FREE NOTES ON ENGLISH GRAMMAR IN USE ADVANCED PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "FREE NOTES ON ENGLISH GRAMMAR IN USE ADVANCED PDF":

ENGLISH GRAMMAR IN USE

ENGLISH GRAMMAR IN USE

PAS† CONTINUOUS I WAS DOING AND PAST SIMPLE I DỈD Past continwows In the middle of an action Past sửmple cormplete action ® Iwas walking home when I met Dave.. ® Iwalked home after the p[r]

12 Đọc thêm

TOEFL IBT VOCABULARY FLASH CARDS104

TOEFL IBT VOCABULARY FLASH CARDS104

English Vocabulary Flash Cards @ englishpdf.com andenglishteststore.com File 104commentary(n) A series of illustrative orexplanatory notes on any importantwork.--------------------commingle(v) To blend.--------------------commissariat(n) The department of an armycharged with the provision of its foodand water and daily needs.--------------------

2 Đọc thêm

ENGLISH GRAMMAR IN USE

ENGLISH GRAMMAR IN USE

Quán từ an ñược dùng trước từ bắt ñầu bằng nguyên âm (trong cách phát âm, chứ không phải trong cáchviết). Bao gồm:· Các từ bắt ñầu bằng các nguyên âm a, e, i, o: an aircraft, an empty glass, an object· Một số từ bắt ñầu bằng u, y: an uncle, an umbrella· Một số từ bắt ñầu bằng h câm: an heir, haft an hour· Các từ mở ñầu bằng một chữ viết tắt: an S.O.S/ an M.P2.2.2 Dùng “a” với:Dùng a trước các từ bắt ñầu bằng một phụ âm. Chúng bao gồm các chữ cái còn lại và một số trường hợpbắt ñầu bằng u, y, h. VD: a house, a university, a home party, a heavy load, a uniform, a union, a yearincome,...· Đứng trước một danh từ mở ñầu bằng "uni..." phải dùng "a" (a university/ a uniform/ universal/ union)(Europe, eulogy (lời ca ngợi), euphemism (lối nói trại), eucalyptus (cây khuynh diệp)· Dùng trong các thành ngữ chỉ số lượng nhất ñịnh như: a lot of/a great deal of/a couple/a dozen.· Dùng trước những số ñếm nhất ñịnh thường là hàng ngàn, hàng trăm như a/one hundred - a/onethousand.· Dùng trước "half" (một nửa) khi nó theo sau một ñơn vị nguyên vẹn: a kilo and a half, hay khi nó ñi ghépvới một danh từ khác ñể chỉ nửa phần (khi viết có dấu gạch nối): a half - share, a half - holiday (ngày lễ chỉnghỉ nửa ngày).· Dùng với các ñơn vị phân số như 1/3 a/one third - 1/5 a /one fifth.· Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc ñộ, tỉ lệ: $5 a kilo, 60 kilometers an hour, 4 times a day.2.3 Cách dùng quán từ xác ñịnh "The"Dùng the trước một danh từ ñã ñược xác ñịnh cụ thể về mặt tính chất, ñặc ñiểm, vị trí hoặc ñã ñược ñề cậpñến trước ñó, hoặc những khái niệm phổ thông, ai cũng biết.The boy in the corner is my friend. (Cả người nói và người nghe ñều biết ñó là cậu bé nào)The earth is round. (Chỉ có một trái ñất, ai cũng biết)Trang 10Please visit our website for more English study materials, including level A, B, C, TOEFL and IELTS
Xem thêm

126 Đọc thêm

GRAMMAR PASSIVE VOICE TABLE

GRAMMAR PASSIVE VOICE TABLE

GRAMMAR PASSIVE VOICE TABLE english grammar active and passive voice exercises pdf×study on passive voice in english×english grammar exercises passive voice pdf×tenses in english grammar with examples table×passive voice in english

