KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT":

Tiểu luận kĩ THUẬT NUÔI cấy mô tế bào THỰC vật

TIỂU LUẬN KĨ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

KĨ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬTI.Giới thiệu:Nuôi cấy mô thực vật là một trong những lĩnh vực ứng dụng đạt nhiều thành công nổi bật của công nghệ sinh học thực vật. Bằng các kỹ thuật nuôi cấy trong điều kiện vô trùng các bộ phận tách rời của cơ thể thực vật, người ta đã nhân giống in vitro thành công nhiều loài cây trồng có giá trị mà trước đây các phương thức nhân giống truyền thống gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, Tế bào động vật có thể sinh trưởng trên các loại môi trường dinh dưỡng tổng hợp bên ngoài cơ thể, vì thế chúng đã được nuôi cấy cho các mục đích sau: nghiên cứu các tế bào ung thư, phân loại các khối u ác tính, sản xuất tế bào gốc…III. Khái niệm : Nuôi cấy mô tế bào thực vật là kĩ thuật cho phép nuôi cấy dễ dàng những tế bào thực vật hay mô phân sinh sạch bệnh trong môi trường nhân tạo thích hợp để tạo ra những khối tế bào hay những cây hoàn chỉnh trong ống nghiệm.
Xem thêm

7 Đọc thêm

NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT

Trong những năm gần đây, nuôi cấy mô tế bào thực vật đã không ngừng phát triển và đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác chọn tạo và nhân giống cây trồng. Những thành tựu trên đã góp phần to lớn vào việc thúc đẩy sự phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao manh tính cạnh tranh trong thị trường quốc tế. Do đó để có cái nhìn hoàn thiện và toàn cảnh hơn về CNSH nuôi cấy mô tế bào thực vật nhóm đã chọn nó làm đề tài báo cáo.Nhằm mục đích tìm hiểu được vị trí và các phương pháp của nuôi cấy mô tế bào thực vật trong nước và ngoài nước
Xem thêm

34 Đọc thêm

Nuôi cấy mô Tế Bào Thực Vật

NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Đối với các loại cây trồng có giá trị thương mại lớn, kỹ thuật nuôi cấy mô đã đem
lại những hiệu quả kinh tế hết sức rõ rệt.
Hiện nay, người ta đã bắt đầu ứng dụng khả năng nuôi cấy tế bào thực vật tách
rời ở qui mô công nghiệp để thu nhận các sản phẩm, các hoạt chất sinh học có giá trị kinh
tế cao.
Nuôi cấy mô tế bào thực vậ
t là một ngành khoa học trẻ có nhiều triển vọng, được
ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực kinh tế. Ý thức được triển vọng to lớn của ngành khoa
học hiện đại này, chúng tôi xin giới thiệu quyển sách công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực
vật nhằm phục vụ sinh viên, học viên sau đại học và các cơ quan có liên quan .
Nội dung cuốn sách bao hàm toàn bộ những vấn đề cơ bản trong nội dung công
nghệ nuôi cấy mô th
ực vật.
Xem thêm

355 Đọc thêm

CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN VÀ NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN VÀ NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Công nghệ sinh học là sự ứng dụng tổng hợp của sinh hóa học, vi sinh vật học và các khoa học về công nghệ để đạt đến sự ứng dụng công nghiệp các năng lực của vi sinh vật, của các tế bào, các tổ chức nuôi cấy và các thành phần của chúng.
Công nghệ sinh học như một thân cây mà những rễ chính của cây này là vi sinh vật học, di truyền học, sinh hóa học, điện tử học, nông học, công nghệ học…và trên vòm lá với hàng nghìn quả đó là các loại sản phẩm phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, y học, năng lượng mới, vật liệu mới, tuyển khoáng, bảo vệ môi trường...
Nhờ ứng dụng các thành tựu mới mẻ của công nghệ sinh học như kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào, kỹ thuật tái tổ hợp di truyền, người ta có thể tạo ra được những giống cây trồng không những có năng suất cao mà còn chống chịu được với sâu bệnh, hạn hán và điều kiện nghèo phân bón. Nhờ bỏ qua được việc lai chéo và khắc phục được sự tương khắc sinh sản mà việc lai tạo giống rút ngắn được nhiều thời gian. Kỹ thuật tái tổ hợp AND và các kỹ thuật in vitro mở ra khả năng lai khác loài và làm tăng nhanh tính đa dạng di truyền.
Đối với các loại cây trồng có giá trị thương mại lớn, kỹ thuật nuôi cấy mô đã đem lại những hiệu quả kinh tế hết sức rõ rệt.
Hiện nay, người ta đã bắt đầu ứng dụng khả năng nuôi cấy tế bào thực vật tách rời ở qui mô công nghiệp để thu nhận các sản phẩm, các hoạt chất sinh học có giá trị kinh tế cao.
Nuôi cấy mô tế bào thực vật là một ngành khoa học trẻ có nhiều triển vọng, được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực kinh tế. Ý thức được triển vọng to lớn của ngành khoa học hiện đại này, chúng tôi xin giới thiệu quyển sách công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật nhằm phục vụ sinh viên, học viên sau đại học và các cơ quan có liên quan .
Nội dung cuốn sách bao hàm toàn bộ những vấn đề cơ bản trong nội dung công nghệ nuôi cấy mô thực vật
Xem thêm

