CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT VÀ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT VÀ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ":

QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT TẠI NHÀ HÀNG

QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT TẠI NHÀ HÀNG

14III, Kiến nghị, kết luận: ..........................................................................................15 1 Một số kiến nghị...............................................................................................15 2 Kết luận và rút ra bài học kinh nghiệm ...........................................................16I, LỜI MỞ ĐẦU1 Lý do chọn đề tài “Quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật tại Nhà hàng” Là một ngành kinh tế mũi nhọn của Đất nước, vì vậy Du lịch đang chuyển mình và có những bước tiến thay đổi vượt bậc.Tuy không phải không có những thách thức, nhưng chính những cơ hội to lớn cùng cuộc 2sống vui nhộn mà nó mang lại đã làm nên sức hấp dẫn đặc biệt cho ngành Du lịch hôm nay và mai sau. Kinh doanh Nhà hàng là một loại hình của kinh doanh du lịch, và nó cũng không nằm ngoài quy luật đó. Là nhà quản lý, muốn kinh doanh hiệu quả và đúng hướng cần phải có kiến thức quản trị tổng hợp , vận dụng những kiến thức đó vào điều kiện cụ thể một cách sáng tạo. Tùy thuộc vào quy mô và loại hình kinh doanh khác nhau để có cách quản lý khác nhau, nhưng nói chung, công tác quản trị Nhà hàng đều gồm các bước cơ bản như sau:- Xây dựng và quản trị hệ thống thông tin phục vụ cho công tác quản trị - Hoạch định kế hoạch, chiến lược kinh doanh Nhà hàng- Quản trị nhân lực- Quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật- Quản trị quá trình sản xuất và phục vụ Nhà hàng- Quản trị chất lượng dịch vụ, hàng hóa của Nhà hàng- Quản trị Marketing- Quản trị tài chính trong kinh doanh Nhà hàng
Xem thêm

17 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM XE ÔTÔ ĐÓNG MỚI CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ 3 2 TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM XE ÔTÔ ĐÓNG MỚI CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT ÔTÔ 3 2 TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA

điện ở nông thôn. Do vậy các trờng đã tăng đáng kể về số lợng tuyển sinh và thu hút học sinh từ nông thôn chiếm khoảng 70% số lợng này (riêng trong 2 năm 1999-2000 các trờng thuộc bộ đã tuyển 17.700 học sinh từ nông thôn).Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là trọng tâm hàng đầu của sự nghiệp CNH, HDH đất nớc.Để góp phần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong hơn 2 năm qua, cùng với các bộ, các ngành, Bộ công nghiệp đã góp phần đáng kể vào việc đẩy 8mạnh cơ sở vật chất-kỹ thuật trên cơ sở của những thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-kỹ thuật và kinh tế-xã hội cho việc phát triển nông thôn (điện, đờng, trờng, trạm, và các dịch vụ đầu vào đầu ra), góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện phân công mới lao động xã hội trong nông nghiệp trên cơ sở hỗ trợ các ngành, nghề thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống và dịch vụ (tạo nên thế chân kiềng: nông nghiệp-công nghiệp-dịch vụ trên địa bàn nông thôn). Tất cả các kết quả đó đã góp phần từng bớc phát triển nền nông nghiệp sinh thái và tạo nên bộ mặt nông thôn mới theo diện mạo của công nghiệp và đô thị với mục tiêu đến năm 2020 nơc ta cơ bản trở thành nớc công nghiệp.5.2 Giải quyết đầu ra cho nông nghiệp, nông thôn.Trong quá trình phát triển, ngành công nghiệp đã thu mua đợc rất nhiều sản phẩm đầu ra cho nông nghiệp nông thôn, giúp cho nông nghiệp, nông thôn mở rộng đợc sản xuất cũng nh tăng thu nhập cho nông dân, ví dụ:Ngành dệt-may đã thu mua đợc 29.340 tấn bông hạt, ngoài ra còn có chính sách hỗ trợ cho nông dân, nh cho vay u đãi để đầu t trồng bông (29 tỷ đồng với lãi suất 5%/năm), ứng trớc toàn bộ giống, phân bón, thuốc trừ sâu cho nông dân trồng bông không tính lãi (> 10 tỷ đồng/năm), bảo hiểm giá mua ngay từ đầu vụ cho nông dân.Ngành giấy đã cải tiến, nâng sản lợng sản xuất bột giấy, vợt công suất từ 10-20%, đã tăng lợng tiêu thụ gỗ làm nguyên liệu giấy cho nông dân.Ngành sữa liên tục tăng lợng sữa mua của nông dân từ 27.510 tấn năm 1997 lên 50.549 tấn năm 2000, tạo điều kiện phát triển đàn trâu bò ở các vùng nông thôn
Xem thêm

42 Đọc thêm

“VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM”.

“VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM”.

