GIÁO ÁN TẬP VIẾT - CHỮ HOA U - Ư

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIÁO ÁN TẬP VIẾT - CHỮ HOA U - Ư":

GIÁO ÁN GVG BÀI: TẬP VIẾT ÔN CHỮ HOA G

GIÁO ÁN GVG BÀI: TẬP VIẾT ÔN CHỮ HOA G

- GV hướng dẫn viết chữ hoa Kh - HS viết bảng con: G, C,Kh* Luyện viết từ ứng dụng:- HS đọc từ ứng dụng - GV giải nghĩa: Gò Công là tên một thị xã thuộc tỉnhTiền Giang, trước đây là nơi đóng quân của ông Trương Định- HS nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ, các chữ v[r]

3 Đọc thêm

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 30 : n chữ hoa U. doc

GIÁO ÁN TẬP VIẾT LỚP 3 - TIẾT 30 : N CHỮ HOA U. DOC

thế nào? - GV nhận xét, bổ sung. - Yêu cầu HS viết các chữ hoa U, B. -Theo dõi và hướng dẫn thêm những HS yếu. - Gọi HS đọc từ ứng dụng. bảng lớp. - Lớp viết vào bảng con. - Quan sát và nhận xét. - HS nêu qui trình viết chữ hoa U. - Lớp nhận xét.[r]

6 Đọc thêm

Giáo án tiếng việt lớp 2 - TẬP VIẾT: Chữ hoa M potx

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 - TẬP VIẾT: CHỮ HOA M POTX

ữ M viết tiếp sang có ý nghĩa gì? Cụm từ có mấy chữ ? Độ cao các chữ? Khi viết chữ Miệng ta viết nét nối từ chữ M sang chữ i như thế nào? Yêu cầu hs viết chữ Miệng vào bảng. Chỉnh,sửa cho các em. Hướng dẫn viết vào Vở tập viết. GV sửa lỗi cho hs. Thu[r]

5 Đọc thêm

Tập viết chữ hoa X

TẬP VIẾT CHỮ HOA X

Chữ hoa:Thöù naêm ngaøy 04 thaùng 3 naêm 2010Tập viết :Chữ hoa:Thöù naêm ngaøy 04 thaùng 3 naêm 2010 -Lưng thẳng, không tì ngực vào bàn-Đầu hơi cúi-Mắt cách vở khoảng 25 – 30cm-Tay phải cầm bút-Tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ-Hai chân để song song thoải máiTư thế[r]

15 Đọc thêm

Giáo án tiếng việt lớp 2 - TẬP VIẾT: Chữ hoa doc

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 - TẬP VIẾT: CHỮ HOA DOC

Giáo án tiếng việt lớp 2 - TẬP VIẾT: Chữ hoa l I.MỤC TIÊU : Viết đúng,đẹp chữ hoa L. Viết đúng, đẹp cụm từ ứng dụng :Lá lành đùm lá rách. Biết cách nối chữ L sang các chữ cái đứng liền sau. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Chữ L hoa trong khung chữ trên bảng phụ,[r]

5 Đọc thêm

tập viết chữ hoa N

TẬP VIẾT CHỮ HOA N

Mục tiêu:- Viết đúng chữ hoa N( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng: Nghĩ(1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Nghĩ trước, nghĩ sau ( 3 lần) Mi ng nói tay ệlàm.Tiết tập viết trước, chúng ta học bài gì?Nêu từ ứng dụng của tiết tập viết trước? Thứ ha[r]

9 Đọc thêm

Giáo án Tiếng Việt lớp 1 - TẬP VIẾT - Tô chữ hoa: U Ư V docx

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 - TẬP VIẾT - TÔ CHỮ HOA: U Ư V DOCX

TẬP VIẾTchữ hoa: U Ư V I.Mục đích yêu cầu: - Biết tô đúng mẫu chữ, cỡ chữ các chữ hoa U Ư V - Viết nhanh, đẹp, đúng các vần: oang, oac, ăn, ăng . Các từ ngữ: khoảng trời, áo khoác, khăn đỏ, măng non - Có ý thức giữ gìn sách vở sạch đ[r]

5 Đọc thêm

Tài liệu Tập viết - Chữ hoa U Ư V docx

TÀI LIỆU TẬP VIẾT - CHỮ HOA U Ư V DOCX

MÔN : TẬP VIẾT BÀI 23 : CHỮ HOA V I. MụC TIÊU: - Biết viết chữ hoa V theo cỡ vừa và nho. - Viết đúng câu ứng dụng “Vượt suối băng rừng” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định. - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác. II. Đồ[r]

7 Đọc thêm

Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP VIẾT - ÔN CHỮ HOA K pot

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 3 TẬP VIẾT ÔN CHỮ HOA K POT

CỦCỦNNGG CCỐỐ,, DDẶẶNN DDÒÒ:: _ _ 22pphhúút t _ -- HHSS:: đđọọcc ttừừ ứứnngg ddụụnngg -- GGVV:: ggiiớớii tthhiệiệuu ttêênn rriiêênngg Y_Yếếtt KKiiêêuu _ -- HHSS:: ttậậpp vviiếếtt bbảnản[r]

