HÌNH THÁI KHỞI NGHĨA CÁCH MẠNG THÁNG 8

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HÌNH THÁI KHỞI NGHĨA CÁCH MẠNG THÁNG 8":

NHỮNG HÌNH ẢNH LỊCH SỬ VỀ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

NHỮNG HÌNH ẢNH LỊCH SỬ VỀ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

Những hình ảnh lịch sử về Cách mạng Tháng Tám 1945Ngày 19/8/1945 đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi của dân tộc,đánh dấu sự thành công của Cách mạng Tháng Tám, mở ra một kỷnguyên mới: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.Những hình ảnh lịch sử về Cách mạng Tháng Tám 1945Sau khi họp nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên Quang), trongtình hình hết sức khẩn trương, Đảng quyết định phát động và lãnh đạo toàn dântổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và bọn bù nhìn tay saicủa chúng trước khi quân đồng minh Anh, Pháp vào nước ta. Từ ngày 14/8,cuộc khởi nghĩa bắt đầu, trong hai ngày 14 và 15/8/1945, nhân dân tại QuảngNgãi, Hà Tĩnh đã nổi dậy giành chính quyền. Ngày 18/8, chính quyền các tỉnhBắc Giang, Hải Dương, Quảng Nam đã về tay nhân dân.VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíLệnh tổng khởi nghĩa được phát hành rộng rãi và được toàn thể nhân dân đồngtình hưởng ứng.Sáng ngày 19/8, hàng chục vạn nhân dân rầm rập tiến về Quảng trường Nhà hátLớn Hà Nội. Đúng 11 giờ trưa, cuộc mít tinh bắt đầu.Cách mạng Tháng Tám với không khí sục sôi tại Hà Nội, thu hút mọi tầng lớpnhân dân trên cả nước tham gia nổi dậy.VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíNgày 19/8/945, cuộc mít tinh trở thành cuộc biểu tình vũ trang tiến vào chiếmphủ Phủ Khâm sai Bắc Kỳ, trại lính bảo an và các cơ sở của chính phủ bù nhìn.Đánh dấu mốc son lịch sử của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám.
Xem thêm

6 Đọc thêm

BÀI GIẢNG LỊCH sử ĐẢNG CHUYÊN đề ĐẢNG LÃNH đạo đấu TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN 1930 1945

BÀI GIẢNG LỊCH sử ĐẢNG CHUYÊN đề ĐẢNG LÃNH đạo đấu TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN 1930 1945

Giới thiệu quá trình nhận thức, phát triển về lý luận và đường lối cách mạng của Đảng. Đồng thời có nhận thức đúng về quá trình Đảng lãnh đạo và tổ chức quần chúng đấu tranh để xây dựng, củng cố, phát triển lực lượng tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng Tháng 81945. Chấp hành nghiêm qui chế huấn luyện.

Đọc thêm

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 Ở CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 Ở CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỞ ĐẦU Trong tiến trình lịch sử Việt Nam thời cận hiện đại, Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những sự kiện lịch sử vĩ đại, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong tiến trình lịch sử dân tộc. Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đánh đổ chế độ thực dân, phát xít và phong kiến tay sai, thiết lập nên chế độ xã hội tiến bộ với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cách mạng tháng Tám đã tạo ra những tiền đề cho sự phát triển và thắng lợi của dân tộc Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một vấn đề khoa học được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Bên cạnh những vấn đề chung của Cách mạng tháng Tám, một số công trình mang tính khu vực và địa phương đã được tiếp cận. Cuộc vận động Cách mạng tháng Tám ở các tỉnh đã được nghiên cứu nhưng chủ yếu còn dưới dạng mô tả, vấn đề nêu đặc điểm gần như chưa được đề cập. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Bắc Trung Bộ là một vấn đề quan trọng nhưng chưa được các nhà sử học nghiên cứu toàn diện và có hệ thống. Đóng góp vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đây là địa bàn chiến lược của xứ Trung Kì. Bộ máy cai trị c ng như lực lượng quân sự của thực dân Pháp và phát xít Nhật ở đây tương đối mạnh. Vì vậy, Bắc Trung Bộ là một trong những địa bàn diễn ra cuộc đấu tranh cách mạng ác liệt nhất, khó khăn nhất. Vượt qua các cuộc khủng bố của đế quốc, qua các phong trào cách mạng, vùng đất Bắc Trung Bộ thực sự là một trong những trung tâm cách mạng của cả nước. Bước vào giai đoạn 1939 - 1945, quán triệt và thực hiện đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng Cộng sản Đông Dương, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Xứ ủy Trung Kì, tổ chức Đảng địa phương, Việt Minh các tỉnh Bắc Trung Bộ đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân kết hợp chuẩn bị và đấu tranh tiến tới cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thắng lợi. Trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945, các tỉnh Bắc Trung Bộ có một vị trí, vai trò quan trọng. Đây là một trong những khu vực diễn ra cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi sớm nhất ở tỉnh lị, trực tiếp chấm dứt chế độ phong kiến lạc hậu và Chính phủ Trần Trọng Kim. Cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có nét sáng tạo về tập hợp lực lượng, phương thức khởi nghĩa và hình thái giành chính quyền. Vì vậy, nghiên cứu Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở các tỉnh Bắc Trung Bộ là việc làm có ý nghĩa về mặt khoa học và có giá trị thực tiễn sâu sắc. - Về khoa học: Góp phần tái hiện đầy đủ bức tranh lịch sử Cách mạng tháng Tám trong cả nước nói chung và ở khu vực nói riêng; làm nổi rõ vai trò, đặc điểm của Cách mạng tháng Tám ở Bắc Trung Bộ, khẳng định sự đúng đắn và sáng tạo của đường lối cách mạng do Đảng Cộng sản Đông Dương vạch ra. - Về thực tiễn: Góp vào kho tàng kinh nghiệm của lịch sử cách mạng Việt Nam một mẫu hình tiêu biểu về tổ chức lực lượng và phát động quần chúng tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi; đúc rút những bài học kinh nghiệm để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chỉnh đốn Đảng, chiến lược đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay; góp phần giáo dục truyền thống, củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc; bổ sung tư liệu về Cách mạng tháng Tám ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và cả nước. Vì những lí do trên, tôi chọn vấn đề “Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở các tỉnh Bắc Trung Bộ” làm đề tài Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam.
Xem thêm

189 Đọc thêm

BÀI 23. TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

BÀI 23. TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

2_lệnh tổng khởi nghĩa ban bố :-Ngày 14 đến ngày 15/8/1945 hội nghịtoàn quốc của Đảng họp tại Tân trào+ Quyết định tổng khởi nghĩa trong cảnước.+ ủy ban khởi nghĩa được thành lập+ ra quân lệnh số 1_ 16/8/1945 Đại hội quốc dân ở TânTrào.+ Tán thành lệnh tổng khởi nghĩa+ Thông qua 10 chính sách của ViệtMinh+ Lập ủy ban dân tộc gải phóng- Sau đó HCM gửi thư kêu gọi đồng bàocả nước đứng lên tổng khởi nghĩa- Chiều ngày 16/8/1945 đồng chí VõNguyên Giáp dẫn đầu đoàn quân giảiphóng thị xã Thái Nguyên§×nhT©nTrµon¬idiÔn ra§¹i Héi
Xem thêm

