HÌNH THÁI KINH TẾ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HÌNH THÁI KINH TẾ":

HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011 2013

HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011 2013

A. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Học thuyết Mác về hình thái kinh tế xã hội được hình thành, phát triển bắt nguồn từ những tư tưởng triết học về lịch sử trước đó của loài người. Từ lịch sử xa xưa, trải qua bao thời gian đến nay dù ở thời đại nào, xã hội nào thì hình thái kinh tế xã hội cũng luôn tồn tại và phát triển hoặc tụt lùi theo sự phát triển của xã hội đó. Để biết được một đất nước nào đó lớn mạnh và phát triển hoặc ngược lại ta hãy nhìn vào hình thái kinh tế xã hội của nước đó. Nói đến hình thái kinh tế xã hội là ta phải nói đến một chỉnh thể cơ cấu phức tạp chứ không thể nói đến những thứ riêng lẽ được, nó phải đan xen nhau, có quan hệ không thể tách rời nhau được và chính mặt toàn vẹn này thì ta mới có được một hình thái kinh tế xã hội cần có và phải có. Hình thái kinh tế xã hội vạch rõ kết cấu cơ bản, phổ biến của mọi xã hội, quy luật vận động và phát triển của xã hội.
Học thuyết hình thái kinh tế xã hội là biểu hiện tâp trung của quan niệm duy vật về lịch sử. Đó là một hình thái có hệ thống, có cơ sở khoa học nhất từ trước tới nay về xã hội và ngày càng tỏ rõ sức sống mãnh liệt của nó trước thử thách của thời gian. Học thuyết này đã khắc phục mọi quan điểm duy tâm về xã hội và cung cấp cho chúng ta cơ sở lí luận khoa học vững chắc trong việc hoạch định các đường lối, chính sách của Đảng ta.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đã cho thấy một ngọn nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao đưa dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đó là đường lối khoa học và cách mạnh của Đảng, được xây dựng trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Học thuyết Mác về hình thái kinh tế xã hội có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt, và vẫn tiếp tục là kim chỉ nam dẫn dắt chúng ta trên con đường đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa với sự phát triển nền kinh tế tri thức nhằm phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất – nền tảng vật chất – kỹ thuật của mỗi hình thái kinh tế xã hội.
Học thuyết hình thái – kinh tế xã hội của triết học Mác – Lênin đã được xã Hòa Châu vận dụng một cách linh hoạt trong mô hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, trên cơ sở đó đề ra những phương hướng, biện pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém đồng thời đưa địa phương trở thành một trong những mũi nhọn trong sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Hòa Vang nói riêng và của thành phố Đà Nẵng nói chung.
Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, bản thân chủ nghĩa Mác – Lênin cũng đang đứng trước những thách thức lớn. Hiện nay có những học thuyết, quan điểm công khai phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, hoặc muốn thay thế nó trong vai trò giải thích con đường vận động cơ bản của lịch sử. Do đó, chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung và học thuyết hình thái kinh tế xã hội nói riêng đang đứng trước đòi hỏi là phải bảo vệ và chứng tỏ những giá trị, ý nghĩa bền vững của mình, phải nhận thức lại và được phát triển một cách chính xác, sâu sắc, toàn diện và có hệ thống hơn nữa về nội dung khoa học, thì mới có thể tiếp tục đóng vai trò làm cơ sở lý luận và phương pháp luận cơ bản cho nhận thức khoa học về lịch sử.
Những vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu như sự phát triển khoa học công nghệ, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, ô nhiễm môi trường,… đòi hỏi mỗi quốc gia và các tổ chức quốc tế phối hợp cùng nhau giải quyết. Điều đó, đặt ra những vấn đề có tính cấp bách cả về lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu hình thái kinh tế xã hội. Là một sinh viên chuyên ngành lí luận chính trị được trao cho mình một hệ tư tưởng tiến bộ nhất, khoa học nhất và cách mạng nhất thì việc lựa chọn lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin nhất là học thuyết hình thái kinh tế xã hội và vận dụng nó vào thực tiễn Việt Nam nói chung hay thực tiễn tại một điạ phương như xã Hòa Châu nói riêng là một việc làm rất cần thiết nhằm nâng cao trình độ hiểu biết của bản thân.
Với những lí do trên Tôi chọn đề tài “ Học thuyết hình thái kinh tế xã hội của triết học Mác – Lênin và sự vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào sự phát triển kinh tế xã hội tại Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 20112013” làm đề tài tốt nghiệp của mình.
Xem thêm

