THỰC HÀNH XỬ LÝ SỐ LIỆU VỚI MATLAB

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "THỰC HÀNH XỬ LÝ SỐ LIỆU VỚI MATLAB":

THỰC HÀNH XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

THỰC HÀNH XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

BỘ MÔN: THỰC HÀNH XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆMTRONG PHÒNG THÍ NGHIỆMBÀI TẬP TIN HỌC ỨNG DỤNGGVHD: PHẠM MINH TUẤNNHÓM: 4LỚP: ĐHTP8BDANH SÁCH NHÓMBÀI 1:BÀI TẬP TIN HỌC ỨNG DỤNG-p-value = 0.8701>0,05 cho thấy không có sự khácbiệt về hiệu suất trích ly của 2 loại dung môi ở-mức ý nghĩa α=5%.Có thể chọn cả 2 loại dung môi này (diethyl eter,cồn) để trích ly polyphenol. Tuy nhiên theo ýkiến cá nhân, ta nên chọn cồn vì giá thành rẻ vàkhông gây ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe.PHỤ LỤC:>hieusuat>dungmoi> data1>plot(data1)
Xem thêm

49 Đọc thêm

Thực hành xử lý số liệu thực nghiệm ngành công nghệ thực phẩm

THỰC HÀNH XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Thực hành xử lý số liệu thực nghiệm ngành công nghệ thực phẩm

76 Đọc thêm

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA KỸ NĂNG THỰC HÀNH VẬT LÝ 12

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA KỸ NĂNG THỰC HÀNH VẬT LÝ 12

MỤC LỤC
Trang
PHẦN I – MỞ ĐẦU 2
PHẦN II – NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 5
A TÌM HIỂU CHUNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KỸ NĂNG THỰC HÀNH 5
I. Một số thí nghiệm vật lý 12 5
1. Thí nghiệm biểu diễn 5
2. Thí nghiệm thực hành khảo sát 5
II. Tìm hiểu cấu tạo và cách sử dụng đồng hồ vạn năng kim chỉ thị 5
1. Cấu tạo 5
2. Cách sử dụng 10
III. Tìm hiểu cấu tạo và cách sử dụng đồng hồ vạn năng hiển thị số 14
1. Cấu tạo 14
2. Cách sử dụng 16
IV. Cách tính sai số trong thí nghiệm thực hành 18
1. Cách tính sai số của phép đo trực tiếp
2. Cách tính sai số của phép đo gián tiếp và ghi kết quả đo lường 18
3. Biểu diễn sai số trong đồ thị 21
4. Một số ví dụ về xử lí số liệu thực nghiệm đo được 21
V. Một số lưu ý khi làm thí nghiệm 28
1. Phân loại thí nghiệm 28
2. Các yêu cầu trong khi tiến hành thí nghiệm 28
3. Kỹ thuật làm thí nghiệm 29
B HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA KỸ NĂNG THỰC HÀNH VẬT LÝ 12 30
I. Câu hỏi trắc nghiệm về kỹ năng sử dụng đồng hồ vạn năng 30
II. Câu hỏi trắc nghiệm về các thí nghiệm biểu diễn, thí nghiệm khảo sát
vật lý 12 34
III. Câu hỏi trắc nghiệm về kỹ năng xử lý số liệu trong thực hành 36
Phần III – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39
Phụ lục: ĐÁP SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN 40
TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

