RỦI RO VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO KINH DOANH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "RỦI RO VÀ PHÂN TÍCH RỦI RO KINH DOANH":

PHÂN TÍCH RỦI RO

PHÂN TÍCH RỦI RO

Phân tích rủi ro RỦI ROCác dạng rủi ro của DNCăn cứ vào nguồn gốc phát sinh, ta có thể phân loại rủi ro như sau :- Rủi ro từ môi tường bên ngoài DN (hay còn gọi là rủi ro kinh doanh)- Rủi ro từ bên trong doanh nghiệp+Rủi ro hoạt động+Rủi ro tuân thủ- Rủi ro kinh doanh : môi trường bên ngoài- Rủi ro hoạt động : Vi phạm quy chế quản lý & vấn đề nguồn lực của DN- Rủi ro tuân thủ : Vi phạm pháp luật nhà nướcRủi ro kinh doanhLà rủi ro phát sinh từ môi trường kinh doanh bên ngoài doanh nghiệp :- Môi trường vĩ mô :+ Chính trị+ Kinh tế+ Xã hội+ Khoa học công nghệ- Môi tường vi mô+ Nhà cung cấp+ Khách hàng+ Đối thủ cạnh tranhXác định rủi ro kinh doanh- Phân tích rủi ro này theo mô hình “PEST”+ P – Political – Môi trường chính trị+ E – Economic – Nền kinh tế+ S – Social – Xu hướng xã hội+ T – Technological – Phát triển công nghiệpChính trị- Tình hình chính trị của đất nước mà doanh nghiệp đó đang kinh doanh- Xu hướng thay đổi chính sách, chế độ của Nhà Nước quốc gia sở tại
Xem thêm

6 Đọc thêm

phân tích thực trạng rủi ro tín dụng trong cho vay của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệpphát triển nông thôn việt nam chi nhánh cái răng

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆPPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH CÁI RĂNG

... sinh rủi ro, rủi ro tín dụng chia thành loại sau: Rủi ro lựa chọn Rủi ro giao dịch Rủi ro đảm bảo Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro tín dụng Rủi ro nội Rủi ro danh mục Rủi ro tập trung Phân loại rủi ro tín. .. 36 THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP 36 TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 36 VIỆT NAM – CHI NHÁNH CÁI RĂNG 36 4.1 PHÂN TÍCH KẾT CẤU NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG... KINH DOANH  HUỲNH PHÚ NHUẬN MSSV: C1200187 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP&PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI
Xem thêm

84 Đọc thêm

Tài liệu Phân tích tài chính các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành pptx

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH LỮ HÀNH PPTX

một cân bằng tài chính rất an toàn vì doanh nghiệp không phải vay để bù đắp sự thiếu hụt về nhu cầu VLĐR. Hoạt động kinh doanh lữ hành không có tồn kho, không có sản phẩm dự trữ cho tiêu thụ, không có sản phẩm dở dang; quá trình sản xuất cũng đồng thời là quá trình tiêu thụ. Mặt khác, hoạt động cung cấp dịch vụ lữ hành phục vụ trực tiếp cho nhu cầu của khách hàng, không qua trung gian mua bán, doanh thu cung cấp dịch vụ phần lớn được khách hàng thanh toán bằng tiền, nên nợ phải thu của khách hàng các doanh nghiệp lữ hành chiếm tỷ trọng thấp trong tổng tài sản lưu động. Doanh thu bằng tiền thu được sẽ được tiếp tục chi ra cho chu kỳ kinh doanh tiếp theo và được luân chuyển liên tục. Do đó, ở các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành thông thường tài sản lưu động chiếm tỷ trọng thấp dẫn đến các chỉ tiêu về VLĐR, nhu cầu VLĐR, cũng như NQR thông thường là thấp hơn các ngành sản xuất vật chất khác. Tại nhiều thời điểm khác nhau VLĐR, cũng như NQR có thể âm nhưng doanh nghiệp không phải quá khó khăn trong vấn đề thanh toán như các doanh nghiệp sản xuất vật chất khác. Do vậy, khi phân tích cấu trúc tài chính, phân tích cân bằng tài chính thông qua chỉ tiêu VLĐR và NQR cần lưu ý đặc điểm này để có đánh giá đúng thực trạng. Thứ ba, phân tích hiệu quả hoạt động: Hiệu quả hoạt động được xem xét một cách tổng thể bao gồm hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính. Hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính có mối quan hệ qua lại do đó khi phân tích hiệu quả hoạt động cần phải xem xét hiệu quả của hai hoạt động này bởi lẽ một doanh nghiệp có thể có hiệu quả hoạt động kinh doanh nhưng lại không có hiệu quả hoạt động tài chính hoặc hiệu quả hoạt động tài chính thấp đó là do các chính sách tài trợ không phù hợp với tình hình chung của doanh nghiệp. - Phân tích hiệu quả kinh doanh: Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế, phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp để đạt được kết quả cao nhất với chi phí bỏ ra thấp nhất. Phân tích hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp là một vấn đề hết sức phức tạp. Tuy nhiên, ở góc độ phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh
Xem thêm

