PHẦN 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHẦN 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY":

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NHÀ Ở

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NHÀ Ở

phù hợp với các sản phẩm và dịch vụ nhà ở giống nhau hoặc tương tự như nhau (các căn hộ chung cư cao tầng) người bán không khó khăn gì trong việc quyết định về giá khi có sự thay đổi trên thị trường nhà ở. Khi chiến lược cơ bản của doanh nghiệp là bán các sản phẩm và dịch vụ nhà ở với giá thịnh hành trên thị trường thì vai trò của giá trong chiến lược - mix chỉ là yếu tố trung hoà. Không ai có ý định giảm giá để dành thêm khách hàng và ngược lại. Chiến lược định giá sản phẩm và dịch vụ nhà ở cao hơn giá thị trường: thường chiến lược này chỉ được sử dụng khi doanh nghiệp kiểm soát được thị trường và sự kiểm soát này có thể đạt được khi doanh nghiệp:+ Có sự khác biệt rõ nét về các thuộc tính phối thức mặt hàng hỗn hợp hoặc được bảo vệ do có bằng sáng chế phát minh, hoặc do tính phức tạp, hoặc các bí mật nhà nghề trong quá trình sản xuất rất khó bắt chước.+ Nếu sản phẩm và dịch vụ nhà ở có tính phức tạp và lâu bền, sự khác biệt có thể là vì uy tín tuyệt đối của doanh nghiệp về xây lắp, bảo dưỡng... trong khi các yếu tố này được người tiêu dùng coi là quan trọng.+ Bán sản phẩm và dịch vụ nhà ở với một giá tương đối cao so với giá thị trường có thể là một thủ pháp tạm thời trong một số điều kiện nhất định. Giá cao có thể dùng như một biện pháp để thử nghiệm thị trường.+ Khi doanh nghiệp hoàn toàn thiếu thông tin về độ co dãn của cầu, nếu bắt buộc phải thử nghiệm doanh nghiệp nên định giá ban đầu cao sau đó giảm dần hơn là ngược lại.Trong trường hợp này công ty có thể xây nhà chất lượng cao để bán cho người có thu nhập cao nhằm mục đích xây dựng hình ảnh, vị thế, uy tín của công ty trên thương trường [16].(2) Vận dụng thích hợp các phương pháp định giá nhà ở và dịch vụ nhà ởĐể định giá sản phẩm và dịch vụ nhà ở, các nhà quản trị chiến lược tại các Công ty kinh doanh nhà cần xác lập các mục tiêu, lượng giá các nhân tố và triển khai định một qui trình định giá thích hợp, các yếu tố như vị trí địa lý, hạ tầng cơ sở kinh tế và kỹ thuật khu vực có sản phẩm bất động sản,
Xem thêm

50 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ GIỐNG HÀ TÂY HUYỆN ỨNG HOÀ HÀ NỘI

HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ GIỐNG HÀ TÂY HUYỆN ỨNG HOÀ HÀ NỘI

1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu chiến lược kinh doanh mà công ty đã thực hiện và tình hình tiêu thụ giống cây trồng của công ty để nhận thức rõ các cơ hội và thách thức, từ đó hoàn thiện chiến lược kinh doanh phù hợp và đẩy mạnh công tác tiêu thụ giống cây trồng của công ty trong thời gian tới. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm giống cây trồng của công ty, đánh giá những thế mạnh và đặc biệt là những vấn đề còn hạn chế trong sản xuất giống bảo đảm về chất lượng giống, khả năng đáp ứng nhu cầu, giá thành …. Hoàn chiến thiện chiến lược kinh doanh phù hợp và các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm giống cây trồng của công ty.
Xem thêm

122 Đọc thêm

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CỦA BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2010 2015 (TT)

