CÁCH LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÁCH LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ":

Tìm hiểu bài toán markowizt trong tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán và xây dựng chương trình hỗ trợ lựa chọn danh mục đầu tư chứng khoán

TÌM HIỂU BÀI TOÁN MARKOWIZT TRONG TỐI ƯU HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Tìm hiểu bài toán markowizt trong tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán và xây dựng chương trình hỗ trợ lựa chọn danh mục đầu tư chứng khoán

79 Đọc thêm

LUẬN VĂN TỐI ƯU HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ ỨNG DỤNG

LUẬN VĂN TỐI ƯU HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ ỨNG DỤNG

Chương 2 sẽ nói về các mô hình liên quan đến chỉ số.Mục 2.1 Trình bày các hạn chế của bài toán tìm trọng số tối ưu chođường biên trung bình - phương sai.Mục 2.2 Trình bày mô hình đơn chỉ số.Mục 2.3 Trình bày mô hình đa chỉ số: tổng quan về mô hình đa chỉsố, phép "quay" các chỉ số, mô hình đa chỉ số khi thực hiện phép "quay"các chỉ số.Chương 3 sẽ ứng dụng để khảo sát vào thị trường chứng khoán Việt5Nam.Mục 3.1 Giới thiệu thị trường chứng khoán Việt Nam.Mục 3.2 Trình bày về lựa chọn cổ phiếu trong danh mục đầu tư.Mục 3.3 Trình bày về tính toán đường biên MV hiệu quả.2. M ục đích và nhiệm vụ nghiên cứuKhảo cứu về lý thuyết về tối ưu hóa danh mục đầu tư của HarrvMarkowitz.3. Đ ối tượng và phạm vi nghiên cứuDanh mục đầu tư, tối ưu hóa.4. Phương pháp nghiên cứuSử dụng một số công cụ trong lý thuyết tối ưu. hồi quy tuyến tính,MATLAB, EXCEL...5. Đ óng góp mới của đề tàiLuận văn trình bày lý thuyết của Markowitz theo cách đơn giản nhất
Xem thêm

42 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN TTCK

PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN TTCK

cho các chứng khoán có đặc tính giống nhau sẽ có xu hướng đạt đến mức giá cân bằnggiống nhau. Khác với CAPM cho rằng tỷ suất sinh lời của chứng khoán chỉ phụ thuộc vàomột nhân tố ngoài công ty (non – company factor) do vậy chỉ có một hệ số Beta. APT chorằng tỷ suất sinh lời của chứng khoán phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác nhau, do vậy sẽcó nhiều hệ số Beta khác nhau. phản ánh mức độ nhạy cảm giữa tỷ suất sinh lời củachứng khoán với từng nhân tố. Thông thường các nhân tố quan trọng quyết định lợi nhuậncủa cổ phiếu bao gồm : sự thay đổi tốc độ tăng trưởng GDP, sự thay đổi trong tỷ lệ lạmphát, sự thay đổi chênh lệch lợi tức giữa trái phiếu ngắn hạn và trái phiếu dài hạn, sự thayđổi chênh lệch lợi tức giữa các trái phiếu có rủi ro tín dụng khác nhau…KẾT LUẬN CHƯƠNG 1Nghiệp vụ QLDMĐT cũng như các lý thuyết đầu tư hiện đại không phải là vấn đề mớivề học thuật trên thế giới, nhưng nó vẫn là vấn đề tương đối mới tại Việt Nam đặc biệt làkhi áp dụng và triển khai vào thực tế TTCK. Chương 1 đã trình bày những nội dung cơbản liên quan đến nghiệp vụ QLDMĐT, mô hình Markowitz và giới thiệu về các lýthuyết đầu tư hiện đại. Các nội dung chính của chương 1 bao gồm :• Giới thiệu về DMĐT cùng với những công cụ và các loại tài sản đầu tư mà nhà đầu tưcó thể nắm giữ trong DMĐT của mình từ đó ta có thể thấy được một cách đầy đủ hơnvề các công cụ đầu tư trong thị trường tài chính hiện đại.• Đặc điểm nghiệp vụ QLDMĐT và phân biệt nghiệp vụ QLDMĐT với các nghiệp vụtương tự khác.• Những vấn đề cần lưu ý khi xây dựng DMĐT dành cho nhà đầu tư cá nhân. Ảnhhưởng của lứa tuổi và các giai đoạn trong cuộc đời đối với việc lập kế hoạch tài chínhnói chung và kế hoạch đầu tư nói riêng.• Quy trình xây dựng và QLDMĐT truyền thống bao gồm các bước: Xác định mục tiêuđầu tư – Chính sách phân bổ tài sản – Chiến lược đầu tưLựa chọn tài sản đầu tư –Đo lường hiệu quả hoạt động QLDMĐT.• Trình bày những nội dung cơ bản của lý thuyết Markowitz bao gồm: Phương pháp đolường lợi nhuận, rủi ro của chứng khoán riêng lẻ dựa trên phương pháp dự báo tìnhhuống và dữ liệu quá khứ ; Hệ số đo lường mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lời của các
Xem thêm

