KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN":

CƠ SỞ LÍ LUẬN KHOA HỌC PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỪNG VÀ CÁCH MẠNG KHCN

CƠ SỞ LÍ LUẬN KHOA HỌC PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỪNG VÀ CÁCH MẠNG KHCN

Tiểu luận triết họcI. lời mở đầuTrong sự nghiệp CNH - HĐH hiện nay KHCN đang chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Bởi vì nớc ta tiến lên CNXH từ một nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ, lao động thủ công là phổ biến. Cái thiếu thốn của chúng ta là một nền đại công nghiệp. Chính vì vậy, chúng ta ph[r]

21 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI

NHỮNG MẶT ĐƯỢC CỦA KINH TẾ TRANG TRẠI THỜI GIAN QUA CÓ THỂ TỰU TRUNG Ở MỘT SỐ ĐIỂM SAU: Thứ nhất: Đây là một bước phát triển mới của kinh tế hộ gắn với mục tiêu sản xuất hàng hoá qui mô [r]

10 Đọc thêm

Phát triển hệ thống thông tin quản lý và hỗ trợ đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế của Việt Nam (LA tiến sĩ)

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KINH TẾ CỦA VIỆT NAM (LA TIẾN SĨ)

Phát triển hệ thống thông tin quản lý và hỗ trợ đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học khối kinh tế của việt nam, thử nghiệm tại trường ĐH KTQD (LA tiến sĩ)Phát triển hệ thống thông tin quản lý và hỗ trợ đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa h[r]

189 Đọc thêm

Thực trạng tổ chức bộ máy và cơ chế phối hợp trong hoạt động tại Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG TẠI CỤC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do viết báo cáo 1
2. Đối tượng, phạm vi 1
3. Mục tiêu: 2
4. Nhiệm vụ: 2
5. Phương pháp nghiên cứu: 3
6. Bố cục 3
PHẦN NỘI DUNG 4
Chương I. TÌM HIỂU VỀ CỤC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. 4
1. Khái quát chung về Cục Phát triển thị tr[r]

38 Đọc thêm

Tác động của triết học đến các khoa học xã hội và nhân văn

TÁC ĐỘNG CỦA TRIẾT HỌC ĐẾN CÁC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trong mối quan hệ giữa triết học và khoa học xã hội và nhân văn thì sự ra đời và phát triển của triết học có tác động rất lớn đối với sự phát triển của KHXHNV.
• Với tư cách là hệ thống tri thức lí luận chung nhất của con người về thế giới, triết học cung cấp cho các khoa học thế giới quan đúng đắn[r]

3 Đọc thêm

TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH

TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH

TRANG 12 doanh, nhng đặc biệt Ngân hàng vẫn chú trọng tới việc cho vay hộ sản xuất; tập trung vào phát triển các làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ, nông ngh[r]

42 Đọc thêm

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KHOA HỌC VÀ
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1.1. Khoa học
1.1.1. Khái niệm về khoa học
Khoa học là một hệ thống tri thức về các qui luật của vật chất và sự vận động của vật chất, những qui luật của tự nhiên, xã hội và tư duy.
Có 2 loại tri thức:
Tri thức kinh nghiệm là những[r]

98 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN KHOA học CÔNG NGHỆ TRONG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN ở hà nội

PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở HÀ NỘI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở HÀ NỘINhững vấn đề lý luận về phát triển khoa học công nghệ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Hà NộiThực trạng phát triển khoa học công nghệ[r]

74 Đọc thêm

Tiểu luận Vai trò của khoa học công nghệ đối với lực lượng sản xuất ở việt nam

TIỂU LUẬN VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM

Ngày nay khoa học công nghệ đã trở thành yếu tố cốt tử của sự phát triển, là lực lượng sản xuất trực tiếp của nền kinh tế toàn cầu. Điều này được phản ánh rõ trong việc hoạch định các chính sách và chiến lược phát triển khoa học, cụng nghệ và kinh tế của nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên tuỳ thuộc[r]

40 Đọc thêm

ASEAN 40 năm phát triển khoa học và công nghệ

ASEAN 40 NĂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ASEAN 40 năm phát triển khoa học và công nghệ. 40 năm hình thành và phát triển khoa học và công nghệ. Phát triển khoa học và công nghệ của ASEAN. ASEAN với các nước đối tác. ASEAN hướng tới năm 2020.

