CÁC PHÍM GÕ TẮT TRONG WORD

Tìm thấy 0 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁC PHÍM GÕ TẮT TRONG WORD":

ÔN TẬP GÕ PHÍM

ÔN TẬP GÕ PHÍM

TRANG 4 THỰC HÀNH MỞ CHƯƠNG TRÌNH SOẠN THẢO WORD UỐT.. TẬP GÕ CÁC PHÍM ĐÃ HỌC.[r]

9 Đọc thêm

Chương III. Bài 1. Em tập gõ bàn phím ở hàng phím số

CHƯƠNG III. BÀI 1. EM TẬP GÕ BÀN PHÍM Ở HÀNG PHÍM SỐ

GV: Hướng dẫn các em cách xem kết quả việc gõ phím của mình c.Kết quả Sau khi gõ hết thời gian quy định, màn hình sẽ hiện lên bảng kết quả: Keys Typed: số phím đã gõ.. Errors: số phím [r]

4 Đọc thêm

Tin3_ C3_ Bai2. Tập gõ các phím hàng dưới

TIN3_ C3_ BAI2. TẬP GÕ CÁC PHÍM HÀNG DƯỚI

TẬP GÕ_ LẦN LƯỢT GÕ CÁC PHÍM XUẤT HIỆN TRÊN ĐƯỜNG ĐI CỦA MARIO.. TRANG 12 QUAN SÁT TRANH VÀ CHỈ RA VỊ TRÍ CỦA HÀNG.[r]

12 Đọc thêm

Chương III. Bài 1. Em tập gõ bàn phím ở hàng phím cơ sở

CHƯƠNG III. BÀI 1. EM TẬP GÕ BÀN PHÍM Ở HÀNG PHÍM CƠ SỞ

GV : Hai ngón cái được đùng để gõ phím cách. Khi gõ xong các phím G
hoặc H phải đưa các ngón tay trỏ về phím xuất phát tương ứng là F và J. GV : Thực hiện thao tác gõ các phím ở hàng phím cơ sở và yêu cầu HS quan sát.

4 Đọc thêm

Chương III. Bài 2. Em tập gõ bàn phím ở hàng phím trên

CHƯƠNG III. BÀI 2. EM TẬP GÕ BÀN PHÍM Ở HÀNG PHÍM TRÊN

GV: Hướng dẫn các em cách xem kết quả việc gõ phím của mình c.Kết quả Sau khi gõ hết thời gian quy định, màn hình sẽ hiện lên bảng kết quả: Keys Typed: số phím đã gõ.. Errors: số phím [r]

4 Đọc thêm

Chương III. Bài 3. Em tập gõ bàn phím ở hàng phím dưới

CHƯƠNG III. BÀI 3. EM TẬP GÕ BÀN PHÍM Ở HÀNG PHÍM DƯỚI

GV: Hướng dẫn các em cách xem kết quả việc gõ phím của mình c.Kết quả Sau khi gõ hết thời gian quy định, màn hình sẽ hiện lên bảng kết quả: Keys Typed: số phím đã gõ.. Errors: số phím [r]

4 Đọc thêm

Giáo án tin học lớp 3 - LUYỆN GÕ TẤT CẢ CÁC PHÍM CHỮ HOA pdf

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 - LUYỆN GÕ TẤT CẢ CÁC PHÍM CHỮ HOA PDF

TRANG 1 GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 - LUYỆN GÕ TẤT CẢ CÁC PHÍM CHỮ HOA I/ YÊU CẦU: -Học sinh biết đặt tay đúng, gõ đúng quy tắc các ngón tay với các phím và biết cách gõ chữ hoa, gõ xong phải [r]

4 Đọc thêm

CHƯƠNG III. BÀI 3. TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG DƯỚI

CHƯƠNG III. BÀI 3. TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG DƯỚI

+ Nháy chuột tại mục ADD BOTOM ROW để tập gõ các phím đã học và các phím thuộc hàng dưới.. + Nháy chuột vào khung tranh số 1 để chọn bài tập gõ tương ứng.[r]

6 Đọc thêm

Giáo án tin học lớp 3 - LUYỆN GÕ CÁC PHÍM SỐ potx

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 - LUYỆN GÕ CÁC PHÍM SỐ POTX

TRANG 1 GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 - LUYỆN GÕ CÁC PHÍM SỐ I/ YÊU CẦU: -Học sinh biết đặt tay đúng, gõ đúng quy tắc các ngón tay với các phím số, gõ xong phải đưa các ngón tay về vị trí ban đầ[r]

4 Đọc thêm

Giáo án tin học lớp 3 - LUYỆN GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG DƯỚI pdf

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 - LUYỆN GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG DƯỚI PDF