PHẦN I – MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là một trong những mục tiêu lớn của ngành giáo dục. Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học, thì phương tiện dạy học đóng vai trò rất quan trọng. Sử dụng phương tiện dạy học góp phần nâng cao hiệu quả dạy học, góp phần hình thành cho học sinh khả năng tư duy tích cực, sáng tạo và vận dụng các kiến thức vào thực tiễn đời sống. Tuy nhiên, tình hình dạy học nói chung và dạy học Vật lý nói riêng hiện nay vẫn còn được tiến hành theo hình thức chủ yếu là: “ thông báo – tái hiện”, học sinh có rất ít cơ hội để nghiên cứu, quan sát, tham gia tiến hành làm thí nghiệm. Hơn nữa, vật lý là môn khoa học thực nghiệm vì vậy thí nghiệm vật lý đóng vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu và giảng dạy vật lý. Song song đó, việc kiểm tra đánh giá thể hiện qua các kỳ thi Đại học – Cao đẳng đã qua và các kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, hình thức ra đề đặt yêu cầu cao về sự hiểu biết chính xác, cũng như ứng dụng hiệu quả các kiến thức được học của học sinh vào thực tiễn.
Tuy nhiên như các thầy cô đều biết, hàng năm Sở GD ĐT có yêu cầu các thầy cô đăng kí danh hiệu từ CSTĐ cấp cơ sở trở lên đều phải có SKKN. Với số lượng hơn 40 trường THPT trong toàn tỉnh cùng với 9 năm (từ 2007 – đến 2015) Bộ GD tổ chức thi ĐH –CĐ môn vật lý theo hình thức TNKQ. Vậy nên tôi thấy các đề tài ngày càng mang tính truyền thống, tức là đa phần viết về việc phân loại – phương pháp giải các dạng bài tập, trong khi đó thị trường sách tham khảo cũng tràn ngập các tài liệu viết về những vấn đề này. Hơn nữa qua việc tìm hiểu nghiên cứu đề thi các năm chúng ta đều nhận thấy các bài tập khó, có tính mới, thì không phải khó về mặt phương pháp, kiến thức nữa mà chủ yếu khó về mặt toán, tính mới thì thường liên hệ với thực tiễn, mà khi nói đến thực tiễn thì không thể không nói tới những vấn đề liên quan đến thí nghiệm vật lý.
Nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của thí nghiệm vật lý trong việc đáp ứng mục tiêu của bộ môn Vật lý, cũng như mong muốn đề tài ít nhiều có tính mới, hữu ích hơn nên tôi đã chọn đề tài: “Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kỹ năng thực hành vật lý 12” làm nội dung báo cáo chuyên đề của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
Đề tài này có mục đích nâng cao kỹ năng sử dụng dụng cụ thí nghiệm, kỹ năng xử lý số liệu và kỹ năng làm thí nghiệm vật lý một cách khoa học, hiệu quả và an toàn. Đồng thời góp phần giúp học sinh giải quyết tốt các tình huống thực tiễn liên quan đến các thí nghiệm vật lý 12.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Đề tài này tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến kỹ năng sử dụng dụng cụ thí nghiệm, kỹ năng làm thí nghiệm vật lý và kỹ năng xử lý số liệu thu được.
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kỹ năng thực hành các thí nghiệm vật lý 12.
Trên cơ sở những kết quả đã nghiên cứu sẽ giúp cho các em học sinh áp dụng để giải quyết các tình huống thực tiễn liên quan đến các thí nghiệm vật lý 12.
4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
Học sinh lớp 12A6 trường THPT Yên Lạc – huyện Yên Lạc – tỉnh Vĩnh Phúc.
5. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài này tìm hiểu chi tiết kỹ năng sử dụng đồng hồ vạn năng, kỹ năng làm thí nghiệm vật lý và kỹ năng xử lý số liệu thực nghiệm thu được.
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kỹ năng thực hành các thí nghiệm vật lý 12.
6. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu tôi đã sử dụng một số phương pháp sau :
Phương pháp điều tra giáo dục.
Phương pháp quan sát sư phạm.
Phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh.
Phương pháp mô tả.
Phương pháp vật lý.
7. Cấu trúc của chuyên đề
Để đạt được những mục đích nói trên và có thể thấy được ý nghĩa khoa học của những lý thuyết mà đề tài này xây dựng được. Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo. Nội dung đề tài này được chia thành hai phần chính, bao gồm:
A – Tìm hiểu chung một số vấn đề liên quan đến kỹ năng thực hành.
I. Một số thí nghiệm vật lý 12
II. Tìm hiểu cấu tạo và cách sử dụng đồng hồ vạn năng kim chỉ thị
III. Tìm hiểu cấu tạo và cách sử dụng đồng hồ vạn năng hiển thị số
IV. Cách tính sai số trong thí nghiệm thực hành
V. Một số lưu ý khi làm thí nghiệm
B – Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra kỹ năng thực hành các thí nghiệm vật lý 12.
I. Câu hỏi trắc nghiệm về kỹ năng sử dụng đồng hồ vạn năng
II. Câu hỏi trắc nghiệm về các thí nghiệm biểu diễn, thí nghiệm khảo sát vật lý 12
III. Câu hỏi trắc nghiệm về kỹ năng xử lý số liệu trong thực hành
8. Dự kiến thời lượng dạy chuyên đề
Chuyên đề dự kiến sẽ được dạy trong 4 tiết, cụ thể như sau:
Tiết 1, 2: Tìm hiểu cấu tạo, cách sử dụng đồng hồ vạn năng và kỹ năng xử lý số liệu thực nghiệm.
Tiết 3: Thực hành sử dụng đồng hồ vạn năng.
Tiết 4: Chữa bài tập tự luyện.
Xem thêm

