BÀI GIẢNG MÔ HÌNH TÀI CHÍNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BÀI GIẢNG MÔ HÌNH TÀI CHÍNH":

Mô hình tài chính Slide bài giảng Tối ưu phí tuyến

Mô hình tài chính Slide bài giảng Tối ưu phí tuyến

Trong phương pháp “The hill–climbing” mà Solver áp dụng cho bài toán tìm giá trị cực đại, một điểm dừng đầu tiên sẽ được chọn, sau đó hướng thử tăng dần được thực hiện bằng cách phỏng chừng các mức thay đổi ban đầu dọc theo đường giá trị tối ưu (Optimal Value – OV) tăng dần, tới điểm cao nhất có thể đạt được của đường này.
Phương pháp này sẽ kết thúc khi các mức thay đổi phỏng chừng theo tất cả các hướng (đạo hàm riêng cấp 1) tiến dần về 0 (điều kiện thứ nhất được thỏa mãn). Những điểm này khi đó sẽ luôn là “điểm cực trị địa phương” hoặc điểm “tối ưu địa phương”. Những điểm tối ưu khác được tiếp tục tìm kiếm bằng cách khởi động lại chương trình tối ưu hóa, bắt đầu tại một điểm khởi sự khác cho giá trị ban đầu các biến số của mô hình.
Xem thêm

Đọc thêm

Chương 1: Giới thiệu mô hình toán kinh tế

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ

Bài giảng Mô hình toán kinh tế Chương 1: Giới thiệu mô hình toán kinh tếBài giảng Mô hình toán kinh tế Chương 1: Giới thiệu mô hình toán kinh tế nhằm trình bày về khái niệm mô hình toán kinh tế, nội dung của phương pháp mô hình trong nghiên cứu và phân tích kinh tế, áp dụng phân tích một số mô hình toán kinh tế.

10 Đọc thêm

BÀI GIẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 2 THS. THIỀU QUANG TRUNG

BÀI GIẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 2 THS. THIỀU QUANG TRUNG

Bài giảng Thương mại điện tử Chương 2: Các mô hình doanh thu và hình thức thanh toán trong TMĐT cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về mô hình kinh doanh, các mô hình doanh thu cơ bản trong TMĐT, quy trình mua hàng và thanh toán trực tuyến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

41 Đọc thêm

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI MỘT SỐ NƯỚC OECD

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI MỘT SỐ NƯỚC OECD

Ngày nay, kiểm toán nội bộ được xem như một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động quản lý tài chính chính phủ, là một công cụ hiệu quả nhằm cải thiện hoạt động của khu vực nhà nước. Tại các nước OEDC (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế), yêu cầu nâng cao trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong hoạt động của chính phủ đã khiến các quốc gia này quan tâm nhiều hơn đến chức năng kiểm toán nội bộ. Trên cơ sở nghiên cứu mô hình kiểm toán nội bộ của các nước OECD, bài viết chỉ ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển kiểm toán nội bộ trong các cơ quan, tổ chức nhà nước.

1. Mô hình kiểm toán nội bộ của các nước OECD

Mặc dù, việc xây dựng và phát triển kiểm toán nội bộ trong các nước OECD là khá đa dạng nhưng đều thuộc vào một trong hai mô hình chính: (1) mô hình tập trung và (2) mô hình phi tập trung.

Trong mô hình tập trung, Bộ Tài chính không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc lập dự toán ngân sách, phân bổ ngân sách cho các Bộ, mà còn can thiệp vào các hoạt động kiểm soát cũng như cử nhân viên của mình trực tiếp làm việc tại các Bộ. Theo mô hình này, Tổng Thanh tra trong Bộ Tài chính sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát thu chi tài chính công của chính phủ và báo cáo trực tiếp lên Bộ Tài chính về kết quả kiểm soát của mình. Tuy nhiên, mỗi Bộ, ngành cũng có các kiểm toán viên nội bộ hay còn gọi là các Chánh Thanh tra. Mô hình này thường được thấy ở Pháp, Bồ Đào Nha, Luxembourg và Tây Ban Nha.

