DE KIEM TRA CUOI KY I KHOI 3 NAM HOC 2010 - 2011 MON TIENG VIET MON DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "DE KIEM TRA CUOI KY I KHOI 3 NAM HOC 2010 - 2011 MON TIENG VIET MON DOC":

DE KIEM TRA CUOI KY II MON TOAN , TIENG VIET KHOI 1

DE KIEM TRA CUOI KY II MON TOAN , TIENG VIET KHOI 1

A/KIỂM TRA ĐỌC:I/Đọc thành tiếng ( 7 điểm)Học sinh đọc 1 trong các bài tập đọc sau: Bài: Hoa ngọc lan ( Sách T/V1 tập 2 trang 64) Bài : Chú công ( Sách T/ V1 tập 2 trang 97) Bài: Ngưỡng cửa ( Sách T/V1 tập 2 trang 109) Bài : Bác đưa thư ( Sách T/V1 tập 2 trang 136) Trả lời 1 câu hỏi trong bài[r]

4 Đọc thêm

DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4

DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4

DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI I MON TIENG VIET LOP 4DE KIEM TRA GIUA HOC KI[r]

4 Đọc thêm

Bài giảng De kiem tra dinh ky cuoi ky I lop 5 nam hoc 2010-2011

BÀI GIẢNG DE KIEM TRA DINH KY CUOI KY I LOP 5 NAM HOC 2010-2011

Phòng GD&ĐT Bắc Mê Đề kiểm tra cuối học kỳ I Năm học 2010-2011Môn: Toán lớp 5(Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian chép đề) Câu 1: (1 điểm) Viết các phân số thập phân thành hỗn số rồi thành số thập phâna. 10275 = ....................................... = ........[r]

7 Đọc thêm

KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 2010-2011 Môn: Tiếng Anh lớp 12 (hệ 7 năm) - Đề 3 pdf

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TIẾNG ANH LỚP 12 (HỆ 7 NĂM) - ĐỀ 3 PDF

5. They _____ for Japan tomorrow A. will be leaving B. will have left C. are left D. have left 6. _____ we offer you this job, when car you start? A. and B. if C. or D. because 7. _____ did he go? - 1,600 miles. A. How long B. How long ago C. How many further D. How far 8. An operation is usually[r]

6 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (2010 – 2011) Môn : Tiếng Anh ( khối 12 ) ppsx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (2010 – 2011) MÔN : TIẾNG ANH ( KHỐI 12 ) PPSX

A. so that B. although C. while D. because Chọn phương án (A ,B,C hoặc D ) ứng với từ/cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa để trở thành câu chính xác : 31. The people who waiting outside are becoming impatient . A B C D 32. My father is a good family man , completely devoted for his wife and kids[r]

6 Đọc thêm

De kiem tra giua ki I mon Tieng viet

DE KIEM TRA GIUA KI I MON TIENG VIET

II. Ch ính tả (5 ®iÓm) : Viết bài: Nỗi dằn vặt của An- đrây- ca . sách TV 4 Tập 1Đoạn viết: " Từ đầu cho đến mua thuốc mang về "III. Tập làm văn:Đề bài: Viết một bức thư cho bạn kể về ước mơ của em.Đáp án Tiếng Việt 4 1/ Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm)Câu 1 : BCâu 2: ACâu 3: A, Nguyễn Nam Lo[r]

8 Đọc thêm

DE TIENG VIET CNGD LOP 1 CUOI NAM HOC THEO MA TRAN

DE TIENG VIET CNGD LOP 1 CUOI NAM HOC THEO MA TRAN

Trường: Tiểu học - PCKLớp: 1AHọ và tên: .................................ĐiểmĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ IIMÔN: TIẾNG VIỆT 1 CNGDNăm học: 2018 - 2019.Thời gian: 70 phút.Nhận xétA.Kiểm tra đọc: (10 điểm )I . Đọc thành tiếng kết hợp nghe nói (7đ)Giáo viên lấy điểm kiểm tra trong các tiết ôn tập.II.[r]

8 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2010-2011 Môn: Tiếng Anh lớp 12 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2010-2011 MÔN: TIẾNG ANH LỚP 12 PPSX

I. Choose the best word to complete the following sentences of do as directed (3pts) 1. A lot of Indian men agree that it is unwise to (agree/tell/confide/express) in their wives 2. In his attempt to pass the job interview, he’s under a lot of study ………………. (chances/pressure/wish/time)[r]

