BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ PDF":

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Họ và tên ……………………………………………………………. Lớp D7 CNTD1 , D7 CNTD2 - Trường ĐH Điện lực Bài tập xác suất thống kê Bài 1. Một bộ tú lơ khơ gồm 52 quân bài. Rút hú họa 3 quân. Tìm xác suất để: a) Có đúng 1 quân Át; b) Có ít nhất một quân Át; c) Có nhiều nhất một quân Át; d) Có hai quân cùng màu. Bài 2. Một lớp có n sinh viên trong đó có một người tên là Hùng và một người tên là Thủy. Tìm xác suất để Hùng đứng cách Thủy đúng k người trong từng trường hợp sau: a) Khi lớp xếp thành hàng ngang; b) Khi lớp xếp thành một vòng tròn. Bài 3. Có 8 hành khách trên sân ga sẽ lên một đoàn tàu gồm 3 toa. Tính xác suất: a) Không hành khách nào lên toa thứ nhất; b) Chỉ có hai người lên toa thứ ba. Bài 4. Một phân xưởng có 60 công nhân, trong đó có 60 công nhân nữ và 20 công nhân nam. Tỉ lệ công nhân nữ tốt nghiệp trung học phổ thông là 15%, còn tỉ lệ này đối với nam là 20%. a) Gặp ngẫu nhiên một công nhân của phân xưởng. Tìm xác suất để gặp người tốt nghiệp trung học phổ thông. b) Gặp ngẫu nhiên hai công nhân của phân xưởng. Tìm xác suất để có ít nhất một người tốt nghiệp trung học phổ thông trong hai người gặp. Bài 5. Xếp ngẫu nhiên 8 người vào 10 toa xe lửa. Tính xác suất để: a) 8 người vào cùng một toa; b) 8 người ở 8 toa khác nhau; c) A, B ở cùng toa đầu; d) A, B ở cùng một toa, ngoài ra không có ai khác. Bài 6. Một hộp đựng 3 bi đỏ và 7 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên từ hộp ra 1 bi. Nếu lấy ra 1 bi màu đỏ thì bỏ vào hộp 1 bi màu xanh. Nếu lấy ra 1 bi màu xanh thì bỏ vào hộp 1 bi màu đỏ. Sau đó từ hộp lấy ra 1bi. a) Tìm xác suất để bi lấy ra sau cùng là bi màu đỏ. b) Nếu hai bi lấy ra (lần thứ nhất và lần thứ hai) cùng màu. Tìm xác suất để hai bi này cùng màu xanh. Bài 7. Một lô hàng có 40 sản phẩm loại A và 10 sản phẩm loại B. Lấy ngẫu nhiên 10 sản phẩm từ lô hàng ra để kiểm tra thì thấy cả 10 sản phẩm lấy ra đều là loại A. Tìm xác suất để có ít nhất một sản
Xem thêm

4 Đọc thêm

Bài tập xác suất thống kê nguyễn ngọc siêng

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ NGUYỄN NGỌC SIÊNG

Bài tập xác suất thống kê nguyễn ngọc siêng Bài tập xác suất thống kê nguyễn ngọc siêng Bài tập xác suất thống kê nguyễn ngọc siêng Bài tập xác suất thống kê nguyễn ngọc siêng Bài tập xác suất thống kê nguyễn ngọc siêng Bài tập xác suất thống kê nguyễn ngọc siêng Bài tập xác suất thống kê nguyễn ngọc siêng Bài tập xác suất thống kê nguyễn ngọc siêng Bài tập xác suất thống kê nguyễn ngọc siêng

