng xấu đi nghiêm trọng. Cả thế giới đã gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp về tai họa của môi trường đối với đời sống và sức khỏe con người, trong đó Việt Nam là một trong những nước đáng lo ngại nhất khi việc hủy hoại môi trường đã trở thành một vấn nạn nhức nhối trong cả nước. Thực trạng môi trường ở nước ta hiện nay ra sao, nó đã bị xuống cấp như thế nào? Có thế nói là ở hầu hết các mặt, ở khắp mọi nơi, mọi lúc, thành phố nông thôn, rừng núi đồng bằng, sông hồ... đâu đâu cũng thấy môi trường bị phá hoại nghiêm trọng gây nên những tác hại khôn lường. Trước hết là nạn phá rừng ghê gớm của bọn lâm tặc cùng với những vụ cháy rừng trong những năm qua đã xóa đi không ít màu xanh trên bản đồ rừng của đất nước, và đấy chính là nguyên nhân gây nên nạn lũ lụt trong mùa mưa hàng năm, gây thiệt hại to lớn về tài sản và tính mạng của nhân dân. Một vấn nạn đang làm nhức nhối người dân cả nước hiện nay, đó là rác thải, nước thải và khí thải. Ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh... thì rác thải, nước thải, khí thải, bụi bặm và tiếng ồn đã vượt quá giới hạn cho phép, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân. Và chính các thứ rác thải, nước thải công nghiệp cùng với rác thải, nước thải y tế... đã giết chết nhiều dòng sông trong xanh, vốn là những nguồn nước trong lành cho con người và sinh vật sinh sống từ bao đời nay, như sông Thị Vải với vụ nhà máy Vê-đan ở Đồng Nai, sông Nhuệ, sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Đáy ở Hà Nội... Nhưng điều đau xót nhất lại chính con người là thủ phạm đã giết chết những nguồn sống mà thiên nhiên cho ta, đã hủy hoại không thương tiếc cái môi trường đã nuôi sống ta từ nhiều thế kỉ. Rác thải, nước thải không chỉ làm ô nhiễm những dòng sông mà còn hủy hoại cả môi trường đất trồng trọt và cả nguồn nước ngầm dưới lòng đất khiến cho nguồn nước sạch ngày càng ít đi. Ở thủ đô Hà Nội, các hồ chứa nước gần như bị lấp cạn kiệt làm mất đi chức năng điều hòa khí hậu, thêm vào đó những dòng sông thoát nước như sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Sét và sông Lừ, vừa bị ô nhiễm trầm trọng vừa không làm được chức năng thoát nước dẫn đến tình trạng úng lụt mà trận lụt lịch sử tháng 11 năm 2008 là một thảm họa chưa từng có. Ở nông thôn, những nơi có làng nghề hoạt động, tình trạng ô nhiễm môi trường cũng xảy ra như vậy, bởi không có cách gì xử lí rác thải, nước thải và cũng không ai có ý thức làm công việc đó cả. Thiên nhiên đã cho ta khá nhiều điều tốt, lành về môi trường sống, nhưng chính con người lại phá hủy những điều tốt lành đó và chúng ta đã phải trả bằng một giá khá đắt khi môi trường sống quanh ta không còn là môi trường xanh - sạch - đẹp nữa mà là một môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, gây tác hại lớn đến cuộc sống và sức khỏe của con người. Điều cần nói ở đây chính là ý thức gìn giữ và bảo vệ môi trường trong từng con người, từng công dân đối với đất nước, ngay từ những việc nhỏ nhất như không vứt rác ra đường, tập kết rác đúng chỗ, xứ lí rác đúng cách... đến những việc lớn hơn như trồng cây gây rừng, trồng cây xanh trong thành phố... Và quan trọng hơn nữa là quyết tâm của nhà nước, từ trung ương đến địa phương để chặn đứng lại hiện tượng môi trường xuống cấp đó và từng bước cải thiện nó trong một chiến lược bảo vệ môi trường dài hơi với những biện pháp quyết liệt và hữu hiệu nhất.  Trích: loigiaihay.com Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.
Xem thêm

1 Đọc thêm

MẪU LỜI MỞ ĐẦU HAY TRONG LUẬN VĂN BÁO CÁO

MẪU LỜI MỞ ĐẦU HAY TRONG LUẬN VĂN BÁO CÁO

Dưới sự tác động của công cuộc đổi mới đất nước, Việt Nam đã có những phát triển vượt bậc về mọi mặt. Nền kinh tế đất nước đang được xây dựng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công nghiệp phát triển là cơ sở để quá trình đô thị hoá được đẩy nhanh. Theo thống kê tính đến nay Việt Nam có 758 đô thị,trong đó có 2 đô thị đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí minh, cả nước có 5 đô thi trực thuộc TW và 10 đô thị loại 1. Dân số ở các đô thị theo đó cũng ngày càng tăng. Đô thị hoá nhanh, công nghiệp phát triển là những tiêu chuẩn để đánh giá sự tăng trưởng của một đất nước, làm cho đời sống kinh tế đất nước có những khởi sắc. Tuy vậy nó cũng tồn tại nhiều hạn chế đó là gây áp lực đối với môi trường nhất là môi trường đô thị hiện nay. Cùng với đà phát triển của đô thị và công nghiệp, ô nhiễm môi trường đô thị theo đó cũng tăng nhanh có nơi đã vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ảnh hưởng không tốt với sức khỏe con người. Các ô nhiễm thường gặp trong các đô thị là ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường nước, tiếng ồn và ô nhiễm chất thải. Ô nhiễm môi trường đô thị ở Việt Nam đang ở mức báo động đỏ, yêu cầu cấp bách đặt ra là Việt Nam phải có những giải pháp thiết thực nhanh chóng nhằm giảm thiểu tình trạng trên. Nghiên cứu về vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị cũng vì lẽ đó trở thành một vấn đề rất quen thuộc với nhiều bài báo và các tạp chí chuyên ngành. Với đề tài “Báo động ô nhiễm môi trường đô thị ở Việt Nam” trong bài tiểu luận này, chúng tôi mong muốn đưa ra cái nhìn tổng quát về tình trạng ô nhiễm môi trường ở các đô thị để từ đó nhấn lên hồi chương cảnh báo với các nhà chức trách và người dân trong ý thức bảo vệ môi trường để hướng tới xây dựng một môi trường văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề