ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG PR

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG PR":

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PR CHO HOẠT ĐỘNG PR CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ GIAI ĐOẠN 2008 2010

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PR CHO HOẠT ĐỘNG PR CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ GIAI ĐOẠN 2008 2010

Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010 Xây dựng chiến lược PR cho hoạt động PR của công ty cổ phần dược phẩm nam hà giai đoạn 2008 2010
Xem thêm

80 Đọc thêm

Các hoạt động PR trong doanh nghiệp

CÁC HOẠT ĐỘNG PR TRONG DOANH NGHIỆP

Các hoạt động PR trong doanh nghiệp sẽ cho bạn biết các phương thức PR, quản lý, phát triển và kiểm soát những rủi ro.
Đây là ebook giới thiệu toàn bộ những hoạt động PR trong một doanh nghiệp cần phải có để phát triển.

44 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG PR CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP DƯỢC GIAI ĐOẠN 2003 2007

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG PR CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP DƯỢC GIAI ĐOẠN 2003 2007

Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007 Phân tích hoạt động PR của một số doanh nghiệp dược giai đoạn 2003 2007
Xem thêm

81 Đọc thêm

tiểu luận cao học PR trong hoạt động của chính phủ

TIỂU LUẬN CAO HỌC PR TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

Trong thời kỳ công nghệ thông tin và hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều công ty, doanh nghiệp, tổ chức đã phát triển thành các công ty, tập đoàn xuyên quốc gia có ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế và chính trị thế giới. Hiện nay, sự phát triển của công nghệ thông tin, những thành tựu lớn về công nghệ như: máy tính, internet, điện thoại di động… đã và đang tạo nên những bước đột phá trong ngành thông tin liên lạc giúp cho giao tiếp giữa con người, tổ chức trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn_ mà giao tiếp là nhu cầu, là công cụ để tổ chức, cá nhân mở rộng mối quan hệ, tạo điều kiện giao lưu và phát triển, mở rộng hợp tác.
Xã hội của thế kỷ XXI là thế kỷ của thông tin, thông tin đóng vai trò chiến lược quyết định, tác động đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội từ kinh tế, văn hóa đến chính trị… thắng lợi của các cuộc đấu tranh chính trị không chỉ dựa vào khả năng vận động, tiếp xúc cử tri trực tiếp mà còn nhờ sự quảng bá, cổ vũ của các phương tiện truyền thông: báo in, phát thanh, truyền hình, internet… ngoài ra, các thông tin chính trị đưa ra không chính xác, thông tin bất lợi đưa ra không đúng lúc có thể gây xáo trộn xã hội, xảy ra các cuộc chiến, cũng như các quyết định sai lầm của cử tri…
Như vậy, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp rất cần một hoạt động quản lý thông tin chuyên nghiệp để có những điều kiện thuận lợi nhất cho mình. Đó chính là hoạt động quan hệ công chúng_PR.
Quan hệ công chúng (Public Relations_ PR) bao gồm tất cả cac hình thức giao tiếp được lên kế hoạch, cả bên trong và bên ngoài tổ chức, và công chúng của nó nhằm đạt được những mục đích cụ thể liên quan đến sự hiểu biết lẫn nhau, theo Frank Jefkins, trong cuốn “ Public Relations Frameworks”. Ngoài ra, theo đại hội đồng quốc tế của những người làm PR tại Mexico City tháng 8 năm 1978, thì cho rằng, PR là một ngành khoa học xã hội nhân văn, phân tích những xu hướng, dự đoán những kết quả, tư vấn cho các nhà lãnh đạo của tổ chức, và thực hiện các chương trình hành động đã được lên kế hoạch để phục vụ quyền lợi của tổ chức và công chúng.
Như vậy, có thể nói PR là một hoạt động truyền thông, hai chiều, gián tiếp, tạo sự hiểu biết lẫn nhau, mang lại lợi ích chi cả hai bên, hai bên ở đây là người gửi và người nhận. Bản chất của quan hệ công chúng là cải thiện cái nhìn về một người, một công ty, hoặc một Chính phủ, phát thông tin tới các phương tiện truyền thông và lôi kéo sự chú ý của họ. Hiệu quả ở đây không thể sờ thấy được đó là kết quả vô hình, nhưng việc tạo ra hình ảnh riêng và tăng thiện ý từ phía công chúng là những kết quả cuối cùng mà PR phải đạt tới.Nhiệm vụ của PR là tạo ra một hình ảnh tốt nhất khi truyền tới công chúng. Quan hệ công chúng là một quá trình quản lý về truyền thông nhằm nhận biết, thiết lập và duy trì những quan hệ hữu ích giữa một tổ chức, cá nhân với những cộng đồng liên quan có quyết định trực tiếp hay gián tiếp tới sự thành bại của tổ chức đó.
Như đã nói ở trên, thắng lợi của các cuộc đấu tranh chính trị không chỉ dựa vào khả năng vận động, tiếp xúc cử tri trực tiếp mà còn nhờ sự quảng bá, cổ vũ của các phương tiện truyền thông: báo in, phát thanh, truyền hình, internet… hiện nay, chính phủ các nước trên thế giới đang quan tâm và sử dụng rất nhiều trong nền chính trị hiện đại. Vì kết quả mà PR Chính phủ mang lại là lòng tin của dân chúng, sự phát triển hình ảnh của đất nước trong mắt dân chúng cũng như bạn bè quốc tế, đây cũng là điều mà nhà nước mọi thời đại điều hướng tới.
PR trong Chính phủ không gì khác là việc tạo dựng một hình ảnh tích cực và niềm tin đối với chính phủ, tăng cường sự thấu hiểu, đồng cảm, hỗ trợ trước hết là từ chính công chúng của đất nước mình, rồi đến các đối tượng quan tâm khác rộng dần ra các quốc ra xa hơn nhằm thu hút đầu tư và quan trọng hơn là ngày càn hoàn thiện bộ máy Chính Phủ.
Xem thêm