15 Đọc thêm

bài tập xác suất thống kê

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊBài 1: Có 30 đề thi trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Tìm xác suất để:a) Một Học sinh bắt một đề gặp được đề trung bình.b) Một Học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình.Giảia)Gọi A là biến cố Học sinh bắt được đề trung bình: b)Gọi B là biến cố học sinh bắt được 1 đề trung bình và một đề khóGọi C là biến cố học sinh bắt được 2 đề trung bình.Gọi D là biến cố học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình.Khi đó: Bài 2: Có hai lớp 10A và 10 B mỗi lớp có 45 học sinh, số học sinh giỏi văn và số học sinh giỏi toán được cho trong bảng sau. Có một đoàn thanh tra. Hiệu trưởng nên mời vào lớp nào để khả năng gặp được một em giỏi ít nhất một môn là cao nhất? Giỏi10A10BVăn2525Toán3030Văn và Toán2010GiảiGọi V là biến cố học sinh giỏi Văn, T là biến cố học sinh giỏi Toán.Ta có: Lớp 10A Lớp 10B: Vậy nên chọn lớp 10B.Bài 3: Lớp có 100 Sinh viên, trong đó có 50 SV giỏi Anh Văn, 45 SV giỏi Pháp Văn, 10 SV giỏi cả hai ngoại ngữ. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp. Tính xác suất: a)Sinh viên này giỏi ít nhất một ngoại ngữ.b)Sinh viên này không giỏi ngoại ngữ nào hết.c)Sinh viên này chỉ giỏi đúng một ngoại ngữ.d)Sinh viên này chỉ giỏi duy nhất môn Anh Văn.Giảia) Gọi A là biến cố Sinh viên giỏi Anh Văn.Gọi B là biến cố Sinh viên giỏi Pháp Văn.Gọi C là biến cố Sinh viên giỏi ít nhất một ngoại ngữ. b) Gọi D là biến cố Sinh viên này không giỏi ngoại ngữ nào hết. c) d) Bài 4: Trong một hộp có 12 bóng đèn, trong đó có 3 bóng hỏng. Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại ba bóng để dùng. Tính xác suất để:a)Cả ba bóng đều hỏng.b)Cả ba bóng đều không hỏng?c)Có ít nhất một bóng không hỏng?d)Chỉ có bóng thứ hai hỏng?GiảiGọi F là biến cố mà xác suất cần tìm và Ai là biến cố bóng thứ i hỏng a) b) c) d) Bài 5: Một sọt Cam có 10 trái trong đó có 4 trái hư. Lấy ngẫu nhiên ra ba trái.a)Tính xác suất lấy được 3 trái hư.b)Tính xác suất lấy được 1 trái hư.c)Tính xác suất lấy được ít nhất một trái hư.d)Tính xác suất lấy được nhiều nhất 2 trái hư.GiảiGọi X là số trái hư trong ba trái lấy ra. a) b) c) d) Bài 6: Một gia đình có 10 người con. Giả sử xác suất sinh con trai, con gái như nhau. Tính xác suất:a)Không có con trai.b)Có 5 con trai và 5 con gái.c)Số trai từ 5 đến 7.GiảiGọi X là số con trai trong 10 người con. Ta có: a) b) c) Bài 7: Trọng lượng của 1 gói đường (đóng bằng máy tự động) có phân phối chuẩn. Trong 1000 gói đường có 70 gói có trọng lượng lớn hơn 1015 g. Hãy ước lượng xem có bao nhiêu gói đường có trọng lượng ít hơn 1008 g. Biết rằng trọng lượng trung bình của 1000 gói đường là 1012 g GiảiGọi X là trọng lượng trung bình của 1 gói đường (g). ( tra bảng F) Vậy = Do đó trong 1000 gói đường sẽ có khoảng gói đường có trọng lượng ít hơn 1008 g.Bài 8: Lãi suất (%) đầu tư vào một dự án năm 2000 được coi như là một đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Theo đánh giá của ủy ban đầu tư thì lãi suất cao hơn 20% có xác suất 0,1587, và lãi suất cao hơn 25% có xác suất là 0,0228. Vậy khả năng đầu tư mà không bị thua lỗ là bao nhiêu?GiảiGọi X là lãi suất đầu tư vào dự án. , chưa biết. Để có lãi thì: Bài 9: Nhà máy sản xuất 100.000 sản phẩm trong đó có 30.000 sản phẩm loại 2, còn lại là sản phẩm loại 1. KCS đến kiểm tra và lấy ra 500 sản phẩm để thử.Trong 2 trường hợp chọn lặp và chọn không lặp. Hãy tính xác suất để số sản phẩm loại 2 mà KCS phát hiện ra:a)Từ 145 đến 155 b) Ít hơn 151GiảiTrường hợp chọn lặp:Gọi X là số sản phẩm loại 2 có trong 500 sản