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CỦA BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2010 2015 (TT)

triển của đơn vị. Cơ chế tiền lương, thưởng gắn liền với năng suất laođộng, hiệu quả kinh doanh.Về tổ chức sản xuất kinh doanh: Đơn vị đã từng bước tổ chức lạicơ cấu bộ máy cho phù hợp với tình hình phát triển kinh doanh.Về nguồn lực tài chính: Trong quản lý tài chính, việc ban hànhcác văn bản quy chế tài chính trên cơ sở các quy chế, chính sách củanhà nước và điều lệ đơn vị đã làm cho tình hình tài chính của đơn vịngày càng lành mạnh, rõ ràng.14Về công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm: Thông qua công tácnghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm hoạt động kinh doanh dịchvụ bưu chính của đơn vị đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNGCHIẾN LƯỢC KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CỦABƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGNhững thành công chủ yếu- Trong xây dựng chiến lược đã có sự phân tích và xác địnhđược một số đối thủ cạnh tranh chính, nhà cung ứng quan trọng, đãlựa chọn được thi trường mục tiêu, khách hàng mục tiêu, dự báo mộtsố chỉ tiêu kinh doanh chính cần phấn đấu đạt được...- Việc tích cực xây dựng và quảng bá thương hiệu giúp cho sảnphẩm của đơn vị tạo được chỗ đứng nhất định trong tâm trí khách hàng.Những tồn tại, hạn chế:- Việc phát triển kinh doanh dịch vụ bưu chính chỉ dựa vào quihoạch phát triển chung của toàn ngành. Chiến lược kinh doanh dịchvụ bưu chính của đơn vị không được đầu tư nghiên cứu và xây dựngtheo đúng các trình tự để phát triển mạnh hơn.- Việc phân tích môi trường kinh doanh chưa phân tích đầy đủ
Xem thêm

25 Đọc thêm

Tiểu luận: Lập chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp tại công ty hợp tác lao động nước ngoài

TIỂU LUẬN: LẬP CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY HỢP TÁC LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Kết cấu của bài tiểu luận với đề tài Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm có 2 phần chính: Phần I: Hệ thống và hệ thống quản lý sản xuất – kinh doanh trong doanh nghiệp. Phần này sẽ trình một cách khái quát về: Khái niệm hệ thống và quan điểm hệ thống trong quản lý; Hệ thống quản lý; Hệ thống quản lý kinh doanh tại Công ty Hợp tác lao động nước ngoài. Phần II: Nhu cầu thông tin cho việc lập chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Phần này trình bày các nội dung sau: Khái niệm chiến lược; Chiến lược kinh doanh; Nhu cầu thông tin cho việc lập chiến lược kinh doanh của Công ty Hợp tác lao động nước ngoài.
Xem thêm

23 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TAM PHÚC

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TAM PHÚC

Sau thời gian thực tập tìm hiểu tình hình thực tế tại Công ty TNHH Tam Phúc, tôi nhận thấy công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh vẫn còn một số điểm chưa hợp lý và thiết sót, chưa đóng góp một cách hiệu quả nhất vào công tác quản lý của công ty. Vì thế tôi đã cố gắng tìm hiểu và đi sâu nghiên cứu từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch từ đó xây dựng nên đề tài: “Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Tam Phúc”. + Đối tượng nghiên cứu: công ty TNHH Tam Phúc + Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nhận thức lý luận chuyên ngành về quản trị kinh doanh kết hợp với phân tích chi tiết, đánh giá toàn bộ thực trạng công tác sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Tam Phúc. Đồng thời giúp tôi củng cố thêm cho mình về các mặt hệ thống kiến thức, lý luận và qua thực tiễn từ đó hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Tam Phúc + Phạm vi nghiên cứu : Vấn đề kế hoach sản xuất kinh doanh “Hoàn thiện công tác sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Tam Phúc” + Phương pháp nghiên cứu : Trong chuyên đề này, tôi đã sử dụng các phương pháp: Duy vật biện chứng, nghiên cứu, tổng hợp, so sánh và thống kê. Các tài liệu có được là do tìm tòi, sưu tầm ở công ty và trên sách báo, qua các trang web và qua quá trình tự phân tích, tổng hợp. Nội dung của bài viết bao gồm các phần chính: Chương 1.. Lý luận chung về kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2. Thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Tam Phúc. Chương 3. Giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Tam Phúc.
Xem thêm

93 Đọc thêm

“ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THAN KHÁNH HOÀ”

“ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THAN KHÁNH HOÀ”