8 Đọc thêm

PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

rõ sự đóng góp của dự án trong rủi ro của cả công ty, rủi ro của các cổ đông. 5. Những quyết định đầu tư trong nhiều cộng ty lớn thường được xem xét 1 lần bởi ủy ban ngân sách vốn đầu tư. Những thành viên hiếm khi có thời gian hoặc có nền tảng dể đánh giá một cách toàn diện sự tương tác với tất cả các quyết định đầu tư đang được thực hiện. Chương này bắt đầu với một cái nhìn tổng quát về các phương pháp đo lường rủi ro của một dự án đầu tư: phân tích độ nhạy, phân tích hòa vốn và những phương pháp dựa trên phân phối xác suất bao gồm việc mô phỏng và sơ đồ cây quyết định. Những công cụ này được sử dụng để giúp nhà quản trị phác thảo một bức tranh rõ ràng về rủi ro mà họ đang xem xét. Một loạt các công cụ được giới thiệu ở đây vì không có một công cụ nào được xem là có thể thích hợp trong mọi trường hợp. Phân tích độ nhạy và phân tích hòa vốn thì đơn giản, dễ sử dụng và dễ giải thích về kết quả nhưng tính đơn giản lại không thể đánh giá trong việc hiểu rõ các xác suất của những kết quả rất đa dạng. Việc mô phỏng và sơ đồ cây cung cấp một cái nhìn sâu sắc về bản chất của các khả năng nhưng nó lại quá khó (mất thời gian và chi phí) để sử dụng. Một công trình quy mô rộng về việc mô phỏng có thể thích hợp cho việc đánh giá của đề xuất một kênh thứ hai băng qua Trung Mỹ nhưng chúng ta có thể chỉ sử dụng phân tích độ nhạy đơn giản cho việc chọn lựa một tài sản cố định sử dụng cho văn phòng. Vì thế, mỗi công cụ phân tích rủi ro đều có vị trí thích hợp. -3- Một khi bạn đo lường rủi ro rồi, bạn có thể suy nghĩ về giải pháp để kiểm soát rủi ro, giảm thiểu hoặc loại trừ những nguồn gốc của sự không chắc chắn. Cuối cùng, bạn phải đưa ra quyết định về khả năng sinh lợi kỳ vọng có điều chỉnh các rủi ro liên quan. Tiếp theo thảo luận về các phương pháp đo lường rủi ro, chúng ta sẽ xem xét các phương pháp kiểm soát rủi ro và quyết định đầu tư trong mối tương quan với rủi ro.
Xem thêm