Đọc thêm

English grammar in use

ENGLISH GRAMMAR IN USE

Dùng cho những khoảng thời gian xác định (thập niên): In the 1990s The + danh từ + đại từ quan hệ + mệnh đề phụ990Ex: The man, to whom you have just talked, is the Chairman. Trớc một danh từ ngụ ý chỉ một vật riêng biệtEx: She is in the (= her) garden. The + danh từ số ít tợng trng cho một nhóm thú vật hoặc đồ vậtEx: The whale = whales (loài cá voi), the deep-freeze (thức ăn đông lạnh)L u ý: Nhng đối với man khi mang nghĩa "loài ngời" tuyệt đối không đợc dùng "the".Ex: Since man lived on the earth (kể từ khi loài ngời sinh sống trên trái đất này) Dùng trớc một danh từ số ít để chỉ một nhóm, một hạng ngời nhất định trong xã hội.Ex: The small shopkeeper: Giới chủ tiệm nhỏ/ The top offcial: Giới quan chức cao cấp The + adj: Tợng trng cho một nhóm ngời, chúng không bao giờ đợc phép ở số nhiều nhngđợc xem là các danh từ số nhiều. Do vậy động từ và đại từ đi cùng với chúng phải ở ngôithứ 3 số nhiều.Ex: The old = The old people/ The unemployed/ The disabled are often very hard in theirmoving. The + tên các vùng/ khu vực đã nổi tiếng về mặt địa lý hoặc lịch sửEx: The Sahara (desert)/ The Siberia (tundra)/ The Normandie The + East/ West/ South/ North + Danh từ used as adjectiveEx: The North/ South Pole , The East End of London (Khu đông Lôn Đôn) The + tên gọi các đội hợp xớng/ dàn nhạc cổ điển/ ban nhạc phổ thôngEx: The Back Choir/ The Philharmonique Philadelphia Orchestra/ The Beatles. The + tên gọi các tờ báo (không tạp chí)/ tàu biển/ các khinh khí cầu.Ex: The Times/ The Titanic/ The Hindenberg The + họ một gia đình ở số nhiều = gia đình nhàEx: The Smiths = Mr/ Mrs Smith and children Dùng trớc tên họ của một ngời để xác định ngời đó trong số những ngời trùng tên. Không đợc dùng "the" trớc các danh từ chỉ bữa ăn trong ngày trừ các trờng hợp đặc biệt.
Xem thêm

80 Đọc thêm

Lesson 1 "How It Began…“ docx

LESSON 1 "HOW IT BEGAN…“ DOCX

Linda: Look! There she is. Brian: My friend is there too! Hey, what are you doing tonight? Linda: We are going to the cinema! And you? Brian: First, we are drinking something and then … we do not know yet. My friend is here since this morning. He is just on vacation here. Linda: Are you also new here? Brian: Yes, I am actually from Germany, and my friend is from Sweden. My father, however, is British. Linda: Oh, that is interesting. Unfortunately, I have to go. You are very nice. Brian: Thanks! You are too! Maybe I will see you around! Lesson 1 Free English Work- & Textbook on: www.english-portal.net (c) 2006 by Mag. Schaller, Salzburg, www.english-portal.net Get the free monthly lessons on www.english-portal.net 2 Grammar 1: Personal Pronouns,
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu Lesson3: At the Party docx

TÀI LIỆU LESSON3: AT THE PARTY DOCX

Linda: Yes, the Fishers are good friends of mine. My sister and Britney Fisher are team mates. And the Fishers are our neighbours. Brian: Super! Pete Fisher is my friend. I also know his parents. My father and his parents play Bridge together. Our families know each other very well. Linda: Do your parents live in London? Brian: My father does. My parents are actually divorced; my Mum lives with my brother in Germany, and our father lives with his wife here in London. Their house is beautiful. He is a lawyer and his wife works as a teacher. Linda: My mother is also a teacher and my father works as an actor. My younger brother goes to school, but he is at home today. My brother is an actor too. Do you know an actor by the name of Paul Marifa? Lesson 3 Free English Work- & Textbook on: www.english-portal.net (c) 2006 by Mag. Schaller, Salzburg, www.english-portal.net Get the free monthly lessons on www.english-portal.net 8 Brian: Paul Marifa! Of course. I like Sundays, because I can always watch his show then. A good series, one hour long around seven, an exciting hour.
Xem thêm

5 Đọc thêm

bai giang vat ly

BAI GIANG VAT LY

1. What is your favorite subject at school?* Answer: 2. Do you like English? Why? Why not?3. Do you find English difficult?4. How do you learn English every day? 5. Do you usually watch English programs on TV? 6. Can you sing English songs? 7. Do you often use dictionary for reading?8. Do you have a foreigner pen pal? How often do you write to his/ her? How often does he/ she write to you? ………. Thursday, October 30th 2008 Unit 4. Learning a foreign language Period 20. Lesson 1. Getting started + listen and read1. Getting started.*How to learn English? Listen to music Learn English on the internetDo grammar exercisesRead English booksWrite English as much as possibleLearn by heart
Xem thêm