1.2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tế về hiệu quả sản xuất kinh doanh. Phân tích thực trạng SXKD và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
Xem thêm

81 Đọc thêm

Slide phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cơ khí ô tô thống nhất qua 3 năm 2009 2010 2011

SLIDE PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ THỐNG NHẤT QUA 3 NĂM 2009 2010 2011

TRANG 4 L O G O MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU  Hệ thống hóa những cơ sở lý luận và thực tiễn về kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;  Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất ki[r]

20 Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬA CHỮA NÂNG CẤP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬA CHỮA NÂNG CẤP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

LỜI MỞ ĐẦUTrong nền kinh tế thị trường đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, sản xuất mà cụ thể sản xuất công nghiệp là một bộ phận hết sức quan trọng. Để đạt được hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh thì phải quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản cố định - bộ phận tư liệu chủ yếu trong một đơn vị sản xuất.Tìm cách nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định không phải là vấn đề mới mẻ nhưng luôn có ý nghĩa thiết thực và quan trọng đối với mọi đơn vị kinh tế. Tuy nhiên do thời lượng có hạn mà lĩnh vực tài sản cố định rất rộng nên chuyên đề chỉ đi vào xem xét một góc nhỏ của các vấn đề có liên quan tới tài sản cố định. Đó chính là lý do em chọn chuyên đề kế toán trưởng với tiêu đề “ Hoàn thiện hạch toán sửa chữa nâng cấp tài sản cố định hữu hình tại xí nghiệp Kim Hà Nội”.Chuyên đề gồm 3 phần:Phần 1: Cơ sở lý luận về sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định hữu hình tại các doanh nghiệp.Phần 2: Thực trạng hạch toán sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định hữu hình tại xí nghiệp Kim Hà Nội.Phần 3: Hoàn thiện hạch toán sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định hữu hình tại xí nghiệp Kim Hà Nội.PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬA CHỮA NÂNG CẤP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆPĐể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải có đủ những yếu tố: lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động, trong đó tài sản cố định là bộ phận tư liệu lao động quan trọng nhất. Theo quy định trong chế độ tài chính kế toán hiện hành, một tư liệu lao động được coi là tài sản cố định phải thoả mãn đồng thời 2 tiêu chuẩn cơ bản sau: - Thứ nhất: phải có thời gian sử dụng trên 1 năm. - Thứ hai: phải có giá trị thấp nhất là 5 triệu đồng.Tài sản cố định có các đặc điểm chung sau:
Xem thêm

7 Đọc thêm

Tiểu luận quản trị chiến lược PHÂN TÍCH CHIẾN lược PHÁT TRIỂN DÒNG sản PHẨM SMARTPHONE của CÔNG TY NOKIA

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DÒNG SẢN PHẨM SMARTPHONE CỦA CÔNG TY NOKIA

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý do chọn đề tài 1 Mục tiêu nghiên cứu 1 Đối tượng nghiên cứu 2 Phạm vi nghiên cứu 2 Phương pháp nghiên cứu 2 Kết cấu đề tài 2 PHẦN NỘI DUNG 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3 Các định nghĩa 3 Vai trò của quản trị chiến lược 3 Quá trình quản trị chiến lược 4 Các phương pháp phân tích chiến lược 4 Ma trận SWOT 4 Ma trận BCG 6 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DÒNG SẢN PHẨM SMARTPHONE CỦA CÔNG TY NOKIA 8 Sơ lược về công ty Nokia 8 Quá trình hình thành công ty 8 Tầm nhìn và sứ mạng của công ty 9 Quá trình quát triển dòng điện thoại smartphone của Nokia 9 Các chiến lược của công ty Nokia 10 Chiến lược cấp công ty 10 Chiến lược cấp kinh doanh 16 Chiến lược cấp chức năng 17 Đánh giá chung về việc thực hiện chiến lược của Nokia 20 Ưu điểm 20 Hạn chế 21 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TÍNH HIỆU QUẢ TRONG CÁC CHIẾN LƯỢC CỦA NOKIA 25 Về nhân sự 25 Về marketing 25 Về tài chính 27 KẾT LUẬN 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30
Xem thêm

