MẪU THÀNH LẬP TỔ HỢP TÁC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MẪU THÀNH LẬP TỔ HỢP TÁC":

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

TÊN DOANH NGHIỆP--------------------------CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự Do - Hạnh PhúcSố: ................./CV..........., ngày......tháng......năm.......ĐƠN ĐỀ NGHỊV/v: thành lập CĐCS và chỉ địnhBan chấp hành CĐCS Lâm thờiKính gửi: - Ban Thường Vụ Liên Đoàn Lao Động Quận ...............Công ty, Doanh Nghiệp, cơ sở ........................ được thành lập theo giấy phép số: ...........................ngày ....... tháng ........ năm ......... do ............................................ cấp (có bản sao giấy phép đính kèm)Địa chỉ văn phòng: ........................................................ điện thoại: ....................................................Địa chỉ xưởng sản xuất: ................................................ điện thoại: ....................................................Với tổng số lao động: ............... Trong đó lao động thường xuyên: .......... (nữ: ..........); Công nhântrực tiếp sản xuất: ............, (nữ: ..........)Ngành nghề sản xuất: ...........................................................................................................................Căn cứ Điều 153 chương XIII của Bộ luật lao động quy định đối với doanh nghiệp mới thành lập sau6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, Công đoàn địa phương có trách nhiệm thành lập tổ chức Côngđoàn tại doanh nghiệp để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và tập thểlao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn sớmđược thành lập.Do nhu cầu về tình hình phát triển của Doanh nghiệp và để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chínhđáng của người lao động và tập thể lao động theo đúng quy định của Bộ luật lao động, luật Côngđoàn.Sau khi có sự trao đổi và thống nhất với Liên Đoàn Lao Động Quận .............. về việc thành lập Côngđoàn cơ sở tại công ty (doanh nghiệp) ........................................................................., đồng thời anh,chị em công nhân lao động đã nghiên cứu học tập Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hoàn toàn tán
Xem thêm

1 Đọc thêm

QUẢN LÝ CÔNG VĂN VỚI CÔNG NGHỆ SỐ

QUẢN LÝ CÔNG VĂN VỚI CÔNG NGHỆ SỐ

Hàng ngày, tại các trường phổ thông luôn nhận được các công văn từ các nơi ngoài nhà trường gửi tới như: Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố, Bộ Tài chính, Kho bạc, Ngân hàng, Đảng ủy thành phố Hà Nội,.. Hoặc có thể từ chính các bộ phận, các phòng ban chức năng, tổ chuyên môn gửi đến Ban giám hiệu. Hoặc ngược lại, Ban giám hiệu cũng có các quyết định, các thông báo quan trọng gửi đến các thành viên là học sinh, phụ huynh, giáo viên, các phòng ban chức năng.Công văn có tiêu chí phân loại như: nghị định, nghị quyết liên tịch, quyết định, chỉ thị, thông tư, thông báo, thông cáo, kế hoạch, đề án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công điện, …Công văn là một thể thức văn bản đã được nhà nước công nhận và ban hành các quyết định về các mẫu công văn như: quyết định đình chỉ công tác, quyết định thành lập ban tuyển sinh, quyết định tốt nghiệp, báo cáo thống kê tài chính, thông báo nghỉ học...tất cả đều có mẫu chuẩn.
Xem thêm

27 Đọc thêm

Đề thi thử THPTQG môn Toán - THPT Cổ Loa năm 2015

ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN TOÁN - THPT CỔ LOA NĂM 2015

Đề thi thử THPTQG môn Toán - THPT Cổ Loa năm 2015 Câu 9 (0.5 điểm) Để chuẩn bị kỉ niệm 50 năm thành lập trường THPT Cổ Loa, Nhà trường thành lập hai tổ học sinh để đón tiếp các vị đại biểu. Tổ một gồm 3 học sinh 12A1 và 2 học sinh 12A2, tổ hai gồm 3 học sinh 12A1 và 4 học sinh 12A3. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi tổ 2 học sinh. Tinh xác suất để trong 4 học sinh lấy ra có đủ học sinh của 3 lớp.
Xem thêm