41 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC HÀNH MÔN NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH SỐ

BÁO CÁO THỰC HÀNH MÔN NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH SỐ

Báo cáo thực hànhMôn: Nhập môn xử lý ảnh sốSinh viên: Nguyễn Đức TrungLớp: ĐH1C2I.Khởi động MatlabĐầu tiên để khởi động Matlab, click đúp chuột vào shortcut Matlab trên mànhìnhCửa sổ Matlab hiện raII.Hiểm thị thông số ảnhĐể đọc 1 ảnh từ máy tính, sử dụng hàm imread>>I=imread(‘C:\DocumentsandSettings\admin\My Documents\Downloads\Shin.jpg’)ở đây đọc file ảnh có tên là “shin” được lưu ở dowloadGõ enter để chạy lệnh. Đây là màn hình hiển thị khi lệnh đang chạySau đó dùng lệnh>>imview(I) để hiển thị ảnhđây hiển thị ảnh là ảnh RGB có kích thước 720x960Để hiển thị thông tin về ảnh, ta dùng dòng lệnh sau>>imfinfo(‘C:\DocumentsandSettings\admin\MyDocuments\Downloads\shin.jpg’)
Xem thêm

10 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC HÀNH MATLAB

BÁO CÁO THỰC HÀNH MATLAB

6Lớp Đ3H1Báo cáo thực hành MatlabGVHD:TS.Trần Quang KhánhLẬP TRÌNH TRÊN MATLABI. Cơ sở lý thuyết:2.1. Thủ tục xây dựng hàm:Hàm được bắt đầu bằng từ function , sau đó lần lượt là tham số đầu ra, dấu = vàtên hàmfunction[tên tham số đầu ra] = tên hàm(tên biến đầu vào)Các biến chỉ có tác dụng trong nội tại hàm khai báo. Tên của các biến được cáchnhau bởi dấu phẩy. Phần giải thích được ghi sau dấu %. Hàm này được lưu lại vàotrong m.file khi giải bài toán mà thiet lập nó sẵn tra chỉ cần gọi tên hàm ra là được2.2. Inline objects:Có thể xây dựng hàm dưới dạng inline objects như sau:f=inline(‘f(x) ‘, ‘x’)2.3. Thủ tục vào xuất dữ liệu:a) Nhập dữ liệu bằng cách sử dụng từ lệnh: inputa=input(‘nhap gia tri a = ‘);b=input(‘nhap gia tri b = ‘);Khi chạy chương trình lần lượt thì dòng nhắc xuất hiện như sau:nhap gia tri a =nhap gia tri b =lúc đó ta chỉ cần gõ dữ liệu vào vị trí tương ứng.
Xem thêm

