BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ ESTE CÓ ĐÁP ÁN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ ESTE CÓ ĐÁP ÁN":

BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án

BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án

BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án BÀI tập TRẮC NGHIỆM hữu cơ 11 có đáp án
Xem thêm

Đọc thêm

1 SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA 12 CÓ ĐÁP ÁN

1 SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA 12 CÓ ĐÁP ÁN

1 số PHƯƠNG PHÁP GIẢI hóa, bài tập TRẮC NGHIỆM hóa 12 có đáp án

80 Đọc thêm

Bài tập trắc nghiệm hóa học 8 - đáp án

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 8 - ĐÁP ÁN

bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 8 có đáp án

179 Đọc thêm

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 ( có đáp án )

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 11 ( CÓ ĐÁP ÁN )

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 ( có đáp án )Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 ( có đáp án )Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 ( có đáp án )Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 ( có đáp án )Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 ( có đáp án )Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 ( có đáp án )Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 ( có đáp án )Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 ( có đáp án )Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 ( có đáp án )Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 ( có đáp án )Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 ( có đáp án )Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 ( có đáp án )Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 ( có đáp án )Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 ( có đáp án )Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 ( có đáp án )Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 ( có đáp án )Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 ( có đáp án )Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 ( có đáp án )Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 ( có đáp án )Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 ( có đáp án )Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 11 ( có đáp án )
Xem thêm

57 Đọc thêm

HÓA 10 - BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT HALOGEN CÓ ĐÁP ÁN

HÓA 10 - BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT HALOGEN CÓ ĐÁP ÁN

Hóa 10 - Bài tập trắc nghiệm lý thuyết Halogen có đáp án

5 Đọc thêm

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ ĐÁP ÁN THAM KHẢO

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ ĐÁP ÁN THAM KHẢO

bài tập trắc nghiệm điện xoay chiều có đáp án tham khảo

20 Đọc thêm

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG ESTE CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG ESTE CÓ ĐÁP ÁN

Bài tập chuyên đề Este Lipit có đáp án. Ôn thi đại học cao đẳng môn hóa học hữu cơ. Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. B. Phản ứng giữa axit và ancol khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều. C. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol D. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.

3 Đọc thêm

PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ, TỔNG HỢP BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CHỌN LỌC CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ, TỔNG HỢP BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỮU CƠ CHỌN LỌC CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Phân loại bài tập hóa hữu cơ, tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ chọn lọc có đáp án chi tiết Phân loại bài tập hóa hữu cơ, tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ chọn lọc có đáp án chi tiết Phân loại bài tập hóa hữu cơ, tổng hợp bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ chọn lọc có đáp án chi tiết

100 Đọc thêm

50 bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô (có đáp án)

50 bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô (có đáp án)

50 bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô (có đáp án) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đọc thêm

Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm toán 12

LUYỆN CHỌN NHANH ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 12

Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm toán 12 Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm toán 12Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm toán 12Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm toán 12Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm toán 12Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm toán 12Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm toán 12Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm toán 12Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm toán 12Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm toán 12Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm toán 12Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm toán 12Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm toán 12Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm toán 12Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm toán 12Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm toán 12Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm toán 12Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm toán 12Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm toán 12Luyện chọn nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm toán 12vvv
Xem thêm

256 Đọc thêm

450 bài tập trắc nghiệm đại số Lượng giác (có lời giải và đáp án): Phần 2

450 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ LƯỢNG GIÁC (CÓ LỜI GIẢI VÀ ĐÁP ÁN): PHẦN 2

450 bài tập trắc nghiệm đại số Lượng giác (có lời giải và đáp án): Phần 2450 bài tập trắc nghiệm đại số Lượng giác (có lời giải và đáp án): Phần 2450 bài tập trắc nghiệm đại số Lượng giác (có lời giải và đáp án): Phần 2450 bài tập trắc nghiệm đại số Lượng giác (có lời giải và đáp án): Phần 2450 bài tập trắc nghiệm đại số Lượng giác (có lời giải và đáp án): Phần 2450 bài tập trắc nghiệm đại số Lượng giác (có lời giải và đáp án): Phần 2450 bài tập trắc nghiệm đại số Lượng giác (có lời giải và đáp án): Phần 2450 bài tập trắc nghiệm đại số Lượng giác (có lời giải và đáp án): Phần 2
Xem thêm

151 Đọc thêm

BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY

BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY

BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY BÀI tập TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CACBOHIDRAT (KHÔNG đáp án) THỰC HIỆN GV PHẠM THỊ TRÚC LY v
Xem thêm

Đọc thêm

800 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Phương pháp tọa độ không gian (có đáp án)

800 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN (CÓ ĐÁP ÁN)

800 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Phương pháp tọa độ không gian (có đáp án) 800 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Phương pháp tọa độ không gian (có đáp án) 800 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Phương pháp tọa độ không gian (có đáp án) 800 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Phương pháp tọa độ không gian (có đáp án) 800 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Phương pháp tọa độ không gian (có đáp án)

