CÂU 44 TRÌNH BÀY HOÀN CẢNH LỊCH SỬ NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỦA ĐẢNG 9...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÂU 44 TRÌNH BÀY HOÀN CẢNH LỊCH SỬ NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỦA ĐẢNG 9...":

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỦA ĐẢNG HỌP TRONG BỐI CẢNH LỊCH SỬ NHƯ THẾ NÀO ? NÊU NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠI HỘI.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ III CỦA ĐẢNG HỌP TRONG BỐI CẢNH LỊCH SỬ NHƯ THẾ NÀO ? NÊU NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠI HỘI.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng. Giữa lúc cách mạng miền Nam-Bắc có những bước tiến quan trọng. Đảng Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III. Đại hội họp từ ngày 5 đến ngày 10-9-1960 tại Hà Nội, đã đề ra nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và nhiệm v[r]

1 Đọc thêm

Đề thi thử THPTQG môn Sử - THPT Lộc Phát năm 2015

ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN SỬ - THPT LỘC PHÁT NĂM 2015

TRƯỜNG THPT LỘC PHÁT   Tổ Sử - Địa - GDCD ÐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA  NĂM 2015 Môn: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề   Câu 1:Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 9 năm 1960, Đại[r]

2 Đọc thêm

đề cương môn Lịch sử Đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐỀ CƯƠNG MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Câu 1: Khái niệm: 3
Câu 2: Nội dung vấn đề dân tộc theo tư tưởng HCM: 5
Câu 3: HCM lựa chọn con đường đi lên CNXH cho cách mạng VN vì: 8
Câu 4: Con đường và biện pháp quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở VN theo TT HCM 12
Câu 5: Sự sáng tạo của HCM trong quan điểm về sự ra đời của[r]

40 Đọc thêm

Đảng lãnh đạo đường lối kinh tế sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI (12-1986)

ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐƯỜNG LỐI KINH TẾ SAU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN VI (12-1986)

Sau chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975, đất nước ta bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm đầu của thời kì này, đất nước ta vẫn chưa thoát ra khỏi tình hình khó khăn trên các phương diện kinh tế, xã hội và chính trị. Đất nước lâm vào một cuộc khủng hoả[r]

25 Đọc thêm

tiểu luận cao học ngoại giao về quan hệ quốc tế và sự vận dụng của đảng ta trong quan hệ đối ngoại hiện nay

TIỂU LUẬN CAO HỌC NGOẠI GIAO VỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI HIỆN NAY

LỜI MỞ ĐẦU


Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà ngoại giao kiệt xuất, người sáng lập nền ngoại giao hiện đại Việt Nam. Trên cương vị là Chủ tịch Đảng và Chủ tịch nước, Người luôn quan tâm chỉ đạo công tác đối ngoại nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc, tranh thủ sự ủng hộ của các nước và nhân dân thế giới tr[r]

30 Đọc thêm

Câu hỏi và đáp án môn Lịch sử Đảng

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG

1. Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Ý nghĩa của việc Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.2. Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa lịch sử của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam của Đảng trong thời kì 1939 – 1945. Ý nghĩa và những kinh nghi[r]

12 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG

Câu 1: Những nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Công sản Việt Nam
Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập một chính đảng duy nhất của Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cửu Long Hương Cảng (Trung Quốc) được tiến hành trong thời gian từ ngày 611930 đến ngày[r]

32 Đọc thêm

MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT-KĨ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961-1965)

MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT-KĨ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961-1965)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960). 1.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) Giữa lúc cách mạng miền Nam-Bắc có những bước tiến quan trọng. Đảng Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III. Đại hội họp từ ngày 5 đến ngày 10-9-1960 tại H[r]

3 Đọc thêm

HOÀN CẢNH, NỘI DUNG, Ý NGHĨA HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG? NỘI DUNG BẢN CHÍNH CƯƠNG SÁCH LƯỢC VẮN TẮT? Ý NGHĨA CỦA VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG

HOÀN CẢNH, NỘI DUNG, Ý NGHĨA HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG? NỘI DUNG BẢN CHÍNH CƯƠNG SÁCH LƯỢC VẮN TẮT? Ý NGHĨA CỦA VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG

a) Hoàn cảnh lịch sử:
Cuối năm 1929, phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh trong đó giai cấp công nhân thật sự trở thành một lực lượng tiên phong.
Năm 1929 ở nước ta lần lượt xuất hiện ba tổ chức cộng sản đã thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển, song cả ba tổ chức đều hoạ[r]