61 Đọc thêm

HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

Nô lệPKĐịa chủNông dânTBCNTư sảnVô sảnCHẾ ĐỘ TƯ HỮU VỀ TLSXCÁCHMẠNGVÔSẢNSự mâu thuẫn giữa LLSX phát triển và QHSX lỗi thờib/ Vai trò cách mạng xã hội.Cách mạng xã hội đóng vai trò đầu tàu củalịch sử. Chỉ có cách mạng xã hội mới thay thếđược quan hệ sản xuất cũ bằng quan hệ sảnxuất mới, tiến bộ, thúc đẩy lực lượng sản xuấtphát triển; thay thế hình thái kinh tế – xã hội cũbằng hình thái kinh tế – xã hội mới cao hơn.

32 Đọc thêm

Tiểu luận triết học về hình thái kinh tế xã hội

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

Nói đến hình thái kinh tế xã hội là ta phải nói đến một chính thể toàn vẹn cơ cấu phức tạp chứ không thể nói đến những thứ riêng lẻ được, nó phải đan xen nhau, có quan hệ không thể tách rời nhau được và chính mặt toàn vẹn này thì ta mới có được một hình thái kinh tế xã hội cần có và phải có hình thái kinh tế xã hội vạch rõ kết cấu cơ bản, phổ biến của mọi xã hội, qui luật vận động và phát triển tất yếu của xã hội đó, vậy ta phải đi nghiên cứu sâu về những vấn đề tác động trực tiếp là yếu tố chính để xây dựng lên hình thái kinh tế xã hội. Nghiên cứu về lực lượng sản xuất vì đó là nền tảng vật chất kĩ thuật của mỗi hình thái kinh tế xã hội, về quan hệ sản xuất quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, kiến trúc thượng tầng, quan hệ gia đình, xã hội. Đây chính là những điểm mấu chốt quan trọng nhất mà ở thời kì nào từ trước kia đến bây giờ cũng phải quan tâm và coi đó là mục tiêu chính để phát triển những mặt đó không cái nào có thể tách rời cái nào được. Không thể không quan tâm đến lực lượng sản xuất mà chỉ quan tâm đến quan hệ sản xuất được, cũng như kiến trúc thượng tầng và các mối quan hệ dân tộc, gia đình, xã hộ
Xem thêm

27 Đọc thêm

Tiểu luận triết học: Hình thái kinh tế xã hội

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC: HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

Nghiên cứu vấn đề này dưới góc độ triết học mà cụ thể là lý luận các hình thái kinh tế xã hội nhằm khẳng định sự lựa chọn của đảng ta hoàn toàn đúng đắn. Thực tế hơn 15 năm đổi mới , những thành tựu về kinh tế ,chính trị , khoa học xã hội đã chứng minh một cách hùng hồn nhất về sự lựa chọn của nhân dân ta , của đảng ta là đúng đắn và khẳng định sự lựa chọn con đường xây dựng đất nước theo CNXH là một tất yếu khách quan.