114 Đọc thêm

450 bài tập trắc nghiệm đại số Lượng giác (có lời giải và đáp án): Phần 1

450 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ LƯỢNG GIÁC (CÓ LỜI GIẢI VÀ ĐÁP ÁN): PHẦN 1

450 bài tập trắc nghiệm đại số Lượng giác (có lời giải và đáp án): Phần 1450 bài tập trắc nghiệm đại số Lượng giác (có lời giải và đáp án): Phần 1450 bài tập trắc nghiệm đại số Lượng giác (có lời giải và đáp án): Phần 1450 bài tập trắc nghiệm đại số Lượng giác (có lời giải và đáp án): Phần 1450 bài tập trắc nghiệm đại số Lượng giác (có lời giải và đáp án): Phần 1450 bài tập trắc nghiệm đại số Lượng giác (có lời giải và đáp án): Phần 1450 bài tập trắc nghiệm đại số Lượng giác (có lời giải và đáp án): Phần 1
Xem thêm

73 Đọc thêm

Tài liệu câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết và bài tập môn kinh doanh quốc tế có đáp án

TÀI LIỆU CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP MÔN KINH DOANH QUỐC TẾ CÓ ĐÁP ÁN

b)Các tổ chức KTQT c)Các liên kết KTQT d)Cả 3 đáp án trên. Câu 5: Quan hệ nào không phải quan hệ kinh tế quốc tế? a)Quan hệ di chuyển quốc tế về tư bản. b)Quan hệ di chuyển quốc tế về nguồn nhân lực. c)Hội nhập KTQT. d)Quan hệ quân sự. Câu 6: Xu hướng nào không phải xu hướng vận động chủ yếu của nền KTQT? a)Toàn cầu hoá. b)Sự bùng nổ của các cuộc cách mạng khoa học công nghệ. c)Sự phát triển của vòng cung Châu Á-Thái Bình Dương. d)Các rào cản kinh tế giữa các quốc gia ngày càng tăng. Câu 7: Bản chất của hệ thống tiền tệ quốc tế thứ nhất(1867-1914)? a)Là chế độ bản vị vàng. b)Là chế độ bản vị vàng hối đoái. c)Là chế độ tỷ giá cố định. d)Không đáp án nào đúng Câu 8: Ưu diểm của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN: a)Khối lượng vốn đàu tư trực tiếp nước ngoài vào Vn khá lớn qua các năm. b)Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài đưa tới tác động tích cực trên nhiều lĩnh vực khác. c)Dầu tư nước ngoài vào Vn mẩt cân đối về việc thu hút vốn theo ngành và vùng. d)A và d. Câu 9: Lợi ích của các công ty đa quốc gia mang lại cho nước chủ nhà? a)Giảm việc làm trong nước. b)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. c)Tiếp thu kỹ thuật và công nghệ từ nước ngoài. d)Có thể phá vỡ chính sách tiền tệ trong nước. Câu 10: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái? a)Mức chênh lệch lạm phát giữa các quốc gia. b)Mức chênh lệch lãi suất giữa các quốc gia.
Xem thêm

128 Đọc thêm

BÀI TẬP VẬT LÝ HẠT NHÂN CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP VẬT LÝ HẠT NHÂN CÓ ĐÁP ÁN

chất đo sau 24 ngày:A. 0,72.1017 Bq B. 0,54.1017 Bq C. 0,576.1017 Bq D. 0,15.1017 Bq 8. Câu nào sau đây sai khi nói về tia : A. Có bản chất sóng điện từ B. Có b-ớc sóng xấp xỉ b-ớc sóng tia X C. Có khả năng đâm xuyên mạnh D. Không bị lệch trong điện tr-ờng và từ tr-ờng 9. Nitơ tự nhiên có khối l-ợng nguyên tử là 14,0067u gồm 2 đồng vị là N14 và N15 có khối l-ợng nguyên tử lần l-ợt là m1 = 14,00307u và 15,00011u. Phần trăm của N15 trong nitơ tự nhiên: A. 0,36% B. 0,59% C. 0,43% D. 0,68 % 10. Câu nào sau đây sai khi nói về tia : A. Có khả năng đâm xuyên yếu hơn tia B. Tia -- có bản chất là dòng electron C. Bị lệch trong điện tr-ờng. D. Tia +là chùm hạt có khối l-ợng bằng electron nh-ng mang điện tích d-ơng.
Xem thêm

11 Đọc thêm

bài tập về este (có đáp án)

