KIỂU DỮ LIỆU SỐ NGUYÊN TRONG PASCAL

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KIỂU DỮ LIỆU SỐ NGUYÊN TRONG PASCAL":

Chương trình và dữ liệu

CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỮ LIỆU

Kiểu dữ liệu xác định các giá trị của dữ liệu và các phép toán thực hiện trên giá trị đóHãy trình bày các kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình?Kiểu số nguyên.Kiểu số thực.Kiểu xâu kí tự. DỮ LIỆUKIỂU DỮ[r]

18 Đọc thêm

Programming HandBook part 96 pptx

PROGRAMMING HANDBOOK PART 96 PPTX

Ví dụ file Variable.Html: <HTML> <HEAD> <TITLE> Datatype Example </TITLE> <SCRIPT LANGUAGE= "JavaScript"> var fruit='apples'; var numfruit=12; numfruit = numfruit + 20; Chú ý Khác với C, trong JavaScript không có kiểu

6 Đọc thêm

de thi tin 8

DE THI TIN 8

PHÒNG GD&ĐT LỤC NGANTRƯỜNG THCS BIÊN SƠNĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ INĂM HỌC: 2010-2011Môn: Tin học 8; Thời gian 45 phútI.Trắc nghiệm: Hãy chọn kết quả đúng nhất rồi ghi vào tờ giấy kiểm tra (ví dụ: 1A, 2B, …).Câu 1. Câu lệnh sau cho kết quả là gì? Write(‘5’,+,’6’);A. 5 + 6 B. 11[r]

2 Đọc thêm

de thi HKI 2009-2010 trac nghiem 40 cau

DE THI HKI 2009-2010 TRAC NGHIEM 40 CAU

31 -17. Trong NN lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là saiA. X:= x; B. X:= 12345; C. X:= 123,456; D. X:= pi*100;8. Trong NN lập trình Pascal, phép toán MOD với số nguyên có tác dụng gìA. Chia lấy phần nguyên B. Chia lấy phần dư C. Làm tròn số D. Thực hiện phép[r]

2 Đọc thêm

Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn; Bài 5: Khai báo biến

BÀI 4: MỘT SỐ KIỂU DỮ LIỆU CHUẨN; BÀI 5: KHAI BÁO BIẾN

Ba con một bó.Hỏi số trâu đứng, trâu nằm, trâu già?&' ( !) *+ !) ,-+ !) ./0/12/.3++45673 "89:; 3++4<===8>=/?@<Bài toán 1: A;!;+++BCD;/EBài toán 2:Chọn cách khai báo đúng nhất?A;!;++CF!EBCD;/EA;!;+C=ECG!BEBCD;/EA;!;+++BCF!ETính diện tích (S) và độ dài đờng chéo (d) của hì[r]

9 Đọc thêm

Bài 11 Tin 11

BÀI 11 TIN 11

ngời ta thờng ghép chung 7 biến trên thành mộtdãy và đặt cho nó chung một tên và đánh chomột phần tử chỉ số.2. Yêu cầu học sinh tham khảo sách giáokhoa và hỏi: Em hiểu nh thế nào về mảngmột chiều?? Để mô tả mảng một chiều, ta cần xác địnhnhững yếu tố nào?1. Quan sát trên màn hình, suy nghĩ và trảlời[r]

5 Đọc thêm

Giáo án tin học lớp 8 - Bài 3 : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU pdf

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 8 - BÀI 3 : CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU PDF

về kiểu dữ liệu char và string. HĐ 2 : Tìm hiểu các phép toán trong kiểu dữ liệu số G : Đưa lên màn hình bảng kí hiệu các phép toán dùng cho kiểu số thực và số nguyên. G : Hướng dẫn Hs về phép chia, phép chia lấy phần nguyên và phép chia lấy ‘123’ là[r]

9 Đọc thêm

bai11 - tin 11

BAI11 - TIN 11

ngời ta thờng ghép chung 7 biến trên thành một dãy và đặt cho nó chung một tên và đánh cho một phần tử chỉ số.2. Yêu cầu học sinh tham khảo sách giáo khoa và hỏi: Em hiểu nh thế nào về mảng một chiều?? Để mô tả mảng một chiều, ta cần xác định những yếu tố nào?1. Quan sát trên màn hình, suy nghĩ và t[r]

6 Đọc thêm

mang 1 chieu(tiet 1)

MANG 1 CHIEU(TIET 1)

TRƯỜNG ĐHSP HUẾKHOA TIN HỌCSVTH: Nguyễn Thị TúLớp: Tin 4ANgoài các dữ liệu chuẩn đơn giản,TP còn cho phép người lập trình xây dựng các kiểu dữ liệu phức tạp hơn: Kiểu dữ liệu có cấu trúc Câu hỏi: Nêu các kiểu dữ liệu chuẩn đã học ? Đáp án: Các kiể[r]

4 Đọc thêm

tin 8 - hk1

TIN 8 - HK1

PHầN 1: TRắC NGHIệM Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng nhất: (4đ)1. Trong các phép so sánh sau, phép so sánh đúng là:A. - 3x < 0; B. |A| 0 C. x - 3 > 4 ; D. 10 - 5 < 3.2. Cấu trúc điều kiện dạng đầy đủ có dạng:A. if <điều kiện > then &lt[r]

4 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG HKI TIN 11(2010-2011)

ĐỀ CƯƠNG HKI TIN 11(2010-2011)