21 Đọc thêm

 1BÀI 1 3 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY VÀ RỦI RO

1BÀI 1 3 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY VÀ RỦI RO

để có thể áp các giá trị duy nhất thường là bất khả thi hay nếu khả thi thì cũng vô cùng tốn kém.Để đối phó với các yếu tố bất định, dự án được thẩm định theocách: Giả định mọi việc sẽ xảy ra đúng như dự kiến (tức là thông số dự án sẽ nhận các giá trị kỳ vọng) Tiến hành phân tích độ nhạy và/hay rủi ro bằng cách đánh giá tác động của những thay đổi về thông số dự án tới kết quả thẩm định Dựa trên kết quả phân tích để điều chỉnh lại quyết định thẩm định và đề xuất các cơ chế quản lý rủi roPhân tích độ nhạyPhân tích độ nhạy là nhằm xác định những thông số có ảnh hưởng đáng kể đến tính khả thi của dự án và lượng hóa mức độ ảnh hưởng này.Các tiến hành phân tích độ nhạy là cho giá trị của một thông số dự án thay đổi và chạy lại mô hình thẩm định để xem NPV, IRR và các tiêu chí thẩm định thay đổi như thế nào. Tăng hay giảm giá trị của thông số theo những tỷ lệ phần trăm nhất định ( 10%, 20%,…) so với giá trị trong mô hình cơ sở (thường thì chỉ xem xét thay đổi hướng làm cho dự án xấu đi), rồi xác định xem NPV/IRR thay đổi như thế nào. Phân tích độ nhạy một chiều: cho giá trị của một thông số thay đổi Phân tích độ nhạy hay hay đa chiều: cho giá trị của hai hay nhiều thông số thay đổi cùng một lúcNguyễn Xuân Thành 3Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định Đầu tư Phát triển: Bài 13Tình huống: Nhà máy điện DPEPhân tích độ nhạy đối với giá điện bán raMô hình
Xem thêm

10 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CHỨNG KHOÁN

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CHỨNG KHOÁN

các doanh nghiệp khác trong cùng ngành, hoặc số trung bình của ngành.Mỗi chỉ số đề cập ở phần trên chỉ cung cấp một số thông tin về mức độ hiệu quả trong hoạt động của một công ty. Do vậy, việc phân tích tài chính chỉ đặc biệt có ý nghĩa khi có một số chuẩn mực để so sánh, ví dụ so sánh các chỉ số của cùng một doanh nghiệp giữa các thời kì khác nhau để đánh giá xu hướng phát triển của doanh nghiệp ; so sánh các chỉ số của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh, với ngành, hay với công ty hoạt động tốt nhất trong cùng ngành để chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu của công ty được lựa chọn phân tích.- (3) Đánh giá tổng quát về các cổ phiếu, trái phiếu đã phân tích; so sánh đối chiếu với mục tiêu đã xác định để ra quyết định đầu tư.Việc phân tích tài chính nhằm đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp ở hiện tại và dự báo triển vọng của nó ở tương lai, do đó nếu chỉ giới hạn phạm vi nghiên cứu, phân tích là các báo cáo tài chính thì có thể có những nhìn nhận đánh giá lệch lạc, thiếu xác đáng về một doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải kết hợp với các nội dung phân tích cơ bản khác, so sánh với mục tiêu đã xác định để có quyết định đầu tư thích hợp. Thực tế cho thấy không có một quyết định đầu tư nào là đúng cho mọi điều kiện và mọi chủ thể đầu tư. Một số lưu ý trong đầu tư chứng khoán Các nhà đầu tư chứng khoán là những nhà đầu tư mạo hiểm vì cổ phiếu là một loại hàng hóa đặc biệt, và TTCK là thị trường bậc cao, mức độ rủi ro tiềm ẩn rất lớn. Cơ hội thành công trong đầu tư vào TTCK của nhà đầu tư sẽ lớn hơn nếu biết cách tránh những sai lầm sau:(1) Không có kế hoạch đầu tư rõ ràngNhà đầu tư cần quan tâm đến một vài chính sách và kế hoạch đầu tư cá nhân sau đây:- Có mục đích và mục tiêu rõ ràng,- Xác định những rủi ro gì là thích hợp với với danh mục đầu tư của mình,- Dùng tiền đầu tư vào hạng mục tài sản nào. Việc phân bổ các khoản mục đầu tư nên đi kèm với các mục tiêu đã đề ra, đồng thời phải xem xét đến các yếu tố rủi ro thích hợp.- Đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu tỉ lệ rủi ro và tăng cơ hội thu thêm lợi
Xem thêm

28 Đọc thêm

đề tài: “Trình bày về một tình huống rủi ro kinh doanh (một tình huống thực tế). Phân tích và đánh giá đối với rủi ro này từ đó đề xuất các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu rủi ro.”

ĐỀ TÀI: “TRÌNH BÀY VỀ MỘT TÌNH HUỐNG RỦI RO KINH DOANH (MỘT TÌNH HUỐNG THỰC TẾ). PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI RỦI RO NÀY TỪ ĐÓ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO.”

