ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM KHAI PHÁ DỮ LIỆU TÍCH HỢP NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM KHAI PHÁ DỮ LIỆU TÍCH HỢP NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI":

Nâng cao chất lượng cho các thiết bị định vị dẫn đường sử dụng GPS phục vụ bài toán giám sát quản lý phương tiện giao thông đường bộ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO CÁC THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ DẪN ĐƯỜNG SỬ DỤNG GPS PHỤC VỤ BÀI TOÁN GIÁM SÁT QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài
Hiện nay ngoài các ứng dụng trong quân sự, hệ thống định vị toàn cầu GPS
đƣợc sử dụng trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực hoạt động phục vụ con ngƣời. Chỉ nói
riêng trong ngành giao thông đã có nhiều ứng dụng quan trọng của GPS nhƣ: Tự động
định vị phƣơng tiện[r]

174 Đọc thêm

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN LỚP DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG PHÂN LỚP DỊCH VỤ WEB

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN LỚP DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG PHÂN LỚP DỊCH VỤ WEB

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN LỚP DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG PHÂN LỚP DỊCH VỤ WEB
Tìm hiểu các thuật toán về phân lớp dữ liệu trong khai phá dữ liệu.
Nghiên cứu, xây dựng tập dữ liệu mẫu về các dịch vụ web để thử nghiệm các thuật toán phân lớp.
Thử nghiệm các thuật toán phân lớp trên phần mềm khai phá dữ liệu để[r]

21 Đọc thêm

Báo cáo bài tập lớn – lý THUYẾT tập THÔ và ỨNG DỤNG – tập THÔ và LUẬT kết hợp

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN – LÝ THUYẾT TẬP THÔ VÀ ỨNG DỤNG – TẬP THÔ VÀ LUẬT KẾT HỢP

MỤC LỤC
I. LỜI MỞ ĐẦU 2
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT TẬP THÔ LIÊN QUAN 3
1. Khai phá trí thức trong csdl (Knowdlege Discovery in Databases – KDD) 3
2. Tập thô trong khai phá trí thức 3
3. Mô tả các bước khai phá dữ liệu sử dụng lý thuyết tập thô 4
3.1. Hiệu chỉnh dữ liệu: 4
3.2. Rút gọn tập thuộc tính: 4
3.3[r]

22 Đọc thêm

KHAI PHÁ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN

KHAI PHÁ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN

I. LỜI NÓI ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay xuất hiện nhiều loại thiết bị ghi điện tử số như máy quét, microphone, máy ảnh và máy quay cũng như sư phát triển mạnh mẽ của của các bộ nhớ lưu trữ của máy tính và sự phát triển mạnh mẽ của Internet làm cho hệ thống cơ sở dữ liệu đa phương tiện vô cùng l[r]

13 Đọc thêm

Tiểu luận Chuyên đề công nghệ phần mềm “Khai phá dữ liệu với Association Rule”

TIỂU LUẬN CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM “KHAI PHÁ DỮ LIỆU VỚI ASSOCIATION RULE”

Mục lục
Chương 1: Giới thiệu đề tài 3
1. Đặt vấn đề 3
2. Mục đích 3
3. Nội dung tiểu luận 4
Chương 2: Association Rule 5
I. Một số khái niệm về data mining 5
1. Khai phá dữ liệu (data mining) 5
2. Các tác vụ khai phá dữ liệu (data mining tasksfunctions) 5
II. Association Rule 7
1. Association Rule 7[r]

20 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÍCH HỢP DỮ LIỆUỨNG DỤNG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGHIỆP VỤTẬP TRUNG TRONG NGÀNH HẢI QUAN

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÍCH HỢP DỮ LIỆUỨNG DỤNG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGHIỆP VỤTẬP TRUNG TRONG NGÀNH HẢI QUAN

Hà Nội - 2015LỜI CAM ĐOANTôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trongluận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.Hà Nội ngày 12 tháng 09 năm 2015Học viênLưu Hùng Cường3LỜI CẢM ƠNDo vốn kiến thức thực tế còn hạn chế nên nội du[r]