78 Đọc thêm

XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ

thời điểm rút vốn nào trong kỳ hạn yêu cầu, tại mức lãi suất là 12%.Ngoài ra, nhờ vào bài báo cáo này, nhóm chúng tôi đã học được cách dự đoángiá cổ phiếu, cũng như lựa chọn một danh mục đầu tư hiệu quả, và có thể dùng nó đểáp dụng cho tương lai, cũng như cho công việc sắp tới của chúng tôi sau khi ra trường.Đề án Quản trị danh mục đầu tư11I CẢM ƠNNhóm chúng tôi - nh ng người thực hiện bài báo cáo xin kính gửi lời cảm ơnchân thành đến quý thầy Nguyễn Minh Triết đã tận tình chỉ bảo cách thức thực hiệnmột bài cáo, cách thu thập và các gợi ý về đề tài, kết luận để làm một đề án nghiêncứu. Bài báo cáo này chính là nh ng bước đầu tiên, tạo nền tảng v ng chắc để chúngtôi hướng đến nh ng công trình mang tầm vóc lớn hơn, với tính chuyên nghiệp caohơn trong tương lai.Chân thành cảm ơn sự quan tâm cũng như nh ng đóng góp mang tính xây dựngvô cùng quý giá của thầy. Do đề án này được thực hiện trong một thời gian ngắn chonên sẽ không thể tránh khỏi nh ng thiếu sót trong quá trình thực hiện. Chúng tôi mongnhận được nhiều ý kiến của quý thầy và các bạn để đề án được hoàn thiện hơn. Hivọng đề án này của chúng tôi sẽ đem lại nh ng thông tin cũng như cái nhìn thật sựh u ích và có ý nghĩa đến mọi người. Một lần n a, nhóm chúng tôi xin chân thànhcảm ơn quý thầy và các bạn đã dành thời gian quý báo cho đề án này.Bảng tóm tắt đóng góp thành viênTênCông việc
Xem thêm

14 Đọc thêm

THUYẾT TRÌNH CHỦ ĐỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU

THUYẾT TRÌNH CHỦ ĐỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU

Mô hình danh mục đầu tư tối ưu của MarkowitzGóp rủi ro, chia sẻ rủi ro và nguy cơ của đầu tư dài hạnQUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯQuy trình từ trên xuống gồm 3 bước:Capital allocation: phân bổ vốn giữa các danh mục đầu tư rủi ro và tài sản phi rủi roAsset allocation: phân bổ tài sản trên danh mục đầu tư rủi ro (Cổ phiếu, trái phiếu trongnước, trái phiếu quốc tế)Security selection: lựa chọn phân bổ bao nhiêu vào từng cổ phiếu của các công ty cụ thểĐA DẠNG HÓA VÀ RỦI RO DANH MỤC ĐẦU TƯTổng Rủi ro = RR hệ thống + RR riêng biệtTổng RRRR hệ thống xảy ra ngoài kỳ
Xem thêm