đề tài thảo luận môn quản trị rủi ro: “Trình bày về một tình huống rủi ro kinh doanh (một tình huống thực tế). Phân tích và đánh giá đối với rủi ro này từ đó đề xuất các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu rủi ro.”

19 Đọc thêm

QUẢN TRỊ RỦI RO KINH DOANH BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

QUẢN TRỊ RỦI RO KINH DOANH BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

Quản trị rủi ro kinh doanh, bắt đầu từ đâu? Khi bắt đầu nghiên cứu và phát triển một sản phẩm/dịch vụ hoàn toàn mới, doanh nghiệp nào cũng sẽ phải đương đầu với các rủi ro về tài chính, thị trường hoặc về chất lượng, mẫu mã sản phẩm.... Tuy nhiên, David Apgar, giám đốc quản lý tại Corporate Executive Board, tin rằng những rủi ro đó - chẳng hạn như nguy cơ khiến khách hàng xa lánh các nhãn hiệu của công ty - vẫn có thể được quản lý một cách hiệu quả doanh nghiệp có thể tránh được thất bại đắt giá. Trong cuốn sách mới của ông mang tên “Risk Intelligence: Learning to Manage What We Don't Know” (Rủi ro kinh doanh - Cách thức quản lý những gì chúng ta không biết), Apgar nêu lên một số hướng dẫn cho các chủ công ty, nhà thiết kế, nhà quản lý, kỹ sư R&D, và theo ông thì cả đối với bất cứ ai quan tâm, để có được những đánh giá chuẩn xác và kiểm soát tốt hơn các rủi ro kinh doanh khi theo đuổi một ý tưởng mới mẻ và có tính mạo hiểm. Ông đã đưa ra ví dụ về chiến lược hàng tồn kho thấp của Toyota hồi đầu những năm 1980. Chiến lược này xem ra khá liều lĩnh, nhưng kết quả sau đó là hãng đã giảm thiểu được chi phí sản xuất, cũng như thiết lập một quy trình sản xuất hiệu quả hơn. Và ông cũng đưa ra nhiều ví dụ súc tích khác nhau về các thất bại khi đương đầu với rủi ro kinh doanh, chẳng hạn như phương thức kinh doanh dịch vụ Internet băng thông rộng quá thận trọng của AT&T hồi đầu thập kỷ 90. Apgar cho rằng AT&T hoàn toàn không có khả năng cung cấp dịch vụ đó theo đúng như những gì đã tuyên bố - điều mà sau đó
Xem thêm

13 Đọc thêm

Phân tích rủi ro trong hoạt động kinh doanh công ty Kinh Đô

Phân tích rủi ro trong hoạt động kinh doanh công ty Kinh Đô

Trình bày các giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần Kinh Đô và phân tích mô hình kinh doanh 9 thành tố. Thêm vào đó là chuỗi giá trị và các phân tích rủi ro chi tiết, từ đó đưa ra các giải pháp quản trị rủi ro

Đọc thêm

PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

rõ sự đóng góp của dự án trong rủi ro của cả công ty, rủi ro của các cổ đông. 5. Những quyết định đầu tư trong nhiều cộng ty lớn thường được xem xét 1 lần bởi ủy ban ngân sách vốn đầu tư. Những thành viên hiếm khi có thời gian hoặc có nền tảng dể đánh giá một cách toàn diện sự tương tác với tất cả các quyết định đầu tư đang được thực hiện. Chương này bắt đầu với một cái nhìn tổng quát về các phương pháp đo lường rủi ro của một dự án đầu tư: phân tích độ nhạy, phân tích hòa vốn và những phương pháp dựa trên phân phối xác suất bao gồm việc mô phỏng và sơ đồ cây quyết định. Những công cụ này được sử dụng để giúp nhà quản trị phác thảo một bức tranh rõ ràng về rủi ro mà họ đang xem xét. Một loạt các công cụ được giới thiệu ở đây vì không có một công cụ nào được xem là có thể thích hợp trong mọi trường hợp. Phân tích độ nhạy và phân tích hòa vốn thì đơn giản, dễ sử dụng và dễ giải thích về kết quả nhưng tính đơn giản lại không thể đánh giá trong việc hiểu rõ các xác suất của những kết quả rất đa dạng. Việc mô phỏng và sơ đồ cây cung cấp một cái nhìn sâu sắc về bản chất của các khả năng nhưng nó lại quá khó (mất thời gian và chi phí) để sử dụng. Một công trình quy mô rộng về việc mô phỏng có thể thích hợp cho việc đánh giá của đề xuất một kênh thứ hai băng qua Trung Mỹ nhưng chúng ta có thể chỉ sử dụng phân tích độ nhạy đơn giản cho việc chọn lựa một tài sản cố định sử dụng cho văn phòng. Vì thế, mỗi công cụ phân tích rủi ro đều có vị trí thích hợp. -3- Một khi bạn đo lường rủi ro rồi, bạn có thể suy nghĩ về giải pháp để kiểm soát rủi ro, giảm thiểu hoặc loại trừ những nguồn gốc của sự không chắc chắn. Cuối cùng, bạn phải đưa ra quyết định về khả năng sinh lợi kỳ vọng có điều chỉnh các rủi ro liên quan. Tiếp theo thảo luận về các phương pháp đo lường rủi ro, chúng ta sẽ xem xét các phương pháp kiểm soát rủi ro và quyết định đầu tư trong mối tương quan với rủi ro.
Xem thêm