1 Đọc thêm

VĂN BẢN - TÀI LIỆU | TRANG CHỦ

VĂN BẢN - TÀI LIỆU | TRANG CHỦ

theo Nghị định số 151/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ.2- Xây dựng mô hình Hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại liên kết với doanhnghiệp cung ứng vật tư đầu vào, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm đầu ra theochuỗi giá trị hàng hóa từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm thuộc lĩnh vực ngànhquản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp củatỉnh để tổng kết, đánh giá, chỉ đạo nhân rộng.- Khuyến khích thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh, cókhoảng 300 trang trại được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chí theo quy định.- Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản hình thành hệ thống các tổ hợp tác, Hợptác xã liên kết với các doanh nghiệp trong cung cấp dịch vụ đầu vào và bao tiêusản phẩm đầu ra cho nông dân trong các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, trongđó có khoảng 20 - 25% số lượng sản phẩm hàng hóa nông sản được tiêu thụthông qua hợp đồng kinh tế.II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sáchpháp luật của Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác:- Tiếp tục quán triệt quan điểm, mục tiêu và nội dung các Nghị quyết:Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về "Tiếp tục đổi mới, phát triển nâng caohiệu quả kinh tế tập thể", Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chínhtrị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX; Nghị quyết Trungương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Kết luận số 97-KL/TWngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếptục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X; Luật Hợp tác xã năm 2012 vàvăn bản hướng dẫn thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012; Thông báo số 892TB/TU ngày 04/7/2013 của Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ về tiếp tục đổi mới,phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể gắn với triển khai thực hiện Luật
Xem thêm

10 Đọc thêm

THỰC TIỄN VỀ TỔ HỢP TÁC

THỰC TIỄN VỀ TỔ HỢP TÁC

Bộ luật dân sự 2005 không đưa ra định nghĩa, khái niệm thế nào là Tổ hợp tác mà chỉ đưa ra các tiêu chí, điều kiện để một chủ thể trở thành tổ hợp tác. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 110 Bộ luật Dân sự 2005“Tổ hợp tác được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn của từ ba cá nhân trở lên, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm là chủ thể trong các quan hệ dân sự”.
Theo đó, khi 3 cá nhân trở lên cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi, cùng chịu trách nhiệm và việc hợp tác được xây dựng trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của UBND cấp, xã phường thị trấn.
Tuy nhiên, thực tiễn xác định một chủ thể là tổ hợp tác cũng có nhiều cách xác định khác nhau. Do không thống nhất cách xác định nên việc thống kê các tổ hợp tác cũng có sự khác nhau. Có nơi, chỉ thống kê những tổ hợp tác nào có chứng thực tại UBND cấp xã, có nơi thống kê tất cả các “tổ”, “hội”, “nhóm người” “tổ nhóm tập thể” có chứng thực và không có chứng thực tại UBND cấp xãphường như tổ thủy nông, tổ làm đất, tổ bảo vệ thực vật, tổ thu hoạch, tổ cung ứng vật tư, tiêu thụ nông sản, tổ chuyên ngành theo sở thích (tổ nuôi hưu, tổ nuôi cá lồng, tổ liên kết sản xuất hạt điều sạch,…), tổ tín dụng cho vay vốn,…. Do đó, các con số từ địa phương báo cáo về tình hình tổ hợp tác rất lớn, không phản ánh đúng tình hình thành lập và hoạt động, phát triển của Tổ hợp tác theo các quy định của Bộ luật dân sự 2005.
Xem thêm

