CA DAO VIỆT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CA DAO VIỆT":

Biểu tượng sóng đôi trong ca dao tình yêu người việt

BIỂU TƯỢNG SÓNG ĐÔI TRONG CA DAO TÌNH YÊU NGƯỜI VIỆT

... tƣợng sóng đôi ca dao tình yêu ngƣời Việt Chƣơng Phƣơng thức cấu tạo xây dựng hình ảnh biểu tƣợng sóng đôi ca dao tình yêu ngƣời Việt Chƣơng Chức biểu tƣợng sóng đôi ca dao tình yêu ngƣời Việt. .. quát biểu tƣợng biểu tƣợng sóng đôi ca dao ngƣời Việt Trong tổng số 11825 ca dao ngƣời Việt có đến 5636 ca dao đƣợc viết tình yêu có 2373 ca dao viết tình yêu có sử dụng biểu tƣợng sóng đôi (chiếm... chọn tìm hiểu biểu tƣợng sóng đôi ca dao tình yêu, phận tiêu biểu kho tàng ca dao ngƣời Việt 6 Đóng góp khóa luận Đặt vấn đề nghiên cứu Biểu tượng sóng đôi ca dao tình yêu người Việt, khóa luận
Xem thêm

65 Đọc thêm

Văn hóa ứng xử của người việt tây nam bộ với môi trường sông nước (qua ca dao, tục ngữ)

VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI VIỆT TÂY NAM BỘ VỚI MÔI TRƯỜNG SÔNG NƯỚC (QUA CA DAO, TỤC NGỮ)

... ỨTIG XỬ CỦA NGƯỜI VIỆT TNB VÀI MƠI TRIRỜÌIG SƠNG NƯỚC (QUA CA DAO, TỤC NGỮ)" làm luận văn tốt nghiệp cao học chun ngành Văn hóa học, với mong muốn dem den nhiều diều hấp dẫn, thú vị qua góc nhò văn. .. văn hỏa gắn với mơi trường sơng nước miền TNB CHƯƠNG KHÁO SÁT CÁC YẾU TĨ VĂN HĨA GÁN VỚI MƠI TRƯỜNG SƠNG NƯỚC VÙNG TÂY NAM Bộ QUA CA DAO, TỤC NGỦ Từ thài Hùng Vương dựng nước, người Việt cồ khơng... tất ca dao, tục ngữ tồn lưu truyền vùng đất (trong đỏ phận khơng nhò ca dao, tục ngừ thuộc phần ca dao, tục niíừ chung nước; phù họp với tất vùng, miền) Còn nghiên cứu Văn hỏa ứng xử lỊắn với
Xem thêm

163 Đọc thêm

Phát huy tính tích cực của học sinh trong bài học ca dao than thân

Phát huy tính tích cực của học sinh trong bài học ca dao than thân

Phát huy tính tích cực của học sinh trong bài học ca dao than thân giúp học sinh hiểu hơn về văn hóa của người Việt Nam để thêm yêu ca dao của người việt 1 truyền thống hay và tốt đẹp của người Đại Việt từ xưa tới nay

Đọc thêm

Ca dao tục ngữ và lịch sử

CA DAO TỤC NGỮ VÀ LỊCH SỬ

Ca dao, tục ngữ là tiếng nói của dân gian Việt, trải qua nhiều thời đại, từ thời xưa và đến cả thời nay. Ca dao, tục ngữ phản ảnh tâm tư, tình cảm của người dân trong sinh hoạt hằng ngày, không chỉ ở nơi đồng nội mà còn ở thành thị, kinh đô. Tuy là ngôn ngữ dân gian, nhưng ca dao, tục ngữ không phải là tiếng nói bình thường mà là ngôn ngữ có vần điệu, ngắn gọn và vì ngắn gọn, có vần điệu nên dễ phổ biến rộng rãi trong quần chúng. Từ trước, người ta thường có quan niệm rằng ca dao, tục ngữ là văn chương bình dân, phát xuất từ nông thôn, thật sự ca dao tục ngữ là tiếng nói của nhiều tầng lớp dân chúng, và có lẽ phần lớn tác giả là những kẻ sĩ, cư ngụ ở khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn.
Xem thêm