21 Đọc thêm

PHÂN TÍCH RỦI RO KINH DOANH potx

PHÂN TÍCH RỦI RO KINH DOANH POTX

www.thmemgallery.com Company Logo1LOGOPHÂN TÍCH RỦI RO PHÂN TÍCH RỦI RO KINH DOANHKINH DOANHNHÓM: NHSNHÓM: NHS CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒACÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA www.thmemgallery.com Company Logo3NỘI DUNG TRÌNH BÀYGIẢI PHÁP KHẮC PHỤCGIẢI PHÁP KHẮC PHỤCNHẬN ĐỊNH RỦI RONHẬN ĐỊNH RỦI ROPHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNHPHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNHGIỚI THIỆU CTY CP ĐƯỜNG NINH HÒAGIỚI THIỆU CTY CP ĐƯỜNG NINH HÒA www.thmemgallery.com Company Logo4TỔNG QUAN CÔNG TY
Xem thêm

17 Đọc thêm

QUẢN TRỊ TRONG RỦI RO KINH DOANH

QUẢN TRỊ TRONG RỦI RO KINH DOANH

www.cfo.vn * www.cfocapital.com.vn “Mất bò mới lo làm chuồng” là trường hợp không ít doanh nghiệp hiện nay đang mắc phải. Sẽ thế nào nếu vào một ngày đẹp trời hàng loạt nhân viên giỏi của công ty bạn chuyển sang công ty đối thủ? Bạn đang dự định vay vốn ngân hàng để mở rộng kinh doanh thì chính sách tiền tệ bị thắt chặt? Tốc độ lạm phát cao? Bạn có lường trước doanh nghiệp của mình sẽ bị ảnh hưởng thế nào nếu xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, hệ thống dữ liệu khách hàng bị đánh cắp, hay khách hàng lớn chuyển sang sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty đối thủ? ... Tất cả những rủi ro đó dễ làm doanh nghiệp bị bất ngờ và thiệt hại nặng nề nếu như doanh nghiệp không lường được trước. Khóa học QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH được thiết kế dành riêng cho các lãnh đạo doanh nghiệp sẽ giúp xác định những sự vụ có khả năng xảy ra gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp, chỉ ra cách thức quản lý rủi ro trong phạm vi cho phép để đảm bảo đạt được mục tiêu và kế hoạch doanh nghiệp đã đặt ra.
Xem thêm