85 Đọc thêm

XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM

XỬ LÝ SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM

xử lý số liệu thực nghiệm

27 Đọc thêm

XỬ LÝ SỐ LIỆU CẢM QUAN

XỬ LÝ SỐ LIỆU CẢM QUAN

XỬ LÝ SỐ LIỆU CẢM QUANNỘI DUNG1.XỬ LÝ BỘ SỐ LIỆU BIẾN GIÁN ĐOẠN (BIẾN TẦNXUẤT):2.XỬ LÝ BỘ SỐ LIỆU BIẾN LIÊN TỤC:3.XỬ LÝ BỘ SỐ LIỆU SO HÀNG:XỦ LÝ BỘ SỐ LIỆU BIẾN GIÁN ĐOẠN (TẦN XUẤT)Gồm số liệu các phép thử:••Phép thử phân biệt:Phép thử A – không A:

26 Đọc thêm

ĐỐ ÁN XỬ-LÝ-TÍN-HIỆU-SỐ-TRÊN-MATLAB

ĐỐ ÁN XỬ-LÝ-TÍN-HIỆU-SỐ-TRÊN-MATLAB

đồ án viễn thông xử lý tín hiệu số trên matlab

47 Đọc thêm

báo cáo thực hành kỹ thuật vi xử lý PTIT

BÁO CÁO THỰC HÀNH KỸ THUẬT VI XỬ LÝ PTIT

báo cáo thực hành kỹ thuật vi xử lý PTIT báo cáo thực hành kỹ thuật vi xử lý PTIT báo cáo thực hành kỹ thuật vi xử lý PTIT báo cáo thực hành kỹ thuật vi xử lý PTIT báo cáo thực hành kỹ thuật vi xử lý PTIT báo cáo thực hành kỹ thuật vi xử lý PTIT báo cáo thực hành kỹ thuật vi xử lý PTIT báo cáo thực hành kỹ thuật vi xử lý PTIT báo cáo thực hành kỹ thuật vi xử lý PTIT báo cáo thực hành kỹ thuật vi xử lý PTIT báo cáo thực hành kỹ thuật vi xử lý PTIT báo cáo thực hành kỹ thuật vi xử lý PTIT báo cáo thực hành kỹ thuật vi xử lý PTIT báo cáo thực hành kỹ thuật vi xử lý PTIT báo cáo thực hành kỹ thuật vi xử lý PTIT báo cáo thực hành kỹ thuật vi xử lý PTIT báo cáo thực hành kỹ thuật vi xử lý PTIT báo cáo thực hành kỹ thuật vi xử lý PTIT
Xem thêm

165 Đọc thêm

Phát triển công cụ tin học trợ giúp cho giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng Toán học

PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ TIN HỌC TRỢ GIÚP CHO GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TOÁN HỌC

Phát triển công cụ tin học trợ giúp cho giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng Toán học
MATLAB – phần mềm nổi tiếng của công ty MathWorks, là một ngôn ngữ hiệu năng cao cho tính toán kỹ thuật như được viết trong logo của phần mềm này. Nó tích hợp tính toán, hiện thị và lập trình trong một môi trường dễ sử dụng. Các ứng dụng tiêu biểu của MATLAB bao gồm:  Hỗ trợ toán học và tính toán  Phát triển thuật toán  Mô hình, mô phỏng  Phân tích, khảo sát và hiển thị số liệu  Đồ họa khoa học và kỹ thuật  Phát triển ứng dụng với các giao diện đồ họa.
Xem thêm

10 Đọc thêm

NGHIÊNCỨU ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ HOẠT CHẤT THUỐC KHÁNG SINH THUỘC NHÓMSULFAMID BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ KẾ HỒNG NGOẠI GẦN VÀ TRUNG BÌNH