Trong mô hình phi tập trung, mỗi Bộ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc chi tiêu ngân sách của mình và đảm bảo thực hiện công tác kiểm tra và kiểm soát cách thức chi tiêu một cách hợp lý. Theo mô hình này, các Bộ, ngành không phải chịu sự kiểm soát bên ngoài của Bộ Tài chính. Các hoạt động ngoại kiểm được hợp nhất vào quy trình thực hiện ngân sách của các Bộ, ngành. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành các chuẩn mực về hoạt động kiểm toán nội bộ. Mô hình này được áp dụng ở Anh và Hà Lan.

Tuy nhiên, trên thực tế, có những quốc gia thuộc OECD lại áp dụng hỗn hợp hai mô hình trên.

a. Mô hình kiểm toán nội bộ của Pháp

Mô hình kiểm toán nội bộ của Pháp thiên về mô hình tập trung. Tại Pháp, Tổng Thanh tra Tài chính là kiểm toán viên nội bộ của Bộ Tài chính, không chỉ kiểm tra hoạt động của Bộ Tài chính mà còn kiểm soát toàn bộ hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, hầu hết các Bộ, ngành đều có kiểm toán viên nội bộ riêng. Các kiểm toán viên này chịu sự quản lý của Ban Quản lý thuộc Bộ và phải gửi báo cáo về hoạt động của mình cho Ban này. Chức năng kiểm toán nội bộ do “các kế toán công” thực hiện và được quản lý tập trung. Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của kiểm toán viên nội bộ do Cơ quan Kiểm toán Nhà nước của Pháp thẩm định. Đồng thời, các Tổng thanh tra cũng thực hiện chức năng giám sát hoạt động của kiểm toán nội bộ. Tổng Thanh tra Tài chính gửi báo cáo trực tiếp cho Bộ trưởng Bộ Tài chính về hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước và thực hiện chức năng kiểm tra tổng thể, mà không dừng lại ở chức năng kiểm toán tính tuân thủ. Bên cạnh đó, ở Pháp còn có 21 Chánh Thanh tra chịu trách nhiểm kiểm tra hoạt động tài chính các Bộ, ngành và các chương trình cụ thể (ví dụ chương trình giáo dục, y tế, an ninh…). Tương tự như Tổng Thanh tra Tài chính, các Chánh Thanh tra đóng vai trò giám sát và điều tra cũng như thực hiện những nghiên cứu và điều tra chuyên đề.
Xem thêm

19 Đọc thêm

Bài giảng môn Thị trường tài chính

BÀI GIẢNG MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Bài giảng môn Thị trường tài chính
Bài giảng môn thị trường tài chính dành cho các bạn nghiên cứu, tham khảo cũng như tìm hiểu trong quá trình học của mình về môn học thị trường tài chính, cũng như trong quá trình làm tiểu luận của mình.

112 Đọc thêm

Bài giảng tài chính quốc tế INTERNATIONAL FINANCE

BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ INTERNATIONAL FINANCE

Bài giảng tài chính quốc tế INTERNATIONAL FINANCE
Bài giảng về môn học tài chính quốc tế cho các bạn nghiên cứu, học tập cũng như tham khảo trong quá trình học của mình về môn học tài chính quốc tế, cũng như các vấn đề liên quan đến môn học này.

