NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH":

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH VÀINTERNET

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH VÀINTERNET

Các kiến thức cơ bản về mạng máy tính vàInternet phần 1• Các khái niệm cơ bản:Hệ thống mạng máy tính: các máy tính được kết nối với nhau qua cáp mạng hoặc quahệ thống không dây, trong hệ thống có các modem kết nối mạng, để kết nối nhiều máyhơn thì người ta sử dụng switch (Giúp mở rộng mạng).Ví dụ Mô hình mạng LAN cơ bản: gồm 4 máy tính, 1 switch chia cổng, 1 modem kết nốimạngTìm hiểu dịch vụ web cơ bảnWorld Wide Web (WWW) – Dịch vụ giúp duyệt web, đọc tin tức trên các trang web.. (Vídụ trình duyệt web: Netscape, IE, firefox, opera, coccoc, chome)Email,File Transfer Protocol (FTP) – Dịch vụ giúp chuyền file dữ liệu từ máy tính cá nhân lênhost hay lên server đặt ở đâu đó (Ở Mỹ hay Sinapore…)HTTP (HyperText Transfer Protocol) là giao thức truyền tin client/server dùng choWWW (Dùng cho việc truy cập vào internet)Vd: http://huongdanit.net ta truy cập đến địa chỉ website huongdanit.net(Bản chất địa chỉ website là địa chỉ ip tĩnh)URL là gì:http://huongdanit.net/index.html (Url sẽ chỉ rõ đích danh 1 trang con nào đó vídụ index.html)1 địa chỉ website gồm có những thành phần :Phân biệt:Trang web tĩnh:là trang web không kết nối đến cơ sở dữ liệu của chúng ta. Nó chỉ có những file dữ liệubằng chữ, hoặc hình ảnh người ta lưu vào. (Web không liên quan đến cơ sở dữ liệu –
Xem thêm

19 Đọc thêm

TÌM HIỂU CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

TÌM HIỂU CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được nối với nhau bởi đường truyền theo một cấu trúc nào đó và thông qua đó các máy tính trao đổi thông tin qua lại cho nhau.Đường truyền là hệ thống các thiết bị truyền dẫn có dây hay không dây dùng để chuyển các tín hiệu điện tử từ máy tính này đến máy tính khác. Các tín hiệu điện tử đó biểu thị các giá trị dữ liệu dưới dạng các xung nhị phân (on off). Tất cả các tín hiệu được truyền giữa các máy tính đều thuộc một dạng sóng điện từ. Tùy theo tần số của sóng điện từ có thể dùng các đường truyền vật lý khác nhau để truyền các tín hiệu. Ở đây đường truyền được kết nối có thể là dây cáp đồng trục, cáp xoắn, cáp quang, dây điện thoại, sóng vô tuyến ... Các đường truyền dữ liệu tạo nên cấu trúc của mạng. Hai khái niệm đường truyền và cấu trúc là những đặc trưng cơ bản của mạng máy tính.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Kiến Thức Về Mạng Máy Tính

KIẾN THỨC VỀ MẠNG MÁY TÍNH

Bao gồm tất cả các kiến thức về mạng như NETWORK,TRANSPORT,APPLICATION...giúp các bạn vững kiến thức để thi tuyển dụng và trả lời phỏng vấn liên quan đến mạng máy tính....còn nâng cao khả năng kỹ năng về mạng...

15 Đọc thêm

Các kiến thức chung về mạng máy tính

CÁC KIẾN THỨC CHUNG VỀ MẠNG MÁY TÍNH

Mạng máy tính là một hệthống các máy tính tựtrị(Autonomous
Computer) được kết nối với nhau bới các đường truyền vật lý và
theo một kiến trúc nào đó.
z Từnhững năm 70 bắt đầu xuất hiện khái niệm mạng truyền thông
(Communication Network) trong đó các thành phần chính của
mạng là các nút mạng, được gọi là bộchuyển mạch (Switching
Unit) dùng đểhướng thông tin tới đích. Các nút mạng được nối
với nhau bằng các đường truyền (Communication Subnet hay
Communication Line). Các máy tính xửlý thông tin của người sử
dụng (Host) và các trạm cuối (Terminal) được nối trực tiếp vào
các nút mạng khi cần có thể trao đổi thông tin qua mạng. Bản thân
các nút thường cũng là một máy tính nên có thể đồng thời đóng
vai trò máy của người sửdụng.
Xem thêm

