GIAN LẬN THUẾ GTGT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIAN LẬN THUẾ GTGT":

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CÁC KHOẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
1.1 Những vấn đề chung về thuế GTGT
1.1.1 Khái niệm
Thuế GTGT là loại thuế gián thu, một yếu tố cấu thành trong giá hàng hóa, dịch vụ nhằm động viên sự đóng góp của người tiêu dùng như thuế doanh thu. Tuy nhiên, thuế GTGT có điểm[r]

96 Đọc thêm

THỰC THI PHÁP LUẬT VỀKIỂM SOÁT GIAN LẬN HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THỰC THI PHÁP LUẬT VỀKIỂM SOÁT GIAN LẬN HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

trương, chính sách khuyến khích của Nhà nước, hàng loạt các hành vi vi phạm như:gian lận trong lập hồ sơ hoàn thuế; mua bán hóa đơn, sử dụng hóa đơn GTGT bấthợp pháp; xuất khẩu khống hàng hóa, thành lập DN “ma”… nhằm chiếm đoạttiền hoàn thuế GTGT diễn ra với xu hướ[r]

22 Đọc thêm

KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VEETEX

KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VEETEX

Luận văn tốt nghiệpGTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấutrừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng.Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi chia, tách, giải thể, phá sản, chuyểnđổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà n[r]

40 Đọc thêm

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ CỦA NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ CỦA NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM

Theo phương pháp này: Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Trong đó: a Thuế GTGT đầu ra = giá tính thuế của hàng hoá dịch vụ bán ra *thuế suất thuế [r]

32 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT Ở CÁC DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT Ở CÁC DOANH NGHIỆP

_Theo phương pháp trừ:_ Số thu GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào Trong đó: = x _Theo phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT:_ = - Trong đó: = - Việc tính thuế GTGT [r]

26 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAKIO

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAKIO

4DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU5LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiThuế ra đời,tồn tại và phát triển cùng sự hình thành và phát triển của Nhà nướclà một vấn đề hết sức quan trọng đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới, từ nhữngnước phát triển cũng như các nước đang phát triển.Ở nước ta, luật thu[r]

69 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY TNHH BIA HUẾ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY TNHH BIA HUẾ

- Dịch vụ cấp tín dụng; kinh doanh chứng khoán; chuyển nhượng vốn; dịch vụtài chính phái sinh, bao gồm hoán đổi lãi suất, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai,quyền chọn mua, bán ngoại tệ và các dịch vụ tài chính phái sinh khác theo quy địnhcủa pháp luật.- Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y; dịch vụ bưu chí[r]

121 Đọc thêm

gian lận thuế TNDN và biện pháp chống gian lận

GIAN LẬN THUẾ TNDN VÀ BIỆN PHÁP CHỐNG GIAN LẬN

Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước (NSNN), đã trở thành công cụ quan trọng để Nhà nước quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Công tác thuế đã góp phần ổn định và phát triển nền kinh tế của Nhà nước và các địa phương, vì vậy việc đảm bảo nguồn thu, chống thất thoát nguồn thu là vấn đề h[r]

5 Đọc thêm

 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẮC GIANG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẮC GIANG.

Ph ơng pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên GTGT TRANG 12 Xác định thuế GTGT phải nộp: Số thuế GTGT phải nộp = GTGT của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế x Thuế suất thuế GTGT của hàng hoá, dịch[r]

31 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT Ở CÁC DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT Ở CÁC DOANH NGHIỆP

TRANG 9 _Theo phơng pháp trừ_: Số thu GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào Trong đó: = x _Theo phơng pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT_: = - Trong đó: = - Việc tính thuế[r]

25 Đọc thêm

Giải pháp tăng cường quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế huyện Mê Linh – Hà Nội

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN MÊ LINH – HÀ NỘI

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv
DANH MỤC CÁC BẢNG v
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GTGT VÀ QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ. 4
1.1. Khái quát chung về hộ kinh doanh cá thể 4
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể. 4
1.1.2. Phân loại hộ kinh doanh c[r]