30 Đọc thêm

49 Câu hỏi tự luận kèm đáp án môn đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam

49 CÂU HỎI TỰ LUẬN KÈM ĐÁP ÁN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Câu 1: Công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? Câu 2: Tình hình các giai cấp trong xã hội Việt Nam thuộc địa nữa phong kiến? Câu 3: Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam? Câu 4: Nội dung cơ bản của Luận cương Chính trị tháng 101930? Câu 5: Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên được thong qua tại hội nghị thành lập ĐCSVN 321930? Câu 6: Những bổ sung phát triển của luận cương chính trị tháng 101930 so với cương lĩnh chính trị đầu tiên? Câu 7: Kết quả chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về bảo vệ thành quả cách mạng Tháng 8 , xây dựng và giữ vững chính quyền cách mạng giai đoạn 19451946? Câu 8: Sách lược lợi dung mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù và sự hòa hoàn có nguyên tắc để giữ vững chính quyền giai đoạn 19451946? Câu 9: Trình bày chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược giải phóng dân tộc của Đảng được thể hiện trong 3 nghị quyết BCH trung ương tháng 111939111940 51941: Mối quan hệ chống đế quốc và chống phong kiến? Câu 10: Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945? Câu 11: Kết quả thắng lợi của cách mạng Tháng 8 năm 1945? Câu 12: Ý nghĩa thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945? Câu 13: Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng chống thực dân Pháp xâm lược? Câu 14: Điểm bổ sung phát triển hoàn thiện căn bản đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của Đại hội Đảng II(1951)? Nội dung về lực lượng và phươn pháp cách mạng? Câu 15: Ý nghĩa thắng lợi của cuộc khắng chiến chống Pháp xâm lược? Câu 16: Nguyện nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước? Câu 17: Ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước? Câu 18: Quyết tâm chống mỹ cứu nước được thể hiện trong 2 nghị quyết trung ương 11(31965) và 121965? Câu 19:Đường lối chủ trương đối ngoại của Đảng trong những năm 19761985? Câu 20: Kết quả, ý nghĩa và nguyên nhân cơ bản trong công tác đối ngoại của Đảng thời kỳ đổi mới thời kỳ 19751985? Câu 21: Đường lối công nghiệp hóa của đảng trong giai đoạn 19761985? Câu 22: Đặc điểm, hình thức hoạt động và ưu điểm, hạn chế của việc thực hiện cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp đối với nền kinh tế trước đổi mới?
Xem thêm

59 Đọc thêm

TIỂU LUẬN NÂNG CAO NHẬN THỨC về vị TRÍ của CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học TRƯỚC NHỮNG THÁCH THỨC mới HIỆN NAY

TIỂU LUẬN NÂNG CAO NHẬN THỨC về vị TRÍ của CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học TRƯỚC NHỮNG THÁCH THỨC mới HIỆN NAY

Chủ nghĩa xã hội là một môn khoa học, nghiên cứu các quy luật, tính quy luật chính trị xã hội của quá trình phát sinh, hình thành phát triển hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa; những điều kiện, con đường, hình thức, phương pháp đấu tranh và những nguyên tắc cơ bản của giai cấp công nhân nhằm thực hiện sự chuyển biến cách mạng từ hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa lên hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa. Do đó, ngay từ khi ra đời chủ nghĩa xã hội khoa học đã bị các thế lực chống cộng, cơ hội xét lại chống phá quyết liệt. Tuy nhiên, thực tiễn đã chứng minh tính khoa học, cách mạng và sức sống bất diệt của chủ nghĩa Mác nói chung, chủ nghĩa khoa học nói riêng
Xem thêm

Đọc thêm

TÀI LIỆU CHUYÊN đề tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về KHỞI NGHĨA vũ TRANG và GIÁ TRỊ đối với sự NGHIỆP CÁCH MẠNG của ĐẢNG TA

TÀI LIỆU CHUYÊN đề tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về KHỞI NGHĨA vũ TRANG và GIÁ TRỊ đối với sự NGHIỆP CÁCH MẠNG của ĐẢNG TA

Tư tưởng Hồ Chí Minh về khởi nghĩa vũ trang là một bộ phận quan trọng trong hệ tư tưởng của Người. Nó bao gồm hệ thống tư duy, quan niệm về phương pháp giành chính quyền. Theo đó khởi nghĩa vũ trang là một hình thức đặc biệt của đấu tranh chính trị giành quyền lực về tay nhân dân; khởi nghĩa vũ trang vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật... Tư tưởng Hồ Chí Minh về khởi nghĩa vũ trang đã trở thành cơ sở tư tưởng của Đảng ta trong cách mạng, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
Xem thêm

Đọc thêm

Đề cương ôn tập môn Lịch sử Đảng

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG

Câu 8 : Hãy chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 là một xu thế khách quan của lịch sử? 1. Tác động của chính sách thống trị, khai thác thuộc địa của thực dân Pháp Dưới tác động của chính sách thống trị, khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam đã chuyển từ xã hội phong kiến sang xã hội thuộc địa, với hai mâu thuẫn cơ bản : mâu thuẫn giữa dân tộc ta với thực dân Pháp và mâu thuẫn giữa nhân dân ta (chủ yếu là nông dân) với giai cấp địa chủ phong kiến. Giải quyết mâu thuẫn đó để đưa xã hội tiến lên theo đúng xu thế của thời đại là yêu cầu tất yếu khách quan của lịch sử. Từ đầu thế kỷ XX, do ảnh hưởng của phong trào dân chủ tư sản thế giới và những chuyển biến kinh tế - xã hội Việt Nam, phong trào dân tộc ở nước ta tiếp tục phát triển, nhiều tổ chức chính trị theo hướng dân chủ tư sản đã xuất hiện: - Phong trào Đông Du (1906 - 1908) do nhà yêu nước Phan Bội Châu lãnh đạo. - Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục (1907) diễn ra khá sôi nổi dưới các hình thức tuyên truyền cải cách, cổ vũ lòng yêu nước. - Phong trào Duy Tân (1906 - 1908) nhằm vận động cải cách văn hoá, xã hội, đả kích bọn vua quan phong kiến thối nát. - Tổ chức Việt Nam Quang phục hội (1912) nhằm mục đích "đánh đuổi quân Pháp, khôi phục nước Việt Nam". - Phong trào yêu nước của các tầng lớp tiểu tư sản thành thị phát triển mạnh như phong trào đấu tranh đòi trả tự do cho cụ Phan Bội Châu (1925), tổ chức đám tang cụ Phan Chu Trinh. - Việt Nam quốc dân đảng do Nguyễn Thái Học sáng lập (25-12-1927) là một đảng chính trị theo xu hướng cách mạng dân chủtư sản. Mục đích của đảng này là đánh đuổi giặc Pháp, lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập dân quyền. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9-2- 1930) biểu thị tinh thần phản kháng quyết liệt của giai cấp tư sảnViệt Nam chống lại sự áp bức của thực dân Pháp. Sự thất bại của cuộc khởi nghĩa đã bộc lộ tính chất non yếu, bất lực của giai cấp tư sản và các tầng lớp tiểu tư sản trong vai trò cách mạng dân tộc. Các phong trào đó không đáp ứng được yêu cầu khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc và đều bị thực dân Pháp đàn áp. 2. Khuynh hướng cứu nước theo con đường cách mạng vô sản Năm 1911, Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước và đã lựa chọn đúng đắn con đường giải phóng dân tộc, đó là con đường cách mạng vô sản. Nguyễn Ái Quốc tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng tiên phong cách mạng ở Việt Nam. Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội ra đời, trực tiếp truyền bá lý luận Mác - Lênin, lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc vào Việt Nam, làm dấy lên trong cả nước một phong trào dân tộc dân chủ sôi nổi. Đảng Tân Việt cũng ra đời. Khuynh hướng cách mạng vô sản phát triển mạnh làm xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng vạch rõ đường lối chiến lược thực hiện cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để tiến lên xã hội cộng sản... Như vậy, sau một thời kỳ dài, kể từ đầu thế kỷ XX, lịch sử dân tộc ta đã lần lượt khảo nghiệm đủ các cương lĩnh cứu nước khác nhau và cuối cùng chỉ còn Đảng Cộng sản Việt Nam là có khả năng nắm ngọn cờ dân tộc, đấu tranh giải phóng dân tộc, lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến lên. Mới ra đời, Đảng đã giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, từng bước giành thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế và phản phong kiến.
Xem thêm