15 Đọc thêm

Lý luận hình thái kinh tế xã hội và quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt nam

LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

Lý luận hình thái kinh tế xã hội là một trong những nội dung quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Lý luận đó vạch rõ kết cấu cơ bản và phổ biến của mọi xã hội, quy luật vận động và phát triển tất yếu của xã hội từ hình thái này qua hình thái khác, từ thấp lên cao.
Việc nhận thức đúng, bảo vệ và vận dụng sáng tạo lý luận hình thái kinh tế xã hội của Mác đang trở thành một nhiệm vụ chính trị cấp bách, bởi lẽ từ khi chủ nghĩa xã hội rơi vào khủng hoảng thì học thuyết này là một trọng điểm lý luận bị công kích từ nhiều phía. Mặt khác, trong việc vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội để tiếp tục sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt nam cũng đang làm nảy sinh nhiều vấn đề mới, đòi hỏi chúng ta phải biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa MácLênin nói chung và lý luận hình thái kinh tế xã hội nói riêng vào thực tiễn Việt Nam để tiếp tục thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng của lý luận cũng như thực tiễn, tôi đã chọn đề tài: Lý luận hình thái kinh tế xã hội và quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt nam, bài tiểu luận có cấu trúc gồm 3 phần:
Phần I : Lời nói đầu
Phần II: Nội dung lí luận hình thái kinh tế xã hội
I. Lý luận hình thái kinh tế xã hội
II. Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá của Việt Nam
Xem thêm

19 Đọc thêm

Lý luận hình thái kinh tế xã hội với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VỚI CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

NỘI DUNGI.HỌC THUYẾT VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI1.Hình thái kinh tế xã hội+ Hình thái kinh tế xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và với một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên quan hệ sản xuất ấy. Với từng giai đoạn phát triển lịch sử nhất định thì ở những giai đoạn đó sẽ tồn tại các mặt đối lập, các quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, lực lượng lao động sinh hoạt khác nhau với phong tục tập quán của các nước trên thế giới cũng khác nhau. Trình độ phát triển khác nhau, mỗi nước có một nền sản xuất, nền kinh tế khác nhau. Nhưng cuối cùng thì đó sẽ là một kiến trúc thượng tầng được hình thành trong hình thái kinh tế xã hội đó nó cũng có những kết cấu và chức năng cùng các yếu tố cấu thành hình thái kinh tế xã hội.+ Xã hội không phải là tổng hợp của những hiện tượng sự kiện rời rạc, những cá nhân riêng lẻ mà xã hội là một chính thể toàn vẹn có cơ cấu phức tạp, trong đó có những mặt cơ bản nhất là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng. Mỗi mặt đó có vai trò nhất định và tác động đến các mặt khác tạo nên sự vận động của xã hội. Chính tính toàn vẹn đó được phản ánh bằng tổng thể các mặt của hình thái kinh tế xã hội. + Tổng thể hình thái kinh tế xã hội bao gồm nhiều mặt, mỗi mặt lại có những thế mạnh riêng lẻ và phải dựa vào những thế mạnh đó để nghiên cứu, tìm tòi và phát triển mạnh mẽ hơn nữa.2.Vai trò của lực lượng sản xuất Lịch sử phát triển của xã hội loài người từ khi hình thành đến nay đã trải qua các giai đoạn phát triển cao thấp khác nhau, tương ứng với mỗi giai đoạn đó là một hình thái kinh tế xã hội cụ thể, sự vận động và thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế xã hội trong lịch sử là do các qui luật khách quan chi phối đặc biệt là bị chi phối bởi qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Do đó C.Mác viết “T
Xem thêm

20 Đọc thêm

Xây dựng hình thái kinh tế xã hội ở việt nam

XÂY DỰNG HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Xây dựng hình thái kinh tế xã hội ở việt nam Xây dựng hình thái kinh tế xã hội ở việt nam Xây dựng hình thái kinh tế xã hội ở việt nam Xây dựng hình thái kinh tế xã hội ở việt nam Xây dựng hình thái kinh tế xã hội ở việt nam Xây dựng hình thái kinh tế xã hội ở việt nam Xây dựng hình thái kinh tế xã hội ở việt nam Xây dựng hình thái kinh tế xã hội ở việt nam Xây dựng hình thái kinh tế xã hội ở việt nam Xây dựng hình thái kinh tế xã hội ở việt nam
Xem thêm