11 Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN SỰ TIẾP BIẾN NHO GIÁO Ở VIỆT NAM QUA TỤC NGỮ, CA DAO – DÂN CA NGƯỜI VIỆT

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN SỰ TIẾP BIẾN NHO GIÁO Ở VIỆT NAM QUA TỤC NGỮ, CA DAO – DÂN CA NGƯỜI VIỆT

DẪN NHẬP I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nhìn vào diện mạo văn hóa truyền thống người Việt, chúng ta thấy có một sự khác biệt rất lớn so với các dân tộc trong khu vực. Sự khác biệt đó phần lớn do sự ảnh hưởng tư tưởng Nho giáo trải qua nhiều thế kỷ dân tộc Việt tiếp xúc với Nho giáo. Mục đích của luận án chúng tôi là tìm hiểu nguyên nhân và sự biến đổi cụ thể trong bản chất để tìm ra những yếu tố đã góp phần tạo nên sự khác biệt đó qua tư liệu văn vần dân gian là tục ngữ, ca dao – dân ca. Đồng thời, từ những phân tích và kiến giải chúng tôi sẽ làm rõ thái độ của tầng lớp bình dân Việt đối với tư tưởng thống trị Nho giáo và vai trò của đạo đức Nho giáo trong quan niệm truyền thống của người dân Việt, thông qua đó chứng minh tính hiện đại của đạo đức Nho giáo đối với xã hội hiện nay. II. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ Trước 1945 Nho giáo được đề cập thoáng qua trong phần giới thiệu ở các công trình chú giải, sưu tập tục ngữ, ca dao – dân ca bởi một số nhà nho: Vương Duy Trinh trong bài tựa của tập sách Thanh Hóa quan phong vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX; Nguyễn Văn Mại với Việt Nam phong sử; Dương Quảng Hàm trong Việt Nam văn học sử yếu… Sau năm 1945 Hầu hết, Nho giáo được bàn đến trong phần tiểu luận của các công trình sưu tập. Trong các công trình này, dù nhìn Nho giáo ở góc độ nào, các nhà nghiên đều cho rằng: một số nội dung tư tưởng Nho giáo đã hòa hợp vào triết lý dân gian, tạo nên một hệ thống chuẩn mực đạo đức riêng của người Việt. Những vấn đề chưa được tập trung nghiên cứu: (1) Xác định rõ những phạm trù, nội dung Nho giáo đã được người dân tiếp nhận, qua đó khách quan cho thấy thái độ của người dân Việt đối với tư tưởng Nho giáo. (2) Nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự xâm nhập của Nho giáo vào đời sống người dân, sau đó được phản ánh vào lời ăn tiếng nói của họ như thế nào. Từ đó, thấy được sự đóng góp tích cực lẫn ảnh hưởng tiêu cực mà tư tưởng Nho giáo mang đến cho hệ thống biểu tượng đạo đức truyền thống của người Việt. (3) Phác họa một bức tranh tổng thể về thực tế biến đổi diện mạo văn hóa của dân tộc Việt do những đường nét tiếp biến Nho giáo khắc họa trên nền tư liệu tục ngữ, ca dao – dân ca. III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Chúng tôi tập trung vào những phạm trù Nho giáo sau khi được tiếp biến ở Việt Nam, xuất hiện rõ nét trong hai công trình (đều do Nguyễn Xuân Kính chủ biên): Kho tàng ca dao người Việt, gồm hai tập với 12.487 bài, nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin ấn hành năm 2001 và 15.331 (con số còn lại sau khi đã lược bỏ những câu trùng với một số câu có hình thức 6 – 8 trong Kho tàng ca dao người Việt) câu tục ngữ trong bộ Kho tàng tục ngữ người Việt, nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin ấn hành năm 2002. IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Bao gồm các phương pháp: liên ngành, phân tích, so sánh đối chiếu, thống kê và lịch sử. V. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Xem thêm