352 Đọc thêm

nuôi cấy mô tế bào thực vật bằng tế bào trần và kĩ thuật chuyển gen

NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT BẰNG TẾ BÀO TRẦN VÀ KĨ THUẬT CHUYỂN GEN

nuôi cấy mô tế bào thực vật bằng tế bào trần và kĩ thuật chuyển gen

70 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ MÔ VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ MÔ VÀ TẾ BÀO THỰC VẬT

Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên kiến thức về cấu trúc và chức năng của tế bào
thực vật, các quá trình sinh lý diễn ra trong tế bào, các hướng nghiên cứu và ứng

dụng liên quan đến một số kỹ thuật đang được sử dụng rộng rãi trong công nghệ
tế bào và mô thực vật

6 Đọc thêm

LÝ THUYẾT CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT

LÝ THUYẾT CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT

Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào. Hình dạng, kích thước của các tế bào thực vật khác nhau. Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào. Hình dạng, kích thước của các tế bào thực vật khác nhau. nhưng chúng đều gồm các thành phần sau :vách tế bào (chỉ có ở tế bào thực vật ), màng sinh chất, chất tế bào, nhân và một số thành phần khác: không bào, lục lạp (ở tế bào thịt lá),... Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.
Xem thêm

1 Đọc thêm

nuôi cấy mô tế bào thực vật

NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Bài 1: LÀM QUEN PHÒNG THÍ NGHIỆM NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT VÀ PHA CHẾ DUNG DỊCH MẸ.
I. Giới thiệu hệ thống phòng thí nghiệm NCMTBTV:
Phòng thí nghiệm nuôi cấy mô và tế bào thực vật hiện đại được thiết kế phù hợp với tính chất dây chuyền của loại công việc này có sơ đồ tổng quát như sau:
1 2 3 4
1. Phòng rửa, sản xuất nước cất và sấy, hấp
2. Phòng chuẩn bị môi trường
3. Phòng cấy vô trùng
4. Phòng nuôi
Bên cạnh phòng thí nghiệm phải có hệ thống nhà kính, nhà lưới và vườn ươm để trồng cây lấy nguyên liệu nuôi cấy và trồng cây đã tái sinh trong quá trình chọn lọc in vitro.
Xem thêm

13 Đọc thêm

KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

Khái niệm công nghệ tế bào. Ngày nay, việc ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô trên môi trường dinh dưỡng Ngày nay, việc ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo ra những mô, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh  với đầy các tính trạng của cơ thế gốc đã trờ thành một ngành kĩ thuật, cỏ quy trinh xác định, được gọi là công nghệ tế bào. Khi ứng dụng công nghệ tế bào trên đối tượng thực vật hay động vật, người ta đều phải tách tế bào từ cơ thể rồi nuôi cấy trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo thích hơp để tạo thành mô non (hay còn gọi là mô sẹo). Tiếp đó dùng hoocmôn sinh trường kích thích mô sẹo phân hoá thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng

NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT HỌC NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG

Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng Nuôi cấy mô tế bào thực vật học nghiên cứu và ứng dụng
Xem thêm