12 Đọc thêm

Thiết kế và chế tạo mô hình máy uốn móc áo tự động

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH MÁY UỐN MÓC ÁO TỰ ĐỘNG

.2.1. Sản phẩm dùng trong công nghiệp
Trong sản xuất hiện nay các sản phẩm ống được ứng dụng rất rộng rãi dùng để dẫn nhiên liệu phục vụ sản xuất như dẫn dầu,dẫn khí...được ứng dụng trong rất nhiều ngành như đóng tàu, sản xuất sữa, sản xuất bia...
Trong nghành giao thông vận tải hiện nay thì ngành[r]

87 Đọc thêm

Quản lý dữ liệu các vụ tai nạn giao thông đường bộ tại Việt Nam

QUẢN LÝ DỮ LIỆU CÁC VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI VIỆT NAM

Trong phạm vi quản lý nhà nước về an toàn giao thông, Bộ giao thông vận tải và Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cần có một cơ sở dữ liệu về Tai nạn giao thông trên toàn quốc. Do vậy “Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông” là một yêu cầu cấp thiết.

44 Đọc thêm

Luật kết hợp có trọng số và ứng dụng

LUẬT KẾT HỢP CÓ TRỌNG SỐ VÀ ỨNG DỤNG

MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
BẢNG CÁC KÝ HIỆU 3
LỜI NÓI ĐẦU 4
Chương 1: TỔNG QUAN 6
1.1 Khai phá dữ liệu 6
1.2 Luật kết hợp 10
1.2.1 Một số khái niệm liên quan. 10
1.2.2 Giải thuật Apriori khai phá tập hạng mục phổ biến 12
a. Bản chất 13
b. Ví dụ: 13
c. Giả mã 14
d. Nhận xét th[r]

86 Đọc thêm

KHAI PHÁ DỮ LIỆU CÓ CANH TÁC DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU Y KHOA

KHAI PHÁ DỮ LIỆU CÓ CANH TÁC DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU Y KHOA

học, dữ liệu tài chính, và các dữ liệu tiếp thị. Con người không có đủ thờigian để xem xét dữ liệu như vậy. Sự chú ý của con người đã trở thành nguồntài nguyên quý giá.Vì vậy, chúng ta phải tìm cách tự động phân tích dữ liệu, tự động phânloại nó, tự động tóm tắt nó, tự độ[r]

81 Đọc thêm

nghiên cứu kỹ thuật phân cụm trong khai phá dữ liệu

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÂN CỤM TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU

Sự phát triển của công nghệ thông tin và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực của đời sống, kinh tế xã hội trong nhiều năm qua cũng đồng nghĩa với lượng dữ liệu đã được các cơ quan thu thập và lưu trữ ngày một tích luỹ nhiều lên. Họ lưu trữ các dữ liệu này vì cho rằng trong nó ẩn c[r]

38 Đọc thêm

VẬN TẢI HÀNG KHÔNG TRONG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ

VẬN TẢI HÀNG KHÔNG TRONG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ

các tiêu chuẩn về cấp phép hàng không, chất lượng của phương tiện bay, năng lực củanhân viên hàng không. Hiện nay nghành vận tải hàng không cũng đang đối mặt với mộtnguy cơ hết sức nghiêm trong đó là khủng bố hàng không và tội phạm hàng không,những điều này gây ra một hậu quả vô cùng nghiêm t[r]

15 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU MỜ VÀ ỨNG DỤNG

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU MỜ VÀ ỨNG DỤNG

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU MỜ VÀ ỨNG DỤNG
Tìm hiểu các vấn đề trong khai phá luật kết hợp đối với thuộc tính số, ĐSGT
Tìm hiểu thuật toán khai phá luật kết hợp mờ tổng quát
Nghiên cứu thuật toán khai phá luật kết hợp mờ tổng quát theo hướng tiếp cận ĐSGT

33 Đọc thêm

Tiểu luận DataWarehouse and OLAP Technology

TIỂU LUẬN DATAWAREHOUSE AND OLAP TECHNOLOGY

MỤC LỤC

1. Giới thiệu
2. Tại Sao Phải Khai Phá Dữ Liệu
3. Khái Niệm Kho Dữ Liệu
4. Cấu Trúc Kho Dữ Liệu
5. Mối Liên Quan Giữa Kho Dữ Liệu Và Khai Phá Dữ Liệu
6. OLAP là gì
7. Mô Hình Dữ Liệu Đa Chiều
8. Công cụ hỗ trợ OLAP

