PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG NGÔ LAI MỚI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG NGÔ LAI MỚI":

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển một số giống ngô lai tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển một số giống ngô lai tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển một số giống ngô lai tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển một số giống ngô lai tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển một số giống ngô lai tại huy[r]

Đọc thêm

Giống ngô lai LVN 145 ppt

GIỐNG NGÔ LAI LVN 145 1

Giống ngô lai LVN 145 1. Nguồn gốc: Giống ngô lai LVN145 do Viện Nghiên cứu ngô chọn tạo có sử dụng dòng nuôi cấy bao phấn tham gia vào thành phần bố mẹ. Giống bắt đầu được đưa vào mạng lưới khảo nghiệm ngô quốc gia từ năm 2004 đến na[r]

4 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI MỚI TẠI HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI MỚI TẠI HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG

12Diện tích, năng suất, sản lượng ngô phân bố không đều giữa cácvùng trong cả nước, qua bảng 1.5 cho thấy: Vùng Trung du và miền núi phíaBắc tuy diện tích sản xuất ngô lớn nhất (505,8 nghìn ha) nhưng năng suất lạithấp nhất trong cả nước (37,6 tạ/ha). Ngược lại, vùng Đông Nam Bộ diện tí[r]

88 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI CÓ TRIỂN VỌNG TRONG VỤ XUÂN VÀ VỤ THU ĐÔNG 2009 TẠI THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI CÓ TRIỂN VỌNG TRONG VỤ XUÂN VÀ VỤ THU ĐÔNG 2009 TẠI THÁI NGUYÊN

nhiên nếu nhập thiết bị phục vụ cho công tác này rất tốn kém.+ Năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất ngô còn có sự chênhlệch khá lớn giữa các vùng.+ Bộ giống ngắn ngày, chịu hạn, ít sâu bệnh, năng suất cao chất lượngtốt vẫn còn thiếu, đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam.+ Ngô[r]

109 Đọc thêm

Giống ngô lai HQ 2000 pot

GIỐNG NGÔ LAI HQ 2000 1

Giống ngô lai HQ 2000 1. Nguồn gốc: Giống ngô lai HQ2000 do Viện Nghiên cứu ngô lai tạo từ năm 2000 bằng phương pháp lai đỉnh. Giống bắt đầu được đưa vào mạng lưới khảo nghiệm ngô quốc gia từ năm 2000-2003 và được Bộ Nông nghiệp[r]

7 Đọc thêm

Giống ngô lai LVN 99 docx

GIỐNG NGÔ LAI LVN 99 DOCX

Giống ngô lai LVN 99 1. Nguồn gốc: Giống ngô lai LVN99 là giống lai đơn do Viện Nghiên cứu ngô lai tạo năm 1995 theo phương pháp lai đỉnh và luân giao. Giống bắt đầu được đưa vào mạng lưới khảo nghiệm ngô quốc gia[r]

6 Đọc thêm

Giống ngô lai đơn NK4300 docx

GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN NK4300 DOCX

Giống ngô lai đơn NK4300 1. Nguồn gốc giống Giống ngô lai đơn NK4300 có nguồn gốc từ Thái Lan, được Công ty TNHH Syngenta Việt Nam nhập nội và chuyển giao. Giống được tạo ra từ tổ hợp lai NP5069/NP5088. Giống NK4300 tham gia vào[r]

5 Đọc thêm

Giống ngô lai đơn NK66 doc

GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN NK66 1

Giống ngô lai đơn NK66 1. Nguồn gốc giống Giống ngô lai đơn NK66 có nguồn gốc Thái Lan do Công ty Syngenta Việt Nam nghiên cứu nhập nội và chuyển giao Giống được tạo từ tổ hợp lai giữa 2 dòng ngô có nguồn gốc nhiệt đới NP5024/NP[r]

4 Đọc thêm

Giống ngô lai đơn NK54 docx

GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN NK54 DOCX

Giống ngô lai đơn NK54 1. Nguồn gốc giống Giống ngô lai đơn NK54 do Công ty Syngenta Thái Lan lai tạo từ tổ hợp lai giữa 2 dòng ngô có nguồn gốc nhiệt đới NP5047/NP5070. Giống được đưa vào Việt Nam khảo nghiệm từ năm 2001-2004 t[r]

4 Đọc thêm

Giống ngô lai LVN 22 pot

GIỐNG NGÔ LAI LVN 22 1

Giống ngô lai LVN 22 1. Nguồn gốc giống LVN 22 là giống ngô lai đơn do Viện Nghiên cứu ngô lai tạo năm 1999. Được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận giống chính thức năm 2004 cho các tỉnh miền Bắc. 2. Một số đặc điểm, đặc tính củ[r]