Trường THPT Nguyễn DiêuTổ: Toán - TinĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - Năm học 2010 - 2011Môn: Tin học 11(ĐỀ CƯƠNG CHÚNG TÔI ĐƯA LÊN ĐÂY NHẰM CHIA SẺ THÊM TÀI LIỆU ĐỂ QUÝ GIÁO VIÊN THAM KHẢO THÊM TRONG QUÁ TRÌNH SOẠN ĐỀ CƯƠNG. NẾU XẢY RA VẤN ĐỀ GÌ CHÚNG TÔI KHÔNG CHIỆU TRÁCH NHIỆM)Lưu ý HS: Đề thi h[r]

2 Đọc thêm

Câu lệnh Switch case potx

CÂU LỆNH SWITCH CASE POTX

Switch … caseKhi có quá nhiều điều kiện để chọn thực hiện thì dùng câu lệnh if sẽ rất rối rắm và dài dòng. Các ngôn ngữ lập trình cấp cao đều cung cấp một dạng câu lệnh switch liệt kê các giá trị và chỉ thực hiện các giá trị thích hợp. C# cũng cung cấp câu lệnh nhảy switch có cú pháp sau:switch (biể[r]

3 Đọc thêm

PASCAL - ĐỘ BỀN SỐ NGUYÊN KHÔNG ÂM

PASCAL - ĐỘ BỀN SỐ NGUYÊN KHÔNG ÂM

Lý thuyết độ bền số nguyên không âmNăm 1973, nhà toán học Neil Sloan đưa ra khái niệm Độ bền của một số nguyên không âm N được định nghĩa như sau:+ Nếu N có một chữ số thì độ bền của N bằng 0.+ Nếu N có từ 2 chữ số trở lên thì độ bền của N bằng độ bền của số nguyên là tích các c[r]

4 Đọc thêm

Bài soạn ĐỀ THI TIN 8 KỲ I

BÀI SOẠN ĐỀ THI TIN 8 KỲ I

TRƯỜNG THCS DƯƠNG THUỶ Họ và tên:..................................... Lớp:..............................................ĐiểmChữ ký của giám thịĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ INĂM HỌC: 2010-2011Môn: Tin học 8; Thời gian 45 phútĐỀ III.Trắc nghiệm: Hãy chọn kết quả đúng nhất rồi ghi vào tờ giấy kiểm tra (ví dụ: 1[r]

7 Đọc thêm

Gián án Đề cương ôn tập HK 1 Tin 11

GIÁN ÁN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK 1 TIN 11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ I TIN 11 NĂM HỌC 2010-2011Thi Trắc nghiệm(Từ bài 1 đến bài đến bài 10)Chương I:Bài 1. Khái niệm cơ bản về vấn đề lập trình:+ Chương trình nguồn,[r]

2 Đọc thêm

Bài soạn ĐỀ THI TIN 8 KỲ I

BÀI SOẠN ĐỀ THI TIN 8 KỲ I

TRƯỜNG THCS DƯƠNG THUỶ Họ và tên:..................................... Lớp:..............................................ĐiểmChữ ký của giám thịĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ INĂM HỌC: 2010-2011Môn: Tin học 8; Thời gian 45 phútĐỀ III.Trắc nghiệm: Hãy chọn kết quả đúng nhất rồi ghi vào tờ giấy kiểm tra (ví dụ: 1[r]

7 Đọc thêm

SGK Tin 8 phần 2

SGK TIN 8 PHẦN 2

đợc gán giá trị ngay khi khai báo. Giá trị này sẽ đợc sử dụng trong suốt chơng trình.Dới đây là ví dụ khai báo hằng trong Pascal:trong đó const là từ khóa để khai báo hằng, là các tên hằng chuvi, bankinh, 3.14 và 2 là các giá trị đợc gán ngay cho các hằng đó.Với khai báo nh trên[r]

11 Đọc thêm

DE KIEM TRA HOC KI I - TIN 8

DE KIEM TRA HOC KI I TIN 8

PHầN 1: TRắC NGHIệM Khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng nhất: (4đ)1. Trong các phép so sánh sau, phép so sánh đúng là:A. - 3x < 0; B. |A| 0 C. x - 3 > 4 ; D. 10 - 5 < 3.2. Cấu trúc điều kiện dạng đầy đủ có dạng:A. if <điều kiện > then &lt[r]

4 Đọc thêm

Kiểu mảng (tiết 1/2) docx

KIỂU MẢNG (TIẾT 1/2) DOCX

a. Mục tiêu: - Học sinh biết được cách tạo kiểu dữ liệu mảng một chiều trong ngôn ngữ lập trình Pascal, biết cách khai báo biến và tham chiếu đến từng phần tử của mảng. b. Nội dung: - tạo kiểu dữ liệu mảng một chiều: TYPE tên_kiểu_mảng = Array[[r]

10 Đọc thêm

BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC AN NINH CƠ SỞ DỮ LIỆU VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN VỚI CÁC SỐ LỚN

BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC AN NINH CƠ SỞ DỮ LIỆU VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN VỚI CÁC SỐ LỚN

I.Giới thiệu
Vấn đề tính toán với các số lớn có ý nghĩa rất lớn trong thực tế. Chẳng hạn như thuật toán mã hóa công khai RSA (do Rivers, Shamir và Adleman viết ra vào năm 1978 ) sử dụng tới 512 số khóa (thuật toán này có liên quan tới việc phân tích các số nguyên tố). Trong nhiều ngành khoa học kĩ[r]

15 Đọc thêm