phẩm đem kiểm tra.Ta có: Do n = 500 khá lớn, p = 0,3 ( không quá 0 và 1)Nên ta xấp xỉ theo chuẩn: a) = b) Trường hợp chọn lặp: X có phân phối siêu bội.Do N = 100.000 >> n = 500 nên ta xấp xỉ theo nhị thức. với Kết quả giống như trên.Bài 10: Tuổi thọ của một loại bóng đèn được biết theo quy luật chuẩn với độ lệch chuẩn 100 giờ.1)Chọn ngẫu nhiên 100 bóng để thử nghiệm, thấy mỗi bóng tuổi thọ trung bình là 1000 giờ. Hãy ước lượng tuổi thọ trung bình của bóng đèn xí nghiệp sản xuất với độ tin cậy 95%.2)Với độ chính xác là 15 giờ. Hãy xác định độ tin cậy.3)Với độ chính xác là 25 giờ và độ tin cậy là 95% thì cần thử nghiệm bao nhiêu bóng?GiảiÁp dụng trường hợp: đã biết 1)n = 100, nên Vậy với độ tin cậy là 95% thì tuổi thọ trung bình của bóng đèn mà xí nghiệp sản xuất ở vào khoảng (980,4 ; 1019,6) giờ.2) (bảng F)Vậy độ tin cậy 3) Do nên Bài 11: Trọng lượng các bao bột mì tại một cửa hàng lương thực là một đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Kiểm tra 20 bao, thấy trọng lượng trung bình của mỗi bao bột mì là: 48 kg, và phương sai mẫu điều chỉnh là .1)Với độ tin cậy 95% hãy ước lượng trọng lượng trung bình của một bao bột mì thuộc cửa hàng. 2)Với độ chính xác 0,26 kg, xác định độ tin cậy.3)Với độ chính xác 160 g, độ tin cậy là 95% . Tính cở mẫu n?Giải1) Áp dụng trường hợp: chưa biết n = 20, (tra bảng H) Vậy với độ tin cậy là 95%, trọng lượng trung bình của một bao bột mì thuộc cửa hàng (47,766; 48,234) kg2) Tra bảng H Vậy với độ chính xác 0,26 kg thì độ tin cậy là 97%3) Do nên Bài 12: Để ước lượng tỉ lệ sản phẩm xấu của một kho đồ hộp, người ta kiểm tra ngẫu nhiên 100 hộp thấy có 11 hộp xấu.1) Ước lượng tỷ lệ sản phẩm xấu của kho đồ hộp với độ tin cậy 94%.2)Với sai số cho phép , hãy xác định độ tin cậy.GiảiTa có: n = 100, 1)Áp dụng công thức ước lượng tỷ lệ: (tra bảng G) Với độ tin cậy 94%, tỷ lệ sản phẩm xấu của kho đồ hộp vào khoảng (0,051; 0,169) 2) Bài 13: Giám đốc một xí nghiệp cho biết lương trung bình của một công nhân thuộc xí nghiệp là 380 nghìn đồng tháng. Chọn ngẫu nhiên 36 công nhân thấy lương trung bình là 350 nghìn đồng tháng, với độ lệch chuẩn nghìn. Lời báo cáo của giám đốc có tin cậy được không, với mức ý nghĩa là 5%.GiảiGiả thiết: H0: a = 380; A là tiền lương trung bình thực sự của công nhân.a0 = 380: là tiền lương trung bình của công nhân theo lời giám đốc. Do Ta có: . Bác bỏ H0Kết luận: với mức ý nghĩa là 5% không tin vào lời giám đốc. Lương trung bình thực sự của công nhân nhỏ hơn 380 nghìn đồng tháng.Bài 14: Một cửa hàng thực phẩm nhận thấy thời gian vừa qua trung bình một khách hàng mua 25 nghìn đồng thực phẩm trong ngày. Nay cửa hàng chọn ngẫu nhiên 15 khách hàng thấy trung bình một khách hàng mua 24 nghìn đồng trong ngày và phương sai mẫu điều chỉnh là s2 = (2 nghìn đồng)2. Với mức ý nghĩa là 5% , thử xem có phải sức mua của khách hàng hiện nay thực sự giảm sút.GiảiGiả thiết: H0: a=25a là sức mua của khách hàng hiện nay.a0 = 25 là sức mua của khách hàng trước đây. Do ( tra bảng H) Vậy ta chấp nhận H0 Kết luận: Với mức ý nghĩa là 5%, sức mua của khách hàng hiện nay không giảm sút.Bài 15: Theo một nguồn tin thì tỉ lệ hộ dân thích xem dân ca trên tivi là 80%. Thăm dò 36 hộ dân thấy có 25 hộ thích xem dân ca.Với mức ý nghĩa là 5%, kiểm định xem nguồn tin này có đáng tin cậy không?GiảiGiả thiết H0: p = 0,8, H1: p là tỷ lệ hộ dân thực sự thích xem dân ca.p0 = 0,8 là tỷ lệ hộ dân thích xem dân ca theo nguồn tin. Chấp nhận H0.Kết luận: Với mức ý nghĩa là 5%, nguồn tin này là đáng tin cậy.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Bài tập xác suất thống kê (chương 2)