2 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

một đại lượng, độ biến thiên của một chỉ tiêu. Để xem xét độ biến thiên của một chỉ tiêu người ta dùng phương sai để thể hiện và phương sai sẽ được tính bằng bình phương các độ lệch của chỉ tiêu nghiên cứu với giá trị trung bình của nó. Mặt khác, để chỉ tiêu có giá trị tương ứng và phù hợp trong nghiên cứu và đơn vị tính toán, người ta còn dùng chỉ tiêu độ lệch tiêu chuẩn và được tính bằng căn bậc hai của phương sai. Nguyên tắc đánh giá rủi ro kinh doanh qua độ biến thiên: Ở mức độ hoạt động và quy mô tương tự nhau, phương án (doanh nghiệp) nào có phương sai hoặc độ lệch tiêu chuẩn của một chỉ tiêu tài chính nhỏ hơn phương sai, độ lệch tiêu chuẩn của chỉ tiêu tương ứng của phương án (doanh nghiệp) kia thì rủi ro của phương án (doanh nghiệp) này nhỏ hơn.Tuy nhiên, để đánh giá chính xác hơn mức độ rủi ro khi kết quả hoặc sự kiện có giá trị trung bình giữa các phương án kinh doanh khác nhau, người ta sử dung hệ số biến thiên và được tính bằng tỷ số giữa độ lệch chuẩn với giá trị trung bình của chỉ tiêu tài chính. Phương án nào có hệ số biến thiên càng nhỏ thì phương án đó ít rủi ro hơn.- Ngoài ra, có thể phân tích rủi ro kinh doanh thông qua mức độ phân bổ giữa biến phí và định phí. Rủi ro gắn liền với sự không chắc chắn của hiệu quả kinh doanh phụ thuộc chủ yếu vào sự phân bổ giữa biến phí và định phí. Trong các doanh nghiệp, định phí có ảnh hưởng đến đòn bẩy kinh doanh. Tại một mức hoạt động, tỷ lệ định phí trong tổng chi phí càng lớn thì đòn bẩy kinh doanh càng cao và rủi ro của doanh nghiệp càng lớn. Nhân tố về phân bổ định phí cũng còn được gọi là đòn cân định phí. Trong kết cấu chi phí kinh doanh du lịch thì định phí chiếm tỷ trọng khá lớn, hay nói khác hơn là đòn cân định phí rất lớn. Các doanh nghiệp du lịch thường rủi ro kinh doanh cao hơn các doanh nghiệp thương mại. Thực tế cho thấy, hoạt động kinh doanh du lịch chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố, nếu hoạt động kinh doanh gặp khó khăn thì sẽ không thu hồi được lượng vốn rất lớn đã được đầu tư, rủi ro kinh doanh sẽ rất lớn và cũng rất khó khăn khi chuyển sang lĩnh vực kinh doanh khác như các doanh nghiệp thương mại. Tóm lại, từ đặc điểm của sản phẩm du lịch, đặc điểm hoạt động tài chính của doanh nghiệp du lịch, dẫn đến các doanh nghiệp du lịch có đặc điểm phân tích tài chính riêng, khác biệt với các ngành sản xuất vật chất khác. Nghiên cứu đặc điểm phân tích tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch là căn cứ khoa học phục vụ cho công tác phân tích và đánh giá tình hình tài chính của các doanh nghiệp này.Th.s Phạm RinĐại học Dân lập Duy Tân
Xem thêm

4 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

8cần phải được thực hiện và (2) khi có phát sinh cần phải kiểm tra quá trình ra quyết định.VulnerabilityAssessmentQuy trình phân tích rủi ro Định nghĩa tài sản Xác định mối đe dọa Xác định xác suất xảy ra Xác định tác động của các mối đe dọa9 Xác định tác động của các mối đe dọa Các kiểm soát đề xuất Tài liệuĐịnh nghĩa quản lý tài sản Xác định quá trình, ứng dụng, hệ thống hoặc tài sản mà phân tích rủi ro cần được thực hiện. Một số kỹ thuật thu thập thông tin có liên quan bao gồm bảng câu hỏi, các cuộc phỏng vấn trên trang 10gồm bảng câu hỏi, các cuộc phỏng vấn trên trang web, xem lại tài liệu và các công cụ quét.Phân loại tài sản Chính sách quản lý hồ sơ:  Thông tin, bất cứ nơi nào nó được xử lý hoặc lưu trữ (Ví dụ: trong máy tính, tập tin, máy tính để bàn, máy fax, voice-mail), cần phải được bảo vệ khỏi truy cập trái phép, sửa đổi, tiết lộ, và phá hủy.
Xem thêm

34 Đọc thêm

PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ANH HƯỞNG CỦA RỦI RO ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA CHI NHÁNH VINATEX ĐÀ NẴNG

PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ANH HƯỞNG CỦA RỦI RO ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA CHI NHÁNH VINATEX ĐÀ NẴNG

Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ RỦI RO Nhưng yếu tố tác động đến mức độ rủi ro trong kinh doanh có thể chỉ rá sự không chắc chắn về mức cầu trong tương lai bao gồm những xu hướng về thị [r]

40 Đọc thêm

PHÂN TÍCH RỦI RO

PHÂN TÍCH RỦI RO

1Bài giảng:PHÂN TÍCH RỦI ROCAO HÀO THI2PHÂN TÍCH RỦI RO1. VÌ SAO ? Các khoản lợi nhuận của dự án được trải ra theo thời gian Đa số các biến có ảnh hưởng tới NPV đều cómức độ không chắc chắn cao  Thông tin và dữ liệu cần cho các dự báo chínhxác hơn là tốn kém  Cần giảm khả năng thực hiện một dự án “tồi" trong khi không bỏ lỡ chấp thuận một dự án “tốt" 32. CÁC PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ ĐỂ XỬ LÝ RỦI RO2.1 Phân tích độ nhạy2.2 Phân tích tình huống2.3 Phân tích rủi ro Monte Carlo 42.1 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY Phân tích độ nhạy là bước đầu tiên trong phân tích rủi ro  Kiểm đònh độ nhạy của một kết quả dự án (NPV) theo cácthay đổi giá trò của chỉ một tham số mỗi lần  Về cơ bản là phân tích “Điều gì xảy ra nếu như ……. "  Cho phép Anh/Chò kiểm đònh xem biến nào có tầm quan trọngnhư là nguồn gốc của rủi ro  Một biến quan trọng phụ thuộc vào :A) Tỉ phần của nó trong tổng các lợi ích và các chi phí
Xem thêm

38 Đọc thêm

QUẢN LÝ RỦI RO GIAN LẬN KINH DOANH

QUẢN LÝ RỦI RO GIAN LẬN KINH DOANH

khía cạnh trung thực; và (iii) đưa ra các chính sách thành văn chính thức và thủ tục, bao quát các lĩnh vực như tách bạch nghĩa vụ, trình tự báo cáo và mức độ thẩm quyền. Cơ chế báo cáo nội bộ hiệu quả cần được thiết lập và khuyến khích một cách tích cực, cần như đường dây nóng về hành vi đạo đức hay Phòng trợ giúp.Tuyến thứ ba nhằm đến việc nâng cao khả năng phát hiện và ngăn chặn thông qua (i) kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập, (ii) rà soát nội bộ và rà soát hoạt động, (iii) kiểm toán đảm bảo chất lượng, và (iv) các thủ tục phân tích được thiết lập nhằm ngăn chặn các hành vi bất thường. Giới tuyến phòng thủ thứ ba cần được xây dựng bên cạnh phương pháp quản trị rủi ro, đồng thời kết hợp chặt chẽ với việc xác định rủi ro cố hữu, và hiểu biết về ngành công nghiệp, rủi ro địa lý và các rủi ro khác về tính liêm chính.KẾT LUẬNĐiều then chốt trong nền kinh tế mới là các tổ chức phải tự bảo vệ chính mình khỏi các hành vi gian lận và trái phép. Tác động của tội phạm kinh doanh đối với công ty có thể vượt ra khỏi phạm vi thiệt hại tài chính ngay lập tức. Điều đó cũng có thể gồm việc công khai có tính tiêu cực hay kiện tụng, qua đó làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty, giá cổ phiếu, đạo đức của người lao động, quan hệ kinh doanh trong tương lai, tiếp cận vốn và sự tồn tại lâu dài. Do vậy, điều quan trọng đối với các tổ chức là phát triển các chương trình chống gian lận hiệu quả cho phép phòng ngừa cũng như phát hiện gian lận.Nhờ đó, họ sẽ tạo ra được môi trường làm việc, khuyến khích tính liêm chính và thực tiễn kinh doanh có trách nhiệm. Ngoài ra, còn có những lợi ích khác, kể cả hữu hình lẫn vô hình, đó là:- Ít cơ hội tiềm ẩn cho gian lận và tham nhũng;- Các nhà đầu tư nước ngoài có lòng tin hơn;- Lợi nhuận cao hơn;- Ít rủi ro kinh doanh hơn;- Nhiều cơ hội kinh doanh hơn;
Xem thêm