47 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO NHỮNG vấn đề CHI TIẾT HỎI đáp môn CHỦ NGHĨA XÃ hội KHOA HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO NHỮNG vấn đề CHI TIẾT HỎI đáp môn CHỦ NGHĨA XÃ hội KHOA HỌC

Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong 3 bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Mác Lênin, luận giải dưới góc độ chính trị xã hội quá trình chuyển biến cách mạng từ hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa lên hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa. Sự thay thế hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa bằng hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa là quá trình lịch sử tự nhiên. Song quá trình khách quan đó chỉ được thực hiện thông qua hoạt động thực tiễn của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động do Đảng Mác Lênin chân chính lãnh đạo nhằm thực hiện sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân. Vì vậy, chủ nghĩa xã hội khoa học với tính cách là “sự biểu hiện lý luận lập trường của giai cấp vô sản”, là sự khái quát “lý luận về những điều kiện giải phóng giai cấp vô sản” nghiên cứu những qui luật, những tính qui luật khách quan của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân. Đồng thời, chủ nghĩa xã hội khoa học còn luận giải một cách khoa học những định hướng chính trị cơ bản để giai cấp công nhân lựa chọn đúng đắn con đường, hình thức, điều kiện, các vấn đề chiến lược, sách lược, các nguyên tắc và phương pháp cơ bản đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân nhằm thực hiện thắng lợi sứ mệnh của mình.
Xem thêm

Đọc thêm

TIỂU LUẬN LÝ LUẬN VỀ DÂN CHỦ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TIỂU LUẬN LÝ LUẬN VỀ DÂN CHỦ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Lịch sử xã hội loài người vận động và phát triển chính là sự thay thế nhau giữa các hình thành kinh tế xã hội. Chủ nghĩa cộng sản không chỉ là hình thái kinh tế xã hội cao nhất mà còn là mơ ước, mục đích phấn đấu của xã hội loài người. Cách mạng tháng Mười Nga thành công mở ra thời đại mới trong lịch sử loài người – Thời đại quá đội đi lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa công sản trên toàn thế giới. Đó là kết quả đấu tranh không ngừng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ngay từ khi giai cấp công nhân được hình thành, và chỉ cỏ thể thực hiện được với với vai trò sứ mệnh của giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng cộng sản. Cho đến ngày nay cuộc đấu tranh ấy vẫn tiếp tục và không ngừng phát triển trong những điều kiện, hoàn cảnh lịch sử mới.
Xem thêm

25 Đọc thêm

Câu hỏi Ôn thi TNTHPT QG môn Lich sử

Câu hỏi Ôn thi TNTHPT QG môn Lich sử

Câu hỏi ôn thi TNPT QG môn Sử ÔN THI THPT QUỐC GIA LỚP 12 Buổi 5 NỘI DUNG I: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 1931 1. Việt Nam trong những năm 19291933 a) Tình hình kinh tế Từ năm 1930, kinh tế Việt Nam bước vào thời kì suy thoái: + Nông nghiệp: Giá lúa, giá nông phẩm hạ, ruộng đất bỏ hoang. + Công nghiệp: Các ngành suy giảm. + Thương nghiệp: Xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hoá khan hiếm, giá cả đắt đỏ. b) Tình hình xã hội Công nhân thất nghiệp, những người có việc làm thì đồng lương ít ỏi. Nông dân mất đất, phải chịu cảnh sưu cao, thuế nặng, bị bần cùng hoá cao độ. Tiểu tư sản, tư sản dân tộc gặp nhiều khó khăn. + Mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc: mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp và mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ... Mặt khác, thực dân Pháp tiến hành khủng bố dã man những người yêu nước, nhất là sau khi cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại. Những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 1933 đến kinh tế, xã hội Việt Nam; là nguyên nhân dẫn đến phong trào cách mạng 1930 1931. 2. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh a) Phong trào cách mạng 1930 – 1931 Phong trào cả nước: + Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng rộng khắp cả nước. + Từ tháng 2 đến tháng 41930, nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân nổ ra. Tháng 5, trên phạm vi cả nước bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động 15. Tháng 6,7,8, phong trào
Xem thêm

Đọc thêm

Câu hỏi và đáp án môn Lịch sử Đảng

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG

1. Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Ý nghĩa của việc Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.2. Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa lịch sử của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam của Đảng trong thời kì 1939 – 1945. Ý nghĩa và những kinh nghiệm của cuộc khởi nghĩa Cách mạng 819453. Tình hình nước ta từ sau Cách mạng thánh 81945 đến tháng 121946 và chỉ thị kháng chiến chính quốc của thường vụ trung ương Đảng 25111945. Ý nghĩa và những kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mĩ 194519544. Những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam ở miền Nam mà Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 151959. Ý nghĩa và những kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.5. Căn cứ vào đâu để Đảng ta vạch ra sự chuyển hướng chiến lược cách mạng Việt Nam và từng miền trong thời kì 19541975. Dựa trên cơ sở nào để các Hội nghị Bộ chính trị đợt 1 101974 và Hội nghị Bộ chính trị đợt 21975 nhằm vạch ra phương hướng chiến lược giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong năm 1975.6. Hoàn cảnh lịch sử và những nội dung cơ bản của đường lối đổi mới do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng 1986 đề ra. Tổng kết đánh giá những thành tựu, khuyết điểm của 20 năm thực hiện đường lối đổi mới ở nước ta mà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X năm 20067. Phân tích và chứng minh rằng sự lạnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quan trọng nhất quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Xem thêm