40 Đọc thêm

CHIẾN LƯỢC XÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG NHẬT CỦA CÔNG TY VINAMIT

CHIẾN LƯỢC XÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG NHẬT CỦA CÔNG TY VINAMIT

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Công ty cổ phần Vinamit là một trong những doanh nghiệp thành công về sản xuất và kinh doanh sản phẩm trái cây sấy khô của nước ta hiện nay. Với việc đảm bảo chất lượng thơm ngon, vệ sinh an toàn thực phẩm; công ty đã chiếm được lòng tin yêu khách hàng trong và ngoài nước. Với việc mỗi năm xuất khẩu hàng tấn sản phẩm trái cây sấy khô đóng gói, công ty không chỉ đem về lợi ích kinh tế cho quốc gia mà quan trọng là công ty khẳng định vị thế về hàng nông sản Việt Nam với bạn bè trong khu vực và quốc tế và tạo đầu ra cho mặt hàng trái cây Việt Nam. Chính vì vậy, một khi công ty có cơ hội mở rộng thị trường nhiều hơn, thì lợi ích nói trên sẽ được nâng lên đáng kể. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Dựa trên cơ sở lý thuyết về quản trị chiến lược và kinh doanh quốc tế, đề tài nhằm nghiên cứu thực trang hoạt động của công ty Vinamit để xây dựng chiến lược xuất khẩu của công ty sang thị trường Nhật Bản. III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài tập trung tìm hiểu kĩ về thị trường Nhật Bản, từ đó xem xét yếu tố nào có lợi cho sự xuất hiện của Vinamit vào thị trường này. Sau đó, xem xét tình hình của doanh nghiệp về nguồn nhân lực, vật lực và các thành tựu công ty đã đạt được. Từ những thông tin đã thu thập ở trên chúng tôi sẽ tổng hợp và đưa ra các bảng phân tích chiến lược để từ đó có cái nhìn tổng quan hơn về công ty cũng như xác nhận những cơ hội cho sản phẩm Vinamit thi thâm nhập thị trường Nhật. Cuối cùng, đề xuất một số giải pháp cụ thể nhắm thực hiện chiến lược đưa sản phẩm Vinamit vào thị trường Nhật Bản. IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp thu thập số liệu, phương pháp so sánh tổng hợp, phương pháp chuyên gia, phương pháp dự báo, phương pháp SWOT. V. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC: 1.1.1 Khái niệm về quản trị chiến lược: 1.1.2 Mô hình quản trị chiến lược: 1.1.3 Chiến lược kinh doanh: 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC VỀ KINH DOANH QUỐC TẾ: 1.2.1 Khái quát về kinh doanh quốc tế: 1.2.2 Các chiến lược thâm nhập thị trường thế giới. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY VÀ THỊ TRƯỜNG NHẬT 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VINAMIT. 2.1.1 Vinamit – quá trình hình thành và phát triển: Tên đầy đủ là CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMIT Tên giao dịch quốc tế: VINAMI
Xem thêm

10 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

TÌM HIỂU VỀ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU2CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG31.1. Thông tin chung về doanh nghiệp31.2. Thông tin về doanh nghiệp31.3. Lịch sử hình thành và phát triển41.4. Thành tựu và chứng nhận51.5. Sứ mệnh tầm nhìn71.6. Chiến lược phát triển71.7. Cơ cấu tổ chức71.8. Kế quả hoạt động sản xuất kinh doanh101.9. Đối thủ cạnh tranh11CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN122.1. Khái niệm chung122.2. Mô hình chiến lược kế hoạch Marketing theo Philip Kotler132.3. Quản trị chiến lược sản phẩm17CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM273.1. Giới thiệu về sản phẩm của công ty273.2. Đặc điểm thị trường của sản phẩm293.3. Phân tích đối thủ cạnh tranh333.4. Chiến lược sản phẩm373.5. Nhận xét chiến lược sản phẩm41KẾT LUẬN43
Xem thêm

43 Đọc thêm

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cây cao su tại Công ty TNHH MTV Cao Su Sông Bé