Do vậy có thể hiểu: Cơ sở vật chất- kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội sẽ là nền _công nghiệp lớn hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, có trình độ xã hội hóa cao dựa _ _trên trình độ khoa học-[r]

36 Đọc thêm

NỘI DUNG CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

NỘI DUNG CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Quá trình công nghiệp hoá nông thôn bao gồm: Đa phơng pháp sản xuất công nghiệp máy móc thiết bị vào sử dụng trong nông nghiệp và sản xuất ở nông thôn để thay thế lao động thủ công. áp dụng phơng pháp quản lý hiện đại tơng ứng với công nghệ và thiết bị vào nông nghiệp và nông thôn. Tạo ra hệ thống cơ sở hạ tầng thích hợp với việc đa máy móc, thiết bị và công nghệ mới vào nông thôn.Nh vậy, công nghiệp hoá nông thôn không có nghĩa là chỉ phát triển công nghiệp ở nông thôn, mà bao gồm cả việc phát triển toàn bộ các hoạt động , các lĩnh vực sản xuất dịch vụ và đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn phù hợp với nền sản xuất công nghiệp ở nông thôn và cả nớc nói chung.Công nghiệp hoá nông nghiệp còn bao hàm cả việc tạo ra sự gắn bó chặt chẽ giữa sản xuất công nghiệp với sản xuất nông nghiệp nhằm khai thác triệt để lợi thế của nông nghiệp, nâng cao hàm lợng chế biến của nông nghiệp để tăng giá trị của chúng, mở rộng thị trờng cho chúng.5Hiện đại hoá nông thôn không chỉ bao gồm công nghiệp hoá, nâng cao trình độ kỹ thuật công nghệ và tổ chức trong các lĩnh vực khác của sản xuất vật chất ở nông thôn, mà còn bao gồm cả việc không ngừng nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội, hệ thống giáo dục, đào tạo, y tế, và các dịch vụ phục vụ đời sống khác ở nông thôn. Về bản chất, hiện đại hoá là quá trình phát triển toàn diện có kế thừa ở nông thôn. Hiện đại hoá hoàn toàn không có nghĩa là xoá bỏ toàn bộ những gì đã tạo dựng trong quá khứ, càng không có nghĩa phải đa toàn bộ công nghệ, thiết bị tiên tiến và hiện đại vào nông thôn ngay một lúc, mà là tận dụng, cải tiến, hoàn thiện, từng bớc nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ và tổ chức, quản
Xem thêm

27 Đọc thêm

PHƯƠNG HƯỚNG & GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP -TIỂU THỦ CÔNG NGHIÊP CỦA HUYỆN THẠCH THẤT HÀ TÂY

PHƯƠNG HƯỚNG & GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP -TIỂU THỦ CÔNG NGHIÊP CỦA HUYỆN THẠCH THẤT HÀ TÂY

+ Chuẩn bị nguồn lao động đủ số lợng, cơ cấu, trình độ để đáp ứng yêu cấủ dụng có hiệu quả các yếu tố vật chất kỹ thuật ngày càng có trình độ hiện đại cao hơn. - Tăng cờng hiệu lực quản lý của nhà nớc trong các lĩnh vực xây dựng hệ thống kế hoạch định hớng xây dựng và nâng cao hiệu lực của hệ thống luật, xây dựng toàn diện và đồng bộ hệ thống cơ sở quản lý vĩ mô, nhằm nâng cao hiêu quả phát huy vai trò chủ đạo của công nghiệp; tăng năng lực vai trò chủ đạo của từng ngành kinh tế 7khác; đinh hớng và tổ chức phối hợp hoạt động của tất cả các ngành kinh tế, các lĩnh vực hoạt động văn hoá, xã hội vào việc phục vụ có hiệu quả quá trình thực hiện vai trò chủ đạo và tiếp thu vai trò chủ đạo của công nghiệp đối với toàn bộ nền kinh tế. 5.Công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH ở nông thôn nớc ta hiện nay.CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đợc khẳng định tại nghị quyết số 06/NQTW ngày 10/11/1998 của bộ chính trị trung ơng Đảng và nghị quyết hội nghị BCHTW lần thứ 4 và 6 khoá VIII. Đây là con đờng tất yếu để đa nông nghiệp, nông thôn nớc ta tách khỏ tình trạng nghèo nàn, lạc hậu.Trong hơn 2 năm qua, bộ công nghiệp đã chú trọng chỉ đạo chực hiện chủ chơng lớn này của Đảng và nhà nớc ta và đạt đợc những kết quả khả quan.5.1 Đầu t cơ sở sản xuất ở các địa phơng, tạo công ăn việc làm và thu hút lao động từ nông thôn.Cùng với việc sản xuất các sản phẩm phục vụ nông nghiệp, lấy địa bàn nông thôn làm mục tiêu phục vụ chính, các cơ sở thuộc bộ còn tích cực đầu t mở rộng sản xuất ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.Mở rộng diện tích trồng rừng (phục vụ sản xuất giấy) giúp bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây nguyên liêu phục vụ cho công nghiệp và góp phần xoá đói giảm nghèo.Ngoài ra còn liên doanh đầu t các xí nghiệp ở nông thôn thu hút hàng vạn lao động là con em nông dân. Trong chính sách đào tạo, Bộ công nghiệp đã chỉ đạo các trờng cao đẳng, trung học, dạy nghề mở rộng ngành nghề đào tạo liên quan đến nhu cầu sử dụng lao động kỹ thuật và quản lý vận hành, sử dụng các công cụ thiết bị cơ
Xem thêm