NGHIÊNCỨU ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ HOẠT CHẤT THUỐC KHÁNG SINH THUỘC NHÓMSULFAMID BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ KẾ HỒNG NGOẠI GẦN VÀ TRUNG BÌNH

và tăng cường sức khỏe đã trở thành nhu cầu tất yếu quan trọng đốivới đời sống con người.Việc kiểm soát chất lượng của các loại mặthàng này thường đòi hỏi thời gian dài với nhiều công đoạn phức tạpvà chi phí kiểm định khá cao. Ngày nay thế giới đang có xu hướngtìm kiếm những phương pháp và thiết bị cho phép kiểm định nhanhthuốc đang lưu thông trên thị trường.So với phương pháp phân tích truyền thống để định lượnghoạt chất thuốc là sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) thì định lượngchất bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại gần và trung bình cóưu điểm đơn giản trong quá trình tiền xử lý mẫu, phân tích trực tiếpmẫu rắn nhanh, giá thành rẻ do không tốn dung môi và nếu kết hợpvới thuật toán hồi qui đa biến thì không phải tách riêng các chất trướckhi phân tích nên có thể phân tích đồng thời các thuốc trong cùngnhóm thuốc. Đây chính là lí do chúng tôi lựa chọn đề tài: “Nghiêncứu định lượng một số hoạt chất thuốc kháng sinh thuộc nhómSulfamid bằng phương pháp phổ kế hồng ngoại gần và trung bình”.Nghiên cứu này sẽ góp phần khẳng định xu hướng đưa các phép phântích ra khỏi nghiên cứu đơn thuần và áp dụng nhanh trong thực tế,đồng thời cho phép tiết kiệm thời gian, hóa chất và đặc biệt là tăngtính thời sự của công tác giám định chất lượng.1CHƯƠNG I: TỔNG QUAN1.1.Tổng quan vềthuốc kháng sinh nhóm Sulfamid1.1.1. Cấu tạo chung của nhóm SulfamidCác sulfamid kháng khuẩn là dẫn chất của paminobenzensulfonamid, có công thức cấu tạo chunglà:
Xem thêm

26 Đọc thêm

Ứng dụng Matlab trong giảng dạy Vật lý lớp 12 Trường Trung học Trần Nguyên Hãn

ỨNG DỤNG MATLAB TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÝ LỚP 12 TRƯỜNG TRUNG HỌC TRẦN NGUYÊN HÃN

Xây dựng phương án dạy học của một số nội dung phần chương “dao động cơ”, “sóng cơ”, “dòng điện xoay chiều” trong chương trình Vật lý lớp 12 THPT, sử dụng phần mềm Matlab làm công cụ xử lý chính. Nhằm làm rõ một số kiến thức khó mà học sinh chưa thừa nhận. Khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa Toán học và Vật lý. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Ứng dụng Matlab trong giảng dạy Vật lý lớp 12 Trường THPT Trần Nguyên Hãn”.

28 Đọc thêm

Hướng dẫn một số phương pháp xử lý ảnh trong Matlab

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ ẢNH TRONG MATLAB

Hướng dẫn một số cách xử lý ảnh trong Matlab
Hướng dẫn một số phương pháp xử lý ảnh trong Matlab
Tại sao cần phải xử lý ảnh số
• Trong các dạng truyền thông cơ bản: lời nói, văn bản, hình ảnh, âm thanh thì hình ảnh là dạng truyền thông truyền tải thông tin mạnh mẽ nhất.
• Những hình ảnh được thu nhận lại bởi các bộ cảm biến hình ảnh thường có những sai lệch và mất mát thông tin nhất định. Do đó chúng ta mong muốn đưa những hình ảnh đó vào máy tính để thực hiện các mục đích khác nhau như: phân tích ảnh, phục hồi ảnh...
• Để máy tính có thể hiểu và phân tích ảnh thì ảnh cần được mã hóa và biểu diễn dưới dạng số gọi là ảnh số. Việc xử lý ảnh số trên máy tính nhằm mục đích phân tích ảnh và phục hồi các thông tin bị sai lệch trong quá trình thu nhận ảnh.
Xem thêm

22 Đọc thêm

Báo cáo xử lý ảnh nhận dạng khối cơ bản matlab

BÁO CÁO XỬ LÝ ẢNH NHẬN DẠNG KHỐI CƠ BẢN MATLAB

Xử lý ảnh là môn học có nhiều ứng dụng thực tế. Báo cáo xử lý ảnh nhận dạng các khối cơ bản sử dụng phần mềm Matlab đưa ra các khái niệm cơ bản về xử lý ảnh, tập trung vào phương pháp nhận dạng các khối hình vuông, chữ nhật. Có thể lựa chọn làm đề tài báo cáo môn học xử lý ảnh.