5 Đọc thêm

MẪU KH TỔ CM

MẪU KH TỔ CM

TRƯỜNG THCS …..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTỔ CHUYÊN MÔN ……Độc lập – Tự do – Hạnh phúcKẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ….NĂM HỌC 2015 - 2016- Căn cứ hướng dẫn số/GD&ĐT ngày ….. của phòng GD&ĐT …. hướng dẫnthực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học …….- Căn cứ và kế hoạch số …/KH-THCSTT, ngày ….. về thực hiện nhiệm vụ năm học2015 - 2016 của Trường THCS …….;- Căn cứ kế hoạch chỉ đạo hoạt động chuyên môn của Hiệu trưởng Trường THCS…….., và thực tế nhà trường và tổ chuyên môn, tổ …….dựng kế hoạch hoạt động năm học 2015 - 2016 như sau:Phần 2 Nội dung:Nội dung chính của kế hoạch TCM bao gồm 5 vấn đề:I - Đặc điểm tình hình:1 . Tình hình đội ngũ giáo viên trong tổTổng số GV: ....................................Trong đó biên chế: ......................... ; Hợp đồng: .........................Danh sách đội ngũ giáo viên ( Họ tên, năm sinh, năm vào ngành, trình độ chuyênmôn, nhiệm vụ được phân công)2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm học trước:- Kết quả chất lượng giáo dục (Hạnh kiểm. Học lực của HS)- Kết quả các kỳ thi học sinh giỏi:- Các hoạt động chuyên môn năm qua ( Thực hiện chương trình GD; Thực hiện quychế chuyên môn; Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; Công táckiểm tra, kết quả thi đua…)3. Những thuận lợi, khó khăn cơ bản của TCM trong năm học mớia, Thuận lợib, Khó khăn
Xem thêm

7 Đọc thêm

MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

MẪU GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

được thành lập [tên đầy đủ, tên viết tắt và tên giao dịch; địa chỉ giao dịch; tư cách pháp lý của doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài được thành lập trường hợp thành lập chi nhánh[r]

4 Đọc thêm

Họp tổ để bàn bạc các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày thành lập đội - văn mẫu

HỌP TỔ ĐỂ BÀN BẠC CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI - VĂN MẪU

  HỌP TỔ BÀN BẠC CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI 15-5   a

1 Đọc thêm

MẪU THỎA THUẬN HỢP TÁC

MẪU THỎA THUẬN HỢP TÁC

Mẫu văn bản này dùng cho các cá nhân hoặc các chủ đầu tư, các công ty muốn hợp tác kinh doanh hoặc đầu tư trong mọi lĩnh vực.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc


THỎA THUẬN HỢP TÁC
Số: …..HDHTKD
……., ngày…. tháng ……năm …….
Chúng tôi gồm có:
1. Công ty ……………………………………. …………………………………………..(gọi tắt là Bên A):
Trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………...
GCNĐKKD số: …………………………………………………………………………………………………..
Số tài khoản:……………………………………………………………………………………………………...
Chủ tài khoản : …………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ………………………..
Người đại diện: ………………………………………………………………………………………………….
Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………
Xem thêm

3 Đọc thêm

Vai trò của quyền lực đối với sự phát triển của các nhóm tổ chức

VAI TRÒ CỦA QUYỀN LỰC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NHÓM TỔ CHỨC

Các khái niệmBản chất của quyền lựcTác động của quyền lực xã hội đối với sự phát triển của các nhóm, tổ chứcVận dụng quyền lực để xây dựng sự hợp tác bền vững trong tập thể

20 Đọc thêm

HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG HỢP TÁC CHĂN NUÔI LỢN H-ỚNG NẠC Ở XÃ CỬU CAO, VĂN GIANG, H-NG YÊN

HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG HỢP TÁC CHĂN NUÔI LỢN H-ỚNG NẠC Ở XÃ CỬU CAO, VĂN GIANG, H-NG YÊN

Các hộ chăn nuôi lợn trong tổ hợp tác ở Cửu Cao ch−a đạt đ−ợc kết quả và hiệu quả cao nh− tiềm năng sẵn có của vùng do các hộ chăn nuôi trong tổ hợp tác còn gặp phải một số khó khăn nh−:[r]

5 Đọc thêm

Báo cáo Kết quả xây dựng và phát triển mô hình Tổ hợp tác và Hợp tác xã thanh niên

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH TỔ HỢP TÁC VÀ HỢP TÁC XÃ THANH NIÊN