24 Đọc thêm

Học thuyết hình thái kinh tế xã hội của triết học Mác – Lênin và sự vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào sự phát triển kinh tế xã hội tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 20112013

HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI XÃ HÒA CHÂU, HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 20112013

Học thuyết hình thái kinh tế xã hội của triết học Mác – Lênin và sự vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào sự phát triển kinh tế xã hội tại xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 20112013.

63 Đọc thêm

TÀI LIỆU HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP HÌNH THÀNH KINH TẾ XÃ HỘI PPT

TÀI LIỆU HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP HÌNH THÀNH KINH TẾ XÃ HỘI PPT

HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘIVÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP HÌNHTHÀNH KTV XÃ HỘI1MỤC LỤC TrangMỞ ĐẦU_____________________________________________________2I. Tính cấp thiết của đề tài..............................................................................................2II. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu............................................................................3III. Phạm vi nghiên cứu...................................................................................................3NỘI DUNG___________________________________________________CHƯƠNG I: HỌC THUYẾT LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 1. Quan niệm duy vật về lịch sử và học thuyết hình thái kinh tế - xã hội.....................42. Các yếu tố cơ bản cấu thành một hình thái kinh tế xã hội..............................................73. Sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên.............18CHƯƠNG II: VẬN DỰNG LÝ THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀOSỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1 Tính tất yếu của con đường định hướng XHCN........................................................232. Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.........................................25KẾT LUẬN___________________________________________________29Tài liệu tham khảo:.....................................................................................................322MỞ ĐẦUI. Tính cấp thiết của đề tàiLý luận hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sửdo C.Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã đượcthừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnhvực xã hội. Nhờ có lý luận hình thái kinh tế - xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử loài người,Mác đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong nội tại của sự phát triển xã hội, chỉ rõ đượcbản chất của từng chế độ xã hội. Lý luận đó giúp chúng ta nghiên cứu một cách đứng đắnvà khoa học sự vận hành của xã hội trong giai đoạn phát triển nhất định cũng như tiến
Xem thêm

32 Đọc thêm

Tiểu luận triết học hình thái kinh tế xã hội

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀIViệt Nam là một quốc gia đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội từ một đất nước phong kiến nửa thuộc địa, với nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu lỗi thời, hơn chín mươi phần trăm dân số là mù chữ. Vậy làm thế nào làm thế nào mà Đảng ta xây dựng được cơ đồ như ngày hôm nay và liệu con đường mà nhân dân ta đã lựa chọn có phù hợp với quy luật tất yếu của lịch sử Việt Nam hay không? Đó là câu hỏi được đặt ra cho nhiều nhà triết học quan tâm, tìm hiểu. Do vậy tôi chon đề tài cho mình “Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” II. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀVận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một vấn đề mà được rất nhiều người nghiên cứu tìm hiểu như: PGS. Vũ Ngọc Pha; PGS.TS Hoàng Chí Bảo; GS.TS Đỗ Huy; nhà nghiên cứu Dương Văn Diệu; TS. Bùi Văn Dũng …Nhưng các công trình nghiên cứu của họ là rất lớn và rộng gồm nhiều vấn đề khác nhau, chứ không chỉ có việc dừng lại nghiên cứu vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.III. Ý NGHĨA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨUSự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên. Và cho đến nay, lịch sử của nhân loại đã trải qua bốn hình thái kinh tế xã hội nối tiếp nhau: cộng sản nguyên thủy; chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và đang quá độ sang chủ nghĩa xã hội – giai đoạn đầu của hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa – một hình thái kinh tế mà loài người đang mơ ước. Quá độ lên chủ nghã xã hội ở Việt Nam là con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam hợp với quy luật phát triển tự nhiên. Và đây cũng là con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn để nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, làm cho đất nước ngày càng phồn vinh, người nghèo được nhà nước quan tân giúp đỡ, trẻ em được nhà nước chăm lo, người già được xã hội chia sẻ … Đây là một xã hội mà mọi người mơ ước. Điều này nó đã được chứng minh qua thực tiễn 64 năm xây dựng và phát triển của đất nước.Với cách viết ngắn gọn, súc tích, khi làm tiểu luận này, chúng tôi hi vọng sẽ giúp cho nhiều người thấy được con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn không chỉ là tất yếu của lịch sử, mà hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của người dân. Từ đó có ý thức cách mạng, cảnh giác với các thế lực thù địch, với âm mưu diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ, dành lại chính quyền.
Xem thêm