186 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG môn THỰC vật học

ĐỀ CƯƠNG MÔN THỰC VẬT HỌC

đề cương hướng dẫn chi tiết môn thực vật dược chương 2,3Mục tiêu:oTrình bày được khái niệm và các cách phân loại mô thực vậtoTrình bày cấu tạo, chức năng, hình thái của 6 loại môoTrình bày được vai trò và ứng dụng của mô thực vật trong ngành Dược

5 Đọc thêm

MOLIENKET MO SỤN Y2 06 07

MOLIENKET MO SỤN Y2 06 07

ph¸t triÓn m¹nh.Chức năng: + Tạo ra chấtcăn bản.+ Tạo tiền tơtạo keo nguyên phát, và chếtiết ra mucopolysacharit đểgắn các loại sợi tạo keo lạivới nhau.+ Tham gia tạosẹo làm liền vết thơng.211. Nguyờn bo si; 2. T bosi2. Tế bào trung mô:- Có khả năng biệt hoá thành các loại tế bào của liên kếtkhác khi có nhu cầu- Có khả năng sinh sản mạnh, có thể biến thành tế bào khác.3. Tế bào võng:-Vị trí: có trong các và cơ quan bạch huyết miễn dịch.- Hình dạng: hình sao, nhân lớn hình trứng, sáng màu giốngnguyên bào sợi.- Chức năng: tạo sợi võng và tham gia vào đáp ứng miễn dịch
Xem thêm

45 Đọc thêm

SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

- Sinh trưởng ở thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào. I. KIẾN THỨC CƠ BẢN -        Sinh trưởng ở thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào. -        Mô phân sinh là nhóm các tế bào thực vật chưa phân hóa, duy trì được suốt đời khả năng phân bào nguyên nhiễm. -        Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh. -        Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ là do mô phân sinh bên hoạt động tạo ra. Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ rác và vỏ. -        Sinh trưởng của thực vật phụ thuộc vào đặc điểm di truyền của giống, của loài cây, hoocmôn và các yếu tố ngoại cảnh như nhiệt độ, nước, ánh sáng, ôxi và muối khoáng. II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA                                               PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN ♦     Quan sát hình 34.2 và chỉ rõ vị trí và kết quả của quá trình sinh trưởng sơ cấp của thân, rồi cho biết sinh trưởng sơ cấp của cây là gì? Trả lời: -        Sinh trưởng sơ cấp của thân là do hoạt động phân chia nguyên nhiễm của các tế bào mô phân sinh đỉnh thân tạo nên (hình 34.2 SGK). -        Sinh trưởng sơ cấp của rễ là do các tế bào mô phân sinh đỉnh rễ phân chia nguyên nhiễm tạo nên. -        Sinh trưởng sơ cấp của cây là sinh trưởng làm tăng chiều dài của thân và của rễ do hoạt động phân bào nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ. Miền chồi đỉnh (mặt cắt dọc) ; B - Quá trình sinh trưởng của cành). ♦ Quan sát hình 34.3 và trả lời các câu hỏi.  Sinh trưởng thứ cấp là gì?   Cây Một lá mầm hay cây Hai lá mầm có sinh trưởng thứ cấp và kết quả của kiểu sinh trưởng đó là gì ? -  Các lớp tế bào ngoài cùng (bần) của vỏ cây thân gỗ được sinh ra từ đâu? Trả lời: -        Sinh trưởng thứ cấp cùa cây thân gỗ là do mô phân sinh bên hoạt động tạo ra. -        Cây 2 lá mầm có sinh trưởng thứ cấp. Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và vỏ. Các lớp tế bào ngoài cùng (bầu) của vỏ cây Thân gỗ được sinh ra lừ tầng sinh bần
Xem thêm

3 Đọc thêm

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng nhân nhanh chồi Lan Hồ điệp (Phalaenopsis sp.) in vtro.

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN NHANH CHỒI LAN HỒ ĐIỆP (PHALAENOPSIS SP.) IN VTRO.