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CÂY CAO SU TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU SÔNG BÉ

giá trị, cạnh tranh. Đồng thời các hoạt động này còn chịu tác động của các nhân tốbên trong, đó là tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất, tình hình sản xuất, tiêu thụ,giá cả các chính sách tiếp thị, khuyến mãi.v.v,. . và các yếu tố bên ngoài doanhnghiệp như sự thay đổi về cơ chế, chính sách thuế, tỷ giá ngoại tệ, chính sách ưu đãiđầu tư, v.v. Do vậy khi thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cần hiểu rõý nghĩa, nhiệm vụ, đặc điểm, hệ thống chỉ tiêu thống kê, và phải thống kê kết quảhoạt động sản xuất kinh doanh cả về mặt số lượng lẫn chất lượng 1.1.1.2.Khái niệm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanhHiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm trù kinh tế, nó phản ánh trình độsử dụng các nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp để hoạt động sản xuất kinh doanh16đạt kết quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Biểu hiện tập trung nhất của hiệu quả làlợi nhuận. Trong cơ chế hiện nay, muốn tồn tại và phát triển thì doanh nghiệp phảiđạt lợi nhuận tối đa và việc mở rộng sản xuất kinh doanh theo chiều rộng lẫn chiềusâu nhằm đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinhdoanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan như : tình hình thịtrường, các chế độ chính sách của nhà nước có liên quan, việc nắm vững và sử dụngcác nguồn lực của doanh nghiệp, cách thức tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh,năng lực con người, đặc biệt là đội ngũ quản trị gia, việc chọn lựa và thực thi cácchiến lược của doanh nghiệp, hiểu biết về đối thủ cạnh tranh. 1.1.1.3.Vai trò của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là công cụ quản trị doanh nghiệp.Các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm thoả mãn nhu cầu của các đốitượng tiêu dùng, không tự sản xuất được hoặc không đủ điều kiện để tự sản xuấtnhững sản phẩm vật chất và dịch vụ mà mình có nhu cầu tiêu dùng, hoạt động nàysáng tạo ra sản phẩm vật chất và dịch vụ để cung cấp cho người tiêu dùng nhằm thuđược tiền công và lợi nhuận kinh doanh. Hiệu quả kinh doanh là một trong các công cụ để các nhà quản trị thực hiệnchức năng. Để tiến hành bất kỳ một hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đều phảitập hợp các phương tiện vật chất cũng như con người và thực hiện sự kết hợp giữa
Xem thêm

98 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ TÂN TRÀO, HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ TÂN TRÀO, HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG

1.2.1 Mục tiêu chung Trên cơ sở đánh giá thực trạng kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty, mà đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển sản xuất – kinh doanh doanh của Công ty trong các năm tới. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Hệ thống hoá lý luận và thực tiễn về kết quả sản xuất – kinh doanh nói chung, kết quả sản xuất – kinh doanh chè nói riêng. Đánh giá thực trạng kết quả sản xuất – kinh doanh của Công ty cổ phần chè Tân Trào những năm qua và phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất – kinh doanh chè của Công ty. Đề xuất định hướng và một số biện pháp nhằm phát triển sản xuất, nâng cao kết quả sản xuất – kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
Xem thêm