42 Đọc thêm

LUẬN VĂN: Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội ở nước ta - Thực trạng và một số giải pháp cơ bản ppt

LUẬN VĂN: NỀN KINH TẾ HÀNG HOÁ NHIỀU THÀNH PHẦN THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI Ở NƯỚC TA - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN PPT

ta thiếu cái "cốt vật chất" của một nền kinh tế phát triển. Thực trạng của nền kinh tế được biểu hiện ở những mặt như: cơ cấu hạ tầng vật chất và xã hội thấp kém, trình độ cơ sở vật chấtcông nghệ trong các doanh nghiệp còn lạc hậu, kém khả năng cạnh tranh vì sản xuất phân tán, nhỏ lẻ, kỹ thuật thủ công, mang nặng tính bảo thủ trì trệ; phân công lao động chưa sâu sắc, các mối quan hệ kinh tế kém phát triển; thị trường còn sơ khai; thu nhập của người dân cư quá thấp vì vậy sức mua thấp, nhu cầu tăng chậm dẫn đến đình trệ sản xuất kinh doanh là khó tránh khỏi; thiếu đội ngũ những người có bậc thợ chuyên môn để tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới trên thế giới do đó sản phẩm làm ra kém khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như trên thế giới. Từ năm 1986 trở về trước, mặc dù trên thực tế vẫn thừa nhận sản xuất hàng hoá, thừa nhận quan hệ hàng hoá - tiền tệ, nhưng thực chất đó chỉ là kinh tế hàng hoá một thành phần - thành phần xã hội chủ nghĩa dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất dưới 2 hình thức: toàn dân và tập thể. Với tên gọi "Kinh tế hàng hoá xã hội chủ nghĩa" về thực chất là kiểu kinh tế chỉ huy, đã làm cho các phạm trù của kinh tế hàng hoá vốn sống động mền dẻo như giá trị, giá cả, lợi nhuận bị hình thức hoá đến cao độ. Mục đích hoạt động kinh tế của các cá nhân, các doanh nghiệp không phải vì lợi nhuận như vốn có của kinh tế hàng hoá mà là tuân thủ một cách nghiêm ngặt hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh được phát ra từ một trung tâm. Các quy luật kinh tế hàng hoá hoặc do ý chí chủ quan bị "thu hẹp phạm vi hoạt động" xem như "không hợp pháp" hoặc có thừa nhận cũng chỉ đóng vai trò hết sức thứ kém trong sự vận động của nền kinh tế. Các loại hàng hoá đặc biệt hoặc phi hàng hoá, các loại thị trường có tổ chức, có kế hoạch chi phối các lĩnh vực quan trọng nhất của quá trình tái sản xuất xã hội. Đối lập với kinh tế có kế hoạch đó được coi là kinh tế thị trường tự do, bấp hợp pháp. Nền kinh tế hàng hoá dựa trên cơ sở nền kinh tế nhiều thành phần. Cơ sở khách quan của sự tồn tại nhiều thành phần đó là do còn nhiều hình thức sở hữu khác nhau về tư
Xem thêm

18 Đọc thêm

“VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

“VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

Do vậy có thể hiểu: Cơ sở vật chất- kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội sẽ là nền _công nghiệp lớn hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, có trình độ xã hội hóa cao dựa _ _trên trình độ khoa học-[r]

34 Đọc thêm

Tiểu luận kinh tế chính trị:""Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta". ppt

TIỂU LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ:""CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN LÀ NHIỆM VỤ TRUNG TÂM TRONG SUỐT THỜI KỲ QUÁ ĐỘ ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA". PPT