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ (CHƯƠNG 2)

Bài tập: XÁC SUẤT THỐNG KÊ
giáo trình bài tập xác suất thống kê dùng cho các sinh viên của các trường cao đẳng, Đại Học trong cả nước. Môn học thống kên chĩ ra cho các học viên thấy được cách giải toán hình học và đại số một cách nhanh nhất và chính xác

23 Đọc thêm

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Bài tập xác xuất thống kê, Thư viện số,Thư viện online, Thư viện chia sẻ sách, luận văn, đồ án, tài liệu, ebook, giáo trình, giáo án,bài giảng, báo cáo thực tập,luận văn tốt nghiệp,Đồ án tốt nghiệp,văn bản, biểu mẫu, quảng cáo, tập trung các lĩnh vực về giáo dục cho sinh viên, học sinh, giảng viên đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

99 Đọc thêm

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ

56. Xí nghiệp bút bi Thiên long có 3 phân xưởng sản xuất. Phân xưởng 1 sản xuất 50% sf cua toàn XN, phân xưởng2 sx 30% sf cua toàn XN, phân xưởng 3 sx 20% sf cua toàn XN. Tỷ lệ PP tính trên phân xưởng 1, 2, 3 tương ứng là1%, 2%, 3%. Một sinh viên mua phải một cây bút bi Thiên Long,a) Tính XS mua phải cây viết xấu?b) Biết rằng mua phải cây viết xấu, tính XS cây viết này do phân xưởng 1 sản xuất?57. Có 2 lô SF do một máy tự động sản xuất ra. Lô I gồm 6 CP và 4 PP. Lô 2 gồm 7 CP và 3 PP.a) Chọn nn một lô và từ lô đó lấy nn một sf. Tìm xs để được CP.b) Giả sử đã lấy được CP, nếu từ lô đó lấy tiếp 1 sf thì XS được CP nữa bằng bao nhiêu?58. Một người đi xe đạp phải qua 4 ngã tư có đèn hiệu. Xác suất qua được hay dừng đều bằng 1/2. Tính xác suất đểngười này bị dừng đầu tiên ở ngã tư thứ 4?59. Một người đi mua hàng với xác suất mua được hàng tốt bằng 0,8. Nếu lần trước mua được hàng tốt thì xác suấtmua hàng tốt ở lần sau là 0,9. Còn nếu lần trước mua được hàng xấu thì không có kinh nghiệm gì cho lần sau. Ngườiđó đã mua 3 lần. Tính xác suất trong 3 lần mua hàng chỉ có 1 lần mua phải hàng xấu.60. Hai người thay nhau bắn liên tiếp từng viên đạn vào bia tới khi nào bắn trúng bia trước thì người đó thắng cuộc.Xác suất bắn trúng bia cua mỗi người tương ứng là 0,7 và 0,8. Tính xác suất thắng cuộc đối với mỗi xạ thu.61. Một người thỏa thuận với vợ sắp cưới như sau: anh ta chỉ cần có con trai, và nếu vợ anh sinh cho anh được mộtđứa con trai thì lập tức dừng lại liền, không sinh nữa. Giả sử một người phụ nữ có thể sinh tối đa n lần, và xác suấtsinh con trai ở mỗi lần sinh là 1/2 (Khả năng sinh con trai ở mỗi lần sinh là độc lập).a) Hỏi khả năng anh này có con trai là bao nhiêu?b) Hỏi n phải bằng bao nhiêu để khả năng anh này có con trai
Xem thêm

