3 3 HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tìm thấy 8,437 tài liệu liên quan tới từ khóa "3 3 HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH":

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Lời nói đầuTrong các doanh nghiệp để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh cần thiết phải có 3 yếu tố là t liệu lao động, đối tợng lao động và sức lao động. Tài sản cố định là t liệu lao động, là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. Trong cơ chế thị trờ[r]

36 Đọc thêm

Kế toán tài sản cố định

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kế toán tài sản cố định Bản quyền của MISA JSC 93 CHƯƠNG 5 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được:  Nguyên tắc hạch toán  Mô hình hoạt động tăng, giảm tài sản cố định  Sơ đồ hạch toán kế toán tài[r]

20 Đọc thêm

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

toán công trình + Lệ phí trước bạ và các chi phí khác Nếu mua TSCĐ là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất thì gía trị quyền sử dụng đất phải được xác định riêng biệt và ghi nhận là TSCĐ vô hình. Nếu TSCĐ mua sắm theo phương thức trả chậm. Nguyên giá của TSCĐ được xác định theo gi[r]

17 Đọc thêm

Kế toán tài sản cố định

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 NG TSCĐ đi thuê TC không bao gồm số thuế GTGT bên cho thuê đã trả khi mua TS để cho thuê (Kể cả DN thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo PPTT) Việc xác định NG của TSCĐ thuê tài chính tại thời điểm khởi đầu được thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán số 06 “ Thuê

17 Đọc thêm

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ LAO ĐỘNG

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ LAO ĐỘNG

10/09/201011Kế toán TSCĐ và công cụ lao độngKế toán TSCĐ và công cụ lao độngI. Kế toán tài sản cố định:1. Một số vấn đề cơ bản về tài sản cố định2. Chứng từ và tài khoản sử dụng3. Quy trình kế toán tăng, giảm, thanh lý tài sản cố địnhII. Kế toán công cụ lao[r]

15 Đọc thêm

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

: - Tính số tiền khấu hao trong tháng 6/2006. - Lập định khoản mua sắm TSCĐ và nghiệp vụ phân bổ khấu hao. _____________________________________ BÀI SỐ 5 : Có tài liệu về tài sản cố định của một DN như sau : Tổng giá trị TSCĐ của 1 DN có đến ngày 31-03-2006 là 120.000.000 đ đã[r]

13 Đọc thêm

BÀN VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

BÀN VỀ CÁCH TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Về phơng diện kinh tế, khấu hao cho phép doanh nghiệp phản ánh đợc giá trị thực của tài sản, đồng thời làm giảm lợi nhuận ròng của doanh nghiệp. Về phơng diện tài chính, khấu hao là một phơng tiện tài trợ giúp cho doanh nghiệp thu đợc bộ phận giá trị đã mất của TSCĐ. Về phơng diện thuế khoá,[r]

27 Đọc thêm

HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

1. Khấu hao TSCĐ.242. Xác định thời gian sử dụng TSCĐ vô hình.253. Xác định thời gian tính khấu hao của TSCĐ thuê tài chính25Phần IV. Một số ý kiến đề xuất.27Kết luận30TÀI LIỆU THAM KHẢO312LêI NãI §ÇUBất kỳ một doanh nghiệp nào trong nền kinh tế quốc dân khi bắt đầu hoạt động cũng phải tiến hành đầu[r]

33 Đọc thêm

HẠCH TOÁN KHẤU HAO TSCĐ

HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Đề án môn họcA - Lời mở đầuTrong giai đoạn hiện nay cơ hội hoà nhập vào khu vực và trên thế giới ngày càng mở rộng, khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển là những yếu tố tác động đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Cơ chế quản lý kinh tế đã có sự đổi mới sâu sắc và theo đó là hệ thống kế[r]

23 Đọc thêm

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN SỬA CHỮA NÂNG CẤP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI XÍ NGHIỆP KIM HÀ NỘI

3 HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN SỬA CHỮA NÂNG CẤP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI XÍ NGHIỆP KIM HÀ NỘI1

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Lời mở đầuTrong nền kinh tế thị trờng đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, sản xuất mà cụ thể sản xuất công nghiệp là một bộ phận hết sức quan trọng. Để đạt đợc hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh thì phải quản lý và sử dụng có[r]