82 Đọc thêm

Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt

PHÁP LUẬT VỀ THUẾ MÔN BÀI VÀ THUẾ GTGT

Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài và thuế gtgt Pháp luật về thuế môn bài v[r]

66 Đọc thêm

Xử lý trường hợp vi phạm Luật thuế GTGT kê khai xin hoàn thuế GTGT không đúng, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước và biện pháp xử lý của cơ quan Nhà nước

XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP VI PHẠM LUẬT THUẾ GTGT KÊ KHAI XIN HOÀN THUẾ GTGT KHÔNG ĐÚNG, GÂY THẤT THU CHO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

PHẦN I – MỞ ĐẦU
Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước chương trình chuyên viên chính, do trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong mở năm 2012.
Chương trình gồm ba phần:
Phần I : Nhà nước và pháp luật
Phần II: Hành chính Nhà Nước và công nghệ hành chính.
Phần III: Quản lý nhà nước đối với ng[r]

21 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DN XÂY DỰNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DN XÂY DỰNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC

1. Tính cấp thiết của đề tài
Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước, là công cụ phân phối thu nhập quốc dân, thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Nhận thức được tầm quan trọng đó. Trong giai đoạn cải cách thuế bước hai (1996 - 2004) Quốc hội đã ban hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)[r]

110 Đọc thêm

Thực trạng và một số ý kiến đề xuất dể hoàn thiện kế toán thuế GTGT

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT DỂ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ GTGT

4 QUYẾT TOÁN THUẾ -Cuối kì xác định số thuế GTGT đầu vào đợc khấu trừ vào số thuế GTGT đầu ra khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kì, ghi Nợ TK 3331 thuế GTGT phải nộp Nhà nớc Có TK[r]

32 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 THUẾ GTGT VÀ NỘI DUNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 1
1.1. Một số vấn đề cơ bản về thuế GTGT 1
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế GTGT 1
1.1.2. Nội dung cơ bản của thuế GTGT 4
1.1.2.1. Đối tượng chịu thuế GTGT 4
1.1.2.2. Đối tượng nộp thuế[r]

65 Đọc thêm

Bàn về kế toán thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp

BÀN VỀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONG DOANH NGHIỆP

Đặc biệt đối với Luật thuế GTGT, nếu chúng ta sửa không khéo sẽ làm nảy sinh những tác động tiêu cực của thuế GTGT đối với hoạt động thương mại, ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, gây bất bình đẳng về nghĩa vụ thuế giữa các đối tượng nộp thuế, sẽ làm thất thoát số tiền rất lớn của ngân sách nhà nước.[r]

45 Đọc thêm

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ 1 SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY XNK THIẾT BỊ TOÀN BỘ VÀ KỸ THUẬT

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ 1 SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY XNK THIẾT BỊ TOÀN BỘ VÀ KỸ THUẬT

bổ sung và sửa đổi phù hợp với công cuộc cải cách kinh tế và đổi mới công tacquản lý Nhà nớc. Việc thực hiện các chính sách thuế thống nhất và bình đẳnggiữa các thành phần kinh tế đã động viên hợp lý các nguồn thu quan trọng từ nộiKhoa Kế toán Tài chính20Luận văn tốt nghiệpbộ nền kinh tế, đá[r]

91 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Những năm gần đây, số lượng các doanh nghiệp, số lượng đăng ký tăng gấp nhiều lần đã tạo số thu lớn trong số thu ngoài quốc doanh. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực thất thu lớn và gian lận thuế diễn ra khá phổ biến. Điển hình là thuế giá trị gia tăng trong đó: Tình trạng sử dụng hoá đơn giả, khai khố[r]

59 Đọc thêm

HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

HẠCH TOÁN THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ 1.1 TÀI KHOẢN SỬ DỤNG  _TK133 : “Thuế GTGT được khấu trừ”_  _TK333 : “Thuế GTGT phải nộp”_ 1.2 PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP[r]

35 Đọc thêm