KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT":

Tiểu luận kĩ THUẬT NUÔI cấy mô tế bào THỰC vật

TIỂU LUẬN KĨ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

KĨ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬTI.Giới thiệu:Nuôi cấy mô thực vật là một trong những lĩnh vực ứng dụng đạt nhiều thành công nổi bật của công nghệ sinh học thực vật. Bằng các kỹ thuật nuôi cấy trong điều kiện vô trùng các bộ phận tách rời của cơ thể thực vật, người ta đã nhân giống in vitro thành[r]

7 Đọc thêm

NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

Trong những năm gần đây, nuôi cấy mô tế bào thực vật đã không ngừng phát triển và đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác chọn tạo và nhân giống cây trồng. Những thành tựu trên đã góp phần to lớn vào việc thúc đẩy sự phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao manh tính cạnh tranh trong thị trườ[r]

34 Đọc thêm

Nuôi cấy mô Tế Bào Thực Vật

NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Đối với các loại cây trồng có giá trị thương mại lớn, kỹ thuật nuôi cấy mô đã đem
lại những hiệu quả kinh tế hết sức rõ rệt.
Hiện nay, người ta đã bắt đầu ứng dụng khả năng nuôi cấy tế bào thực vật tách
rời ở qui mô công nghiệp để thu nhận các sản phẩm, các hoạt chất sinh học có giá trị kinh
tế ca[r]

355 Đọc thêm

CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN VÀ NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN VÀ NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Công nghệ sinh học là sự ứng dụng tổng hợp của sinh hóa học, vi sinh vật học và các khoa học về công nghệ để đạt đến sự ứng dụng công nghiệp các năng lực của vi sinh vật, của các tế bào, các tổ chức nuôi cấy và các thành phần của chúng.
Công nghệ sinh học như một thân cây mà những rễ chính của cây[r]

352 Đọc thêm

nuôi cấy mô tế bào thực vật bằng tế bào trần và kĩ thuật chuyển gen

NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT BẰNG TẾ BÀO TRẦN VÀ KĨ THUẬT CHUYỂN GEN

nuôi cấy mô tế bào thực vật bằng tế bào trần và kĩ thuật chuyển gen

70 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ MÔ VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ MÔ VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT

Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu trúc và chức năng của tế bào
thực vật, các quá trình sinh lý diễn ra trong tế bào, các hướng nghiên cứu và ứng

dụng liên quan đến một số kỹ thuật đang được sử dụng rộng rãi trong công nghệ
tế bào và mô thực vật

6 Đọc thêm

LÝ THUYẾT CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT

LÝ THUYẾT CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT

Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào. Hình dạng, kích thước của các tế bào thực vật khác nhau. Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào. Hình dạng, kích thước của các tế bào thực vật khác nhau. nhưng chúng đều gồm các thành phần sau :vách tế bào (chỉ có ở tế bào thực[r]

1 Đọc thêm

nuôi cấy mô tế bào thực vật

NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Bài 1: LÀM QUEN PHÒNG THÍ NGHIỆM NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT VÀ PHA CHẾ DUNG DỊCH MẸ.
I. Giới thiệu hệ thống phòng thí nghiệm NCMTBTV:
Phòng thí nghiệm nuôi cấy mô và tế bào thực vật hiện đại được thiết kế phù hợp với tính chất dây chuyền của loại công việc này có sơ đồ tổng quát như sau:
1 2 3 4
1.[r]

13 Đọc thêm

KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

Khái niệm công nghệ tế bào. Ngày nay, việc ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô trên môi trường dinh dưỡng Ngày nay, việc ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo ra những mô, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh  với đầy các tính trạng của cơ thế[r]

1 Đọc thêm

Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng

NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT HỌC NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG

Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào t[r]

186 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG môn THỰC vật học

ĐỀ CƯƠNG MÔN THỰC VẬT HỌC

đề cương hướng dẫn chi tiết môn thực vật dược chương 2,3Mục tiêu:oTrình bày được khái niệm và các cách phân loại mô thực vậtoTrình bày cấu tạo, chức năng, hình thái của 6 loại môoTrình bày được vai trò và ứng dụng của mô thực vật trong ngành Dược

