PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM":

ĐỀ TÀI PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN ĐẶC TẢ YÊU CẦU NGƯỜI SỬ DỤNG

ĐỀ TÀI PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN ĐẶC TẢ YÊU CẦU NGƯỜI SỬ DỤNG

Tài liệu tham khảoKế hoạch phát triển phần mềm – Phan Phương LanTài liệu đặc tả – Phan Phương Lan+ Ví dụ (trong tài liệu đặc tả)- Tài liệu thiết kế – Phan Phương LanBố cục tài liệu-I.5.P1. Giới Thiệu1.1 Mục Tiêu1.2 Phạm Vi1.3 Định Nghĩa, Thuật Ngữ và Chữ Viết TắtP2. Mô Tả Tổng Q[r]

13 Đọc thêm

Đặc tả yêu cầu phần mềm quản lý nhà trọ

ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ TRỌ

1. Giới thiệu
  1.1. Mục tiêu
  Trong quá trình xây dựng một phần mềm quản lý, phân tích thiết kế hệ thống thông tin đóng một vai trò quan trọng nhất. Có đặc tả yêu cầu đúng mới giúp việc xây dựng phần mềm được tối ưu. Tài liệu còn cung cấp chi tiết các yêu cầu phần mềm cho thiết kế viên và hỗ t[r]

10 Đọc thêm

Đặc tả yêu cầu phần mềm quản lý thư viện

ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Đặc tả yêu cầu phần mềm quản lý thư viện

27 Đọc thêm

Phân tích và quản lý yêu cầu phần mềm

PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ YÊU CẦU PHẦN MỀM

Chủ Đề: Ngân hàng đề thi + giáo trình môn Chuyên đề 2Read

14 Đọc thêm

PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM

PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM

Công nghệ phần mềm có mặt khắp mọi nơi Tác động rất gần đến tất cả các khía cạnh trong cuộc sống Nhưng các kinh nghiệm của chúng ta trong kỹ thuật phần mềm thì thường gặp hạn chếCông nghệ phần mềm có mặt khắp mọi nơi Tác động rất gần đến tất cả các khía cạnh trong cuộc sống Nhưng các kinh nghiệm của[r]

241 Đọc thêm

BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG: Phần mềm quản lý website bán quần áo online.

BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG: PHẦN MỀM QUẢN LÝ WEBSITE BÁN QUẦN ÁO ONLINE.

Lời nói đầu: 3
Chương 1 Khảo sát hệ thống 4
I.Mô tả phần mềm 4
II.Xác định và phân tích vấn đề 4
III. Xác định các yêu cầu của hệ thống 5
Chương 2 Phân tích hệ thống 6
I. Xây dựng biểu đồ use case 6
1. Xác định các tác nhân của hệ thống 6
2. Xác định các ca sử dụng của hệ thống 6
3. Các biểu đồ use[r]

21 Đọc thêm

XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ VIỆC HỌC VÀ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ÁP DỤNG CMS DRUPAL

XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ VIỆC HỌC VÀ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ÁP DỤNG CMS DRUPAL

Mục lục:
PHẦN I: MỞ ĐẦU 5
1. Lý do chọn đề tài 5
2. Đối tượng nghiên cứu 5
3. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 5
PHẦN II: NỘI DUNG 7
Chương 1 : TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 7
1.1 Phân tích nghiệp vụ 7
1.1.1 Giao diện 7
1.1.2 Thiết đặt cấu hình 7
1.1.3 Phân quyền 7
1.1.4 Quản lý thành v[r]

30 Đọc thêm

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM_ĐỒ ÁN QUẢN LÝ CẤP PHÁT VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM_ĐỒ ÁN QUẢN LÝ CẤP PHÁT VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

Bài tập xây dựng phần mềm quản lý cấp phát văn bằng trường đại học từ Khảo sát> tester.Hiện nay, nhà trường đã đưa vào sử dụng phần mềm quản lí văn bằngchứng chỉ.Phần mềm này đã đáp ứng nhu cầu và chủ trương của trường về tin họchóa hệ thống quản lí của trường.Tuy nhiên do số lượng sinh viên ngày cà[r]

54 Đọc thêm

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư 

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư 

Chương 1: Mô tả bài toán và mô hình nghiệp vụ của nó: Trình bày nội dung
bài toán thực tế đặt ra và tiến hành mô tả mô hình nghiệp vụ của nó.
Chương 2: Phân tích hệ thống. Tiến hành phân tích các hoạt động xử lý v[r]

47 Đọc thêm

Đề cương ôn tập môn công nghệ phần mềm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Đáp án môn CNPM:

Câu1: Khái niệm về công nghệ phần mềm? Nêu nội dung cơ bản của công nghệ phần mềm?
Trả lời:
, Khái niệm về công nghệ phần mềm:
Công nghệ phần mềm là một lĩnh vực nghiên cứu của tin học nhằm đưa ra các nguyên lý, phương pháp, công cụ, phương tiện giúp cho việc thiết kế và cài đặt m[r]