Đọc thêm

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Chương 3 Quản lý danh mục đầu tư

CHƯƠNG 3 QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Tài liệu trên đây dành cho các bạn chuyên ngành Tài chính Ngân hàng có nhu cầu ôn thi cũng như tìm kiếm tài liệu học tập môn Quản lý danh mục đầu tư. Tài liệu là chương 3: Xác định đường biên hiệu quả. Chia sẻ cùng các bạn.

8 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn lập và PHÂN TÍCH dự án

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN

1. Phân tích kỹ thuật của dự án ( Nội dung ) a) Khái niệm Nghiên cứu kỹ thuật – công nghệ là bước nghiên cứu sau phân tích thị trường và là tiền đề cho việc nghiên cứu mặt kinh tế tài chính cho cấc dự án đầu tư. Không có số liệu của nghiên cứu kỹ thuật thì không tể tiến hành nghiên cứu về mặt kinh tế tài chính. Các dự án không khả thi về mặt kỹ thuật thì phải được bác bỏ để tránh tổn thất trong quá trình thực hiện đầu tư và vận hành kết quả đầu tư sau này b) Nội dung  Mô tả sản phẩm của dự án môi trường: Mô tả đặc tính kỹ thuật và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác của sản phẩm, có liên quan mật thiết tới việc lựa chọn công nghệ và phương pháp sản xuất sản phẩm đó, đến việc lựa chọn nguyên vật liệu cho phù hợp. Mô tả sản phẩm cần nêu được các điểm chính sau: • Mô tả các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm: kích thước, hình dáng…. • Mô tả các đặc tính lý, hóa, cơ của sản phẩm • Mô tả tính năng, công dụng và cách sử dụng sản phầm • Mô tả được các phương pháp và phương tiện để kiểm tra chất lượng sản phẩm • Ngoài ra còn phải so sánh sản phẩm của dự án với sản phẩm tương tự trong và ngoài nước với các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật của quốc gia và quốc tế về quy định của sản phẩm. Sản phẩm gồm các loại: Sản phẩm chính, sản phẩm phụ và các dịch vụ cung cấp cho bên ngoài  Lựa chọn hình thức dự án môi trường: • Loại sản phẩm hoàn toàn mới thông thường phải đầu tư mới, ít khi tận dụng với các cơ sở hiện có, trừ cơ sở hạ tầng • Loại sản phẩm không phải lần đầu tiên sản xuất thì có thể lựa chọn đầu tư mới hoặc cải tạo mở rộng trên cơ sở tận dụng cái đã có. (cải tạo mở rộng có lợi hơn đầu tư mới)  Xác định công suất dự án môi trường: Công suất dự án môi trường được phản ánh thông qua số lượng đơn vị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ được thực hiện trong một đơn vị thời gian với những điều kiện cho phép.
Xem thêm

9 Đọc thêm

Luận văn báo cáo: Phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình

LUẬN VĂN BÁO CÁO: PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

“Phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình” trước hết gợi mở cho em đi sâu, tìm tòi nghiên cứu quá trình lập và thực hiện dự án đầu tư, đánh giá, xác định hiệu quả của dự án đầu tư. Đồng thời biết áp dụng để phân tích một công trình cụ thể một cách linh hoạt nhằm lựa chọn được phương án đầu tư đạt hiệu quả cao nhất về các mặt: Kinh tế Xã hội, tài chính, kỹ thuật, môi trường...Cấu trúc đồ án tốt nghiệp bao gồm những nội dung sau:Chương 1: Cơ sở lý luận chung về đầu tư và đầu tư xây dựng công trình.Chương 2: Phương pháp phân tích hiệu quả đầu tư của dự án xây dựng công trình.Chương 3: Phân tích dự án đầu tư xây dựng công trìnhChương 4: Kết luận và kiến nghị.
Xem thêm