1. Giới thiệu.
Công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng và[r]

13 Đọc thêm

LỰA CHỌN THUỘC TÍNH TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU

LỰA CHỌN THUỘC TÍNH TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU

45LỜI MỞ ĐẦUkhai phá: Gia tăng tốc độ, cải thiện chất lượng, tính dễ hiểu của các kết quả thuNhư đã biết, trong những năm gần đây công nghệ thông tin phát triển vôcùng nhanh chóng và được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực đời sống xãhội, nhất là trong quản lý, một lĩnh vực mà yếu tố khoa h[r]

29 Đọc thêm

KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG

KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG

Nội dung
Chương I. Tổng quan về khám phá tri thức (KDD) và khai phá dữ liệu (DM)
Chương II. Tiền xử lý dữ liệu
Chương III. Một số phương pháp khai phá dữ liệu
Chương IV. Lượng giá và sử dụng tri thức được khám phá
Chương V. Ứng dụng
I.1. Khám phá tri thức và khai phá dữ liệu là gì?

Giáo sư Tom[r]

46 Đọc thêm

Luận văn: Sử dụng thuật toán Microsoft Decision Tree trong công tác quản lý nhân sự tại các cơ quan hải quan

LUẬN VĂN: SỬ DỤNG THUẬT TOÁN MICROSOFT DECISION TREE TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÁC CƠ QUAN HẢI QUAN

Luận văn nghiên cứu tổng quan về đặc tính công nghệ khai phá dữ liệu, các kỹ thuật khai phá dữ liệu (phân cụm, phân lớp..), các phần mềm thông dụng khai phá dữ liệu và giải pháp phân lớp dựa trên cây quyết định. Luận văn tập trung vào thuật toán tiêu biểu ứng dụng cho phạm vi phân tích dữ liệu là “M[r]

89 Đọc thêm

KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP VỚI DỮ LIỆU PHÂN TÁN DỰA TRÊN MÔ HÌNH MAPREDUCE

KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP VỚI DỮ LIỆU PHÂN TÁN DỰA TRÊN MÔ HÌNH MAPREDUCE

KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP VỚI DỮ LIỆU PHÂN TÁN DỰA TRÊN MÔ HÌNH MAPREDUCE
Chương 1: TỔNG QUAN KHAI PHÁ DỮ LIỆU
Chương 2: KHAI PHÁ LUÂṬ KẾT HƠP
Chương 3: TỔNG QUAN MÔ HÌNH LÂP̣ TRÌNH MAPREDUCE
Chương 4: ỨNG DỤNG LUẬT KẾT HỢP TRONG MÔ HÌNH MAPREDUCE

28 Đọc thêm

Đố án Tin học ứng dụng Tìm hiểu Talend

ĐỐ ÁN TIN HỌC ỨNG DỤNG TÌM HIỂU TALEND

Talend là một nhà cung cấp phần mềm mã nguồn mở. Talend cung cấp khả năng tích hợp dữ liệu (data integration), quản lý dữ liệu (data management), tích hợp ứng dụng doanh nghiệp (enterprise application integration), các phần mềm và các dịch vụ dữ liệu lớn (big data).
Talend Open Studio là một tập[r]

87 Đọc thêm

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Môn Khai phá dữ liệu: Phân lớp dữ liệu số bằng giải thuật K-NN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU: PHÂN LỚP DỮ LIỆU SỐ BẰNG GIẢI THUẬT K-NN

Trong thời buổi hiện đại ngày nay, công nghệ thông tin cũng như những ứng dụng của nó không ngừng phát triển, lượng thông tin và cơ sở dữ liệu được thu thập và lưu trữ cũng tích lũy ngày một nhiều lên. Con người cũng vì thế mà cần có thông tin với tốc độ nhanh nhất để đưa ra quyết định dựa trên lượn[r]

19 Đọc thêm