37 Đọc thêm

NHẬN DẠNG CƠ THỂ CON NGƯỜI

NHẬN DẠNG CƠ THỂ CON NGƯỜI

Hiện nay trên thế giới có trên 50 khuôn dạng ảnh thông dụng bao gồm cả trong đócác kỹ thuật nén có khả năng phục hồi dữ liệu 100% và nén có khả năng phục hồi với độsai số nhận được.Hình 1.3. Quá trình hiển thị và chỉnh sửa, lưu trữ ảnh thông qua DIB1.3.2.2 Mô hình VectorBiểu diễn ảnh ngoài mục đích tiết kiệm không gian lưu trữ dễ dàng cho hiển thịvà in ấn còn đảm bảo dễ dàng trong lựa chọn sao chép di chuyển tìm kiếm… Theonhững yêu cầu này kỹ thuật biểu diễn vector tỏ ra ưu việt hơn.Trong mô hình vector người ta sử dụng hướng giữa các vector của điểm ảnh lâncận để mã hoá và tái tạo hình ảnh ban đầu ảnh vector được thu nhận trực tiếp từ các thiếtbị số hoá như Digital hoặc được chuyển đổi từ ảnh Raster thông qua các chương trình sốhoá.Công nghệ phần cứng cung cấp những thiết bị xử lý với tốc độ nhanh và chấtlượng cho cả đầu vào và ra nhưng lại chỉ hỗ trợ cho ảnh Raster. Do vậy, những nghiêncứu về biểu diễn vectơ đều tập trung từ chuyển đổi từ ảnh Raster.Hình 1.4. Sự chuyển đổi giữa các mô hình biểu diễn ảnh1.4 Tổng quan về nhận dạng cơ thể con ngườiCó nhiều nghiên cứu tìm phương pháp xác định cơ thể con người, từ ảnh xámđến ngày nay là ảnh màu. Ta sẽ trình bày một cách tổng quát nhất những hướng giảiquyết chính cho bài toán.Dựa vào tính chất của các phương pháp xác định cơ thể con người trên ảnh. Cácphương pháp này được chia làm bốn hướng tiếp cận chính. Ngoài bốn hướng này, nhiềunghiên cứu có khi liên quan đến không những một hướng tiếp cận mà có liên quan nhiềuhơn một hướng chính:•
Xem thêm

70 Đọc thêm

Báo cáo thực tập: XỬ LÝ ẢNH TRONG MATLAB

BÁO CÁO THỰC TẬP: XỬ LÝ ẢNH TRONG MATLAB

Khoảng hơn mười năm trở lại đây, phần cứng máy tính và các thiết bị liên quan đã có sự tiến bộ vượt bậc về tốc độ tính toán, dung lượng chứa, khả năng xử lý v.v.. và giá cả đã giảm đến mức máy tính và các thiết bị liên quan đến xử lý ảnh đã không còn là thiết bị chuyên dụng nữa. Khái niệm ảnh số đã trở nên thông dụng với hầu hết mọi người trong xã hội và việc thu nhận ảnh số bằng các thiết bị cá nhân hay chuyên dụng cùng với việc đưa vào máy tính xử lý đã trở nên đơn giản. Trong hoàn cảnh đó, xử lý ảnh là một lĩnh vực đang được quan tâm và đã trở thành môn học chuyên ngành của sinh viên ngành công nghệ thông tin trong nhiều trường đại học trên cả nước. Matlab là một công cụ tính toán trong kỹ thuật, đặc biệt là các bài toán về ma trận. Matlab còn cung cấp các toolboxes chuyên dụng để giải quyết những vấn đề cụ thể như xử lý ảnh, xử lý số tín hiệu, neuron, mô phỏng… Matlab cung cấp Image Processing toobox, chuyên về xử lý ảnh. Có thể nói Matlab là một công cụ lợi hại giúp cho việc thực hiện các giải thuật xử lý ảnh nhanh chóng và dễ hiểu. Chính vì vậy,em đã lựa chọn đề tài thực tập:”XỬ LÝ ẢNH TRONG MATLAB ”.Đề tài đi vào tìm hiểu tổng quan về xử lý ảnh trong MATLAB để có thể hiểu rõ thêm những tiềm năng hấp dẫn mà công nghệ này mang lại và tình hình triển khai công nghệ này trên thế giới và tại Việt Nam.Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do hạn chế về thời gian cũng như những hiểu biết có hạn của một sinh viên nên bài báo cáo không tránh khỏi thiếu sót. Để báo cáo được hoàn thiện hơn, em rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các thầy giáo, cô giáo cũng như các bạn sinh viên.
Xem thêm