6 ích phát triển đất nước, chứ không phải làm phá sản hàng loạt, lãng phí các nguồn lực, thôn tính lẫn nhau làm chệch hướng đi lên chủ nghĩa xã hội Muốn vậy cần phải xác định rõ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước ( đó là các doanh nghiệp nhà nước), phải làm sao để cho kinh tế nhà nước thực sự làm ăn có hiệu quả, phát huy tối đa vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế hợp tác xã, phấn đấu dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế nhà nước trong những ngành, lĩnh vực trọng yếu như kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, hệ thống tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, những cơ sở sản xuất và thương mại, dịch vụ quan trọng, một số doanh nghiệp thực hiện những nhiệm vụ có quan hệ đến quốc phòng an ninh. Đây là những ngành kinh tế chính yếu, là "bộ xương sống" của toàn bộ nền kinh tế quốc gia. II công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt nam 1.Tiến hành cách mạng khoa học kỹ thật, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật để tự trang bị. Thế giới đã trải qua hai cuộc chiến tranh kỹ thụât: cuộc cách mạng kỹ thuật mà nội dung chủ yếu của nó là cơ khí hoá xuất hiện đầu tiên ở nước Anh vào 30 năm cuối thế kỷ 17 và hoàn thành vào những năm 50 đầu thế kỷ 19. Đến khoảng giữa thế kỷ 20 xuất hiện cuộc cách mạng khoa học- công nghệ hiện đại. Mấy thập niên đã trải qua, nhất là thập niên gần đây loài người đang chứng kiến những thay đổi rất to lớn, trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị và xã hội. Từ nội dung của cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật, mặc dù còn có thể có ý kiến nào đó khác nhau, song ý kiến nhất trí cho rằng cuộc cách mạng nàycó hai đặc trưng chủ yếu: Một là, khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Cách đây hơn một trăm năm. Các Mác đã dự đoánvề mối quan hệvà sự phát triển giữa khoa
Xem thêm

13 Đọc thêm

VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

Do vậy có thể hiểu: Cơ sở vật chất- kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội sẽ là nền _công nghiệp lớn hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, có trình độ xã hội hóa cao dựa _ _trên trình độ khoa học-[r]

34 Đọc thêm

VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

Do vậy có thể hiểu: Cơ sở vật chất- kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội sẽ là nền _công nghiệp lớn hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, có trình độ xã hội hóa cao dựa _ _trên trình độ khoa học-[r]

34 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp : Đề án quản lý nông nghiệp - Ngành dệt may phần 5 potx

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP : ĐỀ ÁN QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP - NGÀNH DỆT MAY PHẦN 5 POTX

chỉnh các quy chế tiền lơng, đảm bảo công bằng, công khai, quy chế khen thởng, phụ cấp cho cán bộ quản lý giỏi, cán bộ kỹ thuật giỏi và công nhân giỏi, quy chế khuyến khích cán bộ công nhân đi học. Không ngừng nâng cao chất lợng và đổi mới thiết bị công nghệ nhằm tăng năng suất lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho ngời lao Đề án môn học Kinh tế và Quản lý Công nghiệp Trần Hoài Việt Công nghiệp 43B động. Đối với vấn đề lao động trong ngành Dệt, do liên quan tới nguyên lý máy - đó là sự chuyển động tập trung của các cọc sợi, do sự hiện đại hóa, chơng trình hóa máy dệt là quá đắt, cha phù hợp với nguồn tài chính trong các doanh nghiệp nên khó có những biện pháp khắc phục về mặt kỹ thuật, công nghệ. Chúng ta chỉ có thể cải thiện điều kiện làm việc cho ngời lao động thông qua các chế độ về lơng, về phụ cấp độc hại ( tiếng ồn, bụi bông), về các chế độ nghỉ ngơi. Riêng công nhân may, nên dung hòa giữa tổ chức lao động theo dây chuyền, tức là gữa cái lợi về quản lý với các lựo của ngời công nhân. Nên nhanh chóng thay đổi quan điểm chia nhỏ công đoạn nh hiện nay, dây chuyền cần ít công đoạn hơn ( Ví dụ: may một chiếc áo chỉ nên còn 4 khâu: may thân, may tay và vào tay, may cổ và vào cổ, hoàn tất gồm khuy- là - thêu ). Tất nhiên nh vậy sẽ nổi lên những vấn đề cân đối thời gian giữa các khâu. Điều này có thể giải quyết đợc bằng cách tổ chức lại dây chuyền, vừa theo hớng dọc lẫn hớng ngang, theo lý thuyết mạng, sau những thời gian nhất định, nên chuyển đổi thợ theo kiểu vòng tròn. Thông qua các tổ chức đòan thể phát động các phong tào thi đua, tuyên truyền giáo dục cán bộ công nhân viên; luôn chăm lo đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên trên cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh, coi đó là động lực phát triển doanh nghiệp và là chất kết dính giữa ngời lao động và doanh nghiệp.
Xem thêm