19 Đọc thêm

Lesson 10 - The End ppt

LESSON 10 - THE END PPT

Brian: As a man you are not asked either You are simply born Hahaha Linda: Stop! Men are still better educated today in many countries and served by women. For thousands of years, everything has been made for them by us. Brian: That’s now in the past! The doors are now opened for women and women have been lifted up Hahaha. No, you are right. Some women are paid really badly. But what can be done, so that women are not discriminated against any more? Linda: I know that not a whole lot has changed, and still some mistakes are made. Women and men – a never-ending story. That is how history began and no one knows, how it will finish! Lesson 10 Free English Work- & Textbook on: www.english-portal.net (c) 2006 by Mag. Schaller, Salzburg, www.english-portal.net Get the free monthly lessons on www.english-portal.net 32 Grammar 10 A: Reported Speech : Direct Speech: Indirect (Reported) Speech: Reporting verb is present in direct
Xem thêm

3 Đọc thêm

E9 U4: G- St + L& R

E9 U4: G- ST + L& R

Warm up: * Answer the questions: - Do you like English? - Do you think English is difficult?- Do you learn English every day? - Do you sometimes watch English TV programs?- Do you like singing English songs?- Do you read short stories in English?Thursday, October 21st, 2010.*How do you learn English?Listen to music Learn English on the internetDo grammar exercisesRead English booksWrite English as much as possibleLearn to sing English songsUse dictionary for readingTalk with foreignersRead English newspapersWatch English TV programs* How do you learn English? Check things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.1. Do the homework.2. Do more grammar exercises in grammar book.2. Do more grammar exercises in grammar book.3. Read short stories or newspapers in English.3. Read short stories or newspapers in English.
Xem thêm

17 Đọc thêm

english collocations in use advanced cambridge

english collocations in use advanced cambridge

đây là cuốn mình dùng trong các kì thi ielts, toeic, các bằng b1,b2, a, c, fce, thi học sinh giỏi các cấp ,thi đại học, ioe... collocation thực chất rất cần thiết nha các bạn, đó đơn giản là sự kết hợp giữa cac từ nói cách khác đơn giản hơn thì nghiên cứu ngta nói do the research chứ ko nói make .... còn nhiều điều hay lắm ở trong cuốn sách này chúc các bạn học tốt đạt được kết quả như mong đợi

Đọc thêm

GRAMMAR BECAUSE VÀ BECAUSE OF

GRAMMAR BECAUSE VÀ BECAUSE OF

GRAMMAR because và because of grammar translation methods of teaching english×grammar translation method of teaching english pdf×focus on grammar 2 table of contents×english grammar exercises comparison of adjectives× bài tập với because và because ofbài tập trắc nghiệm because và because ofbài tập because và because of violetbài tập because và because of có đáp ánbai tap ve because va because of co dap anbài tập về because và because of có đáp ánbài tập về because và because ofbài tập trắc nghiệm về because và because ofcác bài tập về because và because of
Xem thêm

Đọc thêm

300 câu tiếng anh cơ bản (300 basic english sentences)

300 CÂU TIẾNG ANH CƠ BẢN (300 BASIC ENGLISH SENTENCES)

300 câu tiếng anh cơ bản (300 basic english sentences), 300 câu tiếng anh cơ bản (300 basic english sentences), 300 câu tiếng anh cơ bản (300 basic english sentences), 300 basic english sentences, basic english grammar, Basic English, English learning basic english, 900 basic english sentences 316 pdf, basic common english sentences, Basic English Usage, 300 basic english sentences, basic english grammar, Basic English, English learning basic english, 900 basic english sentences 316 pdf, basic common english sentences, Basic English Usage

11 Đọc thêm

UNIT4 GETTING STARTED LISTEN AND READ

UNIT4 GETTING STARTED LISTEN AND READ

TRANG 1 TRANG 2 TRANG 3 LISTEN TO MUSIC LEARN ENGLISH ON THE INTERNET DO GRAMMAR EXERCISES Write English as much as possible LEARN BY HEART TRANG 4 LEARN TO SING ENGLISH SONGS USE DICTIO[r]

17 Đọc thêm

BÀI TẬP TENSES THÌ HTĐ+HTTD

BÀI TẬP TENSES THÌ HTĐ+HTTD

Bài tập TENSES THÌ HTĐ+HTTD GRAMMAR because và because of grammar translation methods of teaching english×grammar translation method of teaching english pdf×focus on grammar 2 table of contents×english grammar exercises comparison of adjectives× bài tập với because và because ofbài tập trắc nghiệm because và because ofbài tập because và because of violetbài tập because và because of có đáp ánbai tap ve because va because of co dap anbài tập về because và because of có đáp ánbài tập về because và because ofbài tập trắc nghiệm về because và because ofcác bài tập về because và because of Từ khóa:
Xem thêm