94 Đọc thêm

Thiết kế mạng diện rộng

THIẾT KẾ MẠNG DIỆN RỘNG

Thiết kế mạng diện rộng
Đồ án thiết kế mạng diện rộng gồm có các nội dung :
1. Những kiến thức cơ bản về mạng máy tính
2. Các dịch vụ trên mạng, cấu hình mạng
3. các phương thức kết nối
4. các kiến trúc mạng tiêu biểu
5. Thiết kế mạng diện rộng
Tài liệu tổng quan về thiết kế mạng diện rộng.

102 Đọc thêm

THIẾT kế và cài đặt MẠNG CHO CÔNG TY

THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT MẠNG CHO CÔNG TY

MỤC LỤC
Nội dung Trang
TRANG BÌA PHỤ i
LỜI CẢM ƠN ii
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP iii
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ..v
DANH MỤC BẢNG.............................................................................................viii
DANH MỤC HÌNH xi
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN NGHIÊN CỨU 1
1.1. GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TÂP... 1
1.1.1. Giới thiệu chung về cơ quan 1
1.1.2 Quy trình thành lập và mục tiêu của cơ quan. 1
1.2 Lý do chọn đề tài 2
1.3 Mục đích nghiên cứu..........................................................................................2
1.4. Phạm vi nghiên cứu. 2
1.5 Giới thiệu về đề tài nghiên cứu..........................................................................2
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH 4
2.1 CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN 4
2.1.1 Sơ lược về lịch sử mạng máy tính 4
2.1.2 Các kiến thức cơ bản 4
2.2 CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA MẠNG LAN 5
2.2.1 Mô hình mạng Lan kết nối dây 5
2.2.2 Mô hình mạng Lan kết nối không dây 7
2.3 KIẾN THỨC PHÂN TẦNG 7
2.3.1 Kiến thức phân tầng 8
2.3.2 Mô hình OSI 8
2.3.3 Giao thức TCPIP 9
2.3.4 Tổng quan về địa chỉ IP 11
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT MẠNG LAN CHO CÔNG TY 15
3.1 THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT MẠNG LAN TRONG CÔNG TY .15
3.1.1 Thu thập yêu cầu của khách hàng ...15
3.1.2 Phân tích yêu cầu 15
3.1.3 Thiết kế giải pháp .15
3.1.4 Cài đặt mạng .17
3.1.5 Kiểm tra thử mạng .17
3.1.6 Bảo trì hệ thống .18
3.2 MÔ HÌNH TRIỂN KHAI THỰC TẾ .18
3.2.1 Tổng hợp các yêu cầu .18
3.2.2 Phân tích yêu cầu .19
3.2.2.1 Thu thập yêu cầu .19
3.2.2.2 Phân tích yêu cầu .20
3.2.2.3 Thiết kế giải pháp .21
3.2.2.4 Cài đặt mạng .23
3.2.2.5 Kiểm tra thử mạng .33
3.2.2.6 Bảo trì hệ thống .33
3.2.2.7 Các giải pháp áp dụng khi thiết kế và cài đặt mạng Lan 33
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 34
4.1 KẾT LUẬN .34
4.2 ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM KHI THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT MẠNG LAN 34
4.2.1 Ưu điểm. 34
4.2.2 Nhược điểm. 35
4.3 KIẾN NGHỊ .35
4.4 HƯỚNG PHÁT TRIỂN .35
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .35
Xem thêm

43 Đọc thêm

Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH NÂNG CAO

Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao cung cấp cho các bạn những kiến thức về: cài đặt và cấu hình IIS cho Windows 2000, hướng dẫn cài đặt MDaemon, các hướng dẫn cơ bản quản trị mạng Windows 2000. Tài liệu phục cvuj cho các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin.