Kết quả xây dựng và phát triển mô hình Tổ hợp tác
và Hợp tác xã thanh niên
Kết quả xây dựng và phát triển mô hình Tổ hợp tác
và Hợp tác xã thanh niên
Kết quả xây dựng và phát triển mô hình Tổ hợp tác
và Hợp tác xã thanh niên

4 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

LUẬN VĂN THẠC SĨ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

trên diện rộng tuy nhiên sản lượng lương thực vẫn không tăng. Quản lýHTX bộc lộ nhiều yếu kém, hiện tượng tham ô, lãng phí diễn ra ngày cànghiệu quả kinh tế ngày một giảm sút, tài sản, vốn ngày càng thất thoát, diệntích đất bỏ hoang ngày càng tăng phổ biến ở nhiều HTX.- Sản xuất nông nghiệp sa sút nghiêm trọng, mức thu nhập của xã viêngiảm dần.Năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất và cảnước bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nghị quyết Đại hội đạinhiều, vốn của HTX bị chiếm dụng…[8].Chính vì vậy, bước vào giai đoạn 1966 - 1975, hội nghị Trung ươngbiểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng tháng 12 năm 1976 đã đề ra, ở miền Nam:11,12,15 (khoá III) đã có những quyết định chuyển hướng về tư tưởng, tổ chứcxoá bỏ triệt để quyền chiếm hữu phong kiến về ruộng đất, xây dựng kinh tếchỉ đạo kinh tế, quốc phòng trong điều kiện nhà nước có chiến tranh. Chế độ baquốc doanh lớn mạnh nhanh chóng, chiếm ưu thế trong sản xuất và phân phối,khoán được cải tiến một bước nhưng vẫn mang nặng tính bình quân. Đối vớicòn ở miền Bắc tiếp tục mở rộng quy mô các HTX nông nghiệp tổ chức lại sảnnông nghiệp, quy mô HTX được mở rộng, công tác quản lý trong nội bộ HTXxuất theo hướng tập trung, chuyên môn hoá và cơ giới hoá. Tuy nhiên, do rập
Xem thêm

60 Đọc thêm

Kế hoạch Sử dụng thiết bị dạy học năm học 2015 – 2016

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016

KÕ ho¹ch
Sử dụng thiết bị dạy học năm học 2015 – 2016

Họ và tên giáo viên :
Ngày tháng năm sinh:
Tháng năm vào ngành:
Tổ chuyên môn: Tổ 1
Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn: Tiếng Viết 1_ CGD, Đạo đức, TNXH
iI. Những thuận lợi – khó khăn.
1. Thuận lợi:
+ Được trang bị một số đồ dùng phục vụ cho việc giảng dạy ( sách thiết kế, sách giáo khoa TV1 CGD)
+BGH quan tâm chỉ đạo kiêm tra sát sao việc sử dụng đồ dung dạy học trong các tiết dạy .
2. Khó khăn:
+ Đồ dùng dạy học còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu giảng dạy.
+ Một số học sinh chưa tự trang bị đầy đủ đồ dùng học tập, để hợp tác cùng giáo viên trong tiết các tiết học
III. Nội dung kế hoạch.
. Thực trạng về TBDH của nhà trường:
1 Thiết bị dạy học được cấp:
Môn tiếng việt: Bộ chữ mẫu.
2 Thiết bị dạy học tự làm:
Môn Tiếng việt: Mẫu chữ: Âm, vần; nắp chai, nam châm, .....
Xem thêm

10 Đọc thêm

SKKN THIẾT KẾ HỆ THỐNG TÌNH HUỐNG GẮN VỚI THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 10

SKKN THIẾT KẾ HỆ THỐNG TÌNH HUỐNG GẮN VỚI THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 10

- Môi trường dạy học, điều kiện cơ sở vật chất, qui mô lớp học, sự hợp tác của các tổ TRANG 11 CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG TÌNH HUỐNG GẮN VỚI THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 10 2.1 NGUYÊN[r]

45 Đọc thêm