34 Đọc thêm

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ

c) Hãy ước lượng năng suất lúa trung bình của những thửa ruộng đã dùng lượngphân bón 180kg/ha với độ tin cậy 99%.d) Để ước lượng năng suất lúa trung bình của cả vùng với độ tin cậy 99% và độ chínhxác 0,05 tấn thì cần điều tra bao nhiêu ha ruộng nữa ?92MỘT SỐ ĐỀ THI THAM KHẢOThời gian làm bài : 90 phútĐỀ SỐ 1Câu I.(3 điểm)Phần thi trắc nghiệm của mỗi thí sinh có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 cách trả lời,trong đó chỉ có 1 cách trả lời đúng. Một thí sinh không thuộc câu nào chọn ngẫu nhiên 1trong 4 câu trả lời của mỗi câu hỏi. Gọi X là số câu thí sinh đó trả lời đúng.a) Lập bảng phân phối xác suất của X, tính kì vọng và phương sai của X.b) Tính P(X  2).Câu II.(3 điểm)Có 2 hộp, mỗi hộp đựng 5 viên bi cùng cỡ, trong đó bao gồm 3 bi đỏ và 2 bi xanh. Lấyngẫu nhiên từ hộp thứ nhất ra 2 bi bỏ vào hộp thứ hai, sau đó lại lấy ngẫu nhiên từ hộp thứhai ra 2 bi.a) Tính xác suất để 2 bi lấy từ hộp thứ hai đều là bi đỏ.b) Bỏ 2 bi vừa lấy được từ hộp thứ hai vào hộp thứ nhất. Tính xác suất để sau khi bỏ2 bi lấy từ hộp thứ hai vào hộp thứ nhất thì số bi đỏ ở hộp thứ nhất nhiều hơn số bi đỏ cònlại trong hộp thứ hai.Câu III. (4 điểm)Để nghiên cứu sự phát triển của một loại cây ở một lâm trường, người ta đo đườngkính X(cm) và chiều cao Y(m) của một số cây cùng độ tuổi và có được bảng số liệu sau.
Xem thêm

49 Đọc thêm

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Gọi D là biến cố học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình.. Có một đoàn thanh tra.[r]

10 Đọc thêm

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ

11 ptsX andY are independent random variables, with marginal density functions: fXx = x 2 , 0≤x≤2 fYy = 1, 0≤y≤1 Find the joint cumulative distribution functionfor all possible values of[r]

2 Đọc thêm

XÁC SUẤT THỐNG KÊ BÀI TẬP

XÁC SUẤT THỐNG KÊ BÀI TẬP

nó so với chiều dài quy định không vượt quá 10mm. Biến ngẫu nhiên X chỉ độ lệch của chiềudài chi tiết so với chiều dài quy định có phân phối chuẩn N (µ, σ 2 ), với µ = 0 mm, σ = 5 mm.a) Chọn ngẫu nhiên một chi tiết, tính xác suất chi tiết đó đạt tiêu chuẩn.b) Tìm số trung bình các chi tiết đạt tiêu chuẩn khi lấy ra 100 chi tiết.2.20. Tuổi thọ (năm) của một thiết bị điện tử là một biến ngẫu nhiên X có hàm mật độxác suất0, 25e−0,25x nếu x ≥ 0f (x) =0nếu x a) Tính P (X > 2).b) Bán được một thiết bị thì lãi 15 nghìn đồng nhưng nếu phải bảo hành thì lỗ 5 nghìn đồng.Để trung bình mỗi thiết bị lãi 10 nghìn thì nên quy định thời gian bảo hành bao nhiêu năm?c) Với thời gian quy định bảo hành 6 tháng, cửa hàng A nhập về 10.000 thiết bị để bán. Tínhxác suất với 10.000 thiết bị được bán hết cửa hàng A lãi ít nhất 125 triệu đồng2.21. Chiều cao của nam giới khi trưởng thành ở một vùng dân cư là biến ngẫu nhiên cóphân phối chuẩn với µ = 160 cm và σ = 6 cm. Một thanh niên bị coi là lùn nếu có chiều caonhỏ hơn 1, 55 cm.a) Tìm tỉ lệ thanh niên lùn ở vùng đó.b) Tìm xác suất để lấy ngẫu nhiên 4 người thì có ít nhất một người không lùn.2.22. Tuổi thọ của một bóng đèn là biến ngẫu nhiên X có E(X) = 250 giờ và σ(X) = 250giờ.a) Một cửa hàng mua 30 bóng đèn để khi hỏng có thể thay thế ngay. Dùng định lí giới hạntrung tâm để tính: xác suất để cửa hàng duy trì được ánh sáng liên tục trong ít nhất 8750 giờ9BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ(≈ 1 năm).
Xem thêm

19 Đọc thêm

Ngân Hàng Câu Hỏi Xác Suất Thống Kê A và Đáp Án

NGÂN HÀNG CÂU HỎI XÁC SUẤT THỐNG KÊ A VÀ ĐÁP ÁN

Ngân Hàng Câu Hỏi Xác Suất Thống Kê A và Đáp Án
câu hỏi xác suất thống kêcác dạng câu hỏi xác suất thống kêngân hàng câu hỏi luật giao thông đường bộngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán ngân hàngngân hàng câu hỏi phân tích thiết kế hệ thốngngân hàng câu hỏi xác suất thống kêngân hàng câu hỏi xác suất thống kê hui450 câu hỏi luật giao thông đường bộ va dap anngan hang cau hoi trac nhiem tin hoc thcs co dap anngân hàng câu hỏi trắc nghiệm toán cao cấp có đáp án