34 Đọc thêm

Bài giảng PR Chương 2 Bộ máy tổ chức và tư vấn của hoạt động PR

BÀI GIẢNG PR CHƯƠNG 2 BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ TƯ VẤN CỦA HOẠT ĐỘNG PR

Chương 2: Bộ máy tổ chức và tư vấn của hoạt động PR
Giảng viên: Th.S Phạm Long Châu
Khoa Kinh tế Quản lý, Đại học Thăng Long

1. Các hoạt động căn bản của PR
1.1. Các hoạt động căn bản của PR – theo Johanna Fawkes
 PR nội bộ (Internal PR)
 PR công ty (Corporate PR)
 Quan hệ với báo giới (Media relation)
 Giữa công ty với công ty (Business to business)
 Nhiệm vụ công (Public affairs)
 Quan hệ cộng đồng – trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility CSR)

1. Các hoạt động căn bản của PR
1.1. Các hoạt động căn bản của PR – theo Johanna Fawkes
 Quan hệ với nhà đầu tư (Investor relations)
 Truyền thông chiến lược (Strategic communication)
 Quản lý vấn đề (Issues management)
 Quản lý khủng hoảng (Crisis management)
 Viết bài (Copywritting)
 Quản lý ấn phẩm (Publications management)
 Quản lý sự kiện, triển lãm (Event management, exhibition)
Xem thêm

41 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG PR nội bộ tại các DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa VIỆT NAM khóa luận tốt nghiệp

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG PR NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Chương I: TỔNG QUAN VỀ PR NỘI BỘI. Khái quát về PRPR là một câu hỏi mà khó có một câu trả lời nào có thể bao quát hết được tất cả ý nghĩa của nó. Việc hiểu đúng khái niệm PR sẽ giúp doanh nghiệp định hướng đúng các mục tiêu và hoạt động chiến lược cho doanh nghiệp. 1. Khái niệm PRCó rất nhiều quan niệm, cách định nghĩa khác nhau về PR. Người ta ước tính có khoảng 500 định nghĩa khác nhau về PR. Có 3 định nghĩa được chấp nhận trên phạm vi quốc tế và quen thuộc với các chuyên gia PR là:Theo Viện Quan hệ công chúng Anh (England Institute of Public Relations IPR) thì: “PR là một hoạt động liên tục được lên kế hoạch nhằm nỗ lực thiết lập và duy trì uy tín, tình cảm, sự hiểu biết lẫn nhau giữa một tổ chức và công chúng”.Định nghĩa này nhấn mạnh đến việc PR là hoạt động được tổ chức thành chiến dịch hay một chương trình, kéo dài liên tục và phải có kế hoạch.Theo Frank Jefkins (tác giả cuốn sách Public Relations Frameworks do Financial Times xuất bản) thì: “PR bao gồm tất cả các hình thức giao tiếp được lên kế hoạch, cả trong nội bộ và bên ngoài tổ chức, giữa một tổ chức và công chúng của nó nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể liên quan đến sự hiểu biết lẫn nhau”.Định nghĩa này nhấn mạnh đến hoạt động có mục tiêu cụ thể và dựa vào đó để xây dựng các hoạt động và đánh giá hiệu quả hoạt động của PR.Hội nghị các viện sĩ thông tấn PR toàn cầu (World Assembly of Public Relations Associates) tại Mexico tháng 8 năm 1978 thì nêu: “PR là một nghệ thuật và môn khoa học xã hội, phân tích những xu hướng, dự đoán những kết quả, tư vấn cho các nhà lãnh đạo của tổ chức, và thực hiện các chương trình hành động đã được lập kế hoạch để phục vụ quyền lợi của cả tổ chức và của công chúng”.Định nghĩa này chú trọng đến việc áp dụng các phương pháp nghiên cứu trước khi lên kế hoạch PR và khía cạnh xã hội của một tổ chức. Một tổ chức sẽ được đánh giá qua sự quan tâm và trách nhiệm của nó đối với quyền lợi của công chúng. PR liên quan đến uy tín và danh tiếng của tổ chức. Một cách ngắn gọn, PR là quá trình truyền thông nhiều chiều được xây dựng, duy trì và phát triển nhằm tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp. Hay nói cách khác, PR là một hệ thống các nguyên tắc và hoạt động có liên hệ hữu cơ, nhất quán nhằm xây dựng:­Một hình ảnh.­Một quan điểm.­Một ấn tượng lâu dài.­Lòng tin.­Thói quen sử dụng.
Xem thêm

82 Đọc thêm

Bài giảng Hoạt động PR trong các tổ chức

BÀI GIẢNG HOẠT ĐỘNG PR TRONG CÁC TỔ CHỨC

Hoạt động PR trong các tổ chức
Hợp tác với truyền thông:
PR và các phương tiện truyền thông
Xây dựng mối quan hệ với các nhà báo
Thông cáo báo chí
Thực hiện phỏng vấn với giới truyền thông
Phỏng vấn hiệu quả

76 Đọc thêm

Bài giảng Tổng quan Quan hệ công chúng (Public Relations – PR)

BÀI GIẢNG TỔNG QUAN QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PUBLIC RELATIONS – PR)

Bài giảng Tổng quan Quan hệ công chúng (Public Relations – PR)
Vai trò của PR trong tổ chức
Cơ cấu tổ chức bộ phận PR
Các hoạt động của bộ phận PR
Dịch vụ tư vấn PR
Trở thành chuyên viên tư vấn PR giỏi
Các tiêu chuẩn đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của hoạt động PR

64 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PR VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ PHÚ QUÝ

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PR VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ PHÚ QUÝ

MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU iv
DANH MỤC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ v
LỜI NÓI ĐẦU vi
PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH PR VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ PHÚ QUÝ 1
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH PR và phát triển đô thị Phú Quý. 1
1.1.1.Giới thiệu chung về doanh nghiệp 1
1.1.2. Quá trình phát triển của công ty 2
1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH PR và phát triển đô thị Phú Quý. 3
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty. 3
1.2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh. 4
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh tại Công ty TNHH PR và phát triển đô thị Phú Quý. 5
1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty. 5
1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. 6
1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH PR và phát triển đô thị Phú Quý. 11
PHẦN 2 13
TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PR VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ PHÚ QUÝ 13
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH PR vàphát triển đô thị Phú Quý. 13
2.1.1. Sơ đồ bộ máy kế toán tại Công ty 13
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán Công ty 14
2.2. Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty TNHH PR và phát triển đô thị Phú Quý. 17
2.2.1. Các chính sách kế toán chung. 17
2.2.2.Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán. 18
2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. 20
2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 23
2.2.5. Tổ chức hệ thống Báo cáo kế toán. 26
PHẦN 3 29
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PR VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ PHÚ QUÝ 29
3.1. Đánh giá về tổ chức bộ máy Quản lý. 29
3.1.1. Ưu điểm. 29
3.1.2. Những tồn tại và nguyên nhân. 29
3.2.Đánh giá về tổ chức kế toán tại công ty 30
3.2.1. Ưu điểm 30
3.2.2. Những tồn tại và nguyên nhân. 30
KẾT LUẬN viii
TÀI LIỆU THAM KHẢO ix
Xem thêm

39 Đọc thêm

đề cương môn truyền thông quan hệ công chúng

ĐỀ CƯƠNG MÔN TRUYỀN THÔNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Câu 1: Ý nghĩa của hoạt động quan hệ công chúng nội bộ?Tầm quan trọng của PR nội bộPR nội bộ để tìm, giữ và duy trì cán bộ, nhân viên giỏi, nhiệt tình và hết mình đóng góp cho sự phát triển chung của tổ chức. PR còn là 1 phương thức quan trọng để xây dựng văn hóa của một tổ chức. PR nộ bộ tốt, tạo ra thiện chí, có lợi cho công việc chung.PR nội bộ nhằm thiết lập, xây dựng và phát triển những mối quan hệ có lợi giữa các nhân viên và tổ chức. Quan hệ này sẽ quyết định đến thành công hay thất bại của công ty vì:•Làm cho nhân viên trong công ty hiểu được việc gì đang diễn ra trong công ty, hiểu được công việc họ đang làm là gìèsự tự tin trong công việc và làm việc hiệu quả hơn.•Làm cho các nhân viên hiểu nhau hơn, đoàn kết hơnè tạo ra đội ngũ nhân sự đồng thuậnètạo ra một môi trường làm việc chung, hiệu quả,chuyên nghiệp•Làm cho lãnh đạo có thể hiểu được công việc của nhân viên, nhu cầu và đưa ra những chính sách phù hợp làm cho nhân viên tin tưởng ở lãnh đạo và làm việc nhiệt tình hơnè có thể giữ đk người tài kể cả trong thời gian khủng hoảng.•Từ phản hồi chính sách cũng như đề nghị về quyền lợièlãnh đạo có thể tạo ra đk những chính sách phù hợp hơn và làm cho công ty phát triển vững mạnh hơn.PR nội bộ nhằm thiết lập, xây dựng và phát triển những mối quan hệ có lợi giữa các nhân viên và tổ chức. Quan hệ này sẽ quyết định đến thành công hay thất bại của công ty. Vì vậy nó đóng một vai trò trong sự tồn tại và phát triển của doanh. PR nội bộ tạo thiện chí có lợi cho công việc chung. Truyền thông đa chiều giữa các cấp độ nhân vien cao cấp, nhân viên tầm trung và cấp dưới giúp họ hiểu biết việc gì đang diễn ra trong nội bộ, làm họ tự tin khi làm việc. Một doạnh nghiệp có hoạt động PR nội bộ thành công, ngoài việc tạo được đội ngũ nhân sự đồng thuận, còn đạt được sự tín nhiệm hơn đối với sản phẩm của mình. Khi công tác PR nội bộ tốt, các nhân viên sẽ hiểu được công việc mình cần làm là gì, và có thể hiểu được công việc của đồng nghiệp mình. Điều đó tạo nên sự đoàn kết và tin tưởng hơn vào các chất lượng mà công ty của họ làm ra. Và đó là cơ hội để thông tin đến với khách hàng tiềm năng nhiều hơnNhờ có PR nội bộ mà lãnh đạo của doanh nghiệp có thể quan tâm được tới đời sống và công việc từng nhân viên trong công ty; biết được điểm mạnh điểm yếu của nhân viên và có được sự phản hồi của nhân viên về những chính sách của lãnh đạo đặc biệt là nhưng đãi ngộ cho nhân viên từ đó làm cơ sở cho ban lãnh đạo đưa ra được những chính sách phù hợp cho sự phát triển bền vững của công ty. Bên cạnh đó, khi nhân viên khi đã nhận......
Xem thêm

7 Đọc thêm

TÀI LIỆU TÍNH KHOA HỌC TRONG BẢN KẾ HOẠCH PR DOCX

TÀI LIỆU TÍNH KHOA HỌC TRONG BẢN KẾ HOẠCH PR DOCX

giá này là gì, đối tượng nghiên cứu là gì? • Hay khi vạch ra các hoạt động PR cũng đòi hỏi phải định lượng được hiểu quả mang lại từ các hoạt động đó? • Một sự kiện được tổ chức nhằm truyền thông một thông điệp nào đó, vậy hiệu quả của sự kiện sẽ được tính toán ra sao?