6 Đọc thêm

VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

Do đặc trưng sinh học- xã gội riêng có của mình, cong người, trong nền sản xuất có sức mạnh và kỹ năng lao động thần kinh cơ- bắp. Trong lao động sức mạnh và kỹ năng ấy đã được nhân lên gấp nhiều lần. Hơn nữa, lao động của con người ngày càng trở thành lao động có trí tuệ và lao động trí tuệ. Trí tuệ con người không phải là cái gì siêu tự nhiên,mà là sản phẩm của tự nhiên và của lao động. Nhưng trong quá trình lịch sử lâu dài của xã hội loài người, trí tuệ hình thành phát triển cùng với lao động làm cho lao động ngày càng có hàm lượng trí tuệ cao hơn. Hàm lượng trí tuệ trong lao động, đặc biệt là trong điều kiện của khoa học công nghệ hiện nay, đã làm cho con người trở thành một nguồn kực đặc biệt của sản xuất, là nguồn lực cơ bản, nguồn lực vô tận.Tư liệu sản xuất bao gồm đối tượng lao động và tư liệu lao động.Trong tư liệu lao động có công cụ lao động và những tư liệu lao động khác cần thiết cho việc vận chuyển bảo quản sản phẩm....Đối tượng lao động là những vật mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó theo mục đích của mình. Đối tượng lao động không phải là toàn bộ giới tự nhiên mà chỉ có một bộ phận của giới tự nhiên được đưa vào sản xuất. Con người không chỉ tìm trong giới tự nhiên những đối tượng lao động sẵn có, mà còn sáng tạo ra bản thân đối tượng lao động. Sự phát triển của sản xuất có liên quan đến việc đưa những đối tượng ngày càng mới hơn vào quá trình sản xuất. Điều đó hoàn toàn có tính quy luật bởi chính những vật liệu mới mở rộng khả năng sản xuất Trang 4của con người. Đối tượng lao động chính là yếu tố vật chất của sản phẩm tương lai. Đối tượng lao động gồm các loại:+ Loại có sẵn trong tự nhiên. Loại này thường là đối tượng của các ngành công nghiệp khai thác.+ Loại đã qua chế biến, nghĩa là đã có sự tác động của lao động gọi là nguyên liệu. Loại này thường là đói tượng của các ngành công nghiệp chế biến.Với sự phát triển của Cách mạng khoa học- kỹ thuật hiện đại, vai trò của nhiều đối tượng lao động dần dần thay đổi, đồng thời loại đối tượng lao động có chất lượng mới được tạo ra. Nhưng cơ sở của mọi đối tượng lao động vẫn là đất đai,
Xem thêm

33 Đọc thêm

Đề tài " Luận chứng chủ trương phát triển khoa học và công nghệ cùng với giáo dục đào tạo là những Quốc sách hàng đầu để thực hiện thành công sự nghiệp Công nghiệp hoá, hiện đại hóa ở Việt Nam” doc

ĐỀ TÀI " LUẬN CHỨNG CHỦ TRƯƠNG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÙNG VỚI GIÁO DỤC ĐÀO TẠO LÀ NHỮNG QUỐC SÁCH HÀNG ĐẦU ĐỂ THỰC HIỆN THÀNH CÔNG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM” DOC

của sự phát triển lực lượng sản xuất, vừa là người tạo ra sự phát triển đó. Đểtạo ra một lực lượng sản xuất tiến bộ, việc phát huy vai trò nhân tố con1414người, đào tạo nguồn nhân lực là một việc làm tất yếu. Giáo dục và đào tạocàng trở nên quan trọng hơn trong sự phát triển của lực lượng sản xuất.IV.Kết luận “Đảng và Nhà nước luôn coi sự nghiệp phát triển khoa học và côngnghệ cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng vàđộng lực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, sớm đưa nước tara khỏi tình trạng kém phát triển, để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thànhmột nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Để thực hiện “mục tiêu trựctiếp” này, chúng ta phải có được một lực lượng sản xuất đạt trình độ pháttriển cao, một cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại dựa trên sự phát triển mạnhmẽ với tốc độ ngày càng tăng của khoa học và công nghệ hiện đại; phải“tranh thủ cơ hội thuận lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra và tiềm năng, lợi thếcủa nước ta để rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nướctheo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức, coi kinhtế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và công nghiệp hoá, hiện đạihoá. Phát triển mạnh các ngành và sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng caodựa nhiều vào tri thức; kết hợp việc sử dụng nguồn vốn tri thức của conngười Việt Nam với tri thức mới nhất của nhân loại. Coi trọng cả số lượngvà chất lượng tăng trưởng kinh tế trong mỗi bước phát triển của đất nước, ởtừng vùng, từng địa phương, trong từng dự án kinh tế – xã hội”. Có thểkhẳng định rằng, chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắnvới phát triển kinh tế tri thức mà Đảng ta đưa ra tại Đại hội X không chỉ làsự tiếp nối đường lối và chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nướcđã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độlên chủ nghĩa xã hội (năm 1991), mà còn là bước phát triển mới trong nhậnthức của Đảng ta về đường lối tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
Xem thêm