73 Đọc thêm

Tài liệu hướng dẫn chi tiết về bảo mật mạng

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ BẢO MẬT MẠNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH
1. Khái niệm
Về cơ bản, một mạng máy tính là một nhóm máy tính nối nhau với nhau theo một
số cách sao cho người ta có thể chia sẻ thông tin và thiết bị. Các máy tính có thể
kết nối trong cùng một phòng, một tòa nhà, một thành phố, hay quanh thế giới.
Qui mô một mạng máy tính có tính mở, có thể chỉ bao gồm hai máy tính, nhưng
cũng có thể là hàng triệu chiếc.
Nếu nối hai máy tính ở nhà, ta đã tạo ra một mạng. Tất cả máy tính trong một
trường học hay thư viện hoặc công ty được nối với nhau tạo thành mạng lớn hơn.
Mạng máy tính lớn nhất thế giới là Internet, có hàng triệu máy tính trên khắp toàn
cầu được nối với nhau, và số máy tính kết nối vào mạng Internet ngày càng gia
tăng nhanh chóng theo tốc độ phát triển của các mạng viễn thông và ki ến thức về
tin học của cộng đồng dân cư.
Xem thêm

202 Đọc thêm

CHUAN KIEN THUC TIN LOP9_CHUAN

CHUAN KIEN THUC TIN LOP9_CHUAN

CHƯƠNG I: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
Tuần 1 Ngày Soạn: 20/8
Tiết 1- BÀI 1: TỪ MÁY TÍNH ĐẾN MẠNG MÁY TÍNH (T1)
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức:
- Giúp HS hiểu vì sao cần mạng máy tính.Biết khái niệm mạng máy tính là gì. Các thánh phần của mạng : Các thiết bị đầu cuối, môi trường truyền dẫn, các thiết bị kết nối mạng, giao thức truyền thông.
2. Kĩ năng: Biết vai trò của mạng máy tính trong xã hội.
3. Thái độ: Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc
II. CHUẨN BỊ :
1. Giáo viên : - SGK, tài liệu, giáo án. - Đồ dùng dạy học như máy tính.
2. Học sinh : - Đọc trước bài. - SGK, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :
1. Ổn định, Kiểm tra (5’) :
2. Dạy bài mới :
Ở các lớp dưới các em đã được học một số phần mềm ứng dụng như : Microsoft Word, Microsoft Excel, Turbo Pascal. Hàng ngày các em thường hay trao đổi với bạn bè bằng cách Chat và gửi vào Email, các em có bao giờ thắc mắc là tại sao người ta lại làm được như vậy không. Muốn biết câu trả lời thì các em sẽ hiểu rõ hơn trong chương trình tin học lớp 9. Bài đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu bài 1 : Từ máy tính đến mạng máy tính.

Hoạt động của thầy và trò Nội dung
HOẠT ĐỘNG 1 : Vì sao cần mạng máy tính (15’)
Hs: nghiên cứu sgk
Gv: Kết nối các máy tính để làm gì?
HS: Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi
HS: Nhận xét nhóm bạn trả lời
GV chốt và kết luận vấn đề:
GV: Việc kết nối các máy tính lại với nhau để có những lợi ích gì ?
HS: Thảo luận trả lời câu hỏi
Nhận xét bạn trả lời
GV chốt và đưa ra một số ví dụ
HS: lắng nghe và ghi vở

1. Vì sao cần mạng máy tính?
Việc kết nối các máy tính đem lại nhiều lợi ích và hiệu quả trong việc trao đổi thông tin và tài nguyên như phần cứng (máy in, máy fax, bộ nhớ...), phần mềm và dữ liệu
HOẠT ĐỘNG 2 : Khái niệm mạng máy tính (15’)

HS: nghiên cứu sgk
GV: Mạng máy tính là gì? gồm có các thành phần cơ bản nào?
HS: Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi
HS: Nhận xét nhóm bạn trả lời
GV chốt và kết luận vấn đề:


GV: Có thể nối mạng máy tính theo những dạng nào ?
HS: Thảo luận trả lời câu hỏi
Nhận xét bạn trả lời
GV chốt và đưa ra một số ví dụ
HS: lắng nghe và ghi vở

GV: Để thực hiện kết nối các máy tính cần sử dụng các thiết bị gì ?
HS: Thảo luận trả lời câu hỏi
Nhận xét bạn trả lời
GV chốt và đưa ra một số ví dụ
HS: lắng nghe và ghi vở 2. Khái niệm mạng máy tính
a. Mạng máy tính là gì?
- Mạng máy tính được hiểu là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau theo một phương thức nào đó thông qua các phương tiện truyền dẫn cho phép người dùng chia sẽ tài nguyên.
b. Các thành phần của mạng
- Các thiết bị đầu cuối như máy tính, máy in, máy scan,...
- Môi trường truyền dẫn cho phép tính hiệu truyền được qua đó. Môi trường truyền dẫn có thể là cáp, sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại.
- Thiết bị kết nối mạng như vỉ mạng (card NIC), hub, switch, bộ chuyển mạch,...
- Giao thức truyền thông (protocol) là tập hợp các quy tắc quy định cách trao đổi thông tin giữa các thiết bị gửi và nhận thông tin. Đây là một thành phần không thể thiếu trong bất kỳ mạng máy tính nào.

3. Củng cố kiến thức. Dặn dò (10’):
Chỉ định HS nhắc lại các khái niệm mạng máy tính, lợi ích việc kết nối các máy tính lại với nhau? Qua tiết học em đã hiểu được những điều gì?
Về nhà: Học thuộc các khái niệm . Xem tiếp phần bài còn lại

………………………………………………….
Xem thêm

71 Đọc thêm

Giáo án tin học 9 cả năm mới nhất

GIÁO ÁN TIN HỌC 9 CẢ NĂM MỚI NHẤT

Tiết 1 Ngày soạn:............................
Tuần...... Ngày dạy : 9A1:.....................; 9A2:....................
Chương I: Mạng máy tính và internet
Bài 1: TỪ MÁY TÍNH ĐẾN MẠNG MÁY TÍNH
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
Biết khái niệm mạng máy tính.
2. Kỹ năng
Hiểu các dạng kết nối cơ bản và các thành phần của mạng.
3. Thái độ
Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: SGK, Giáo án.
2. Học sinh: SGK, vở ghi.
3. Phương pháp dạy học:
Đặt vấn đề, vấn đáp, thảo luận.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh.
3. Bài mới:
Giới thiệu bài: Thời đại ngày nay, trong giới trẻ, có lẽ ít ai không biết một chút về internet và mạng máy tính. Cụ thể là có đến 2,1 tỉ người trên toàn thế giới sử dụng internet năm 2011 (dân số thế giới là 7 tỉ người), trên 31 triệu người Việt Nam sử dụng internet năm 2011 (dân số Việt Nam gần 87 triệu người). Những con số đó cho thấy việc kết nối mạng và internet đem lại lợi ích rất lớn và là xu hướng của xã hội. Trong nội dung chương trình lớp 9, chúng ta sẽ được nghiên cứu và tìm hiểu về mạng máy tính, internet và một số phần mềm học tập, đặc biệt là phần mềm trình chiếu powerpoint.
Xem thêm

201 Đọc thêm

MMT CHUONG 0 GIOI THIEU

MMT CHUONG 0 GIOI THIEU

Mạng máy tính, giáo trình, mang may tinh, cơ bản, co ban, cơ bản nhất về mạng máy tính, giáo trình mạng máy tính cơ bản, chương mở đầu, chương 0, tổng quan nhất về mạng máy tính.
Mạng máy tính là một nhóm các máy tính, thiết bị ngoại vi được nối kết với
nhau thông qua các phương tiện truyền dẫn như cáp, sóng điện từ, tia
hồng ngoại... giúp cho các thiết bị này có thể trao đổi dữ liệu với nhau một
cách dễ dàng thông qua một hay nhiều giao thức định sẵn