MỤC LỤC
Trang PHẦN 1 MỞ ĐẦU ........................................................................................... 1 1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1 1.2. Mục đích của đề tài .................................................................................... 2 1.3. Yêu cầu của đề tài ...................................................................................... 2 1.4. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài ...................................... 2 PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................... 3 2.1. Giới thiệu chung về cây lan Hồ Điệp ......................................................... 3 2.1.1. Nguồn gốc và phân loại ................................................................................ 3 2.1.2. Đặc điểm thực vật họ lan Hồ Điệp ............................................................. 3 2.1.3. Phân bố và sinh thái ....................................................................................... 5 2.1.4. Các phương pháp nhân giống Lan Hồ Điệp.............................................. 7 2.2. Phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật ................................................. 8 2.2.1. Sơ lược lịch sử nuôi cấy mô tế bào thực vật ............................................. 8 2.2.2. Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật .......... 10 2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến nuôi cấy mô tế bào thực vật ....................... 12 2.3. Tình hình nghiên cứu lan Hồ Điệp trên thế giới và Việt Nam ................ 18 2.3.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ........................................................... 18 2.3.2. Tình hình nghiên cứu lan Hồ Điệp ở Việt Nam ..................................... 19 PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .. 20 3.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................... 20 3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu ............................................ 20 3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 20 3.4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 20 3.4.1. Nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hưởng một số chất dinh dưỡng (nước dừa, khoai tây, cà rốt) trong giai đoạn nhân nhanh ................................ 21 3.4.2. Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số VTM (B1, B5, B6) đến khả năng nhân nhanh chồi lan Hồ Điệp............................................ 22 3.4.3. Các Chỉ tiêu theo dõi: Đánh giá và thu thập số liệu sau 60 ngày nuôi cấy .... 23 3.5. Xử lý số liệu ............................................................................................. 23
PHẦN 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ...................................................... 24 4.1. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của cà rốt đến khả năng nhân nhanh của lan Hồ Điệp ........................................................................................ 24 4.2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nước dừa đến khả năng nhân nhanh của lan Hồ điệp .............................................................................. 25 4.3. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của khoai tây đến khả năng nhân nhanh lan Hồ Điệp ............................................................................................... 27 4.4. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của VTM B1 đến khả năng nhân nhanh của lan Hồ điệp ......................................................................................... 29 4.5. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của VTM B5 đến khả năng nhân nhanh của lan Hồ Điệp ........................................................................................ 30 4.6. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của VTM B6 đến khả năng nhân nhanh lan Hồ Điệp ............................................................................................... 32 PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................... 34 5.1. Kết luận .................................................................................................... 34 5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 35
Xem thêm