xác xuất thống kê đại học
xác xuất thống kê toán
xác suất thống kê y học
xác suất thống kê
xác suất thống kê chương 1
xác suất thống kê đào hữu hồ
xác suất thống kê là gì
xác suất thống kê lớp 11
xác suất thống kê chương 2
xác suất thống kê đại học kinh tế
xác suất thống kê a
xác suất thống kê và quy hoạch thực nghiệm
xác suất thống kê và ứng dụng lê sĩ đồng
xác suất thống kê và quá trình ngẫu nhiên
xác suất thống kê và ứng dụng
xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tế
xác suất thống kê tiếng anh là gì
xác suất thống kê tiếng anh
xác suất thống kê tô anh dũng
bài tập xác suất thống kê a có lời giải
bảng a xác suất thống kê
giáo án xác suất thống kê
đáp án xác suất thống kê
chương 1 xác suất thống kê
chương 2 xác suất thống kê
xác suất thống kê đại học
toán xác suất thống kê
xác suất thống kê 1
xác suất thống kê bài 1
xác suất thống kê chương 1 có lời giải
xác suất thống kê b
xác suất thống kê biến ngẫu nhiên
xác suất thống kê bài tập
xác suất thống kê bằng excel
xác suất thống kê bài tập và lời giải
xác suất thống kê bài toán ước lượng
xác suất thống kê bài 21+22
xác suất thống kê bách khoa
xác suất thống kê bayes
bảng b xác suất thống kê
bảng b trong xác suất thống kê
giáo trình xác suất thống kê b
bài tập xác suất thống kê b
đề thi xác suất thống kê b
bài giảng xác suất thống kê b
xác suất thống kê cơ bản
xác suất thống kê có đáp án
xác suất thống kê chương 3
xác suất thống kê cao đẳng
xác suất thống kê có lời giải
xác suất thống kê công thức bernoulli
xác suất thống kê có khó không
xác suất thống kê chương 5
chương 4 xác suất thống kê
xác suất thống kê có điều kiện
xác suất thống kê dễ hiểu
xác suất thống kê.doc
xác suất thống kê y dược
xác suất thống kê ứng dụng
xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế
xác suất thống kê y dược huế
toán xác suất thống kê download
xác suất thống kê kinh doanh
xác suất thống kê đào hữu hồ pdf
xác suất thống kê đào hữu hồ download
xác suất thống kê đại học kinh tế quốc dân
xác suất thống kê đặng hùng thắng
xác suất thống kê đại học bách khoa
xác suất thống kê độ tin cậy
xác suất thống kêđại học bách khoa hà nội
xác suất thống kê ebook
xác suất thống kê english
xác suất thống kê excel
xác suất thống kê trong excel
xác suất thống kê trên excel
xác suất thống kê trong excel 2007
chương 3 xác suất thống kê
xác suất thống kê bài 3 4
xác suất thống kê giáo trình
xác suất thống kê gauss
xác suất thống kê trong giáo dục
xác suất thống kê đơn giản
xác suất thống kê kiểm định giả thuyết
cách học xác suất thống kê giỏi
bộ môn xác suất thống kê gtvt
giải xác suất thống kê
xác suất thống kê hutech
xác suất thống kê hcmut
xác suất thống kê học viện ngân hàng
xác suất thống kê hoàng ngọc nhậm
xác suất thống kê htv4
xác suất thống kê học viện tài chính
xác suất thống kê hệ số tương quan
xác suất thống kê hàm mật độ
xác suất thống kê hệ cao đẳng
xác suất thống kê hcmus
bảng h xác suất thống kê
xác suất thống kê in english
xác suất thống kê lê sĩ đồng
excel xác suất thống kê
xác suất thống kê khó quá
xác suất thống kê kỳ vọng
xác suất thống kê kinh tế quốc dân
xác suất thống kê kinh tế
xác suất thống kê khó
xác suất thống kê kiểm định
xác suất thống kê bách khoa hà nội
xác suất thống kê trong kinh doanh
không gian mẫu trong xác suất thống kê
xác suất thống kê lô đề
xác suất thống kê lê khánh luận
xác suất thống kê lý thuyết mẫu
xác suất thống kê lê phê đô
xác suất thống kê luật số lớn
xác suất thống kê lê hoàng tuấn
xác suất thống kê lý thuyết
lý thuyết xác suất thống kê
lý thuyết xác suất thống kê toán
lý thuyết xác suất thống kê kinh tế quốc dân
lý thuyết xác suất thống kê chương 1
lý thuyết xác suất thống kê đại học
lý thuyết xác suất thống kê pdf
lý thuyết xác suất thống kê lớp 11
nguyên lý xác suất thống kê
lý thuyết xác suất thống kê ueh
lý thuyết xác suất thống kê toán nguyễn cao văn