12 Đọc thêm

Đề cương đường lối cách mạng Việt Nam

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Câu 3: Kết quả và ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của CMt8 Thắng lợi của cách mạng tháng Tám đã đập tan xiền xích nô lệ của chủ nghĩa đế quốc trong hơn 80 năm, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế suốt 1000 năm và ách thống trị của phát xít Nhật. Ra đời nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người tự do, người làm chủ vận mệnh của mình. Đảng Cộng sản Đông Dương từ chỗ phải hoạt động bí mật không hợp pháp trở thành một đảng cầm quyền và hoạt động công khai. Nâng cao lòng tự hào dân tộc, để lại những bài học kinh nghiệm quý cho phong trào đấu tranh giành độc lập và chủ quyền. Cách mạng tháng Tám thắng lợi đã chọc thủng một khâu quan trọng trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, mở đầu thời kỳ sụp đổ và tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ. Chứng minh cho tính đúng đắn của chủ nghĩa MácLênin và những sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”. Nguyên nhân thắng lợi: Kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta là phát xít Nhật đã bị Liên Xô và quân Đồng minh đánh bại, quân đội Nhật ở Đông Dương mất hết tinh thần chiến đấu, Chính phủ Trần Trọng Kim rệu rã. Đảng Cộng sản Đông Dương đã chớp thời cơ phát động tổng khởi nghĩa giành thắng lợi mau chóng, ít đổ máu. Có sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng ta, của Hồ Chí Minh với đường lối cách mạng đúng đắn, dày kinh nghiệm, đoàn kết, thống nhất, nắm bắt đúng thời cơ, kiên quyết, khôn khéo. Dân tộc ta có truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất, đoàn kết và thống nhất trong Mặt trận Việt Minh. Quần chúng có quá trình chuẩn bị đấu tranh lâu dài (15 năm), được tập dượt qua ba cao trào cách mạng rộng lớn, tạo thành lực lượng chính trị hùng hậu có lực lượng vũ trang làm nòng cốt.
Xem thêm