27 Đọc thêm

ca dao và những đề tài mà ca dao thể hiện

CA DAO VÀ NHỮNG ĐỀ TÀI MÀ CA DAO THỂ HIỆN

Dân tộc Việt Nam của chúng ta có một nền ca dao lâu đời và rất phong phú. Trải qua bốn ngàn năm thăng trầm,người Việt đã đúc kết một kho tàng dân ca thấm đẫm tình yêu Quê hương đất nước. Nghệ thuật gìn giữ và phát triển ca dao từ ngàn xưa đã trở thành nét văn hoá đặc biệt của người Việt Nam. Ca dao từ ngàn xưa gắn với cuộc sống vất vả và những sinh hoạt đời thường nhất của người dân Việt Nam. Nó là những câu hát phản chiếu đời sống tâm hồn, đời sống tình cảm của người bình dân, chứa đựng những đạo lý dân gian sâu sắc. Có ý kiến cho rằng: “Ca dao là cây đàn muôn điệu của tâm hồn quần chúng”. Không vội vàng nói về tính đúng sai của ý kiến này mà chúng ta hãy đi tìm hiểu xem nó có phải là muôn điệu không? Và điều gì đã tạo ra tính muôn điệu của ca dao?
Xem thêm

24 Đọc thêm

Biểu tượng dòng sông trong ca dao trữ tình người việt (KL07168)

BIỂU TƯỢNG DÒNG SÔNG TRONG CA DAO TRỮ TÌNH NGƯỜI VIỆT (KL07168)

... trên, ngƣời viết lựa chọn đề tài Biểu tƣợng dòng sông ca dao trữ tình ngƣời Việt Mục đích nghiên cứu Chọn đề tài Biểu tƣợng dòng sông ca dao trữ tình ngƣời Việt , ngƣời viết mong muốn đóng... hình ảnh dòng sông đƣợc gợi nhắc ca dao nhƣ lẽ tất yếu để qua nói lên nỗi lòng Trong viết: “Hình tƣợng sông nƣớc ca dao trữ tình Nam Bộ”, Trần Thị Diễm Thúy có nói: Trong ca dao dân ca Việt Nam... thuyết biểu tƣợng biểu tƣợng dòng sông Chƣơng 2: Dấu ấn địa – văn hóa biểu tƣợng dòng sông ca dao Chƣơng 3: Các dạng thức ý nghĩa biểu trƣng dòng sông ca dao NỘI DUNG Chƣơng GIỚI THUYẾT VỀ BIỂU
Xem thêm

60 Đọc thêm

Văn hóa đảm bảo đời sống của người việt đồng bằng bắc bộ qua ca dao, tục ngữ

VĂN HÓA ĐẢM BẢO ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ QUA CA DAO, TỤC NGỮ

Trong những sáng tạo của con người thì ăn, mặc, ở, đi lại là những lĩnh vực gần gũi nhất, trực tiếp nhất với đời sống con người cho nên nó có ý nghĩa rất quan trọng để nhận diện đặc trưng văn hóa thông qua những sáng tạo trong văn hóa đảm bảo đời sống. Với ý nghĩa đó để triển khai một đề tài rộng lớn hơn thì bước đầu chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu ở cấp độ nhỏ là: Văn hóa đảm bảo đời sống của người Việt đồng bằng Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ làm cơ sở để thực hiện đề tài nghiên cứu ở cấp độ lớn hơn.
Xem thêm

93 Đọc thêm

Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ trong bài thơ “Lỗi hẹn cùng ca dao” của Thanh Nguyên

Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ trong bài thơ “Lỗi hẹn cùng ca dao” của Thanh Nguyên

Trong tác phẩm trữ tình Lỗi hẹn cùng ca dao, ngôn ngữ được nhà thơ Thanh Nguyên sử dụng một cách sáng tạo và thể hiện sự khéo léo của nhà thơ. Tính sáng tạo đã lôi cuốn người đọc, cho họ sự đồng điệu khi đọc tác phẩm. Bài thơ với thể thơ lục bát của dân tộc Việt góp phần tạo nên cái độc đáo của tác phẩm. Chính việc tiếp cận và những hiểu biết của nhà thơ về những đặc điểm của ngôn ngữ tạo nên cái thành công ấy.