16 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA CÔNG TY BITI’S

THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA CÔNG TY BITI’S

2.Năng lực sản xuất kinh doanh. Khởi lập từ năm 1982 bắt đầu từ 2 cơ s ở sản xuất nhỏ đến nay công ty sản xuất hàng tiêudùng Bình Tiên đã trưởng thành và phát triển có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Để có được kết quả trên là do ban lãnh đạo công ty đã xây dựng được cho mình một chiếnlược kinh doanh đúng đắn và không ngừng đổi mới, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đáp ứngthoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước.2.1 Tình hình trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật. Hệ thống 4 công ty Bi Ti ‘S được trang bị dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại nhập khẩutừ Đài Loan và Hàn Quốc, cơ sở vật chất nhà xưởng được trang bị đầy đủ tạo điều kiện thuận lợicho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.Trong đó: Công ty Bi Ti ‘S Hồ Chí Minh và Bi Ti‘S Đồng Nai với năng lực sản xuất 13 triệu đôi/năm đang từng bước chiếm lĩnh thị trường trongnước; công ty liên doanh SUN KUAN với Đài Loan và công ty Bi Ti ‘S USA ở Mỹ với năng lựcsản xuất trên 3 triệu đôi/năm xuất khẩu 100% cũng đang từng bước xâm nhập và đáp ứng nhu cầucủa người tiêu dùng ở châu Á, châu ÂU và châu Mỹ. Nhưng bên cạnh đó, do hệ thống cơ sở trangthiết bị được lắp giáp từ những năm đầu của thập kỷ 90 cho đến nay khi mà hệ thống kênh phânphối của công ty không ngừng được mở rộng thì lượng hàng không đủ đáp ứng nhu cầu(Lúc nhiềunhất công ty mới chỉ đáp ứng được 80% số hàng còn thường chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu hàngcho các đại lý ). Thêm vào đó các mẫu khuôn đúc của Bi Ti ‘S là làm bằng sắt nên chi phí đúckhuôn là rất cao thường từ 1000 đến 1500 USD/khuôn. Do đó, thời gian hoàn vốn đối với mỗichủng loại cần phải mất nhiều thời gian trong khi các mặt hàng giầy dép là mặt hàng thời trang nênnhu cầu thay đổi của người tiêu dùng là rất nhanh theo mùa. Điều này đã khiến cho lượng hàng tồncủa Bi Ti ‘S là rất lớn(ứơc tính lượng hàng lỗi mốt, châm luân chuyển trong toàn hệ thống khoảng3 triệu đôi). Chính vì vậy để giảm thiểu lượng tồn kho và đáp ứng kịp thời nhu cầu về các mặthàng cho khách hàng yêu cầu ban lãnh đạo công ty cần phải có những cải tiến trong hoạt động sảnxuất kinh doanh cũng như phải mở rộng hệ thống cơ sở sản xuất của công ty.2.2. Tình hình tài chính. Với số vốn khá khiêm tốn ban đầu, sau 19 năm phát triển tình hình tài chính của công tykhông ngừng lớn mạnh mang lại nhiều lợi thế cho công ty. Với tỷ lệ vốn tự có chiếm hơn 80% làmột lợi thế tạo điều kiện chủ động trong hoạt động kinh doanh của công ty. Hiện nay công ty tậptrung đầu tư vốn cho việc tái sản xuất và mở rộng hệ thống mạng lươí phân phối của mình. Đây là
Xem thêm

33 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG

trường. Với những mối quan hệ hợp tác sẵn có ở trong và ngoài nước, trình độ và kinh nghiệm của các cán bộ của công ty, đội ngũ lãnh đạo năng động, Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ và Xây dựng đảm bảo có thể cung cấp cho đối tác những yêu cầu được coi là khó khăn trên thì trường hiện nay. Với phương châm đa dạng về ngành nghề, tiên tiến về công nghệ, năng động trong kinh doanh, công ty đang tích cực đổi mới một cách sâu sắc, toàn diện hơn nữa, tiếp tục mở rộng thị trường và đa dạng ngành nghề, trong đó lấy việc đầu tư và xây lắp các công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, điện lạnh và điện tử làm trọng tâm.Công ty có đội ngũ cán bộ công nghân viên lành nghề, có trình độ được tiếp nhận với công nghệ thi công tiên tiến, có kinh nghiệm nhiều năm công tác về thi công các dự án lớn trong nước và quốc tế.Công ty đặc biệt coi trọng việc đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật, kinh tế tài chính, cán bộ quản lý và đào tạo đội ngũ công nhân có kỹ năng tốt, tay nghề giỏi. Luôn trang bị cho cán bộ công nhân viên đầy đử cơ sở vất chất, các trang thiết bị hiện đại để có thể đáp ứng kịp thời mọi lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Công ty liên tục đầu tư, đổi mới trang thiết bị phù hợp với công nghệ tiên tiến góp phần làm cho các công trình mà công ty đã và đang thi công đạt chất lượng và hiệu quả, hạ giá thành sản phẩmCông ty có một hệ thống tài chính lành mạnh, ổ định luôn đảm bảo khả năng thanh toán cao. Cơ cấu vốn và tài sản được phân bổ hợp lý, phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ và Xây dựng với mục tiêu phấn đấu trở thành doanh nghiệp vững mạnh, đảm nhận hoàn toàn xây lắp nhiều công trinh lớn, quan trọng đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đặc biệt công ty đã tạo lập được một hệ thống quản lý điều hành, thiết bị, tài chính rất hiệu quả, đóng góp tích cực trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh giúp cho công ty có nền tài chính ổn định và lành mạnh.3
Xem thêm