55 Đọc thêm

BÀI GIẢNG SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG

BÀI GIẢNG SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG

MỤC LỤC

Chương I. TỔ CHỨC CỦA CƠ THỂ SỐNG 1
1.1. CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA SINH VẬT 1
1.1.1. Sinh vật được cấu tạo từ tế bào 1
1.1.2. Sinh vật sinh trưởng và phát triển 1
1.1.3. Trao đổi chất 1
1.1.4. Chuyển động 2
1.1.5. Sinh vật trả lời lại các kích thích 2
1.1.6. Sinh sản 2
1.1.7. Tiến hoá và thích nghi với môi trường 3
1.2. CẤU TRÚC TẾ BÀO PROCARYOTA 3
1.3. CÂU TRÚC TẾ BÀO EUCARYOTA 5
1.3.1. Màng tế bào (Plasma membrane) 6
1.3.2. Vách tế bào thực vật 8
1.3.3. Nhân tế bào 12
1.3.4. Tế bào chất 13
1.3.5. Các bào quan khác 13
1.4. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CÁC MÔ CHÍNH Ở THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT ĐA BÀO 22
1.4.1. Cấu tạo các mô chính ở thực vật hạt kín 22
1.4.2. Cấu tạo các mô chính ở động vật đa bào 31
Chương II. NĂNG LƯỢNG SINH HỌC VÀ TRAO ĐỔI CHẤT 33
2.1. SỰ VẬN CHUYỂN VẬT CHẤT QUA MÀNG 33
2.1.1. Vận chuyển thụ động 33
2.1.2. Vận chuyển chủ động 34
2.1.3. Vận chuyển vật thể lớn qua màng 36
2.1.4. Sự tiếp nhận thông tin qua màng tế bào 36
2.2. NĂNG LƯỢNG SINH HOC 36
2.2.1. Năng lượng ATP (Adenosin triphosphat) 36
2.2.2. Enzyme 37
2.3. HÔ HẤP 41
2.3.1. Đại cương 41
2.3.2. Quá trình đường phân 41
2.3.3. Sự lên men 43
2.3.4. Quá trình hô hấp hiếu khí 44
2.3.5. Hoá thấm tổng hợp ATP trong hô hấp 45
2.4. QUANG HỢP 46
2.4.1. Đại cương về quang hợp: 46
2.4.2. Hệ sắc tố quang hợp 47
2.4.3. Hai pha của quang hợp. 48
Chương III. QUÁ TRÌNH SINH SẢN Ở SINH VẬT 57
3.1. CÁC QUÁ TRÌNH PHÂN BÀO 57
3.1.1. Phân bào nguyên nhiễm 57
3.1.2. Phân bào giảm nhiễm (Meiosis) 58
3.2. SINH SẢN Ở THỰC VẬT 59
3.2.1. Sinh sản dinh dưỡng 59
3.2.2. Sinh sản hữu tính 64
Chương IV. TÍNH CẢM ỨNG VÀ THÍCH NGHI CỦA SINH VẬT 70
4.1. TÍNH CẢM ỨNG CỦA THỰC VẬT 70
4.1.1. Tính hướng kích thích 70
4.1.2. Hormon thực vật (Phytohormon): 70
4.1.3. Quang chu kỳ và phytocrom 74
CHƯƠNG V. SỰ TIẾN HOÁ 76
5.1. NGUỒN GỐC SỰ SỐNG 76
5.1.1. Hình thành các hợp chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ 76
5.1.2. Quá trình trùng phân tạo nên các đại phân tử hữu cơ 77
5.1.3. Sự xuất hiện cơ chế tự nhân đôi 77
5.1.4. Hình thành các tế bào sơ khai 78
5.2. CÁC QUAN ĐIỂM PHÂN CHIA SINH GIỚI 78
5.3. CÁC HỌC THUYẾT TIẾN HÓA 80
5.3.1. Khái niệm tiến hóa 80
5.3.2. Học thuyết tiến hoá của Lamac 81
5.3.3. Học thuyết tiến hoá của Dacuyn 82
5.3.4. Quan điểm hiện đại về tiến hoá 83
5.4. BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA 87
5.4.1. Các hình thức cách li 87
5.4.2. Các cơ chế hình thành loài mới 87
Xem thêm

78 Đọc thêm

Đề cương chi tiết học phần : Thực vật học

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : THỰC VẬT HỌC

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm hình thái, cấu tạo tế bào thực vật; cấu tạo và chức năng từng loại mô trong cơ thể thực vật; đặc điểm hình thái, cấu tạo, chức năng các cơ quan sinh dưỡng; sự sinh sản và cơ quan sinh sản ở thưc vật

8 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TÁI SINH Ở CÂY ĐẬU XANH VIGNA RADIATA L WILCZEK PHỤC VỤ CHỌN DÒNG CHỊU HẠN VÀ CHUYỂN GEN

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TÁI SINH Ở CÂY ĐẬU XANH VIGNA RADIATA L WILCZEK PHỤC VỤ CHỌN DÒNG CHỊU HẠN VÀ CHUYỂN GEN