19 Đọc thêm

BÀI TẬP NHÓM LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: QUY LUẬT THAY THẾ CÁC KIỂU NHÀ NƯỚC

BÀI TẬP NHÓM LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: QUY LUẬT THAY THẾ CÁC KIỂU NHÀ NƯỚC

Quy luật thay thế các kiểu nhà nước Bài tập nhóm Lý luận Nhà nước và pháp luật Kiểu nhà nước là “tổng thể những dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản, đặc thù của nhà nước, thể hiện bản chất giai cấp và những điều kiện tồn tại và phát triển của nhà nước trong một hình thái kinh tế xã hội nhất định,”1, qua đó giúp chúng ta nắm bắt bản chất, ý nghĩa của từng nhà nước cụ thể. Theo học thuyết Mác Lênin, căn cứ cơ bản để xác định kiểu nhà nước là hình thái kinh tế xã hội mà nhà nước đó tồn tại và phát triển. Trong lịch sử, xã hội đã tồn tại bốn kiểu hình thái kinh tế xã hội và tượng trưng là bốn kiểu nhà nước: Chiếm hữu nô lệ, Phong kiến, Tư bản, Xã hội chủ nghĩa. Sự thay thế các kiểu nhà nước gắn liền với sự thay thế các hình thái kinh tế xã hội mà nguyên nhân cơ bản là sự mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất trì trệ lỗi thời với lực lượng sản xuất ngày càng phát triển. Nếu quan hệ sản xuất không phù hợp với tính chất và tốc độ phát triển của lực lượng sản xuất thì nó trở thành vật cản của lực lượng sản xuất à Nó phải được thay thế bằng quan hệ sản xuất tiến bộ hơn. Như Các Mác đã nói: “Cơ cấu kinh tế thay đổi thì toàn bộ kiến trúc thượng tầng đồ sộ cũng bị thay đổi ít nhiều” 2 Mầm mống của mỗi sự thay thế đều nằm trong lòng chế độ cũ. Khi hạt giống đó phát triển đến một mức nhất định, giai cấp cầm quyền cũ bị lật đổ và giai cấp mới giành được chính quyền thông qua 1 cuộc cách mạng xã hội. Giai cấp mới giành được chính quyền, về cơ bản tiến bộ hơn so với giai cấp cũ nhưng vẫn kế thừa những ưu điểm của giai cấp cũ. Như đã nói ở trên, phạm trù kiểu nhà nước không những chỉ ra những đặc tính cơ bản của nhà nước mà còn phản ánh khả năng lý giải một cách khoa học xu hướng phát triển của chúng. Giống như sự thay thế của nhiều hình thái kinh tế xã hội, sự thay thế kiểu nhà nước này bằng kiểu nhà nước khác là một quá trình lịch sử tự nhiên tất yếu. Quá trình đó đều mang những đặc điểm chung: Tính tất yếu khách quan Kiểu nhà nước cũ thay thế bằng kiểu nhà nước mới thông qua một cuộc cách mạng xã hội. Kiểu nhà nước mới tiến bộ hơn kiểu nhà nước cũ. Tính kế thừa của kiểu nhà nước sau đối với kiểu nhà nước trước. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. I. Qui luật thay thế các kiểu nhà nước 1. Tính tất yếu khách quan của sự thay thế kiểu nhà nước này bằng một kiểu nhà nước khác là một biểu hiện quan trọng của quy luật phát triển và thay thế các hình thái kinh tế xã hội trong thượng tầng chính trị pháp lý do C.Mác và Ăngghen phát hiện: Tới một giai đoạn phát triển nào của chúng các lực lượng sản xuất khác của xã hội sẽ mâu thuẫn với những quan hệ xã hội hiện có, hay đó chỉ là biểu hiện pháp lý của những quan hệ sản xuất đó mâu thuẫn với những quan hệ sở hữu, trong đó từ trước tới nay các lực lượng sản xuất vẫn phát triển. Từ chỗ đó là những hình thức phát triển của lực lượng sản xuất, những quan hệ ấy trở thành những xiềng xích của lực lượng sản xuất. Khi đó bắt đầu thời đại của cuộc cách mạng xã hội. Cơ sở kinh tế thay đổi thì tất cả cái kiến trúc thượng tầng đồ sộ cũng bị đảo lộn ít nhiều nhanh chóng. 2. Kiểu nhà nước mới thay thế kiểu nhà nước cũ thông qua cuộc cách mạng xã hội bởi vì giai cấp thống trị đại diện cho phương thức cũ không bao giờ tự nguyện rời bỏ quyền lực nhà nước của mình, bởi vậy giai cấp đại biểu cho phương thức sản xuất mới phải tập trung lực lượng đấu tranh với họ. Kiểu nhà nước mới ra đời tức là quyền lực nhà nước đã chuyển qua tay giai cấp mới. Do đó bản chất, vai trò của xã hội của nhà nước mới cũng biến đổi. Nhà nước kiểu mới ra đời chú trọng mở rộng và phát triển phương thức sản xuất tiên tiến, duy trì và bảo vệ quan hệ sở hữu có lợi cho giai cấp cầm quyền mới. 3. Kiểu nhà nước mới tiến bộ hơn kiểu nhà nước cũ bởi vì không những nó dựa trên phương thức sản xuất mới mà còn thúc đẩy sự phát triển của phương thức sản xuất đó. Tuy nhiên xét về mặt bản chất giai cấp thì các kiểu nhà nước bóc lột vẫn chỉ là những công cụ đàn áp và bóc lột nhân dân lao động, phục vụ lợi ích hẹp hòi, ích kỉ của các giai cấp thống trị cả về chính trị lẫn kinh tế. Bởi thế, nếu không thấy những hạn chế về mặt xã hội không thể khắc phục được, nếu chỉ thấy sự tiến bộ của chúng từ góc độ kinh tế thuần tuý thì sẽ không thể hiểu hết được bản chất giai cấp và ý nghĩa xã hội hạn hẹp của các kiểu nhà nước bóc lột. 4. Tính kế thừa giữa kiểu nhà nước sau đối với kiểu nhà nước trước thể hiện ở chỗ kiểu nhà nước sau không xoá bỏ, “đập tan” hoàn toàn kiểu nhà nước trước, mà nó tiếp thu có chọn lọc những những yếu tố tiến bộ của nhà nước trước, từ hình thức tổ chức, thiết chế bộ máy nhà nước đến đội ngũ cán bộ… nếu nó không mâu thuẫn với chế độ mới. Một biểu hiện khác của tính kế thừa là sự thay thế kiểu nhà nước cũ bằng kiểu nhà nước mới ở mọi nơi không phải được diễn ra một cách tức thời mà có tính kế tiếp. Vì vậy trong lịch sử tồn tại nhiều kiểu nhà nước quá độ chuyển tiếp từ kiểu nhà nước này sang kiểu nhà nước khác. II. Qui luật thay thế các kiểu nhà nước thể hiện qua các giai đoạn cụ thể 1. Nhà nước phong kiến thay thế nhà nước chủ nô:  Tính tất yếu khách quan: Trong lịch sử xã hội có giai cấp, nhà nước chiếm hữu nô lệ là kiểu nhà nước đầu tiên. Trong nhà nước này, lực lượng lao động chủ yếu tạo ra của cải vật chất cho xã hội là giai cấp nô lệ. Tuy nhiên họ lại không có chút tư liệu sản xuất nào, do vậy phải phụ thuộc hoàn toàn vào vào chủ nô cả thể xác lẫn tinh thần. Về mối quan hệ sản xuất, chủ nô nắm giữ toàn bộ của cải vật chất, tư liệu sản xuất và toàn quyền thống trị đối với lao động là nô lệ, chủ nô có thể đem nô lệ đi bán, cho, tặng hay giết, có thể sử dụng để làm giàu cho chủ nô. Nhà nước chủ nô duy trì sự thống trị và bảo vệ lợi ích chủ nô bằng mô hình nhà nước quân sự hành chính, đàn áp sự phản kháng của nô lệ, tiến hành chiến tranh xâm lược về bản chất là công cụ bạo lực để thực hiện nền chuyên chính của giai cấp chủ nô. Do bản chất tàn ác đó, mâu thuẫn nô lệ và chủ nô ngày càng sâu sắc dẫn đến hàng loạt cuộc khởi nghĩa của nô lệ và dân nghèo. Các cuộc khởi nghĩa đều thất bại, giai cấp nô lệ chuyển sang các hình thức đấu tranh khác như: đập phá công xưởng, sản phẩm à Năng suất lao động giảm mạnh. Quan hệ sản xuất dựa trên lao động bắt đầu kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội. Phương thức sản xuất không còn phù hợp với lưc lượng lao động nữa. Bên cạnh đó một số chủ nô chấp nhận giải phóng nô lệ , giao ruộng đất cho họ để thu thuế, trở thành lãnh chúa. Lao động của nông nô ngày càng đạt năng suất cao hơn à Sự thay thế dần của quan hệ sản xuất chiếm hữu nô lệ à Hình thành nhà nước phong kiến là điều tất yếu.  Cách mạng xã hội: Hàng loạt cuộc khởi nghĩa của nô lệ và dân nghèo là những đòn mạnh mẽ giáng vào chế độ chiếm hữu nô lệ mà tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Spactercus chống lại đế quốc La Mã năm 71 trước Công Nguyên.  Tiến bộ:  Kinh tế: Với sự xuất hiện của kinh tế cá thể, người dân có thể sở hữu ruộng đất, nhà cửa với số lượng ít à Làm cho họ quan tâm tới sản xuất hơnà Năng suất cao.  Xã hội: Nông dân có địa vị cao hơn nô lệ, không còn phụ thuộc thân xác vào địa chủ.  