185 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TÍNH TẤT YẾU QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA SỰ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Ý NGHĨA VẤN ĐỀ HIỆN NAY

TIỂU LUẬN TÍNH TẤT YẾU QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA SỰ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG Ý NGHĨA VẤN ĐỀ HIỆN NAY

Mỗi sự vật hiện tượng ra đời, đều có quá trình phát sinh phát triển và gắn liền với các sự vật hiện tượng khác. Trong lịch sử phát triển của mình, triết học duy vật luôn gắn liền với sự phát triển của khoa học tự nhiên. Tuy nhiên ở mỗi giai đoạn lịch sử nhất định, có các quan điểm khác nhau về vấn đ[r]

14 Đọc thêm

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC

Cùng với sự phát triển của Nhà trường, Tạp chí Khoa học trường Đại học Hồng
Đức (tiền thân là Thông tin Khoa học) xuất bản số đầu tiên vào năm 1998 đã có bước
phát triển cả về số lượng và chất lượng. Quá trình phát triển của Tạp chí Khoa học được
chia thành 3 giai đoạn.

101 Đọc thêm

HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ PHÁT TRIỂN DN VỪA VÀ NHỎ TẠI VN

HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ PHÁT TRIỂN DN VỪA VÀ NHỎ TẠI VN

Mặt khác việc lợng hoá các tiêu thức để phân loại quy mô doanh nghiệp còn tuỳ thuộc vào những yếu tố nh: + Trình độ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nớc và những quy định cụ thể phù h[r]

15 Đọc thêm

Vấn đề ứng dụng khoa học và công nghệ để phát triển lực lượng sản xuất ở việt nam hiện nay ( khóa luận tốt nghiệp)

VẤN ĐỀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỂ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ( KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

Vấn đề ứng dụng khoa học và công nghệ để phát triển lực lượng sản xuất ở việt nam hiện nay ( khóa luận tốt nghiệp)

Vấn đề ứng dụng khoa học và công nghệ để phát triển lực lượng sản xuất ở việt nam hiện nay ( khóa luận tốt nghiệp)

nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ×làm gì để phát triển l[r]

61 Đọc thêm

Phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tại Viện Công nghệ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (LV thạc sĩ)

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI VIỆN CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG (LV THẠC SĨ)

Phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tại Viện Công nghệ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (LV thạc sĩ)Phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tại Viện Công nghệ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (LV thạc sĩ)Phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tại Viện Công nghệ Tổng cục[r]

105 Đọc thêm

khoa học công nghệ phục cụ phát triển bền vững ở miền núi phía bắc

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC CỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở MIỀN NÚI PHÍA BẮC

khoa học công nghệ phục cụ phát triển bền vững ở miền núi phía bắc khoa học công nghệ phục cụ phát triển bền vững ở miền núi phía bắc khoa học công nghệ phục cụ phát triển bền vững ở miền núi phía bắc khoa học công nghệ phục cụ phát triển bền vững ở miền núi phía bắc khoa học công nghệ phục cụ phát[r]

274 Đọc thêm

Tác Động Của Tiến Bộ Khoa Học Công Nghệ Tới Phát Triển Ngành Than Ở Quảng Ninh

TÁC ĐỘNG CỦA TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỚI PHÁT TRIỂN NGÀNH THAN Ở QUẢNG NINH

Hầu hết các công trình khoa học công nghệ được sản xuất và áp dụng đều nhằm mục đích là tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, và cũng chỉ có con đường là áp dụng những tiến bộ khoa học [r]

25 Đọc thêm

 Vai trò của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của LLSX

VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC KĨ THUẬT ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LLSX

1kinh tế thế giới, và bất kì một quốc gia nào bỏ qua quá trình này đều sẽ trở nên quá chậm , quá lạc hậu so với bớc đi của thế giới.Có thể coi đó là quy luật Việt Nam không thể đứng ngoài.Chúng ta đều biết ,công nghiệp hoá đợc coi là sản phẩm trực tiếp của cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỷ XVII[r]

39 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH PHÚC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH PHÚC

Nếu lệnh chi đủ điều kiện thanh toán, kế toán vào sổ tài khoản chi tiết hoặc nhập dữ liệu vào máy tính lệnh chi không đủ điều kiện thanh toán đợc trả lại ngời chi trả ngay khi kiểm soát[r]

39 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Thực tế ta đã thấy ngành công nghiệp là một ngành kinh tế sản xuất vật chất rất quan trọng trong cơ cấu ngành của nền kinh tế quốc dân .Do đặc thù của sản xuất công nghiệp, là ngành duy [r]

35 Đọc thêm