2 Đọc thêm

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đề cương ôn tập và thi

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ THI

Câu 1 Những Chính sách khai thác và thống trị của thực dân Pháp
Câu 2 kể tên một số Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, kết quả và ý nghĩa
Câu 3 quá trình Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác Lê CM VN
Câu 4 Nội dung Luận Cư[r]

29 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG lối CM của ĐẢNG CSVN1

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CSVN1

Câu 1: Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có nhân tố nào tác động trực tiếp đến sự ra đời của ĐCSVN
Câu 2: Trình bày khái quát quá trình Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lenin vào VN
Câu 3: Trình bày những nội dung cơ bản về tư tưởng về cm giải phóng dtoc của NAQ?
Câu 4 : Luận[r]

17 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ KHÓA XII

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ KHÓA XII

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBẢN THU HOẠCHHọ và tên : Lê Thị Minh HiềnSinh hoạt chi bộ : Trường tiểu học Thủy Tây1/ Những nội dung nhận thức qua học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội đạibiểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình của Ban chấp hành Đ[r]

2 Đọc thêm

LUYỆN THI MÔN LỊCH SỬ

LUYỆN THI MÔN LỊCH SỬ

Câu 7: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản VN ( hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa )* Hoàn cảnh lịch sử- Năm 1929, phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nướcphát triển mạnh mẽ, đòi hỏi phải có sự[r]

59 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY Ở NƯỚC TA

LUẬN VĂN THẠC SĨ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT LƯƠNG GIÁO VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG HIỆN NAY Ở NƯỚC TA

và vượt qua gian lao thử thách. Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêunước, từ nhỏ đã được dạy dỗ những tri thức Nho học khá kỹ lưỡng, sớm tiếp thu truyềnthống yêu nước của quê hương, của dân tộc. Tận mắt chứng kiến những tội ác tầy trời củathực dân Pháp và bè lũ tay sai đối với nhân dân[r]

109 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VLN TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÓA CHẤT 13

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VLN TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ HÓA CHẤT 13

30Trong thời kỳ này, nhiệm vụ chính của nhà máy là: Vừa xây dựng, vừasản xuất, sửa chữa vũ khí, chi viện kịp thời cho chiến trường miền Namđội ta. Đó là nhiệm vụ của toàn quân ta, của đất nước ta, của tất cả mọi cánbộ, chiến sỹ trong quân đội…”* Giai đoạn 1987 -1996: Tiếp tục phát triển năng lực sản[r]

53 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

Nam trong khu vực và trên thế giới.- Các chỉ tiêu quan trọng:+ Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 6,5 - 7%/năm.Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 - 3.500 USD; tỉ trọngcông nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bìnhquân 5 năm bằng[r]

9 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay, công tác giáo giáo dục và đào tạo đóng một vai trò quan trọng. Do đó, công tác giáo giáo dục và đào tạo được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta nhấn mạnh: “[r]

106 Đọc thêm

ĐỀ TÀI: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1986

ĐỀ TÀI: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 1986

MỞ ĐẦU1 Lý do chọn đề tài2 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu4 Phương pháp nghiên cứu5 Đóng góp của đề tài6 Bố cục đề tàiChương 1: HOÀN CẢNH LỊCH SỬ1.1Tình hình thế giới1.2Tình hình trong nướcChương 2: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG2.1 Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng qua[r]

17 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2016 THAM KHẢO (3)

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2016 THAM KHẢO (3)

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2016Họ và tên: Phạm Thị HồngChức vụ: Giáo viênĐơn vị công tác: trường Tiểu học Nguyễn Trãi.CÂU HỎI1. Qua nghiên cứu các chuyên đề đã được học tập, đồng chí hãy phân tích,làm rõ nhận thức sâu sắc nhất của cá nhân về những vấn đề cơ bản trong 02chuyên đề đã được gi[r]

4 Đọc thêm

tiểu luận cao học quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận về con đường đi lên CNXH ở việt nam trong giai đoạn từ năm 1986 – 2000

TIỂU LUẬN CAO HỌC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÝ LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1986 – 2000

1.Lý do cấp thiết của đề tàiĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12 1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống. Để đổi mới toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết phải đổi mới tư duy. Thực tiễn xã hội đã khách quan hóa vai trò và[r]

46 Đọc thêm

Cùng chủ đề