47 Đọc thêm

TIET 1 2 BAI 1 TỪ MÁY TÍNH ĐẾNMẠNG MÁY TÍNH

TIET 1 2 BAI 1 TỪ MÁY TÍNH ĐẾNMẠNG MÁY TÍNH

Tiết 1

Ngày soạn: 06112015.
Ngày giảng: 112015, tại lớp 9A, sĩ số HS: , HSV: ......................................
Ngày giảng: 112015, tại lớp 9B, sĩ số HS: , HSV: ......................................
Ngày giảng: 112015, tại lớp 9C, sĩ số HS: , HSV: ......................................

1. Mục tiêu.
a) Về kiến thức.
Giúp HS hiểu vì sao cần mạng máy tính.
Biết khái niệm mạng máy tính là gì.
Các thành phần của mạng: Các thiết bị đầu cuối, môi trường truyền dẫn, các thiết bị kết nối mạng, giao thức truyền thông.
b) Về kỹ năng: HS vận dụng để vào mạng
c) Về thái độ.
HS hứng thú với bài học, học tập vui chơi lành mạnh, có ích trên mạng Internet.
2. Chuẩn bị của Gv và Hs
a) Chuẩn bị của giáo viên: Sách giáo khoa, giáo án, bài tập.
b) Chuẩn bị của học sinh: Sách giáo khoa, vở, viết, thước kẻ. Xem bài mới trước khi lên lớp.
3. Phương pháp giảng dạy:Giảng giải, thuyết trình, vấn đáp, thực hành,...
4. Tiến trình bài dạy
a) Ổn định tổ chức lớp (1’)
Ổn định tổ chức.
Kiểm tra sĩ số học sinh.
Phân nhóm thực hành.
b) Kiểm tra bài cũ: Không thực hiện.
Giới thiệu bài: (1’)
Ở các lớp dưới các em đã được học một số phần mềm ứng dụng như: Microsoft Word, Microsoft Excel, Turbo Pascal. Hàng ngày, các em thường hay trao đổi với bạn bè bằng cách Chat và gửi Email, các em có bao giờ thắc mắc là tại sao người ta lại có thể làm được như vậy không. Muốn biết câu trả lời thì các em sẽ hiểu rõ hơn trong chương trình lớp 9, bài đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu là bài 1 của chương 1: Từ máy tính đến mạng máy tính.
c) Dạy nội dung bài mới

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung
Hoạt động 1: Vì sao cần mạng máy tính: (10’) 1. Vì sao cần mạng máy tính:


Mạng máy tính giúp giải quyết các vấn đề một cách thuận tiện và nhanh chóng

Ngày nay máy tính có thể giúp ta thực hiện nhiều công việc như soạn thảo văn bản, hỗ trợ tính toán, lập trình để giải các bài toán, các phần mềm phục vụ học tập, giải trí.
Tuy nhiên, người ta vẫn cần có mạng vì những mục đích gì?


Vì sao cần mạng máy tính?

Giáo viên nhận xét, bổ sung.
Học sinh lắng nghe và ghi chép.
Phát biểu ý kiến xây dựng bài.

Mạng máy tính giúp giải quyết các vấn đề một cách thuận tiện và nhanh chóng
Hoạt động 2: Khái niệm mạng máy tính (15’) 2. Khái niệm mạng máy tính:
a. Mạng máy tính là gì?
Mạng máy tính là tập hợp các máy tính được kết nối với nhau theo một phương thức nào đó thông qua các phương tiện truyền dẫn tạo thành một hệ thống cho phép người dùng chia sẻ tài nguyên như dữ liệu, phần mềm, các thiết bị phần cứng, …
Các kiểu kết nối
Kết nối kiểu hình sao.
Kết nối kiểu đường thẳng
Kết nối kiểu vòng.