27 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ng. giá của Thuế GTGT Giá trị hao mòn phải nộpThu nhập từ721911821TSCĐ nhượng bán thanh lý nhượng bán thanh lýThu nhập111, 334, 152kết chuyểnKết chuyểnkhông có thuếCP nhượng bán thanh lýthu nhập bất thườngVAT133Nếu cóCP bất thường214 (2141)211Giá trị hao mònNguyên giá218, 222Gtrị được đánh giá412Số[r]

30 Đọc thêm

 HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ

HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ ĐI THUÊ

Lời mở đầu Chúng ta biết rằng trong nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải tiến hành đầu t đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất l-ợng và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trờng. Vì vậy, việc nghiên cứu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ đã trở thàn[r]

35 Đọc thêm

Kế toán tài sản cố định và đầu tư xây dựng xdcb

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XDCB

+ Nhà cửa: Nhà làm việc, nhà hát, bảo tàng, thư viện, hội trường, câu lạc bộ, cung văn hóa, nhà thi đấu thể thao, phòng nghiên cứu, thực hành, lớp học, nhà trẻ, nhà mẫu giáo, nhà khám bệnh cho bệnh nhân, nhà nghỉ, nhà an dưỡng, nhà để xe, khí tài, thiết bị, nhà kho, chuồng trại gia súc.+ Vật kiến tr[r]

31 Đọc thêm

tổ chức quản lí và hạch toán kế toán tài sản cố định hữu hinh.DOC

TỔ CHỨC QUẢN LÍ VÀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

+ Thiết bị dụng cụ quản lí: Gồm các thiết bị, dụng cụ phục vụ quản lí nh dụng cụ đo lờng, máy tính, máy điều hoà.+ Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm: Gồm các loại cây lâu năm (chè, cao su, cà phê...), súc vật làm việc (trâu, bò, ngựa cày kéo...) và súc vật nuôi để lấy sản phẩm (bò sữa, s[r]

32 Đọc thêm

KẾ TOÁN TỔNG HỢP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

KẾ TOÁN TỔNG HỢP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. - Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối niên độ kế toán các khoản phải thu của khách hàng có gốc ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái cuối kỳ (Xem hướng dẫn ở Tài khoản 413). TÀI KHOẢN 133 THUẾ GIÁ TRỊ GIA[r]

10 Đọc thêm

KẾ TOÁN TỔNG HỢP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

KẾ TOÁN TỔNG HỢP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường thì kế toán phải tính và xác định chi phí sản xuất chung cố định phẩn bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ (không tính vào giá thành sản phẩm) được g[r]

10 Đọc thêm

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH1

là phân loại TSCĐ, xác định nguyên giá và thời gian sử dụng TSCĐ.II. Phân loại, đánh giá TSCĐ và xác định thời gian sử dụng TSCĐ.1. Phân loại TSCĐ:Do TSCĐ trong doanh nghiệp có nhiều loại, nhiều hình thái biểu hiện, tính chất đầu t, công dụng và tình hình sử dụng khác nhau, vì vậy để thuận lợi cho c[r]

21 Đọc thêm

KẾ TOÁN TỔNG HỢP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 02

KẾ TOÁN TỔNG HỢP TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 02

5. Phải thu đơn vị cấp trên và các đơn vị nội bộ khác về doanh thu bán hàng nội bộ, ghi: Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368) Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311). 6. Khi nhận được tiền hoặc vật tư, tài sản của cấp trên hoặc đơn vị nội bộ khác thanh to[r]

10 Đọc thêm

Khấu hao tài sản cố định và hạch toán khấu hao tài sản cố định.doc

KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ HẠCH TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Phần ICơ sở lý luận về khấu hao TSCĐ và hạch toán khấu hao TSCĐI. Những vấn đề chung về TSCĐ 1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐa) Khái niệm TSCĐCác doanh nghiệp để tiến hành sản xuất kinh doanh phải có các nguồn lực. Trong đó tài sản là nguồn lực không thể thiếu, là một trong những điều[r]

27 Đọc thêm

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TÀI SẢN LƯU ĐỘNG DOC

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TÀI SẢN LƯU ĐỘNG

nghiệp Chơng II : Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.Chơng III : Một số giải pháp và kiến nghị tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.1Đề án môn học Chơng INhững vấn đề lý luận về VCĐ và TSCĐ trong các doanh nghiệp1.1. Khái quát c[r]

26 Đọc thêm

Cùng chủ đề