2 Đọc thêm

Pr việt nam thực trạng và giải pháp

PR VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Tính cấp thiết của đề tài. Vai trò của các hoạt động xúc tiến thương mại đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ngày nay đang ngày càng được chứng minh là không thể thiếu. Với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp, các hoạt động xúc tiến thương mại càng trở nên phổ biến, có thể dễ dàng nhận thấy trong đời sống hàng ngày. Các đoạn phim quảng cáo hấp dẫn và ấn tượng liên tục xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, các chiến dịch khuyến mãi rầm rộ vào tận nhà của các gia đình với giá trị lên tới hàng tỷ đồng... Tuy nhiên, ít ai nhận biết được rằng đằng sau những hoạt động bề nổi này, còn có những hoạt động khác nữa tuy không rầm rộ, qui mô hay phô trương mà vẫn mang hiệu quả xúc tiến cao. Giám đốc một hãng ô tô lớn xuất hiện trên truyền hình cam kết trợ giúp chính phủ Việt Nam giải quyết vấn nạn ách tắc giao thông bằng loại xe buýt mới xuất xưởng của hãng trong khi một hãng đối thủ khác tài trợ cho cuộc thi viết về an toàn giao thông và tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em,một quỹ xã hội của một công ty tổ chức chương trình vệ sinh cho trẻ mầm non... Tất cả những hoạt động này được biết tới như là một chiêu thức xúc tiến hiệu quả mới hoạt động PR. Hoạt động PR đã bắt đầu được các doanh nghiệp Việt Nam chú ý tới. Bằng chứng là hàng loạt các hoạt động về quản lý khủng hoảng,truyền thông hay tổ chức sự kiện chuyên nghiệp đã được các công ty thực hiện.Tuy nhiên,do là lĩnh vực này còn nhiều mới mẻ, các công ty còn thiếu kinh nghiệm,do vậy các kế hoạch PR của các doanh nghiệp chưa mang lại hết hiệu quả. Các hoạt động PR tuy đã có một số thành công nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề còn tồn tại,chưa thể giải quyết được. Do vậy, bằng việc nghiên cứu chuyên đề PR VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP tôi muốn
Xem thêm

52 Đọc thêm

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP PR

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP PR

Điều này giúp người làm PR có cơ hội là người đứng đầu trong các tác nghiệp liên quan đến đạo đức nghề nghiệp TRANG 26 NGƯỜI HÀNH NGHỀ PR CẦN: • Xem xét, đánh giá kỹ một vấn đề, khách hà[r]

27 Đọc thêm

[Tủ sách hướng nghiệp] Nghề PR - Quan hệ Công chúng

[TỦ SÁCH HƯỚNG NGHIỆP] NGHỀ PR - QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

PR (viết tắt của Public Relations - tạm gọi là Quan hệ công chúng) có thể hiểu là những nỗ lực một cách có kế hoạch, tổ chức của một cá nhân hoặc tập thể, nhằm thiết lập và duy trì, phát triển những mối quan hệ có lợi với đông đảo công chúng của nó Cơ sở chủ yếu của hoạt động hoạt động PR là cung cấp thông tin cho công chúng, xây dựng thông tin hai chiều giữa công chúng và tổ chức, cá nhân tạo nên sự hiểu biết và ủng hộ của công chúng Hoạt động PR gắn bó chặt chẽ với các phương tiện
Xem thêm

32 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC PR XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PR CHO CHUYÊN NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

TIỂU LUẬN CAO HỌC PR XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PR CHO CHUYÊN NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

LỜI MỞ ĐẦUCó thể hiểu PR là các phương pháp, hoạt động của một tổ chức hoặc cá nhânthực hiện nhằm làm nổi bật mục tiêu mà mình muốn truyền tải đến công chúng, xâydựng mối quan hệ mật thiết với các đối tượng bên ngoài nhằm tạo nên một thươnghiệu mạnh.Cùng với sự phát triển của xã hội, PR không chỉ là hoạt động của riêng cácdoanh nghiệp kinh doanh mà còn có ở nhiều lĩnh vực khác như âm nhạc, điện ảnh,giáo dục ….Hiện nay loại hình PR cho Giáo dục tại Việt Nam còn tương đối mới mẻ,các cơ quan ban ngành có liên quan và trường học chưa có nhiều kinh nghiệmtrong lĩnh vực này. Trong khi đó ở nước ta hiện nay lại có rất nhiều trường Đạihọc lớn, rất nhiều chuyên ngành đào tạo, sự đa dạng này làm cho các bậc phụhuynh gặp nhiều khó khăn trong việc quyết định chọn trường, chọn ngành họcphù hợp cho con em mình.Làm thế nào để PR hiệu quả để xã hội và công chúng hiểu rõ hơn về ngànhhọc, để phụ huynh có thể yên tâm gửi gắm con em họ và thu hút sự quan tâm củanhiều học sinh tiềm năng? Đó là điều mà hiện nay rất nhiều trường đại học đangphải trăn trở, trong đó có trường Học viện báo chí và tuyên truyền
Xem thêm