b. Các thành phần của mạng:
Thiết bị đầu cuối: máy tính, máy in, … kết nối với nhau tạo thành mạng.
Môi trường truyền dẫn: cho phép tín hiệu được truyền qua đó như: dây dẫn, sóng điện từ, …
Các thiết bị kết nối mạng: vỉ mạng, hub, bộ chuyển mạch, …
Giao thức truyền thông: (Protocol) là tập hợp các quy tắc quy định cách trao đổi thông tin trên mạng.
Khi máy tính ra đời và càng ngày làm được nhiều việc hơn thì nhu cầu trao đổi và xử lí thông tin cũng tăng dần và việc kết nối mạng là một tất yếu.
Hướng dẫn HS đọc SGK và tìm hiểu khái niệm
Mạng máy tính là gì?
Các kiểu kết nối cơ bản của mạng máy tính?Quan sát hình, hãy trình bày các thành phần của mạng?
Học sinh lắng nghe và ghi chép.Đọc sách giáo khoa, thảo luận và trả lời câu hỏi.


Quan sát hình ảnh minh hoạ.
Các kiểu kết nối
Kết nối kiểu hình sao.
Kết nối kiểu đường thẳng
Kết nối kiểu vòng.
Quan sát hình ảnh minh hoạ.

Hoạt động 3: Phân loại mạng máy tính (12’) 3. Phân loại mạng máy tính
a) Mạng có dây và Mạng không dây

Mạng có dây: sử dụng môi trường truyền dẫn là các dây dẫn.

Mạng không dây sử dụng môi trường truyền dẫn không dây (sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại).
Thực hiện kết nối ở mọi thời điểm, mọi nơi trong phạm vi mạng.

b) Mạng cục bộ và Mạng diện rộng:
Mạng cục bộ (LAN): phạm vi hẹp như văn phòng, toà nhà, trường học, công ty, …
Mạng diện rộng (WAN): phạm vi rộng như tỉnh, quốc gia, toàn cầu. Thông thường mạng WAN là tập hợp các mạng LAN.

Mô hình mạng WAN
Có nhiều tiêu chí để phân loại mạng: theo môi trường truyền thông, theo góc độ phân bố địa lý, theo chức năng.
? Cần bao nhiêu máy tính để kết nối thành 1 mạng? Khoảng cách giữa các máy là bao nhiêu?

Mô hình mạng LAN
Phòng CNTT ở trường ta là một mạng LAN. Kết nối nhiều mạng cục bộ gọi là mạngWAN (Bộ, Sở, kết nối mạng của nhiều trường, nhiều Sở …)
Lắng nghe và ghi chép nội dung bài học.

Các nhóm thảo luận và trả lời:
2 máy trở lên
Xa bao nhiêu cũng được
Lắng nghe và ghi nhớ.

d) Củng cố luyện tập: (5’)
1. mạng máy tính là gì? Ích lợi của mạng máy tính là gì?
2. mạng máy tính có mấy thành phần cơ bản?
3. tiêu chí nào để phân biệt mạng LAN và WAN? Mạng máy tính và ích lợi của mạng máy tính.
Các thành phần cơ bản
phân loại mạng máy tính.

e) Hướng dẫn Hs tự học ở nhà: (1’)
Các em về nhà học bài, đọc trước bài học “Từ máy tính đến máy tính” để tiết học hôm sau học tốt hơn.
5. Rút kinh nghiệm giờ dạy
Xem thêm

25 Đọc thêm

Giáo trình môn khoa học máy tính

GIÁO TRÌNH MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

Môn học này trình bày các nguyên lý tính
toán về mặt lý thuyết và thực tiễn: những cơ
sở lý thuyết thông tin và tính toán, lý thuyết
ngôn ngữ, phân tích giải thuật, thực hiện
các hệ thống tính toán, cơ sở dữ liệu, truyền
dữ liệu, …
•Sau khi học xong môn này, sinh viên đạt
được những kiến thức cơ bản về giải thuật,
phần cứng, phần mềm, ngôn ngữ lập trình,
kỹ thuật lập trình, mạng máy tính, cơ sở dữ
liệu, Internet và nâng cao kỹ năng lập trình
thông qua các bài tập.
Xem thêm