TRANG 1 GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 - LUYỆN GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG DƯỚI I/ YÊU CẦU: -Học sinh biết đặt tay đúng, gõ đúng quy tắc các ngón tay với các phím ở hàng dưới, gõ xong phải đưa các ngón ta[r]

4 Đọc thêm

Tin học lớp 4 - ÔN TẬP: LUYỆN GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG DƯỚI ppt

TIN HỌC LỚP 4 - ÔN TẬP: LUYỆN GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG DƯỚI PPT

TRANG 1 ÔN TẬP: LUYỆN GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG DỚI I/ YÊU CẦU: -HỌC SINH BIẾT ĐẶT TAY ĐÚNG, GÕ ĐÚNG QUY TẮC CÁC NGÓN TAY VỚI các phím ở hàng dới, gõ xong phải đa các ngón tay về vị trí ban đầu[r]

4 Đọc thêm

CHƯƠNG III. BÀI 3. TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG DƯỚI

CHƯƠNG III. BÀI 3. TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG DƯỚI

- Sau khi gõ xong một phím, phải đưa ngón tay trở lại phím xuất phát tương ứng ở hàng cơ sở - Các ngón tay vẫn đặt tại các phím xuất phát trên hàng phím cơ sở TRANG 7 NGÓN TRỎ TAY TRÁI G[r]

19 Đọc thêm

sử dụng phím shit

SỬ DỤNG PHÍM SHIT

Gõ phím SHIFT xong, rồi gõ phím M BÀI TẬP 2: Trên khu vực chính của bàn phím, để có kết quả trên màn hình là kí hiệu @, em gõ phím nào?. Nhấn giữ phím SHIFT đồng thời gõ phím số 2 BA[r]

26 Đọc thêm

BÀI ĐỌC THÊM 3. LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST

BÀI ĐỌC THÊM 3 LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST

_LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG _ _PHẦN MỀM TYPING TEST_ ĐIỂM SỐ CỦA EM CÁC BỌT KHÍ CHỨA CHỮ CÁI KẾT THÚC TRỊ CHƠI SỐ CHỮ ĐÃ BỎ QUA KHƠNG KỊP GÕ TRANG 10  TIN 7 BÀI.. _LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰN[r]

28 Đọc thêm

BÀI ĐỌC THÊM 3. LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST

BÀI ĐỌC THÊM 3. LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST

TRANG 5 TIẾT: 09 LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST Xuất hiện màn hình sau: 1.Chọn tên hoặc gõ tên mới vào đây TRANG 6 TIẾT: 09 LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST NẾU EM CHỌN TÊN MỚI[r]

20 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng gõ phím nhanh đúng kỹ thuật của sinh viên trường Đại học Trà Vinh

Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng gõ phím nhanh đúng kỹ thuật của sinh viên trường Đại học Trà Vinh

Bài viết phân tích những thực trạng về kỹ năng mềm gõ phím nhanh đúng kỹ thuật của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh. Những thực trạng cụ thể được phân tích như: Nhận thức, thái độ quan tâm của sinh viên về kỹ năng gõ phím nhanh đúng kỹ thuật; tốc độ gõ; tư thế ngồi làm việc với máy tính; kỹ thuật g[r]

Đọc thêm

Tài liệu TIN HỌC TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG TRÊN doc

TÀI LIỆU TIN HỌC TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG TRÊN DOC

Tập gõ với phần mềm Mario_ - Nháy chuột tại mục _LESSONS_ trên màn hình chính của Mario - Nháy chuột tại mục _ADD TOP ROW _để tập gõ các phím thuộc hàng cơ sở và hàng trên.. - Nháy chuột[r]

3 Đọc thêm

Giáo án tin học lớp 3 - ÔN TẬP: TẬP GÕ CÁC PHÍM HÀNG DƯỚI ppt

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 3 - ÔN TẬP: TẬP GÕ CÁC PHÍM HÀNG DƯỚI PPT

TRANG 1 Giáo án tin học lớp 3 - ÔN TẬP: TẬP GÕ CÁC PHÍM HÀNG DƯỚI I-YÊU CẦU: -Củng cố cách gõ các phím ở hàng dưới cho HS.. -Luyện gõ đúng quy tắc.[r]

4 Đọc thêm

Giáo án tin học lớp 1 - EM TẬP GÕ BÀN PHÍM BÀI 3: EM TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG DƯỚI potx

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 1 - EM TẬP GÕ BÀN PHÍM BÀI 3: EM TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG DƯỚI POTX

+ Học sinh nắm được cách đưa các ngón tay xuống để gõ các phím ở hàng phím dưới +Quy tắc gõ các phím trên hàng cơ sở , hàng trên, hàng dưới +Sử dụng phần mềm Mario để luyện tập gõ bằng 1[r]

8 Đọc thêm