5 Đọc thêm

MOLIENKET MO SỤN Y2 06 07

MOLIENKET MO SỤN Y2 06 07

ph¸t triÓn m¹nh.Chức năng: + Tạo ra chấtcăn bản.+ Tạo tiền tơtạo keo nguyên phát, và chếtiết ra mucopolysacharit đểgắn các loại sợi tạo keo lạivới nhau.+ Tham gia tạosẹo làm liền vết thơng.211. Nguyờn bo si; 2. T bosi2. Tế bào trung mô:- Có khả năng biệt hoá thành các loại tế bào của <[r]

45 Đọc thêm

SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

- Sinh trưởng ở thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào. I. KIẾN THỨC CƠ BẢN -        Sinh trưởng ở thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế b[r]

3 Đọc thêm

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng nhân nhanh chồi Lan Hồ điệp (Phalaenopsis sp.) in vtro.

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN NHANH CHỒI LAN HỒ ĐIỆP (PHALAENOPSIS SP.) IN VTRO.

MỤC LỤC
Trang PHẦN 1 MỞ ĐẦU ........................................................................................... 1 1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1 1.2. Mục đích của đề tài .................................[r]

55 Đọc thêm

BÀI GIẢNG SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG

BÀI GIẢNG SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG

MỤC LỤC

Chương I. TỔ CHỨC CỦA CƠ THỂ SỐNG 1
1.1. CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA SINH VẬT 1
1.1.1. Sinh vật được cấu tạo từ tế bào 1
1.1.2. Sinh vật sinh trưởng và phát triển 1
1.1.3. Trao đổi chất 1
1.1.4. Chuyển động 2
1.1.5. Sinh vật trả lời lại các kích thích 2
1.1.6. Sinh sản 2
1.1.7. Tiến hoá và[r]

78 Đọc thêm

Đề cương chi tiết học phần : Thực vật học

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : THỰC VẬT HỌC

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm hình thái, cấu tạo tế bào thực vật; cấu tạo và chức năng từng loại mô trong cơ thể thực vật; đặc điểm hình thái, cấu tạo, chức năng các cơ quan sinh dưỡng; sự sinh sản và cơ quan sinh sản ở thưc vật

8 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TÁI SINH Ở CÂY ĐẬU XANH VIGNA RADIATA L WILCZEK PHỤC VỤ CHỌN DÒNG CHỊU HẠN VÀ CHUYỂN GEN

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TÁI SINH Ở CÂY ĐẬU XANH VIGNA RADIATA L WILCZEK PHỤC VỤ CHỌN DÒNG CHỊU HẠN VÀ CHUYỂN GEN

thực vật đó là auxin, cytokinin, ethylen, giberelin, axit absixic. Những chất này1.2.1. Cơ sở khoa học của công nghệ nuôi cấy tế bào thực vậtđược phân thành các nhóm dựa vào tính tương đồng về cấu trúc và chức năng1.2.1.1. Cơ sở tế bào học của kỹ thuật nuôi cấy

35 Đọc thêm

SƠ LƯỢT CẤU TRÚC MÔ SẸO

SƠ LƯỢT CẤU TRÚC MÔ SẸO

Callus1.Định nghiaCallus: khối vô định hình thành từ các tế bào nhu mô có vách mỏng được xếpmột cách lỏng lẻoTrong tự nhiên: callus được hình thành ở nơi bị cắt hoặc phần thân hay rễ bị tổnhại =&gt; sự thích ứng để bảo vê. Vì vết cắt đó sẽ làm cho[r]

3 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình nhân giống Lan Kim Tuyến (Anoectochilus roxburghii) bằng phương pháp in vitro tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG LAN KIM TUYẾN (ANOECTOCHILUS ROXBURGHII) BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN VITRO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN.

MỤC LỤC
Trang PHẦN 1: MỞ ĐẦU .......................................................................................... 1 1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1 1.2. Mục đích và yêu cầu nghiên cứu.......................[r]

67 Đọc thêm

BÀI 1,2,3 TRANG 27 SGK SINH11

BÀI 1,2,3 TRANG 27 SGK SINH11

Bài 1: Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được ? Bài 2: Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử Nitrat? Bài 3: Thực vật đã thích nghi như thế nào để bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc? Bài 1.  Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa[r]

1 Đọc thêm