227 Đọc thêm

Bài giảng Nhập môn mạng máy tính: Chương 4 Ninh Xuân Hương Bài giảng

BÀI GIẢNG NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH: CHƯƠNG 4 NINH XUÂN HƯƠNG BÀI GIẢNG

Nhập môn mạng máy tính: Chương 4 Ninh Xuân Hương
Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Nhập môn mạng máy tính Chương 4: Lớp network (Lớp mạng) do GV. Ninh Xuân Hương biên soạn để cùng tìm hiểu các kiến thức: Các vấn đề thiết kế lớp network, giới thiệu về định tuyến, các vấn đề liên mạng, lớp network trên mạng TCPIP, giới thiệu IPv6.

81 Đọc thêm

NHẬN DIỆN BIỂN BÁO GIAO THÔNG DÙNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH TRÊN NỀN VI ĐIỀU KHIỂN

NHẬN DIỆN BIỂN BÁO GIAO THÔNG DÙNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH TRÊN NỀN VI ĐIỀU KHIỂN

Nội dung đề tài: Luận văn trình bày các thuật toán xử lý ảnh cơ bản để xử lý thông tin biển báo giao thông, viết lại các hàm xử lý ảnh và mô phỏng trên máy tính. Sau đó, chương trình được ứng dụng trên vi điều khiển. Đánh giá khả năng áp dụng vào thực tế bằng mô hình xe tự động.Các bước thực hiệnTìm hiểu tổng quan, các nghiên cứu có liên quan đến đề tài. Lựa chọn và xây dựng mô hình phù hợp với đề tài. Tìm hiểu các kiến thức phần cứng: vi điều khiển ARM M4, camera. Lập trình và mô phỏng hệ thống trên máy tính giai đoạn 1: tiền xửlý và nhận diện ảnh, kết nối camera OV7670, OV9655 với STM32F4 Discovery. Lập trình và mô phỏng hệ thống trên máy tính giai đoạn 2: nhận diện và phân loại biển báo giao thông, tìm hiểu về mạng nơron, lập trình trên vi điều khiển giai đoạn 1, tìm hiểu mạng CAN. Huấn luyện mạng nơron để có được kết quả tốt, lập trình trên vi điều khiển giai đoạn 2.Ứng dụng vào mô hình thực tế.
Xem thêm

97 Đọc thêm

Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH NÂNG CAO

Giáo trình Quản trị mạng máy tính nâng cao cung cấp cho các bạn những kiến thức về: cài đặt và cấu hình IIS cho Windows 2000, hướng dẫn cài đặt MDaemon, các hướng dẫn cơ bản quản trị mạng Windows 2000. Tài liệu phục cvuj cho các bạn chuyên ngành Công nghệ Thông tin.

20 Đọc thêm

Bài giảng Nhập môn mạng máy tính: Chương 2 Ninh Xuân Hương Bài giảng

BÀI GIẢNG NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH: CHƯƠNG 2 NINH XUÂN HƯƠNG BÀI GIẢNG

Nhập môn mạng máy tính: Chương 2 Ninh Xuân HươngBài giảng Nhập môn mạng máy tính Chương 2: Lớp data link (lớp liên kết dữ liệu) cung cấp cho người học các kiến thức về: Các vấn đề thiết kế lớp data link, các giao thức gởi nhận frame cơ bản, các kỹ thuật kết nối mạng miền rộng, ví dụ giao thức lớp data link Giao thức PPP. Mời các bạn cùng tham khảo.