95 Đọc thêm

GIẢI PHÁP CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM

GIẢI PHÁP CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM

2.3. VAI TRÒ QUỸ ĐẦU TƯ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 2.3.1.Đối với nền kinh tế. Quỹ đầu tư huy động nguồn vốn hiệu quả cho nền kinh tế ngay cả nguồn vốn nhỏ lẻ và tiến hành đầu tư trực tiếp không phải cho vay. QĐT còn hấp dẫn đối với các nguồn vốn từ nước ngoài chảy vào nhờ việc phát hành các chứng chỉ quỹ có tính hấp dẫn cao đối với nhà đầu tư nước ngoài. 2.3.2.Đối vơi thị trường chứng khoán. QĐT góp phần vào sự phát triển của thị trường sơ cấp và ổn định thị trường thứ cấp. QĐT góp phần bình ổn giá cả trên thị trường thứ cấp, giúp cho sự phát triển của thị trường này thông qua các hoạt động đầu tư chuyên nghiệp với các phương pháp đầu tư khoa học. QĐT góp phần là xã hội hóa hoạt động đầu tư chứng khoán.Các quỹ tạo mộtphương thức đầu tư được các nhà đầu tư nhỏ, ít có sự hiểu biết về chứng khoán yêu thích. Nó góp phần tăng tiết kiệm của công chúng đầu tư bằng việc thu hút tiền đầu tư vào quỹ. 2.3.3. Đối với nhà đầu tư. Đa dạng hóa danh mục đầu tư và phân tán rủi ro: bằng việc sử dụng tiền thu được từ những nhà đầu tư để đầu tư phân tán vào các danh mục các chứng khoán các QĐT làm giảm rủi ro cho các khoản đầu tư và làm tăng cơ hội thu nhập cho các khoản đầu tư đó. Tiêt kiệm chi phí đầu tư: vì những danh mục đầu tư lớnđược quản lý chuyên nghiệp, QĐT chịu chi phí giao dịch thấp hay ảnh hưởng những ưu đãi về phí giao dịch hơn cá nhân đầu tư. An toàn trước các hành vi không công bằng: người đầu tư có thể bị thiệt hại nếu danh mục đầu tư bị giảm giá trị do sự biến động giá chứng khoán trên thị trường, nhưng xát suất bị tổn thất trong gian lận, bê bối hoặc phá sản liên quan tới công ty quản lý quỹ là rất nhỏ. Tính thanh khoản của chứng khoán đầu tư: các nhà đầu tư dựa vào QĐT chứng khoán để có thể bán chứng chỉ quỹ hoặc cổ phiếu mình đang nắm giữ vào bất cứ lúc nào cho QĐT hoặc trên thị trường thứ cấp để thu hồi vốn.
Xem thêm

31 Đọc thêm

Huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Namchi nhánh Thăng Long, thực trạng và giải pháp

HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH THĂNG LONG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN 1 MỤC LỤC 2 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 9 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 10 DANH MỤC CÁC HÌNH 11 LỜI MỞ ĐẦU 12 LỜI MỞ ĐẦU 13 CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 16 1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại 16 1.1.1 Khái niệm và vai trò của ngân hàng thương mại 16 1.1.2 Các hoạt động chính của ngân hàng thương mại 18 1.2 Khái quát huy động vốn của ngân hàng thương mại 21 1.2.1 Khái niệm và vai trò của huy động vốn 21 1.2.2 Các hình thức huy động vốn 23 1.2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn. 26 1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NHTM 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMCHI NHÁNH THĂNG LONG 35 2.1 Giới thiệu về ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam_chi nhánh Thăng Long 35 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy lãnh đạo 38 2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 44 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn của chi nhánh BIDV Thăng Long 46 2.2 Thực trạng huy động vốn của Ngân hàngTMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh Thăng Long 50 2.2.1. Huy động vốn từ nguồn tiền gửi của khách hàng: 50 2.2.2. Đi vay 53 giai đoạn 2008 2014 53 2.2.3. Huy động khác 54 2.3 Phân tích huy động vốn thông qua một số chỉ tiêu 56 2.3.1 Hệ số sử dụng vốn 56 2.3.2 lãi suất huy động vốn bình quân 57 2.4 Đánh giá về hoạt động huy động vốn của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Thăng Long 58 2.4.1 Những kết quả đạt được 58 2.4.2 Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân 60 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TỪ VÀ PHÁT TRIỂN ViỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG 62 3.1 Định hướng phát triển giai đoạn 20152020 của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam_Chi nhánh Thăng Long 62 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thăng Long 63 3.2.1 Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn 63 3.2.2 Tiếp tục đầu tư hoàn thiện và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng một cách đồng bộ 65 3.2.3 Thực hiện tốt chính sách khách hàng và chiến lược marketing hiệu quả. 65 3.2.4 Gắn liền tăng trưởng huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả 66 KẾT LUẬN 69 Tài Liệu Tham Khảo 70
Xem thêm

69 Đọc thêm

Đánh giá thực trạng tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ OSB

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC CÁC HÌNH vi CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP. 4 1.1. Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp. 4 1.1.1. TCDN và các quyết định TCDN. 4 1.1.2. Quản trị TCDN 8 1.2. Đánh giá thực trạng TCDN 14 1.2.1. Khái niệm, mục tiêu đánh giá thực trạng TCDN 14 1.2.2. Nội dung đánh giá thực trạng TCDN 16 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ OSB 34 2.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB. 34 2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển. 34 2.1.2. Đặc điểm hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB. 35 2.2. Đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB. 46 2.2.1. Đánh giá tình hình huy động vốn của Công ty OSB 46 2.2.2. Đánh giá tình hình đầu tư và sử dụng vốn của công ty OSB 55 2.2.3. Đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn bằng tiền của Công ty OSB 61 2.2.4. Đánh giá tình hình công nợ và khả năng thanh toán của Công ty OSB 69 2.2.5. Đánh giá hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của Công ty OSB 78 2.2.6. Đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty OSB 82 2.2.7. Phân tích mối quan hệ tương tác giữa các chỉ tiêu tài chính và tác động của đòn bẩy tài chính của Công ty OSB. 86 2.3. Đánh giá chung về thực trạng tài chính tại công ty OSB 91 2.3.1. Những mặt tích cực. 91 2.3.2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. 93 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ OSB 97 3.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội 97 3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty OSB. 99 3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty 101 3.2.1. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn hợp lý. 101 3.2.2. Quản lý sát sao các khoản nợ đến thời hạn thanh toán nhất là các khoản vay và nợ ngắn hạn, cải thiện tình hình dự trữ tiền mặt đảm bảo khả năng thanh toán của trong công ty 103 3.2.3. Quản lý các khoản phải thu một cách hiệu quả 105 3.2.4. Quản lý chặt chẽ hàng tồn kho 106 3.2.5. Quản lý tài sản cố định và vốn cố định một cách hợp lý 107 3.2.6. Tăng doanh thu đồng thời với việc giảm giá vốn hàng bán và tiết kiệm chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý công ty, chi phí bán hàng 108 3.2.7. Không ngừng hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, công tác phân tích tình hình tài chính tại Công ty 112 3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp 113 3.3.1. Các điều kiện bên ngoài. 113 3.3.2. Điều kiện bên trong 116 KẾT LUẬN 118 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 119
Xem thêm

127 Đọc thêm

Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp

ĐẦU TƯ DÀI HẠN TRONG DOANH NGHIỆP

Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp, hoạt động đầu tư, phương án lựa chọn phương thức đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp, lựa chọn phương án đầu tư tối ưu, các nguyên tắc trong xây dựng dòng tiền ...................................................................................