15 Đọc thêm

VAI TRÒ PR TRONG NGOẠI GIAO

VAI TRÒ PR TRONG NGOẠI GIAO

1.1 PR là gì?
1.1.1 Khái niệm PR – Public Relations
Khái niệm PR – Public Relations có nhiều cách dịch như: Quan hệ đối ngoại, Giao tế cộng đồng, Giao tế nhân sự... nhưng có hai cách dịch phổ biến nhất là Quan hệ công chúng và Quan hệ cộng đồng.
Hiện nay khái niệm PR được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, tiêu biểu như định nghĩa của Pat Jackson, một chuyên gia nổi tiếng về PR hiện đại, “PR như việc xây dựng mối quan hệ với các nhóm người liên quan mà tổ chức tác động tới để thay đổi thái độ của họ và mang lại những hành động mong đợi”; hay theo Tổ chức Nghiên cứu và Đào tạo PR Mỹ (Foundation of PR Research and Education), định nghĩa: “PR là một chức năng quản lý giúp thiết lập và duy trì các kênh truyền thông, sự hiểu biết, chấp nhận và hợp tác lẫn nhau giữa một tổ chức với các nhóm công chúng có liên quan”; hoặc như “PR thực hiện chức năng quản trị nhằm tạo dựng và duy trì mối quan hệ hai bên cùng có lợi giữa một tổ chức và đối tượng công chúng quyết định sự thành bại của tổ chức đó”, khái niệm này được đưa ra trong cuốn Effective of Public Relations – S.Cutlip, A.Center và G.Broom. Như vậy, theo quan điểm của nhóm nghiên cứu, các định nghĩa về PR thường đi đến thống nhất về một vấn đề cốt lõi, đó là PR là một quá trình quản lý về truyền thông nhằm nhận biết, thiết lập và duy trì những quan hệ hữu ích giữa một tổ chức, cá nhân với những cộng đồng liên quan; những quan hệ này quyết định trực tiếp hay gián tiếp tới sự thành bại của tổ chức, cá nhân đó.
1.1.2 Lịch sử và nguồn gốc của PR
Lịch sử của PR có thể tạm chia thành năm giai đoạn sau: 1. Giai đoạn Khởi nguyên PR tại nước Mỹ (1600 – 1799); 2. Giai đoạn Truyền thôngNền tảng: Kỷ nguyên Báo chí và tuyên truyền (1800 – 1899); 3. Giai đoạn Phản ứngTrả lời: Thời đại báo chí: (1900 – 1939); 4. Giai đoạn Hoạch địnhĐề phòng: Giai đoạn phát triển PR như là một chức năng quản trị (1940 1979); 5. Giai đoạn chuyên nghiệp hoá: Kỷ nguyên của PR trong truyền thông toàn cầu: (1980 – hiện nay).
Về nguồn gốc, nhiều người cho rằng PR là một sản phẩm hình thành từ phương Tây, cụ thể là từ Mỹ. Cụm từ PR, Public Relations, bắt đầu xuất hiện từ khoảng cuối thế kỷ XIX, bởi một số nhà báo Mỹ tiến bộ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều học giả lại cho rằng PR đã xuất hiện từ 9.000 năm trước ở Trung Quốc, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc với đại diện khá rõ ràng là Lã Bất Vi. Cũng có ý kiến cho rằng PR ra đời từ thời La Mã cổ đại thông qua hình thức cáo thị mà nhiều học giả nhận định là tờ báo đầu tiên của thế giới. Rõ ràng, PR đã được áp dụng từ nhiều thế kỷ trước. Tóm lại, PR ra đời chính xác từ khi nào vẫn đang là câu hỏi chưa có lời đáp, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận là PR đã định hình, phát triển dưới bàn tay của nước Mỹ, nổi trội nhất trong thế kỷ XX vừa qua và được dự báo sẽ thăng hoa trong thế kỷ XXI này.
1.1.3 Chức năng của PR
Để xã hội có thể tồn tại, con người cần đạt được những thoả thuận tối thiểu nhất, và thoả thuận này thường đạt được thông qua tương quan con người và nhóm người với nhau. Nhưng việc đạt được thoả thuận thường đòi hỏi nhiều hơn việc đơn giản chỉ là chia sẻ thông tin; mà còn những yếu tố thuyết phục mạnh mẽ về phần của từng đối tượng liên quan trong quá trình đưa ra quyết định. Tính thuyết phục, các hoạt động thuyết phục công chúng vẫn được coi là chức năng chủ yếu của PR. Từ chức năng đó, trong suốt tiến trình lịch sử, PR đã được sử dụng để khuyến khích chiến tranh, để vận động hành lang cho các nguyên nhân chính trị, để hỗ trợ các phe đảng chính trị, để khuyến khích tôn giáo, để bán hàng, để tăng tiền tệ, để tổ chức và tuyên bố các sự kiện. Trong xã hội hiện đại, các chức năng này ngày càng phát triển hơn. Ngày nay, hoạt động PR bao gồm cả việc dự báo rủi ro, đối phó và xử lý khủng hoảng.