12 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀMCâu1: Khái niệm về công nghệ phần mềm? Nêu nội dung cơ bản của công nghệ phần mềm?Trả lời:, Khái niệm về công nghệ phần mềm: Công nghệ phần mềm là một lĩnh vực nghiên cứu của tin học nhằm đưa ra các nguyên lý, phương pháp, công cụ, phương tiện giúp cho việc thiế[r]

15 Đọc thêm

báo cáo công nghệ phần mềm

BÁO CÁO CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

báo cáo công nghệ phần mềm dự án quản lý cửa hàng nước giải khát phân tích thiết kế theo hướng đối tượng. Bao gồm cả quản lý dự án đặc tả yêu cầu bài toán thiết kế hệ thống cài đặt hệ thống kiểm thử phần mềm

51 Đọc thêm

ĐẶC TẢ ĐỒ ÁN QUẢN LÝ SỔ TIẾT KIỆM

ĐẶC TẢ ĐỒ ÁN QUẢN LÝ SỔ TIẾT KIỆM

Đặc tả các yêu cầu của phần mềm quản lý sổ tiết kiệm: 1. Yêu cầu phần mềm Đặc tả yêu cầu chức năng: Mô tả các yêu cầu chức năng của hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên. Đặc tả yêu cầu phi chức năng: Mô tả các yêu cầu phi chức năng của hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên Vẽ sơ đồ Use Case và đặc tả. L[r]

64 Đọc thêm

Đề cương ÔN TẬP công NGHỆ PHẦN MỀM NÂNG CAO

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NÂNG CAO

Câu2: Cái gì được dùng làm cơ sở để kiểm định chất lượng phần mềm:
Để đánh giá chất lượng phần mềm người ta dựa vào quan điểm chính sau:
• Yêu cầu phần mềm là cơ sở để đo chất lượng:
 Sự phù hợp với yêu cầu là có chất lượng
 Phù hợp yêu cầu cả về số lượng và chất lượng
• Yêu cầu thể hiện bằng đặc[r]

40 Đọc thêm

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Mục lục

Đặc tả yêu cầu đề tài
1 Giới thiệu trang 5
2 Yêu cầu
trang 5
Phân tích yêu cầu
1 Yêu cầu hệ thống trang 6
2 Yêu cầu chương trình trang 6
• Mô hình FHD: trang 6
• Mô hình dữ liệu: trang 7
a Mô hình quan niệm: trang 7
b Mô hình vật lý: trang 8
c Mô tả các bảng dữ liệu: trang 9
• Mô tả các S[r]

29 Đọc thêm

Xây dựng hệ thống quản lý học bạ cho trường Tiểu học Hải Phương

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC BẠ CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI PHƯƠNG

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu đề tài 1
3. Phạm vi tài liệu 2
4. Phương pháp nghiên cứu 2
5. Mô tả tài liệu 3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN PHẦN MỀM VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM 4
1.1. Tổng quan đề tài 4
1.2 Mục tiêu của phần mềm 4
1.3 Đối tượng người dùng 5
1.4 Yêu cầu chung của phần[r]

74 Đọc thêm

Tài liệu hướng dẫn Project 3

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN PROJECT 3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
oOoHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
PROJECT 3
TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ THÔNG TINHưng Yên – Tháng 1 năm 2011


HƯỚNG DẪN TUẦN 1: KHẢO SÁT – PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU (BUỔI 1)
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài này s[r]

24 Đọc thêm

CÁC PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU TRONG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NHÚNG

CÁC PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU TRONG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM NHÚNG

Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về tối ưu phần mềm hệ thống nhúng
Trong luận án này, đầu tiên chúng tôi điều tra, phân tích các nghiên cứu liên quan
để xây dựng mô hình tổng thể cho bài toán tối ưu phần mềm nhúng như trong Hình 1.1.
Bài toán tối ưu phần mềm nhúng được chia thành hai hướng tiếp cậ[r]

13 Đọc thêm

Đồ án: Xây dựng Phần mềm Quản lý Nhịp Cầu Âm Nhạc

ĐỒ ÁN: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHỊP CẦU ÂM NHẠC

1.Giới thiệu về đề tài...………………………………………………………….42.Đặc tả………………………………………………………………………….5Phần 2. Phân tích………………………………………………………………………..61.Sơ đồ chức năng…..…………………………………………………………..62.Mô hình quan niệm dữ liệu…………………………………………………...93.Mô hình thực thể quan hệ……………………………………………………104.Mô hình DFD…………………………[r]

48 Đọc thêm

BTL Phân tích thiết kế hệ thống Hệ thống quản lý điểm Trung Học Phổ Thông

BTL PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

MỞ ĐẦU .......................................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1. KHẢO SÁT HỆ THỐNG ............................................................................ 2 1. Mô tả bài toán ...........................................[r]

58 Đọc thêm

Cùng chủ đề