BÀI TẬP VỀ ESTE CÓ ĐÁP ÁN

COO-CH3B. H-COO- C3H7C. CH3COO-C2H5D. C2H5COO-CH3Câu 25. Tính khối lợng este mety metacrylat thu đợc khi đun nóng 215 gam axit metacrylic với 100 gam ancol metylic. Giả thiết phản ứng hóa este đạt hiệu suất 60%.A. 125 gam B. 150gam C. 175gam D. 200gamCâu 26. Cho 35,2 gam hỗn hợp 2 etse no đơn chức là đồng phân của nhau có tỷ khối hơi đối với H2 bằng 44 tác dụng với 2 lít dd NaOH 0,4M, rồi cô cạn dd vừa thu đợc, ta đợc 44,6 gam chất rắn B. Công thức cấu tạo thu gọn của 2 este là :A. H-COO-C2H5 và CH
Xem thêm

5 Đọc thêm

 40 Câu hỏi trắc nghiệm thi môn Tài chính tiền tệ (có đáp án)

40 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ (CÓ ĐÁP ÁN)

Câu 11: điền nội dung còn thiếu vào khái niệm sau: “Ngân sách nhà nước là hệ thống các …… giữa nhà nước với các ….. trong xã hội dưới hình thái giá trị, phát sinh trong quá trình nhà nước tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của nhà nước (quỹ ngân sách) nhằm đảm bảo cho việc thực hiện các chức năng của nhà nước về mọi mặt”.a.quan hệ chính trị, công dânb.quan hệ kinh tế, chủ thểc.quan hệ kinh tế, doanh nghiệpd.quan hệ chính trị, chủ thểCâu 12: đặc điểm nào sau đây không phải của NSNN:a.Hoạt động của NSNN gắn liền với quyền lực kinh tế, chính trị của nhà nước được NN tiến hành trên cơ sở luật định.b.Hoạt động thu – chi cuả NSNN mang tính hoàn trả trực tiếp là chủ yếu. c.Hoạt động thu - chi NSNN thực chất là sự phân chia nguồn lực tài chính quốc gia d.Hoạt động thu – chi NSNN luôn gắn chặt với việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của NN trong từng thời kỳCâu 13: Ngân sách nhà nước không phải: a.Là công cụ huy động nguồn tài chính để đảm bảo các nhu cầu chi tiêu của nhà nướcb.Là công cụ để điều tiết vĩ mô nền kinh tế - xã hộic.Là công cụ để điều tiết thu nhập giữa các thành phần kinh tế và các tầng lớp dân cư nhằm đảm bảo công bằng xã hội.d.Là quỹ tiền tệ có được do nhà nước thực hiện việc kinh doanh và phân phối cho các thành phần kinh tế trong xã hộiCâu 14: thu ngân sách nhà nước là : a.là một mặt hoạt động cơ bản của ngân sách nhà nướcb.là sự phân chia nguồn tài chính quốc gia giữa nhà nước với các chủ thể trong xã hội dựa trên quyền lực nhà nước nhằm giải quyết hài hoà các mối quan hệ về lợi ích kinh tế
Xem thêm

12 Đọc thêm

500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 CÓ ĐÁP ÁN

500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 CÓ ĐÁP ÁN

đ=2I2 . 8. Xét một vật rắn quay quanh một trục cố định, tính chất nào sau đây sai? A. Trong cùng một thời gian, các điểm của vật rắn quay được những góc bằng nhau. B. Ở cùng một thời điểm, các điểm của vật rắn có cùng vận tốc dài. C. Ở cùng một thời điểm, các điểm của vật rắn có cùng vận tốc góc. D. Ở cùng một thời điểm, các điểm của vật rắn có cùng gia tốc góc. 9. Xét vật rắn quay quanh một trục cố định. Khi hợp lực tác dụng vào vật rắn có momen triệt tiêu thì vật rắn có chuyển động A. đứng yên hoặc quay đều. B. quay nhanh dần đều. C. quay chậm dần đều. D. quay với tính chất khác. 10. Khối tâm của hệ chất điểm không phụ thuộc vào A. gia tốc trọng trường nơi đặt hệ chất điểm. B. khối lượng của mỗi chất điểm. C. sự phân bố của các chất điểm. D. khoảng cách giữa các chất điểm. 11. Một vật rắn quay quanh một trục cố định với gia tốc góc không đổi. Khi đó vật rắn đang quay A. đều. B. Nhanh dần đều. C. chậm dần đều. D. biến đổi đều. 12. Một vật rắn quay quanh một trục cố định với vận tốc góc không đổi. Khi đó vật rắn đang quay A. đều. B. Nhanh dần đều. C. chậm dần đều. D. biến đổi đều. 13. Chọn phát biểu sai về ngẫu lực A. Ngẫu lực là hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật. B. Ngẫu lực tương đương với tổng các lực của ngẫu lực. C. Không thể thay thế ngẫu lực bằng một lực duy nhất. D. Ngẫu lực có tác dụng làm quay vật. 14.
Xem thêm

49 Đọc thêm

Cùng chủ đề