118 Đọc thêm

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

Trong những năm gần đây, sau khi thực hiện được một chặng đường thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội, nước ta đã đạt được những thành công to lớn và rất quan trọng trong các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện… Quyết định đi lên nền kinh tế thị trường có định hướng XHCN cho phép các doanh nghiệp có điều kiện và nhiều cơ hội kinh doanh trên thị trường, nhưng cũng đặt các doanh nghiệp vào tình thế cạnh tranh ngày càng gay gắt. Quan điểm Marketing hiện đại ngày nay cho rằng một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải đặt vấn đề thoả mãn nhu cầu của khách hàng lên hàng đầu. Do vậy, việc ứng dụng những triết lý của Marketing trong chiến lược kinh doanh của các công ty ngày càng phổ biến. Đặc biệt là việc sử dụng các biến số giá cả, sản phẩm, phân phối, cổ đông và xúc tiến trong phối thức Marketing Mix trong các chiến lược kinh doanh của mình. Việc tổ chức một hệ thống kênh phân phối có ý nghĩa rất quan trọng với hoạt động kinh doanh của một công ty. Bởi một sản phẩm chỉ có thể tiêu thụ được ở nơi mà người ta cần nó. Tuy nhiên việc tiến hành các chương trình phân phối sản phẩm của các công ty kinh doanh lại luôn là vấn đề bức xúc hiện nay. Công ty bánh kẹo Hải Hà là một trong những công ty Nhà nước đang đứng đầu về sản xuất và kinh doanh các loại bánh kẹo ở Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, công ty cũng là một trong những doanh nghiệp điển hình trong việc ứng dụng các lý luận về Marketing vào hoạt động kinh doanh của mình đặc biệt là các chiến lược phân phối. Từ thực tiễn đó, đề tài “ Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty bánh kẹo Hải Hà” được đề xuất với mục đích hoàn thiện hệ thống lý luận cơ sở về hệ thống kênh phân phối trong chuyên ngành Marketing.
Xem thêm

48 Đọc thêm

Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Armephaco

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

Tính cấp thiết của đề tài : Trong những năm qua, với việc tham gia vào các tổ chức, diễn đàn trong khu vực và quốc tế nền kinh tế Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể. Điều đó giúp cho Việt Nam có một môi trường kinh doanh năng động với nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức. Các doanh nghiệp không những chịu sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước mà còn chịu sự cạnh tranh gay gắt của các Công ty, tập đoàn lớn trên thế giới. Do vậy để đứng vững trên thương trường, muốn thành công các doanh nghiệp cần phải có một chiến lược kinh doanh hiệu quả để có thể luôn ứng phó với mọi tình huống kinh doanh. Vì mục đích của chiến lược là đảm bảo thắng lợi trước đối thủ cạnh tranh, nếu không có đối thủ cạnh tranh thì không cần có chiến lược. Nhờ có chiến lược mà doanh nghiệp có thể phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và nắm lấy cơ hộ, né tránh thách thức. Có thể nói rằng chiến lược kinh doanh có vị trí, vai trò quan trọng với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đề tài có tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Về lý luận . Nền kinh tế thị trường, hơn nữa trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế , các doanh nghiệp phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ và khốc liệt. Để tạo ra lợi thế cạnh tranh của mình, mỗi doanh nghiệp cần lựa chọn cho mình một chiến lược kinh doanh phù hợp dựa trên sự cập nhật và phân tích sâu sắc những biến động của môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, việc lựa chọn chiến lược kinh doanh của mỗi doanh nghiệp không phải lúc nào cũng đúng. Dẫn đến thực thi chiến lược không thành công. Bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là hoạch định chiến lược không phù hợp. Hiện nay đang phổ biến nhiều cách diễn giải về hoạch định chiến lược, mỗi cách diễn giải có những ưu điểm và hạn chế nhất định việc hiểu và vận dụng hoạch định chiến kinh doanh ở mỗi Công ty. Đến nay chưa có nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề hoạch định chiến lược kinh doanh cho một Công ty có quy mô vừa kinh doanh đơn ngành , mang tính đặc thù về chủ sở hữu và do Quân đội quản lý như Công ty cổ phần Armephaco. Về thực tiễn: Hiện nay ở Việt Nam có hàng nghìn Công ty cổ phần kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau, trên 90% các Công ty này có quy mô vừa và nhỏ. Cách thức xây dựng chiến lược kinh doanh và lựa chọn chiến lược kinh doanh cũng rất khác nhau. Đối với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ chiếm đại đa số như ở Việt Nam thì cần thiết phải nghiên cứu áp dụng hoạch định chiến lược kinh doanh như thế nào cho phù hợp Xuất phát từ những lý luận và thực tiễn hiện nay, việc nghiên cứu hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Armephaco là một việc làm cấp thiết nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp có quy vừa và nhỏ. Với những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập tại Viện Đại Học Mở Hà Hội cùng với kinh nghiệm tham gia vào hoạt động của Công ty tôi chọn đề tài: “ Hoạch định chiến lược kinh doanh cuả Công ty Cổ phần Armephaco” để làm luận văn tốt nghiệp cho mình.
Xem thêm