29 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

- MỘT SỐ NHÂN TỐ KHÁC NHƯ: BIẾN ĐỘNG KINH TẾ, MỘT SỐ NHÂN TỐ KHÁC NHƯ: BIẾN ĐỘNG KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI; GIÁ CẢ, LÃI SUẤT, TỶ GIÁ HỐI TRANG 12 3.3.4 CỎC NGUYỜN T C T CH C CHI NSNN Ắ [r]

17 Đọc thêm

BÀI GIẢNG CƠ CHẾ TÀI CHÍNH THU HÚT ĐẦU TƯ PPP NGUYỄN THẾ TRỌNG

BÀI GIẢNG CƠ CHẾ TÀI CHÍNH THU HÚT ĐẦU TƯ PPP NGUYỄN THẾ TRỌNG

Bài giảng Cơ chế tài chính thu hút đầu tư PPP Nguyễn Thế Trọng
Bài giảng Cơ chế tài chính thu hút đầu tư PPP do Nguyễn Thế Trọng biên soạn bao gồm những nội dung về tình hình triển khai PPP ở Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế; đề xuất một số cơ chế tài chính hỗ trợ PPP. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kinh tế và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

10 Đọc thêm

BÀI GIẢNG QLTCC DUY

BÀI GIẢNG QLTCC DUY

bài giảng môn quản lý tài chính công của thầy Đặng Văn Duy giảng viên bộ môn Quản lý tài chính công trường Học Viện Tài Chính
bài giảng có lấy ví dụ sinh động dễ hiểu gắn liền với thực tế thực tiễn của nước ta hiện nay

95 Đọc thêm

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CÔNG TY CP FPT

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CÔNG TY CP FPT

Đánh giá sức khỏe tài chính của công ty Cổ phần thông qua việc phân tích Báo Cáo Tài Chính nhằm đưa ra quyết định đầu tưSử dụng các mô hình: (1) mô hình chiết khấu cổ tức; (2) mô hình xác định giá trị của toàn công ty và (3) các mô hình định giá khác mà nhóm tự nghiên cứu, sưu tầm thêm để xác định giá trị thực hay giá trị nội tại của cổ phiếu phổ thông của

14 Đọc thêm

Bài giảng Kế toán tài chính Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Bài giảng Kế toán tài chính Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính (2013)Chia sẻ: wide_12 | Ngày: 30072014Bài giảng Kế toán tài chính Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính trình bày về định nghĩa về kế toán, kế toán tài chính và kế toán quản trị, biết được các đối tượng sử dụng thông tin kế toán và hiểu tại sao thông tin kế toán lại hữu ích với họ, biết về ảnh hưởng của môi trường pháp lý đến của kế toán tài chính, hHiểu một số khái niệm cơ bản của kế toán tài chính.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 2: Mô hình hồi quy tuyến tính bội

BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI

Mục tiêu chính của chương 2 Mô hình hồi quy tuyến tính bội thuộc bài giảng Kinh tế lượng trình bày về các nội dung lần lượt như sau: khái niệm mô hình hồi qui bội, mô hình hồi qui tổng thể theo dạng thông thường, mô hình hồi qui bội đối với tổng thể, mô hình hồi qui bội đối với một mẫu.

37 Đọc thêm

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp. Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệpBài giảng quản trị tài chính doanh nghiệpBài giảng quản trị tài chính doanh nghiệpBài giảng quản trị tài chính doanh nghiệpBài giảng quản trị tài chính doanh nghiệpBài giảng quản trị tài chính doanh nghiệpBài giảng quản trị tài chính doanh nghiệpBài giảng quản trị tài chính doanh nghiệpBài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp

93 Đọc thêm

slide toan tai chinh

SLIDE TOAN TAI CHINH

Tập bài giảng môn toán tài chính của trường kinh tế quốc dân được thiết kế theo giáo trình chuẩn của trường. Tập bài giảng được sử dụng để giảng cho các hệ cao học, tiến sĩ, và các lớp chính quy tiên tiến, chất lượng cao. Tập bài giảng cũng được sử dụng giảng cho các lớp ngắn hạn, lớp đào tạo chuyên gia về tài chính, ngân hàng.

