QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN":

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHÀ MÁY BÁNH KẸO HỮU NGHỊ HÀ NỘI

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHÀ MÁY BÁNH KẸO HỮU NGHỊ HÀ NỘI 1

Mứt..Mỗi nhóm sản phẩm có đặc trưng riêng do thành phần cấu tạo lên nhóm sảnphẩm đó là khác nhau. Các laọi sản phẩm này được sản xuất trên các dây chuyềncông nghệ tại ba phân xưởng chính: Phân xưởng xưởng bánh quy, phân xưởng kemxốp, phân xưởng sản xuất Mứt.Quy trình công nghệ sản xuất được tổ chức[r]

9 Đọc thêm

CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨCSỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC I

CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨCSỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC I

1Luận Văn Tốt NghiệpLỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm sản xuất cungứng các sản phẩm hàng hoá dịch vụ trên thị trường với mục đích đem lại lợinhuận. Trong nền kinh tế có nhiều loại hình doanh nghiệp với đặc điểm vềvốn, về sản xuấ[r]

98 Đọc thêm

LUẬN VĂN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP LILAMA 10

LUẬN VĂN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP LILAMA 10

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng ban chức năng như sau:- Phòng Kinh tế - Kỹ thuật:Căn cứ vào nhiệm vụ được giao ở từng công trình, Phòng Kinh tế- Kỹthuật lập dự án tổ chức thi công và bố trí lực lượng cán bộ kỹ thuật phù hợpcho công trình. Bóc tách khối lượng thi công, lập tiên lượng, lập[r]

61 Đọc thêm

Đánh giá khái quát công tác kế toán tại công ty quản lý bến tre hà tây

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY QUẢN LÝ BẾN XE HÀ TÂY

Đánh giá khái quát công tác kế toán tại Công ty quản lý bến xe Hà TâyI. Nhận xét chung về công tác kế toán:Nhận thấy đợc vai trò quan trọng của quản lý, Công ty đã xây dựng riêng cho mình một bộ máy quản lý gọn nhẹ, linh hoạt. Các phòng ban đợc sắp xếp một cách hợp lý, phù hợp với quy[r]

2 Đọc thêm

KẾT QUẢ HOẠTĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU VÀ VẬN TẢI TRƯỜNG DŨNG

KẾT QUẢ HOẠTĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU VÀ VẬN TẢI TRƯỜNG DŨNG

-Phòng kỹ thuật là đơn vị thuộc bộ máy quản lý của công ty, có chứcnăng tham mưu cho Hội đồng quản trị và giám đốc về công tác kỹ thuật, công nghệ,định mức và chất lượng sản phẩm.Thiết kế, triển khai giám sát về kỹ thuật các sản phẩm làm cơ sở để hạchtoán, đấu thầu và ký kết các hợp đồng kinh[r]

45 Đọc thêm

Ứng dụng Marketing Mix trong hoạt động Xuất khẩu tại Cty 20 - p2 potx

ỨNG DỤNG MARKETING MIX TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TẠI CTY 20 - P2 POTX

2.4 . Phòng tài chính - Kế toán : Là cơ quan tham mưu cho Giám đốc về công tác tài chính kế toán , sử dụng chức năng Giám đốc để kiểm tra giám sát mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong Công ty ,lập kế hoạch tài chính , cân đối nguồn vốn để đảm bảo mọi nhu cầ[r]

10 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

- 06 phòng chức năng: + Phòng Tổ chức hành chính + Phòng Quản lý đào tạo + Phòng Quản trị đời sống + Phòng Tài chính kế toán + Phòng Công tác học sinh - sinh viên + Phòng Thanh tra và ki[r]

104 Đọc thêm

Tổng quan về công ty TNHH Sản Xuất-Thương mại Hoàng Hà

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

Thực hiện phân phối theo lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên.Chú trọng nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, kiến thức chuyên sâu. Ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, quy trình công nghệ,[r]

19 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN

ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN11

doanh có nhiệm vụ chủ yếu là trợ giúp Giám đốc về hoạt động kinh doanh như: tổ chức bộ máy kinh doanh, lập kế hoạch mua hàng, tìm kiếm thị trường, thu hút hợp đồng, lập phương án và tổ chức bán hàng tại các cửa hàng cũng như theo các đơn hàng, nghiên cứu thị trường, tham mưu cho Giám đốc các chiến l[r]

8 Đọc thêm

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG

nhận đặt chỗ, bán vé máy bay. Hoạt động ủy thác nhập khẩu và ủy thác vận chuyển, công ty được hưởng phí dịch vụ theo % hợp đồng đã thỏa thuận với khách hàng. Còn hoạt động nhận gửi chỗ hàng không và làm đại lý bán vé máy bay do phòng kinh doanh và chi nhánh phía Nam đảm nhận và hưởng hoa hồng[r]