Tính kế thừa: Nông dân tuy không lệ thuộc vào địa chủ phong kiến về thân xác nhưng vẫn lệ thuộc vào nhiều mặt khác như kinh tế, chính trị, tôn giáo, bị đẩy vào tình trạng tối tăm, lạc hậu. Bên cạnh đó cũng chưa có sự khác biệt rõ nét về địa vị của giai cấp chủ nô và địa chủ à Đặc điểm kế thừa quan trọng của nhà nước phong kiến đối với nhà nước chủ nô. 2. Nhà nước tư bản thay thế nhà nước phong kiến:  Tính tất yếu khách quan: Sau hơn 1000 năm tồn tại suy thoái, chế độ phong kiến các nước Tây Âu bắt đầu lâm vào khủng hoảng toàn diện. Cuối thế kỉ XVIII, ở châu Âu nổ ra các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất mà tiền đề của nó là sự tìm tòi khoa học của những nhà bác học nổi tiếng thời trung cổ và phục hưng. Bên cạnh đó những phát kiến địa lí giúp hoàn thiện bản đồ thế giới, đưa các nước xích lại gần nhau hơn. Sự phát triển về khoa học dẫn đến sự phát triển đột phá về công cụ lao động khiến năng suất lao động tăng lên nhanh chóng. Một bộ phận giai cấp quí tộc đã sớm tham gia vào công việc kinh doanh hình thành nền kinh tế hàng hóa thị trường. Sự tập trung tư liệu sản xuất và xã hội hoá lao động đòi hỏi con người phải có quyền bình đẳng, tự do đi lại, tự do cư trú, hội họp, kinh doanh. Chế độ phong kiến hà khắc đã cản trở quyền bình đẳng đó. Vì vậy quan hệ sản xuất này đã không còn phù hợp nữa. Như đã nói ở trên, sự phát triển vượt bậc của khoa học kĩ thuật đã dẫn tới sự phát triển mạnh về năng suất lao động. Đây là bước nhảy quan trọng cho việc ra đời của một tầng lớp mới tư sản. Giai cấp tư sản ngày càng lớn mạnh về mặt kinh tế nhưng họ lại chưa có địa vị chính trị tương xứng. Đồng thời chế độ chính trị đương thời ngày càng cản trở cách làm ăn của họ. Vì vậy, thay đổi về mặt chế độ xã hội sẽ diễn ra là điều tất yếu. Dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản mới ra đời, các cuộc cách mạng dân chủ tư sản liên tiếp xảy ra, lật đổ nhà nước phong kiến, hình thành nhà nước tư sản, mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.  Cách mạng xã hội: Để đi đến thắng lợi hoàn toàn đối với phong kiến, giai cấp tư sản phải đấu tranh trên nhiều mặt trận. Chống phong kiến trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá dẫn đến sự ra đời những học thuyết chính trị chống lại đặc quyền của nhà vua và giáo hội như học thuyết về quyền cơ bản của Montesquie; Chống ý thức hệ phong kiến cải cách tôn giáo… Tư sản trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh của họ với sự ủng hộ to lớn của các nhà quí tộc đã gắn chặt quyền lợi của mình với giai cấp tư sản. Các cuộc cách mạng tư sản liên tiếp nổ ra tại những nước lớn của châu Âu và thành công nhanh chóng.  Tiến bộ: • Kinh tế: Nhà nước tư bản thiết lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ tư hữu tư bản về tư liệu sản xuất và bóc lột giá trị thặng dư. • Xã hội: Nhà nước tư bản có vai trò tích cực trong việc giải phóng xã hội khỏi trật tự phong kiến, giải phóng sức lao động. Lực lượng lao động chính là công nhân được hưởng toàn bộ thành quả lao động của mình mà không phải đóng tô thuế.  Tính kế thừa: Nhà nước tư bản không “đập tan” hoàn toàn nhà nước phong kiến mà nó kế thừa những yếu tố tiến bộ của nhà nước phong kiến. Điển hình tại Anh, sau cách mạng tư sản 16401689, chế độ mới vẫn giữ lại Hoàng gia Anh và xây dựng chính quyền quân chủ lập hiến. Ngoài ra chúng ta có thể thấy, kiểu nhà nước phong kiến, tư sản tuy có sự khác nhau về bản chất nhưng xét đến cùng vẫn là những nhà nước bóc lột, xây dựng trên cơ sở chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, duy trì và bảo vệ sự thống trị về chính trị, kinh tế của giai cấp địa chủ phong kiến và tư sản. 3. Nhà nước xã hội chủ nghĩa thay thế nhà nước tư bản:  Tính tất yếu khách quan: Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX chủ nghĩa tư bản dần chuyển thành chủ nghĩa đế quốc. Mâu thuẫn trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa ngày càng trở nên trầm trọng. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ngày càng mâu thuẫn gay gắt với lực lượng sản xuất phát triển ngày càng cao. Cùng với nó, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản ngày càng sâu sắc. Giai cấp tư sản rơi vào khủng hoảng chính trị trầm trọng. Nỗi cùng khổ quẫn bách của giai cấp vô sản trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, ý thức giác ngộ chính trị của họ ngày càng được nâng cao. Trước đó họ phải nhẫn nhục để cho giai cấp tư sản bóc lột, áp bức. Những yếu tố đó là tiền để cho một cuộc cách mạng xã hội có thể nổ ra. Trong hoàn cảnh đó, các chính đảng, đội tiên phong, chiến đấu của giai cấp vô sản được trang bị bằng học thuyết Mác Lênin, trên cơ sở nhận thức rõ tình thế cách mạng, nắm vững quan điểm về bạo lực cách mạng, phát động quần chúng đứng lên làm cách mạng, đập tan chính quyền của giai cấp tư sản, giành chính quyền về tay nhân dân. Thắng lợi của cuộc cách mạng vô sản dẫn đến việc thiết lập nhà nước xã hội chủ nghĩa. Như vậy việc ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới trong lịch sử là một tất yếu khác quan.  Cách mạng xã hội: Sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa trong lịch sử diễn ra ở những thời điểm khác nhau, điển hình là: Công xã Paris 1871 là nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới. Nhà nước Xô Viết Nga sinh ra trong cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại 1917. Đây là nhà nước xã hội chủ nghĩa hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới. Các nhà nước Xã hội chủ nghĩa ở Đông Ẩu, Trung Quốc, Triều Tiên ra đời do kết quả của phong trào đấu trang giải phóng dân tộc và các cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân sau chiến tranh thế giới thứ hai.  Tiến bộ: • Kinh tế: Cơ sở kinh tế dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất thay vì chế độ sở hữu tư dưới thời kì tư bản chủ nghĩa. Theo đó tư liệu sản xuất chủ yếu thuộc sở hữu chung của toàn xã hội, lao động là nghĩa vụ đối với tát cả các thành viên trong xã hội, các thành viên trong xã hội hoàn toàn bình đẳng với nhau trong sở hữu tư liệu sản xuất, lao động và trong hưởng thụ. • Xã hội: Nhà nước xã hội chủ nghĩa thể hiện tập trung và đầy đủ nhất ý chí và bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động. Nhà nước được tổ chức và hoạt động dựa trên những nguyên tắc cơ bản như: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, tập trung dân chủ, bao đảm sự tin tưởng của nhân dân vào quản lý nhà nước, nhà nước luôn thể hiện tính nhân đạo sâu sắc: Mọi chủ trương, chính sách, pháp luật đều xuất phát nhắm phục vụ lợi ích của con người, vì con người…  Tính kế thừa: Nhà nước xã hội chủ nghĩa đã tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tiến bộ của nhà nước tư sản, ví dụ như quyền công dân làn đầu tiên được đặt ra trong xã hội tư sản đã được nhà nước xã hội chủ nghĩa kế thừa và thực hiện rộng rãi trên toàn nhà nước. C. KẾT THÚC VẤN ĐỀ. Tổng kết lại quá trình lịch sử ta thấy sự thay thế các kiểu nhà nước luôn tuân theo bốn đặc điểm: Tính tất yếu khách quan. Kiểu nhà nước mới thay thế kiểu nhà nước cũ thông qua cuộc cách mạng xã hội. Kiểu nhà nước sau bao giờ cũng tiến bộ và hoàn thiện hơn kiểu nhà nước trước. Tính kế thừa của kiểu nhà nước sau đối với kiểu nhà nước trước. Sự thay thế kiểu nhà nước này bằng kiểu nhà nước khác tiến bộ hơn là một quy luật tất yếu, phù hợp với quy luật thay thế các hình thái xã hội. Con đường đưa đến sự thay thế ấy thông thường là cách mạng hoặc biến động xã hội để lật đổ quyền thống trị cũ và thiết lập chính quyền của giai cấp thống trị mới. Trong quá trình đó, sự mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng mờ nhạt, tính xã hội càng được biểu hiện rõ, tính tư hữu cũng phần nào giảm đi. Sự thay thế các kiểu nhà nước là biểu hiện sự đi lên của xã hội, tiến tới một xã hội văn minh, công bằng, tốt đẹp hơn.
Xem thêm