1.2 PR trong ngoại giao
1.2.1 Ngoại giao
Khái niệm ngoại giao đã xuất hiện từ rất lâu, và cũng đã có rất nhiều những định nghĩa khác nhau dành cho khái niệm này. Theo từ điển Oxford 1965: “Ngoại giao là việc tiến hành những quan hệ quốc tế bằng cách đàm phán, đó là công tác, nghệ thuật của các nhà ngoại giao”. Với E.Stow, ông lại cho rằng “ngoại giao là sự sắp đặt trí tuệ và lịch thiệp vào việc tiến hành những quan hệ chính thức giữa các chính phủ”. Từ điển Tiếng Việt năm 1996 lại định nghĩa “ngoại giao là sự giao thiệp với nước ngoài để bảo vệ quyền lợi của quốc gia mình và góp phần giải quyết những vấn đề quốc tế chung”. Như vậy tuy có rất nhiều những định nghĩa khác nhau về ngoại giao, mỗi định nghĩa lại chú trọng nêu bật những khía cạnh mà nó cho là chủ yếu và quan trọng nhất của khái niệm, nhưng nếu xem xét lại thì tất cả những định nghĩa này đều có cùng một vài điểm đặc thù; cho thấy ngoại giao là công việc để thực hiện những nhiệm vụ chính trị đối ngoại của các quốc gia, là công cụ chính sách đối ngoại, là nghệ thuật tiến hành đàm phán và kí kết giữa các quốc gia. Theo quan điểm của nhóm nghiên cứu, định nghĩa sau có thể xem là định nghĩa chung nhất và đầy đủ nhất. Ngoại giao là một khoa học mang tính tổng hợp của chính trị, xã hội; là nghệ thuật của những khả năng; là hoạt động của các cơ quan đối ngoại nhằm thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích, quyền hạn của quốc gia, dân tộc trong nước và thế giới; từ đó góp phần giải quyết những vấn đề chung bằng con đường đàm phán và các hình thức hòa bình.
1.2.2 PR trong ngoại giao
Để hiểu đúng hoạt động PR trong ngoại giao, cần kết hợp hai khái niệm là PR và Ngoại giao với nhau. Theo quan điểm nhóm nghiên cứu, vì là một lĩnh vực hoạt động của PR, nên PR trong ngoại giao chắc sẽ mang những đặc điểm điển hình của PR nói chung nhưng ở quy mô quốc gia. Lúc này PR có vai trò phát triển bộ mặt một nước thông qua các hoạt động đối ngoại. Đối tượng mà PR hướng đến lúc này không còn là một mặt hàng, một công ty, hay một nhóm doanh nghiệp cụ thể; mà là cả một quốc gia. Hơn nữa, ngoại giao không chỉ ảnh hưởng đến chính trị, mà còn tác động đến kinh tế xã hội vì quốc gia là một sản phẩm mang tính trừu tượng, không di dời được; là một sản phẩm tổng hợp của nhiều lĩnh vực khác nhau.
Trong thực tế hiện nay, khi nhắc đến PR, đại đa số mọi người đều nghĩ rằng PR gắn với việc phát triển hình ảnh một công ty hay doanh nghiệp là chủ yếu. Sở dĩ có xu hướng nhận thức như vậy là bởi vì trong thế giới hiện đại ngày nay, nền kinh tế dường như nắm vai trò chủ chốt trong việc chi phối sức mạnh của một quốc gia. Và chính cách suy nghĩ này đã vô hình khoanh vùng PR.Thế nhưng truy nguồn lịch sử có thể thấy PR gắn liền với việc phát triển hình ảnh quốc gia đã xuất hiện từ rất lâu. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức và các đồng minh đã luôn nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ thông qua các hoạt động tuyên truyền. Khi Mỹ nhảy vào cuộc chiến thì quốc hội Mỹ cũng đã thành lập Ủy ban về thông tin cộng đồng (The Committee on Public Information) nhằm kêu gọi sự ủng hộ việc tham chiến của Mỹ. Sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, PR từ đó mới bắt đầu trở thành công cụ điều hành quan trọng của chính phủ và doanh nghiệp.

1.3 Vai trò của PR trong ngoại giao
1.3.1 Vai trò của PR trong ngoại giao đối với chính trị
“Chính trị là quan hệ giữa các giai cấp, các quốc gia, các dân tộc, các lực lượng xã hội trong việc giành, giữ và thực thi quyền hành nhà nước”. Như vậy quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia bao hàm một mối quan hệ chính trị. Trong bối cảnh hội nhập rộng mở ngày nay, ngoại giao là một phương thức nhằm tăng cường các mối quan hệ giữa các quốc gia để hợp tác cùng phát triển. Do đĩ, hoạt động PR trong đối ngoại có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ thân mật giữa các quốc gia, đồng thời giúp giải quyết những khủng hoảng có liên quan đến chính trị.
1.3.1.1 Xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa các quốc gia
Trên chính trường quốc tế, quan hệ quốc tế luôn thay đổi nên để xây dựng mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa các quốc gia và duy trì được mối quan hệ đó là điều không dễ dàng. Các quốc gia phải thể hiện được thiện chí của mình cũng như mong muốn giải quyết những vấn đề trong quan hệ chính trị một cách hòa bình. Trên thực tế vấn đề này còn phụ thuộc vào chính sách đối ngoại của từng quốc gia ở từng giai đoạn khác nhau. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm cách nào để các quốc gia thể hiện được hình ảnh về một quốc gia thân thiện? PR trong ngoại giao thực hiện điều đó. Hoạt động PR trong đối ngoại cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh giúp công chúng và giới chức hữu quan có nhận thức đúng đắn về thiện chí của các quốc gia trong quan hệ chính trị. Sự nhận thức đúng đắn và hiểu biết sâu sắc về sự thân thiện giữa các quốc gia sẽ giúp duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Từ đó thúc đẩy mối quan hệ nhiều mặt và trong đó có quan hệ về chính trị. Khi một quốc gia có những mối quan hệ chính trị tốt đẹp với nhiều quốc gia khác thì đó chính là một lợi thế rất lớn trong quan hệ quốc tế. Quốc gia đó sẽ nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ trong nhưng vấn đề quốc tế, được đề của vào những vị trí quan trọng trong những tổ chức quốc tế và khu vực…
1.3.1.2 Giải quyết khủng hoảng chính trị
Không chỉ giúp xây dựng và duy trì các mối quan hệ chính trị giữa các quốc gia, PR trong ngoại giao còn giúp giải quyết những khủng hoảng chính trị xuất phát từ sự thiếu hiểu biết hoặc từ sự lệch lạc trong suy nghĩ dẫn đến những hiểu lầm. PR trong ngoại giao đóng vai trò rõ rệt trong việc giải thích những tình huống cụ thể một cách minh bạch, nhờ đó sự thiếu hiểu biết hoặc thậm chí thái độ thù địch đối với quốc gia sẽ được chuyển thành sự thấu hiểu và thông cảm. Nhằm xoá bỏ những hình ảnh tiêu cực về nước Nga do phương tiện thông tin đại chúng phương Tây dựng lên, ngày 272, Bộ trưởng Truyền thông Nga Mikhail Lesin cho biết Moscow đang xem xét việc phân bổ ngân sách cho chương trình thông tin tuyên truyền cho Nga tại Mỹ. Kremlin cũng đang nghiên cứu một kế hoạch tương tự nhằm cải thiện hình ảnh của mình tại châu Âu. “Đến khi nào họ mới chịu thôi không bày đặt mọi chuyện đang diễn ra
Xem thêm