12 Đọc thêm

LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

Chính vì thế, V.I.Lênin viết:”_CHỈ CÓ ĐEM QUY NHỮNG QUAN HỆ XÃ HỘI VÀO_ _NHỮNG QUAN HỆ SẢN XUẤT, VÀ ĐEM QUY NHỮNG QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀO TRÌNH ĐỘ CỦA_ _NHỮNG LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT THÌ NGƯỜI T[r]

15 Đọc thêm

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI

Bài học lịch sử cho thấy, vấn đề lớn nhất đối với các Nhà nớc t sản là ngăn chặn đợc các cơn bão táp cách mạng thờng phát sinh do sự bất mãn cao độ của giai câp công nhân, hoặc tiếp theo[r]

16 Đọc thêm

LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ – XÃ HỘI

LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ – XÃ HỘI

Trứơc những tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta đã xác định cônh nghiệp hoá là “nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”song về nhận thức chung ta đã đặt cô[r]

11 Đọc thêm

LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ LÀ VẬN DỤNG TUYỆT VỜI QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NA[r]

11 Đọc thêm

 HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI

Ngoài những yếu tố cơ bản lực lợng sản xuất, quan hệ sản xuất, kinh tế chính trị còn có các hoạt động và các mặt khác nh sự tồn tại của các cộng đồng ngời, các quan hệ gia đình, các hoạt[r]

20 Đọc thêm

NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỚI CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI BỎ QUA CHẾ ĐỘ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỚI CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI BỎ QUA CHẾ ĐỘ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

phát triển của lịch sử… Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc, triệt để,đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cài mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chấttrên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất thiết phải trải qua một quátrình lâu dài với nhiều bước phát triển, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xãhội đan xen. Điều đó được lý giải bởi những lý luận và thực tiễn sau:Thứ nhất, trong lịch sử xã hội loại người giữa hình thái kinh tế- xã hộicũ và hình thái kinh tế xã hội mới sẽ thay thế nó bao giờ cũng có một thời kìquá độ. Lịch sử phát triển của xã hội loài người là lịch sử phát triển và thaythế nhau của các hình thái kinh tế xã hội. Song, không phải hình thái kinh tếxã hội này kết thúc hoàn toàn rồi hình thái kinh tế xã hội sau mới ra đời.Giữa hình thái kinh tế cũ bị thay thế và hình thái kinh tế xã hội mới thay thếnó bao giờ cũng có một giai đoạn chuyển tiếp, một thời kì quá độ. Xây dựngxã hội cộng sản chủ nghĩa với giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội, một chế độTiểu luận triết họcNguyễn Hoàng Lan Anh . K16 – TGT17xã hội hoàn toàn mới về chất so với các chế độ xã hội trước đó lại càng đòihỏi phải trải qua một thời kì quá độ lâu dài, đầy khó khăn, thử thách, khótránh khỏi những sai lầm, thất bại tạm thời.Thứ hai, học thuyết Mác- Lênin chứng minh rằng, loài người với tínhcách một chỉnh thể nhất thiết phải trải qua 5 hình thái kinh tế xã hội. Nhưngdo đặc điểm lịch sử cụ thể về không gian và thời gian, do những điều kiệnđặc thù khách quan và chủ quan, bên ngoài và bên trong chi phối, khôngphải quốc gia nào cũng tuần tự trải qua tất cả các hình thái kinh tế xã hội từthấp đến cao theo một trình độ sơ đồ chung. Mà có những nước có thể bỏqua một hoặc một vài hình thái kinh tế xã hội nào đó trong tiến trình phát
Xem thêm