Đọc thêm

GRAMMAR focus on advanced english grammar practices (langman)

GRAMMAR FOCUS ON ADVANCED ENGLISH GRAMMAR PRACTICES (LANGMAN)

Research reports present the results of formal investigations into the properties, behavior, structures, and principles of material and conceptual entities. Almost any physical phenomenon or concept may be investigated in a research framework. The following are some key differences between formal research, and other less structured kinds of inquiry. Problem definition: the rigorous reduction of the inquiry to a narrow question with a quantifiable answer. The most significant preliminary phase of research writing is that of effective problem definition. This process is one of identifying an interesting question and narrowing the research inquiry to a manageable size. Research approach: the structuring of the research according to a methodology associated with a specialized field of inquiry. Specialized fields have research methodologies that are followed in investigating problems. These range from general methods of interviewing and literature researching to highly specialized procedures for using materials and mechanical devices to establish appropriate conditions for generating data. Adapting a sound research methodology to the investigation of your problem is a major milestone in the conduct of your inquiry. Research report: the presentation of the research and its results in a rigorously formatted document that follows a conventional structure. In presenting your research, you pull all its elements together into a focused, coherent document. Research reports contain a standard set of elements that include
Xem thêm

111 Đọc thêm

TOEFL IBT VOCABULARY FLASH CARDS114

TOEFL IBT VOCABULARY FLASH CARDS114

English Vocabulary Flash Cards @ englishpdf.com andenglishteststore.com File 114conformable(adj) Harmonious.--------------------conformation(n) General structure, form, or outline.--------------------conformity(n) Correspondence in form, manner,or use.--------------------confront(v) To encounter, as difficulties or

2 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA ANH 8 (BÀI SỐ 2)

ĐỀ KIỂM TRA ANH 8 (BÀI SỐ 2)

Thuong Giao Secondary school.EngLish written test 45’Name: . , ………………………… Class 8 .… Mark The teacher s marks’I, Choose the best answer for each sentences. 1, She . . this bicycle last year. ( to buy ; buy ; bought ; buys ).……… …2, Nam and Nga often go shopping .. Sunday morning. ( on ; in ; at ; between ).………3, I used to up late when I was a little boy. ( to get; gets ; get ; getting ).…………4, Nga doesn’t to school today. ( going; go; to go; goes ).…………5, I like . .. badminton. ( play; plays; playing; to play ).……… …II, Make up sentences using prepositions of time: in, on, at,before,after,between: 6, I / usually / go to school / 6 o’clock.……………………………………………………………………………………………..7, We / have / English lessons / Monday, Wednesday and Friday.……………………………………………………………………………………………..8, I usually / listen to / music / Sun day morning.…………………………………………………………………………………………….9, You / must / be there / 8.30 and 9.15.……………………………………………………………………………………………..10, They / going / have / final exams / June.……………………………………………………………………………………………..III, Complete the passage using the word given. … …. after ……. pronunciation ……. school ….. took ….. improveIn the first year of lower secondary (11) .I had some difficulties in learning English.…… My ( 12 ) of English wordss was really bad and my English grammar was worse. I…… did not know how to (13 ) them. One afternoon ( 14) the lesson, My teacher of…… …… English told me to wait for her outside the clasroom. She (15) . me to the school libray… and showed me cassettes o pronunciation drills kept in a glass book case. She told me how to use an EnglishEnglish dictionary to improve my English grammar…IV, Listen. Then stick  in the box you hear.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Grammar in use intermediate with answers

GRAMMAR IN USE INTERMEDIATE WITH ANSWERS

this book is for students who want help with English grammar. It is written for you to use without a teacher. The book will be useful for you if you are not sure of the answers to questions like these: what is the difference between i did and i have done ? when do we use will for the future? what is the structure after i wish? when do we say used to do and when do we say used to doing ? when do we use the ? what is the difference between like and as ? these and many other points of English grammar are explained in the book and there are exercises on each point. Level The book is intended mainly for intermediate students (students who have already studied the basic grammar of English). It concentrates on those structures which intermediate students want to use but which often cause difficulty. Some advantaged students who have problems with grammar will also find the book useful. The book is nos suitable for elementary learners.
Xem thêm

509 Đọc thêm

Cùng chủ đề