thực vật đó là auxin, cytokinin, ethylen, giberelin, axit absixic. Những chất này1.2.1. Cơ sở khoa học của công nghệ nuôi cấy tế bào thực vậtđược phân thành các nhóm dựa vào tính tương đồng về cấu trúc và chức năng1.2.1.1. Cơ sở tế bào học của kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vậtsinh lý, tuy nhiên về chức năng nhiều khi chúng có tác động chồng chéo và hỗNăm 1838, hai nhà sinh học người Đức là Schleiden và Schwann đã đềxướng ra học thuyết tế bào và nêu rõ: Mọi cơ thể sinh vật đều bao gồm các đơnvị nhỏ tồn tại độc lập, riêng rẽ và tách biệt đó là các tế bào.Tất cả các tế bào của một cơ thể đều mang bộ máy thông tin di truyền giốngnhau. Do đó chúng có tiềm năng tổng hợp nên các protein giống nhau. Bằngphương pháp nuôi cấy tế bào thực vật các nhà khoa học đã đạt được nhữngthành công chứng minh cho khả năng tồn tại và phát triển độc lập của tế bào.Các tế bào lấy từ bất kỳ sống nào của cơ thể thực vật (bao phấn, đỉnh sinhtrưởng, lá mầm, đoạn thân, rễ…) nếu được nuôi cấy trong môi trường nuôi cấythích hợp đều có thể phát triển thành cây hoàn chỉnh đặc trưng cho loài và rahoa kết quả bình thường. Các loại đã phân hoá tách từ cơ thể thực vật có khảnăng tái sinh trực tiếp thành cây hoàn chỉnh, ngoài ra chúng còn có khả năngphát triển thành tế bào sẹo (callus). Đó là loại tế bào không phân hoá, phânchia liên tục và có khả năng phân hoá thành phôi, chồi và cây hoàn chỉnh. Nhưvậy mỗi một tế bào bất kỳ lấy từ cơ thể thực vật đều có khả năng tiềm tàng đểphát triển thành một cá thể hoàn chỉnh. Khả năng đó gọi là tính toàn năng của tếtrợ nhau. Còn một số nhóm khác điều khiển từng giai đoạn sinh trưởng nhấtđịnh. Trong nuôi cấy tế bào người ta thường sử dụng ba nhóm chất điều tiếtsinh trưởng là dẫn xuất của auxin, cytokinin và giberelin.
Xem thêm

35 Đọc thêm

SƠ LƯỢT CẤU TRÚC MÔ SẸO

SƠ LƯỢT CẤU TRÚC MÔ SẸO

Callus1.Định nghiaCallus: khối vô định hình thành từ các tế bào nhu mô có vách mỏng được xếpmột cách lỏng lẻoTrong tự nhiên: callus được hình thành ở nơi bị cắt hoặc phần thân hay rễ bị tổnhại => sự thích ứng để bảo vê. Vì vết cắt đó sẽ làm cho vi sinh vật và côn trùng dễdàng xâm nhập (chỉ xảy ra ở nhóm thực vật sống).2.sự hình thành callusTrong sinh học thực vật, các tế bào sẹo là những tế bào được hình thành từmột vết thương thực vật khi được nuôi cấy trong môi trường có chất điều hoà sinhtrưởng auxin cà cytokinin với nồng độ thích hợp cùng với các hợp chất hửu cơ, vôcơ để duy trì sự sống cho tế bào trong điều kiện vô trùng. Nguyên tắc hình thànhmô sẹo là các tế bào phân chia để bù đắp lại các vết thương.Trong tự nhiên: callus được hình thành ở nơi bị cắt hoặc phần thân hay rễ bị tổnhại => sự thích ứng để bảo vê. Vì vết cắt đó sẽ làm cho vi sinh vật và côn trùng dễdàng xâm nhập (chỉ xảy ra ở nhóm thực vật sống). sẹo được tạo ra ngoài nguyên nhân te bào nhu mô chịu sự phân hoá còn dosự phân chia của tế bào tượng tầng, sự xáo trộn của các phân sinh sơ khởi haysự xáo trộn trong quá trình tạo cơ quan. sẹo có thể tạo ra từ nhiều cơ quan khác nhau của cơ thể thực vật. Tuy nhiên,với mổi loại hay cơ quan thì sử dụng chất điều hoà sinh trưởng với loại và nồngđộ khác nhau tuỳ mức độ nhạy cảm của tế bào trong hay cơ quan của thực vậtđược nuôi cấy như: rể, thân, lá, túi phấn…Các kiểu callus
Xem thêm

3 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình nhân giống Lan Kim Tuyến (Anoectochilus roxburghii) bằng phương pháp in vitro tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG LAN KIM TUYẾN (ANOECTOCHILUS ROXBURGHII) BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN VITRO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN.