9 Đọc thêm

TÀI LIỆU CHUYÊN đề TRIẾT học các QUY LUẬT của CHỦ NGHĨA DUY vật LỊCH sử và PHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH tế xã hội

TÀI LIỆU CHUYÊN đề TRIẾT học các QUY LUẬT của CHỦ NGHĨA DUY vật LỊCH sử và PHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH tế xã hội

Từ khi ra đời đến nay chủ nghĩa Mác Lênin luôn phải đương đầu với những thách thức của lịch sử. Đặc biệt từ khi chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và Đông Âu lâm vào khủng hoảng và sụp đổ thì các thế lực thù địch ra sức chống phá, xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin, đặc biệt là lý luận hình thái kinh tế xã hội. Vì vậy, việc nghiên cứu, nắm vững lý luận hình thái kinh tế xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm trang bị vũ khí lý luận sắc bén trong cuộc đấu tranh chống các trào lưu cơ hội, xét lại và các tư tưởng thù địch, bảo vệ sự trong sáng, cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin. Qua đó, nhận thức sâu sắc sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo của Đảng, và Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, từ đó xác định thái độ, trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Xem thêm

Đọc thêm

ĐƯỜNG LỐI 20 CÂU HỎI ÔN TẬP CÔ TỐ UYÊN FTU FULL

ĐƯỜNG LỐI 20 CÂU HỎI ÔN TẬP CÔ TỐ UYÊN FTU FULL

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐLCMCĐCSVN CHƯƠNG 1: Xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của Thực dân Pháp? Nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? Ý nghĩa của Cương lĩnh? CHƯƠNG II: Giai đoạn( 19391945) + Nghị quyết TW lần thứ 8 (51941) + Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”(1231945) + Hội nghị toàn quốc của Đảng (13 đến 1581945) + Kết quả, ý nghĩa của cách mạng tháng Tám năm 1945 CHƯƠNG III: Chống Pháp ( Giai đoạn 19451946) + Hoàn cảnh nuớc ta sau cách mạng tháng Tám + Chỉ thị “kháng chiến kiến quốc của Đảng” + Sách lươc hoà hoãn với quân Tưởng và Pháp Chống Mỹ (19541975) + Nghị quyết 15(11959) + Đại hội III + Hội nghị TW lần thứ 12( 121965) CHUƠNG IV : Đường lối CNH,HĐH CNH thời kỳ đổi mới Quá trình đổi mới tư duy Các quan điểm chỉ đạo Một số định huớng CNH,HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức.... CHUƠNG V: Đuờng lối xây dựng nền KTTT định huớng XHCN Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về KTTT Cơ chế quản lý kinh tế truớc năm 1986 Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế Nhận thức, tư duy của Đảng về KTTT từ năm 1986 đến nay CHƯƠNG VII : Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hoá.... Quá trình nhận thức và nội dung đuờng lối xây dựng và phát triển nền văn hoá Các quan điểm chỉ đạo CHUƠNG VIII: Đường lối đối ngoại Cơ sở hình thành đường lối đối ngoại của Đảng Quá trình hình thành và phát triển đường lối đối ngoại 20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Câu 1: hoàn cảnh lịch sử dẫn đế sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam . 1. Bối cảnh quốc tế a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó Từ cuối thế kỷ thứ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Các nước tư bản đế quốc, bên trong thì tăng cường bóc lột nhân dân lao động, bên ngoài thì xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt, phong trào đấu tranh chống xâm lược diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa. b. Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác Lênin Chủ nghĩa Mác Lênin chỉ rõ, muốn giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải lập ra Đảng Cộng sản. Sự ra đời Đảng Cộng sản là một yêu cầu khách quan đáp ứng cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống áp bức, bóc lột. Chủ nghĩa Mác Lênin được truyền bá vào Việt Nam , phong trào yêu nước và phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ theo khuynh hướng cách mạng vô sản, dẫn tới sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam . Chủ nghĩa Mác Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam . c. Cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế Cộng sản Năm 1917, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga giành được thắng lợi. Mở đầu thời đại mới “Thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc”. Đối với các dân tộc thuộc địa, Cách mạng Tháng Mười đã nêu tấm gương sáng trong việc giải phóng các dân tộc bị áp bức. Tháng 31919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) được thành lập. Đối với Việt Nam , Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam . 2. Hoàn cảnh trong nước a. Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp Chính sách cai trị của thực dân Pháp Về chính trị: Thực dân Pháp tước bỏ quyền lực đối nội và đối ngoại của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn; chia Việt Nam ra thành 3 xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ , Nam Kỳ và thực hiện ở mỗi kỳ một chế độ cai trị riêng, cấu kết với địa chủ. Về kinh tế: Thực dân Pháp tiến hành cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền; đầu tư vốn khai thác tài nguyên (mỏ than, mỏ thiết, mỏ kẽm…); xây dựng một số cơ sở công nghiệp (điện, nước); xây dựng hệ thống đường bộ, đường thuỷ, bến cảng phục vụ cho chính sách khai thác thuộc địa của nước Pháp. Về văn hoá: Thực dân Pháp thực hiện chính sách văn hoá giáo dục thực dân; dung túng, duy trì các hủ tục lạc hậu… Tình hình giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam Giai cấp địa chủ Việt Nam : Giai cấp địa chủ chiếm khoảng 7% cư dân nông thôn nhưng đã nắm trong tay 50% diện tích ruộng đất. Sự cấu kết giữa giai cấp địa chủ với thực dân Pháp gia tăng trong quá trình tổ chức cai trị của người Pháp. Tuy nhiên, trong nội bộ địa chủ Việt Nam lúc này có sự phân hoá, một bộ phận địa chủ có lòng yêu nước, căm ghét chế độ thực dân đã tham gia đấu tranh chống Pháp dưới các hình thức khác nhau. Giai cấp nông dân: Là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội Việt Nam (chiếm khoảng 90% dân số), bị thực dân và phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề. Giai cấp công nhân Việt Nam : Ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, giai cấp công nhân tập trung nhiều ở các thành phố và vùng mỏ. Xuất thân từ giai cấp nông dân, ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc, sớm tiếp thu ánh sáng cách mạng của chủ nghĩa Mác Lê nin, nhanh chóng trở thành một lực lượng tự giác, thống nhất. Giai cấp tư sản Việt Nam : Bao gồm tư sản công nghiệp, tư sản thương nghiệp, tư sản nông nghiệp. Trong giai cấp tư sản có một bộ phận kiêm địa chủ. Thế lực kinh tế và địa vị chính trị nhỏ bé và yếu ớt. Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam : Bao gồm học sinh, trí thức, thợ thủ công, viên chức và những người làm nghề tự do… Có lòng yêu nước, căm thù đế quốc thực dân và rất nhạy cảm với những tư tưởng tiến bộ bên ngoài vào. Tóm lại, Chính sách thống trị của thực dân Pháp đã tác động mạnh mẽ đến xã hội Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội. Tính chất của xã hội Việt Nam là thuộc địa, nửa phong kiến. Hai mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược (mâu thuẫn vừa cơ bản, vừa chủ yếu) và mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến. b. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX Phong trào Cần Vương (18851896). Cuộc khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang 18841913). Đại diện của xu hướng bạo động là Phan Bội Châu. Đại biểu cho xu hướng cải cách là Phan Chu Trinh. Tóm lại, trước yêu cầu của lịch sử xã hội Việt Nam , các phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra sôi nổi dưới nhiều trào lưu tư tưởng. Mặc dù bị thất bại, nhưng sự phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX có ý nghĩa rất quan trọng: Tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc. Tạo cơ sở xã hội thuận lợi cho việc tiếp nhận chủ nghĩa Mác Lê nin. Sự thất bại của phong trào yêu nước chống thực dân Pháp đã chứng tỏ con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến và hệ tư tưởng tư sản đã bế tắc. Cách mạng Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối, về giai cấp lãnh đạo. c. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam . Năm 1911, Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc) ra đi tìm đường cứu nước. Nguyễn Ái Quốc đặc biệt quan tâm tìm hiểu cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Người rút ra kết luận: “Trong thế giới bây giờ chỉ có Cách mệnh Nga là đã thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật”. Vào tháng 71920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin đăng trên báo Nhân đạo. Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp (tháng 121920), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người và Người tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Tháng 111924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc). Tháng 61925 người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Mở các lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ cách mạng Việt Nam . Tác phẩm Đường cách mệnh chỉ rõ tính chất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hai cuộc cách mạng này có quan hệ mật thiết với nhau; cách mạng là sự nghiệp của quần chúng “là việc cả dân chúng chứ không phải việc của một hai người”, do đó phải đoàn kết toàn dân. Nhưng cái cốt của nó là công nông và phải luôn ghi nhớ rằng công nông là người chủ cách mệnh, công nông là gốc cách mệnh. Muốn thắng lợi thì cách mạng phải có một đảng lãnh đạo. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin. Về vấn đề đoàn kết quốc tế của cách mạng Việt Nam , Nguyễn Ái Quốc xác định: “Cách mệnh An Nam cũng là một bộ phận trong cách mệnh thế giới. Ai làm cách mệnh trong thế giới đều là đồng chí của dân An Nam cả”. Về phương pháp cách mạng, Người nhấn mạnh đến việc phải giác ngộ và tổ chức quần chúng cách mạng, phải làm cho quần chúng hiểu rõ mục đích cách mạng, biết đồng tâm hiệp lực để đánh đổ giai cấp áp bức mình, làm cách mạng phải biết cách làm, phải có “mưu chước”, có như thế mới bảo đảm thành công cho cuộc khởi nghĩa với sự nổi dậy của toàn dân… Tác phẩm Đường cách mệnh đã đề cập những vấn đề cơ bản của một cương lĩnh chính trị, chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho việc thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam . Vào tháng 71920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin đăng trên báo Nhân đạo. Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp (tháng 121920), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người và Người tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Tháng 111924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc). Tháng 61925 người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Mở các lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ cách mạng Việt Nam . Tác phẩm Đường cách mệnh chỉ rõ tính chất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hai cuộc cách mạng này có quan hệ mật thiết với nhau; cách mạng là sự nghiệp của quần chúng “là việc chúng cả dân chúng chứ không phải việc của một hai người”, do đó phải đoàn kết toàn dân. Nhưng cái cốt của nó là công nông và phải luôn ghi nhớ rằng công nông là người chủ cách mệnh, công nông là gốc cách mệnh. Muốn thắng lợi thì cách mạng phải có một đảng lãnh đạo. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin.
Xem thêm