5 Đọc thêm

Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP VIẾT - ÔN CHỮ HOA N pdf

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 3 TẬP VIẾT ÔN CHỮ HOA N PDF

._ -- HSHS ++ GGVV:: nnhhâânn xxéétt -- GVGV:: nnêêuu yyêêuu ccầầuu -- HSHS:: vviiếếtt vvààoo vvởở -- GVGV:: qquuaann ssáátt ,, uuốốnn nnắắnn -- GVGV:: cchhấấmm 77 bbààii nnhậhậnn xxéétt[r]

4 Đọc thêm

Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP VIẾT - ÔN CHỮ HOA B pptx

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 3 TẬP VIẾT ÔN CHỮ HOA B PPTX

CỦCỦNNGG CCỐỐ,, DDẶẶNN DDÒÒ:_: _ 22pphhúútt _ -- HHSS,, GGVV:: nnhhậậnn xxéétt -- HHSS:: đđọọcc ttừừ ứứnngg ddụụnngg -- GGVV:: ggiiớớii tthhiiệệuu ttêênn rriiêênngg B_Bốố HHạạ _ -- HHSS[r]

4 Đọc thêm

Giáo Án Tập Viết Chữ hoa A

Giáo Án Tập Viết Chữ hoa A

Giáo án này được viết theo chương trình giáo dục phổ thông (Cấp Tiểu học) và sách Giáo Viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm phát triển năng lực của học sinh, kích thích hứng thú học tập của trẻ dưới hình thức vừa học vừa chơi.

Đọc thêm

GIAO AN LOP 1- TUAN 33(CKTKN)

GIAO AN LOP 1- TUAN 33(CKTKN)

Các nhóm thi đua tìm và ghi vào giấy các câu chứatiếng có vần oang, vần oac, trong thời gian 2 phút,nhóm nào tìm và ghi đúng được nhiều câu nhóm đóthắng.2 em.Mẹ mở toang cửa sổ. Tia chớp xé toạc bầu trời đầu mây…  Cây bàng khẳng khiu trụi lá. Cành trên cành dưới chi chít lộc non. Tán lá xanh um c[r]

17 Đọc thêm

tap viet lop 3 ki 1

TẬP VIẾT LỚP 3

+2 dòng Chu Văn An,cỡ nhỏ.+2 dòng câu ứng dụng, cỡ nhỏ. Phạm Thị Phợng-Tiểu học Xuân Phú Giáo án Tập viết lớp 3. Năm học 2009-2010tập viếtTiết 6: Ôn chữ hoa : D,ĐI/mục tiêu-Củng cố cho HS cách viết chữ hoa D, Đ, K, H.Viết đúng tên riêng: Kim Đ[r]

16 Đọc thêm

TUẦN 15. CHỮ HOA: N

TUẦN 15. CHỮ HOA: N

ứng dụng cỡ nhỏ (hs khá giỏi viết thêm 1 dòng ứng dụng cỡnhỏ).Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2011Tập viết : Chữ hoaVề nhà :* Viết bài và chuẩn bị bàisau

7 Đọc thêm

MẪU CHỮ HOA CỠ NHỎ CHUẨN

MẪU CHỮ HOA CỠ NHỎ CHUẨN

Tài liệu mẫu chữ hoa tập viết cỡ nhỏ dành cho lớp 1, 2, 3Tài liệu dành cho học sinh luyện viết trên lớp và ở nhàTài liệu gồm đầy đủ các mẫu chữ hoa thường và mẫu chữ hoa kiểu 2Mẫu chữ hoa rõ nét, phù hợp cho mọi đối tượng.

Đọc thêm

Giao án lớp ghép 3+4 Tuần 30

GIAO ÁN LỚP GHÉP 3 4 TUẦN 30

- Biết viết một bức th ngắn cho một bạn nhỏ nớc ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái.- Lá th trình bày đúng thể thức; đủ ý; dùng từ đặt câu đúng; thể hiện Toán :Thực hànhGiúp HS : - Biết cách đo độ dài một đoạn thẳng (khoảng cách giữa hai điểm) trong thực tế bằng thớc dây. chẳng hạn nh :[r]

18 Đọc thêm

GIAO AN TOAN LOP 3 TUAN 11 MOI CKTKN 2016

GIAO AN TOAN LOP 3 TUAN 11 MOI CKTKN 2016

- HS:SGK,vở,nháp,bảng conC) Các hoạt động dạy học:Hoạt động của thầyHoạt động của trò1. Kiểm tra bài cũ:- Gọi 2HS lên bảng thi tìm nhanh, viết - 2HS lên bảng thi làm bài.đúng các từ có tiếng chữa vần ươn/ ương.- Cả lớp làm nháp- Nhận xét đánh giá-Lớp theo dõi nhận xét.2.Bài mớia) Giới thiệu b[r]

40 Đọc thêm