xác suất thống kê mức ý nghĩa
môn xác suất thống kê
môn xác suất thống kê có khó không
giải xác suất thống kê bằng máy tính
môn xác suất thống kê tiếng anh là gì
giải xác suất thống kê bằng máy tính 570es
tính xác suất thống kê bằng máy tính
xác suất thống kê đại học thương mại
xác suất thống kê nguyễn đình huy
xác suất thống kê nâng cao
xác suất thống kê nguyễn thành cả
xác suất thống kê nông lâm
xác suất thống kê nguyễn cao văn
xác suất thống kê nguyễn ngọc siêng
xác suất thống kê neu
xác suất thống kê nguyễn phú vinh
xác suất thống kê nguyễn văn hộ
xác suất thống kê nguyễn bá thi
học xác suất thống kê online
toán xác suất thống kê có lời giải
bài tập xác suất thống kê có lời giải
bài tập xác suất thống kê có đáp án
đề thi xác suất thống kê có đáp án
xác suất thống kê ôn thi cao học
xác suất thống kê ôn thi đại học
xác suất thống kê ôn tập
bài tập xác suất thống kê ôn thi cao học
bài tập xác suất thống kê ôn thi đại học
ôn xác suất thống kê
ôn thi xác suất thống kê
xác suất thống kê pdf
xác suất thống kê ptit
xác suất thống kê phần thống kê
xác suất thống kê phạm trí cao
xác suất thống kê phần ước lượng
xác suất thống kê phương sai
xác suất thống kê phần kiểm định
xác suất thống kê ppt
xác suất thống kê phạm văn kiều
xác suất thống kê hồi quy tuyến tính
xác suất thống kê tống đình quỳ
xác suất thống kê tống đình quỳ pdf
học xác suất thống kê hiệu quả
xác suất thống kê của tống đình quỳ
phần mềm xác suất thống kê r
tải phần mềm xác suất thống kê r
rớt xác suất thống kê
bài tập xác suất thống kê a
đề thi xác suất thống kê a
phần mềm r xác suất thống kê
download phần mềm r xác suất thống kê
xác suất thống kê slide
xác suất thống kê sinh học
xác suất thống kê xổ số
xác suất thống kê trong sinh học
đề thi xác suất thống kê spkt
xác suất thống kê trong xổ số
xác suất thống kê trong y học
xác suất thống kê toán
xác suất thống kê trần ngọc hội
xác suất thống kê toán đại học
xác suất thống kê trong lô đề
xác suất thống kê thầy tuấn ngọc
xác suất thống kê ueh
xác suất thống kê uit
xác suất thống kê utc
đề xác suất thống kê ueh k37
đề xác suất thống kê ufm
đề thi xác suất thống kê ueh
đề thi xác suất thống kê ufm
đề thi xác suất thống kê ueh k38
đề thi xác suất thống kê uneti
từ điển xác suất thống kê
xác suất thống kê ước lượng
xác suất thống kê ước lượng tham số
xác suất thống kê ước lượng khoảng
xác suất thống kê chương ước lượng
bài tập xác suất thống kê ước lượng tham số
bài tập xác suất thống kê ước lượng
bài tập xác suất thống kê ước lượng khoảng
xác suất thống kê và các tính toán trên excel
xác suất thống kê violet
xác suất thống kê vương thị thảo bình
xác suất thống kê voz
xác suất thống kê video
thống kê xổ số xác suất cao
xác suất thống kê youtube
xác suất thống kê y hà nội
xác suất và thống kê y dược
xác suất thống kê trong y khoa
bài giảng xác suất thống kê y học
giáo trình xác suất thống kê y học
bài tập xác suất thống kê y dược
ý nghĩa xác suất thống kê
ý nghĩa của xác suất thống kê
ý nghĩa môn xác suất thống kê
ý nghĩa môn học xác suất thống kê
xác suất thống kê 11
xác suất thống kê bài 11+12
bài tập xác suất thống kê 11
bài tập xác suất thống kê 12
chuyên đề xác suất thống kê 11
bài tập chương 1 xác suất thống kê
ôn tập chương 1 xác suất thống kê
xác suất thống kê bài 23+24
htv4 xác suất thống kê bài 21+22
giải xác suất thống kê chương 2
toán xác suất thống kê chương 2
bài tập chương 2 xác suất thống kê
xác suất thống kê bài 37+38
htv4 xác suất thống kê bài 3+4
htv4 xác suất thống kê bài 3+4 youtube
bài tập chương 3 xác suất thống kê
xác suất thống kê chương 4
bài tập chương 4 xác suất thống kê
htv4 xác suất thống kê bài 5 6
chương 5 xác suất thống kê
bảng phụ lục 5 xác suất thống kê
xác suất thống kê chương 6
xác suất thống kê chương 7
htv4 xác suất thống kê bài 9 10
xác suất thống kê lớp 10
toán xác suất thống kê lớp 10
Xem thêm