53 Đọc thêm

DE CUONG DUONG LOI ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI

DE CUONG DUONG LOI ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI

đề cương đường lối. Trình bày hội nghị thành lập Đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?Phân tích, kết quả, ý nghĩa nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945?

20 Đọc thêm

TIỀU LUẬN TÂM LÍ QUẢN LÍ &QUOT NGƯỜI CÓ TÂM LÝ KHỎE&QUOT

TIỀU LUẬN TÂM LÍ QUẢN LÍ &QUOT NGƯỜI CÓ TÂM LÝ KHỎE&QUOT

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên do khả năng và thờigian có hạn nên không thể tránh khỏi sai sót. Em rất biết ơn vàmong nhận được những ý kiến trao đổi từ Thầy.Xin gửi đến thầy lời chúc sức khỏe và thành công!Một lần nữa, em xin chân thành cám ơn!Người thực hiện – TRẦN THỊ HUYỀN2I.MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiếtNhững thắng lợi to lớn mà nhân dân ta đã giành được saucách mạng tháng 8 năm 1945 và qua hai cuộc kháng chiếnchống kẻ thù xâm lược cũng như những thành tựu trong sựnghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN là bằngchứng khẳng định tính tất yếu khách quan về sự lãnh đạo củaĐảng Cộng sản Việt Nam.Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệphóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, đấtnước ta tiếp tục đạt những thành tựu to lớn, tốc độ tăng trưởngkinh tế nhiều năm liên tục ở mức khá, nhiều doanh nghiệp nhànước đã tạo được uy tín và thương hiệu trên thị trường trongnước và nước ngoài. Bên cạnh đó, chúng ta gặp không ítnhững khó khăn, thách thức.Việc củng cố, nâng cao uy tín của đội ngũ cán bộ lãnhđạo, quản lý ở nước ta càng trở nên cấp thiết. Điều quan trọngnhất đối với nhà quản lý là phải biết vận dụng một cách linhhoạt phong cách lãnh đạo của mình. Giống như một đoàn tàura khơi, bao giờ chúng ta cũng kỳ vọng ở thuyền trưởng - người3
Xem thêm

20 Đọc thêm

THI GIỚI THIỆU SÁCH THƯ VIỆN_CÁCH MẠNG THÁNG 8(CÁC CUỘC ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC)

THI GIỚI THIỆU SÁCH THƯ VIỆN_CÁCH MẠNG THÁNG 8(CÁC CUỘC ĐẤU TRANH CỦA DÂN TỘC)

Trường THCS Mỹ HưngLớp 6BBÀI VIẾT GIỚI THIỆU SÁCH THƯ VIỆNChủ đề: Cách mạng tháng 8_Các cuộc đấu tranh của dân tộc.Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến!Em tên là: Nguyễn Tuyết Lương_ em đến từ chi đội lớp 6B. Lớp chúng emgồm 31 học sinh do cô Nguyễn Thị Hạnh làm chủ nhiệm. Hôm nay em xinđược thay mặt cho lớp tới tham dự cuộc thi giới thiệu sách thư viện!Thưa các thầy cô giáo và các bạn,Hà Nội từ lâu là hai tiếng thiêng liêng và xúc động trong trái tim mỗi ngườidân Việt Nam. Trải qua những biến thiên lịch sử, Hà Nội vẫn là trung tâmchính trị - kinh tế - văn hóa lớn nhất của cả nước - nơi hội tụ, lắng đọng hồnthiêng sông núi, trường tồn cùng lịch sử hào hùng của dân tộc.Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Hà Nội trở thành Thủ đô củanước Việt Nam mới nhưng thực dân Pháp âm mưu cướp nước ta một lần nữa.Đáp lời kêu gọi cứu nước thiêng liêng của Bác Hồ,“Chúng ta thà hi sinh tấtcả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, HàNội mở đầu toàn quốc kháng chiến với tinh thần “Quyết tử cho Tổ Quốcquyết sinh”. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, ngày10/10/1954, Hà Nội được giải phóng.Để thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 10/10/2014) Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội chủ trì biên soạn và phát hànhcuốn sách"Thủ đô Hà Nội 60 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển"đãđược in xong và nộp lưu chiểu vào tháng 10 năm 2014.Cuốn sách nhằm khái quát với nhân dân Thủ đô và đồng bào cả nước vềnhững trang lịch sử hào hùng, những thành tự nổi bật của Hà nội trong suốt60 năm qua,và những định hướng phát triển trong thời gian tới.Các bài viết lànhững công trình nghiên cứu công phu, khoa học, súc tích và thiết tha mộttình yêu lớn đối với Hà Nội. Đọc những bài viết trong cuốn sách, ta như đượctrở về một Hà Nội những năm kháng chiến oai hùng hôm qua và được sốnggiữa một Hà Nội trẻ trung, năng động đang trên đà hội nhập và phát triển hôm
Xem thêm

3 Đọc thêm

Câu hỏi ôn thi đường lối có đáp án

CÂU HỎI ÔN THI ĐƯỜNG LỐI CÓ ĐÁP ÁN

1) Tình hình các giai cấp trong xã hội Việt Nam thuộc địa nữa phong kiến? 2)Công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? 3) Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam? 4) Nội dung cơ bản của Luận cương Chính trị tháng 10/1930? 5)Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945? 6)Ý nghĩa thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945? 7)Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng chống thực dân Pháp xâm lược? 8)Ý nghĩa thắng lợi của cuộc khắng chiến chống Pháp xâm lược? 9)Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước? 10)Đường lối công nghiệp hóa của đảng trong giai đoạn 1976-1985?
Xem thêm

18 Đọc thêm

Cùng chủ đề