92 Đọc thêm

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC VÀO PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC VÀO PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC VÀO PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Chương 1 : Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho thuê tài
chính và mô hình hồi quy Binary Logistic.
Chương 2 : Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Công ty Cho thuê tài chính II
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Chương 3 : Ứng dụng mô hình Binary Logistic trong phân tích rủi ro tín dụng tại
Công ty Cho thuê tài chính II Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Chương 4 : Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Công ty Cho thuê Tài chính
II Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Xem thêm

149 Đọc thêm

Phân tích tình hình tài chính

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Chương 4 GV. Đặng Thị Hà TiênNội dung chương 4 Phân tích tình hình tài chính thuộc bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh nhằm trình bày về ý nghĩa nội dung của phân tích tình hình tài chính, nội dung phân tích tình hình tài chính, phân tích nguồn vốn lưu động và tình hình sử dụng vốn lưu động.

42 Đọc thêm

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 6: Điều kiện vận dụng mô hình hồi qui tuyến tính bội

BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG 6: ĐIỀU KIỆN VẬN DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUI TUYẾN TÍNH BỘI

Chương 6 Điều kiện vận dụng mô hình hồi qui tuyến tính bội thuộc bài giảng Kinh tế lượng trình bày về các nội dung lần lượt như sau: các điều kiện vận dụng mô hình, các điều kiện về sai số mô hình (error), các điều kiện về các số dự đoán (prédicteurs), các điều kiện về quan sát, mô hình cũng hoạt động đối với các biến có ảnh hưởng ngẫu nhiên.

67 Đọc thêm

Phân tích các chỉ tiêu tài chính của Vinamilk theo phương pháp cổ điển

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA VINAMILK THEO PHƯƠNG PHÁP CỔ ĐIỂN

Trong kinh doanh ngân hàng việc các ngân hàng phải đối mặt với rủi ro tín dụng là điều không thể tránh khỏi. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để các ngân hàng hạn chế rủi ro này ở một tỷ lệ thấp nhất có thể chấp nhận được. Trả lời câu hỏi này, các nhà quản trị ngân hàng thường vận dụng các mô hình lượng hoá rủi ro tín dụng như: mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng, mô hình phân tích định tính,mô hình phân tích theo dòng tiền, mô hình định lượng, mô hình Moody’s và Standard Poor’s, mô hình điểm số Z. Tuy nhiên việc áp dụng mô hình nào để đánh gía chất lượng khách hàng là tùy thuộc vào từng ngân hàng.
Nội dung chính
Chương I : Giới thiệu về công ty Vinamilk
Chương II: Phân tích các chỉ tiêu tài chính của Vinamilk theo phương pháp cổ điển
Chương III: Phân tích nguy cơ phá sản và xếp hạng định mức tín dụng của Vinamilk Mô hình điểm số Z
Chương IV: Đánh giá tình hình tài chính của công ty qua 2 mô hình: Mô hình cổ điển và mô hình điểm số Z
Xem thêm

37 Đọc thêm

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 4: Hồi qui logistic

BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG 4: HỒI QUI LOGISTIC

Kết cấu chương 4 Hồi qui logistic thuộc bài giảng Kinh tế lượng trình bày về các nội dung lần lượt như sau: hồi qui của một biến lưỡng phân, tỷ lệ (odds), mô hình logistic, ước lượng của mô hình, tỷ số tỉ lệ Odds ratio, thiết lập mô hình thứ nhất.

39 Đọc thêm

Nguyên cứu các mô hình dự báo kiệt quệ tài chính và phá sản cho các doanh nghiệp Việt Nam

NGUYÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH VÀ PHÁ SẢN CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Đây là bài nghiên cứu về các mô hình dự báo kiệt quệ tài chính và dự báo phá sản cho các doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, áp dụng 3 mô hình nghiên cứu là: mô hình phân tích phân biệt (DA) của Altman (1968), mô hình phân tích Logit của Ohlson (1980), mô hình MKVMerton.

126 Đọc thêm