Đọc thêm

báo cáo môn văn học

báo cáo môn văn học

CHỦ ĐỀ 3: VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAMI:Đại cương về văn học dân gian Việt NamII: Truyện cổ dân gian Việt NamIII: Văn vần dân gian Việt NamIV:Phân tích câu đố, tục ngữ, ca dao, đồng giaoV: Phân tích các bài văn vần ở chương trình tiểu họcVI: Đóng kịch: Sơn Tinh Thủy Tinh.I. Đại cương về văn học dân gian Việt Nam 1.Khái niệm 2.Đặc trưng 3.Thể loại 4.Gía trị1: Khái niệm Văn học dân gian chính là những sáng tác nghệ thuật ngôn từ truyền miệng do con người sáng tạo ra trong khi tham gia các sinh hoạt tập thể nhằm biểu đạt,ghi lại những tri thức, kinh nghiệm, tư tưởng, tình cảm về cuộc sống xã hội và thiên nhiên, vũ trụ.
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MÔN: TIẾNG VIỆT VÀ LỄ HỘI Ở VIỆT NAM (Vietnamese Language and Vietnamese traditional festivals)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MÔN: TIẾNG VIỆT VÀ LỄ HỘI Ở VIỆT NAM (VIETNAMESE LANGUAGE AND VIETNAMESE TRADITIONAL FESTIVALS)

Thông qua việc học tiếng Việt, sinh viên có được những kiến thức cơ bản nhất về lễ hội ở Việt Nam. Lễ hội là một nét đặc sắc không thể thiếu khi nói đến lối sống văn hóa của người Việt. Nó bao gồm hầu như đầy đủ các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian như: văn học dân gian (truyền thuyết, thần thoại, thần tích, thần phả, văn tế, văn bia, hoành phi, câu đối, ca dao hò vè…), nghệ thuật biểu diễn dân gian (sân khấu, dân ca, chèo tuồng, dân vũ, dân nhạc…); tôn giáo, phong tục tín ngưỡng (nghi lễ, nghi thức, trò tục, trò diễn, tục lệ, trò chơi dân gian…).Thông qua những kiến thức đại cương về lễ hội, sinh viên có thể có thêm những hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa của người Việt là một nền văn hóa gốc nông nghiệp trồng lúa nước.
Xem thêm

8 Đọc thêm

CM rằng đạo hiếu là một nét đẹp trong đời sống, tâm hồn và tình cảm của con người Việt Nam

CM rằng đạo hiếu là một nét đẹp trong đời sống, tâm hồn và tình cảm của con người Việt Nam

Công cha như núi Thái SơnNghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy raMột lòng thờ mẹ kính chaCho tròn chữ hiếu mới là đạo con.Ông cha ta muốn nhắn nhủ điều gì trong bài ca dao trên? CM rằng đạo hiếu là một nét đẹp trong đời sống, tâm hồn và tình cảm của con người Việt NamBài làmNhân dân ta trong suốt 1000 năm dựng nước và giữ nước đã xây dựng cho mình một nền tảng đạo lí cao đẹp. Nền tảng ấy không ngừng được bồi đắp và phát huy, làm cho cuộc sống không ngừng phát triển, tạo nên cốt cách, dân tộc. Một trong những yếu tố của đạo lí ấy là lòng hiếu thảo của mỗi người con. Đó chính là nền tảng của mỗi con người, là cơ sở của đặc điểm xã hội. Trong lời ru của bà, của mẹ thường có bài ca dao: Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Lời ca dao tuy giản dị mà ý nghĩa thật lớn lao, nó ca ngợi công lao trời biển của cha mẹ và nhắc nhở đạo làm con phải lấy chữ hiếu làm đầu.
Xem thêm

Đọc thêm