12 Đọc thêm

Lập kế hoạch PR Mục tiêu và các nhóm công chúng của PR

LẬP KẾ HOẠCH PR MỤC TIÊU VÀ CÁC NHÓM CÔNG CHÚNG CỦA PR

Các mục tiêu của hoạt động PR
Hoạt động PR Cụ thể hay trừu tượng
Mục tiêu và mức độ ưu tiên của tổ chức
Mục tiêu PR và sự tác động của thời gian, ngân sách truyền
Truyền thông PR
Nguyên lý truyền thông
Mô hình truyền thông
Tác động tới công luận
Các nhóm công chúng của PR
Công chúng của PR và các phân nhóm
10 nhóm công chúng căn bản của PR
Tại sao phải xác định nhóm công chúng
Hậu quả của việc không xác định nhóm công chúng

56 Đọc thêm

Bài giảng Lập kế hoạch PR

BÀI GIẢNG LẬP KẾ HOẠCH PR

Nghiên cứu thị trường cho hoạt động PR
Sự cần thiết các thông tin thị trường cho hoạt động PR
Các kỹ thuật nghiên cứu thị trường
Lập kế hoạch thực hiện chương trình PR
Tại sao phải có kế hoạch cho chương trình PR
Mô hình hoạch định chương trình PR