6 Đọc thêm

Giống ngô lai HQ 2000 ppsx

GIỐNG NGÔ LAI HQ 2000 PPSX

Giống ngô lai HQ 2000 1. Nguồn gốc: Giống ngô lai HQ2000 do Viện Nghiên cứu ngô lai tạo từ năm 2000 bằng phương pháp lai đỉnh. Giống bắt đầu được đưa vào mạng lưới khảo nghiệm ngô quốc gia từ năm 2000-2003 và được Bộ Nông nghiệ[r]

4 Đọc thêm

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu đông năm 2015 tại thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu đông năm 2015 tại thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu đông năm 2015 tại thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu đông năm 2015 tại thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá khả năng si[r]

Đọc thêm

Giống ngô lai LCH 9 potx

GIỐNG NGÔ LAI LCH 9 POTX

Giống ngô lai LCH 9 1. Nguồn gốc: Giống ngô lai LCH9 do Viện Nghiên cứu ngô lai tạo từ năm 2001 bằng phương pháp lai đỉnh giữa mẹ (K-29) với 15 dòng khác nhau, giống bắt đầu được đưa vào mạng lưới khảo nghiệm ngô quốc gia từ nă[r]

4 Đọc thêm

Giống ngô lai đơn NK54 doc

GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN NK54 1

Giống ngô lai đơn NK54 1. Nguồn gốc giống Giống ngô lai đơn NK54 do Công ty Syngenta Thái Lan lai tạo từ tổ hợp lai giữa 2 dòng ngô có nguồn gốc nhiệt đới NP5047/NP5070. Giống được đưa vào Việt Nam khảo nghiệm từ năm 2001-2004[r]

4 Đọc thêm

Giống ngô lai đơn NK4300 pdf

GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN NK4300 1

Giống ngô lai đơn NK4300 1. Nguồn gốc giống Giống ngô lai đơn NK4300 có nguồn gốc từ Thái Lan, được Công ty TNHH Syngenta Việt Nam nhập nội và chuyển giao. Giống được tạo ra từ tổ hợp lai NP5069/NP5088. Giống NK4300 tham gia và[r]

5 Đọc thêm

Giống ngô lai CP 989 potx

GIỐNG NGÔ LAI CP 989 POTX

Giống ngô lai CP 989 1. Nguồn gốc giống Giống ngô lai đơn CP 989 có nguồn gốc từ Thái Lan, được Công ty TNHH hạt giống CP Việt Nam nhập nội và phát triển. Giống được tạo ra từ tổ hợp lai (AT001/AT003)//(AC004/AC098). Giống

6 Đọc thêm

Giống ngô lai Dekalb 5252 docx

GIỐNG NGÔ LAI DEKALB 5252 DOCX

Giống ngô lai Dekalb 5252 1. Nguồn gốc giống Giống ngô lai đơn Dekalb 5252 có nguồn gốc tại Thái Lan, được tạo ra từ tổ hợp lai 9596/9597 Công ty Monsanto Việt Nam chọn tạo và phát triển. Giống được Bộ Nông nghiệp &PTNT[r]

4 Đọc thêm

Giống ngô lai đơn NK66 pptx

GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN NK66 PPTX

Giống ngô lai đơn NK66 1. Nguồn gốc giống Giống ngô lai đơn NK66 có nguồn gốc Thái Lan do Công ty Syngenta Việt Nam nghiên cứu nhập nội và chuyển giao Giống được tạo từ tổ hợp lai giữa 2 dòng ngô có nguồn gốc nhiệt đới NP5024/N[r]

4 Đọc thêm

Giống ngô lai Dekalb Gold potx

GIỐNG NGÔ LAI DEKALB GOLD POTX

Giống ngô lai Dekalb Gold 1. Nguồn gốc giống Giống ngô lai đơn Dekalb Gold có nguồn gốc tại Thái Lan, được Công ty Monsanto Việt Nam nhập nội và phát triển. Giống được Bộ Nông nghiệp &PTNT công nhận chính thức năm 2005. 2[r]

5 Đọc thêm

Giống Ngô lai đơn V-118 doc

GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN V118 1

Giống Ngô lai đơn V-118 1. Nguồn gốc Giống V-118 là giống ngô lai đơn giữa hai dòng thuần (D34 x D14). Dòng D14 là dòng thuần đời S8 được chọn tạo từ nguồn gen chín sớm của CIMMYT. Dòng D34 là dòng thuần đời S7 có nguồn gốc từ tổ hợp ngô lai[r]

3 Đọc thêm