5 Đọc thêm

RỦI RO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TẠI SINGAPORE VÀ TRUNG QUỐC CỦA MCDONALS

RỦI RO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TẠI SINGAPORE VÀ TRUNG QUỐC CỦA MCDONALS

2.RỦI RO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH3.4.1.2.RỦI RO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TẠI SING VÀ TQ3.ĐỀ XUẤT MỘTSỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO4.MÔI TRƯỜNG KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ SING VÀ TQ2Năm 1954Năm 1954Năm 2005Năm 2005Đến nayĐến nay1. 1. SƠ LƯSƠ LƯỢỢC VC VỀỀMCDONALMCDONAL

17 Đọc thêm

 PHÂN TÍCH RỦI RO KINH DOANH PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN

PHÂN TÍCH RỦI RO KINH DOANH PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN

3.1.3.1 Ví dụ về đánh giá rủi ro thực hiện3.1.3.2 Ví dụ về tìm hiểu đơn vị và môi trường kinh doanh của đơn vị3.1.3.3 Ví dụ và tìm hiểu môi trường kiểm soát3.1.3.4 Ví dụ về đánh giá rủi ro, sai sót ở số dư tài khoản và công bố3.2 Minh họa các giai đoạn phát hiện, xác định sai sót chính và lập các thủ tục kiểm toán phù hợp cho các rủi ro cụ thể qua khảo sát hồ sơ kiểm toán thực tế3.2.1 Giai đoạn tìm hiểu đơn vị và môi trường kinh doanh phục vụ đánh giá rủi ro kiểm toán3.2.1.1 Giới thiệu về đơn vị được kiểm toán3.2.1.2 Thu thập sự hiểu biết về đơn vị và môi trường kinh doanh3.2.1.3 Xác định các sai sót chính và lập thủ tục kiểm toán phù hợp3.2.2 Giai đoạn phân tích ban đầu phục vụ đánh giá rủi ro kiểm toán3.2.2.1 Giai đọan tìm hiểu và phát hiện rủi ro3.2.2.2 Xác định các sai sót chính3.2.2.3 Các thủ tục kiểm toán phù hợp3.2.2.4 Kết luận của kiểm toán viên3.3 Khảo sát quan điểm của kiểm toán viên trước những sai sót chính trong nghiệp vụ được phát hiện trong cuộc kiểm toánCHƯƠNG 4 NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ4.1 Nhận xét về việc tuân thủ chuẩn mực ISA 3154.2 Nhận xét về quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán khi áp dụng phân tích rủi ro kinh doanh4.2.1 Quy trình thực hiện4.2.2 Ý nghĩa của phân tích rủi ro kinh doanh phục vụ đánh giá rủi ro kiểm toán4.2.3 Những hạn chế của việc áp dụng phân tích rủi ro kinh doanh phục vụ đánh giá rủi ro kiểm toán4.3 Nhận xét về thực tế thực hiện đánh giá rủi ro kiểm toán khi áp dụng phân tích rủi ro kinh doanh4.3.1 Các thuận lợi hỗ trợ việc đánh giá rủi ro 4.3.2 Thực tế thực hiện và các biện pháp hoàn thiện tại VACOKết luận
Xem thêm

4 Đọc thêm

RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

BỘ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Tiểu luận:RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG SẢNXUẤT KINH DOANHGVHD: Th.S DƯƠNG NGỌC HÀ Tên đăng ký hợp pháp của Công ty bằng tiếng Anh: là Vietnam Dairy Products Joint-Stock Company. Tên viết tắt là: Vinamilk Địa chỉ: 184-186-188 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.Điện thoại: (848) 9300 358Fax: (848) 9305 206E-mail: vinamilk@vinamilk.com.vnWebsite: www.vinamilk.com.vn Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk (HOSE: VNM) vừa được tạp chí Forbes Asia trao giải thưởng top 200 doanh nghiệp xuất sắc nhất khu vực châu Á năm 2010. Đây là lần đầu tiên và duy nhất một doanh nghiệp Việt được tạp chí chuyên xếp hạng Forbes Asia ghi nhận.Vinamilk cũng đạt vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam vào cuối tháng 11/2010 của Công ty Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report). TẦM NHÌN“Trở thành biểu tượng niềm tin số một Việt Nam về
Xem thêm

15 Đọc thêm

Cùng chủ đề