21 Đọc thêm

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP-TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN THẠCH THẤT TỈNH HÀ TÂY

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP CỦA HUYỆN THẠCH THẤT TỈNH HÀ TÂY

xuất ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.Mở rộng diện tích trồng rừng (phục vụ sản xuất giấy) giúp bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây nguyên liêu phục vụ cho công nghiệp và góp phần xoá đói giảm nghèo.Ngoài ra còn liên doanh đầu t các xí nghiệp ở nông thôn thu hút hàng vạn lao động là con em nông dân. Trong chính sách đào tạo, Bộ công nghiệp đã chỉ đạo các trờng cao đẳng, trung học, dạy nghề mở rộng ngành nghề đào tạo liên quan đến nhu cầu sử dụng lao động kỹ thuật và quản lý vận hành, sử dụng các công cụ thiết bị cơ điện ở nông thôn. Do vậy các trờng đã tăng đáng kể về số lợng tuyển sinh và thu hút học sinh từ nông thôn chiếm khoảng 70% số lợng này (riêng trong 2 năm 1999-2000 các trờng thuộc bộ đã tuyển 17.700 học sinh từ nông thôn).Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là trọng tâm hàng đầu của sự nghiệp CNH, HDH đất nớc.Để góp phần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong hơn 2 năm qua, cùng với các bộ, các ngành, Bộ công nghiệp đã góp phần đáng kể vào việc đẩy 8Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368mạnh cơ sở vật chất-kỹ thuật trên cơ sở của những thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-kỹ thuật và kinh tế-xã hội cho việc phát triển nông thôn (điện, đờng, trờng, trạm, và các dịch vụ đầu vào đầu ra), góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện phân công mới lao động xã hội trong nông nghiệp trên cơ sở hỗ trợ các ngành, nghề thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống và dịch vụ (tạo nên thế chân kiềng: nông nghiệp-công nghiệp-dịch vụ trên địa bàn nông thôn). Tất cả các kết quả đó đã góp phần từng bớc phát triển nền nông nghiệp sinh thái và tạo nên bộ mặt nông thôn mới theo diện mạo của công nghiệp và đô thị với mục tiêu đến năm 2020 nơc ta cơ bản trở thành nớc công nghiệp.5.2 Giải quyết đầu ra cho nông nghiệp, nông thôn.Trong quá trình phát triển, ngành công nghiệp đã thu mua đợc rất nhiều sản phẩm đầu ra cho nông nghiệp nông thôn, giúp cho nông nghiệp, nông thôn mở rộng
Xem thêm

42 Đọc thêm

Tài liệu Cách mạng KHCN hiện đại với vấn đề CNH- HĐH ở Việt Nam docx

TÀI LIỆU CÁCH MẠNG KHCN HIỆN ĐẠI VỚI VẤN ĐỀ CNH- HĐH Ở VIỆT NAM DOCX

nguyên quan trọng nhất của nền kinh tế.- Trong nền kinh tế tri thức, nguồn nhân lực nhanh chóng được tri thức hoá; sự sáng tạo, đổi mới, học tập trở thành yêu cầu thường xuyên đối với mọi người và phát triển con người trở thành nhiệm vụ trung tâm của xã hội.- Trong nền kinh tế tri thức, mọi hoạt động đều có liên quan đến vấn đề toàn cầu hoá kinh tế, có tác động tích cực hoặc tiêu cực sâu rộng tới nhiều mặt của đời sống xã hội trong mỗi quốc gia và trên toàn thế giới.Những đặc điểm trên đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ởnước ta, nhất thiết phải tranh thủ ứng dụng ngày càng nhiều hơn, ở mức cao hơn và phổ biến hơn những thành tựu công nghệ hiện đại và tri thức mới; kếthợp quá trình phát triển tuần tự với đi tắt đón đầu; nâng cao hàm lượng tri thức trong các nhân tố phát triển kinh tế - xã hội; từng bước phát triển kinh tế tri thức, để vừa phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững vừa rút ngắn được khoảng cách với các nước trong khu vực và trên thế giới. 2- Mục tiêu, quan điểm của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam.a- Mục tiêu công nghiệp hoá- hiện đại hoá ở nước ta :Xây dựng nước ta thành nước công nghiệp có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với quá trình phát triển lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòngan ninh vững chắc, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.b- Quan điểm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta :- Công nghiệp hoá phải gắn liền với hiện đại hoá.- Xây dựng nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực và thế giới, hướng mạnh về xuất khẩu, đồng thời thay thế nhập khẩu những sản phẩm trong nước có khả năng sản xuất có hiệu quả.- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước là chủ đạo.- Lấy việc phát huy nguồn lực con người con làm yếu tố cơ bản cho sự phát
Xem thêm