62 Đọc thêm

MÔ HÌNH XE THÔNG MINH

MÔ HÌNH XE THÔNG MINH

Đồ Án 2BMô Hình Xe Thông MinhLỜI MỞ ĐẦUHiện nay đất nước ta đang chuyển mình theo sự phát triển chung của thế giới bằng việcViệt Nam đã gia nhập tổ chức kinh tế thế giới WTO. Đây là một bước ngoặt quan trọng nhằmthúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu.Với tốc độ pháttriển như hiện nay chúng ta không chỉ càn một lượng lao động khổng lồ mà còn đòi hỏi có trìnhđộ, chất lượng tay nghề, kỹ thuật lao động và thiết bị sản xuất. Mức độ phát triển của khoa học kỹthuật ngày càng cao thì vấn đề tự động hoá ngày càng được chú trọng.Những năm gần đây MATLAB và các Toolbox kèm theo đã trở thành công cụ không thểthiếu của các cán bộ nghiên cứu giảng dạy, sinh viên đại học, cao học và nghiên cứu sinh thuộccác ngành khoa học kỹ thuật nước ta. Điều này có được là do MATLAB cung cấp một công cụtính toán và lập trình bậc cao dễ sử dụng hiệu quả và thân thiện với người dùng. MATLAB cungcấp cho người sử dụng các phương thức để thực hiện các mô phỏng trên máy tính, ngoài raMATLAB còn có thể giao tiếp với Vi Xử Lý, PLC,...cùng với các thiết bị phàn cứng để thực hiệncác ứng dụng vào thực tế. Vì vậy trong phạm vi hiểu biết của mình, chúng em đã tìm hiểu và thựchiện đề tài “Mô hình xe thông minh”. Đây là sự kết họp giữa MATLAB và Vi Xử Lý để điềukhiển xe không người lái (xe thông minh).Trong quá trình thực hiện Đồ Án 2B cùng với sự nỗ lực của bản thân và áp dụng nhữngkiến thức được trang bị ở trường, chúng em đã có nhiều cố gắng để thực hiện tốt Đồ Án. Tuynhiên do kiến thức và khả năng còn có hạn nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rấtmong nhận được sự thông cảm và đóng góp ý kiến của các thày cô trong hội đồng giám khảo đểĐồ Án của chúng em được hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành cảm ơn.TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2010 Nhóm sinhviên thực hiện:
Xem thêm

53 Đọc thêm

Các lệnh matlab trong điều khiển tự động

CÁC LỆNH MATLAB TRONG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Khảo sát ưng dụng matlab trong điều khiển tự động
Các lệnh matlab thường dùng trong điều khiển tự động.
Giới thiệu và giải thích chi tiết một số các tập lệnh, có đính kèm các hình ảnh mô tả bằng phần mềm matlab
1 Lệnh cơ bản
2 Các toán tử và kí tự đặc biệt
3 Các hàm logic
4 Nhóm lệnh lập trình trong matlab
5 Tập lệnh xử lý chuỗi

92 Đọc thêm

Báo cáo thực hành matlab cơ bản

BÁO CÁO THỰC HÀNH MATLAB CƠ BẢN

Báo cáo thực hành matlab cơ bản

40 Đọc thêm

Cùng chủ đề