31 Đọc thêm

Hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa

HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA

Thực tế chứng minh nhân loại đã có năm hình thái kinh tế xã hội kế tiếp nhau đó là: hình thái kinh tế xã hội cộng sản nguyên thủy; chiếm hữu nô lệ; phong kiến; tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa mà đỉnh cao là cộng sản chủ nghĩa.

27 Đọc thêm

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VIỆT NAM

Xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp vô cùng khó khăn vì kinh tế là cơ sở của xã hội. Đất nước ta trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội phải xây dựng một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp. Lịch sử phát triển kinh tế loài người từ trước đến nay đã trải qua rất nhiều hình thái kinh tế xã hội, nổi bật và rõ nét đó là hình thái công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Trong tất cả các hình thái kinh tế đó chưa có một hình thái kinh tế nào có một cơ chế quản lý, điều hành kinh tế một cách phù hợp và hợp lý nhất từ việc phát triển kinh tế chỉ dựa vào kinh tế thị trường để giải quyết vấn đề cơ bản của nền kinh tế cho đến việc chỉ dựa vào tổ chức quản lý điều hành của Nhà nước để phát triển kinh tế.
Xem thêm

32 Đọc thêm

Đề cương ôn tập có lời giải môn KINH tế CHÍNH TRỊ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CÓ LỜI GIẢI MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Câu 1 : Khái niệm hình thái kinh tế xã hội ? Tại sao nói sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên?
a) Khái niệm hình thái kinh tế xã hội:
Hình thái kinh tế xã hội là : một phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và với một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất ấy. Theo khái niệm trên thì kết cấu của hình thái kinh tế xã hội bao gồm:lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng.
b) Sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội là một qui luật lịch sử tự nhiên vì :
Lịch sử phát triển xã hội qua nhiều giai đoạn từ thấp tới cao tương ứng với mỗi giai đoạn ấy là một hình thái kinh tế xã hội
Sự vận động thay thế nhau của các hình thái kinh tế xã hội trong lịch sử đều do tác động của các qui luật khách quan đó là quá trình lịch sử tự nhiên của xã hội.
Các qui luật khách quan của xã hội là :
Qui luật và sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của LLSX
Qui luật CSHT quyết định KTTT
Các qui luật xã hội khác: đấu tranh giai cấp, chính do tác động của qui luật khách quan đó mà các hình thái xã hội vận động phát triển thay thế nhau từ thấp đến cao trong lịch sử không phụ thuộc vào ý chí nguyện vọng chủ quan của con người
Quá trình phát triển khách quan của xã hội có nguồn gốc sâu xa của sự phát triển LLSX. Do đó xét đến cùng LLSX quyết định quá trình vận động và phát triền của hình thái kinh tế xã hội như quá trình lịch sử tự nhiên.
Xem thêm

16 Đọc thêm

TẠI SAO HỒ CHÍ MINH CHỦ TRƯƠNG CƠ CẤU NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

TẠI SAO HỒ CHÍ MINH CHỦ TRƯƠNG CƠ CẤU NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

- Thời kì quá độ là thời kì mà chuyển từ hình thái kinh tế xã hội này sang hình thái kinh tế xã hội tiến bộ hơn, đây là thời kì chuyển giao giữa hai hình thái kinh tế xã hội -> một số th[r]

16 Đọc thêm