6 Đọc thêm

BÀI THUYẾT TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ LÀM RÕ NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN TRONG ĐƯỜNG LỐI CNH HĐH CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1986 2011 LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN NGÀNH LĨNH VỰC MÌNH THEO HỌC

BÀI THUYẾT TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ LÀM RÕ NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN TRONG ĐƯỜNG LỐI CNH HĐH CỦA ĐẢNG TỪ NĂM 1986 2011 LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN NGÀNH LĨNH VỰC MÌNH THEO HỌC

Cơ cấu kinh tế hợp lý để phát triển sản xuất; củng cố quốcphòng và an ninh.Ba chương trình mục tiêu: lương thực-thực phẩm, hàng tiêudùng, hàng xuất khẩu.Đại hội VII:Chiến lược đến năm 2000: ra khỏi khủng hoảng, ổn định tìnhhình kinh tế - xã hội, vượt qua tình trạng nước nghèo và kémphát triển, cải thiện đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng vàan ninh.IIIIĐại hội VIII:XD nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiệnđại, cơ cấu KT hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ pháttriển của LLSX, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vữngchắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, xây dựng thành côngCNXH.Đại hội IX:Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vậtchất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bảntrở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.Đại hội X, XI:Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới,huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho CNH, HĐH đất nước; phát triểnvăn hoá; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng và anninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc
Xem thêm

47 Đọc thêm

Lý luận Quan hệ sản xuất trong Công nghiệp hóa hiện đại hóa - 3 pdf

LÝ LUẬN QUAN HỆ SẢN XUẤT TRONG CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA - 3 PDF

18 II- Cơ sở lý luận của quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa 1-Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, x• hội từ sử dụng lao động thủ công là chính, sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển và tiến bộ khoa học- công nghệ, tạo ra năng suất lao động x• hội cao. 2- Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa Mỗi phương thức sản xuất x• hội nhất định có một cơ sở vật chất- kỹ thuật tương ứng. Cơ sở vật chất của một x• hội là toàn bộ hệ thống các yếu tố vật chất của lực lượng sản xuất x• hội phù hợp với trình độ kỹ thuật( công nghệ) tương ứng mà lực lượng lao động x• hội sử dụng, tác động vào để sản xuất ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu x•
Xem thêm

7 Đọc thêm

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP 12 MÔN ĐỊA 2012

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP 12 MÔN ĐỊA 2012

- Có nhiều cảng sông, với 30 cảng chính.- Khối lượng vận chuyển và luân chuyển tăng*Các tuyến đường chính: tập trung trên một số hệ thốngsông chính.-Hệ thống sông Hồng- Thái Bình-Hệ thống sông.Mekong- Đồng Nai-Hệ thống sông ở miền Trung.d/ Đường biển:- Điều kiện phát triển thuận lợi: Đường bờ biển dài 3260km, nhiều vũng, vịnh rộng, kín gió và đảo, quầnđảo ven bờ, nằm trên đường hàng hải quốc tế…- Các tuyến đường biển ven bờ chủ yếu theo hướng Bắc-Nam. Quan trọng nhất là tuyến Hải Phòngtp.HCM, dài 1.500 km.- Các cảng biển và cụm cảng quan trọng: Hải Phòng, Cái Lân, Đà Nẵng, Dung Quất, Nha Trang, Sài GònVũng Tàu-Thị Vải.e/ Đường không:- Là ngành non trẻ nhưng phát triển nhanh chóng, ngày càng hiện đại hóacơ sở vật chất.- cả nước có 19 sân bay, trong đó có 5 sân bay quốc tế- Các tuyến bay trong nứơc được khai thác trên cơ sở 3 đầu mối chủ yếu là: tp.HCM, HNội, Đà Nẵng.- Đã mở rộng các đường bay đến nhiều nước trong khu vực và thế giới.e/ Đường ống:- Ngày càng phát triển, gắn với sự phát triển của ngành dầu, khí.- Tuyến đường chính:+ Tuyến đường ống vận chuyển sản phẩm xăng dầu B12 (Bãi Cháy- Hạ Long) đến các tỉnh ĐB SH+ Tuyến đường ống dẫn khí từ nơi khai thác dầu khí ngoài thềm lục địa vào đất liền.2. Ngành thông tin liên lạca/ Bưu chính:- Đặc điểm: Có tính phục vụ cao, mạng lưới phân bố rộng khắp.- Hạn chế: mạng lưới phân bố chưa hợp lý, công nghệ còn lạc hậu, quy trình nghiệp vụ hầu hết ở các địaphương mang tính thủ công, chưa tương xứng với chuẩn quốc tế, thiếu lao động trình độ cao…- Định hướng phát triển theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa nhằm đạt trình độ hiện đại,ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực; bên cạnh các hoạt động công ichsex đảy mạnh các hoạt độngkinh doanh để trở thành ngành kinh doanh hiệu quả.b/ Viễn thông:
Xem thêm

34 Đọc thêm

Cùng chủ đề