41 Đọc thêm

TÀI LIỆU XÁC SUẤT THỐNG KÊ (CHƯƠNG 0) GV. PHẠM TRÍ CAO DH KINH TẾ

TÀI LIỆU XÁC SUẤT THỐNG KÊ (CHƯƠNG 0) GV. PHẠM TRÍ CAO DH KINH TẾ

xác suất thống kê, đại học kinh tế, tóm tắt lý thuyết, lý thuyết kèm bài tập, xác suất thống kê, đại học kinh tế, tóm tắt lý thuyết, lý thuyết kèm bài tập, xác suất thống kê, đại học kinh tế, tóm tắt lý thuyết, lý thuyết kèm bài tập,

14 Đọc thêm

BÀI TẬP GIỮA KỲ MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ.

BÀI TẬP GIỮA KỲ MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ.

Trong chương trình cao học toán ứng dụng môn xác suất thống kê có nhiều dạng bài tập hay và khó , tài liệu này cung cấp cho các bạn bài giải chi tiết các bài tập điển hình của môn lý thuyết xác suất thống kê trong chương trình cao học toán ứng dụng.

13 Đọc thêm

Đề thi trắc nghiệm và tự luận Xác suất Thống kê có đáp án

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN XÁC SUẤT THỐNG KÊ CÓ ĐÁP ÁN

Đề thi Trắc nghiệm và Tự luận môn Xác suất Thống kê có đáp án, giúp bạn ôn luyện tốt hơn môn khó nuốt và dễ rớt Xác suất Thống kê. Đề gồm những câu hỏi trắc nghiệm bám sát chủ đề học và các bài tập tính nhanh hay, bài tự luận ứng dụng nhằm kiểm tra khả năng tư duy của bạn. Đây là một môn học vô cùng hay và thú vị.

16 Đọc thêm

BÀI TẬP LỚN MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ ĐH BÁCH KHOA TPHCM

BÀI TẬP LỚN MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ ĐH BÁCH KHOA TPHCM

Bài giải đầy đủ đề bài tập lớn môn Xác suất thống kê GV: Kiều Dung ĐH Bách Khoa TPHCM
Giải tay
Phương pháp giải bài toán xác suất bằng phần mềm excel: hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu
Là tài liệu giúp ôn thi cuối học kỳ hiệu quả với đầy đủ các dạng bài tập thường gặp

20 Đọc thêm

Bài tập lớn xác suất thống kê

BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Bài tập lớn xác suất thống kê

30 Đọc thêm

Bài tập lớn xác suất thống kê

BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Bài tập lớn xác suất thống kê

39 Đọc thêm

bài tập lớn xác suất thống kê

BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

bài tập lớn xác suất thống kê

15 Đọc thêm

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ BÁCH KHOA HCM ( KHI TẢI FILE VỀ SẼ ĐƯỢC 1 FILE WORD BÁO CÁO HOÀN CHỈNH, KHÔNG LỖI VÀ ĐÁNH SẴN SỐ TRANG )

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN XÁC SUẤT THỐNG KÊ BÁCH KHOA HCM ( KHI TẢI FILE VỀ SẼ ĐƯỢC 1 FILE WORD BÁO CÁO HOÀN CHỈNH, KHÔNG LỖI VÀ ĐÁNH SẴN SỐ TRANG )

Bài Báo Cáo Bài Tập Lớn Xác Suất Thống Kê mà bạn đang xem đã bị trang web làm đảo trộn hình để tránh tình trạng sao chép không bản quyền. Khi bạn tải file Word về thì bạn sẽ có một file Word Báo Cáo Bài Tập Lớn Xác Suất Thống Kê hoàn chỉnh tuyệt vời, đã đánh sẵn số trang. Việc của bạn là in ra và đem nộp cho Giảng Viên Hướng Dẫn. Thân ái.

19 Đọc thêm