47 Đọc thêm

Bài giảng Nhập môn mạng máy tính: Chương 5 Ninh Xuân Hương Bài giảng

BÀI GIẢNG NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH: CHƯƠNG 5 NINH XUÂN HƯƠNG BÀI GIẢNG

Nhập môn mạng máy tính: Chương 5 Ninh Xuân Hương
Bài giảng Nhập môn mạng máy tính Chương 5: Lớp Transport (Lớp giao vận) cung cấp cho người học 3 nội dung cơ bản về lớp Transport bao gồm: Các vấn đề thiết kế lớp transport, lớp transport trên mạng TCPIP, giới thiệu giao diện lập trình mạng socket. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

40 Đọc thêm

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu xây dựng hệ thống mạng LAN tại công ty VPS

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG LAN TẠI CÔNG TY VPS

Ngày nay cùng với sự ứng dụng rộng rãi của máy tính vào các hoạt động của con người là sự ra đời và hoàn thiện của máy tính. Từ những chiếc máy tính cá nhân người ta đã sáng tạo ra những hệ thống liên kết các máy tính cá nhân lại với nhau để trở thành một mạng máy tính. Mạng máy tính đã nhanh chóng phát triển vì những ứng dụng rất thuận tiện và giải quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống, nó đã mở rộng tầm hoạt động của con người không những trong một lĩnh vực, một quốc gia mà còn trong phạm vi toàn cầu. Mạng đã tạo ra sự chuyển biến có ích chất cách mạng trong vấn đề tổ chức, khai thác và sử dụng các hệ thống máy tính.
Mạng máy tính có thể giúp con người gần nhau hơn vì nhờ có mạng máy tính mà những người cách xa nhau hàng ngàn km mà vẫn có thể liên kết thuận tiện với nhau được. Mạng máy tính giúp cho ngành viễn thông nói riêng và ngành công nghiệp nói chung trên thế giới chuyển sang một bước ngoặt mới.
Mạng máy tính không còn là một thuật ngữ thuần túy khoa học mà đang trở thành một đối tượng nghiên cứu và ứng dụng của nhiều người có phạm vi hoạt động khác nhau. Nhu cầu hiểu biết về mạng máy tính ngày càng cao mà không chỉ dùng ở mức người sử dụng mà còn đi sâu hơn để làm chủ hệ thống với tư cách một kĩ sư về mạng máy tính.
Trên cơ sở những kiến thức đã được học và thực tế trong thời gian thực tập tại Công ty, em đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống mạng LAN tại công ty VPS”.
Xem thêm

68 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ MẠNG LAN ETHERNET VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH MẠNG LAN ẢO

TÌM HIỂU VỀ MẠNG LAN ETHERNET VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH MẠNG LAN ẢO

hiệu cho tầng vật lý, hai phương tiện để truy nhập mạng tại phần MAC (điềukhiển truy nhập môi trường truyền dẫn) của tầng liên kết dữ liệu, và một địnhdạng chung cho việc đánh địa chỉ.Ngày nay, khái niệm Ethernet thường được sử dụng để chỉ một mạngLAN CSMA/CD, phù hợp với tiêu chuẩn 802.3LAN ( Local Area Network, "mạng máy tính cục bộ") là một hệ thốngmạng dùng để kết nối các máy tính trong một phạm vi nhỏ (nhà ở, phòng làmviệc, trường học, …). Các máy tính trong mạng LAN có thể chia sẻ tàinguyên với nhau, mà điển hình là chia sẻ tập tin, máy in, máy quét và một sốthiết bị khác.1.3.2. Đặc trưng :• Đặc trưng địa lýMạng LAN thường được cài đặt trong một phạm vi tương đối nhỏ, nhưtrong một tòa nhà,một khu đại học, một căn cứ quân sự..v.v. đường kính củamạng (tức khoảng cách xa nhất giữa hai mang) có thể là từ vài chục mét đếnvài chục kilomet trong điều kiện công nghệ thông tin hiện nay.Giới hạn trên của đại lượng này rõ ràng là một giá trị có ý nghĩa tươngđối mà chúng ta có thể thấy chúng khác nhau trong các định nghĩa về mạngLAN với các loại mạng khác.•Đặc trưng tốc độ truyềnMạng LAN thường có tốc độ truyền thường cao hơn so với mạng diệnrộng (WAN). Với công nghệ hiện nay,tốc độ truyền của mạng LAN có trế đạttới 100Mb/s.•
Xem thêm

61 Đọc thêm