23 Đọc thêm

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại

LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆN ĐẠI

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại

45 Đọc thêm

Trọn bộ link download miễn phí bài giảng phân tích quản trị danh mục đầu tư 7th và 8th reilly brown

Trọn bộ link download miễn phí bài giảng phân tích quản trị danh mục đầu tư 7th và 8th reilly brown

Trọn bộ bài giảng phân tích quản trị danh mục đầu tư ver 7th và 8th reilly brown Trọn bộ Slide Phân tích quản trị danh mục đầu tư Ver 7th và Ver 8th. Reilly BrownInvestment Analysis and Portforlio Management 7th Reilly BrownTrọn bộ Slide Phân tích quản trị danh mục đầu tư Ver 7th và Ver 8th. Reilly BrownInvestment Analysis and Portforlio Management 7th Reilly BrownTrọn bộ Slide Phân tích quản trị danh mục đầu tư Ver 7th và Ver 8th. Reilly BrownInvestment Analysis and Portforlio Management 7th Reilly Brown

Đọc thêm

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO NGÀNH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH TPP

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO NGÀNH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH TPP

nghiệp, Việt Nam cần một lượng vốn rất lớn, và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nướcngoài (FDI) vào nông nghiệp Việt Nam là một điều tất yếu.Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, nềnkinh tế Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực nhờ dòng vốn FDI. Ngược lạivới lượng vốn FDI vào các ngành công nghiệp và dịch vụ có xu hướng ngày càngtăng, lượng vốn FDI cho lĩnh vực nông nghiệp lại có xu hướng giảm và chỉ chiểmmột tỷ lệ rất nhỏ trong cơ cấu vốn. Hiệu quả của các dự án nông nghiệp cũng cònhạn chế, chưa khai thác được hết những thuận lợi và tiềm năng của ngành nôngnghiệp nước ta.Ngày 4/2/2016, Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái BìnhDương (TPP) được ký kết giữa 12 nước với mục tiêu chính là xóa bỏ các hàngrào thuế quan cho hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu giữa các quốc gia tham giahiệp định. Việt Nam với tư cách là một nước thành viên, được đánh giá sẽ nhậnđược nhiều lợi ích từ Hiệp định. Nông nghiệp sẽ là một trong những ngành chịutác động nhiều nhất, theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực. Lợi thế về thươngmại, mức thuế thấp sẽ là cơ hội để ngành nông nghiệp Việt Nam thu hút nguồnvốn nước ngoài, phát triển ngành nông nghiệp trong nước, nhưng cũng có thể trởthành rào cản cho nguồn vốn FDI do không thể cạnh tranh với sản phẩm đến từcác nước thành viên khác.Xuất phát từ lý do trên, tác giả đã lựa chọn đề tài: “ Thu hút đầu tư trực1Chuyên đề thực tậpGVHD: TS. Đỗ Thị Hươngtiếp nước ngoài vào ngành nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh ký kết Hiệpđịnh TPP”.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu của đề tài là tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nướcngoài vào ngành nông nghiệp Việt Nam.
Xem thêm