MỤC LỤC
Trang PHẦN 1: MỞ ĐẦU .......................................................................................... 1 1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1 1.2. Mục đích và yêu cầu nghiên cứu................................................................ 2 1.2.1. Mục đích .................................................................................................. 2 1.2.2. Yêu cầu .................................................................................................... 2 1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2 1.3.1. Ý nghĩa khoa học .................................................................................... 2 1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài ..................................................................... 2 PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................... 3 2.1. Giới thiệu về cây Lan Kim Tuyến .............................................................. 3 2.1.1. Phân loại .................................................................................................. 3 2.1.2. Đặc điểm hình thái cây trưởng thành ...................................................... 3 2.1.3. Đặc điểm phân bố của Lan Kim Tuyến .................................................. 4 2.1.4. Số lượng quần thể ................................................................................... 5 2.1.5. Giá trị của Lan Kim Tuyến ..................................................................... 5 2.2. Tổng quan về phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật .......................... 5 2.2.1. Khái niệm về phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật ....................... 5 2.2.2. Đặc điểm của nuôi cấy mô tế bào thực vât (TBTV) ............................... 6 2.2.3. Ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô TBTV ...................................... 8 2.2.4. Nhược điểm của phương pháp nuôi cấy mô TBTV ................................ 9 2.2.5. Môi trường nuôi cấy mô TBTV .............................................................. 9 2.2.6. Các giai đoạn nuôi cấy mô tế bào thực vật ........................................... 15 2.3. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam .................................. 18 2.3.1. Tình hình nghiên cứu Lan Kim Tuyến trên thế giới ............................. 18 2.3.2. Tình hình nghiên cứu Lan Kim Tuyến ở Việt Nam .............................. 19 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 21 3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 21 3.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 21
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 21 3.2. Hóa chất và thiết bị .................................................................................. 21 3.2.1. Hóa chất................................................................................................. 21 3.2.2. Thiết bị .................................................................................................. 21 3.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu. .................................................... 22 3.3.1. Nội dung nghiên cứu ............................................................................. 22 3.3.2. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................... 22 3.3.3. Chỉ tiêu theo dõi đánh giá ..................................................................... 27 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................... 28 4.1. Kết quả ảnh hưởng một số chất khử trùng tới tỉ lệ sống của mẫu chồi Lan Kim Tuyến ....................................................................................................... 28 4.1.1 Nghiên cứu nhằm xác định loại hóa chất khử trùng phù hợp nhất cho vật liệu nuôi cấy .................................................................................................... 28 4.1.2 Nghiên cứu hiệu quả của chất khử trùng NaCLO 1% kết hợp HgCl20,1% đến hiệu quả vô trùng vật liệu nuôi cấy chồi Lan Kim Tuyến ........................ 31 4.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất kích thích sinh trưởng, chất hữu cơ tới khả năng nhân nhanh chồi Lan Kim Tuyến .......................................... 33 4.2.1 Kết quả ảnh hưởng của các chất kích thích sinh trưởng (BA, GA3,TDZ) đến khả năng nhân nhanh chồi Lan Kim Tuyến ............................................. 33 4.2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của Ba kết hợp với hàm lượng Auxin (IAA) tới khả năng nhân nhanh chồi Lan Kim Tuyến. ................................................... 37 4.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng nước dừa đến khả năng nhân nhanh của Lan Kim Tuyến .............................................................................. 40 4.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ chiếu sáng tới khả năng ra rễ Lan Kim Tuyến ....................................................................................................... 42 4.9. Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ chiếu sáng tới khả năng ra rễ Lan Kim Tuyến ....................................................................................................... 43 PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................... 46 5.1. Kết luận .................................................................................................... 46 5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 47
Xem thêm

67 Đọc thêm

BÀI 1,2,3 TRANG 27 SGK SINH11

BÀI 1,2,3 TRANG 27 SGK SINH11

Bài 1: Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được ? Bài 2: Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử Nitrat? Bài 3: Thực vật đã thích nghi như thế nào để bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc? Bài 1.  Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được ?  Trả lời: Vì Nitơ là mộl nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu. Bài 2.  Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử Nitrat? Trả lời: Vì trong hai dạng nitơ cây hấp thụ từ môi trường bên ngoài có dạng NO3 là dạng ôxi hóa, nhưng trong cơ thể thực vậi nitơ chỉ tồn tại ở dạng khử. Do đó, nitrat cần được khử thành amôniac để tiếp tục được đồng hóa thành axit amin, amit và prôtêin. Bài 3. Thực vật đã thích nghi như thế nào để bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc? Trả lời: Để bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc, thực vật đã hình thành amit.
Xem thêm

1 Đọc thêm