104 Đọc thêm

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần May Bắc Ninh

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BẮC NINH

2. Mục đích nghiên cứu đề tài Hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Khảo sát thực trạng công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần May Bắc Ninh. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản trị của công ty cổ phần May Bắc Ninh 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tượng nghiên cứu: Đề tài chỉ nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần may Bắc Ninh dưới góc độ kế toán tài chính. Phạm vi nghiên cứu: Khảo sát về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty cổ phần may Bắc Ninh trong tháng 6 năm 2013 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin, số liệu từ phòng kế toán tại công ty Cổ phần May Bắc Ninh. Sau đó tổng hợp thông tin, quan sát số liệu, chứng minh và làm rõ vấn đề cần nghiên cứu. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Về mặt lý luận: Góp phần làm rõ cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp theo các chuẩn mực, chế độ và Luật Kế toán Việt Nam. Về mặt thực tiễn: Khảo sát thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần May Bắc Ninh; phân tích ưu, nhược điểm và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần May Bắc Ninh. 6. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được chia làm ba chương: Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần May Bắc Ninh. Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần May Bắc Ninh.
Xem thêm

157 Đọc thêm

Hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu lâm sản của Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà nội

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING XUẤT KHẨU LÂM SẢN CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN HÀ NỘI

Ngày nay với nền kinh tế thị trường đang là một vấn đề có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp.Hầu như tất cả các nước trên thế giới đã và đang đi theo hướng phát triển của kinh tế thị trường.Trong nền kinh tế thị trường thì sự cạnh tranh giữa các công ty là rất khốc liệt.Một nhà sản xuất,kinh doanh muốn đứng vững trong nền kinh tế thị trường,muốn tìm kiếm được lợi nhuận thì không thể không cạnh tranh với các đối thủ của mình mà trong đó có ít nhất hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự thành công hay thất bại của công ty là:tổ chức quản lý sản xuất và tiếp cận thị trường.Bất kỳ một công ty nào hoạt động trong một thị trường mà ở đó có sự cạnh tranh khốc liệt đều nhận thấy một điều là chiến lược kinh doanh mà bộ phận trọng yếu của nó là chiến lược Marketing là nguyên nhân dẫn tới sự thành bại của công ty.Do vậy,hầu hết các nhà quản trị Marketing đều dành phần lớn thời gian và công sức cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh,chiến lược Marketing của công ty mình. Qua quá trình thực tập khảo sát tại Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà nội và nhận thấy được tầm quan trọng của vịêc hoạch định chiến lược Marketing trong lĩnh vực xuất khẩu,tôi lựa chọn đề tài”Hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu lâm sản của Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà nội.” Giới hạn nghiên cứu: Hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu là một đề tài phức tạp và liên quan đến nhiềuvấn đề của một doanh nghiệp.Với thời gian nghiên cứu và khả năng của bản thân có hạn nên việc giải quyết toàn diện và triệt để đề tài là khó có thể thực hiện được.Do vậy đề tài được giới hạn trong những vấn đề cơ bản của việc hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu đó là:quá trình lựa chọn và các quyết định về sản phẩm,giá,phân phối và xúc tiến thương mại của công ty. Phương pháp nghiên cứu. Để nghiên cứu các nội dung và thực hiện mục đích của đề tài,các phương pháp cơ bản được sử dụng khi hoàn thành chuyên đề này là: Phương pháp tiếp cận hệ thống biện chứng,logic và lịch sử. Phương pháp tiếp cận thực tiễn các vấn đề lý luận. Phương pháp hiệu quả và hiệu năng tối đa. Kết cấu của chuyên đề: ChươngI.Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu của công ty kinh doanh trong điều kiện thương mại quốc tế hiện nay. ChươngII.Phân tích và đánh giá thực trạng hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu lâm sản của Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà nội trong thời gian qua. ChươngIII.Những đề xuất nhằm hoàn thiện việc hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu lâm sản tại Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu lâm sản Hà nội.
Xem thêm