63 Đọc thêm

CÁCH LỰA CHỌN RAU THỊT AN TOÀN

CÁCH LỰA CHỌN RAU THỊT AN TOÀN

bị tiêm nước bằng cách: trước tiên hãy lật cánh lên, nếu thấy có nốt kim màu đen tức là loại giacầm đã bị tiêm nước; dùng tay vỗ vào cơ thịt của gia cầm sẽ nghe âm “bồm bộp”; nhìn lớp dathấy độ bong rõ rệt, lớp da trên thân không được phẳng đều, sờ tay vào như bị phù; cho ngóntay vào chỗ cuống họng thấy có chỗ thắt gút, vì người bán đưa nước ngoài vào gia cầm bằngcách kéo dài cuống họng ra ngoài, đổ nước vào rồi buộc gút lại.- Thưa bác sĩ, nhiều người nội trợ hàng ngày đi chợ đều băn khoăn không biết lựa chọn rau, quảnhư thế nào để vừa đủ chất dinh dưỡng vừa ít bị nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật. Xin bác sĩ tưvấn cách lựa chọn rau, qủa đảm bảo ATTP?BS Nguyễn Trường Sinh: Hiện nay tại các chợ trên thị trường rau, quả chủ yếu nhập từ cáctỉnh khác về nên khó khăn trong việc kiểm soát ATTP. Người kinh doanh vì lợi nhuận nên sửdụng các loại hóa chất bảo vệ thực vật, xem thường tính mạng của người tiêu dùng. Vì thế,người tiêu dùng khi chọn mua rau, quả để đảm bảo ít bị nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật cần chúý chọn: rau, quả còn tươi, có màu sắc và trạng thái tự nhiên, không bị dập nát, không bị úa,không có vết màu lạ, không có mùi lạ. Đặc biệt, không mua rau, quả đã bị thâm hoặc nhũn ở đầudù phần vỏ của rau, quả còn đẹp, vì phần vỏ nhìn vẫn tươi, đẹp là do hóa chất bảo vệ thực vậtnhưng thực chất bên trong hoa quả đã bị hỏng. Không mua Rau, quả có các hiện tượng bấtthường như: rau non, xanh; quả chín quá đều, quá đẹp, đẹp không bình thường là dễ có hóachất bảo vệ thực vật. Bất cứ loại rau, quả nào đều phải rửa thật kỹ, gọt võ sạch sẽ trước khidùng.- Xin cảm ơn bác sĩ!Thanh Loan (TTTT Hà Tĩnh)
Xem thêm

3 Đọc thêm

TÓM TẮT DANH MỤC ĐẦU TƯ

TÓM TẮT DANH MỤC ĐẦU TƯ

DANH MỤC ĐẦU TƯ1. Rủi roHoạt động đầu tư thường gắn liền với tình trạng không chắc chắn vì kết quả thu được có thể rơivào các tình huống khác nhau. Các nhà kinh tế tài chính phân biệt giữa khái niệm “bất trắc” vàkhái niệm “rủi ro”. Bất trắc là khi có nhiều tình huống khác nhau có thể xảy ra, nhưng ta khôngthể biết được xác suất xảy ra các tình huống này. Ngược lại, ta đề cập đến rủi ro khi có thể ướclượng được xác suất xảy ra các tình huống khác nhau.Thước đo rủi ro của dự án là mức độ biến thiên của lợi nhuận so với giá trị kỳ vọng hay được xácđịnh bởi phương sai của lợi nhuận kỳ vọng.2. E ngại rủi ro và đường đẳng dụngViệc nhà đầu tư yêu cầu một mức bù rủi ro dương tức là nhà đầu tư ngại rủi ro. Còn nếu mức bùrủi ro bằng không, nhà đầu tư được gọi là trung tính về rủi ro; còn nếu mức bù rủi ro nhỏ hơnkhông (nhà đầu tư sẵn sàng bỏ tiền ra để được hưởng rủi ro), thì nhà đầu tư được gọi là thích rủiro. Ta có thể thấy trên thực tế hầu hết các nhà đầu tư ghét rủi ro.Như vậy, suất sinh lợi kỳ vọng càng cao thì độ thỏa dụng của nhà đầu tư càng lớn;nhưng phương sai (hay độ lệch chuẩn) của suất sinh lợi càng cao thì độ thỏa dụng của nhà đầu tưcàng nhỏ. Ta có thể biểu diễn phương trình độ thỏa dụng của nhà đầu tư theo dạng thông dụngsau:U = E(r) – ½ Aα2 (1)Hình 1 biểu diễn đường đẳng dụng của nhà đầu tư trên trục tọa độ suất sinh lợi kỳ vọng và độlệch chuẩn. Dọc theo đường đẳng dụng U1, khi độ lệch chuẩn tăng lên thì nhà đầu tư cũng yêucầu suất sinh lợi kỳ vọng cao hơn để đảm bảo độ thỏa dụng không đổi. Lấy vi phân hai vế củahàm thỏa dụng ta có:Đường đẳng dụng có dạng lõm thông thường: khi độ lệch chuẩn tăng thêm 1 đơn vị, rồi 1 đơn vị,thì để giữ độ thỏa dụng không đổi, nhà đầu tư yêu cầu mức tăng thêm của suất sinh lợi kỳ vọngngày một cao hơn. Theo hướng tây-bắc, độ thỏa dụng của nhà đầu tư sẽ tăng lên: U3 > U2 > U1.3. Danh mục đầu tưMột danh mục đầu tư bao gồm nhiều tài sản (hay dự án đầu tư hay công cụ tài chính) khác nhau.
Xem thêm