14 Đọc thêm

TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ THANH HOÁ

TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ THANH HOÁ

đăng ký thì công ty hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất sau: - Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh thuốc lá điếu, sản phẩm chủ yếu là thuốclá bao các loại như thuốc lá VINATABA, LOTABA, BÔNG SEN, BLUE BIRD, HÀMRỒNG, BLUE RIVER, ... - Kinh doanh và sản xuất cây đầu lọc và in ấn các loại tem nhãn.[r]

6 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁNTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG31

lập Báo cáo tài chính Công ty nên bổ sung thêm chỉ tiêu này trên Báo cáo kếtquả hoạt động kinh doanh của mình để đáp ứng được yêu cầu của người sử dụngthông tin bên ngoài Công ty.NSC là thuộc loại hình công ty cổ phần đã có cổ phiếu niêm yết trên thịtrường chứng khoán, do đó nhu cầu phân tích[r]

7 Đọc thêm

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN & XUẤT KHẨU THỦY SẢN ÂU VỮNG

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN & XUẤT KHẨU THỦY SẢN ÂU VỮNG

bảo hiểm xã hội thường xuyên khám sức khỏe cho người lao động, tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghĩ mát, nghĩ dưỡng sức.Đội ngũ nguồn nhân lực của công ty dồi dào, chất lượng nguồn nhân lực khá cao, đang được nâng dần về chất lượng qua hàng năm, phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Cô[r]

9 Đọc thêm

Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn LaTạm ứng vốnDự án chuẩn bị đầu tư doc

THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRÁNH NGẬP THUỶ ĐIỆN SƠN LATẠM ỨNG VỐNDỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DOC

hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót). 2. Bước 2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt. 3. Bước 3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn[r]

5 Đọc thêm

Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn LaTạm ứng vốnDự án quy hoạch pps

THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRÁNH NGẬP THUỶ ĐIỆN SƠN LATẠM ỨNG VỐNDỰ ÁN QUY HOẠCH PPS

hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót). 2. Bước 2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt. 3. Bước 3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn[r]

5 Đọc thêm

Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn LaTạm ứng vốnCông trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu, điểm TĐC ppsx

THANH TOÁN VỐN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ THUỶ ĐIỆN SƠN LATẠM ỨNG VỐNCÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI KHU, ĐIỂM TĐC PPSX

Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót). 2. Bước 2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt. 3. Bước 3. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, chuyển phòng tài chính

6 Đọc thêm

LUẬN VĂN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 9

LUẬN VĂN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 9

Sơ đồ 1.2: Tổ chức bộ máy quản lý Công ty CP Xây Dựng số 9Sơ đồ 2.1: Tổ chức của phòng tài chính kế toánSơ đồ 2.1: Tổ chức của phòng tài chính kế toánSơ đồ 2.2: Hình thức ghi sổ kế toán theo hình thức nhật kíSơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán[r]

61 Đọc thêm

Khái quát về chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình tổ chức quản lý và tổ chức công tác kế toán của Công Ty Thương Mại và Dịch Vụ Nhựa

KHÁI QUÁT VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TỔ CHỨCQUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY THƠNG MẠI VÀDỊCH VỤ NHỰA

Trạmkho vậnHPPhòngnghiệpvụ quảnlý Phòng tài chính kế toánPhòngkinhdoanhXNKPhònghànhchính Giám đốcBộ phận này có nhiệm vụ và chứca năng tham mu giúp Giám Đốc trong mọicông tác Kế Toán về tình hình tài chính tại Công Ty.- Bộ phận Kế Toán ở trạm kho vận Hải Phòng:Có n[r]

7 Đọc thêm

Thực trạng doanh thu của công ty phát hành báo chí Đông Đô

2 THỰC TRẠNG DOANH THU CỦA CÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ ĐÔNG ĐÔ21

- Hai phó giám đốc là người chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo 6 phòng ban, gồm có: + Phó giám đốc phụ trách kinh doanh: là người trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty về công tác quản lý, khai thác các phương án kinh doanh.Giáo viên hướng dẫn: PGS-TS Lưu Thị Hương4Chuyên đ[r]

17 Đọc thêm

 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH SẢNXUẤT CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU GẠO

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH SẢNXUẤT CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU GẠO

Ban Tổng giám đốcGiám đốc tàichínhGiám đốcMarketingPhòng Tài chínhKế toán( 06 người)Phòng Marketing(08 người)Thư ký + Phiên dịchGiám đốc KỹthuậtPhòng Kỹ thuật(05 người)Bộ phận kho vận( 20 người)Giám đốc NhânsựPhòng Nhân sự

7 Đọc thêm

Cùng chủ đề