3 Đọc thêm

KIỂM TRA HỌC KỲ I SỐ 3 Năm học 2010-2011 Môn: Tiếng Anh lớp 12 (hệ 7 năm) pps

KIỂM TRA HỌC KỲ I SỐ 3 NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TIẾNG ANH LỚP 12 (HỆ 7 NĂM) PPS

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ KIỂM TRA HỌC KỲ I SỐ 3 Năm học 2010-2011 Môn: Tiếng Anh lớp 12 (hệ 7 năm) Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề) Choose the correct answer. Only one answer is correct Part 1: (52ms) (2ms/ea) Blanken the letter next to the correct[r]

7 Đọc thêm

Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2010-2011 môn Tiếng Anh lớp 9

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 9

children. Others are teenagers. Many are adults. Some learn at school, others study by themselves. A few learn English just by hearing the language in films, on television, in the office, or among their friends. But not many are lucky enough to do that. Most people must work hard to learn another la[r]

5 Đọc thêm

kiểm tra cuối học kì 1

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

De kiem tra hoc ki nam hoc 2010-2011 Mon:ngu vanCau1:Chi ra loi dung tu va chua loi doa,Mac du con mot so yeu diem, nhung so voi nam hoc cu,lop 6b da tien bo vuot bacb,Nha tho NGUYEN DINH CHIEU da tan mat chung thuc canh nha tan cua nat cua nhang nguo[r]

1 Đọc thêm

de kiem tra cuoi hoc ki 2 mon tieng viet 3

DE KIEM TRA CUOI HOC KI 2 MON TIENG VIET 3

Bài tập lớp cô Phợng Luyện tiếng việt 3Họ và tên : . Thứ ngày tháng năm 20Lớp : 3ALuyện tập tiếng việt tuần 321. Gạch dới bộ phận trả lời cho câu hỏiBằng gì trong các câu sau: a. Mẹ đ may cho em chiếc áo bằng đôi tay khéo léo của mình.ã b. Bằng một giọng trầm và ấm, bà bắt đầu chậm r i[r]

3 Đọc thêm

kiem tra cuoi nam mon tieng viet

KIEM TRA CUOI NAM MON TIENG VIET

Bài ôn tập cuối HK 2-Toán 3Bài 1: Đặt tính rồi tính:82481 + 1324 18168 + 4842 86243 - 59298 64230 - 389731024 x 3 11238 x 6 86187 : 8 72748 : 7Bài 2:Tìm y:a.81111 + y = 99000 b.y - 24392 = 55893c.89242 - y = 18298 d. 4 x y = 11224e.y : 6 = 24018 g.90027 : y = 9Bài 3:Tính giá trị[r]

1 Đọc thêm

De kiem tra giua ki I mon Tieng Viet nam hoc 2013 - 2014

DE KIEM TRA GIUA KI I MON TIENG VIET NAM HOC 2013 - 2014

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I khối 4MÔN: TIẾNG VIỆTNĂM HỌC: 2013- 2014ĐỀ CHẪNA - Đ#c hi%u : ( 5 đi%m) Đ#c thầm bài văn sau: “ Người ăn xin ’’ Tiếng Việt Lớp 4 SGK Trang 30 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:1. Hành động và lời nói ân cần của cậu bé chứng tỏ tình cảm của cậu đốivới[r]

7 Đọc thêm

Đề kiểm tra giữa kì I - năm học 2010 - 2011, môn tiếng việt docx

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2010 - 2011, MÔN TIẾNG VIỆT DOCX

1/ HS đọc trôi chảy , ngắt nhịp đúng, diễn cảm. ( 5điểm ) 2/ HS đọc trôi chảy, ngắt nhịp đúng , ítdiễn cảm. ( 4điểm ) 3/ HS đọc đúng , chưa trôi chảy. ( 3điểm ) 4/ HS đọc chưa đúng một số từ khó, đọc lấp vấp nhiều chỗ. ( 1 → 2điểm )II/ PHẦN KIỂM TRA VIẾT:A/ VIẾT CHÍNH TẢ: ( 5điểm )• Tù[r]

1 Đọc thêm

Đề kiểm tra Học kỳ I_môn Tiếng Việt Lớp 3_3

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I_MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3_3

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………II/ Kiểm tra viết :1/ Chính tả nghe viết (5 điểm)Giáo viên đọc cho HS viết bài “ Đơi bạn” SGK TV3 tập 1 trang 131. Đoạn từ “ Về nhà…….hết”.2/. Tập làm văn : (5 điểm)Hãy viết một đoạn văn nói về quê hương em hoặc nơi em đang ở th[r]

3 Đọc thêm