53 Đọc thêm

Đánh giá về hoạt động của Công ty kim khí hà nội

ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY KIM KHÍ HÀ NỘI

Mục lục Mở đầu 1 Phần I : Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển 2 của công ty Kim khí Hà Nội 2 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2 1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 3 Phần 2 : Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật có liên quan và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 4 2.1 Mặt hàng và số lượng sản phẩm từng mặt hàng của công ty 4 2.2 Cơ cấu hệ thống bán buôn bán lẻ 5 Bảng số liệu bán buôn, bán lẻ 5 Chỉ tiêu 5 Hệ thống các cửa hàng và khối lượng bán ra của từng cửa hàng 7 TT 7 2.3 Thị trường 8 Năm 9 Năm 10 2.4 Tổ chức bộ máy của Công ty 10 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Kim khí Hà Nội 11 2.5 Lao động 13 Năm 14 Năm 14 2.6 Cơ sở vật chất trang thiết bị 15 2.7 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian gần đây 16 2.8 Chủ trương, nguyên tắc, quan điểm và mục tiêu tổ chức kinh doanh của Công ty kim khí Hà Nội trong giai đoạn 2001 2005 19 2.9 Chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới 21 2.9.1.1 Chiến lược thị trường 21 2.9.1.2 Chiến lược sản phẩm 22 2.9.1.3 Chiến lược giá 23 2.9.2.1 Chiến lược về vốn 24 Phần 3 : Đánh giá về hoạt động của công ty trong những năm qua 27 Kết luận 30
Xem thêm

31 Đọc thêm

Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Quảng Bình

TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN QUẢNG BÌNH

Đề tài được thực hiện gồm 3 nội dung chính (ngoài phần lời mở đầu và kết luận): Phần I: Cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Phần II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Quảng Bình Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Quảng Bình.
Xem thêm

59 Đọc thêm

Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hải Linh

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẢI LINH

Trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới hiện nay nền kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến rõ rệt. Bên cạnh những mặt thuận lợi , những cơ hội mà Việt Nam có được thì cũng không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước cần giải quyết và đổi mới sao cho phù hợp với nền kinh tế chung của thế giới. Do vậy, để có thể thực hiện được điều này thì doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thịên và nâng cao mọi điều kiện cần thiết, trong đó công tác quản trị là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng nó có tác động trực tiếp tới việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc thu nhập, tổng hợp số liệu , lập và phân tích các chiến lược kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của công ty. Đây là nguồn thông tin quan trọng giúp các nhà quản trị đánh giá về thực trạng và là căn cứ để lập chiến lược sản xuất trong thời gian tới giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn. Hiện nay, với sự phát triển của nền kinh tế nước ta, việc đào tạo ra nhiều cán bộ có năng lực chuyên môn cao, phẩm chất tốt đối với nghành kinh tế là một công việc hết sức quan trọng. Công tác giáo dục và đào tạo cần thực hiện “ Học đi đôi với hành, lý luận phải gắn liền với thực tiễn ” . Xác định được điều này sinh viên chúng ta ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cần cố gắng chuyên môn rèn luyện nghiệp vụ kinh tế. Quá trình thực tập nghiệp vụ tại các cơ sở xí nghiệp là bước khởi đầu cho vận dụng kiến thức đã học vào thực tế. Nhà trường đã tạo cho sinh viên của mình có cơ hội trực tiếp tiếp xúc với thực tiễn cuộc sống rèn luyện được kỹ năng thành thục, đồng thời học tập được nhiều kinh nghiệm nghiệp vụ giúp ích cho công việc của mỗi sinh viên sau khi rời khỏi ghế nhà trường. Qua một thời gian thực tập tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hải Linh, cùng với sự hướng dẫn tận tình của TS. Nguyễn Mạnh Cường và sự giúp đỡ của ban lãnh đạo Công ty đã giúp tôi hoàn thành đợt thực tập của mình . Báo cáo thực tập cơ sở ngành gồm 2 phần chính sau: Phần I: Tổng quan về công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải Linh Phần II: Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian vừa qua
Xem thêm

22 Đọc thêm

Cùng chủ đề