4 Đọc thêm

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ INTRODUCTION1

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ INTRODUCTION1

mục đích xây dựng một cơ sở vững chắc cho những giải thích sau này về các dạng bảo© WIPO/OMPI12hộ sở hữu trí tuệ khác nhau và sau đó là các điều ước quốc tế điều chỉnh những vấn đềliên quan. Điểm xuất phát tốt nhất là xem xét nghĩa của từ quyền tài sản.Đặc trưng nổi bật nhất của hầu hết các loại quyền tài sản là chủ sở hữu quyềntài sản được tự do sử dụng quyền đó theo mong muốn của họ, miễn là việc sửdụng đó không trái pháp luật và có quyền ngăn cấm những người khác thực hiệnnhững hành vi sử dụng như vậy đối với đối tượng thuộc quyền tài sản của họ.Thuật ngữ “sở hữu trí tuệ” được dùng để chỉ các loại quyền tài sản bắt nguồn từnhững thành quả sáng tạo trí tuệ của con người. Điều thú vị là thuật ngữ “sở hữu trítuệ” trong Công ước Thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (hoặc “WIPO”) chưacó được một định nghĩa chính thức. Các quốc gia thành viên soạn thảo Công ước nàylựa chọn cách đưa ra một danh mục mang tính liệt kê các quyền liên quan đến:“Các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học; chương trình biểu diễn củacác nghệ sĩ biểu diễn, các bản ghi âm và các chương trình phát thanh truyềnhình; các sáng chế trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của con người, các phátminh khoa học; kiểu dáng công nghiệp; nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ,các chỉ dẫn và tên thương mại; bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh; và"tất cả các quyền khác bắt nguồn từ hoạt động trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp,khoa học và văn học hoặc nghệ thuật” (Công ước Thành lập Tổ chức Sở hữu trítuệ thế giới được ký tại Stockholm vào ngày 14 tháng 7 năm 1967, Điều 2 khoảnviii)Vì những lý do về quản lý và lịch sử khác nhau, sở hữu trí tuệ thường được đề
Xem thêm

5 Đọc thêm

RỦI RO TRONG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ

RỦI RO TRONG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ

rủi ro trong kinh doanh là 1 vấn đề lớn làm cho nhà đầu tư phải chọn lựa giữa trên mức độ rủi ro của danh mục đầu tư đó, rủi ro cao đồng nghĩa với lợi nhuận cũng cao, nhưng nhà đầu tư hiện nay thì lợi nhuận cao + rủi ro cao làm cho nhà đầu tư cảm thấy khó có thể đầu tư chính xác được bởi lẽ nhiều nhà đầu tư còn có tâm lý là ngại rủi ro

28 Đọc thêm

Cùng chủ đề