60 Đọc thêm

TÌM HIỂU về BIẾN tần FR e520

TÌM HIỂU VỀ BIẾN TẦN FR E520

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
1. Mạnh mẽ. 1
2. Rất đơn giản – Dễ sử dụng 1
3. Rất gọn 1
4. Thân thiện môi trường 2
5. Dãy sản phẩm đáp ứng đầy đủ 2
NỘI DUNG 4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BIẾN TẦN 4
1.1: Thông tin trước hoạt động 4
1.2 Cấu hình cơ bản. 5
1.3 Kết cấu 7
1.3.1 Bề ngoài và cấu trúc 7
1.3.2 Mở nắp và cài đặt lại của vỏ mặt trước 7
1.3.3 Gỡ bỏ và cài đặt lại vỏ dây 9
1.3.4 Gỡ và cài đặt lại của nắp phụ kiện: 10
1.3.5 Cài đặt lại và gỡ bỏ bảng điều khiển 11
1.3.6 Gỡ bỏ các bảng điều khiển (FRPA0202) vỏ mặt trước 13
1.3.7 Xem cách lắp ráp: 13
CHƯƠNG 2: LẮP ĐẶT VÀ ĐẤU NỐI 15
2.1 Lắp đặt 15
2.1.1 Hướng dẫn lắp đặt 15
2.2 Đấu nối 17
2.2.1 Sơ đồ kết nối thiết bị đầu cuối 17
2.2.2 Đấu dây mạch chính 24
2.2.3 Đấu dây mạch điều khiển 28
2.2.4 Kết nối với các kết nối PU 32
2.2.5 Lựa chọn kết nối các thiết bị riêng rẽ 34
2.2.6 Thiết kế thông tin 36
2.3 Cách đấu dây: 37
2.3.1 Nguồn sóng hài 37
2.3.3 Biến tần tạo ra tiếng ồn và cách khách phục: 38
CHƯƠNG 3 HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT 45
3.1 Thông tin trước hoạt động 45
3.1.1 Các loại chế độ hoạt động 45
3.1.2 Bật 47
3.2 Về Control Panel 47
3.2.1 Tên và chức năng của bảng điều khiển (FRPA0202) 48
3.2.2 Bảng điều khiển chế độ được thay đổi bằng cách nhấn phím MODE 49
3.2.3 Giám sát 49
3.2.4 cài đặt tần số 50
3.2.5 phương pháp thông số thiết lập 51
3.2.6 Hình thức hoạt động 52
3.2.7 chế độ Trợ giúp 53
3.3 Hoạt động 55
3.3.1 Kiểm tra trước hoạt động 55
3.3.2 Chế độ hoạt động bên ngoài (hoạt động bằng cách sử dụng bên ngoài chiết cài đặt tần số và tín hiệu bắt đầu bên ngoài) 55
3.3.3 chế độ hoạt động PU (hoạt động bằng cách sử dụng bảng điều khiển) 57
3.3.4 chế độ hoạt động kết hợp 1 (Chiến dịch sử dụng cả bên ngoài 59
3.3.5 hoạt động kết hợp chế độ 2 61
CHƯƠNG 4 THÔNG SỐ 64
4.1.2 Danh sách các thông số phân loại theo mục đích sử dụng 71
4.1.3 Các thông số khuyến cáo thiết lập bởi người sử dụng 74
4.2 Thông tin chi tiết về chức năng của các thông số 75
4.2.1 Mômen xoắn tăng (Pr. 0, Pr. 46) 75
4.2.4 Hoạt động đa tốc độ (Pr. 4, Pr. 5, Pr. 6, Pr. 24 Pr. 27, Pr. 232 Pr. 239). 77
4.2.5 Thời gian tăng tốc giảm tốc 79
4.2.6 Điện tử bảo vệ quá dòng (Pr. 9, Pr. 48) 81
4.2.7 Hãm động năng DC (Pr. 10 đến Pr. 12) 83
4.2.8 Tần số bắt đầu (Pr. 13) 84
4.2.9 Lựa chọn mô hình tải (Pr. 14) 85
4.2.10 hoạt động chạy nhấp (Pr. 15, Pr. 16) 86
4.2.11 Phòng chống ngăn ngừa chết máy (Pr. 22, 23, Pr. 66 Pr.) 87
4.2.12. Kiểu tăng tốc giảm tốc (Pr. 29) 90
4.2.13 Hãm tái sinh (Pr. 30, Pr. 70) 91
4.2.14 Tần số nhảy (Pr. 31 tới Pr. 36) 92
4.2.15 Tốc độ hiển thị (Pr. 37) 94
4.2.16 Tần số ở 5V (10V) đầu vào (Pr. 38) 95
4.2.17 Đầu vào tần số tại 20mA (Pr. 39) 96
4.2.18 . Tối đa độ nhạy tần số (Pr. 41) 96
4.2.19 Nhận diện tần số đầu ra (Pr. 42, Pr. 43) 97
4.2.20. Màn hình hiển thị (Pr. 52, Pr. 54, Pr. 158) 99
4.2.21 Giám sát tài liệu tham khảo (Pr. 55, Pr. 56) 102
4.2.22 Tự động khởi động lại sau khi mất điện tạm thời (Pr. 57, Pr. 58) 103
4.2.23 Thiết lập từ xa lựa chọn chức năng (Pr. 59) 105
4.2.24 Chế độ tăng giảm tốc ngắn nhất (Pr. 60 đến Pr. 63) 107
4.2.25 Chức năng thử lại (Pr. 65, Pr. 67 đến Pr. 69) 109
4.2.26 động cơ ứng dụng (Pr. 71) 113
4.2.27 PWM tần số… (Pr. 72, Pr. 240) 115
4.2.28 Điện áp đầu vào (Pr. 73) 116
4.2.29 Nhập thời gian lọc liên tục (Pr. 74) 117
4.2.30 Thiết lập lại lựa chọn phát hiện ngắt kết nối PU dừng lựa chọn PU(Pr. 75) 117
4.2.31 Lựa chọn thông số ghi ngăn cản (Pr. 77) 120
4.2.32 Lựa chọn phòng quay ngược (Pr. 78) 122
4.2.33 Chế độ hoạt động lựa chọn (Pr. 79) 122
4.2.34 Mục đích chung điều khiển vector từ thông Pr. 80 130
4.2.35 Ẩn chức năng tự động điều chỉnh (84, Pr. 90, Pr. 96 Pr. 82 Pr.) 131
CHƯƠNG 5 CHỨC NĂNG BẢO VỆ 137
5.1 lỗi (Báo động) 137
5.1.1 Lỗi (báo động) định nghĩa 137
5.1.2 Để biết được tình trạng hoạt động khi xảy ra báo động 152
5.1.3 Sự tương ứng giữa các ký tự kỹ thuật số và thực tế 152
5.1.4 Reset biến tần 153
5.2 Khắc phục sự cố 153
5.2.1 Động cơ dừng 153
5.2.2 động cơ quay theo hướng ngược lại 154
5.2.3 Tốc độ khác với tốc độ thiết lập 154
5.2.4 tăng tốc giảm tốc độ không được mịn màng 155
5.2.5 Động cơ hiện tại lớn 155
5.2.6 Tốc độ không tăng 155
5.2.7 Tốc độ thay đổi trong quá trình hoạt động 155
5.2.8 chế độ hoạt động không thay đổi đúng 156
5.2.9 Điều khiển màn hình hiển thị bảng điều khiển không hoạt động 156
5.2.10 đèn POWER được không sáng 156
5.2.11 Thông số ghi không thể được thực hiện 156
5.3 Thận trọng khi bảo trì và kiểm tra 157
5.3.1 Cảnh báo khi bảo trì và kiểm tra 157
5.3.2 Kiểm tra các mục 157
5.3.3 Kiểm tra định kỳ 158
5.3.4 kiểm tra điện trở cách điện sử dụng một máy để đo sự kháng điện của máy phát điện 158
5.3.5 kiểm tra Áp lực 159
5.3.6 Hàng ngày và kiểm tra định kỳ 160
5.3.7 Thay thế các bộ phận 168
5.3.8 Đo điện áp mạch chính, dòng điện và nguồn điện 173
MỞ ĐẦU
Biến tần là một thành phần quan trọng của các hệ thống tự động trong các nhà máy của Mitsubishi Electric. Với trên 20 năm hoạt động và hơn 10 triệu sản phẩm đã được bán ra, Mitsubishi Electric vẫn tiếp tục góp phần đổi mới công nghệ điều khiển tốc độ. Bộ xử lý RISC 64 bít mới nhất, các phần mềm tiên tiến và các thiết bị điện tử mới nhất đã giúp cho các giapr pháp điều khiển tốc độ ngày nay của Mitsubishi Electric mạnh mẽ hơn và dễ sử dụng hơn. Mitsubishi Electric cung cấp các giải pháp sang tạo, linh hoạt và đáng tin cậy hướng tới nhu cầu của khách hang.
Biến tần FR – E500
Xem thêm

187 Đọc thêm

Phân tích sự giống và khác nhua giữa quảng cáo và quan hệ công chúng (PR). Các công cụ pr phổ biến. Những lợi ích mà hoạt động tổ chức sự kiện mang lại cho các bên tham gia.

PHÂN TÍCH SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHUA GIỮA QUẢNG CÁO VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR). CÁC CÔNG CỤ PR PHỔ BIẾN. NHỮNG LỢI ÍCH MÀ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN MANG LẠI CHO CÁC BÊN THAM GIA.

Phân tích sự giống và khác nhua giữa quảng cáo và quan hệ công chúng (PR). Các công cụ pr phổ biến. Những lợi ích mà hoạt động tổ chức sự kiện mang lại cho các bên tham gia. Cho biết những yêu cầu để một chương trình tổ chức sự kiện thành công. Liên hệ thực tế hoạt động tổ chức sự kiện của một doanh nghiệp cụ thể.

26 Đọc thêm